ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undisturbed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undisturbed*, -undisturbed-

undisturbed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undisturbed (adj.) ซึ่งไม่สะทกสะท้าน See also: ซึ่งไม่ถูกรบกวน Ops. disturbed
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Undisturbed Soil ดินตามสภาพธรรมชาติ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน้าตาย (adj.) look undisturbed See also: look indifferent Syn. หน้าเฉย Ops. หน้าเป็น
หน้าเฉย (adj.) look undisturbed See also: look indifferent Ops. หน้าเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The undisturbed chamber and the grave goods found in the area give us reason to date this find as we have.และแชมเบอร์ที่ไม่ได้ถูกรบกวนกับ หลุมศพยังอยู่ในสภาพดี.. ...ในสถานที่ที่ให้เรา... ...มีเหตุผลในการคันหาจนถึงปัจจุบัน.
Are you sure the room has been left undisturbed since the death?คุณแน่ใจรึว่า ไม่มีใครเข้ามาในห้องอีก.. ..หลังจากเกิดการตายขึ้น อืมม
The growth rate suggests the body parts had been undisturbed for approximately two months.อัตรการเจริญเติบโตที่พบ ในชิ้นส่วนของศพ ไม่เติบโตมา 2 เดือนแล้ว
We can find a place for it to live undisturbed in the Outer Rim.เราสามารถหาสถานที่ให้มันอาศัย โดยไม่ถูกรบกวนได้ในขอบนอก
No signs of a struggle, judging from the undisturbed blood pool.ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ เพราะไม่มีการกระจายของกองเลือด
The Fist sitting there, undisturbed in the gallery.กำปั้นก็ยังตั้งอยู่ตรงนั้นนะ ไม่เห็นมีใครไปยุ่งกับมัน
That would provide you with your demon-free explanation of the undisturbed blood spatter.นั่นมันจะอธิบายเรื่องเลือดที่กระเซ็น โดยไม่เกี่ยวกับปีศาจได้เลย
However, chamber 3 was undisturbed.อย่างไรก็จาม, แชมเบอร์ที่ 3 ไม่ได้ถูกรบกวน,
They pass through ordinary matter almost undisturbed.มวลขนาดจิ๋ว ไม่มีประจุไฟฟ้า ทะลุสะสารในอวกาศได้ โดยไม่ส่งผลอะไร
Just make sure the device remains undisturbed. Tied into the house power,แค่อย่าให้อะไร มารบกวนเจ้าเครื่องนี่ก็พอแล้ว
He wanted to keep his crop undisturbed.เขาไม่อยากให้มีอะไรมา รบกวนพืชผลเขา
Did you remember to tell your staff that you wanted to remain undisturbed?ท่านไม่ลืมที่จะบอกเจ้าหน้าที่ ว่าท่านไม่ต้องการให้ใครมากวนหรือเปล่าครับ

undisturbed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坦然[tǎn rán, ㄊㄢˇ ㄖㄢˊ, 坦然] calm; undisturbed
安顿[ān dùn, ㄢ ㄉㄨㄣˋ, 安顿 / 安頓] find a place for; help settle down; arrange for; undisturbed; peaceful
平静[píng jìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, 平静 / 平靜] tranquil; undisturbed; serene

undisturbed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
独立不羈[どくりつふき, dokuritsufuki] (n) acting according to one's own beliefs, being undisturbed by others
円滑[えんかつ(P);えんこつ(ik), enkatsu (P); enkotsu (ik)] (adj-na) smooth; undisturbed; uninterrupted; harmonious; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undisturbed
Back to top