ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unintelligent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unintelligent*, -unintelligent-

unintelligent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unintelligent (adj.) โง่ See also: งี่เง่า, ทึ่มๆ, ทึบ Syn. clueless, dull, dumb, moronic, shallow, stupid, vacuous Ops. intelligent
English-Thai: HOPE Dictionary
unintelligent(-เทล'ลิเจินทฺ) adj. โง่,เง่า,ทื่อ,ปัญญาอ่อน,ไม่มีจิตใจ., See also: unintelligence n. unintelligently adv., Syn. stupid
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And your brother, is he unintelligent?แล้วพี่ชายล่ะ เขา.. ไม่ฉลาดพอหรือไง \ ฉันคิดว่าใช่นะ แต่แม่นะสิ...
People assume that because dinosaurs have small brains they're unintelligent.คนมักคิดว่า สมองไดโนเสาร์เล็กเลยไม่ฉลาด.

unintelligent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ควาย[n.] (khwāi) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce ; stupid ; unintelligent FR: imbécile [m] ; simplet [m] ; idiot [m] ; conard [m] = connard [m] (vulg.)
เง่า[adj.] (ngao) EN: stupid ; foolish ; unintelligent ; brainless ; dense ; dim ; half-witted ; moronic ; obtuse ; simple ; simple-minded FR: bête ; sot

unintelligent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
intelligent {adj} | intelligenter | am intelligentesten | nicht intelligentintelligent | more intelligent | most intelligent | unintelligent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unintelligent
Back to top