ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undertaken

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undertaken*, -undertaken-

undertaken ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undertaken (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ undertake
undertaken (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ undertake
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
O God, bless, we pray You, our great army and its supreme commander on the eve of a holy war, undertaken for Your sake.ข้าแต่เทพเจ้า ได้โปรดอํานวยพรเเก่ทัพยิ่งใหญ่ของเรา เเละผู้บัญชาการสูงสุด
Mr Scott Blair has undertaken to publish it... with discretion.นายสก็อตแบลร์ได้ดำเนินการที่จะเผยแพร่มัน ... กับดุลยพินิจ
It is by far the longest voyage she has yet undertaken and its completion will signal that she's ready for our great journey to Bristol Bay whose unspoiled walrus habitat will yield an abundance of...มันเป็นการเดินทางที่ยาวที่สุดเท่าที่เรือลำนี้เคยล่องมา และถ้าการเดินทางนี้สำเร็จนั่นหมายถึง อสรพิษทะเลลำนี้พร้อมแล้ว สำหรับการเดินทางมุ่งสู่อ่าวบริสตอล
Japan has undertaken a surprise offense...ญี่ปุ่นต้องรับมือกับการโจมตี ที่ไม่ได้คาดหมาย..
The landing at Lingayen Gulf was the largest naval operation ever undertaken in the Pacific.การยกพลขึ้นบกที่อ่าวลินกายัน นับเป็นภารกิจทางเรือที่ใหญ่ที่สุด.. ของการรบในแปซิฟิค
This is the largest operation that MNU has ever undertaken, and we believe that it is going to be undertaken successfully.นี่คือมาตรการที่ใหญ่โต ที่ MNU ได้เคยทำมา และเราเชื่อมั่นว่า มันจะดำเนินไปจนประสบความสำเร็จ
...headed by Werner Heisenberg, were also undertaken during the war.เกมมันมีการเปลี่ยนแปลง โย่ว
An assault on Camelot cannot be undertaken lightly.การจู่โจมคาร์แมล็อต จะกระทำได้อย่างง่ายดาย
Assault on Camelot cannot be undertaken lightly.การจู่โจมคาร์แมล็อต ไม่ได้กระทำอย่างง่ายๆ
This is not a task to be undertaken lightly, Merlin. You'll need help.นี่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำ อย่างน้อย เมอร์ลิน เจ้าจะต้องการการช่วยเหลือ
But he only appears to those who have undertaken an epic quest! And have made it to the other side.เข้าเฝ้าได้เฉพาะผู้บำเพ็ญแสวงหาเท่านั้น
You've undertaken the trials.นายยอมรับบททดสอบสินะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undertaken
Back to top