4000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำศัพท์เหล่านี้ถูกรวบรวมจากสถิติบทความมากมาย เป็นคำที่พบบ่อยที่สุด จึงควรจะรู้ความหมายทุกคำ หากจำได้หมดแล้วภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาไปอีกระดับ
ขึ้นต้นด้วย s
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
คำศัพท์
ความหมาย

n กระสอบ, n การไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ), n เตียงนอน (คำไม่เป็นทางการ), vt ไล่ออกจากงาน (คำไม่เป็นทางการ), vt เอาใส่ในกระสอบ

adj ซึ่งอุทิศให้แก่พระเจ้า, adj ซึ่งเป็นที่สักการะทางศาสนา

n การบวงสรวง, n สิ่งที่ใช้ในการบวงสรวง, vi ขายลดราคา, vt ขายลดราคา, vi บวงสรวง, vt บวงสรวง

sad
adj เศร้า, adj (สี) ทึม

sl ดี!, adj ปลอดภัย, adj ซึ่งประสบความสำเร็จ (กีฬาเบสบอล), n ตู้นิรภัย, n ถุงยางคุมกำเนิด (คำสแลง)

adv อย่างปลอดภัย

n ความปลอดภัย, n อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย, n ถุงยางอนามัย (คำสแลง)

n ใบเรือ, n การล่องเรือ, vi เดินเรือ, vt เดินเรือ

n ผลประโยชน์, n วัตถุประสงค์, n เหล้าสาเก (ของญี่ปุ่น)

n สลัด

n เงินเดือน

n การขาย, n โอกาสในการขายสินค้า, n การประมูล, n จำนวนที่ขายได้

n ยอดการขาย

n ปลาแซลมอน

sl ผู้หญิง (ที่เป็นคู่ขา), n เกลือแกง, vt เติมเกลือ, adj ซึ่งมีเกลือผสม

adj เหมือนกัน, adj เหมือนเดิม, pron สิ่งที่เป็นประเภทเดียวกัน

n ตัวอย่าง, adj ซึ่งเป็นตัวอย่าง, vt เอาเป็นตัวอย่าง


n ทราย, n หาดทราย, vt ขัดด้วยกระดาษทราย, vt ถมด้วยทราย

n ขนมปังแซนด์วิช, vt ใส่ในขนมปังแซนด์วิช, vt ประกบ

n ดาวเทียม, n ดาวบริวาร, n ประเทศบริวาร, n บริวาร, adj เกี่ยวกับดาวเทียม, vt ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม

n ความพอใจ, n การชดเชย

vi ้ตอบสนองความต้องการ, vt ทำให้พอใจ, vt ทำให้แน่ใจ, vt ชดเชย (ทางกฎหมาย)

n น้ำปรุงรส, vt ใส่เครื่องปรุงรส

vt ช่วยชีวิต, vt ประหยัด, vi ประหยัด, vt เก็บรักษา, vt ป้องกัน, vt ไถ่บาป


say
vt พูด, vi พูด, vi คาดเดา, vi ยกตัวอย่าง, n สิทธิในการพูด

n ตราชั่ง, n สะเก็ด, vi ตกสะเก็ด, vt เอาสะเก็ดออก, n อัตรา, n ระบบการวัด, vi ประมาณ, vi เพิ่มขึ้น

vt ตรวจรายละเอียด, vt อ่านผ่านๆ, vt วิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี, vt กวาดภาพ, n การกวาดภาพ (จอโทรทัศน์)

n สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อื้อฉาว, n เหตุการณ์อื้อฉาว

vt ทำให้กลัว, vi ตกใจ, n ความหวาดกลัว

adj กลัว

adj น่าตกใจ

vt ทำให้กระจาย, vt ทำให้แยกย้ายกันไป, vi กระจาย, vt ทำให้แสงหรือรังสีหักเห, n การทำให้กระจาย

n โครงการ, n บทภาพยนตร์

n สถานที่เกิดเหตุ, n เหตุการณ์, n ฉาก, n ทิวทัศน์, n การแสดงความไม่พอใจ

n กลิ่น, n น้ำหอม, n การดมกลิ่น, vt ได้กลิ่น, vi ได้กลิ่น, vt เติมกลิ่น

n กำหนดการ, n ตารางเวลา, vt ทำตารางเวลา

n รายการ

n นักวิชาการ, n นักเรียน (คำทางการ), n ผู้ได้รับทุนการศึกษา

n ความเป็นนักวิชาการ, n ทุนการศึกษา

n โรงเรียน, n การสอน, n เวลาเรียน, n ฝูงปลาหรือสัตว์ทะเลอื่น

n วิทยาศาสตร์, n การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์

adj ตามหลักวิทยาศาสตร์, adj ที่เป็นระบบ

n นักวิทยาศาสตร์

n ขอบเขต, n โอกาส, n กล้องส่องทางไกล, suf สิ่งที่ช่วยในการมอง

n คะแนน, n การทำคะแนน, n รอยขีด, n โน้ตเพลง, vt ทำแต้ม, vi ทำแต้ม, vt ทำให้เป็นรอย, vt คิดคะแนน, vi คิดคะแนน

vi ปีน, vi แย่งชิง, vi ทำอย่างรีบเร่ง, vt รวมสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน, vt กวน (ไข่), vt ส่งสัญญาณรบกวน, vi นำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินอื่นอย่างรวดเร็ว, n การปีน, n การแย่งชิง, n การแข่งขันจักรยานยนต์วิบาก, n การนำเครื่องบินขึ้นสกัดกั้นเครื่องบินอื่นอย่างรวดเร็ว

vi ครูดออก, vt เกา, vi ดำเนินชีวิตด้วยความยากลำบาก, vt ถอนตัวจากการแข่งขัน, vi ถอนตัวจากการแข่งขัน, n รอยข่วน

vt กรีดร้อง, vi กรีดร้อง, n เสียงกรีดร้อง

n ม่าน, n จอภาพยนตร์, n การกำบัง, n ตะแกรง, vt ปกปิด, vt คุ้มกัน (คนที่กระทำไม่ถูกต้อง), vt คัดเลือก, vt ติดม่าน, vt ฉายภาพยนตร์

n การฉายภาพยนตร์, n การตรวจโรค (ทางการแพทย์), n การปกคลุม

n ตะปูควง, n การบิด, n เจ้าหน้าที่เรือนจำ (คำสแลง), vt ขันสกรู, vt กวดขัน

n ลายมือ, n งานเขียน (เช่น บทละคร), n ตัวเขียน, vt เขียนบท

n การแกะสลัก, n รูปแกะสลัก, vt แกะสลัก

sea
n ทะเล, n คลื่นลมในทะเล, n เกี่ยวกับทะเล

abbr หน่วยรบพิเศษของสหรัฐที่เชี่ยวชาญทางบก น้ำ และอากาศ, n ตราประทับ, n สิ่งที่ใช้ยืนยัน, vt ประทับตรา, vt ยืนยัน, n แมวน้ำ, n หนังแมวน้ำ

vt ค้นหา, vi ค้นหา, vt สืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์), n การค้นหา, n การสืบค้นข้อมูล (ทางคอมพิวเตอร์)

n ฤดูกาล, n เทศกาล, vt ปรุงรส, vi ปรุงรส, vt สร้างประสบการณ์, vt เพิ่มชีวิตชีวา

n ที่นั่ง, n ก้นกางเกง, n บั้นท้าย, n ตำแหน่ง, n ศูนย์กลางอำนาจ, n คฤหาสน์, vi นั่ง, vt จัดให้นั่ง, vt มีที่นั่ง, vt มอบตำแหน่งสำคัญ (ทางวรรณคดี)

adj ที่สอง, adj อีก, adj ด้อยกว่า, n ลำดับที่สอง, n พี่เลี้ยง (มวย), n เกียร์สอง (รถ), vt สนับสนุน, vt เห็นชอบ, adv รองลงมา, n วินาที, n ระยะเวลาสั้นๆ, vt ย้ายไปทำหน้าที่พิเศษชั่วคราว

adj ลำดับที่สอง, adj อันดับรอง, adj เกี่ยวกับมัธยม (ทางการศึกษา), adj ทุติยภูมิ, n ลำดับสอง, n ผู้ช่วย

adj เป็นความลับ, n ความลับ, n เคล็ดลับ

n เลขานุการ, n ผู้จัดการ (ของสมาคม), n รัฐมนตรี, n โต๊ะเขียนหนังสือ (เครื่องเรือน)

n ส่วนที่ตัดออก, n กลุ่ม, n หมวด, n เขต (ทางภูมิศาสตร์), n การผ่าตัด (ทางการแพทย์), vt แบ่งออก

n ภาค (ทางเศรษฐกิจหรือสังคม), n เขตป้องกันในความรับผิดชอบของทหารหน่วยหนึ่งๆ (ทางการทหาร), n ส่วนของวงกลม (ทางเรขาคณิต), vt แบ่งออกเป็นส่วนๆ

adj เกี่ยวกับทางโลก, adj ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวในศตวรรษ

adj ไม่มีกังวล, vt ทำให้ปลอดภัย, vt ได้รับมา, vi รับประกัน, vt มัดให้แน่น

n ความปลอดภัย, n ความมั่นคง, n สิ่งที่ทำให้ปลอดภัย, n ระบบรักษาความปลอดภัย, n ผู้ค้ำประกัน, n หลักทรัพย์, adj เกี่ยวกับการประกัน

see
vt เห็น, vi เห็น, vt ดู, vi ดู, vt เข้าใจ, vi เข้าใจ, vt ไปหา, vi คบหา, vt พบ, vt จินตนาการ, vt เชื่อ, vi ตรวจสอบ, vt พิจารณา, vi พิจารณา

n เมล็ด, n ต้นกำเนิด, n ผู้ที่ได้รับคัดเลือกแล้ว (ทางกีฬา), n น้ำเชื้อ, vt หว่านเมล็ด, vi หว่านเมล็ด, vt เอาเมล็ดออก, vt จัดคู่แข่งขัน (ทางกีฬา), adj ที่เก็บไว้เป็นพันธุ์ (ทางการเกษตร)

vt ค้นหา, vi มองหา, vt สอบถาม

vi ที่ปรากฏ, vt ดูเหมือนว่า

adv ตามที่ปรากฏ

n กลุ่ม, vt แยกเป็นส่วน, n ส่วนตัด (ทางเรขาคณิต), n เสียงพูด (ทางภาษาศาสตร์)

vt ฉกฉวย, vt ฉวยโอกาส, vt เข้าครอบงำจิตใจ, vt จับกุม, vt เข้าใจ, vt อนุญาตให้เข้ายึดครอง (ทางกฎหมาย)

adv แทบจะไม่

vt คัดเลือก, adj ดีเลิศ, adj ซึ่งได้รับการคัดเลือก

adj ที่ได้รับแต่งตั้ง, adj ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษ, adj ที่มีคุณภาพสูง

n การคัดเลือก, n ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก, n ตัวเลือก

n ลักษณะเฉพาะของบุคคล, n ผลประโยชน์ส่วนตัว, n ตนเอง, adj ซึ่งเป็นแบบเดียวกัน, pron ตนเอง (คำไม่เป็นทางการ)

n การเคารพตนเอง, n การหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเอง

vt ขาย, vt โฆษณาให้ซื้อ, vi เป็นที่ต้องการ, vt แลกกับเงิน, n การขาย

n ผู้ขาย, n สินค้า

n การสัมมนา

n วุฒิสภา

n วุฒิสมาชิก

vi ส่ง, vt ปล่อยออก, vi ส่งข่าว, vt ส่งข่าว, vt ทำให้ปิติยินดี

adj อาวุโส, n ผู้มีอาวุโสกว่า, n นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

n ความรู้สึกต่อการสัมผัส, n ความตื่นเต้น

n อารมณ์, n ประสาทสัมผัส, n สติสัมปชัญญะ, n ความหมายของคำ, vt สัมผัส, vt ตระหนัก

adj ซึ่งไวต่อสิ่งกระตุ้น, adj เกี่ยวกับอวัยวะสัมผัส

n ความรู้สึกไว, n ความเฉียบแหลม

n อุปกรณ์ส่งสัญญาณที่ไวต่อแสงหรืออุณหภูมิ, n อวัยวะรับความรู้สึก

n ประโยค, n การตัดสิน, vt พิพากษา

n อารมณ์, n ความระลึกถึง, n ทัศนคติ

vt แยก, vt บอกความแตกต่าง, vi แยกทาง, adj ซึ่งแยกออกจากกัน, adj ซึ่งแบ่งออก, adj ซึ่งไม่ต่อเนื่อง, adj เด่นชัด, adj ีซึ่งเป็นอิสระ, n สิ่งที่แยกออก, n เสื้อผ้าสตรีที่ไม่เป็นชุดเดียวกัน

n การแยกออก, n การอำลา, n การแยกทางกัน

n การต่อเนื่องกัน, n เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับ, n ลำดับ, vt จัดลำดับ

n อนุกรม, n ชุดของสิ่งของ, n ลำดับในวิชาคณิตศาสตร์, n สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเป็นวาระ

adj เคร่งขรึม, adj สาหัส

adv อย่างจริงจัง, adv อย่างร้ายแรง

n คนรับใช้, n ลูกจ้าง

vi รับใช้, vt รับใช้, vi เสิร์ฟลูก, vt เสิร์ฟลูก, n การเสิร์ฟลูก

n การรับใช้, n การบำรุงรักษาเครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์, n การส่งลูก

n การรับใช้

n การประชุม, n เวลาในการประชุม, n ภาคการศึกษา

set
vt วาง, vt ทำให้เกิดขึ้น, vt จัดเตรียม, vt ตั้งเวลา, n การจัดตั้ง, n ฉาก, n ท่าทาง, n ชุด

n สถานที่ติดตั้ง

vt ตัดสินใจ, vi ตัดสิน, vi เข้ามาอาศัยอยู่, vt ทำให้เข้ามาอาศัยอยู่, vi จ่ายหนี้, vt จ่ายหนี้, n ม้ายาวที่มีพนักพิงและที่วางแขน

n การจัดการ, n การชำระหนี้, n การมอบทรัพย์สิน, n การก่อตั้ง, n ชุมชน

n จำนวนเจ็ด, n สิ่งที่มีค่าเท่ากับเจ็ด

n ลำดับที่เจ็ด, n ระดับเสียงที่เจ็ด, adj ที่เจ็ด

adj หลาย

adj รุนแรง

adv อย่างรุนแรง

sex
prf หก, n เพศ, n ความรู้สึกทางเพศ, n การร่วมเพศ, vt ตรวจดูเพศ

adj เกี่ยวกับเพศ

n เรื่องทางเพศ, n เรื่องทางเพศ


adj ที่กระตุ้นความสนใจ, adj ที่ดึงดูดทางเพศ

n ร่ม, n ปริมาณสีที่แตกต่างกันเล็กน้อย, vt ทำให้เกิดร่มเงา, vi ค่อยๆ มืดมัว

n เงา

vi เขย่า, vt เขย่า, vt ทำให้ตกใจและสะเทือนใจ, n การเขย่า

aux จะ (คำกริยาช่วยแสดงถึงอนาคต)

adj ตื้น, adj ไม่ลึกซึ้ง, n ที่ตื้น

n ความอับอาย

n รูปร่าง, n สภาพ, vt มีอิทธิพลต่อบางสิ่ง, vt ทำให้เป็นรูปร่าง, vi บังเกิดขึ้น

vi ใช้ร่วมกัน, vt ใช้ร่วมกัน, vt แบ่งส่วน, n ส่วน

adj ที่แบ่งสันปันส่วน, adj ที่ร่วมกัน, adj ที่เป็นของสาธารณะ, adj ซึ่งสัมพันธ์กัน

n ผู้ถือหุ้น

n ฉลาม, n คนตะกละ (คำไม่เป็นทางการ)

adj แหลมคม, adj ฉลาด, adj ฉุนเฉียว, adj เผ็ดร้อน, adj ฉับพลัน, adj ชัดเจน, adj เฉียบขาด, adj เสียดแทง, adv ตรงเวลา, n เครื่องมือที่แหลมคม (ทางการแพทย์)

adv อย่างแหลมคม

she
pron เธอ

vt ทำให้ไหล, vt ฉายแสง, vt กำจัด

n แกะ

adj เต็มที่, adj ที่ไม่รวมอย่างอื่น, adj ชันมาก

n ผ้าปูที่นอน, n สิ่งที่เป็นแผ่นแบน (เช่น แผ่นกระดาษ, แผ่นเหล็ก, แผ่นแก้ว), n หนังสือพิมพ์

n หิ้ง

n เปลือกหอย, n โครงสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง, n ตัวเรือด้านนอก, n แก้วเบียร์ขนาดเล็ก, n เรือแข่งแคบซึ่งนั่งได้เพียง 1-2 คน, vi ลอกเปลือกออก, vt เอาเปลือกออก

n ที่กำบัง

vi เคลื่อนย้าย, vt เคลื่อนย้าย, vi เปลี่ยน, vt เปลี่ยน, n การย้าย, n ช่วงเวลาการทำงาน

vi ส่องแสง, vt ทำให้ส่องแสง

n เรือ, n เครื่องบิน, vi โดยสารทางน้ำ, vt โดยสารทางน้ำ, vt ไปทางอากาศ, suf ภาวะ

n เสื้อเชิ้ต

sl เรื่องไร้สาระ (คำหยาบแสดงความโกรธ / รำคาญ), n อุจจาระ, n การขับถ่ายอุจจาระ, n การเสแสร้ง (คำสแลง), vt พูดเกินความจริง (คำสแลง), int คำอุทานแสดงความรังเกียจ ความผิดหวัง และอื่นๆ

n อาการตกใจสุดขีด, vt ทำให้สะดุ้งตกใจ, vt กระตุ้นด้วยไฟฟ้า, vt ตีอย่างแรง, n ต้นข้าวที่มัดเป็นกองๆ, vt มัดเป็นฟ่อน, n ขนหรือผมที่รุงรัง

n รองเท้า, n เกือกม้า, n ปลอก, n ก้านห้ามล้อ, vt สวมรองเท้า, vt สวมปลอก

vi ยิง, vt ยิง, vi พุ่ง, vt พุ่ง, vi ถ่ายภาพ, vt ถ่ายภาพ, vi ปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว, vt ปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว, vi ตี (ลูกกอล์ฟ, ลูกบอล), vt ตี (ลูกกอล์ฟ, ลูกบอล), vi งอก (หน่อ, ต้นกล้า, ต้นอ่อน), vt งอก (หน่อ, ต้นกล้า, ต้นอ่อน), n การยิง, n การแตกหน่อ, n การปล่อยจรวด, n การถ่ายภาพ, n การตีลูก (ทางกีฬา)

n การลอบสังหาร, n กีฬากลางแจ้ง (การล่าสัตว์, การยิงนก, การตกปลา), n การยิงปืน

n ร้าน, n โรงฝึกงาน, n ที่ทำงาน, n การงาน, vi ซื้อของ, vt แจ้งตำรวจ (คำสแลง)


n ชายฝั่ง, adj เกี่ยวกับชายฝั่ง, n ไม้ค้ำยัน, vt ค้ำยันด้วยเสาเอียง

adj ชั่วครู่, adj สั้น, adj ขาด, adj ย่อๆ, adj เปราะบาง, adj ซึ่งโกรธง่าย, adv อย่างกะทันหัน, adv โดยสังเขป, adv อย่างไม่มีมารยาท, n ตำแหน่งในทีมเบสบอล, n การลัดวงจร, vt ทำให้ลัดวงจร

adj ช่วงสั้น

n ความขาดแคลน

adv ในไม่ช้า, adv อย่างย่อๆ, adv อย่างหยาบๆ

n กางเกงขาสั้น, n กางเกงในชาย, n พันธบัตรระยะสั้น

n การยิง, n ลูกกระสุนปืน, n ระยะยิง, n ผู้ยิง, n การฉีดยา, n ความพยายาม, n การเดา, n การตีลูก (กีฬา), n โอกาส

aux ควรจะ, aux กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยาช่วย shall (ใช้กล่าวถึงสิ่งที่พูดแล้ว), aux ใช้หลังคำว่า that เพื่อแนะนำหรือจัดการบางสิ่ง, aux ใช้หลังคำคุณศัพท์ (adjective) เพื่อแสดงความรู้สึก, aux ใช้กับ I และ we เพื่อแสดงคิดเห็นที่ไม่แน่ใจ, aux ใช้แสดงความเห็นด้วยอย่างมาก, aux ใช้ปฏิเสธหรือแสดงความรำคาญหรือประหลาดใจ

n บ่า, n ไหล่เสื้อ, n ไหล่เขา, n เนื้อขาหน้าช่วงบนของสัตว์, vi ใช้ไหล่ดัน, vi ใช้ไหล่ดัน, vt แบกภาระ

vt ตะโกน, vi ตะโกน, n การตะโกน

vi ดัน, vt ผลัก, n การผลัก

vt แสดง, vi มองเห็นได้, vt มองเห็นได้, vt นำออกฉาย, vt นำไปดู, vt อธิบาย, vt แสดงหลักฐาน, vt บอกข้อมูล, vt แสดงทัศนคติ, vi มาถึง (คำไม่เป็นทางการ), vi เข้าเป็นอันดับสาม (การแข่งม้า), n การแสดง, n การแสดงนิทรรศการ, n สิ่งที่นำมาแสดง, n สิ่งลวงตา, n ตำแหน่งที่สาม (การแข่งม้า)

n การอาบน้ำฝักบัว, n สถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัว, n ช่วงเวลาที่มีฝน ลูกเห็บ หรือหิมะตก (ทางอุตุนิยมวิทยา), n ฝนตกปรอยๆ, n งานเลี้ยงที่มีการให้ของขวัญ (โดยเฉพาะเป็นเกียรติแก่ผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานหรือมีลูก), vi อาบน้ำ(ฝักบัว), vt สาด, vi สาด, vt ให้อย่างมากมาย, n ผู้จัดแสดง

n กุ้ง, n คนไม่สำคัญ, adj เกี่ยวกับกุ้ง

vi หด, vi กลัว, vt ทำให้เล็กลง, n การหดตัว, n ความกลัว

vi ยักไหล่เพื่อแสดงความไม่สนใจหรือไม่ทราบ, vt ยักไหล่แสดงความไม่สนใจหรือไม่ทราบ, n อาการยักไหล่

vi ปิดเสียงดัง, vt ทำให้ปิด, vt พับ, vt หยุด, adj ซึ่งปิดไว้, n การปิด

n กระสวยเครื่องเย็บผ้า, n กระสวย, n พาหนะขนส่งสาธารณะ, vi เคลื่อนไปมาระหว่างสองที่, vt ทำให้กลับไปกลับมาอย่างเร็ว, adj เกี่ยวกับพาหนะขนส่งสาธารณะ

shy
adj ขี้อาย, adj ซึ่งตกใจง่าย, adj ไม่ไว้ใจ, adj ขาดแคลน, adj ขว้างทิ้ง

n พี่น้อง, n เกี่ยวกับพี่น้อง

adj ป่วย, adj ไม่สบายใจ, adj รังเกียจ, adj มีเชื้อโรค, n คนไข้

n ข้าง, n เนื้อบริเวณสีข้าง, n แง่มุม, n ฝ่าย, n ริม, vt ยืนอยู่ด้านข้าง, adj ซึ่งเป็นด้านข้าง, vi สนับสนุน, vt สนับสนุน

n ทางเท้า

vi ถอนหายใจ, vi โหยหา, vt โหยหา, n เสียงถอนหายใจ

n การเห็น, n ภาพ, vt เห็น, vi เล็ง, vt เล็ง

n สัญลักษณ์, n ลาง, n ภาษาใบ้, n ร่องรอย, vi ลงนาม, vt ลงนาม, vt ทำเครื่องหมาย, vt ติดต่อกันด้วยสัญญาณ, vi ทำเครื่องหมาย, vi แสดงอากัปกิริยา

n สัญญาณ, n ลาง, adj ซึ่งเป็นสัญญาณ, adj เด่น, vi ส่งสัญญาณ, vt ให้สัญญาณ

n ลายเซ็น, n การเซ็นชื่อ, n เพลงประจำ

n ความสำคัญ, n ความหมาย

adj ซึ่งมีความหมาย

adv อย่างสำคัญ

n ความเงียบ, n การนิ่งเงียบ, n การปกปิด, vt ทำให้เงียบ, int คำสั่งให้เงียบ

adj เงียบ, adj ซึ่งไม่ได้กล่าวถึง, n หนังเงียบ

n เส้นไหม, n ผ้าไหม, n ซังข้าวโพด, adj เกี่ยวกับผ้าไหม

adj โง่, adj ไร้สาระ, adj มึน, adj อ่อนแอ, adj น่าเวทนา, n คนโง่

n ธาตุเงิน, n เหรียญเงิน, n สีเงิน, n เครื่องเงิน, adj ประกอบด้วยเงิน, adj พูดเก่ง, adj เกี่ยวกับวันครบรอบ 25 ปี, vt เคลือบเงิน, vi กลายเป็นสีเงิน

adj เหมือนกัน

n ความเหมือน

adv ในทำนองเดียวกัน

adj ง่าย, adj เรียบๆ, adj พื้นฐาน, adj โง่, adj ซึ่งมีองค์ประกอบเดียว, n คนโง่, n คนถ่อมตัว, n สมุนไพร

adv อย่างง่ายๆ, adv อย่างตรงไปตรงมา, adv เพียงแค่นั้น, adv อย่างแท้จริง

adv โดยเกิดขึ้นพร้อมกัน

sin
n บาป, n การทำผิดศีลธรรม, n อักษรตัวที่ 21 ของภาษาฮิบรู, vi กระทำบาป

prep ตั้งแต่, conj ตั้งแต่, conj เนื่องจาก, adv เมื่อหลายปีมาแล้ว

vi ร้องเพลง, vt ร้องเพลง, vi สรรเสริญด้วยบทกวี, vt สรรเสริญด้วยบทกวี, n การร้องเพลง

n นักร้อง

adj เดี่ยว, adj โสด

vi จม, vt ทำให้จม, vi ตกลง, n อ่างสำหรับล้าง

sir
n คำสุภาพสำหรับเรียกผู้ชาย, n คำเรียกนำหน้าชื่ออัศวินหรือขุนนางของอังกฤษ, n คำเรียกขึ้นต้นจดหมาย, n คำสุภาพสำหรับเรียกครูอาจารย์ผู้ชาย

n น้องสาวหรือพี่สาว, n แม่ชี

sit
vi นั่ง, vt หาที่นั่งให้, vi กกไข่, vi ตั้งอยู่, vi เลี้ยงเด็ก (คำไม่เป็นทางการ), n เวลาที่ใช้ในการนั่ง

n สถานที่ตั้ง, vt จัดตั้งขึ้นในสถานที่

n สถานการณ์

six
n จำนวนหก, pron จำนวนหก, adj ซึ่งมีจำนวนหก

n ลำดับที่หก

n ขนาด, vt จัดกลุ่มตามขนาด

ski
n กระดานสกี, vi เคลื่อนไปด้วยสกี, vt เคลื่อนไปด้วยสกี

n ฝีมือ, n ความเชี่ยวชาญ

adj ซึ่งมีทักษะ

n ผิวหนัง, n ฝ้าที่อยู่ลอยบนผิวของเหลว

vi กระโดด, vt กระโดด, vi ข้ามไป, vt ข้ามไป, vt ขาด

sl หญิงสาวที่มีเสน่ห์, n กระโปรง, n คำเรียกผู้หญิง (คำหยาบ)

n กะโหลกศีรษะ, n หัว (คำสแลง)

sky
n ท้องฟ้า, vt ตีหรือโยนให้สูง, vi ตีหรือโยนให้สูง

vi ปิดดังปัง, vt ปิดดังปัง, vt วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง, n เสียงดังปัง

n การตบ, n เสียงตบ, vt ตบ

n ทาส, vi ทำงานหนัก

n ความเป็นทาส

n การหลับ, n ความตาย (ทางวรรณคดี), vi หลับ, vi ไม่กระฉับกระเฉง, vt มีเตียงนอนพอ (สำหรับผู้พัก) (ห้ามใช้รูป passive voice)

n แขนเสื้อ, n ปลอกหุ้ม, vt ใส่แขนเสื้อ

n แผ่นตัดบางๆ, n ส่วนแบ่ง, vi ตัดเป็นแผ่นบาง, vt ตัดเป็นแผ่นบาง

vi ลื่น, vt ทำให้ลื่นถลา, vi เปลี่ยนไปสู่สภาพที่แตกต่าง, vi ลดลง, n การลื่นไถล, n ภาพนิ่ง

adj เล็กน้อยมาก, adj เอวบางร่างน้อย, vt มองข้าม

adv อย่างเล็กน้อย

vi ลื่นไถล, vt ทำให้ไถลไป, vi ใส่หรือถอดอย่างง่ายและรวดเร็ว, vt ใส่หรือถอดอย่างง่ายและรวดเร็ว, n การไถล, n ชุดชั้นในของผู้หญิง

n พื้นที่ลาดเอียง, vi ลาดเอียง, vt ทำให้ลาดเอียง

n ช่องเปิดที่แคบยาว (สำหรับใส่เหรียญ, จดหมาย), n เวลาและสถานที่ซึ่งกำหนดในตาราง, n ตำแหน่งงาน, vi กำหนดเวลาในตาราง, vt กำหนดในตาราง, vt หยอดลงในช่อง, vt เจาะรู

adj ช้า, adj ที่ใช้เวลานาน, adj ช้ากว่าเวลาจริง, adj ซึ่งลังเล, vt ฝืดเคือง (ทางธุรกิจ), adv ช้ากว่าเวลาจริง, adv อย่างช้า

adv อย่างช้าๆ

adj เล็ก, adj ยังเด็ก

adj ฉลาด, adj เนี้ยบ

vi ดมกลิ่น, vt ดมกลิ่น, n กลิ่น

n รอยยิ้ม, vi ยิ้ม

n ควัน, vi สูบบุหรี่

adj เรียบ, adj ราบรื่น

n งู

vi แตกและมีเสียงดังแหลม, vt ทำให้แตกและเกิดเสียงดังแหลม, n เสียงดังแหลม, n รูปถ่าย (ที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปง่ายๆหรือกล้องสมัครเล่น)

vi ทำลับๆ ล่อๆ, vt แอบพาไป, n คนชอบทำลับๆ ล่อๆ, adj ซึ่งลับๆ ล่อๆ

vi (หิมะ) ตก, n หิมะ, n ยาเสพติดที่มีลักษณะเป็นผงสีขาว เช่น โคเคน, เฮโรอีน (คำสแลง), vt ปกคลุมด้วยหิมะ

so
adv ดังนั้น, adv มาก, adv เช่นนั้น, adv ด้วย, conj เพื่อว่า

adj เป็นที่รู้จักแพร่หลาย, adj เรียกไม่ถูก

vi จุ่ม, vt จุ่ม

n สบู่, vt ถูด้วยสบู่

vi บินสูงขึ้นไปในอากาศ

n กีฬาฟุตบอล

adj เกี่ยวกับสังคม, adj เกี่ยวกับสังคมนิยม, n การชุมนุมกัน


n สังคม, n ชนชั้นสูง, adj เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง

n ถุงเท้า, vt ตีอย่างแรง

n โซเดียม

n โซฟา

adj อ่อนโยน, adj อ่อนนุ่ม, adj ผ่อนปรน, adj ซึ่งไม่ปนแอลกอฮอล์, n ความนิ่ม

vi อ่อนนุ่มลง, vt ทำให้อ่อนนุ่ม

adv อย่างเบาๆ

n ซอฟต์แวร์

n ดิน, vt ทำให้เปื้อน

adj เกี่ยวกับดวงอาทิตย์

n ทหาร, vi เป็นทหาร

n หลังเท้า, adj โดดเดี่ยว

adv โดยลำพัง

sl เชื่อใจได้, adj แข็ง, adj ซึ่งไว้ใจได้, adj ต่อเนื่อง, n ของแข็ง

n วิธีแก้ปัญหา, n สารละลาย

vt แก้ปัญหา

adj เล็กน้อย, pron บางส่วน, adj ที่มีจำนวนสองหรือสาม, adj ไม่เจาะจง, adv คร่าวๆ, adv เล็กน้อย, suf เต็มไปด้วย, suf สองหรือมากกว่าสองคนในการกระทำหนึ่งๆ

sl คนสำคัญ, pron บางคน

adv ในวันหนึ่ง (ในอนาคต)

adv ด้วยวิธีใดก็ตาม

pron บางคน

pron บางสิ่ง, adv อย่างเล็กน้อย

adv บางเวลา, adj ที่เคยอยู่ในอดีต

adv บางครั้ง

adv ค่อนข้าง

adv บางแห่ง, adv โดยประมาณ

son
sl คำเรียกผู้ชาย, n ลูกชาย

n เพลง

adv ในไม่ช้า

adj ซึ่งมีประสบการณ์มาก

adj ที่ขอโทษ, adj น่าสงสาร, int ขอโทษ

sl ผู้หญิง (ที่เป็นคู่ขา), n ชนิด, n การแบ่งชนิด, vt จัดเข้าประเภท

n วิญญาณ (ทางศาสนา), n ความคิด, n มนุษย์

n เสียง, n ระยะที่ได้ยินได้, vi ดูเหมือนว่า, vi ้เกิดเสียง, vt ทำให้เกิดเสียง, adj ที่ไม่เสียหาย, adj แข็งแรง, vi วัดความลึกด้วยคลื่นเสียง, vt วัดความลึกด้วยคลื่นเสียง

n น้ำแกง

n ต้นกำเนิด, n แหล่งข้อมูล

n ทิศใต้, adj ทางใต้, adv ทางใต้

n ทิศตะวันออกเฉียงใต้, adj ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้, adv ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

adj ในทางภาคใต้

n ทิศตะวันตกเฉียงใต้, adj ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้, adv ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

n อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ, n อำนาจของกษัตริย์


n ที่ว่าง, n อวกาศ, n ระยะห่าง, vt เว้นระยะ

n ภาษาสเปน, n ชาวสเปน, n ี่เกี่ยวกับประเทศสเปน คนสเปน ภาษาสเปนหรือวัฒนธรรมสเปน

sl ระเบิดอารมณ์, adj ที่เก็บไว้ในยามฉุกเฉิน, adj ว่าง, adj ที่มากเกินความจำเป็น, vt สงวนไว้

n ประกายไฟ, vi เกิดประกายไฟ

vi สนทนา, vt สนทนา

n ผู้พูด, n เครื่องขยายเสียง

adj เฉพาะ, n สิ่งที่พิเศษ

n ผู้ชำนาญเฉพาะทาง

vt ศึกษาเป็นพิเศษ


n ประเภท

adj โดยเฉพาะ

adj มีลักษณะพิเศษ

vt กำหนด

adj น่าตื่นเต้น

n สเป็กทรั่ม

vi พิจารณา

n การใคร่ครวญ

n คำพูด, n การพูด

n ความรวดเร็ว, vi ไปด้วยความรวดเร็ว, vt เร่งความเร็ว, vi ใช้ยากระตุ้นประสาท (คำสแลง)

vt มนตร์คาถา, n ช่วงเวลา, vt อ่านสะกดคำ

vt ใช ้(เวลา), vi ใช้เงิน, vt จ่ายเงิน

n การใช้จ่าย (เงิน)

n โลก, n วง, n รูปทรงกลม, n ระบบจักรวาล, n สิ่งแวดล้อม

vi หก, vt ทำให้หก, vi ทะลัก, n การหกคะเมน, n สิ่งที่หกล้น, n เศษไม้หรือกระดาษสำหรับจุดไฟ

vi ปั่น, vt ปั่น, n การหมุน

n กระดูกสันหลัง, n สันหนังสือ, n หนาม

n วิญญาณ, n เจตนา, n อารมณ์, vt ลักพาไป

adj เกี่ยวกับจิตใจ, adj เกี่ยวกับศาสนา, adj เกี่ยวกับอารมณ์, n เพลงสวด

vi บ้วนน้ำลาย, vt บ้วนน้ำลาย, vi ถ่มน้ำลาย, vt ถ่มน้ำลาย, n น้ำลายที่ถ่มออก, n เหล็กเสียบเนื้อย่าง, vt เสียบ

n เจตนาร้าย, vt มุ่งร้าย

vt ผ่า, vi แตกแยก, n การแตกแยก, n รอยแตก, adj ซึ่งแตกออก

n โฆษก

n ผู้อุปถัมภ์, n ผู้ทำการโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทัศน์, vt อุปถัมภ์

n ช้อน, n เหยื่อตกปลาลักษณะคล้ายช้อน, n ไม้ตีกอล์ฟเบอร์ 3, vt ตักด้วยช้อน, vt ช้อนลูกกอล์ฟขึ้น

n กีฬา, n การพักผ่อนหย่อนใจ, n ผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬา, vt สวมใส่ (คำไม่เป็นทางการ), vi เล่นสนุกสนาน, vt หยอกล้อ, adj สำหรับการกีฬา

n จุด, n จุดด่างพร้อย, n สถานที่, vt พบเห็น, vi ทำให้เป็นจุดด่าง, adj ทันทีทันใด, vt ทำให้เป็นจุดด่าง

n คู่สามีภรรยา, vt แต่งงาน

n ละอองน้ำ, n การพ่นน้ำ, n กระป๋องฉีด, vt พ่น, n กิ่งไม้เล็กๆ ที่มีดอกหรือผล

vt ทำให้กระจาย, vi กระจายไปทั่ว, n การกระจาย, n ระยะห่าง, n ผ้าปู (เตียง, โต๊ะ), n อาหารที่ใช้ทาขนมปัง, adj ซึ่งแพร่กระจาย

vi ดีดตัว, n สปริง, n ฤดูใบไม้ผลิ, n การกระโดด, n น้ำพุธรรมชาติ, n แหล่งกำเนิด

vt โปรย, vi ตกปรอยๆ (ฝน), n การโปรย, n ฝนที่ตกปรอยๆ

spy
n นักสืบ, n การสืบ, vi สืบ

n กลุ่มทหาร, n กลุ่มคน

n สี่เหลี่ยมจัตุรัส, n แผ่นกระดานเล่นเกมซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, n ลานกว้าง, n ตึกที่มีถนนสี่ด้าน, n ผลที่ได้จากกำลังสอง, n ไม้ฉากของช่างไม้, adj เป็นสี่เหลี่ยม, vt ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม, vt ยกกำลังสอง, vt ปรับให้ตรง, adv อย่างตั้งฉาก, adv อย่างตรงไปตรงมา (คำไม่เป็นทางการ)

vt คั้น, vt โอบกอด, vi ขูดรีด, n การบีบ, n การโอบกอดแน่น, n การขูดรีด

n เสถียรภาพ, n ความเด็ดเดี่ยว

adj มั่นคง, adj คงรูป, n คอกม้า, vt นำเข้าคอก

n กองที่ซ้อนกัน, n กองหญ้า, n ปล่องควัน, n จำนวนมาก (คำไม่เป็นทางการ), n หิ้วหนังสือในห้องสมุด, vi วางตั้งซ้อนกัน, vt วางตั้งซ้อนกัน

n สนามกีฬาที่มีอัฒจันทร์โดยรอบ, n สนามวิ่งแข่งของกรีกโบราณ, n หน่วยวัดความยาวของกรีกโบราณมีค่าประมาณ 607 ฟุต

n คณะผู้ทำงาน, n เสนาธิการ, n เสาค้ำ, n เส้นขวาง 5 เส้นที่ใช้เป็นโน้ตเพลง, adj ซึ่งว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ, vt จัดหาคณะทำงาน

n รถม้าโดยสาร, n ระยะเวลา, n เวที, n ฉาก, vt ออกแสดง

n ขั้นบันได, n บันได

n เสาหลัก, n การประหารชีวิตแบบผูกติดกับเสาแล้วเผา, vt ปักเสา, vi ปักเขต, vt ผูกไว้กับเสา, n เงินเดิมพัน, n ดอกเบี้ยหรือส่วนแบ่งผลประโยชน์, vt วางเดิมพัน

n ท่าตีลูกกอล์ฟ

vi ยืน, vt ทำให้ยืนขึ้น, n การยืน, n จุดยืน

adj ซึ่งเป็นมาตรฐาน, n มาตรฐาน

n ตำแหน่ง

n ดวงดาว

vi จ้องมอง, vt จ้องมอง

vi เริ่ม, vt เริ่ม

n ผู้เริ่มต้น

n จุดเริ่ม

n สภาพ, vt บอกกล่าว

n แถลงการณ์

n สถานี

adj ซึ่งเป็นสถิติ

n วิชาสถิติ

n รูปปั้น

n สถานภาพ

n รัฐบัญญัติ, n กฎ

vi พักอยู่

adv อย่างไม่หยุดหย่อน

adj มั่นคง

n เนื้อหรือปลาชิ้นหนา สำหรับทอดหรือย่าง

vi ขโมย, vt ขโมย

n ไอน้ำ, vi ปล่อยไอ, vt ปล่อยไอ

n เหล็ก

adj สูงชัน, adj ฮวบฮาบ

vi นำทาง, vt นำทาง, n การคัดท้าย

n ลำต้น

n ก้าว, vi ก้าว, vt ก้าว

n การทำโลหะแม่พิมพ์, vt ทำโลหะแม่พิมพ์

n ไม้เท้า, vi แทง, vt แทง

sl ศพ (ใช้เกี่ยวกับอาชญากรรม)

adj นิ่ง, adj ไม่มีฟอง (ไวน์), adj สงบ, n ความเงียบสงบ, n ภาพนิ่ง, vt ทำให้นิ่ง, vi นิ่ง, vt บรรเทา, adv ยังคง, adv แม้ในขณะนี้, adv แม้กระนั้น, n เครื่องกลั่น, n โรงกลั่น

vt กระตุ้น

n ตัวกระตุ้น, n ยากระตุ้น

vt คนให้เข้ากัน, vi ขยับ, vt ขยับ, vt ปลุกเร้า, n การกวน, n ความตื่นเต้น, n คุก (คำสแลง)

n คลังพัสดุ

n กระเพาะ, n ท้อง, vi ทน

n ก้อนหิน, n เพชรพลอย, n เมล็ดผลไม้, n หน่วยวัดน้ำหนักตามมาตราอังกฤษเท่ากับ 14 ปอนด์, n นิ่ว, n สีเทาอ่อน, adj ทำด้วยหิน, adj มีสีเทาอ่อน, vt ขว้างก้อนหิน, vt เอาเมล็ดออก, vt ลับด้วยหิน

vi หยุด, vt หยุด, vt ระงับ, vt ปิดกั้น, n การหยุด, n การแวะพัก, n ป้ายหยุดรถประจำทางหรือรถไฟ, n สิ่งกีดขวาง, n ที่ปิด

n การเก็บ, n ที่เก็บ, n ตัวเก็บข้อมูล, n ค่าเก็บรักษาสินค้า

vt กักตุน, vt เก็บข้อมูล, n ร้านค้า, n สิ่งที่กักตุนไว้, n คลังสินค้า, n ปริมาณมาก

n พายุ, n การโหมกระหน่ำ, n การแสดงออกอย่างรุนแรง, n การโจมตีอย่างรุนแรง, vi จู่โจม, vt จู่โจม, vi โกรธอย่างรุนแรง, vi โหมกระหน่ำ

n เรื่องราว, n เรื่องแต่ง, n เรื่องโกหก (คำไม่เป็นทางการ), n ข่าว, vt เล่าเรื่อง, n ชั้นของอาคาร, n ห้องที่อยู่ชั้นเดียวกันของอาคาร

n เตาไฟ, n ห้องอบ, vi กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ stave, vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ stave

adj ตรง, adj ถูกต้อง, adj ตรงไปตรงมา, adj ต่อเนื่อง, adj ไม่เจือปน (เครื่องดื่ม), adj เรียบร้อย, adj สม่ำเสมอ, adv โดยตรง, adv ทันทีทันใด, adv ซื่อสัตย์

vt ทำให้ตรง, vi กลายเป็นตรง

vi ทำให้ตึง, vt ทำให้ตึง, vi ทำงานหนักเกินไป, vi ทำให้เครียด, vt ทำให้เครียด, n การทำให้ตึง, n ความตึงเครียด, n สายเลือด, n ร่องรอย

adj แปลก, adj แปลกหน้า, adj ต่างถิ่น

n คนแปลกหน้า, n คนที่มาใหม่, n แขก

adj เกี่ยวกับยุทธวิธีหรือกลยุทธ์

n ยุทธวิธี, n แผนการ

n ฟางข้าว, n หลอด, n สิ่งที่ทำจากฟาง (เช่น หมวก, กระเป๋า), n สิ่งที่ไม่มีค่า, adj ไร้ค่า, adj สีฟางข้าว

n เส้นหลากสี, n ช่วงเวลานิดเดียว, n สายฟ้า, n สายแร่, vt ทำให้เป็นริ้วลาย, vt ทำสีผม, vt ไปอย่างรวดเร็ว

n ลำธาร, n กระแส (น้ำ, อากาศ), n การไหลต่อเนื่อง, n แนวโน้ม, n ลำแสง, vi ไหล, vt ไหล

n ถนน, n ตึกอาคารตามถนน, n คนที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ตามถนน, adj ใกล้ถนน

n พลัง, n ความต้านทาน, n ความเข้มข้น

vi แข็งแรงขึ้น, vt ทำให้แข็งแรง

n ความตึงเครียด, n การเน้นเป็นพิเศษ, n เสียงเน้น, n แรงผลักดัน, vt เน้น, vt ออกเสียงหนัก, vt ทำให้ตึงเครียด

vi ขยายออก, vt เหยียดตัว, vt ทำให้ตึง, n การยืดเนื้อยืดตัว, n การขยายออก, n โทษจำคุก (คำสแลง), n ความยืดหยุ่น, adj ยืดขยาย

adj เข้มงวด, adj แน่นอน, adj ถ้วนทั่ว

adv อย่างเคร่งครัด, adv อย่างแท้จริง

vt ตี, vt ปะทะ, vt โจมตี, vi หยุดงานประท้วง, n การตี, n การหยุดงานประท้วง, n การโจมตีทางอากาศ, n การค้นพบน้ำมัน, n การโยนลูกสไตร์ค

adj ซึ่งโดดเด่น

n เชือก, n การเรียงต่อเนื่องของเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆ, n แถว, n ฝูงสัตว์ที่มีเจ้าของเป็นคนเดียวกัน, n สายดนตรี, n สายสร้อย, vt ใส่สาย, vt จัดเรียงเป็นแถว, vt ผูกด้วยเชือก, adj ทำจากเชือก

vi เปลือยกาย, vt ถอดผ้า, vi ระบำแก้ผ้า, n การเต้นระบำเปลื้องผ้า, n ชิ้นยาว, n ทางยาวสำหรับเครื่องบินขึ้นลง, n การ์ตูนเรื่องยาว, n ถนนที่มีร้านค้าสองข้างทาง, vt ฉีกเป็นแผ่นเล็กยาว, vt รีดนมวัวหรือแพะจนหมด

n การอุดตันของเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง, n การเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน, n การตีลูกเทนนิสหรือลูกกอล์ฟ, n ท่าว่ายน้ำ, n จังหวะขึ้นลงของลูกสูบเครื่องยนต์, n การลากปากกาหรือขนแปรง, n คำชมเชย, n เสียงตีของนาฬิกา, n การตี, n การลูบ, n วิธีการพายเรือ, vt ลูบ, vt ตีลูกบอล, vt ชมเชย, vi พายเรือ

adj แข็งแรง, adj ทนทาน, adj เข้มแข็ง, adj ก้าวหน้า, adj น่าเชื่อถือ, adj เชี่ยวชาญ, adj มีอิทธิพล, adj โดดเด่น, adj รุนแรง, adj เข้มข้น

adv อย่างแข็งแรง

adj เกี่ยวกับโครงสร้าง, adj เป็นผลมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจหรือการเมือง, adj มีความสำคัญกับโครงสร้าง, adj เกี่ยวกับโครงสร้างโมเลกุล, adj เกี่ยวกับโครงสร้างทางธรณีวิทยา

n สิ่งก่อสร้าง, n โครงสร้าง, n ส่วนประกอบ, vt สร้างโครงสร้าง

vi ดิ้นรน, vi ต่อสู้, n ความพยายาม, n การต่อสู้

n นักศึกษา

n ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์, n ห้องชุดขนาดเล็ก, n โรงถ่ายทำภาพยนตร์, n ห้องทำงานของช่างเขียนหรือช่างปั้น, n โรงเรียนสอนเต้นรำ

vi ศึกษา, vt ศึกษา, vt วิเคราะห์, vt พิจารณา, n การศึกษา, n การวิเคราะห์, n รายงานการศึกษา, n ห้องค้นคว้า

vt ยัดไส้, vt บรรจุ, n สิ่งของ, n คำพูดหรือการกระทำ, n เนื้อแท้, n เรื่องเหลวไหล

vi สะดุด, vi เดินโซเซ, vi พูดตะกุกตะกัก, vi พบโดยบังเอิญ, n การสะดุด, n การผิดพลาด

adj โง่, adj น่าเบื่อหน่าย, adj มึนงง

n รูปแบบ, n สำนวน, n ความเก๋ไก๋, n ความนิยม, vt ทำให้เป็นรูปแบบ, vt ขนานนาม (คำเป็นทางการ)

n หัวข้อ, n สาขาวิชา, n ประชากร, n ประธานของประโยค, adj มีแนวโน้ม, adj อยู่ใต้บังคับบัญชา, adv ซึ่งขึ้นอยู่กับ, vt นำไปสู่, vt ทำให้อยู่ใต้อำนาจ

vt เสนอ, vi ยอม

adj ซึ่งตามมา

n เงินสนับสนุน, n การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน

n สสาร, n เนื้อหาสาระ, n ทรัพย์สิน, n เนื้อแท้

adj มากมาย, adj แข็งแรง, adj อุดมสมบูรณ์, adj เป็นจริง, adj มีเนื้อหา, n สาระสำคัญ

adv โดยพื้นฐาน

adj บาง, adj ซึ่งบอกเป็นนัยๆ, adj เฉียบแหลม, adj มีเล่ห์เหลี่ยม

n ชานเมือง

adj นอกเมือง

vi สำเร็จ, vi รับช่วงต่อ, vt ตามหลัง

n ความสำเร็จ, n ผู้ประสบผลสำเร็จ

adj มีผลสำเร็จ

adv อย่างประสบผลสำเร็จ

adj เช่นนี้, adj มาก, adv อย่างมาก, pron บุคคลหรือสิ่งเช่นนี้

vt ดูด, vi แย่มาก (คำสแลง), n การดูด

adv ทันทีทันใด

adv อย่างกะทันหัน

sue
vt ฟ้องร้อง, vi ร้องขอ

vi ทนทุกข์ทรมาน, vt ทนทุกข์ทรมาน, vi อดทน, vt อดทน

n การได้รับความทุกข์ทรมาน, n ความเจ็บปวด, adj ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน

adj พอเพียง

n น้ำตาล, n สารประกอบคาร์โบไฮเดรตมีรสหวาน, n คำแสดงความรัก (คำไม่เป็นทางการ), n ยาเสพติด (คำสแลง), vt ใส่น้ำตาล, vt ทำให้เป็นที่พอใจ

vt แนะนำ, vt ทำให้นึกถึง

n ข้อเสนอ, n ร่องรอย, n การเสนอแนะ, n ข้อชวนคิด

n การฆ่าตัวตาย, n ผู้ที่ทำลายผลประโยชน์ของตนเอง, vt ฆ่าตัวตาย

n ชุดเสื้อผ้า, n ชุดไพ่สำรับเดียวกัน, n การฟ้องร้องคดี, n คำร้อง, n การเกี้ยวพาราสี (คำโบราณ), vt ทำให้เหมาะสม, vi เหมาะสมกัน

adj เหมาะสม

n ห้องชุด, n ชุดเฟอร์นิเจอร์, n ชุดเพลง, n คณะผู้ติดตาม

sum
n จำนวนรวม, n จำนวนเงิน, n การคำนวณทางคณิตศาสตร์, n สาระสำคัญ, vt รวมยอดทั้งหมด

n ใจความสรุป, adj รวดเร็ว, adj โดยสรุป, adj เกี่ยวกับศาลเตี้ย

n ฤดูร้อน, n ช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุด, vi ใช้เวลาในฤดูร้อน, vt เลี้ยงสัตว์ในฤดูร้อน, adj เกี่ยวกับฤดูร้อน

n ยอดสุดของภูเขา, n การประชุมสุดยอด, n ระดับสูงสุด, adj สุดยอด

sun
n ดวงอาทิตย์, n ดาวฤกษ์, n แสงอาทิตย์, n คนหรือสิ่งที่รุ่งโรจน์, n พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก, vi อาบแดด, vt ผึ่งแดด

n แสงแดด

adj มีแสงแดดมาก, adj ร่าเริงแจ่มใส

adj ดีเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ), adj เกินปกติ, adv สุดขีด (คำไม่เป็นทางการ), n ผู้ดูแลอพาร์ตเม้นท์ (คำไม่เป็นทางการ), n ผู้ควบคุม (คำไม่เป็นทางการ), n สิ่งที่มีคุณภาพสูงกว่า, n ตัวแสดงพิเศษ (คำไม่เป็นทางการ), n น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอ็อกเทนสูง, n ส่วนยอดของรังผึ้งที่มีน้ำผึ้งสะสมอยู่

adj เหนือกว่า, adj หยิ่งยโส, n ผู้บังคับบัญชา, n ตัวอักษรหรือเครื่องหมายที่เขียนอยู่ด้านบนหรือมุมขวา, n เจ้าอาวาสหรือเจ้าสำนัก

n ร้านขายของขนาดใหญ่ที่ผู้ซื้อเลือกหยิบของเอง

n ผู้ควบคุมดูแล, n หัวหน้าอาจารย์ในแต่ละวิชา

n ผู้จัดหาสิ่งของให้

n จัดหาให้, vt จัดหาให้, vt ชดเชย (คำทางการ), vt ทำหน้าที่แทน (คำทางการ)

vt ค้ำ, vt สนับสนุน, n สิ่งค้ำ, n การช่วยเหลือ

n ผู้สนับสนุน, n อุปกรณ์เสื้อผ้าที่ใช้ปกป้องร่างกายขณะเล่นกีฬา, n เครื่องค้ำบนแผ่นโล่

adj สนับสนุน

vt สมมุติ

adj ซึ่งทึกทักว่าเป็นจริง

adv ตามที่ปรากฏ

adj ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุด, adj ที่สุด

adj แน่นอน, adj มั่นใจ, adj มั่นคง, adj ไว้ใจได้, adv แน่นอน (คำไม่เป็นทางการ)

adv อย่างแน่นอน

n ผิวหน้า, n พื้นดินหรือพื้นน้ำ, n พื้นผิวที่เป็นของแข็ง, n ลักษณะภายนอก, adj เกี่ยวกับพื้นผิว, adj ผิวเผิน, adj ซึ่งขนส่งทางพื้นดินหรือทางทะเล, vi โผล่ขึ้นมาที่พื้นผิว, vi เป็นที่ปรากฏ, vt เคลือบผิว, vt ทำให้เกลี้ยงเกลา

n ศัลยแพทย์

n ศัลยกรรม, n ศัลยศาสตร์, n ห้องผ่าตัด

vt ทำให้ประหลาดใจ, vt จู่โจมโดยไม่ให้ตั้งตัว, n สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, n ความประหลาดใจ

adj แปลกใจ

adj น่าประหลาดใจ

adv อย่างแปลกใจ

vt ล้อมรอบ, n บริเวณแวดล้อม

adj ี่ซึ่งล้อมรอบ

n การตรวจตรา

vt พิจารณา, vt ทำแผนที่, vt สำรวจ, n การตรวจสอบ, n การรังวัดปักเขต, n กลุ่มผู้สำรวจ, n ผลการสำรวจ

n การอยู่รอด, n สิ่งที่ดำรงอยู่

vi ดำรงอยู่, vt มีชีวิตสืบต่อ

n ผู้ที่อยู่รอด

vt สงสัย, vt คาดว่าจริง, n ผู้ต้องสงสัย, adj น่าสงสัย

vt แขวน, vt ยกเลิกชั่วคราว, vt เลื่อน

n ความคลางแคลงใจ, n ร่องรอย

adj น่าสงสัย, adj หวาดระแวง

vt รักษาไว้, vt ประสบ, vt สนับสนุน

adj ซึ่งสนับสนุน

vt กลืน, vi กล้ำกลืน, vt ท่วมท้น, vt อดกลั้นความรู้สึก, vt ยอมเชื่อง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ), vt อดทน, vt คืนคำพูด, n การกลืน, n ปริมาณที่กลืน, n นกนางแอ่น

vi สาบาน, vi สาบแช่ง

n เหงื่อ, n หยาดน้ำ, n ความเหนื่อยยาก, n ความวิตกกังวล, vt ทำให้เหงื่อออก, vi จับตัวเป็นหยดน้ำ, vi ทำงานหนัก (คำไม่เป็นทางการ)

n เสื้อที่ถักด้วยขนสัตว์, n ผู้ที่เหงื่อไหลไคลย้อย

vt กวาด, vi เคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว, vt พัดพาเอาไป, vt ชนะท่วมท้น, n การกวาด, n การเลี้ยวโค้ง, n ขอบเขต, n การมีชัยอย่างท่วมท้น, n คนกวาดปล่องไฟ

sl เจ๋ง, adj มีรสหวาน, adj สดใหม่, adj ไม่ใส่เกลือ, adj ไพเราะ, adj ใจดี, adj น่าพอใจ, adj งดงาม, n ลูกกวาด, n ขนมหวาน, n มันเทศ (คำไม่เป็นทางการ), n รสหวาน, n ความหวานชื่น

vt ทำให้บวม, vi ป่อง, vi เพิ่มขนาด, vt เพิ่มขนาด, vi กระเพื่อมขึ้นๆ ลงๆ, n คลื่นขนาดใหญ่, n ลักษณะกลมๆ, n การบวม, n การเพิ่มของขนาด, n เสียงดนตรีที่ค่อยๆ ดังขึ้น, n คนชอบแต่งตัว (คำไม่เป็นทางการ), adj ดีมาก (คำไม่เป็นทางการ), adj ทันสมัย (คำไม่เป็นทางการ)

vi ว่ายน้ำ, vi เวียนศีรษะ, vi ลอย, n การว่ายน้ำ, n การเวียนศีรษะ

n การว่ายน้ำ

vi แกว่ง, vt แกว่ง, vi หมุนรอบ, vt หมุนรอบ, vi แขวน, vt แขวน, n ชิงช้า, n การแกว่ง, n การเหวี่ยงหมัด, n การตีลูกบอล

n สวิตช์, n การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน, n การสับเปลี่ยน, n ไม้เรียว, vt เปลี่ยน, vi สับเปลี่ยนสวิตช์ไฟฟ้า, vi สับรางรถไฟ, vi แกว่งไปมา

n ดาบ

n สัญลักษณ์

adj เป็นเครื่องหมาย

n ความเห็นใจ, n ความมีใจเหมือนกัน

n อาการ, n เครื่องแสดง

n อาการของโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน, n ลักษณะเชิงซ้อนต่างๆ ที่บ่งบอกถึงสภาพใดสภาพหนึ่ง

n ระบบค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top