ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

singer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *singer*, -singer-

singer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
singer (n.) นักร้อง
English-Thai: HOPE Dictionary
singer(ซิน'เจอะ) n.นักร้อง ,ผู้ร้องเพลง,สิ่งที่ทำให้เกิดเสียงดนตรี,ผู้ลนขนสัตว์,เครื่องลนขนสัตว์
English-Thai: Nontri Dictionary
singer(n) นักร้อง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Singersนักร้อง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักร้อง (n.) singer See also: songster
คนขับเสภา (n.) singer of ballads See also: performer of amorous singing
มุทิกา (n.) singer of ballads See also: performer of amorous singing Syn. คนขับเสภา
คนร้องนำ (n.) lead singer See also: lead vocalist
คอสอง (n.) second singer
ต้นเสียง (n.) leader singer See also: chief of the chorus, precentor Syn. คนร้องนำ
หมอลำ (n.) northeastern-style singer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean I admit that I'd guessed that this young singer informed on me to Mr. Boddy.ผมหมายถึง ผมฉันยอมรับนะ ว่าแม่สาวนักร้องคนนี้ เอาเรื่องไปบอกคุณบ๊อดดี้
I got a job as a singer at McGovern's cabaret, a den of iniquity.ผมได้งานเป็นนักร้อง ที่ แม็กโกเวนท์ คาบาเร่ท์ แหล่งรวมความชั่ว .
Picture Marla Singer throw herself around her crummy apartment.เออ, ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเรื่องเมื่อคืนเหมือนกัน
How could Tyler. of all people.... ..think it was a bad thing that Marla Singer was about to die?สุดทางเลย คุณรู้จักผู้หญงที่อยู่ที่นี่มั้ย เธอเคยเป็นหญิงผู้น่ารักและมีสเน่ห์
If only I had wasted a few minutes and gone to watch Marla Singer die.... ..none of this would have happened.[Clattering] ไม่อ่ะ ไม่เอา, ขอบใจ
And she sighed, ahh I said, I want to be a singer You better not be jacking off to the Japanese comics, I swear to God.คุณคงไม่อ่านการ์ตูนญี่ปุ่นไป ขัดจรวดไปนะ
In what film does a chorus line dance like this... with a singer in a fur coat?หนังเรื่องอะไร ที่มีนักเต้นระบำ แล้วเต้นแบบนี้... และนักร้อง ใส่ชุดขนสัตว์
I can tell you're a good singer from your fat lipsริมฝีปากอวบอิ่มอย่างเธอ เสียงต้องดีแน่
The singer takes orders too?นักร้องมารับออเดอร์ด้วยเหรอครับ?
Well, she's the most famous singer on the planet.อ้อ เธอเป็นนักร้อง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
I'm a singer and I've got a band... and we've been working on some songs.ผมเป็นนักร้องและมีวง เรามีเพลงของตัวเอง
That she was a singer for Ammy.ว่าแม่นี่เคยเป็นเสียงของแอมมี่

singer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谭咏麟[Tán Yǒng lín, ㄊㄢˊ ㄩㄥˇ ㄌㄧㄣˊ, 谭咏麟 / 譚詠麟] Alan Tam (1950-), Hong Kong Canto-pop singer and actor
伴唱[bàn chàng, ㄅㄢˋ ㄔㄤˋ, 伴唱] vocal accompaniment; accompany a singer; support of sb; echo sb; chime in with sb
女歌手[nǚ gē shǒu, ㄋㄩˇ ㄍㄜ ㄕㄡˇ, 女歌手] female singer
梁靜茹[Liáng Jìng rú, ㄌㄧㄤˊ ㄐㄧㄥˋ ㄖㄨˊ, 梁靜茹] Fish Leong (1978-), Malaysian pop singer; also Leong Chui Peng or Jasmine Leong
民歌手[mín gē shǒu, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄜ ㄕㄡˇ, 民歌手] folk singer
基辛格[Jī xīn gé, ㄐㄧ ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, 基辛格] Henry Kissinger (1923-), US academic and politician, Secretary of State 1973-1977
罗文[Luó wén, ㄌㄨㄛˊ ㄨㄣˊ, 罗文 / 羅文] Roman Tam (1949-), Canto-pop singer
歌唱家[gē chàng jiā, ㄍㄜ ㄔㄤˋ ㄐㄧㄚ, 歌唱家] singer
歌手[gē shǒu, ㄍㄜ ㄕㄡˇ, 歌手] singer

singer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドル歌手[アイドルかしゅ, aidoru kashu] (n) pop idol; idol singer
アムラー[, amura-] (n) (abbr) young girls who imitate the style of singer Amuro Namie
オペラ歌手[オペラかしゅ, opera kashu] (n) opera singer
ガイドメロディ[, gaidomerodei] (n) guide melody (karaoke melody to help the singer hold the tune)
ジャズシンガー[, jazushinga-] (n) jazz singer
ジンゲル[, jingeru] (n) (1) (obsc) singer (ger
演歌歌手[えんかかしゅ, enkakashu] (n) Enka singer; singer of Japanese traditional ballads
アルト歌手[アルトかしゅ, aruto kashu] (n) alto (voice or singer)
シンガー[, shinga-] (n) singer; (P)
シンガーソングライター[, shinga-songuraita-] (n) singer-songwriter; (P)
バックバンド[, bakkubando] (n) backing band (for singer) (wasei

singer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คีตศิลปิน[n. exp.] (khīt sinlap) EN: singer FR:
คนขับเสภา[n. exp.] (khonkhap sē) EN: singer of ballads FR:
คอสอง[n.] (khøsøng) EN: second singer ; second voice FR:
เลียน[v.] (līen) EN: imitate ; copy ; parrot ; mimic ; ape ; emulate ; mock ; follow the example of FR: imiter ; copier ; simuler ; singer ; reproduire
ล้อเลียน[v.] (lølīen) EN: mimic ; ape ; mock ; imitate ; parody ; ridicule FR: singer ; imiter ; parodier ; caricaturer
หมอลำ[n.] (mølam) EN: Northeastern traditional singer ; Northeastern-style singer ; Isan-style folk music ; folk singer = folksinger FR: chanteur traditionnel [m] ; chanteuse traditionnelle [f]
นักร้อง[n.] (nakrøng) EN: singer ; vocalist FR: chanteur [m] ; chanteuse [f] ; chansonnier [m] ; chansonnière [f] ; interprète [m, f]
นักร้องเกาหลี[n. exp.] (nakrøng Kao) EN: Korean singer FR: chanteur coréen [m] ; chanteuse coréenne [f]
นักร้องหญิง[n. exp.] (nakrøng yin) EN: songstress ; singeress ‎ ; female singer FR: chanteuse [f]
นักร้องหญิงไทย[n. exp.] (nakrøng yin) EN: Thai female singer FR: chanteuse thaïlandaise [f]
ผู้ขับร้อง[n. exp.] (phū khap rø) EN: singer FR: chanteur [m] ; chanteuse[f]
ร้องเพลงเปิดหมวก[v. exp.] (røngphlēng ) EN: be a street singer FR: être chanteur de rue

singer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sopranistin {f}soprano singer
Altistin {f}alto; alto-singer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า singer
Back to top