ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scenario

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scenario*, -scenario-

scenario ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scenario (n.) โครงการ See also: แผนการ Syn. plan
scenario (n.) บทภาพยนตร์ See also: บทถ่ายภาพยนตร์, บทละคร Syn. plot, outline, script
English-Thai: HOPE Dictionary
scenario(ซิแน'ริโอ,ซินา'ริโอ) n. บทภาพยนตร์,บทถ่ายภาพยนตร์,โครงการ,แผนการ,บทละคร. pl. scenarios, Syn. script,plot
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have another scenario for you.- ผมคิดได้อีกสถานการณ์นึง
In a scenario like this, I don't suppose it is bad form to just flip a coin.ในสถานการณ์เช่นนี้ ฉันไม่คิดว่ามันจะดีเท่ากับ การโยนหัวโยนก้อย
I think I see a scenario where we both get out of here with acceptable losses.เรามีทางหนีไปได้แบบไม่เสียอะไรมาก
You don't think there exists a scenario where Ellie, devastated over her loss of you, comes into my arms for the conso-lovin' prize?อาจจะมีช่วงเวลาที่เอลลี่ทุกข์ระทม... แล้วโผเข้ามาให้ฉันกอดปลอบใจน่ะ
There is no scenario in which you should be going to dinner with the girl that dumped you, broke your heart and slept with your best friend.จะต้องไม่มีแผนการ ที่นาย จะออกไปดินเนอร์กับผู้หญิง ที่ทิ้งนาย หักอกนาย แล้วไปนอนกับเพื่อนสนิท
There's no scenario in which you should be going to dinner with the girl that dumped you, broke your heart and slept with your best friend.มันไม่มีเหตุผลที่เธอจะไปกินข้าว กับผู้หญิงที่ทิ้งเธอ หักอกเธอ และนอนกับเพื่อนรักของเธอ
My program for that scenario was very specific.โปรแกรมของผมสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว มันระบุได้ชัดเจนมาก
Believe me, I spent the last week trying to figure out how to get that sixth card, and every scenario ends with a gun to someone's head, and that is not acceptable.เชื่อฉัน ฉันเสียเวลาเป็นอาทิตย์เพื่องานนี้ จะเอาการ์ดนั่นอย่างไร และจะเลือกจบเรื่องนี้อย่างไร เรื่องจะให้มีใครตาย เป็นเรื่องที่รับไม่ได้
That's a hell of a scenario that you just laid out.บทหนังบ้าๆที่คุณเพิ่งแต่งขี้นนั้นหนะ
Each scenario has been increasingly complex.สถา๊ณที่แต่ละที่เพิ่มรายละเอียดขึ้นทุกที
IN THE ESTIMATED KILL ZONE. 2--WE SET UP A SINGLE ALTERNATE MERGE SCENARIO IN THAT ZONE,ต้องมีใครสักคนรู้จักเขา แต่ไม่รู้ว่าเป็นเขาที่เป็นคนร้าย
You know, when I heard you were back in town, I ran the scenario of how this would work, you and me.คุณรู้ ตอนที่ผมได้ยินข่าวคุณกลับมาอยู่ในเมืองนี้ ผมก็คิดแผน การสานต่อของ คุณและผม

scenario ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
场景[chǎng jǐng, ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ, 场景 / 場景] scene; scenario; setting

scenario ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オリジナルシナリオ[, orijinarushinario] (n) original scenario
シナリオライター[, shinarioraita-] (n) scenario writer; (P)
本読み[ほんよみ, honyomi] (n) good reader; scenario reading
脚本家[きゃくほんか, kyakuhonka] (n) scriptwriter; playwright; scenario writer
シナリオ[, shinario] (n) scenario; (P)
台本[だいほん, daihon] (n) script; libretto; scenario; (P)
脚本[きゃくほん, kyakuhon] (n) script; screenplay; scenario; (P)

scenario ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บทภาพยนตร์[n.] (botphāpphay) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script FR: scénario [m] ; script [m]
จัดฉาก[v. exp.] (jat chāk) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène
การสมมติสภาพที่เลวร้ายที่สุด[n. exp.] (kān sommot ) EN: worst-case scenario FR:
โครงเรื่อง[n.] (khrōngreūan) EN: story line ; plot ; outline FR: intrigue [f] ; scénario [m] ; canevas [m] ; script [m]
เนื้อเรื่อง[n.] (neūareūang) EN: plot ; outline ; story ; scenario ; subject FR: thème [m] ; sujet [m] ; intrigue [f] ; scénario [m] ; teneur [f]
ภาพที่คาดว่าจะเกิดขึ้น[n. exp.] (phāp thī kh) EN: scenario FR: scénarion [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scenario
Back to top