ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skill*, -skill-

skill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skill (n.) ฝีมือ
skill (n.) ความเชี่ยวชาญ
skilled (adj.) ซึ่งมีทักษะ See also: ซึ่งมีความชำนาญ Syn. skillful
skilled worker (n.) ช่างฝีมือ Syn. craftsperson
skillet (n.) กระทะสำหรับทอด มีด้ามยาว
skillful (adj.) ซึ่งมีทักษะ See also: ซึ่งมีความชำนาญ Syn. practiced, skilled
skillfully (adv.) อย่างสามารถ
skillfully (adv.) อย่างชำนาญ See also: อย่างถนัดมือ, อย่างคล่องแคล่ว Syn. adeptly, proficiently Ops. unadroitly
skillfully (adv.) อย่างมีทักษะ See also: อย่างชำนาญ Syn. capably, proficiently Ops. incapably, unskillfully, unadroitly
skillfulness (n.) ความคล่องแคล่ว See also: ความชำนาญ Syn. proficiency
skillion (sl.) มากมาย See also: เยอะแยะ
English-Thai: HOPE Dictionary
skill(สคิล) n. ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความสามารถ,ฝีมือ,ความช่ำชอง,ความแคล่วคล่อง. vi. ช่วยเหลือ,เป็นประโยชน์,มีผล, See also: skillless adj.
skilled(สคิลดฺ) adj. เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,มีฝีมือ,ช่ำชอง,แคล่วคล่อง,ต้องใช้ฝีมือ, Syn. skillful
skillful(สคิล'ฟูล) adj. เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,มีความสามารถ,มีฝีมือ,ช่ำชอง,แคล่วคล่อง, Syn. expert
English-Thai: Nontri Dictionary
skill(n) ความคล่องแคล่ว,ความชำนาญ,ความฉลาด,ทักษะ,ความสามารถ
skilled(adj) ซึ่งใช้ความชำนาญ,มีฝีมือ,ที่มีความสามารถ
skillful(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,คล่อง,ว่องไว,ฉลาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
skillความสันทัด, ทักษะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
skilled workerคนทำงานใช้ฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skilled laborแรงงานฝีมือ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กพร. (n.) Department of Skill Development Syn. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (n.) Department of Skill Development
ความจัดเจน (n.) skill See also: experience, expert, adeptness, proficiency Syn. ความเจนจัด, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ, ความช่ำชอง
ความช่ำชอง (n.) skill See also: experience, expert, adeptness, proficiency Syn. ความเจนจัด, ความชำนาญ, ความเชี่ยวชาญ
ความช่ำชอง (n.) skill See also: proficiency, ability, expertness Syn. ความชำนาญ, ความจัดเจน
ความชำนิชำนาญ (n.) skill See also: expertise, adroitness, proficiency, experience, efficiency Syn. ความเชี่ยวชาญ, ความสามารถ, ความชำนาญ, ความจัดเจน
ความถนัด (n.) skill See also: ability, proficiency, expertness Syn. ความชำนาญ, ความสามารถ, ทักษะ
ความสามารถเฉพาะ (n.) skill See also: talent, ability, capability Syn. ความสามารถ, ความถนัด, ความชำนาญ, ฝีไม้ลายมือ
ความเจนจัด (n.) skill See also: proficiency, ability, expertness Syn. ความชำนาญ, ความจัดเจน, ความช่ำชอง
ความเชี่ยวชาญ (n.) skill See also: experience, expert, adeptness, proficiency Syn. ความเจนจัด, ความชำนาญ, ความช่ำชอง
ความเชี่ยวชาญ (n.) skill See also: expertise, adroitness, proficiency, experience, efficiency Syn. ความสามารถ, ความชำนาญ, ความจัดเจน
ทักษะ (n.) skill See also: talent, ability, capability Syn. ความสามารถ, ความถนัด, ความชำนาญ, ฝีไม้ลายมือ, ความสามารถเฉพาะ
ฝีมือ (n.) skill See also: ability, craftsmanship, proficiency Syn. ความสามารถ, ฝีไม้ลายมือ
ฝีไม้ลายมือ (n.) skill See also: ability, proficiency Syn. ความสามารถ, ฝีมือ
เฟื่องฟุ้ง (adj.) skilled
ช่างฝีมือ (n.) skilled craftsman See also: master craftsman, artisan
อัศวโกวิท (adj.) skilled in horsemanship
ฝีมือดี (adj.) skillful See also: able, expert, proficient Syn. ชำนาญ, เก่ง
มือดี (adj.) skillful See also: skilled, deft
สันทัดกรณี (adj.) skillful See also: well-informed
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're so talented, I wish I had your skillคุณช่างมีพรสวรรค์เหลือเกิน ฉันอยากจะมีทักษะอย่างคุณมั่ง
I don't have any computer skillsฉันไม่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์
I need survival skillsฉันต้องการทักษะในการเอาตัวรอด
I have heard father praise your skillsฉันได้ยินมาว่าพ่อยกย่องทักษะของคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know who taught you the Toad Skill and you're fighting with everyone else on the Islandไม่รู้ว่าใครกันที่คิดว่าเจ้ามีวิชาคางคก แล้วเที่ยวสู้กับใครต่อใครบนเกาะไปทั่ว
Your Big Granpa hates Ouyang Feng's Toad Skill the most.ท่านปู่เจ้าเกลียดวิชาคางคกของอาวเอี๊ยงฮงเป็นที่สุด.
The highest skill of out sect, The Art of Jade Maiden... was taught to her, and not me.วิชาขั้นสูงสุดของสำนักเรา คัมภีร์สาวหยก... สอนนาง แต่ไม่สอนข้า.
No tricks. No weapons. Skill against skill alone.ไม่ใช้ลูกไม้ ไม่ใช้อาวุธ ใช้แต่มันสมองเท่านั้น
I happen to know for a fact... that your skill and dedication is an inspiration to everybody.ฉันจะบอกให้รู้นะว่าทักษะ และการอุทิศให้งานของนาย เป็นแรงบัลดาลใจให้คนอื่น
We should just get through it quickly. I mean, there's no skill involved.เราควรรีบเล่นนะ ฉันหมายถึงไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรนี่
I mean, I don't hate the game. I admire the amount of skill it involves.ฉันไม่ได้เกลียดกีฬา ฉันชื่นชมความสามารถของผู้เล่น
This is beyond my skill to heal. He needs Elvish medicine.สุดวิสัยที่ข้าจะเยียวยา ต้องใช้ยาของชาวเอลฟ์
The skill of the Elves can reforge the sword of kings but only you have the power to wield it.ทักษะของเอลฟ์ได้ตีดาบแห่งกษัตริย์ ...แต่มีเพียงท่านที่มีสิทธิที่จะใช้มัน
Worthy of the skill of our woodland kin.เหมาะมากกับทักษะธนูของพวกเจ้า
All this skill lavished on my dear Emilie.ความสามารถที่ใช้หมดไปกับเอมิลี่ที่รักของฉัน
They pick their son-in-law based on his skill at extracting his crab meatเวลาเลือกลูกเขย เขาวัดกันที่ใครแกะปูเก่งกว่า

skill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
竞技[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 竞技 / 競技] competition of skill (e.g. sports); athletics tournament
班门弄斧[bān mén nòng fǔ, ㄅㄢ ㄇㄣˊ ㄋㄨㄥˋ ㄈㄨˇ, 班门弄斧 / 班門弄斧] display one's slight skill before an expert
武术[wǔ shù, ˇ ㄕㄨˋ, 武术 / 武術] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫
一技之长[yī jì zhī cháng, ㄧ ㄐㄧˋ ㄓ ㄔㄤˊ, 一技之长 / 一技之長] (saying) skill or proficiency
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, 本事] ability; skill; source material; original story
演技[yǎn jì, ㄧㄢˇ ㄐㄧˋ, 演技] acting; performing skills
娴熟[xián shú, ㄒㄧㄢˊ ㄕㄨˊ, 娴熟 / 嫻熟] adept; skilled
精明[jīng míng, ㄐㄧㄥ ㄇㄧㄥˊ, 精明] astute; skilled
拙笨[zhuō bèn, ㄓㄨㄛ ㄅㄣˋ, 拙笨] clumsy; awkward; lacking skill
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, 巧] opportunely; coincidentally; as it happens; skillful; timely
品学[pǐn xué, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ, 品学 / 品學] conduct and learning (of an individual); moral nature and skill
谙练[ān liàn, ㄢ ㄌㄧㄢˋ, 谙练 / 諳練] conversant; skilled; proficient
[dào, ㄉㄠˋ, 道] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk
圣手[shèng shǒu, ㄕㄥˋ ㄕㄡˇ, 圣手 / 聖手] divine physician; sage doctor; highly skilled practitioner
辩士[biàn shì, ㄅㄧㄢˋ ㄕˋ, 辩士 / 辯士] eloquent person; person with rhetoric skills
良工心苦[liáng gōng xīn kǔ, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, 良工心苦] expert craft from hard practice (成语 saw); hard-won skill; A masterpiece demands suffering.
天赋[tiān fù, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˋ, 天赋 / 天賦] gift; innate skill
得心应手[dé xīn yìng shǒu, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄣ ˋ ㄕㄡˇ, 得心应手 / 得心應手] lit. what the heart wishes, the hand accomplishes (成语 saw) skilled at the job; entirely in one's element; going smoothly and easily
不学无术[bù xué wú shù, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ˊ ㄕㄨˋ, 不学无术 / 不學無術] without learning or skills (成语 saw); ignorant and incompetent
熟习[shú xí, ㄕㄨˊ ㄒㄧˊ, 熟习 / 熟習] to understand profoundly; well-versed; skillful; practised; to have the knack
武艺[wǔ yì, ˇ ㄧˋ, 武艺 / 武藝] martial art; military skill
薄技[bó jì, ㄅㄛˊ ㄐㄧˋ, 薄技] meager skill; humility word: my poor talents
浅陋[qiǎn lòu, ㄑㄧㄢˇ ㄌㄡˋ, 浅陋 / 淺陋] shallow and crude; meager (knowledge or skill)
功力[gōng lì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ, 功力] merit; efficacy; competence; skill; power
妙手[miào shǒu, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ, 妙手] miraculous hands of a healer; highly skilled person; brilliant move in chess or weiqi (go) 圍棋|围棋
一无所长[yī wú suǒ zhǎng, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄤˇ, 一无所长 / 一無所長] not having any special skill; without any qualifications
慢工出巧匠[màn gōng chū qiǎo jiàng, ㄇㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄨ ㄑㄧㄠˇ ㄐㄧㄤˋ, 慢工出巧匠] patient work makes a skilled craftsman
语音技巧[yǔ yīn jì qiǎo, ㄩˇ ㄐㄧˋ ㄑㄧㄠˇ, 语音技巧 / 語音技巧] phonological skill
熟练[shú liàn, ㄕㄨˊ ㄌㄧㄢˋ, 熟练 / 熟練] practiced; proficient; skilled; skillful
励害[lì hài, ㄌㄧˋ ㄏㄞˋ, 励害 / 勵害] professional; adept; skillful; proficient
功夫[gōng fu, ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, 功夫] skill; art; kung fu; labor; effort
[yì, ㄧˋ, 埶] skill; art
[jì, ㄐㄧˋ, 技] skill
技巧[jì qiǎo, ㄐㄧˋ ㄑㄧㄠˇ, 技巧] skill; technique
技能[jì néng, ㄐㄧˋ ㄋㄥˊ, 技能] skill
技艺[jì yì, ㄐㄧˋ ㄧˋ, 技艺 / 技藝] skill; art
本领[běn lǐng, ㄅㄣˇ ㄌㄧㄥˇ, 本领 / 本領] skill; ability; capability
熟手[shú shǒu, ㄕㄨˊ ㄕㄡˇ, 熟手] skilled person; an experienced hand
[yì, ㄧˋ, 蓺] skill; art
[yì, ㄧˋ, 艺 / 藝] skill; art

skill ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下手くそ(P);下手糞[へたくそ(P);ヘタクソ, hetakuso (P); hetakuso] (adj-na,n) (1) extreme clumsiness; severe lack of skill at a task; (int) (2) You're hopeless!; Give it up!; (P)
凄技[すごわざ, sugowaza] (n) amazing trick; amazing skill
弁説[べんぜつ, benzetsu] (n) dialectic demonstration; display of skill in explanation
得物[えもの, emono] (n) specialized weapon or skill; specialised weapon or skill
推理力[すいりりょく, suiriryoku] (n) deductive powers; reasoning capability; reasoning skill
敏腕を振るう[びんわんをふるう, binwanwofuruu] (exp,v5u) to show one's competence; to demonstrate one's skill
胸を借りる[むねをかりる, munewokariru] (exp,v1) (See 胸を貸す) to be allowed to practice with a partner of higher skill (esp. in sumo)
腕の冴え[うでのさえ, udenosae] (n) dexterity; skill
至芸[しげい, shigei] (n) art of consummate skill
障害者職業能力開発校[しょうがいしゃしょくぎょうのうりょくかいはつこう, shougaishashokugyounouryokukaihatsukou] (n) business skill development school for handicapped people
アンダースキル[, anda-sukiru] (n) underskill
オーバースキル[, o-ba-sukiru] (n) overskill
お上手[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery
お手前;お点前;御手前[おてまえ, otemae] (n) (1) skill; dexterity; artistry; ingenuity; (2) etiquette of tea-ceremony
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
サバイバル技術[サバイバルぎじゅつ, sabaibaru gijutsu] (n) survival skills
スキルアップ[, sukiruappu] (n) reskilling (wasei
スキルインベントリーシステム[, sukiruinbentori-shisutemu] (n) skills inventory system
スキルフル[, sukirufuru] (n) skillful
スキレット[, sukiretto] (n) skillet
ソフトスキル[, sofutosukiru] (n) good customer skills (wasei
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills
ど下手[どべた, dobeta] (n,adj-na) very unskillful; extremely awkward
へぼい[, heboi] (adj-i) (See へぼ) clumsy; unskillful; bungling; poor; bad
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising
一芸一能[いちげいいちのう, ichigeiichinou] (n) (excelling in) one area or skill; (being skilled or gifted in) one certain area
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na,n) (1) upper part; (n) (2) (かみて only) upper stream; upper course of a river; (3) (かみて only) right side of the stage (audience's or camera's POV); stage left (actor's POV); (adj-na,n) (4) (うわて only) skillful (only in comparisons); dexterity (only in comparisons); (n) (5) (うわて only) over-arm grip on opponent's belt (sumo)
上手[じょうず(P);じょうて;じょうしゅ, jouzu (P); joute ; joushu] (adj-na,n) (1) skill; skillful; dexterity; (n) (2) flattery; (P)
下手[へた, heta] (adj-na,n) (1) unskillful; poor; awkward; (2) imprudent; untactful; (P)
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
不器[ふき, fuki] (n) clumsiness; unskillfulness
不器用(P);無器用[ぶきよう, bukiyou] (adj-na,n) awkward; clumsy; unskillfulness; lack of ability; (P)
不得手[ふえて, fuete] (adj-na,n) weak point; unskillfulness
不熟練[ふじゅくれん, fujukuren] (n) unskillfulness
両刀遣い;両刀使い[りょうとうつかい;りょうとうづかい, ryoutoutsukai ; ryoutoudukai] (n) (1) (See 使い・つかい・4) double-sword fencing; two-sword fencer; (2) being skilled in two fields; (an) expert in two fields; (3) liking both alcohol and sweets; person who likes alcohol and sweets equally well; (4) bisexual (person)
乞巧奠[きっこうでん;きこうでん, kikkouden ; kikouden] (n) (See 七夕) Festival to Plead for Skills (progenitor festival of Tanabata)
会得[えとく, etoku] (n,vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill)
[ゆう, yuu] (adj-na) (1) gentle; (2) elegant; classy; (3) (See 優に) superior; skilled; (4) excellent (in marking, grading, etc.); (n) (5) actor
冴え;冱え;冴(io)[さえ, sae] (n) (1) clearness; clarity; (2) skillfulness (skilfulness)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
技能[ぎのう, ginou] Thai: ทักษะ ฝีมือ ความชำนาญ English: technical skill

skill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำนิ[v.] (chamni) EN: be experienced ; be a master of ; have great skill in FR:
ชั้นเชิง[n.] (chanchoēng) EN: artifice ; tactics ; means ; stratagem ; trick ; tact ; strategy ; trickery ; finesse ; craftiness ; diplomatic skill FR: stratagème [m] ; moyen [m] ; artifice [m] ; finesse [f]
ฝึกฝน[v.] (feukfon) EN: train ; practise ; drill ; hone one’s skill FR: s'exercer
ฝี[n.] (fī) EN: skill ; ability FR:
ฝีไม้ลายมือ[n.] (fīmailāimeū) EN: skill ; ability ; capability ; proficiency FR:
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; workmanship ; proficiency ; knack FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f] ; facture [f]
ฝีปาก[n.] (fīpāk) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; verbal skill ; smooth talk FR: éloquence [f] ; rhétorique [f] ; argument [m]
การฝีมือ[n.] (kān fīmeū) EN: manual skill FR: adresse [f] ; dextérité [f]
การพัฒนาฝีมือแรงงาน[n. exp.] (kān phattha) EN: skill development FR:
คารม[n.] (khārom) EN: rhetoric ; eloquence ; verbal skill ; oratory ; words ; argument ; eloquent speech FR: argument [m] ; éloquence [f]
ความชำนาญ[n.] (khwām chamn) EN: skill ; experience ; expertise ; know-how FR: expérience [f]
ความสันทัด[n.] (khwām santh) EN: experience ; skill ; proficiency FR: habileté [f]
ความถนัด[n.] (khwām thana) EN: skill ; ability ; proficiency ; expertness ; aptitude FR: aptitude [f] ; capacité [f]
ความถนัด[n.] (khwām thana) EN: skill ; aptitude FR: aptitude [f]
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน [org.] (Krom Phatth) EN: Department of Skill Development (DSD) ; Department of Skills Development FR:
ลวดลาย[n.] (lūatlāi) EN: trick ; talent ; skill ; handiwork ; cunning FR:
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน[n. exp.] (nakwichākān) EN: skill development technical officer FR:
ปากดี[xp] (pāk dī) EN: have a good speech skill FR:
ไร้ค่า[v.] (rai khā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability FR:
สุดฝีมือ[n. exp.] (sut fīmeū) EN: highest skill FR: extrême compétence
ทักษะ[n.] (thaksa) EN: skill ; talent ; ability ; capability FR: talent [m] ; don [m] ; capacité [f] ; habileté [f] ; aptitude [f] ; qualité [f] ; compétence [f] ; esprit [m]
วิชาตัวเบา[n. exp.] (wichā tūa b) EN: the art of body lightness ; feather step skill ; chi FR:
วรยุทธ์[n.] (wørayut) EN: martial skill FR:
อัศวโกวิท[adj.] (atsawakōwit) EN: skilled in horsemanship FR:
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage ; highly skilled person FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; humaniste [m] ; académiste [m] (vx)
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชำนิ[adj.] (chamni) EN: experienced ; expert in ; proficient ; skilled ; dexterous FR:
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient FR: expérimenté
ช่าง[n.] (chāng = cha) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker ; skilled workman FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างฝีมือ[n.] (changfīmeū) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter FR:
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced FR: expérimenté ; spécialisé
เฟื่องฟุ้ง[adj.] (feuangfung) EN: skilled FR: spécialisé
ฝีมือดี[adj.] (fīmeū dī) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted FR: doué ; habile ; expérimenté
เจน[adj.] (jēn) EN: well-versed ; experienced ; skilled at ; familiar with ; accustomed to FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté
เจนจัด[v.] (jēnjat) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนจัด[adj.] (jēnjat) EN: skillfull ; experienced FR: expérimenté ; spécialisé
เจนสนาม[v.] (jēnsanām) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of FR: être expérimenté ; être spécialisé

skill ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erzählergabe {f}narrative skill
Beraterfähigkeiten {pl}mentoring skills
Grapen {m}tripod skillet
Handfertigkeit {f}manual-skill
Handwerk {n}manual skills
Fachkraft {f}skilled employee
geschickt; gekonnt; gewandt {adj}skillful [Am.]; skilful [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skill
Back to top