ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slip*, -slip-

slip ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slip (vi.) ลื่นไถล See also: ไถล Syn. glide, skid
slip (vt.) ทำให้ไถลไป See also: ทำให้ลื่นไถล
slip (vi.) ใส่หรือถอดอย่างง่ายและรวดเร็ว
slip (vt.) ใส่หรือถอดอย่างง่ายและรวดเร็ว
slip (n.) การไถล
slip (n.) ชุดชั้นในของผู้หญิง See also: ซับใน, สลิป Syn. lingerie, underclothing
slip away (phrv.) ออกไปเงียบๆ See also: หลบไปเงียบๆ Syn. slip off, slip out, sneak away, sneak out
slip back (phrv.) ไถลกลับ See also: เลื่อนกลับไป
slip by (phrv.) แล่นผ่านเงียบๆ Syn. slip past
slip by (phrv.) (เวลา) ผ่านไปรวดเร็ว Syn. slip away
slip by (phrv.) (โอกาส) ผ่านไปโดยไม่คว้าไว้ Syn. slip past
slip by (phrv.) ไม่สังเกตเห็น Syn. slip past
slip down (phrv.) ลื่นล้ม See also: ไถลล้ม, ลื่นตก
slip down (phrv.) กลืนง่าย
slip from (phrv.) ลื่นตกจาก
slip from (phrv.) ตกลงต่ำกว่า (มาตรฐาน)
slip from (phrv.) ลบเลือนจาก
slip in (phrv.) เข้า (สถานที่หรือร่วมกลุ่ม) เงียบๆ
slip in (phrv.) เขียนหรือพูดเพิ่ม
slip into (phrv.) ลื่นไถลเข้าไป Syn. slide into
slip into (phrv.) เข้าไปเงียบๆ Syn. slide into
slip of the tongue (idm.) คำพูดผิดที่เกิดจากการออกเสียงผิด See also: คำพูดที่ไม่ได้ตั้งใจผิด
slip off (phrv.) ลื่นล้ม Syn. slip away, slip out
slip off (phrv.) ออกไปเงียบๆ Syn. slip away, slip out
slip off (phrv.) รีบถอดออก Syn. take off
slip on (phrv.) รีบสวม See also: รีบใส่
slip out (phrv.) ลื่นล้ม See also: ลื่นตก
slip out (phrv.) เผยความลับโดยไม่ตั้งใจ
slip out of (phrv.) ลื่นตกลงมาจาก See also: ไถลจาก
slip out of (phrv.) หลบออกไปเงียบๆ
slip over (phrv.) ดึงออกได้ง่าย
slip past (phrv.) แล่นผ่านเงียบๆ Syn. slip past
slip past (phrv.) (เวลา) ผ่านไปรวดเร็ว Syn. slip away
slip past (phrv.) (โอกาส) ผ่านไปโดยไม่คว้าไว้ Syn. slip past
slip past (phrv.) ไม่สังเกตเห็น Syn. slip past
slip through (phrv.) ผ่านไปเงียบๆ See also: แล่นผ่านเงียบๆ
slip through (phrv.) ยอมให้หนีรอดไป
slip up (phrv.) เลื่อนออก See also: เลื่อนขึ้น
slip-up (n.) ความบกพร่อง See also: ความผิดพลาด
slipcover (n.) ปลอกหุ้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
slip(สลิพ) vi.,n. (การ) ลื่น,ไหล,เลื่อน,ถลา,ไถล,ลอด,หลุด,หลบ,ก้าวพลาด,พลาด, (เวลา) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว,พัวพันได้ง่าย,ตกต่ำ,เสื่อม,เสื่อมโทรม. vt. ทำให้ไปอย่างราบรื่น,ทำให้ลื่นไหล,ถอดเสื้อผ้า,หลบหนี,แวบออกไป,หลบฉาก,สลัดออก,ปล่อย,แก้ปม,มองข้าม,ปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่สนใจ,เคลื่อน,ลอกคราบ,คลอดก่อนกำหนด n. ข้อผิดพลาด,ปลอกหมอน,เศษผ้า,กางเกงในผู้หญิง,กางเกงในอาบน้ำผู้ชาย,เครื่องปล่อย,ใบบรู๊พแก้คำ
slip-on(สลิพ'ออน) adj . (เสื้อผ้า) ถอดออกง่าย,สวมง่าย. n.. เสื้อผ้าที่ถอดออกง่าย,เสื้อผ้าที่สวมง่าย
slipcovern. ปลอกผ้าสำหรับคลุมเครื่องเงิน,ชุดสวมเครื่องเรือนหรือหนังสือ
slipknotn. ปมเป็น,ปมที่แก้ให้หลุดได้,เงื่อนกระทก., Syn. slip knot
slipover(สลิพ'โอเวอะ) n.,adj. เสื้อผ้าที่ใช้สวมหรือดึงออกทางคอ, Syn. pull-over
slippage(สลิพ'พิจ) n. การเลื่อนไหล,การลื่นไหล,ปริมาณการเลื่อนไหลหรือลื่นไหล,ปริมาณงานที่สูญเสียไปเนื่องจากการเลื่อนไหล
slipper(สลิพ'เพอะ) n. รองเท้าแตะ,รองเท้าที่สวมสบาย. vt. ตีด้วยรองเท้าแตะ
slipperwort(สลิพ'เพอเวิร์ท) n. พืชสกุลCaleolariaมีดอกคล้ายรูปรองเท้า
slippery(สลิพ'เพอรี) adj. ลื่น,ลื่นง่าย,หลุดง่าย,ลอดหลุดได้ง่าย,มีเล่ห์เหลี่ยม,กลีบดอก,ไม่น่าไว้วางใจ,ขี้โกง,ไม่มั่นคง, See also: slipperiness n.
slippy(สลิพ'พี) adj. ลื่น,ลื่นง่าย,หลุดง่าย,กลับกลอก,รวดเร็ว,แคล่วคล่อง,ว่องไว,ตื่นเต้น,ระมัดระวัง., See also: slippiness n., Syn. slippery
slipt(สลิพทฺ) v. กริยาช่อง 3 ของ slip
English-Thai: Nontri Dictionary
slip(n) ความผิดพลาด,การเลื่อน,ผ้าอ้อม,เศษกระดาษ,ปลอกหมอน,กางเกงใน
slipper(n) รองเท้าฟองน้ำ
slippery(adj) ไว,ลื่น,ซึ่งเข้าใจยาก,มีเล่ห์เหลี่ยม
slipshod(adj) ไม่เรียบร้อย,ขาด,หละหลวม,ตามบุญตามกรรม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slipใบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slip castingการหล่อแบบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลั้งปาก (v.) make a slip of the tongue See also: make an indiscreet remark Syn. เผลอปาก
เผลอปาก (v.) make a slip of the tongue See also: make an indiscreet remark
ถลำ (v.) slip See also: lose balance, fall Syn. ลื่นถลำ, เซถลำ
ถลำ (v.) slip See also: trip, blunder, take a false step, make a mistake, break into, intrude, act or move recklessly Syn. ล้ำล่วง, พลั้งพลาด
ผ่านไป (v.) slip See also: miss, let slip Syn. หมดไป, เลยไป
ผ่านไป (v.) slip See also: miss, let slip Syn. หมดไป, เลยไป
มลื่น (v.) slip See also: be slippery, slide Syn. ลื่น
ล้ำล่วง (v.) slip See also: trip, blunder, take a false step, make a mistake, break into, intrude, act or move recklessly Syn. พลั้งพลาด
ลื่นถลำ (v.) slip See also: lose balance, fall Syn. เซถลำ
ลื่นล้ม (v.) slip See also: slide, skid, fall
ลื่นไถล (v.) slip See also: slide, skid, glissade Syn. ลื่น, ไถล
หมดไป (v.) slip See also: miss, let slip Syn. เลยไป, ผ่านไป
หมดไป (v.) slip See also: miss, let slip Syn. เลยไป, ผ่านไป
หลุดลอย (v.) slip See also: miss, let slip Syn. หมดไป, เลยไป, ผ่านไป
หลุดลอย (v.) slip See also: miss, let slip Syn. หมดไป, เลยไป, ผ่านไป
เซถลำ (v.) slip See also: lose balance, fall Syn. ลื่นถลำ
เลยไป (v.) slip See also: miss, let slip Syn. หมดไป, ผ่านไป
เลยไป (v.) slip See also: miss, let slip Syn. หมดไป, ผ่านไป
ปลีกตัว (v.) slip away See also: break up, go off, get away, separate oneself from a group Syn. แยก, หลีก, ปลีก
หลุดมือ (v.) slip out of hand See also: slip from the hand Syn. ชวด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was the weight of the fish... ... and he let the line slip down, down, down... ... unrolling off the first of the two reserve coils.มันเป็นน้ำหนักของปลา และเขาปล่อยให้สายลื่นลงลง ลง คลี่ออกเป็นครั้งแรก
If we slip back through time at this rate, very soon we'll all disappear up our own existence.เราลื่นหลังผ่านช่วงเวลาที่อัตรานี้ เร็ว ๆ นี้เราจะหายไปทั้งหมด ขึ้นดำรงอยู่ของเราเอง
Let your hand drop to your side and let the gun slip out.ปล่อยให้มือของคุณที่จะอยู่เคียงข้างคุณและปล่อยให้ปืนหลุดออก
Won't you excuse me for a moment while I slip into something a little bit more comfortable?ขอตัวเดี๋ยว ขอแวปไปใส่ชุด ที่สบายกว่านี้หน่อย
To slip her out of the convent school we had to convince two nunsกว่าจะนำตัวเธอออกมาจากโรงเรียนได้ เราต้องใช้แม่ชีถึงสองคน
OK, Robert, slip them down. This won't hurt much.โอเค โรเบิร์ต รูดมันลง นี่จะไม่เจ็บมากหรอก
Provide a little gap and let him slip through it.ให้ช่องว่างเล็กๆและให้เขาผ่านมัน
Invite him, let him say his piece about South Africa then let him slip into oblivion.เชิญเขามา ให้เขาพูดถึง ผลงานในแอฟริกาใต้ จากนั้นก็ให้เขาถูกกลืนไป
Just give me your arm and slip it through here. No.พูดง่าย ๆ นะคะ แล้วใส่นี่ซะ
I'll slip into bed with one of the kids.ฉันจะย่องเข้าไปนอนกับลูก
She was a wild, wicked slip of a girl.หล่อนบ้าระห่ำ และซุกซน
Create the impression of a decent citizen with familial responsibilities who happened to slip up once.ว่าแต่เรากำลังจะไปไหนอ่ะ เราต้องไปหาใครคนนึง ซางชุลเงินชั้นอยู่ที่มัน ซางชุล?

slip ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日月蹉跎[rì yuè cuō tuó, ㄖˋ ㄩㄝˋ ㄘㄨㄛ ㄊㄨㄛˊ, 日月蹉跎] days and months slip away; fig. the inexorable passage of time
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, 一失足成千古恨] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow.
语失[yǔ shī, ㄩˇ ㄕ, 语失 / 語失] indiscreet remark; indiscretion; slip of the tongue
失口[shī kǒu, ㄕ ㄎㄡˇ, 失口] slip of the tongue; indiscretion; to blurt out a secret
失言[shī yán, ㄕ ㄧㄢˊ, 失言] slip of the tongue; indiscretion; to blurt out a secret
[liū, ㄌㄧㄡ, 溜] slip away; to skate
纸条[zhǐ tiáo, ㄓˇ ㄊㄧㄠˊ, 纸条 / 紙條] slip of paper
借书单[jiè shū dān, ㄐㄧㄝˋ ㄕㄨ ㄉㄢ, 借书单 / 借書單] book slip
地毯拖鞋[dì tǎn tuō xié, ㄉㄧˋ ㄊㄢˇ ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄝˊ, 地毯拖鞋] carpet slippers
便鞋[biàn xié, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄝˊ, 便鞋] cloth shoes; slippers
[huá, ㄏㄨㄚˊ, 滑] comical; cunning; slippery; smooth; surname Hua
堰塞湖[yàn sè hú, ㄧㄢˋ ㄙㄜˋ ㄏㄨˊ, 堰塞湖] dammed lake; lake formed by landslip or lava flow
差错[chā cuò, ㄔㄚ ㄘㄨㄛˋ, 差错 / 差錯] error (in data transmission); mistake; slip-up; fault; error in data transmission; accident; mishap
[cuō, ㄘㄨㄛ, 蹉] error; slip; miss; err
保单[bǎo dān, ㄅㄠˇ ㄉㄢ, 保单 / 保單] guarantee slip
[sǎ, ㄙㄚˇ, 靸] laborers; shoes; slippers
山崩[shān bēng, ㄕㄢ ㄅㄥ, 山崩] landslide; landslip
差失[chā shī, ㄔㄚ ㄕ, 差失] mistake; slip-up
正断层[zhèng duàn céng, ㄓㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 正断层 / 正斷層] normal fault (geol.); fault line due to extension, with one block slipping down relative to the other
交款单[jiāo kuǎn dān, ㄐㄧㄠ ㄎㄨㄢˇ ㄉㄢ, 交款单 / 交款單] payment slip
[xì, ㄒㄧˋ, 舄] shoe; slipper
汇流环[huì liú huán, ㄏㄨㄟˋ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄨㄢˊ, 汇流环 / 匯流環] slip-ring; rotary electrical interface; collector ring
失之交臂[shī zhī jiāo bì, ㄕ ㄓ ㄐㄧㄠ ㄅㄧˋ, 失之交臂] to miss narrowly; to let a great opportunity slip
[xǐ, ㄒㄧˇ, 屣] slippers
履舄交错[lǚ xì jiāo cuò, ㄌㄩˇ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ, 履舄交错 / 履舄交錯] lit. shoes and slippers muddled together (成语 saw); fig. many guests come and go; a lively party
拖鞋[tuō xié, ㄊㄨㄛ ㄒㄧㄝˊ, 拖鞋] slippers
溜走[liù zǒu, ㄌㄧㄡˋ ㄗㄡˇ, 溜走] slip
滑倒[huā dǎo, ㄏㄨㄚ ㄉㄠˇ, 滑倒] slip
[suǐ, ㄙㄨㄟˇ, 瀡] slippery
[xǐ, ㄒㄧˇ, 蹝] slippers
滑溜[huá liu, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧㄡ˙, 滑溜] smooth; slippery; sticky
滑溜溜[huá liū liū, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄧㄡ ㄌㄧㄡ, 滑溜溜] smooth; slick; slippery; glossy
气流[qì liú, ㄑㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, 气流 / 氣流] stream of air; airflow; slipstream; draft; breath; turbulence (of aircraft)
走向滑动断层[zǒu xiàng huá dòng duàn céng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 走向滑动断层 / 走向滑動斷層] strike-slip fault (geol.); fault line where the two sides slide horizontally past one another
腰椎间盘突出[yāo zhuī jiān pán tū chū, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ ㄊㄨ ㄔㄨ, 腰椎间盘突出 / 腰椎間盤突出] slipped disc; vertebral herniation; prolapsed disc

slip ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget
スリップ[, surippu] (n,vs) (1) slip (i.e. slide); (n) (2) slip (i.e. petticoat); (3) Serial Link IP; SLIP; (P)
スリップダウン[, surippudaun] (n) slip down
ずり下がる[ずりさがる, zurisagaru] (v5r,vi) to slide down; to slip down
ずり落ちる[ずりおちる, zuriochiru] (v1,vi) to slip down; to slide down; to glide down
ずれる(P);ズレる[, zureru (P); zure ru] (v1,vi) to slide; to slip off; to get dislocated; to be out of alignment; to get dislodged; to deviate; to shift (position); to be out of sync.; to be slightly off; to be off-point; (P)
ふいにする[, fuinisuru] (exp,vs-i) to lose completely; to waste all; to let something slip away
千慮一失[せんりょいっしつ;せんりょのいっしつ, senryoisshitsu ; senryonoisshitsu] (n) mere slip by someone who is usually very careful; simple mistake by a wise person; point overlooked by a cautious person
口が滑る;口が辷る(oK)[くちがすべる, kuchigasuberu] (exp,v5r) to make a slip of the tongue; to let something slip
外す[はずす, hazusu] (v5s,vt) (1) to unfasten; to undo; (2) to remove; to take off; to deinstall; (3) to leave; to step out; to slip away; (4) (ant
失言[しつげん, shitsugen] (n,vs) verbal gaffe; verbal slip; slip of the tongue; using improper words
宝の山に入りながら手を空しくして帰る[たからのやまにいりながらてをむなしくしてかえる, takaranoyamaniirinagaratewomunashikushitekaeru] (exp,v5r) though sitting on a pile of riches, one comes back empty handed; to have a good opportunity only to let it slip from your grasp
差し挟む;挟む;差し挾む[さしはさむ, sashihasamu] (v5m,vt) (1) to insert; (2) to interrupt; to slip in a word; (3) to harbor (e.g. doubts); to harbour; to entertain (e.g. a theory)
引き抜き編み目[ひきぬきあみめ, hikinukiamime] (n) slip stitch (crochet)
忍び入る[しのびいる, shinobiiru] (v5r,vi) to steal or sneak or slip into
忘れられる[わすれられる, wasurerareru] (v1) to slip into obscurity; to be forgotten
抜け出す(P);脱け出す[ぬけだす, nukedasu] (v5s,vi) (1) to slip out; to sneak away; to excel; (2) {comp} to break (out of a loop); (P)
掻い潜る[かいくぐる, kaikuguru] (v5r,vi) to slip through
擦り抜ける;すり抜ける;擦抜ける[すりぬける, surinukeru] (v1,vi) to slip through; to make one's way through quickly
書き損ない;書損ない[かきそこない, kakisokonai] (n) slip of the pen; miswriting; mistake in writing
滑り落ちる[すべりおちる, suberiochiru] (v1) to slip off
滑り込む[すべりこむ, suberikomu] (v5m,vi) to slide into (base); to slip into (ditch)
滑り降りる;滑り下りる[すべりおりる, suberioriru] (v1) to slide down (a hill) (e.g. ski, toboggan); to slip down
潜り込む;もぐり込む[もぐりこむ, mogurikomu] (v5m,vi) to slip into; to crawl into (under); to conceal oneself (under)
突っ掛ける(P);突っかける;突掛ける(io)[つっかける, tsukkakeru] (v1,vt) to slip on (slippers, sandals, etc.); (P)
紛れる[まぎれる, magireru] (v1,vi) to be diverted; to slip into; (P)
紛れ込む[まぎれこむ, magirekomu] (v5m,vi) to disappear into; to slip into; to be lost in; to be mixed up with
網の目をくぐる;網の目を潜る[あみのめをくぐる, aminomewokuguru] (exp,v5r) to slip through the dragnet
脱げる[ぬげる, nugeru] (v1,vi) to come off; to slip down; to slip off
舌禍事件[ぜっかじけん, zekkajiken] (n) scandal (trouble) caused by a slip of the tongue
解雇通知[かいこつうち, kaikotsuuchi] (n,adj-no) dismissal notice; pink slip (US)
言い損なう;言損なう[いいそこなう, iisokonau] (v5u) to say by mistake; to make a slip of the tongue
言い漏らす;言漏らす[いいもらす, iimorasu] (v5s,vt) to forget to mention; to leave unspoken; to let slip a secret
言い誤る;言誤る[いいあやまる, iiayamaru] (v5r,vt) to say by mistake; to make a slip of the tongue
言い違い;言違い[いいちがい, iichigai] (n) slip of the tongue; misstatement
言い違える;言違える[いいちがえる, iichigaeru] (v1,vt) to say by mistake; to make a slip of the tongue
言い間違い[いいまちがい, iimachigai] (n) slip of the tongue; misstatement; verbal slip-up
言い間違え[いいまちがえ, iimachigae] (n) slip of the tongue; misstatement; verbal slip-up
言葉尻;言葉後[ことばじり, kotobajiri] (n) (1) word ending; (2) slip of the tongue
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スリップ[すりっぷ, surippu] SLIP
誤り[あやまり, ayamari] bug, mistake, error, slip
インタースリップ[いんたーすりっぷ, inta-surippu] InterSLIP
シースリップ[しーすりっぷ, shi-surippu] CSLIP
スリップノット[すりっぷのっと, surippunotto] SlipKnot
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ずれる[ずれる, zureru] Thai: เคลื่อน English: to slip off

slip ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบเข้ามาใน[n. exp.] (aēp khao mā) EN: slip into FR: s'introduire
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip FR:
ใบเบิกเงิน[n. exp.] (baiboēk ngo) EN: cash voucher ; withdrawal slip FR:
ใบฝากเงิน[n. exp.] (bai fāk ngo) EN: credit slip ; deposit slip ; pay-in slip FR: formulaire de dépôt [m]
ใบแจ้งยอดเงินเดือน[n. exp.] (bai jaēng y) EN: pay slip FR:
ใบโอน[n. exp.] (bai ōn) EN: transfer slip ; transfer form FR:
ใบรับเงินเดือน[n. exp.] (bairap ngoe) EN: salary statement ; pay slip FR: fiche de salaire [f] ; bulletin de paie/paye [m]
ใบส่งของ[n.] (bai song kh) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบถอนเงิน[n. exp.] (bai thønngo) EN: withdrawal slip FR: formulaire de retrait [m]
บัตรจอดรถ[n. exp.] (bat jøt rot) EN: car park ticket ; parking slip ; parking pass ; parking check ; parking lot ticket FR: ticket de stationnement [m]
บัตรลงคะแนน[n. exp.] (bat long kh) EN: ballot ; voting slip ; ballot paper FR: bulletin de vote [m]
เดินหลบฉาก[v. exp.] (doēn lop ch) EN: dodge ; slip off ; slip away FR: partir sur la pointe des pieds ; s'en aller sur la pointe des pieds
แกะ[v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten ; open with one's fingers FR: retirer ; défaire ; ôter
กางเกงชั้นใน [n. exp.] (kāngkēng ch) EN: underpants ; panties ; underwear FR: slip [m]
กางเกงลิง[n. exp.] (kāngkēng li) EN: underpants ; trunks ; legless-shorts FR: slip [m] ; caleçon [m] ; calbar [m] = calebar [m] (pop.) ; calcif [m] = calecif [m] (pop.)
กางเกงใน[n.] (kāngkēng na) EN: underpants ; shorts ; undershorts ; briefs ; boxer shorts ; panties ; underwear FR: slip [m] ; caleçon [m] ; culotte [f] ; calbar [m] = calebar [m] (pop.) ; calcif [m] = calecif [m] (pop.) ; calbute [m]
กางเกงในสตรี[n. exp.] (kāngkēng na) EN: knickers ; panties (am.) FR: culotte de femme [f] ; slip de femme [m]
คลาด[v.] (khlāt) EN: miss ; fail ; elude ; let slip ; fall to seize FR: rater ; manquer ; louper (fam.)
กระโปรงชั้นใน[n. exp.] (kraprōng ch) EN: petticoat ; pettiskirt ; waist slip FR: jupon [m]
ลักไก่[v. exp.] (lak kai) EN: steal in ; slip in ; sneak FR:
เล็ดลอด[v.] (letløt) EN: sneak ; escape by stealth ; slip ; infiltrate FR: s'esquiver ; s'échapper
ลืม[v.] (leūm) EN: forget ; slip one's memory ; leave behind ; neglect ; omit FR: oublier ; omettre ; négliger ; perdre de vue
ลื่น[v.] (leūn) EN: slide ; slip ; glissade FR: glisser
ลื่นล้ม[v. exp.] (leūn lom) EN: slip and fall FR: glisser et tomber ; tomber en glissant
ลื่นไถล[v. exp.] (leūn thalai) EN: slip ; glide FR:
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: slide ; slip ; glide FR: glisser
ลี้[v.] (lī) EN: flee ; hide ; take refuge ; escape ; slip away FR: se cacher ; se réfugier ; fuir
หลบฉาก[v. exp.] (lop chāk) EN: dodge ; slip off ; slip away FR: partir sur la pointe des pieds ; s'en aller sur la pointe des pieds
หลบหนี[v. exp.] (lop nī) EN: flee ; run away ; slip away ; abscond FR: s'échapper ; s'enfuir ; fuir ; partir discrètement
ลอด[v.] (løt) EN: pass through ; go under ; go through ; slip through ; duck under ; come through ; escape from/out of FR: passer dans ; passer par ; passer à travers ; passer sous ; s'échapper
หลุด[v.] (lut) EN: come off ; become undone ; slip off ; come apert ; be disjoined ; get loose ; fall off FR: se détacher ; se défaire ; se déboîter ; se déconnecter
หลุดลอย[v.] (lutløi) EN: slip ; miss ; let slip FR:
หลุดมือ[v. exp.] (lut meū) EN: slip out of hand ; slip from the hand FR: échapper des mains ; tomber des mains
หลุดปาก[v.] (lut pāk) EN: make a slip ; say something one shouldn't FR: commettre un lapsus ; gaffer (fam.) ; faire une gaffe (fam.) ; commettre un impair
ออกไปเงียบ ๆ = ออกไปเงียบๆ[v. exp.] (øk pai ngīe) EN: slip away FR: filer à l'anglaise
พลั้ง[v.] (phlang) EN: make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark ; blunder ; make a mistake ; err FR: se tromper ; commettre un impair ; faire une erreur ; se méprendre ; se blouser (vx)
พลั้งปาก[v.] (phlangpāk) EN: make a slip ; make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark ; bunder FR: commettre un lapsus ; faire un lapsus
พลั้งปากเสียศีล พลั้งตีนตกต้นไม้[v. (loc.)] (phlangpāksī) EN: Better the foot slip than the tongue. FR:

slip ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wettschein {m}betting slip
Bestellzettel {m}call slip
Gießmasse {f}casting slip
Driftwinkel {m}drift angle; side slip angle
Schräglaufwinkel {m}drift angle; slip angle
Druckfehlerverzeichnis {n}errata slip
Kissenbezug {m}pillow slip
Einzahlungsschein {m}pay in slip
Kassenbeleg {m}sales slip
Auszahlungsschein {m}withdrawal slip
Engobenmalerei {f}slip trailing; slip decoration
aalglatt {adj}slippery (as an eel); slick
rutschfest; rutschsicher {adj}antiskid; nonskid; anti-skidding; skid-resistant; nonslip; slip-resistant
Filzpantoffel {m}felt slipper
Latschen {m}slipper; old shoe
Antirutschsocken {pl}non-slip (kids') socks
Tränenblech {n}raised pattern plate; chequer plate; non-slip steel floor plate; safety tread floor plate; anti-slip plate [Am.]
schiebefest {adj}non-slip
Versehen {n} | aus Versehen; versehentlich | kleines Versehenoversight | by mistake | slip-up
Farbengoben {pl}painted slips
Rutsch {m}slide; slip; fall
Rutschkupplung {f} [techn.]slipping clutch; sliding clutch; friction clutch
Rutschkupplungsscheibe {f} [techn.]slipping clutch disc
Gleitfähigkeit {f} beim Nähen [textil.]seam slippage
Aufsteckhülse {f}slip-on bushing
Bandschlupf {m}tape slippage
Beguss {m}; Engobeslip; engobe
Lehmglasur {f}slip glaze
Schleifringläufermotor {m}slip ring motor
Slipper {pl}slip-on shoes; casuals
Versprecher {m}slip (of the tongue)
Zettelkasten {m}slip box
Rutschen {n} (geradeaus)slip (longitudinal)
Zungenkoralle {f} (Polyphyllia talpina) [zool.]slipper coral
Sog {m}slipstream

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slip
Back to top