ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stroke

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stroke*, -stroke-

stroke ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stroke (n.) การอุดตันของเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมอง Syn. cerebrovascular accident
stroke (n.) การเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน Syn. sudden occurrence
stroke (n.) การตีลูกเทนนิสหรือลูกกอล์ฟ Syn. hit
stroke (n.) ท่าว่ายน้ำ
stroke (n.) จังหวะขึ้นลงของลูกสูบเครื่องยนต์
stroke (n.) การลากปากกาหรือขนแปรง Syn. brush line, pen line
stroke (n.) คำชมเชย See also: การกล่าวคำชมเชย, การให้กำลังใจ Syn. encouragement, compliment
stroke (n.) เสียงตีของนาฬิกา
stroke (n.) การตี See also: การทุบ, การตอก Syn. blow, hit, knock
stroke (n.) การลูบ See also: การสัมผัส, การลูบคลำ Syn. caress, touch
stroke (n.) วิธีการพายเรือ See also: การตีกรรเชียง Syn. rowing
stroke (vt.) ลูบ See also: สัมผัส, ลูบคลำ Syn. caress, fondle, pet
stroke (vt.) ตีลูกบอล Syn. blow, hit
stroke (vt.) ชมเชย See also: กล่าวชมเชย, ให้กำลังใจ Syn. compliment
stroke (vi.) พายเรือ See also: ตีกรรเชียง Syn. move oars, row
stroke down (phrv.) ทำให้สงบ
stroke of luck (idm.) โชคดี See also: มีโชค
English-Thai: HOPE Dictionary
stroke(สโทรค) การตี,การทุบ,การตอก,การเคาะ,การลูบ,การคลำ,การพายเรือ,ขีดหนังสือ,อาการปัจจุบันทันด่วนของโรค,การเป็นลม,การเต้นของหัวใจ,ชีพจร,การกระพือปีก,การลากปากกา ดินสอแปรงหรือมีดแกะสลัก,ระยะพุ่ง,ระยะวิ่ง,การดำเนินการ,ความพยายาม,เหตุการณ์หรือโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน
stroke volumeเป็นปริมาณเลือดที่หัวใจบีบออกแต่ละครั้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
stroke(n) การตีกรรเชียง,การตอก,การพายเรือ,ชีพจร,การกระพือปีก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stroke๑. ระยะชัก๒. จังหวะ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stroke volumeปริมาตรเลือดหัวใจบีบต่อครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stroke volumeปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดแต่ละครั้ง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บีบแตร (v.) stroke woman´s breast See also: squeeze woman´s breast
กรรเชียง (n.) backstroke
ตีกรรเชียง (v.) backstroke See also: float on one´s back Syn. ตีกระเชียง, กรรเชียง
ตีกระเชียง (v.) backstroke See also: float on one´s back Syn. กรรเชียง
ฟันหนู (n.) two strokes placed on the vowel sign ( )
รุ่ม (v.) knock repeatedly (with quick strokes) See also: hit repeatedly (with quick strokes), knock rapidly
ให้จังหวะ (v.) keep strokes
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, but I'd like to know if an old man who drags one foot cos he had a stroke can get from his bedroom to his front door in 15 seconds.ไม่มี แต่ผมอยากจะรู้ว่าคนเก่าที่ลากหนึ่ง cos เท้าเขามีจังหวะ จะได้รับจากห้องนอนของเขาไปที่ประตูหน้าของเขาใน 15 วินาที
Squeeze it harder and stroke beneath with the other handบีบรัดมันยากกว่า... ...และการตีใต้มี มืออื่นๆ
Sometimes when I'm doing my hair, I just sit and stroke it cos it's so soft.บางครั้งตอนที่ฉันทำผมมา ฉันจะนั่งลูบผมเล่นเพราะมันนิ่มมาก
Comin' out of the ground, what a touch. That was a stroke of genius.ออกมาได้แล้ว เป็นไงล่ะ นั่นเป็นอะไรที่เจ๋งมาก
Like always knowing each stroke to the horizon was one we'd have to make back to the shore.เหมือนเคย เราว่ายออกไปเรื่อยๆ ใครไม่ไหวก็ว่ายกลับฝั่ง
And did he learn to stroke the keyboard in those whorehousesเขาเรียนรู้วิธีลูบไล้คีย์บอร์ด สมัยเล่นตามซ่อง
It was a birdie, one stroke under par... for the hole, moving him to four behind Jones and Hagen... and his only glimmer of hope for the entire round.เขาได้เบอร์ดี้ 1อันเดอร์พาร์... ...ทำให้เขาตาม โจนส์กับเฮเก้น 4 สโตรค... ...เป็นความหวังอันริบหรี่ กับรอบนี้ของเขา
And he picked up another stroke when Jones bogeyed the second.แล้วปลดอีก 1สโตรค ตอนโจนส์โบกี้หลุม 2
Junuh finished the third round one stroke behind.จูเนอจบรอบ 3 โดยตามอยู่สโตรคเดียว
And I want to picture you laying down with me next to you and I want you to stroke your cock, okay?และฉันอยากนึกภาพคุณ นอนอยู่ข้างๆฉัน... และฉันอยากลูบไล้จู๋ของคุณ โอเค?
You can almost stroke the satin.เธอแทบจะสัมผัสความนุ่มของผ้าซาตินนั้นได้เลย
Then I have to stroke the cat a few times.แล้วฉันก็ตีแมวไปสองสามครั้ง

stroke ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起伏[qǐ fú, ㄑㄧˇ ㄈㄨˊ, 起伏] ups and downs; with a wavy motion (brush stroke in painting)
博蒂[bó dì, ㄅㄛˊ ㄉㄧˋ, 博蒂] birdie (one stroke under par in golf)
笔触[bǐ chù, ㄅㄧˇ ㄔㄨˋ, 笔触 / 筆觸] brush stroke in Chinese painting and calligraphy; brushwork; style of drawing or writing
蝶泳[dié yǒng, ㄉㄧㄝˊ ㄩㄥˇ, 蝶泳] butterfly stroke (swimming)
机遇[jī yù, ㄐㄧ ㄩˋ, 机遇 / 機遇] opportunity; favorable circumstance; stroke of luck
[tuō, ㄊㄨㄛ, 拖] dragging (brush stroke in painting); to drag along
旁敲侧击[páng qiāo cè jī, ㄆㄤˊ ㄑㄧㄠ ㄘㄜˋ ㄐㄧ, 旁敲侧击 / 旁敲側擊] glancing knock, sideways stroke (成语 saw); fig. circuitous attack in words or writing; to attack by innuendo; to satirize; to cast oblique aspersions
五笔[wǔ bǐ, ˇ ㄅㄧˇ, 五笔 / 五筆] abbr. of 五筆字型|五笔字型, five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983
五笔字型[wǔ bǐ zì xíng, ˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, 五笔字型 / 五筆字型] five stroke input method for Chinese characters by numbered strokes, invented by Wang Yongmin 王永民|王永民 in 1983
王永民[Wáng Yǒng mín, ㄨㄤˊ ㄩㄥˇ ㄇㄧㄣˊ, 王永民] Professor Wang Yongmin (1943-), inventor of the 5 stroke input method 五筆字型|五笔字型
[cā, ㄘㄚ, 擦] to wipe; to erase; rubbing (brush stroke in painting); to clean; to polish
[lǚ, ㄌㄩˇ, 捋] stroke (beard)
比杆赛[bǐ gān sài, ㄅㄧˇ ㄍㄢ ㄙㄞˋ, 比杆赛 / 比桿賽] stroke play (golf)
笔顺[bǐ shùn, ㄅㄧˇ ㄕㄨㄣˋ, 笔顺 / 筆順] stroke order (when writing Chinese character)
总杆赛[zǒng gān sài, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄢ ㄙㄞˋ, 总杆赛 / 總桿賽] stroke play (golf)
毕其功于一役[bì qí gōng yú yī yì, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄩˊ ㄧ ㄧˋ, 毕其功于一役 / 畢其功于一役] accomplish the whole task at one stroke
受暑[shòu shǔ, ㄕㄡˋ ㄕㄨˇ, 受暑] affected by heat; to suffer heatstroke or sunstroke
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, 一网打尽 / 一網打盡] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop
仰泳[yǎng yǒng, ㄧㄤˇ ㄩㄥˇ, 仰泳] backstroke
避暑[bì shǔ, ㄅㄧˋ ㄕㄨˇ, 避暑] be away for the summer holidays; spend a holiday at a summer resort; prevent sunstroke
骨法[gǔ fǎ, ㄍㄨˇ ㄈㄚˇ, 骨法] bone (property of a brush stroke)
[mō, ㄇㄛ, 摸] feel with the hand; to touch; to stroke; to grope; to feel (one's pulse)
受热[shòu rè, ㄕㄡˋ ㄖㄜˋ, 受热 / 受熱] heated; sunstroke
[héng, ㄏㄥˊ, 横 / 橫] horizontal; across; (horizontal character stroke)
五笔字形[wǔ bǐ zì xíng, ˇ ㄅㄧˇ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, 五笔字形 / 五筆字形] Chinese character input method for entering characters by numbered strokes; variant of 五筆字型|五笔字型
[piě, ㄆㄧㄝˇ, 撇] (downwards-left curved character stroke); throw
[sūn, ㄙㄨㄣ, 搎] to rub with the hand; to stroke
笔划[bǐ huà, ㄅㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, 笔划 / 筆劃] strokes of Chinese characters; number of strokes of a Chinese character (in dictionaries)
笔画[bǐ huà, ㄅㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, 笔画 / 筆畫] strokes of a Chinese character
点画[diǎn huà, ㄉㄧㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 点画 / 點畫] strokes of a Chinese character
中风[zhòng fēng, ㄓㄨㄥˋ ㄈㄥ, 中风 / 中風] suffer a paralyzing stroke
中暑[zhòng shǔ, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨˇ, 中暑] sunstroke; heatstroke
铃声[líng shēng, ㄌㄧㄥˊ ㄕㄥ, 铃声 / 鈴聲] ring; ringtone; bell stroke; tintinnabulation
眩晕[xuàn yūn, ㄒㄩㄢˋ ㄩㄣ, 眩晕 / 眩暈] vertigo; dizziness; fainting; feeling of swaying, head spinning, lack of balance or floating (e.g. from a stroke)
笔力[bǐ lì, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ, 笔力 / 筆力] vigor of strokes in calligraphy or drawing; vigor of style in literary composition
高招[gāo zhāo, ㄍㄠ ㄓㄠ, 高招] wise move; masterstroke; bright ideas
一笔勾销[yī bǐ gōu xiāo, ㄧ ㄅㄧˇ ㄍㄡ ㄒㄧㄠ, 一笔勾销 / 一筆勾銷] to write off at one stroke

stroke ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラウンドストローク[, guraundosutoro-ku] (n) ground stroke
ストロークフォント[, sutoro-kufonto] (n) {comp} stroke font
ストローク文字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] (n) {comp} stroke character generator
一刀[いっとう;ひとかたな, ittou ; hitokatana] (n) (1) (いっとう only) sword; blade; (2) single stroke
一攫千金を夢見る[いっかくせんきんをゆめみる, ikkakusenkinwoyumemiru] (exp,v1) (obs) to dream of making a fortune at one stroke
一筆[いっぴつ;ひとふで, ippitsu ; hitofude] (n-adv,n-t) a few lines; stroke of pen
儲ける[もうける, moukeru] (v1,vt) (1) to profit; to get; to earn; to gain; (2) to have (bear, beget) a child; (3) to have a stroke of luck; (P)
円相[えんそう, ensou] (n) circle painted with a single stroke in Zen calligraphy
右払い[みぎはらい, migiharai] (n) in calligraphy, a triangular stroke going from upper left to lower right
大振り;大ぶり;おお振り[おおぶり, ooburi] (adj-na,adj-no) (1) (See 小振り・1) somewhat large; of a larger size; on the large size; (n,vs) (2) large swing (bat, racquet, etc.); long sweeping stroke
引きストローク[ひきストローク, hiki sutoro-ku] (n,vs) draw stroke (canoeing)
扱く[しごく, shigoku] (v5k,vt) (1) (uk) to draw through one's hand; to stroke (e.g. a beard); (2) (uk) to work someone hard
抜き手;抜手[ぬきて;ぬきで, nukite ; nukide] (n) overarm stroke (type of traditional Japanese swimming style)
撫で下ろす;撫で下す[なでおろす, nadeorosu] (v5s) (See 胸を撫で下ろす) to stroke down; to smooth down
書き方[かきかた, kakikata] (n) (1) way of writing; manner of writing; (2) penmanship (esp. used in old textbooks); calligraphy; (3) format (e.g. of a report); (4) stroke order of a character; (P)
筆勢[ひっせい, hissei] (n) stroke (dash) of the pen; (force of) brushwork
脳梗塞;脳硬塞;脳こうそく[のうこうそく, noukousoku] (n) stroke (blocked blood vessel in brain); cerebral infarction
跳ね;撥ね[はね, hane] (n) (1) (a) jump; (2) splashes (usu. of mud); (3) (often 撥ね) upward turn at the bottom (e.g. of a vertical stroke of a kanji or of a hairdo); (4) close (e.g. of a theatrical performance); breakup
鴨葱;鴨ねぎ;鴨ネギ[かもねぎ(鴨葱;鴨ねぎ);かもネギ(鴨ネギ), kamonegi ( kamonegi ; kamo negi ); kamo negi ( kamo negi )] (exp) (1) (sl) (abbr) (See 鴨がねぎを背負って来る) along comes a sucker just begging to be parted from his money; (2) double stroke of good luck; Perfect timing!; How convenient (for you to show up)!
キーストローク[, ki-sutoro-ku] (n) {comp} key-stroke
キー入力検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] (n) {comp} keystroke verification
サイドストローク[, saidosutoro-ku] (n) sidestroke
シーストローク[, shi-sutoro-ku] (n,vs) C-stroke (canoeing)
ジェーストローク[, jie-sutoro-ku] (n,vs) J-stroke (canoeing)
ストローク[, sutoro-ku] (n) stroke; (P)
バックストローク[, bakkusutoro-ku] (n) backstroke
ばっさり[, bassari] (adv) with a single stroke; resolutely; drastically; completely
ふにふに[, funifuni] (vs) (1) stroke; caress; (n) (2) soft (object); dreamlike (object); tender (object)
ブレスト[, buresuto] (n) (1) breast; (2) (abbr) breast stroke; (3) (abbr) brainstorming; (P)
ブレストストローク[, buresutosutoro-ku] (n) breaststroke
よいよい[, yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem
一刀両断[いっとうりょうだん, ittouryoudan] (n) cutting in two with a single stroke; taking decisive (drastic) measure; cutting the (Gordian) knot
一抹[いちまつ, ichimatsu] (n) (1) (a) touch of; tinge of; wreath (e.g. of smoke); (2) one stroke; one brush; (P)
一挙に[いっきょに, ikkyoni] (adv) at a stroke; with a single swoop; (P)
三大疾病[さんだいしっぺい, sandaishippei] (n) three major diseases (cancer, cerebral stroke, acute myocardial infarction)
十人十色[じゅうにんといろ, juunintoiro] (n) (col) Several men, several minds; everyone has his own ideas and tastes; everyone has his own interests and ideas; different strokes for different folks
卒中[そっちゅう, socchuu] (n) cerebral stroke; apoplexy
平泳ぎ[ひらおよぎ, hiraoyogi] (n) breaststroke (swimming); (P)
打けん検証;打鍵検証[だけんけんしょう, dakenkenshou] (n) {comp} keystroke verification
打鍵;打けん[だけん, daken] (n) keystroke
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ストローク[すとろーく, sutoro-ku] stroke
ストロークフォント[すとろーくふぉんと, sutoro-kufonto] stroke font
ストローク入力装置[ストロークにゅうりょくそうち, sutoro-ku nyuuryokusouchi] stroke device
ストローク文字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] stroke character generator
点列入力装置[てんれつにゅうりょくそうち, tenretsunyuuryokusouchi] stroke device
線分文字発生器[せんぶんもじはっせいき, senbunmojihasseiki] stroke character generator
キー入力検証[キーにゅうりょくけんしょう, ki-nyuuryokukenshou] keystroke verification
打けん<鍵>検証[だけんけんしょう, dakenkenshou] keystroke verification

stroke ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัมพาตอัมพฤกษ์[n. exp.] (ammaphāt am) EN: stroke FR:
อัมพฤกษ์[adj.] (ammaphreuk) EN: partially paralyzed ; suffering from a minor stroke FR:
บีบแตร[v. exp.] (bīp traē) EN: stroke woman's breast ; squeeze woman's breast FR:
ฟังก์ชันเชฟเฟอร์สโตตรก[n. exp.] (fangchan Ch) EN: Sheffer stroke function FR:
ฟ้าผ่า[n.] (fāphā) EN: thunderbolt ; stroke of lightning ; lightning discharge ; lightning FR: foudre [f] ; coup de foudre [m] ; éclair [m]
จังหวะ[n.] (jangwa) EN: rhythm ; tempo ; phase ; timing ; swing ; cadence ; spacing ; step ; pace ; pulse ; speed ; cycle ; stroke FR: rythme [m] ; tempo [m] ; temps [m] ; cadence [f] ; vitesse [f]
จังหวะอัด[n. exp.] (jangwa at) EN: compression stroke FR:
จังหวะดูด[n. exp.] (jangwa dūt) EN: induction stroke FR:
ขีด[n.] (khīt) EN: dash ; hyphen ; stroke ; mark FR: trait [m]
คลำ[v.] (khlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle FR: tâtonner ; tâter
เคล้า[v.] (khlao) EN: wallow ; fondle ; pet ; caress ; stroke FR:
คลึงเคล้น[v.] (khleungkhlē) EN: caress ; fondle ; stroke ; stroke and squeeze ; roll and rotate with the hand ; massage (in a circular motion) FR: masser
คลึงเคล้น[v.] (khlungkhlen) EN: caress ; fondle ; stroke and squeeze FR:
ลาภ[n.] (lāp) EN: fortune ; luck ; stroke of good fortune ; windfall ; unexpected gain FR: chance [f] ; aubaine [f] ; coup de chance [m] ; coup de bol [m] (fam.)
ลมจับ[v.] (lomjap) EN: have a stroke ; faint FR: avoir une attaque ; avoir un malaise
ลูบ[v.] (lūp) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle ; caress FR: caresser ; effleurer ; toucher affectueusement
ลูบคลำ[v.] (lūpkhlam) EN: grope ; touch ; stroke ; fumble ; feel ; fondle FR: câliner ; cajoler
ลูบไล้[v.] (lūplai) EN: caress ; stroke ; fondle ; smooth ; anoint ; apply FR: caresser
ไม้ตาย[n.] (māitāi) EN: trump card ; winning stroke ; ace in the hole FR:
นวดฟั้น[v.] (nūatfan) EN: massage ; rub down ; caress ; stroke ; press FR:
เป็นลม[v.] (penlom) EN: faint ; have a stroke ; dizzy ; black out ; pass out FR: avoir une attaque ; avoir un malaise ; être pris de vertige ; défaillir ; se trouver mal ; s'évanouir ; perdre connaissance ; avoir une défaillance
ประหาร[n.] (prahān) EN: stroke ; blow FR:
โรคหลอดเลือดสมอง[n. exp.] (rōk løtleūa) EN: stroke FR: accident vasculaire cérébral (AVC) [m]
ทับ[n.] (thap) EN: character stroke ; slash ; « / » FR: slash [m] ; « / »
ว่ายท่าผีเสื้อ[n. exp.] (wāi thā phī) EN: butterfly stroke FR: nage papillon [f] ; brasse papillon [f]
กรรเชียง[v.] (kanchīeng) EN: backstroke FR:
เครื่องยนต์สี่จังหวะ = เครื่องยนต์ 4 จังหวะ[n. exp.] (khreūangyon) EN: four-stroke engine FR: moteur à quatre temps [m] ; moteur 4 temps [m]
เครื่องยนต์สองจังหวะ = เครื่องยนต์ 2 จังหวะ[n. exp.] (khreūangyon) EN: two-stroke engine FR: moteur à deux temps [m] ; moteur 2 temps [m]
โรคแพ้แดด[n. exp.] (rōk phaē da) EN: sunstroke FR:
ตีกรรเชียง[v.] (tīkanchīeng) EN: backstroke FR:
ตีกระเชียง[v. exp.] (tī krachīen) EN: backstroke FR:
ว่ายท่ากรรเชียง[n. exp.] (wāi thā kan) EN: backstroke FR: dos crawlé [m]
ว่ายท่ากบ[n. exp.] (wāi thā kop) EN: breakstroke FR: brasse [f]

stroke ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tastenwechselbetätigung {f}alternate key stroke
Geschäft {n} | ein Geschäft führen | ein Geschäft leiten | ein gutes Geschäftbusiness | to run a business | to direct a business | a good stroke of business
Hitzschlag {m}heat stroke
Tastenanschlag {m}keyboard stroke
Blitzstromableiter {m}lightning stroke current arrester
Traversenhub {m}traverse stroke
Hattrick {m} [sport]hat-trick; masterstroke; treble [Br.]
Anschlag {m} (Schreibmaschine) | 180 Anschläge pro Minutestroke | 180 strokes a minute
Glücksfall {m}stroke of luck
Pinselstrich {m}stroke of the brush

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stroke
Back to top