ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strange

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strange*, -strange-

strange ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strange (adj.) แปลก See also: ประหลาด, ผิดธรรมดา, ผิดแปลก Syn. abnormal, odd, uncommon
strange (adj.) แปลกหน้า See also: ไม่คุ้นเคย, ไม่เคยชิน Syn. unfamiliar, unknouwn
strange (adj.) ต่างถิ่น See also: ต่างประเทศ, แปลกถิ่น, ต่างด้าว Syn. alien, exotic, foreign
strangely (adv.) น่าแปลก See also: น่าแปลก, น่าประหลาด, ผิดปกติ Syn. oddly, queerly, unusually
strangeness (n.) ความลึกลับ See also: ความลับ, ความซับซ้อน, ความแปลกประหลาด Syn. difficulty
strangeness (n.) ความไม่คุ้นเคย See also: ความไม่ปกต, ความแปลกหน้า Syn. unusualness Ops. familiarity
stranger (n.) คนแปลกหน้า See also: คนต่างถิ่น, คนไม่รู้จัก Syn. alien, outlander
stranger (n.) คนที่มาใหม่ See also: คนที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรก Syn. newcomer
stranger (n.) แขก See also: แขกแปลกหน้า Syn. guest, visitor
English-Thai: HOPE Dictionary
strange(สแทรนจฺ) adj. แปลก,ประหลาด,ผิดแปลก,ผิดตา,แปลกหน้า,ไม่รู้จัก,ไม่คุ้นเคย,ไม่เคยชิน,คาดไม่ถึง,แปลกถิ่น,ต่างถิ่น. adv. แปลกประหลาด., See also: strangeness n., Syn. off,queer,unfamiliar
stranger(สเทรน'เจอะ) n. คนแปลกหน้า,ผู้มาใหม่,ผู้ไม่คุ้นเคยกับบางสิ่ง,
English-Thai: Nontri Dictionary
strange(adj) ประหลาด,แปลก,ผิดตา,ไม่คุ้นเคย,ต่างถิ่น
stranger(n) คนแปลกหน้า,คนต่างแดน,คนต่างถิ่น,ชาวต่างประเทศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
strangerบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แปร่ง (v.) in a strange voice See also: in an off-tone
แปร่งๆ (v.) speak with a strange accent See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง
แปร่งหู (v.) speak with a strange accent See also: jar on the ears, different from usual, not quite right, out of tune Syn. เพี้ยน, ไม่ชัด, แปร่ง, แปร่งๆ
แปลกถิ่น (v.) be strange to the place See also: be new to the place Syn. แปลกที่
แปลกที่ (v.) be strange to the place See also: be new to the place
ชอบกล (adj.) strange See also: peculiar, queer, odd Syn. แปลก Ops. ธรรมดา
ชอบมาพากล (adj.) strange See also: queer, curious
น่าฉงนฉงาย (adj.) strange See also: odd, queer, freakish Syn. น่าประหลาด, น่าพิลึก, น่ามหัศจรรย์, น่าพิศวง
น่าพิลึก (adj.) strange See also: odd, queer, freakish Syn. น่าประหลาด, น่าฉงนฉงาย, น่ามหัศจรรย์, น่าพิศวง
น่าแปลก (adj.) strange See also: odd, queer, freakish Syn. น่าประหลาด, น่าพิลึก, น่าฉงนฉงาย, น่ามหัศจรรย์, น่าพิศวง
ประหลาด (adj.) strange See also: uncommon, unusual, odd, queer, peculiar, bizarre, extraordinary Syn. แปลก, ผิดธรรมดา, น่าพิศวง, พิกล, พิสดาร
ผิดธรรมดา (adj.) strange See also: uncommon, unusual, odd, queer, peculiar, bizarre, extraordinary Syn. แปลก, น่าพิศวง, พิกล, พิสดาร
ผิดปกติ (adj.) strange See also: odd, uncommon, queer, weird, peculiar Syn. พิศดาร, เพี้ยน, พิลึก Ops. ธรรมดา, ปกติ
พันลึก (adj.) strange See also: queer, odd Syn. พิลึก, แปลก, พันลึกพันลือ
พันลึกพันลือ (adj.) strange See also: queer, odd Syn. พิลึก, แปลก
พิกล (adv.) strange See also: queerly, bizarrely, weirdly Syn. แปลก, พิลึก, ประหลาด Ops. ปกติ, ธรรมดา
พิศดาร (adj.) strange See also: odd, uncommon, queer, weird, peculiar Syn. เพี้ยน, พิลึก, ผิดปกติ Ops. ธรรมดา, ปกติ
พิสดาร (adj.) strange See also: queer, particular, odd, bizarre, eccentric, weird, zany Syn. แปลก, ประหลาด, พิลึก, ชอบกล, พิลึกพิลั่น
วิตถาร (adj.) strange See also: weird, odd, abnormal, eccentric, peculiar, queer Syn. พิสดาร, แปลก, แผลง
อิงค์ (adj.) strange See also: surprising, astonishing Syn. ประหลาด, อัศจรรย์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He has many strange ideas in his mindเขามีความคิดแผงๆ มากมายในหัว
It’s a bit strangeมันแปลกประหลาดเล็กน้อย
Everyone here is a total strangerทุกคนในที่นี้ล้วนแต่เป็นคนแปลกหน้าทั้งสิ้น
Everyone here is a total strangerทุกคนที่นี่เป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง
I've dedicated my life for helping strangers I've never metฉันได้อุทิศชีวิตช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course, being in a strange place like that,ของหลักสูตรการอยู่ในสถานที่ แปลกเช่นนั้น
But sometimes in my dreams, I do go back to the strange days of my life which began for me in the South of France.เเต่บางครั้งในความฝันของฉัน... ฉันได้ย้อนกลับไป ถึงช่วงเวลาที่เเปลกประหลาดในชีวิตของฉัน...
Why not? There was only a cottage down there and a strange man who...ทําไมละคะ ก็มีเเค่กระท่อมเเละชายเเปลกหน้า--
And we know how to deal with it in our part of the world, strange as it may seem to you.เเละเรารู้ว่าจะจัดการกับคนเเบบนี้ยังไง คุณฟังเเล้วอาจจะไม่เข้าใจ
A strange grass covers the paths once trod by inmates.ทางเดินที่นักโทษชาวยิวเคยเดินย่ำ ก็แปลกตาไปด้วยหญ้าที่ปกคลุมอยู่
But these strange 70-pound workers are unreliable.แต่พวกคนงานหนัก 70 ปอนด์พวกนี้ ไว้ใจไม่ได้หรอก
Who among us keeps watch from this strange watchtower to warn of the arrival of our new executioners?แล้วต่อไปนี้ ใครจะดูแลเรา? และเตือนผู้มาเยือนถึงนักฆ่าพวกใหม่
Some pretty strange people work there. Well, not strange, really.บางคนสวยแปลกทำงานที่นั่น ก็ไม่แปลกจริงๆ
India is a hot, strange country, full of wily Pathans up to wily things.มันเต็มไปด้วยเขี้ยวลากดิน ปาทาน และพวกเขากำลังทำสิ่งที่เขี้ยว ลากดิน ซึ่งเป็นเหตุผลที่ฉันมักจะสวม ใส่สเปอร์ส
It's a strange thought to think that this will be the last world war fought by civilians.มันเป็นความคิดที่แปลกที่จะคิด ว่านี่ อาจจะเป็นสงครามโลกครั้งที่ ผ่านมา ต่อสู้กับพลเรือน
The strange thing is, I agree, there was a good reason for fighting the war.สิ่งที่แปลกก็คือว่าจริงๆ สิ่งที่แปลกก็คือว่าฉันยอมรับว่า มี เป็นเหตุผลที่ดีสำหรับการต่อสู้ สงคราม
Clever lad. Something strange is happening.สิ่งที่แปลกที่เกิดขึ้น

strange ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪念头[guài niàn tou, ㄍㄨㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄡ˙, 怪念头 / 怪念頭] eccentric notion; strange whim
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, 少见多怪 / 少見多怪] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance
珍闻[zhēn wén, ㄓㄣ ㄨㄣˊ, 珍闻 / 珍聞] oddity; news tidbits; strange and interesting item
奇异夸克[qí yì kuā kè, ㄑㄧˊ ㄧˋ ㄎㄨㄚ ㄎㄜˋ, 奇异夸克 / 奇異夸克] strange quark (phys.)
吊诡矜奇[diào guǐ jīn qí, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧㄣ ㄑㄧˊ, 吊诡矜奇 / 弔詭矜奇] strange and paradoxical
怪事[guài shì, ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ, 怪事] strange occurances
怪人[guài rén, ㄍㄨㄞˋ ㄖㄣˊ, 怪人] strange person; eccentric
怪味[guài wèi, ㄍㄨㄞˋ ㄨㄟˋ, 怪味] strange odor
聊斋志异[Liáo zhāi Zhì yì, ㄌㄧㄠˊ ㄓㄞ ㄓˋ ㄧˋ, 聊斋志异 / 聊齋志異] Strange Stories from a Chinese Studio; lit. Supernatural tales from a verbose studio; Qing dynasty book of tales of the supernatural by Pu Songling 蒲松齡|蒲松龄
[guài, ㄍㄨㄞˋ, 怪] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather
不服水土[bù fú shuǐ tǔ, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ, 不服水土] (of a stranger) not accustomed to the climate of a new place; not acclimatized
希奇古怪[xī qí gǔ guài, ㄒㄧ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, 希奇古怪] crazy; bizarre; weird; fantastic; strange
稀奇古怪[xī qí gǔ guài, ㄒㄧ ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, 稀奇古怪] crazy; bizarre; weird; fantastic; strange
生疏[shēng shū, ㄕㄥ ㄕㄨ, 生疏] unfamiliar; strange; out of practice; not accustomed
交浅言深[jiāo qiǎn yán shēn, ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˇ ㄧㄢˊ ㄕㄣ, 交浅言深 / 交淺言深] deep in conversation with a comparative stranger
咄咄怪事[duō duō guài shì, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ, 咄咄怪事] strange; absurd; paradoxical; extraordinary
隔阂[gé hé, ㄍㄜˊ ㄏㄜˊ, 隔阂 / 隔閡] estrangement
怕生[pà shēng, ㄆㄚˋ ㄕㄥ, 怕生] fear of strangers; to be afraid of strangers (of small children)
[guī, ㄍㄨㄟ, 傀] grand; strange; exotic
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, 一回生,二回熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, 一次生,两次熟 / 一次生,兩次熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste
怪模怪样[guài mó guài yàng, ㄍㄨㄞˋ ㄇㄛˊ ㄍㄨㄞˋ ㄧㄤˋ, 怪模怪样 / 怪模怪樣] outlandish; strange-looking; grotesque
奇特[qí tè, ㄑㄧˊ ㄊㄜˋ, 奇特] peculiar; queer; strange
希奇[xī qí, ㄒㄧ ㄑㄧˊ, 希奇] rare; strange
珍奇[zhēn qí, ㄓㄣ ㄑㄧˊ, 珍奇] rare; strange
认生[rèn shēng, ㄖㄣˋ ㄕㄥ, 认生 / 認生] shy with strangers
外地人[wài dì rén, ㄨㄞˋ ㄉㄧˋ ㄖㄣˊ, 外地人] stranger, outsider
[qí, ㄑㄧˊ, 奇] strange; odd; weird; wonderful
奇怪[qí guài, ㄑㄧˊ ㄍㄨㄞˋ, 奇怪] strange; odd
怪秘[guài mì, ㄍㄨㄞˋ ㄇㄧˋ, 怪秘 / 怪祕] strange; mystic
生人[shēng rén, ㄕㄥ ㄖㄣˊ, 生人] stranger
眼生[yǎn shēng, ㄧㄢˇ ㄕㄥ, 眼生] unfamiliar; strange-looking

strange ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters
キョドる[, kyodo ru] (v5r,vi) (1) (sl) (See 挙動) to act suspiciously; to behave in a strange way; (exp) (2) How are you today?
ストレンジアトラクター[, sutorenjiatorakuta-] (n) strange attractor
不思議なくらい[ふしぎなくらい, fushiginakurai] (exp) curiously; curiously enough; oddly enough; to the point of being mysterious; to the extent of being strange
乙な味[おつなあじ, otsunaaji] (n) strange taste; spicy taste
奇妙な話だが[きみょうなはなしだが, kimyounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell
奇怪千万[きかいせんばん;きっかいせんばん, kikaisenban ; kikkaisenban] (n,adj-na) very strange (mysterious, weird); bizarre; monstrous; outrageous
奇態[きたい, kitai] (adj-na,n) strange or odd posture or figure
奇態なことに[きたいなことに, kitainakotoni] (adv) strange to say; strangely enough; it is a wonder that
奇祭[きさい, kisai] (n) strange festival; festival with bizarre or unusual ritual
奇縁[きえん, kien] (n) strange coincidence
妙な話だが[みょうなはなしだが, myounahanashidaga] (exp) curiously enough; oddly enough; strange to tell
怪聞[かいぶん, kaibun] (n) strange rumor; strange rumour; scandal
怪雨[かいう, kaiu] (n) rainfall of a strange, dark color (colour); whirlwinds accompanied by rain which also drops strange objects such as fish
怪鳥;化鳥[けちょう;かいちょう(怪鳥), kechou ; kaichou ( kaichou )] (n) (See 鵺・1) suspicious bird; strange bird; eerie bird; ominous bird; apparition transformed into a bird
異本[いほん, ihon] (n) different edition; another book; strange book
異聞奇譚[いぶんきたん, ibunkitan] (n) strange stories and curious tales
異装[いそう, isou] (n) unusual clothing; strange way of dressing up; prohibited form of dress
異象[いしょう, ishou] (n) vision; strange phenomenon
雲気[うんき, unki] (n) (1) cloud; look of the sky; movement of clouds; (2) kabuki accessory representing a cloud; (3) type of strange mist appearing in the sky, used for divination
エトランゼ[, etoranze] (n) stranger (fre
ストレンジネス[, sutorenjinesu] (n) strangeness (in nuclear physics)
ストレンジャー[, sutorenja-] (n) stranger
ひょんな[, hyonna] (adj-pn) (See 思いがけない) strange; unexpected; (by) chance; unusual; curious
よそ者;余所者;他所者[よそもの, yosomono] (n) stranger; outsider
不思議[ふしぎ, fushigi] (adj-na,n) wonder; miracle; strange; mystery; marvel; curiosity; (P)
不思議に[ふしぎに, fushigini] (adv) strangely; oddly; mysteriously
乖離[かいり, kairi] (n,vs) divergence; alienation; deviation; estrangement; separation; detachment
[きのと, kinoto] (adj-na,n) (1) second (party to an agreement); the B party (e.g. in a contract); the latter; (2) strange; quaint; stylish; chic; spicy; queer; witty; tasty; romantic; (exp) (3) (abbr) (sl) (See 御疲れ様) thank you; goodbye; goodnight; (P)
事実は小説よりも奇なり[じじつはしょうせつよりもきなり, jijitsuhashousetsuyorimokinari] (exp) (See 事実は小説より奇なり) truth is stranger than fiction
事実は小説より奇なり[じじつはしょうせつよりきなり, jijitsuhashousetsuyorikinari] (exp) truth is stranger than fiction
人怖じ[ひとおじ, hitooji] (n,vs) bashfulness before strangers
他人行儀[たにんぎょうぎ, taningyougi] (adj-na,n) standing on formality; in a reserved manner; treating a friend as a stranger; unduly distant; formal
可笑しい(P);奇怪しい(iK)[おかしい, okashii] (adj-i) (1) (uk) funny; amusing; comical; laughable; ridiculous; (2) (uk) strange; odd; funny; peculiar; weird; unusual; eccentric; (3) (uk) improper; unsuitable; unbecoming; (4) (uk) suspicious; (P)
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na,n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P)
変に[へんに, henni] (adv) curiously; strangely
外来者[がいらいしゃ, gairaisha] (n) stranger; person from abroad
奇しくも[くしくも, kushikumo] (adv) strangely; oddly; miraculously; mysteriously
奇なる[きなる, kinaru] (adj-f) odd; strange; eccentric

strange ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้องแบ๊ว[adj.] (bǿngbaeo) EN: funny ; strange ; queer ; laughable FR:
ชอบกล[adj.] (chøpkon) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd ; out of the ordinary FR: original ; curieux ; particulier
ชอบมาพากล[adj.] (chøpmāphāko) EN: strange FR:
กึกกือ[adj.] (keukkeū) EN: strange FR:
ไม่ธรรมดา[adj.] (mai thammad) EN: uncommon ; strange ; unusual ; odd ; peculiar ; remarkable ; abnormal FR: inhabituel ; remarquable ; anormal
มาแขก[v.] (mākhaēk) EN: be strange FR:
น่าแปลก[adj.] (nā plaēk) EN: strange FR:
น่าประหลาด[adj.] (na pralāt) EN: strange ; odd ; weird ; unusual ; amazing ; astonishing FR: mystérieux
พันลึก[adj.] (phanleuk) EN: strange FR:
พันลึกพันลือ[adj.] (phanleukpha) EN: strange FR:
พิกล[adj.] (phikon) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; abnormal ; queer ; odd ; strange ; funny FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
พิลึกพิลั่น[adj.] (phileukphil) EN: queer ; weird ; very strange ; outlandish FR:
ผิดหู[v.] (phit hū) EN: sound strange FR:
ผิดหูผิดตา[adj.] (phit hū phi) EN: unusual ; strange (to the eyes/ears) FR:
ผิดกลิ่น[v. exp.] (phit klin) EN: smell strange ; be fishy ; not the same scent ; strange FR:
ผิดปกติ[adj.] (phit pakati) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous ; bizarre FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier ; bizarre
ผิดเพี้ยน[adj.] (phitphīen) EN: inaccurate ; off ; at variance with ; not in line with ; deviating ; strange ; unusual ; odd ; queer ; excentric FR:
ผิดปกติ[adj.] (phit pokkat) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: queer ; strange ; odd ; uncommon ; unusual ; particular ; extraordinary FR:
ผิดตา[v.] (phittā) EN: look different ; look odd ; look strange FR:
ผิดตา[adj.] (phittā) EN: unusual ; untoward ; strange ; different FR:
ผิดธรรมดา[adj.] (phit thamma) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal ; extraordinaire
ผิดที่[v. exp.] (phit thī) EN: be in the wrong place ; be in a strange place FR:
แปลก[adj.] (plaēk) EN: strange ; queer ; outlandish ; odd ; incredible ; unusual ; uncharacteristic FR: bizarre ; étrange ; surprenant ; incroyable ; inhabituel ; aberrant ; curieux ; étonnant ; extraordinaire ; peu commun ; singulier
แปลกหู[v. exp.] (plaēk hū) EN: sound strange ; be unheard of FR:
แปลกหูแปลกตา[v. exp.] (plaēk hū pl) EN: be different ; be strange ; be new ; be novel FR:
แปลกใหม่[adj.] (plaēk mai) EN: strange ; new ; novel ; exotic ; alien ; unknown FR:
แปลกหน้า[adj.] (plaēknā) EN: strange ; foreign ; unacquainted ; unknown ; unfamiliar FR: inconnu ; étranger
แปลก ๆ = แปลกๆ[adj.] (plaēk-plaēk) EN: unusual ; funny ; strange FR: inhabituel ; bizarre ; original ; excentrique ; extravagant ; qui sort de l'ordinaire
แปลกปลอม[adj.] (plaēkpløm) EN: unusual ; strange ; odd ; uncommon ; unknown ; suspicious FR:
แปลกประหลาด[adj.] (plaēk pralā) EN: unusual ; strange ; queer ; odd ; uncommon ; weird ; peculiar ; amazing ; bizarre FR: étonnant ; surprenant ; inhabituel ; étrange ; curieux ; paradoxal ; bizarre
แปลกตา[v. exp.] (plaēk tā) EN: look strange ; be different ; novel FR:
แปลกที่[v. exp.] (plaēk thī) EN: be strange to the place ; be new to the place FR:
แปลกถิ่น[adj.] (plaēk thin) EN: strange to the place ; new to the place FR:
แปร่งปร่า[adj.] (praeng prā) EN: strange FR:
ประหลาด[adj.] (pralāt) EN: strange ; queer ; odd ; wondrous ; unusual ; extraordinary ; astonishing ; amazing ; outlandish FR: étrange ; bizarre ; extraordinaire
รู้สึกแปลก ๆ = รู้สึกแปลกๆ[v. exp.] (rūseuk plaē) EN: have a strange feeling FR: avoir une impression étrange ; avoir une sensation bizarre
ท่าทางประหลาด ๆ[v. exp.] (thāthāng pr) EN: act very strange FR: avoir un comportement bizarre
อุตริ[adj.] (uttari) EN: queer ; odd ; weird ; strange ; bizarre ; unusual ; peculiar ; out of the ordinary ; unconventional ; beatnik ; eccentric ; absurd FR: curieux ; bizarre ; étrange
วิกล[adj.] (wikon) EN: strange FR: étrange ; fou

strange ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strang {m} | Stränge
merkwürdig {adj} | merkwürdiger | am merkwürdigstenstrange | more strange | most strange
Gespann {n} | ein ideales Gespann bilden | ein merkwürdiges Gespann bildenteam | to make a perfect team | to make strange bedfellows
Fremdsystem {n}strange system
fremd; seltsam; sonderbar; absonderlichsten; komisch; skurril {adj} | fremder; seltsamer; absonderlicher; komischster | am fremdesten; am seltsamsten; am absonderlichsten; am komischstenstrange | stranger | strangest
merkwürdigerweise {adv}strange to say
Meisenweber {m} [ornith.]Strange Weaver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strange
Back to top