ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shell*, -shell-

shell ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shell (n.) เปลือกหอย See also: เปลือก, กระดอง, ปลอก, คราบ, สิ่งที่เหมือนเปลือก Syn. crust, husk, eggshell
shell (n.) โครงสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง
shell (n.) ตัวเรือด้านนอก Syn. exterior
shell (n.) แก้วเบียร์ขนาดเล็ก
shell (n.) เรือแข่งแคบซึ่งนั่งได้เพียง 1-2 คน
shell (vi.) ลอกเปลือกออก See also: ปอกเปลือกออก
shell (vt.) เอาเปลือกออก See also: ปอกเปลือก
shell jacket (n.) เสื้อคลุมรัดรูปของทหาร See also: เสื้อคลุมยาวแค่เอวที่ใส่เป็นเครื่องแบบหรือโอกาสทางการ Syn. mess jacket
shell out (phrv.) จ่ายเงิน (อย่างไม่เต็มใจ) (คำไม่เป็นทางการ)
shell shock (n.) โรคทางจิตซึ่งเกิดจากประสบการณ์เลวร้ายในสงคราม Syn. combat fatigue
shell shocked (n.) โรคเครียดจากการรบในสงคราม Syn. combat fatigue
shell-like (sl.) หู
shell-out (sl.) เสียเงินไปกับ See also: จ่ายเงิน
shell-shocked (adj.) ซึ่งเป็นโรคประสาทเนื่องจากประสบการณ์เลวร้ายในสงคราม Syn. neurotic, psychotic
shellac (n.) ครั่ง
shellack (n.) ครั่ง
shellback (n.) ผู้แล่นเรือข้ามเส้นศูนย์สูตรของโลก
shellback (n.) ทหารเรือเก่า See also: ทหารเรือที่มีประสบการณ์
shellfire (n.) การยิงปืนใหญ่ See also: การะดมยิงด้วยปืนใหญ่
shellfish (n.) สัตว์น้ำประเภทที่มีเปลือก
shellproof (n.) ก้นกระสุนปืนใหญ่
shellshocked (adj.) ซึ่งเป็นโรคเครียดจากการรบสงคราม
English-Thai: HOPE Dictionary
shell(เชล) n. ลูกปืนใหญ่,ลูกปืนล่าสัตว์,เปลือกหอย,เปลือก,ฝัก,กระดอง,คราบ,ปลอก,ปลอกกระสุน,โกร่งดาบ,โฉมภายนอก,โลงศพภายใน,รองในโลงศพ,ชั้นหินผ้าบาง,แก้วเบียร์เล็ก ๆ vt. เอาเปลือกออก,ปอกเปลือก,ใส่ปลอก,ระดมยิง. vi. หลุดออกเป็นแผ่น (เปลือก) หลุด,ร่วง
shell gunn. ปืนใหญ่
shell holen. หลุมกระสุนปืนใหญ่
shell jacketn. เสื้อคลุมรัดรูปของทหาร
shellac(ชะแลค') n. ครั่ง,สีทาชะแล็ก. vt. ทำชะแล็ก,ทำให้พ่ายแพ้,ทำให้คว่ำ, See also: shellacer,shellacker n., Syn. defeat
shellack(ชะแลค') n. ครั่ง,สีทาชะแล็ก. vt. ทำชะแล็ก,ทำให้พ่ายแพ้,ทำให้คว่ำ, See also: shellacer,shellacker n., Syn. defeat
shelled(เชลดฺ) adj. เอาเปลือกออก,อยู่ในเปลือก,อยู่ในปลอก,อยู่ในกระดอง
shellfire(เชล'ไฟเออะ) n. การยิงปืนใหญ่,การระดมยิงด้วยปืนใหญ่
shellfish(เชล'ฟิช) n. สัตว์น้ำจำพวกมีเปลือกเช่นหอยกุ้งปูและอื่น ๆ , =trunkfish (ดู)
shellproof(เชล'พรูฟ) adj. ก้นกระสุนปืนใหญ่
English-Thai: Nontri Dictionary
shell(n) กระสุนปืนใหญ่,กระดอง,เปลือก,คราบ,ฝัก,ปลอก,ชั้นหิน
shellac(n) น้ำมันชะแล็ก,ครั่ง
shellack(n) น้ำมันชะแล็ก,ครั่ง
shellfish(n) หอย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shellเปลือกระบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shell หอย สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ลำตัวไม่แบ่งเป็นปล้อง ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น และแบ่งออก 2 ข้างเท่าๆ กัน (ยกเว้นหอยฝาเดียวเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนของหอยสองฝา ตามปกติ มีตีนเป็นกล้ามเนื้ออยู่ทางด้านท้อง มักอาศัยอยู่ในน้ำ มีหลายชนิด เช่น หอยขม หอยทาก [สิ่งแวดล้อม]
Shellacเชลแล็ก [TU Subject Heading]
Shellfish cultureการเลี้ยงหอย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระดวง (n.) a half shell of coconut Syn. กราดวง
กะโหลกมะพร้าว (n.) hard shell of coconut
กะเทาะ (v.) shell See also: scale, flake off, crack, strip, come off Syn. กะเทาะ
กะเทาะ (v.) shell See also: husk Syn. กะเทาะเปลือก
กะเทาะเปลือก (v.) shell See also: husk
กาบหอย (n.) shell Syn. กาบ, ฝาหอย
กาบหอย (n.) shell Syn. กาบ, ฝาหอย
ฝาหอย (n.) shell Syn. กาบหอย, กาบ
ฝาหอย (n.) shell Syn. กาบหอย, กาบ
หอย (n.) shell See also: shellfish, mollusc, clam, bivalve
เปลือก (n.) shell See also: case, husk, pod, skin, bark, rind
เปลือกหอย (n.) shell Syn. กาบหอย, กาบ, ฝาหอย
เปลือกหอย (n.) shell Syn. กาบหอย, กาบ, ฝาหอย
เปลือกหุ้ม (n.) shell See also: covering, shield, shelter Syn. เปลือก
กระดอง (n.) shell of a tortoise See also: carapace
กระจ่า (n.) ladle made of coconut shell Syn. จวัก, จ่า
กะลา (n.) coconut shell
กะลา (n.) half of coconut shell
กะโหลก (n.) coconut shell Syn. กะโหลกมะพร้าว
ขื่อมุก (n.) joint connecting the two shells of a pearl oyster
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I looked upon a desolate shell with no whisper of the past about its staring walls.ฉันมองขึ้นไปยังโครงตึกอันรกร้าง ไร้ซึ่งเสียงกระซิบจากอดีต ขับขานถึงกําเเพงที่น่าขนลุกนั่น
Severe shell shock. He thinks he's Ethel Merman.ช็อคขั้นร้ายแรง เขาคิดว่าเขาเป็นอีเธล เมอร์แมน
In the roar of an engine, he lost everything and became a shell of a man a burnt out, desolate man a man haunted by the demons of his past.เขาสูญเสียทุกอย่างไปบนถนน... ...กลายเป็นคนเพียงเปลือก... ...บ้านแตกสาแหรกขาด โดดเดี่ยว...
It was the hatching out of the shell of my ignoranceมันเป็นการฟักตัวความไม่รู้ของฉัน
Hey, Donnie, looks like this one's suffering from shell shock. Ha!เฮ้แบ็กส์ดูเหมือนความทุกข์ทรมานของผู้ใช้นี้จากเปลือกช็อก ฮ่า!
Boy, I guess we can really shell it out.เด็กผมคิดว่าเราจริงๆสามารถเปลือกออก
Well, it was a shell of a good hit.ดีมันเป็นเปลือกของการตีที่ดี
Their fingers polish the insides of shell metal casings.ถ้าไม่มีจะทำไงกับเบ้า 45 มิล.
Stern, if this factory ever produces... a shell that can actually be fired, I'll be very unhappy.ฉันคงไม่มีความสุขเลย
Chances are he's going to be this broken shell of a man. You know?โอกาสก็คือเขา เขา เขาอาจจะ แตกร้าวไม่มีชิ้นดี
You've got human brain cells in that titanium shell of yours.คุณนะมีเซลล์สมองแบบมนุษย์ ซึ่งอยู่ในเกราะไททาเนี่ยมอีกชั้นนึง
"As I ate the oysters with their strong taste of the sea and their faint metallic taste as I drank their cold liquid from each shell and washed it down with the crisp taste of the wine I lost the empty feeling and began to be happy".ตอนที่ฉันได้ลิ้มรสหอยนางรม / พร้อมกับรสชาตที่เข้มข้นจากทะเล... ...และรสชาดที่เจือจางของมัน... ...เมื่อฉันดื่มของเหลวที่เย็นเยือก / จากตัวหอยแต่ละตัว...

shell ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
螺号[luó hào, ㄌㄨㄛˊ ㄏㄠˋ, 螺号 / 螺號] conch; shell as horn for signaling
电子层[diàn zǐ céng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄘㄥˊ, 电子层 / 電子層] electron shell (in the atom)
电子层数[diàn zǐ céng shù, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄘㄥˊ ㄕㄨˋ, 电子层数 / 電子層數] electron shell number (chem.)
母弹[mǔ dàn, ㄇㄨˇ ㄉㄢˋ, 母弹 / 母彈] parent shell (of a cluster bomb)
壳牌[Ké pái, ㄎㄜˊ ㄆㄞˊ, 壳牌 / 殼牌] Shell (petroleum company)
贝丘[bèi qiū, ㄅㄟˋ ㄑㄧㄡ, 贝丘 / 貝丘] shell mound
贝雕[bèi diāo, ㄅㄟˋ ㄉㄧㄠ, 贝雕 / 貝彫] shell carving
价层[jià céng, ㄐㄧㄚˋ ㄘㄥˊ, 价层 / 價層] valency shell (outer electron shell on an atom determining its chemical properties)
甲骨[jiǎ gǔ, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ, 甲骨] tortoise shell and animal bones used in divination; oracle bone inscriptions (an early form of Chinese script)
价电子[jià diàn zǐ, ㄐㄧㄚˋ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ, 价电子 / 價電子] valency electron; outer shell of electrons
卜辞[bǔ cí, ㄅㄨˇ ㄘˊ, 卜辞 / 卜辭] oracle inscriptions of the Shang Dynasty (16th-11th century BC) on tortoiseshells or animal bones
破甲弹[pò jiǎ dàn, ㄆㄛˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄢˋ, 破甲弹 / 破甲彈] armor piercing shell
炮弹[pào dàn, ㄆㄠˋ ㄉㄢˋ, 炮弹 / 炮彈] artillery shell
彩蚌[cǎi bàng, ㄘㄞˇ ㄅㄤˋ, 彩蚌] painted shell; painting on shell
榴霰弹[liú sǎn dàn, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄢˇ ㄉㄢˋ, 榴霰弹 / 榴霰彈] canister shot; cluster bomb; shrapnel shell
甲壳[jiǎ qiào, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄧㄠˋ, 甲壳 / 甲殼] carapace; crust; outer shell
[bèi, ㄅㄟˋ, 贝 / 貝] cowries; shell; valuables; shellfish; surname Bei
薄胎瓷器[bó tāi cí qì, ㄅㄛˊ ㄊㄞ ㄘˊ ㄑㄧˋ, 薄胎瓷器] eggshell china
蛋壳[dàn ké, ㄉㄢˋ ㄎㄜˊ, 蛋壳 / 蛋殼] eggshell
鸡蛋壳儿[jī dàn ké r, ㄐㄧ ㄉㄢˋ ㄎㄜˊ ㄖ˙, 鸡蛋壳儿 / 雞蛋殼兒] eggshell
外壳[wài ké, ㄨㄞˋ ㄎㄜˊ, 外壳 / 外殼] envelope; outer shell
简而言之[jiǎn ér yán zhī, ㄐㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧㄢˊ ㄓ, 简而言之 / 簡而言之] in a nutshell; to put it briefly
缩影[suō yǐng, ㄙㄨㄛ ˇ, 缩影 / 縮影] miniature; a big picture in a nutshell; the epitome (of sth)
贝壳[bèi ké, ㄅㄟˋ ㄎㄜˊ, 贝壳 / 貝殼] shell; conch; cowry; mother of pearl; hard outer skin; alternative reading bei4 qiao4, mostly written
鹦鹉螺[yīng wǔ luó, ˇ ㄌㄨㄛˊ, 鹦鹉螺 / 鸚鵡螺] nautilus; ammonite (fossil spiral shell)
卜甲[bǔ jiǎ, ㄅㄨˇ ㄐㄧㄚˇ, 卜甲] oracle tortoise shell
外层[wài céng, ㄨㄞˋ ㄘㄥˊ, 外层 / 外層] outer layer; outer shell
毒气弹[dú qì dàn, ㄉㄨˊ ㄑㄧˋ ㄉㄢˋ, 毒气弹 / 毒氣彈] poison gas shell
[tuì, ㄊㄨㄟˋ, 蜕 / 蛻] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell
蜕皮[tuì pí, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧˊ, 蜕皮 / 蛻皮] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, 殻] shell; crust; husk; Japanese variant of 殼|壳
[ké, ㄎㄜˊ, 壳 / 殼] shell
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, 壳 / 殼] shell; crust
贝类[bèi lèi, ㄅㄟˋ ㄌㄟˋ, 贝类 / 貝類] shellfish; mollusks
弹片[dàn piàn, ㄉㄢˋ ㄆㄧㄢˋ, 弹片 / 彈片] shrapnel; splinter from shell
[luó, ㄌㄨㄛˊ, 螺] spiral shell; snail; conch
简述[jiǎn shù, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄨˋ, 简述 / 簡述] summary; concise assertion; to narrate simply; in a nutshell
乌龟壳[wū guī ké, ㄍㄨㄟ ㄎㄜˊ, 乌龟壳 / 烏龜殼] tortoise shell
[dài, ㄉㄞˋ, 玳] tortoise shell; turtle
龟壳[guī ké, ㄍㄨㄟ ㄎㄜˊ, 龟壳 / 龜殼] tortoise shell

shell ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コキール;コキーユ[, koki-ru ; koki-yu] (n) shell (fre
シーシェル[, shi-shieru] (n) {comp} C shell
シェルプロンプト[, shierupuronputo] (n) {comp} shell prompt
シェル変数[シェルへんすう, shieru hensuu] (n) {comp} shell variable
シェル構造[シェルこうぞう, shieru kouzou] (n) shell construction
ダミー会社[ダミーがいしゃ, dami-gaisha] (n) dummy corporation; front company; shell corporation
ビジュアルシェル[, bijuarushieru] (n) {comp} visual shell
ほら貝;法螺貝;吹螺;梭尾[ほらがい;ホラガイ, horagai ; horagai] (n) (uk) conch (Charonia tritonis); trumpet shell
むき身;剥き身;剥身[むきみ, mukimi] (n) shellfish removed from the shell
ヤシ殻;椰子殻[ヤシかく(ヤシ殻);やしかく(椰子殻), yashi kaku ( yashi kara ); yashikaku ( yashi kara )] (n) coconut shell
ログインシェル[, roguinshieru] (n) {comp} login shell
亀甲縛り[きっこうしばり, kikkoushibari] (n,vs) tortoise shell bondage; turtle shell bondage
大蛇貝[おおへびがい;オオヘビガイ, oohebigai ; oohebigai] (n) (uk) scaly worm shell (Serpulorbis imbricatus)
巻き貝;巻貝[まきがい, makigai] (n) snail; spiral shell
張形[はりかた;はりがた, harikata ; harigata] (n) penis-shaped device, traditionally made of horn, shell or papier mache; dildo
弾片[だんぺん, danpen] (n) shrapnel; shell or bullet fragment
形骸化[けいがいか, keigaika] (n,vs) becoming a mere shell or dead letter
打っ放す;ぶっ放す;ブッ放す[ぶっぱなす(打っ放す;ぶっ放す);ブッぱなす(ブッ放す), buppanasu ( utsu su ; butsu hanasu ); butsu panasu ( butsu hanasu )] (v5s) to fire a gun; to let off a gun; to loose off a shell
搗精[とうせい, tousei] (n) rice polishing (removing the shell of brown rice to leave white rice)
栄螺;拳螺;蠑螺[さざえ;さざい(栄螺);サザエ, sazae ; sazai ( sakae neji ); sazae] (n) (uk) turban shell (any mollusc of the family Turbinidae, esp. the horned turban, Turbo cornutus)
殻を閉ざす[からをとざす, karawotozasu] (exp,v5s) (obsc) to close up like an oyster; to retire into one's shell
沖螺;沖辛螺[おきにし;オキニシ, okinishi ; okinishi] (n) (uk) warty frog shell (Bursa bufonia dunkeri)
潮干狩り;潮干狩(io);汐干狩り;汐干狩(io)[しおひがり, shiohigari] (n) shell gathering (at low tide); clamming
甲羅蒸し;甲羅蒸[こうらむし, kouramushi] (n) crab meat mixed with vegetables and egg yolk, steamed inside its shell
目くらまし;目眩まし;目眩し[めくらまし, mekuramashi] (n) (1) smoke screen; dazzler; distraction; (2) camouflage; deceptive means; (3) magic; witchcraft; sleight of hand; (4) shell game
石決明[せっけつめい, sekketsumei] (n) powdered abalone shell (used in Chinese medicine)
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma)
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell
筍貝[たけのこがい, takenokogai] (n) auger shell (Terebra subulata); terebra
翁恵比須[おきなえびす;オキナエビス, okinaebisu ; okinaebisu] (n) (uk) Beyrich's slit shell (species of sea snail, Pleurotomaria beyrichii)
翁戎貝;翁恵比須貝[おきなえびすがい;オキナエビスガイ, okinaebisugai ; okinaebisugai] (n) (uk) Beyrich's slit shell (species of sea snail, Pleurotomaria beyrichii)
翁貝[おきながい, okinagai] (n) lantern shell
貝塚[かいづか;かいずか(ik), kaiduka ; kaizuka (ik)] (n) shell heap; shell mound; kitchen midden
貝杓子[かいじゃくし, kaijakushi] (n) shell ladle
貝焼き;貝焼[かいやき, kaiyaki] (n) (1) shellfish baked in the shell; (2) abalone, scallops, etc. simmered in the shell
貝貨[ばいか, baika] (n) (arch) shell money
錦渦貝[にしきうずがい;ニシキウズガイ, nishikiuzugai ; nishikiuzugai] (n) (uk) maculated top shell (Trochus maculatus)
鮑;鰒;石決明[あわび;アワビ, awabi ; awabi] (n) (uk) abalone; ear shell
サブシェル[, sabushieru] (n) {comp} sub-shell
サラサ馬蹄螺;更紗馬蹄螺(ateji)[サラサばていら;サラサバテイラ, sarasa bateira ; sarasabateira] (n) (uk) Tectus maximus (species of top shell)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シーシェル[しーしえる, shi-shieru] C shell
シェル[しえる, shieru] shell
シェルスクリプト[しえるすくりぷと, shierusukuriputo] shell script
シェルプログラマ[しえるぷろぐらま, shierupurogurama] shell program
シェルプロンプト[しえるぷろんぷと, shierupuronputo] shell prompt
シェル変数[シェルへんすう, shieru hensuu] shell variable
ログインシェル[ろぐいんしえる, roguinshieru] login shell
サブシェル[さぶしえる, sabushieru] sub-shell
ボーン[ぼーん, bo-n] Bourne (shell)

shell ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ย[n.] (bīa) EN: cowrie ; cowry ; cowrie shell FR: cauri [m] ; cauris [m]
เชลล์[TM ] (Chēl) EN: Shell FR: Shell
เดินกะลา[v. exp.] (doēn kalā) EN: “dern kala” (walking on coconut shell sandals) FR:
ฝา[n.] (fā) EN: cover ; lid ; shell FR: couvercle [m]
ฝาหอย[n. exp.] (fā høi) EN: shell ; seashell FR: coquillage [m] ; coquille de mollusque [f] ; coquille [f]
ฟอสซิลหอย[n. exp.] (føtsin høi) EN: shell fossil FR:
หอย[n.] (høi) EN: shell FR: coquillage [m] ; mollusque [m]
หอยแครง[n. exp.] (høi khraēng) EN: blood cockle ; ark shell ; cockles FR: coque [f] ; coquille Saint-Jacques [f]
หอยลาย[n. exp.] (høi lāi) EN: surf clam ; short necked clam ; carpet clam ; Venus shell ; baby clam ; clams FR: pétoncle [m] ; amande de mer [f]
หอยงาช้าง[n. exp.] (høi ngāchān) EN: tusk shell ; tooth shel ; Dentalium longitrorsum FR:
หอยสังข์[n. exp.] (høi sang) EN: conch ; conch shell FR:
จรวัก[n.] (jarawak) EN: coconut shell ladle FR:
แกะถั่วลิสง[v. exp.] (kae thūalis) EN: shell peanuts FR:
กะลา[n. exp.] (kalā) EN: coconut shell ; half of coconut shell FR: coquille de noix de coco [f] ; écuelle de noix de coco [f]
กะลามะพร้าว[n. exp.] (kalā maphrā) EN: coconut shell FR:
กะโหลก[n.] (kalōk) EN: coconut shell FR:
กาบ[n.] (kāp) EN: shell ; Chamberlainia hainesiana FR: palourde [f] ; clam [m] ; Chamberlainia hainesiana
กาบหอย[n. exp.] (kāp høi) EN: shell ; seashell FR: coquillage [m] ; coquille de mollusque [f] ; coquille [f]
กะเทาะเปลือก[v. exp.] (kathǿ pleūa) EN: shell FR:
แครง[n.] (khraēng) EN: scallop ; ark shell ; Anadara granosa FR: coquille Saint-Jacques [f] ; Anadara granosa
กระ[n.] (kra) EN: hawksbill turtle ; hawk turtle ; sea turtle ; tortoise shell ; Eretmochelys imbricata FR: Eretmochelys imbricata
กระบวย[n.] (krabūay) EN: dipper ; scoop ; coconut shell ladle FR: louche [f]
กระดอง[n.] (kradøng) EN: carapace ; shell FR: carapace [f]
กระสุน[n.] (krasun) EN: bullet ; cartridge ; shell FR: cartouche [f] ; balle [f]
กระสุนเพลิง[n. exp.] (krasun phlo) EN: incendiary ammunition ; fire shell FR:
กระทือด่าง[n. exp.] (kratheū dān) EN: Shell Ginger ; Pink Porcelain Lily FR:
ลูกปืน[n.] (lūkpeūn) EN: bullet ; projectile ; bullet; projectile ; shot ; shell FR: balle [f] ; balle de fusil [f] ; cartouche [f] ; munition [f] ; projectile [m]
น้ำสังข์[n.] (nāmsang) EN: nuptial water from a conch shell FR:
ปั๊มเชลล์[n. exp.] (pam Chēl) EN: FR: station Shell [f]
เปลือก[n.] (pleūak) EN: peel ; skin ; outer skin ; shell ; rind ; husk ; bark FR: peau [f] ; pelure [f] ; écorce [f] ; croûte [f] ; enveloppe [f]
เปลือกหอย[n. exp.] (pleūak høi) EN: shell ; seashell FR: coquillage [m] ; coquille de mollusque [f] ; coquille [f]
เปลือกหอยทะเล[n. exp.] (pleūak høi ) EN: seashell ; sea shell ; shell FR: coquillage de mer [m]
เปลือกหุ้ม[n. exp.] (pleūak hum) EN: shell ; covering ; shield ; shelter ; hull FR:
เปลือกนอก[n. exp.] (pleūak nøk) EN: outermost shell ; outside FR:
ปลิ้น[v.] (plin) EN: shell ; peel FR: peler
ปูจ๋า[n.] (pūjā) EN: crab canapes ; Thai dish made of blue crab whose meat is cooked in its own shell ; deep-fried crab meat and minced pork in crab shell FR: crabe farci [m]
สังข์[n.] (sang) EN: conch shell FR: conque [f]
สุสานหอย[n. prop.] (Susān Høi) EN: Susan Hoi ; Fossils Shell Beach FR:
ตวัก[n.] (tawak) EN: coconut shell laddle ; ladle made from a coconut shell FR:
อู้[n.] (ū) EN: coconut shell fiddle FR:

shell ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Babymuschel {f}baby shell
Ausgleichschale {f} [techn.]balance piston shell
Zufallstreffer {m}chance shell
Einsatzbüchse {f}insert shell
D-Sub-Haube {f} [techn.]junction shell
Seemuschel {f} [zool.]sea shell
Nabenteil {n}centre member; shell (wire wheel)
Schildpatt {n}tortoise shell
Bombardierung {f} [mil.]shellfire
Hülle {f} mit ansteigendem Reinheitsgradshell of increasing cleanliness
Granate {f}shell
Schellack {m}shellac
Mantel {m}jacket; liner; shell; wrap
Mantelflansch {m} für Vorkammer [techn.]shell flange channel end
Mantelkühler {m}shell type cooler
Muschelhaufen {m}shell midden
Muschelschale {f}seashell; clamshell
Gehäusegröße {f}shell size
Gehäuseoberfläche {f}shell finish
Gehäuseteile {pl}shell parts
Rohbaumaß {n}shell dimension
Zylinderkessel {m}shell type boiler
Shelleyfrankolin {m} [ornith.]Shelley's Francolin
Shelleybülbül {m} [ornith.]Shelley's Greenbul
Shelleyglanzstar {m} [ornith.]Shelley's Starling
schalenförmig {adj}shell-like

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shell
Back to top