ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scary*, -scary-

scary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scary (adj.) น่าตกใจ See also: น่ากลัว, ขี้กลัว
English-Thai: HOPE Dictionary
scary(สแค'รี) adj. ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ,ใจฝ่อ,ขี้ตกใจ,ตกใจง่าย., Syn. frightening
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าหวาดกลัว (adj.) scary See also: frightening Syn. น่ากลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who's this scary dude?ชายหน้าตาน่ากลัวนี่เป็นใครหรือ?
It was just a scary dreamมันเป็นแค่เพียงฝันร้าย
This story isn't scary at allเรื่องนี้ไม่เห็นจะน่ากลัวแต่อย่างใด
You must have thought it was pretty scary!เธอคงคิดว่ามันค่อนข้างน่ากลัวซินะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See that scary guy over there?เห็นว่าคนที่แต่งตัวประหลาดที่น่ากลัวกว่ามี?
However hopeless, helpless, mixed-up and scary it all gets it can work.อย่างไรก็ตามความหมดหวังไร้ที่พึ่ง ความสับสน ความกลัวอะไรเหล่านั้น
The pier? That's a scary place!ท่าเรือเหรอ ที่นั่นน่ากลัวจะตายไป !
A strange and scary sound, like a log truck coming at you at 100 miles an hour.เสียงแปลกและน่าตกใจ ราวกับมีรถบรรทุกซุงวิ่งมา ด้วยความเร็ว 100 ไมล์ต่อชั่วโมง
It was scary guys, there were cracks in the sidewalk(ของขวัญ --- หน้ากากประจำชาติเกาหลี)
I don't want to be with fathers. What a scary prospect!ฉันไม่อยากอยู่กับพ่อ เป็นอะไรที่อึดอัด!
Just in case any other scary stuff comes out.ก็เผื่อว่าจะมี อะไรที่น่ากลัวออกมา
I´m sure you´re a really scary guy.ฉันชัวร์ว่าแกเป็นขุนโจรทมิฬ
I hate scary stories!ฉันไม่ชอบเรื่องน่ากลัว!
At least, I don't have to tell it in a scary way.อย่างน้อย ฉันก็ไม่เล่าเรื่องนี้ ให้มันน่ากลัวหรอกน่า, ฟังนะ...
I heard that suddenly there's this scary woman... who says, "You will die in one week."หนูได้ยินมาว่า มีผู้หญิงน่ากลัว... ที่บอกว่า, "แกจะตายใน 1 สัปดาห์."
Really scary and crazy.สุดแสนน่ากลัวและบ้าประสาท

scary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly

scary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強面[こわおもて, kowaomote] (n) scary face
恐いもの見たさ;怖いもの見たさ[こわいものみたさ, kowaimonomitasa] (exp) rubbernecking; the thrill of looking at something scary or unpleasant and wanting to look at it all the more because it is scary or unpleasant
恐怖物語[きょうふものがたり, kyoufumonogatari] (n) scary story; horror story
怖い(P);恐い[こわい, kowai] (adj-i) (1) scary; frightening; eerie; dreadful; (int) (2) (I'm) afraid; (P)
怖っ;恐っ[こわっ, kowatsu] (int) (uk) (See 怖,怖い・2) scary!

scary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible ; atrocious FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable ; abominable ; atroce
น่าตกใจ[adj.] (nā tokjai) EN: scary ; dismaying ; appalling ; alarming FR:
สะพรึงกลัว[adj.] (saphreungkl) EN: horrible ; dreadful ; scary ; awful ; frightening FR:
ดูน่ากลัว[adj.] (dū nāklūa) EN: scary-looking FR: effrayant

scary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
erschreckend; ängstlich; schaurig {adj} | erschreckender | am erschreckenstenscary | scarier | scariest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scary
Back to top