ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stumble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stumble*, -stumble-

stumble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stumble (vi.) สะดุด See also: เดินสะดุด Syn. slip, trip
stumble (vi.) เดินโซเซ Syn. reel, stagger, totter
stumble (vi.) พูดตะกุกตะกัก See also: พูดอึกอัก Syn. falter, sputter, stammer
stumble (vi.) พบโดยบังเอิญ Syn. discover, chance upon, find
stumble (n.) การสะดุด See also: การก้าวพลาด Syn. slip, trip
stumble (n.) การผิดพลาด See also: การทำพลาด Syn. blunder, error, mistake
stumble across (phrv.) พบโดยบังเอิญ Syn. happen on
stumble on (phrv.) พบโดยบังเอิญ Syn. stumble across
stumble onto (phrv.) พบโดยบังเอิญ Syn. stumble across
stumble over (phrv.) เดินสะดุด See also: สะดุด Syn. fall over, trip over
stumble over (phrv.) พูดตะกุกตะกัก See also: พูดติดขัด Syn. fall over, trip over
stumble through (phrv.) พูดตะกุกตะกัก See also: พูดติดขัด
stumble upon (phrv.) พบโดยบังเอิญ Syn. stumble across
stumblebum (n.) คนงุ่มง่าม (คำไม่เป็นทางการ) See also: คนไร้ความสามารถ Syn. bungler, incompetent
stumbles (sl.) ยืนไม่ค่อยอยู่ See also: เดินโซเซ, เดินไม่ไหว
English-Thai: HOPE Dictionary
stumble(สทัม'เบิล) vi.,n. (การ) สะดุด,สะดุดเท้า,พลาดเท้า,เตะเอาตอ,ผิดพลาด,เดินโซเซ,ทำผิดพลาด,ลังเล,พูดติดอ่าง,พบโดยบังเอิญ,มาถึงโดยบังเอิญ. vt.,n. (การ) ทำให้สะดุด,เกี่ยวขา,ทำให้สงสัย,ทำให้ฉงนสนเท่ห์., See also: stumblingly adv. คำที่มีความหมายเหมือนกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
stumble(vi) เดินโซเซ,สะดุด,ทำผิด,พูดติดอ่าง,ลังเล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stumbleการสะดุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะดุด (v.) stumble Syn. คะมำ, ถลา, เสียหลัก
เสียหลัก (v.) stumble Syn. คะมำ, ถลา
สะดุด (v.) stumble over/on See also: trip, fall, catch one´s foot against
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wake at the crack of dawn, stumble over each other in search of goods stolen in the night.เพื่อที่จะต้องตื่นก่อนฟ้าสาง เดินเปะปะกันวุ่นวาย เพื่อตามหาของที่ถูกขโมยไปเมื่อคืน
If you try too hard in your first year, you can stumble in your second and third.ถ้าเธอพยายามมากเกินไปในปีแรก เธออาจสะดุดตอนปีที่ 2-3
But to stumble across the pudding, it's tremendous how people don't look.แต่ที่สะดุดพุดดิ้ มันน่าประหลาดที่ผู้คนไม่มอง
Uh, that, uh, stumble was simply to buy me time.เมื่อกี๊ผมแกล้งล้ม กะถ่วงเวลามัน
We all stumble from time to time.พวกเราหกล้มครั้งแล้วครั้งเล่า
So ? He's working overtime on a "Miller Time"* shift. He'll stumble back in sooner or later.แล้วไง เขาทำงานล่วงเวลาที่ Miller Time เดี๋ยวเขาก็กลับมาเอง ไม่ช้าก็เร็ว
I don't know... stumble into hard times.ไม่รู้สิ ... ประสบกับช่วงเวลาที่เลวร้าย
You just happened to stumble naked into my front yard?นี่คงบังเอิญมาแก้ผ้าหน้าบ้านฉันเนี่ยนะ
Tumble out of bed and I stumble to the kitchenTumble out of bed and I stumble to the kitchen
When I stumble upon metropolis' finest going gangland.แค่ไหนที่บังเอิญ ไปเจอแก๊งอาชญากร ที่ดูดีที่สุดของเมโทรโปลิสเข้า
The unsub didn't just stumble on it, he knows it.ผู้ต้องสงสัยไม่ได้ทิ้งโดยบังเอิญ เขารู้จักที่นั่นดี
You just robbed me of the opportunity to stumble upon the figurine and make the oh-so-satisfying journey from discovery to desire to possession.นายเพิ่งตัดโอกาส ที่ฉันจะบังเอิญเจอมันเอง แล้วอิ่มอกอิ่มใจจากการค้นพบ

stumble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蹒跚[pán shān, ㄆㄢˊ ㄕㄢ, 蹒跚 / 蹣跚] stagger; stumble; totter
绊倒[bàn dǎo, ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, 绊倒 / 絆倒] stumble
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 趔] stumble
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 跎] stumble
[jiá, ㄐㄧㄚˊ, 跲] stumble
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 蹶] stumble; trample; to kick (as a horse)
[zhì, ㄓˋ, 踬 / 躓] stumble

stumble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蹈鞴を踏む;踏鞴を踏む;たたらを踏む[たたらをふむ, tatarawofumu] (exp,v5m) to stumble a step or two forward (when trying to stop); to pass one's destination and stumble a step or two forward; to totter
澱む(P);淀む[よどむ, yodomu] (v5m,vi) to stagnate; to be stagnant; to settle; to deposit; to be sedimented; to be precipitated; to hesitate; to be sluggish; to stammer; to stumble; to falter; (P)

stumble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับกบ[v. exp.] (jap kop) EN: take a tumble ; stumble and fall FR:
กะเผลก[v.] (kaphlēk) EN: limp ; stumble ; hobble FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
ล้ม[v.] (lom) EN: fall ; tumble ; drop ; plummet ; stumble ; topple ; flop ; collapse FR: tomber ; chuter ; trébucher ; s'étaler (fam.) ; s'aplatir
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; come across ; come upon ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
พะ[v.] (pha) EN: meet ; stumble on ; come upon FR:
พลาด[v.] (phlāt) EN: trip ; make a false step ; stumble FR: faire un faux pas ; trébucher
สะดุด[v.] (sadut) EN: stumble over/on ; trip ; fall ; catch one's foot against ; trip over FR: buter ; trébucher ; achopper ; heurter
ถลา[v.] (thalā) EN: fall ; slip ; stumble ; swoop in ; plunge down ; lurch over FR: trébucher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stumble
Back to top