ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surprisingly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surprisingly*, -surprisingly-

surprisingly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surprisingly (adv.) อย่างแปลกใจ See also: อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง Syn. astonishingly, amazingly, wonderfully
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตื่นตาตื่นใจ (adv.) surprisingly See also: astonishingly
อย่างงุนงง (adv.) surprisingly See also: astonishingly Syn. อย่างประหลาดใจ
อย่างประหลาดใจ (adv.) surprisingly See also: astonishingly Syn. อย่างงุนงง
อย่างแปลกใจ (adv.) surprisingly See also: astonishingly Syn. อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"he handled the news surprisingly well.เขารับมือกับข่าวนี้ได้ดีทีเดียว
Pretending like nothing was wrong turned out to be surprisingly easy.ทำเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น / แกล้งทำเป็นตกใจไป
The bottom line is it's a surprisingly simple process, but the difficulty has been within calculating the space time relation.มันน่าแปลกใจ ที่ทำได้ง่ายๆ แต่ที่ยากคือ การคำนวนความสัมพันธ์ของเวลาอวกาศ
Yeah, it's huge. Surprisingly profoundล้ำลึกอย่างน่าประหลาด
His vitals are surprisingly strong.สัญญาณชีวิตเขา แข็งแรงอย่างน่าประหลาด
All of them surprisingly legal. So they wouldn't have harmed him?ทั้งหมดได้รับการรับรองทางกฏหมาย
Not to mention surprisingly risky behavior being pursued.ยังไม่พูดถึงพฤติกรรมเสี่ยง อย่างน่าตกใจของการถูกติดตาม
I found that sermon surprisingly thought-provoking--ผมว่าบทไว้อาลัยมันช่างน่าประทับใจ ฟังดูมีอำนาจ
The art of abduction is surprisingly difficult.เน„เธงเน‰เธเธฑเธšเน€เธ”เน‡เธเธชเนˆเธ‡เน€เธญเธเธชเธฒเธฃเธกเธฒเธฃเธขเธฒเธ—เธ—เธฃเธฒเธกเธซเธฃเธญเธ. เธ•เธฒเธกเนƒเธซเน‰เธ—เธฑเธ™เธซเธฅเนˆเธฐ
He was tender, surprisingly so.พระองค์นุ่มนวลจนน่าแปลกใจ
Actually it's surprisingly affordable. Yeah?ถ้านายเก็บเงินเดือนของนายทุกเดือนตลอดชีวิต
That's very rare, though surprisingly not unique in this town.หายากมาก แต่ไม่พิเศษเท่าไหร่ในเมืองนี้

surprisingly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
令人惊异[lìng rén jīng yì, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄧˋ, 令人惊异 / 令人驚異] surprisingly

surprisingly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
当然のことながら[とうぜんのことながら, touzennokotonagara] (exp) naturally; not surprisingly; it should be appreciated that; understandably; as a matter of course; as is obvious; as will be understood
随分(P);隨分(oK)[ずいぶん, zuibun] (adv,adv-to) (1) very; extremely; surprisingly; considerably; (adj-na) (2) contemptible; reprehensible; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surprisingly
Back to top