ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spray

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spray*, -spray-

spray ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spray (n.) ละอองน้ำ See also: น้ำที่กระเซ็นเป็นฝอย Syn. drizzle, fine mist
spray (n.) การพ่นน้ำ See also: การฉีดน้ำ, การพ่น Syn. scatter, splash
spray (n.) กระป๋องฉีด See also: กระบอกฉีด, เครื่องฉีด Syn. atomizer, sprinkler
spray (vt.) พ่น See also: ฉีด Syn. scatter, sprinkle
spray (n.) กิ่งไม้เล็กๆ ที่มีดอกหรือผล Syn. branch, sprig
spray on (phrv.) พ่น See also: โปรย, ฉีดพ่น, พรมบน
spray with (phrv.) พ่นด้วย See also: โปรยด้วย, ฉีดพ่นด้วย, พรมด้วย
sprayer (n.) เครื่องพ่น See also: เครื่องฉีด Syn. spray
English-Thai: HOPE Dictionary
spray(สเพร) n. ละลองน้ำ,น้ำกระเซ็น,ของเหลวที่พุ่งออกเป็นฝอย,เครื่องฉีดของเหลวเป็นฝอย. vt.,vi.เป็นละอองน้ำ,กระเซ็นเป็นละอองน้ำ,ฉีด,พ่น,พรม,โปรย,กระเซ็น,ปล่อยออกเป็นฝอย., See also: sprayer n., Syn. shower,mist,cloud,sprinkle
English-Thai: Nontri Dictionary
spray(n) ละอองน้ำ,เครื่องฉีดน้ำ,ยาฉีดต้นไม้,ช่อดอกไม้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
spray๑. พ่นละออง๒. ละอองพ่น๓. การพ่นละออง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sprayฝอยน้ำ [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สเปรย์ (v.) spray
สเปรย์ (n.) spray
กระบอกฉีด (n.) sprayer See also: hypodermic syringe, syringe
เครื่องฉีดพ่นสารเคมี (n.) sprayer See also: spray can
เครื่องฉีดพ่นสารเคมี (n.) sprayer See also: spray can
เครื่องฉีดพ่นสารเคมี (n.) sprayer See also: spray can
เครื่องพ่นสารเคมี (n.) sprayer See also: spray can Syn. เครื่องฉีดพ่นสารเคมี
เครื่องพ่นสารเคมี (n.) sprayer See also: spray can Syn. เครื่องฉีดพ่นสารเคมี
เครื่องพ่นสารเคมี (n.) sprayer See also: spray can Syn. เครื่องฉีดพ่นสารเคมี
เครือเถา (n.) design of intertwined sprays See also: Thai design, Thai figuration
เตารีดไอน้ำ (n.) steam, spray, and dry iron
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course, we agreed early on not to include personal stuff like my tampons and feminine hygiene spray and his shaving lotion and foot powder.แน่นอนว่าเราตกลงกันล่วงหน้า ว่าไม่รวมพวกของใช้ส่วนตัว... อย่างผ้าอนามัยกับ สเปรย์ทำความสะอาดของผู้หญิง... กับโลชั่นโกนหนวดกับแป้งทาเท้าของเขา
Shit, Bianca! I'm shooting a nose spray ad tomorrow!บิอังก้า ฉันต้องไป โฆษณาสเปรย์ฉีดจมูกพรุ่งนี้นะ!
I need a father who's a role model, not some horny geek boy... who's going to spray his shorts whenever I bring a girlfriend home from school.ฉันอยากได้พ่อที่เป็นผู้เป็นคนกว่านี้ ไม่ใช่ไอ้หื่นที่คอยเหล่เพื่อนฉันเวลามาเยี่ยมบ้าน
I need a father who's a role model, not some horny geek boy who's going to spray his shorts... whenever I bring a girlfriend home from school.ฉันอยากได้พ่อที่เป็นผู้เป็นคนกว่านี้ ไม่ใช่ไอ้หื่นที่คอยเหล่เพื่อนฉันเวลามาเยี่ยมบ้าน ห่วยแตกจริงๆ
He says they had to spray again.แต่อารอนบอกว่าต้องฉีดสเปรย์อีกแล้ว
If you jump off a building, your guts will all burst open, 1 and the pizza will spray in all directions.ถ้าพี่กระโดดตึกนะ เครื่องในของพี่ก็จะแตกกระจายเลยล่ะ - แล้วพิซซ่าที่กินไปก็จะกระจายไปทุกทิศทุกทาง
MATT: Payback, seniors. Don't get that pepper spray on your hands.มึงจะถือสเปรย์พริกไทยในมือมึงเฉยๆทำห่าไรวะ
You don't turn 20 because you get roses and spray on perfume.เธอไม่ได้อายุ 20 เพียงเพราะดอกกุหลาบกับฉีดน้ำหอมหรอกนะ
Keep it up. I'll spray you in the face, bitch.ถ้าได้ออกไปเมื่อไร ฉันจะฆ่าแกให้ตายคามือ
Could you ask your boss to spray pesticide in the studio since a noisy bug's flying around here?คุณถามหัวหน้าแล้วเหรือยัง จะฉีดยาฆ่าแมลงในห้องส่ง ตั้งแต่มีแมลงน่ารำคาญบินรอบๆนี่
Pepper. It smells like pepper spray but that doesn't explain the color.พริกไทย กลิ่นมันเหมือนสเปรย์พริกไทย แต่มันไม่อธิบายเรื่องสี
It's something like that, but that's not what bothers me it's the water and the spray program.ประมาณนั้น แต่นั่นยังไม่เท่าไหร่ น้ำกับยาฆ่าแมลงต่างหากที่ฉันกังวล

spray ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飞沫[fēi mò, ㄈㄟ ㄇㄛˋ, 飞沫 / 飛沫] aerosol; spray; mist; splattered drops; spray from sneeze or saliva
定型水[dìng xíng shuǐ, ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄨㄟˇ, 定型水] hairspray
喷雾器[pēn wù qì, ㄆㄣ ˋ ㄑㄧˋ, 喷雾器 / 噴霧器] nebulizer; spray; atomizer
雾化器[wù huà qì, ˋ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧˋ, 雾化器 / 霧化器] nebulizer; spray; atomizer
喷头[pēn tóu, ㄆㄣ ㄊㄡˊ, 喷头 / 噴頭] nozzle; spray-head
喷出[pēn chū, ㄆㄣ ㄔㄨ, 喷出 / 噴出] spout; spray; belch; to well up; to puff out; to spurt out
喷洒[pēn sǎ, ㄆㄣ ㄙㄚˇ, 喷洒 / 噴灑] spray; sprinkle
浪花[làng huā, ㄌㄤˋ ㄏㄨㄚ, 浪花] spray; ocean spray; spindrift; fig. happenings from one's life

spray ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
し吹く[しぶく, shibuku] (v5k,vi) to splash; to spray
スプレーガン[, supure-gan] (n) spray gun
ヘアスプレー[, heasupure-] (n) hair spray
水を掛ける;水をかける[みずをかける, mizuwokakeru] (exp,v1) (1) to sprinkle water on (something); to spray water on; to splash water on; to squirt water on; (2) (See 水をさす) to hinder; to hamper; to stifle; to throw cold water on
潮煙[しおけむり, shiokemuri] (n) spray of sea water
血煙[ちけむり, chikemuri] (n) spurt or spray of blood
カラースプレー[, kara-supure-] (n) color spraypaint; colour spraypaint
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.)
スピードスプレーヤー[, supi-dosupure-ya-] (n) speed sprayer
スプレー[, supure-] (n,vs) spray; (P)
スプレードライ[, supure-dorai] (n) spray-dry
スプレーヤー[, supure-ya-] (n) sprayer
ボンタイル[, bontairu] (n) thick spray-on coating for walls
吹きかける;吹き掛ける;吹掛ける[ふきかける, fukikakeru] (v1,vt) (1) to blow upon; to breathe on; to spray; (2) to pick (a fight); to force (unreasonable terms); (3) to exaggerate; to overcharge
噴射[ふんしゃ, funsha] (n,vs) jet; spray; injection; jet propulsion; (P)
噴霧器;噴霧機[ふんむき, funmuki] (n) sprayer; vaporizer; vaporiser; atomizer; atomiser
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
散布(P);撒布[さんぷ(P);さっぷ(撒布), sanpu (P); sappu ( sanpu )] (n,vs) dissemination; scattering; sprinkling; spraying; (P)
水煙;水烟[みずけむり;すいえん, mizukemuri ; suien] (n) (1) mist over a body of water; spray; (2) (すいえん only) suien (four decorative metal plates joined at right angles forming part of a pagoda finial)
霧吹き[きりふき, kirifuki] (n) spray; atomizer; atomiser
鼻薬[はなぐすり, hanagusuri] (n) (1) nose medicine (e.g. nasal spray); (2) bribe; hush money; (3) soothing sweets (for a child)

spray ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉีด[v.] (chīt) EN: spray ; squirt FR: vaporiser ; pulvériser ; faire gicler
ฉีดพ่น[v. exp.] (chīt phon) EN: spray FR: pulvériser
ฉีดพ่นยา[v. exp.] (chīt phon y) EN: spray FR: pulvériser
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; sprig ; corsage ; spray FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
ช่อดอกไม้[n. exp.] (chø døkmāi) EN: bouquet ; spray of flowers FR: bouquet de fleurs [m]
ฝอย[n.] (føi) EN: fibre ; filament ; trimmings ; spray ; fuzz ; droplets ; fluff ; puff FR: particule [f] ; gouttelette [f]
ฝอย[v.] (føi) EN: shower ; spray FR:
กำบัง[n.] (kambang) EN: spray of flowers FR:
การพ่นสี[n. exp.] (kān phon sī) EN: spray painting FR:
เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย[n. exp.] (khreūang th) EN: spray dryer ; spray drier FR:
ละอองน้ำ[n. exp.] (la-øng nām) EN: mist ; spray ; steam FR:
พ่น[v.] (phon) EN: blow ; puff ; emit ; spit ; spout ; eject ; gas ; brag ; spray ; spurt FR: projeter ; éjecter ; rejeter
พ่นละออง[X] (phon la-øng) EN: spray FR:
พ่นพิษ[v. exp.] (phon phit) EN: spray poison ; attack with venom ; be venomous FR:
พ่นสี[v. exp.] (phon sī) EN: spray paint ; paint FR: peindre au pistolet ; peindre à la bombe
สเปรย์[n.] (saprē) EN: spray FR: spray [m] (anglic.)
สเปรย์รักษาโรคเรื้อน[n. exp.] (saprē raksā) EN: antileprotic spray FR:
สเปรย์อัดกลีบ[n. exp.] (saprē at kl) EN: spray starch FR: spray d'empesage [m]
สเปรย์พริกไทย [n. exp.] (saprē phrik) EN: pepper spray FR:
สเปรย์รีคผ้าเรียบ[n. exp.] (saprē rīt p) EN: spray starch FR:
ยาพ่น[n. exp.] (yā phon) EN: spray FR: spray [m] (anglic.)
ยาพ่นจมูก[n. exp.] (yā phon jam) EN: nasal spray FR: spray nasal [m]
จิตรลดา[n.] (jittraladā) EN: [design of intertwined sprays] FR:
เครือเถา[n.] (khreūathao) EN: design of intertwined sprays FR:
ลายเครือเถา[n. exp.] (lāi khreūa ) EN: design of intertwined sprays FR:

spray ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beständigkeit {f} | Beständigkeit gegen Salznebelresistance | resistance to salt spray
Kältespray {m}coolant spray
Haarfestiger {m}hair setting lotion; hair setting spray
Kolbenhirse {f}millet spray
Pumpspray {n}pump spray
Spritzlackierung {f}spray painting; spray paint
Rückenspritze {f}backpack sprayer [Am.]
Baumspritze {f} für Schlepperanbaucrop sprayer; orchard sprayer
Detonationsspritzen {n}detonation spraying
Lichtbogenspritzen {n}electric arc spraying
Hochgeschwindigkeitsflammspritzen {n}high velocity oxygen fuel spraying (HVOF)
Plasmaspritzen {n}plasma spraying
Beschichtungskabine {f}spray booth
Spray {m}spray
Spraydose {f}aerosol; sprayer
Spritzflakon {m}spray flacon
Sprayfarbe {f}spray paint
Spritzasbest {m}sprayed asbestos
Spritzbeton {m}sprayed concrete; shotcrete

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spray
Back to top