ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stake*, -stake-

stake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stake (n.) เสาหลัก See also: เสาเข็ม Syn. pole, post, stick
stake (n.) การประหารชีวิตแบบผูกติดกับเสาแล้วเผา
stake (vt.) ปักเสา See also: ลงเสา Syn. pole, stick
stake (vi.) ปักเขต See also: ล้อมเขต Syn. picket, tether
stake (vt.) ผูกไว้กับเสา See also: ผูกไว้กับหลัก Syn. hitch, tie
stake (n.) เงินเดิมพัน Syn. bet, wager
stake (n.) ดอกเบี้ยหรือส่วนแบ่งผลประโยชน์ Syn. interest, share
stake (vt.) วางเดิมพัน See also: พนัน, พนันขันต่อ Syn. bet, wager
stake off (phrv.) ปักเขตแบ่ง Syn. stake out
stake on (phrv.) วางเดิมพัน See also: พนัน, เดิมพันในเรื่อง Syn. be on, bet on, gamble on, stake upon, wager on
stake out (phrv.) ปักเขต See also: วางหลักเขต Syn. stake off
stake out (phrv.) อ้างสิทธิ์ See also: ประกาศสิทธิ
stake upon (phrv.) วางเดิมพัน See also: พนัน, เดิมพันในเรื่อง Syn. be on, bet on, gamble on, stake on, wager on
stakeboat (n.) เรือที่จอดไว้เป็นหลักเลี้ยวในการแข่งเรือ
stakeholder (n.) ผู้ถือผลประโยชน์ร่วม Syn. consignee, trustee
stakeholder (n.) คนกลางที่ถือเงินเดิมพันสำหรับการพนัน
stakeout (n.) การตรวจตราเป็นพิเศษโดยตำรวจ Syn. surveillance
stakeout (n.) สถานที่ซึ่งตำรวจตรวจตราเป็นพิเศษ
stakes (n.) เงินรางวัลในการแข่งม้า
English-Thai: HOPE Dictionary
stake(สเทด) n.,vt. (วาง) เสาหลัก,เสาเข็ม,เสาหมุด,เสาบ้าน,หลัก,หมุด,หลักปักเขต,ทั่งไม้,เงินเดิมพัน,เงินรางวัล หรือผลประโยชน์ที่จะได้,ส่วนได้เสีย,การเสี่ยง,การแข่งม้า,หุ้นผลประโยชน์,การเผาทั้งเป็น vi. เล่นการพนันขันต่อ,พนัน,, See also: stakes n. เงินเดิมพัน
stakeholdern. ผู้ถือเงินเดิมพัน,ผู้รักษาเงินเดิมพัน
English-Thai: Nontri Dictionary
stake(n) เงินเดิมพัน,สลัก,ไม้เรียว,หมุด,การเผาทั้งเป็น,การแข่งม้า,เสาเข็ม
stakeholder(n) ผู้ถือเงินเดิมพัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stakeเงินเดิมพัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่ผูก (n.) stake See also: post, pole Syn. เสา, ที่มั่น, หลักยึด
หลัก (n.) stake See also: post, pole Syn. เสา, ที่มั่น, ที่ผูก, หลักยึด
ตะลุง (n.) stake for tethering elephants See also: stake for making a boundary or for tying an elephant Syn. เสาตะลุง, เสาผูกช้าง
เสาตะลุง (n.) stake for tethering elephants See also: stake for making a boundary or for tying an elephant Syn. เสาผูกช้าง
เสาผูกช้าง (n.) stake for tethering elephants See also: stake for making a boundary or for tying an elephant Syn. เสาตะลุง
โป๊ะ (n.) stake trap See also: fishing stake, slat trap
mistook (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ mistake
กระทำผิด (v.) make a mistake See also: do something wrong Syn. พลาด, พลั้งเผลอ, เผอเรอ, ผิดพลาด, พลาดพลั้ง, ทำชั่ว Ops. ทำถูก
การกระทำผิด (n.) making a mistake See also: infringement, making an error Syn. การทำชั่ว, การทำบาป
การทำชั่ว (n.) making a mistake See also: infringement, making an error Syn. การกระทำผิด, การทำบาป
การทำผิด (n.) making a mistake See also: infringement, making an error Syn. การกระทำผิด, การทำชั่ว, การทำบาป
การสำคัญผิด (n.) mistake See also: misunderstanding Syn. การเข้าใจผิด
การเข้าใจผิด (n.) mistake See also: misunderstanding Syn. การสำคัญผิด
การเข้าใจผิด (n.) mistake See also: misunderstanding
คนผิด (n.) mistaken person See also: a person in error Ops. คนถูก, ผู้ถูก
ความผิด (n.) mistake See also: error, fault, wrong Syn. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด
ความหลง (n.) mistake See also: misunderstanding Syn. การเข้าใจผิด, การสำคัญผิด
ความหลงผิด (n.) mistake See also: misunderstanding Syn. การเข้าใจผิด
ความเห็นผิด (n.) mistaken notion See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept Syn. มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ Ops. สัมมาทิฐิ
ความเห็นผิด (n.) mistaken notion See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept Syn. มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ Ops. สัมมาทิฐิ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No mistakes tonightคืนนี้ต้องไม่พลาด
It was a mistakeมันเป็นความผิดพลาด
Believe me, it's no mistakeเชื่อฉัน ไม่มีพลาดแน่
She must be mistakenเธอต้องเข้าใจอะไรผิด
I think you must have made a mistakeฉันคิดว่าคุณต้องทำอะไรผิด
It was a mistake to bring you hereมันเป็นความผิดพลาดที่พาคุณมาที่นี่
I admit it was my mistakeฉันยอมรับว่ามันเป็นความผิดของฉัน
He's scared of making mistakesเขากลัวการทำผิดพลาด
I imagine someone must have made a mistakeฉันคิดว่าใครบางคนต้องทำอะไรผิดพลาด
I made a terrible mistake tonightฉันทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงคืนนี้
Do you make a lot of grammar mistakes when you speak?คุณพูดผิดไวยากรณ์มากไหม?
I made an awful mistakeฉันได้ทำผิดอย่างมหันต์อย่างหนึ่ง
What if you just made the biggest mistake of your life?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเกิดทำผิดอย่างใหญ่หลวงในชีวิตขึ้นมา?
Did he just mistake me for someone else?นี่เขาเข้าใจผิดว่าฉันเป็นใครคนอื่นหรือ
I never make the same mistake twiceฉันไม่เคยทำผิดซ้ำสอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a great gamble for a great stake and I pray to God that it comes off.มันเป็นที่ดีสำหรับการเล่นการ พนันสัดส่วนการถือหุ้นที่ดี และฉันอธิษฐานต่อพระเจ้าว่า มันออกมา ฉันชอบเกมคริกเก็ตตัวเอง
We'll lay that sucker out flat and drive a stake through his goddamn heart!เสร็จแล้วก็จัดการตอกอกให้ทะลุหัวใจแม่งซะเลย
What's your stake in this guy?นายได้ประโยชน์อะไรจากชายคนนี้
Would you be willing to stake your life on it?กล้าเอาชีวิตเป็นเดิมพันมั้ย
You were tied to a stake in the middle of a field. You could've died.ไรกัน นายถูกมัดไว้แน่นในทุ่งกว้างแบบนั้น นายอาจตายได้นะ
Trust me. I'll stake my entire reputation on it.ความน่าเชื่อถือฉัน ฉันจะเดิมพันชื่อเสียงของฉันทั้งหมดเกี่ยวกับมัน
You can stake it out and catch him red-handed. Gadget:ซุ่มเฝ้าไว้ให้ดีและจับเขาคาหนังคาเขา
I think the feet go first when they set the stake on fire.เวลาโดนเผาทั้งเป็นเนี่ย ขาน่าจะไหม้ก่อนนะ
Hello? I'm sorry, brother Davis is down at the Stake Centre.สวัสดีค่ะ หลวงพี่ดาวิส กำลังอยู่ืที่โบสถ์ค่ะ
They won't give either of us I have just as much at stake here.เราโกหกไม่ได้ไปตลอดหรอก
So I decided to stake out a building where he often visitedดังนั้น ฉันจึงตัดสินใจ ออกมายืนนอกร้าน คงมีสักแห่งที่เขามักไปประจำ
Look, I admit I have a personal stake in this.ฟังนะ ฉันยอมรับ ว่ามันมีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

stake ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 一掷千金 / 一擲千金] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant
[huō, ㄏㄨㄛ, 豁] opening; stake all; sacrifice; crack; slit
要求[yāo qiú, ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, 要求] request; require; stake a claim (to something); to ask; to demand
[pīn, ㄆㄧㄣ, 拚] variant of 拼, to piece together; to join together; to stake all; adventurous; at the risk of one's life; to spell
[pīn, ㄆㄧㄣ, 拼 / 拚] to piece together; to join together; to stake all; adventurous; at the risk of one's life; to spell
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, 倒彩] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake
危亡[wēi wáng, ㄨㄟ ㄨㄤˊ, 危亡] at stake; in peril
[diān, ㄉㄧㄢ, 傎] inversion; mistake
[chā, ㄔㄚ, 差] difference; discrepancy; to differ; error; to err; to make a mistake
[zēng, ㄗㄥ, 橧] dwelling on top of wooden stakes
差讹[chā é, ㄔㄚ ㄜˊ, 差讹 / 差訛] error; mistake
差错[chā cuò, ㄔㄚ ㄘㄨㄛˋ, 差错 / 差錯] error (in data transmission); mistake; slip-up; fault; error in data transmission; accident; mishap
误读[wù dú, ˋ ㄉㄨˊ, 误读 / 誤讀] erroneous reading (of character); mistaken interpretation (of data)
谬误[miù wù, ㄇㄧㄡˋ ˋ, 谬误 / 謬誤] error; mistaken idea; falsehood
错误[cuò wù, ㄘㄨㄛˋ ˋ, 错误 / 錯誤] error; mistake; mistaken
火刑[huǒ xíng, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥˊ, 火刑] execution by fire; burning at the stake
[zhuāng, ㄓㄨㄤ, 桩 / 樁] item; stump; stake; pile
失误[shī wù, ㄕ ˋ, 失误 / 失誤] lapse; mistake; to make a mistake; fault; service fault (in volleyball, tennis etc)
差失[chā shī, ㄔㄚ ㄕ, 差失] mistake; slip-up
差误[chā wù, ㄔㄚ ˋ, 差误 / 差誤] mistake
搞错[gǎo cuò, ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ, 搞错 / 搞錯] mistake; to make a mistake; to blunder; mistaken
[nǐng, ㄋㄧㄥˇ, 拧 / 擰] mistake; to twist
[chuǎn, ㄔㄨㄢˇ, 舛] mistaken; erroneous; contradictory
[wù, ˋ, 误 / 誤] mistake; error; to miss; to harm; to delay; to neglect
误杀[wù shā, ˋ ㄕㄚ, 误杀 / 誤殺] mistakenly kill; manslaughter
过错[guò cuò, ㄍㄨㄛˋ ㄘㄨㄛˋ, 过错 / 過錯] mistake
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 错 / 錯] mistake; error; blunder; fault; cross; uneven; wrong
辫子[biàn zi, ㄅㄧㄢˋ ㄗ˙, 辫子 / 辮子] plait; braid; pigtail; a mistake or shortcoming that may be exploited by an opponent; handle
小惩大诫[xiǎo chéng dà jiè, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, 小惩大诫 / 小懲大誡] lit. to punish a little to prevent a lot (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent large scale repetition
惩前毖后[chéng qián bì hòu, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄏㄡˋ, 惩前毖后 / 懲前毖後] lit. to punish those before to prevent those after (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent them happening again
闭门思过[bì mén sī guò, ㄅㄧˋ ㄇㄣˊ ㄙ ㄍㄨㄛˋ, 闭门思过 / 閉門思過] shut oneself up and ponder over one's mistakes
[zhí, ㄓˊ, 樴] stake; picket
赌注[dǔ zhù, ㄉㄨˇ ㄓㄨˋ, 赌注 / 賭注] stakes; (what is at) stake
误会[wù huì, ˋ ㄏㄨㄟˋ, 误会 / 誤會] to misunderstand; to mistake; misunderstanding
不咎既往[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, 不咎既往] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones

stake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乾坤一擲[けんこんいってき, kenkon'itteki] (n) stake all (on something); play for all or nothing; throwing all into a task
焼け木杭;焼け棒杭[やけぼくい, yakebokui] (n) charred stake
イージーミス[, i-ji-misu] (n) (See 凡ミス) silly mistake (was easy miss)
うっかりミス[, ukkari misu] (n) honest mistake
カテゴリーミステーク[, kategori-misute-ku] (n) category mistake
ケアレスミス[, kearesumisu] (n) (abbr) careless mistake
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.)
ステークス[, sute-kusu] (n) stakes
ステークホルダー[, sute-kuhoruda-] (n) stakeholder; stakeholders
スペルミス[, superumisu] (n) spelling mistake (usually in a foreign language) (wasei
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P)
ちょんぼ[, chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment
ポカ;ぽか[, poka ; poka] (n,vs) (col) blunder; (careless) mistake; error
ポカヨケ;ぽかよけ[, pokayoke ; pokayoke] (n) fool-proofing; mistake-proofing; error-proofing; fail-safe
ミス[, misu] (n,vs) (1) (abbr. of the English "mistake") (See エラー) mistake; error; failure; (n) (2) Miss; (3) myth; (P)
ミスる[, misu ru] (v5r,vt) (See ミス・1) to make a mistake; to mess up; to make an error; to err
一か八か[いちかばちか, ichikabachika] (exp,adj-no) (uk) sink or swim; high-stakes; desperate
人気度[にんきど, ninkido] (n) popularity stakes; rating
人違え[ひとちがえ, hitochigae] (n) mistaken identity; person so changed that it's hard to recognize him (recognise)
他山の石[たざんのいし, tazannoishi] (n) (See 他山の石以て玉を攻むべし) lesson learned from someone's else mistake; object lesson; food for thought; stones from other mountains (can be used to polish one's own gems)
他山の石以て玉を攻むべし[たざんのいしもってたまをおさむべし, tazannoishimottetamawoosamubeshi] (exp) (arch) (proverb) (See 他山の石) one should learn from other's mistakes; stones from other mountains can be used to polish one's own gems
利害関係者[りがいかんけいしゃ, rigaikankeisha] (n) stakeholder; person holding other people's stakes in a venture (legal)
千慮一失[せんりょいっしつ;せんりょのいっしつ, senryoisshitsu ; senryonoisshitsu] (n) mere slip by someone who is usually very careful; simple mistake by a wise person; point overlooked by a cautious person
同士打ち;同士討ち;同士打;同士討[どうしうち;どしうち, doushiuchi ; doshiuchi] (n) (1) friendly fire; killing each other by mistake; (2) internecine strife
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor
咎;科[とが, toga] (n) (1) (uk) error; mistake; fault; (2) (uk) sin; wrongdoing; offense
天然キャラ[てんねんキャラ, tennen kyara] (n) (abbr) (sl) natural airhead; person prone to making silly mistakes
天然ボケ;天然ぼけ;天然惚け[てんねんボケ(天然ボケ);てんねんぼけ(天然ぼけ;天然惚け), tennen boke ( tennen boke ); tennenboke ( tennen boke ; tennen boke )] (n) natural airhead; person prone to making silly mistakes
失行[しっこう, shikkou] (n) (1) (ethical) mistake; (2) apraxia (inability to purposely perform some actions)
女子挺身隊[じょしていしんたい, joshiteishintai] (n) (See 従軍慰安婦) women's volunteer corps (groups of young female workers organized on Japanese territory during WWII, sometimes mistakenly associated with comfort women)
尻隠し[しりかくし, shirikakushi] (n) (1) hiding one's mistakes (or wrongdoings, etc.); (2) back pocket
弘法にも筆の誤り[こうぼうにもふでのあやまり, koubounimofudenoayamari] (exp) anyone can make a mistake
張り込み[はりこみ, harikomi] (n) stakeout
思い違い;思いちがい[おもいちがい, omoichigai] (n) (1) misunderstanding; misapprehension; false impression; (vs) (2) to be mistaken; to have the wrong idea
手抜かり[てぬかり, tenukari] (n) oversight; omission; mistake
打ち込む(P);ぶち込む[うちこむ(打ち込む)(P);ぶちこむ, uchikomu ( uchikomu )(P); buchikomu] (v5m) to drive in (e.g. nail, stake); to devote oneself to; to shoot into; to smash; to throw into; to cast into; (P)
書き損ない;書損ない[かきそこない, kakisokonai] (n) slip of the pen; miswriting; mistake in writing
書き間違える;書間違える[かきまちがえる, kakimachigaeru] (v1) to write incorrectly (e.g. character); to make a mistake in writing
Japanese-English: COMDICT Dictionary
誤り[あやまり, ayamari] bug, mistake, error, slip
間違い[まちがい, machigai] mistake
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
間違える[まちがえる, machigaeru] Thai: ดูผิด English: to make a mistake

stake ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฬหก[n.] (ālahok) EN: stake for tethering elephants FR:
เดิมพัน[n.] (doēmphan) EN: wager ; gambling ; stake ; bet FR: mise [f] ; enjeu [m]
หุ้น[n.] (hun) EN: share ; stake ; part ; bond FR: action boursière [f] ; action [f] ; titre [m] ; part [f] ; participation [f]
เอี่ยว[v.] (īo) EN: have a part ; have a stake ; be involved FR: participer ; être impliqué dans
จะลุง[n.] (jalung) EN: stake for tethering elephants FR:
จับจอง[v.] (japjøng) EN: stake a claim to FR:
จระลุง[n.] (jaralung) EN: stake for tethering elephants FR:
ขุม[n.] (khum) EN: stake FR:
หลัก[n.] (lak) EN: stake ; post ; pole ; pillar FR: borne [f] ; piquet [m] ; jalon [m] ; pieu [m] ; poteau [m] ; pilier [m]
ปักหลัก[v.] (paklak) EN: plant a stake ; settle down ; take root ; take a stand ; take a position FR: s'établir ; se poster ; occuper la rue
ผูกหู[v.] (phūkhū) EN: reserve ; earmark ; stake out one's claim FR:
โป๊ะ[n.] (po) EN: stake trap ; fishing stake ; slat trap ; fish stakes (sunk into the sea) ; bamboo stake trap FR: piège à poissons [m]
โป๊ะน้ำลึก[n. exp.] (po nām leuk) EN: deep-sea bamboo stake trap FR:
เสาตะลุง[n.] (saotalung) EN: stake for tethering elephants FR:
ตะลุง[n.] (talung) EN: stake for tethering elephants FR: poteau pour attacher un éléphant
แทง[v.] (thaēng) EN: wager ; stake ; gamble ; bet ; make a bet ; play FR: parier ; miser
วางเดิมพัน[v. exp.] (wāng doēmph) EN: stake ; place a bet (of) ; bet ; make a wager (of) ; put up FR: parier
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng kh) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults FR:
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration FR:
ชดใช้โทษ[v. exp.] (chotchai th) EN: redeem a mistake FR:
ฝาด[v.] (fāt) EN: be deceptive ; mistake one for another FR:
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā ) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes FR: chercher des poux à qqn
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว[xp] (hen kongjak) EN: mistake wrong for right FR:
หวย[n.] (hūay) EN: lottery ; sweepstakes FR: loterie [f] ; sweepstake [m]
จ้องจับผิด[v. exp.] (jǿng japphi) EN: watch attentively for a mistake ; be a watchdog FR: surveiller attentivement
แก้คำผิด[v. exp.] (kaē kham ph) EN: correct a mistake FR:
การเข้าใจผิด[n. exp.] (kān khaojai) EN: mistake FR:
การกระทำผิด[n. exp.] (kān kratham) EN: making a mistake FR:
การปล่อยไก่[n.] (kān plǿi ka) EN: booboo ; stupid mistake ; blunder ; gaffe ; faux pas FR: gaffe [f]
การทำผิด[n.] (kān tham ph) EN: making a mistake ; infringement ; making an error FR:
เข้าใจผิด[v. exp.] (khaojai phi) EN: misunderstand ; mistake ; make a mistake ; be mistaken FR: mal comprendre ; mal interpréter ; se méprendre
เข็ดหลาบ[v. exp.] (khet lāp) EN: be afraid of doing something again ; be afraid of making the same mistake again FR: avoir compris la leçon
เขียนผิด[v. exp.] (khīen phit) EN: make a mistake FR: commettre une faute d'orthographe ; écrire fautivement
คิดผิด[v. exp.] (khit phit) EN: be misled ; be misguided ; be mistaken ; have a wrong idea about ; take the wrong path FR: se faire une fausse idée ; être dans l'erreur
คลาดเคลื่อน[adj.] (khlātkhleūo) EN: incorrect ; inaccurate ; mistaken FR: incorrect ; infidèle
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นประจำ[n. exp.] (khøbokphrǿn) EN: typical mistake FR:
คอยจับผิด[v. exp.] (khøi japphi) EN: watch attentively for a mistake FR:
ข้อผิดพลาด[n.] (khøphitphlā) EN: error ; mistake ; blunder ; failing ; bungle ; fault FR: erreur [f] ; bévue [f] ; faille [f]
ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์[n. exp.] (khøphitphlā) EN: grammar mistake ; syntax error FR: erreur grammaticale [f]
ความหลงผิด[n.] (khwām longp) EN: mistake ; fallacy FR:

stake ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktienpaket {n}equity stake
Scheiterhaufen {m} | auf dem Scheiterhaufen verbrannt werdenfuneral pile; (funeral) pyre | to be burnt at the stake
Heißverprägung {f}heat stake
Minderheitsbeteiligung {f}minority stake
Interessengruppe {f} | Mitglied einer Interessengruppestakeholders | stakeholder
Marterpfahl {m}stake
Rechtsirrtum {m}mistake in law
Schreibfehler {m}mistake in writing
Scharte {f} | eine Scharte auswetzen [übtr.]nick | to make good a mistake; to wipe a disgrace
Versehen {n} | aus Versehen; versehentlich | kleines Versehenoversight | by mistake | slip-up
Rungenwagen {m}stake car
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error
Rechtschreibfehler {m}spelling mistake
Nietkontakt {m}stake contact
Staket {n}; Stakete

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stake
Back to top