ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seem

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seem*, -seem-

seem ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
seem (vi.) ที่ปรากฏ See also: ที่เห็น, ปรากฏอยู่ Syn. appear, look so, resemble
seem (vt.) ดูเหมือนว่า See also: เห็นจะ, คล้ายจะ, ดูจะ, ดูเหมือนจะ, ดูท่าทาง, ดูราวกับ, ดูประหนึ่ง Syn. look, look like, look as if, resemble
seem like (vt.) ดูเหมือน Syn. look like, be like
seem washed out (phrv.) เหนื่อย See also: เหน็ดเหนื่อย, เหนื่อยล้า Syn. tire out
seem washed up (phrv.) เหนื่อย See also: เหน็ดเหนื่อย, เหนื่อยล้า Syn. tire out
seeming (adj.) ตามที่ปรากฏ See also: ตามที่เห็นภายนอก, โดยผิวเผิน, ที่มองเห็น Syn. apparent, appearing, ostensible
seemingly (adv.) ตามที่ปรากฏ See also: ตามที่เห็นภายนอก Syn. apparently, to the eye, supposedly, ostensibly
seemingness (n.) การเห็นผิวเผิน See also: การเห็นตามที่ปรากฏ
seemly (adj.) เหมาะสม See also: เหมาะ, สมควร, ถูกต้อง Syn. suitable, appropriate, timely
seemly (adj.) งดงาม (ทางวรรณคดี) See also: หมดจด, หล่อ, น่าชม, น่ารัก, งาม, สวยงาม Syn. pleasing, charming, good-looking
English-Thai: HOPE Dictionary
seem(ซีม) vi. ดูเหมือน,ดูคล้าย,ดูราวกับ,ดูท่าทาง,ปรากฎเป็น,ประหนึ่ง, Syn. look,manifest
seeming(ซีม'มิง) adj. ตามโฉมภายนอก,ตามผิวเผิน,ตามที่ปรากฎ., See also: seemingly adv. seemingness n., Syn. apparen
seemly(ซีม'ลี) adj. เหมาะ,เหมาะสม,สมควร,บังควร,น่ารัก,น่าชม,หล่อ,งาม., See also: seemliness n., Syn. proper,attractive
English-Thai: Nontri Dictionary
seem(vi) ดูราวกับ,ดูเหมือนว่า,ประหนึ่ง,ดูคล้าย
seeming(adj) ตามที่เห็น,ตามที่ปรากฏ
seemingly(adv) ประหนึ่งว่า,ดูเหมือนว่า,ดูราวกับ
seemly(adj) สมควร,เหมาะสม,บังควร,น่าชม,น่ารัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูๆ (aux.) seem
ดูจะ (aux.) seem See also: look like Syn. ดูเหมือนจะ, ดูราวกับ, ประหนึ่ง, ดูเหมือน
ดูท่า (aux.) seem See also: appear Syn. ดูเหมือน, ดูราวกับ, ดูจะ
ดูราวกับ (aux.) seem See also: look like Syn. ดูเหมือนจะ, ประหนึ่ง, ดูเหมือน
ดูราวกับ (aux.) seem See also: appear Syn. ดูเหมือน, ดูจะ
ดูเหมือน (aux.) seem See also: look like Syn. ดูจะ, เหมือนจะ
ดูเหมือน (aux.) seem See also: look like Syn. ดูเหมือนจะ, ดูราวกับ, ประหนึ่ง
ดูเหมือน (aux.) seem See also: appear Syn. ดูราวกับ, ดูจะ
ดูเหมือน (aux.) seem See also: as if, as though Syn. ดูเหมือนจะ, ดูท่า
ดูเหมือนจะ (aux.) seem See also: look like Syn. ดูราวกับ, ประหนึ่ง, ดูเหมือน
ดูเหมือนจะ (aux.) seem See also: as if, as though Syn. ดูเหมือน, ดูท่า
ดูเหมือนว่า (aux.) seem See also: as if, as though Syn. ดูเหมือน, ดูเหมือนจะ, ดูท่า
ทำท่า (aux.) seem See also: look like Syn. ดูเหมือน, ดูจะ, เหมือนจะ
นัย (v.) seem See also: appear
เหมือนจะ (aux.) seem See also: look like Syn. ดูเหมือน, ดูจะ
ดูท่าทาง (v.) seem to be See also: be likely to, seem, look like Syn. เห็นท่าทาง
เห็นท่าทาง (v.) seem to be See also: be likely to, seem, look like
เห็นที (v.) it seems (that) See also: maybe
เห็นที (v.) it seems (that) See also: maybe
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Things seem bad because it's dark and rainyสิ่งต่างๆดูแย่เพราะมันทั้งมืดและมีฝนตก
You just don't seem as close as you used to beพวกคุณดูเหมือนไม่ค่อยสนิทกันอย่างที่เคยเป็น
Do they seem confused when you speak English?พวกเขาดูสับสนเมื่อฟังคุณพูดภาษาอังกฤษใช่หรือเปล่า?
You seem to have a lot of rulesดูเหมือนคุณจะมีกฎเกณฑ์ซะมากมาย
These two girls don't seem to think that wayดูเหมือนเด็กสาวสองคนนี้จะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะ
You seem to be in deep thoughtดูเหมือนเธอจมอยู่กับความคิดอยู่นะ
Your voice seems so familiarเสียงของคุณคุ้นมากเหลือเกิน
It seems fair enoughมันดูยุติธรรมพอสมควร
It seems like everyone is in a rushดูเหมือนว่าทุกคนเร่งรีบ
It seems I have no optionมันดูเหมือนว่าฉันจะไม่มีทางเลือก
There seems to be lot of reasons why I shouldn't do itดูเหมือนมีเหตุผลมากมายว่าทำไมฉันไม่ควรทำมัน
It seemed as if there was no way outมันดูเหมือนว่าไม่มีทางออกเลย
No, nothing seems to be missingไม่ ดูเหมือนไม่มีอะไรหายไป
What seems to be the problem?มีปัญหาอะไรหรือ?
Oh, it seems like only yesterdayโอ มันดูเหมือนเพิ่งผ่านไปเมื่อวานนี่เอง
But the other one seemed nicerแต่อีกชุดดูดีกว่านะ
It seems we have a decision to makeดูเหมือนมีเรื่องให้เราต้องตัดสินใจ
It seems everyone underestimates youดูเหมือนทุกคนประเมินคุณต่ำไป
It seems you made a friend in prisonดูเหมือนคุณจะได้เพื่อนใหม่ในคุกนะ
Your girlfriend seemed pretty offendedดูเหมือนแฟนคุณไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
You're not exactly what you seem, are you?คุณไม่ใช่อย่างที่เห็นนี่ใช่ไหม?
It sure seems like we got a lot in commonแน่นอนมันดูเหมือนเรามีอะไรหลายอย่างเหมือนกัน
We're still not out of danger yet, it seemsดูเหมือนพวกเราจะยังไม่พ้นอันตรายนะ
It seems like we're back to normalดูเหมือนว่าพวกเราจะกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้ว
It seems that he's not in a good moodดูเหมือนว่าเขาจะอารมณ์ไม่ดีอยู่นะ
You're not exactly what you seem, are you?เธอไม่ใช่คนอย่างที่เห็นชัดๆ อยู่นี่ใช่ไหม
It seems like the rumor I heard was trueดูเหมือนว่าข่าวลือที่ฉันได้ยินนั้นเป็นความจริง
It seems like I'm talking to the wrong personดูเหมือนฉันจะพูดคุยไม่ถูกคนนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We seem to be defying the laws of gravity.เราเหมือนจะฝ่าฝืนกฏแรงโน้มถ่วง
They're the wrong things that seem right at the time.มันกำลังสิ่งที่ผิดที่ดูเหมือน ถูกต้อง
But, uh, even though the right things may seem wrong sometimes, uh, sometimes the, the wrong things may be right at the wrong time.ในเวลา แต่เอ่อแม้ว่า สิ่งที่ถูกต้องอาจจะดูเหมือนไม่ ถูกต้องบางครั้งเอ่อ บางครั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
My suggestion didn't seem to go at all well. Sorry.ดูเหมือนข้อเสนอของผมจะเป็นหมัน ผมขอโทษด้วย
I don't suppose he'll lose his temper with you. You seem such a placid little thing.แต่ฉันไม่คิดว่าเขาจะกล้าโมโหใส่คุณหรอก คุณออกจะเรียบร้อยปานนี้
I sometimes seem to fly off the handle for no reason at all.บางครั้งผมก็เกรี้ยวกราดโดยไร้เหตุผล
As you seem to have worked out the whole thing so carefully, perhaps you can provide us also with a motive.ในเมื่อคุณดูจะใคร่ครวญเรื่องทั้งหมดมาอย่างดี บางทีคุณอาจจะบอกเราถึงแรงจูงใจได้
And we know how to deal with it in our part of the world, strange as it may seem to you.เเละเรารู้ว่าจะจัดการกับคนเเบบนี้ยังไง คุณฟังเเล้วอาจจะไม่เข้าใจ
At times like these, the real world, the world from before, with its peaceful landscapes, could seem not so far off.เมื่อเป็นอย่างงี้ โลกที่เคยอาศัยอยู่ ที่ดูเงียบสงบ ดูเหมือนจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
The war doesn't seem to want to end.สงครามไม่มีทีท่าจะว่าจะจบลงง่ายๆ
Fathers don't seem to think it's important any more.พ่อดูเหมือนจะไม่คิดว่ามันสำคัญมาก ๆ
Nine of us now seem to feel that the defendant is innocent.Nine of us now seem to feel that the defendant is innocent.

seem ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好像[hǎo xiàng, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, 好像] as if; to seem like
[ài, ㄞˋ, 僾] indistinct; hazy; misty; to seem; to appear
似乎[sì hū, ㄙˋ ㄏㄨ, 似乎] apparently; to seem; to appear; as if; seemingly
看来[kàn lai, ㄎㄢˋ ㄌㄞ˙, 看来 / 看來] apparently; it seems that; it appears; it seems
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 似曾相识 / 似曾相識] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted
习惯成自然[xí guàn chéng zì rán, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄔㄥˊ ㄗˋ ㄖㄢˊ, 习惯成自然 / 習慣成自然] habit becomes nature (成语 saw); get used to something and it seems inevitable; second nature
几乎不[jī hū bù, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄅㄨˋ, 几乎不 / 幾乎不] hardly; seems not
不起眼[bù qǐ yǎn, ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ ㄧㄢˇ, 不起眼] seemingly unimportant; inconspicuous; unremarkable; nothing to write home about
似的[sì de, ㄙˋ ㄉㄜ˙, 似的] seems as if; rather like; also pr. (shi4 de5) or (shi5 de5)
好象[hǎo xiàng, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, 好象] seem; be like
仿[fǎng, ㄈㄤˇ, 仿 / 彷] seemingly
[fú, ㄈㄨˊ, 佛 / 彿] seemingly
[fǎng, ㄈㄤˇ, 髣] seemingly

seem ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃ無さそう;では無さそう[じゃなさそう(じゃ無さそう);ではなさそう(では無さそう), janasasou ( ja nasa sou ); dehanasasou ( deha nasa sou )] (exp,aux) does not seem (to be)
ばつを合わせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp,v1) (See 辻褄を合わせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation
ませる[, maseru] (v1) to seem grown-up; to seem mature; to be precocious; to be advanced for one's age
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it
十年一昔[じゅうねんひとむかし, juunenhitomukashi] (n) expression suggesting that the pace of change makes ten years back seem like ancient history
粧す[めかす, mekasu] (v5s) (1) (uk) to adorn oneself; to dress oneself up; (aux-v) (2) to give an air of; to make oneself seem like
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be
エンハンストシーユーシーミー[, enhansutoshi-yu-shi-mi-] (n) {comp} Enhanced Cu-SeeMe
そう[, sou] (adv) (1) so; really; seeming; (adj-na,suf) (2) (after masu stem and adj-stem) appearing that; seeming that; looking like; having the appearance of; (P)
そうみたい[, soumitai] (exp) (col) it seems so; that's what it looks like
それっぽい[, soreppoi] (exp) like that; looks real; seems authentic; (P)
たらしい;ったらしい[, tarashii ; ttarashii] (suf,adj-i) (after a noun or the stem of an adjective) seeming very... (usu. with a negative connotation)
だろう(P);だろ[, darou (P); daro] (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P)
であろう[, dearou] (aux) will; probably; may; I think; surely; I hope; I fear; it seems
でしょう(P);でしょ(ik)[, deshou (P); desho (ik)] (exp) (1) (pol) (See だろう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don't you agree?; I thought you'd say that!; (P)
どうやら[, douyara] (adv) it seems like; it appears that; somehow or other; (P)
びる[, biru] (suf,v1) (See 大人びる,鄙びる) seeming to be ...; becoming like ...; behaving as ...
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P)
やか[, yaka] (suf,adj-na) (See しめやか,華やか) (after a noun, adjective stem, onomatopoeic-mimetic word, etc.) seeming very ...
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P)
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity
一見[いっけん, ikken] (n,vs) (1) look; glimpse; glance; (vs) (2) to glance; to glimpse; (3) (arch) first meeting; (adv) (4) apparently; seemingly; (P)
下種張る;下衆張る;下種ばる;下司ばる[げすばる, gesubaru] (v5r) to be churlish; to be crude; to be boorish; to be vulgar; to conduct oneself in an unseemly manner
如何わしい[いかがわしい, ikagawashii] (adj-i) (1) (uk) suspicious; dubious; unreliable; (2) indecent; unseemly
嬉しげ[うれしげ, ureshige] (adj-na,n) seeming happy
子細ありげ;仔細ありげ[しさいありげ, shisaiarige] (adj-na) seeming to be for a certain reason; seeming to indicate there are special circumstances; seeming to indicate there is more than meets the eye
小袋と小娘[こぶくろとこむすめ, kobukurotokomusume] (exp) (1) small bag and young woman; (2) like a small bag seems to be able to contain few items yet can be stuffed with many, a young woman seems inexpensive to bring up yet can end up costing a lot; (3) a young woman and a small bag are both fragile and great care must be taken with both of them
心成し;心做し;心なし[こころなし, kokoronashi] (exp) somehow; somewhat; seemingly
悪げ;悪気[わるげ, waruge] (adj-na) seeming bad
捨て石;捨石;棄て石;棄石(io)[すていし, suteishi] (n) (1) ornamental garden stone (seemingly placed randomly to give the garden a more natural appearance); (2) (See 捨て駒) sacrificed stone (in the game of go)
故ありげ;故あり気[ゆえありげ, yuearige] (adj-na) (arch) seeming to be with certain circumstances; seeming to be for a certain reason
曲者;くせ者;癖者[くせもの, kusemono] (n) (1) ruffian; villain; knave; thief; suspicious fellow; (2) peculiar person; idiosyncratic person; stubborn fellow; (3) tricky thing; something that is more than it seems; (4) expert; master; highly skilled person; (5) goblin; apparition; monster; ghost; phantom; spectre; specter
由ありげ;由あり気[よしありげ, yoshiarige] (adj-na) (arch) meaningful; suggestive; seeming to be with a history; seeming to be with circumstances that are hard to explain
[そう, sou] (n) (1) appearance; look; countenance; (2) (See 女難の相) a 'seeming' that fortune-tellers relate to one's fortune; (3) {ling} aspect; (4) {physics} phase (e.g. solid, liquid and gaseous)
良さげ;良さ気;善さげ;善さ気[よさげ, yosage] (adj-na) (col) (uk) (See 気・げ,良さそう) seemingly good; (of) good appearance; looking good
見える[みえる, mieru] (v1,vi) (1) to be seen; to be in sight; (2) to look; to seem; to appear; (3) (hon) to come; (P)
見せ掛け(P);見せかけ[みせかけ, misekake] (n) seeming; pose; show; pretense; (P)
見っともない[みっともない, mittomonai] (adj-i) (uk) shameful; disgraceful; indecent; unseemly; unbecoming; improper; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エンハンストシーユーシーミー[えんはんすとしーゆーしーみー, enhansutoshi-yu-shi-mi-] Enhanced Cu-SeeMe
シーユーシーミー[しーゆーしーみー, shi-yu-shi-mi-] CU-SeeMe

seem ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดู[v.] (dū) EN: seem ; appear ; look like ; look as if ; appear to be FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูเหมือน[v.] (dūmeūoen) EN: seem ; like ; appear ; look as if FR: avoir l'air ; sembler ; paraître
ดูเหมือนจะ[v. exp.] (dūmeūoen ja) EN: seem ; appear FR: sembler ; il semble que ; il paraît que
ดูเหมือนเป็น[v. exp.] (dūmeūoen pe) EN: seem to be FR: sembler être
ดูเหมือนว่า[v. exp.] (dūmeūoen wā) EN: seem ; appear FR: sembler ; il semble que ; il paraît que
ดูท่า[v. exp.] (dū thā) EN: seem ; appear (to be) ; look like ; it looks like FR: avoir l'air ; sembler
ดูท่าทาง[v. exp.] (dūthāthāng) EN: seem to be ; be likely to ; seem ; look like FR:
ฟังดูเข้าที[v. exp.] (fangdū khao) EN: seem to be all right FR:
เห็นจะ[v.] (henja) EN: look like ; seem ; appear ; feel ; be probably FR: sembler
เห็นท่า[v. exp.] (hen thā) EN: seem ; look like ; appear FR:
เข้าที[v.] (khaothī) EN: seem all right ; be attractive FR:
คล้ายกับว่า[v. exp.] (khlāi kap w) EN: seem like FR:
นัย[v.] (nai = naiya) EN: allude ; seem FR:
ผิดหูผิดตา[v. exp.] (phit hū phi) EN: look different ; seem different ; look changed FR:
เสมือน[adv.] (sameūoen) EN: likewise ; as if ; similarly ; quasi ; be like ; seem FR: comme si ; quasi ; tout comme ; virtuellement
ทำท่า[v.] (thamthā) EN: seem ; look like FR: faire mine de
อวดรู้[v.] (ūatrū) EN: think oneself smart ; make oneself seem smart ; be a know-it-all FR:
ดูจะ[X] (dūja) EN: seemingly FR:
ฟังดู[v. exp.] (fangdū) EN: it sounds ... ; that sounds ... ; it seems FR: ça semble ... ; ça paraît
เข้าท่า[adj.] (khaothā) EN: seemly ; apt ; right ; pretty good ; perfect ; great ; appropriate ; to the point FR: convenable ; approprié
เกินสมควร[adj.] (koēn somkhū) EN: inappropriate ; unseemly ; improper ; out of proportion FR:
ไม่เข้าท่า[adj.] (mai khaothā) EN: unseemly ; inappropriate ; wrong ; senseless ; idiotic ; gauche ; ill-timed FR: inapproprié
ไม่เข้าที[adj.] (mai khaothī) EN: inappropriate ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; out of place FR: inapproprié
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūa) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inappropriate ; inadvisable ; inapt FR: inapte ; incapable
มันดูเหมือนว่า[v. exp.] (man dū meūo) EN: it seems that FR: il semble que
มองเผิน ๆ[adv.] (møng phoēn-) EN: outwardly ; seemingly ; on cursory examination FR:
นัยว่า[X] (naiwā) EN: it means ; it appears ; it seems FR:
นัจจคีตวาทิตวิสูกทัสสนะ[n.] (natjakhītaw) EN: dancing unseemly shows ; playing unseemly shows FR:

seem ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seemannsgarn {n} | Seemannsgarn spinnensailor's yarn; fish story [Am.] | to spin a yarn
Seemannskunst {f}; Seemannschaft
scheintot {adj}seemingly dead
schicklich; geziemend {adj} | schicklicher | am schicklichstenseemly | seemlier | seemliest
Shanty {m}; Seemannslied

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seem
Back to top