ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

steam

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *steam*, -steam-

steam ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
steam (n.) ไอน้ำ See also: ไอ, หมอก
steam (vi.) ปล่อยไอ See also: พ่นไอ
steam (vt.) ปล่อยไอ See also: พ่นไอ
steam bath (n.) การอบไอน้ำ
steam boiler (n.) หม้อไอน้ำ
steam engine (n.) เครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ
steam into (phrv.) (เรือหรือรถไฟ) แล่นมาถึง (ด้วยพลังไอน้ำ)
steam off (phrv.) แล่นออกไปด้วยพลังไอน้ำ See also: เคลื่อนออกไปด้วยพลังไอน้ำ
steam out (phrv.) แล่นออกไปด้วยพลังไอน้ำ See also: เคลื่อนออกไปด้วยพลังไอน้ำ
steam over (phrv.) ทำให้เป็นฝ้าจากไอน้ำ See also: เป็นฝ้าจากไอน้ำ Syn. cloud over, cloud up, mist over, steam up
steam up (phrv.) ทำให้เป็นฝ้าจากไอน้ำ See also: เป็นฝ้าจากไอน้ำ Syn. cloud over, cloud up, mist over, steam over
steamboat (n.) เรือยนต์ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ
steamed up (idm.) โกรธ See also: เคือง
steamer (n.) สิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ
steamroller (n.) รถบดถนนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ See also: พาหนะกลิ้งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ
steamroller (vt.) บดถนนให้เรียบ Syn. compress, flatten
steamroller (vt.) บีบบังคับ See also: ใช้กำลังบังคับ Syn. compel, force
steamship (n.) เรือยนต์ใหญ่ขับเคลื่อนด้วยไอน้ำ
steamy (adj.) ซึ่งเป็นไอ See also: เต็มไปด้วยไอ, คล้ายไอ Syn. gaseous, vaporous
English-Thai: HOPE Dictionary
steam(สทีม) n. ไอน้ำ,ไอ,หมอก,กำลัง,พลังงาน,อำนาจvi. ปล่อยไอน้ำ,พ่นไอ,เป็นไอ,เคลื่อนที่ด้วยพลังไอน้ำ,โกรธ,แสดงความโกรธ vt. นึ่ง,อบ,ต้ม. adj. ด้วยไอน้ำ,ใช้ไอน้ำ,ทำไอน้ำ,เกี่ยวกับไอน้ำ.
steam bathn. การอบไอน้ำ (ชำระล้างร่างกายและทำให้สดชื่น) ,ห้องอบไอน้ำ
steam boilern. หม้อต้มน้ำให้เป็นไอ,หม้อไอน้ำ
steam enginen. เครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ., See also: steam-engine adj.
steam ga(u) ge เครื่องวัดความกดดันของไอน้ำ
steam roomห้องอบไอน้ำ
steamboat(สทีม'โบท) n. เรือกลไฟ,เรือยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ
steamer(สที'เมอะ) n. สิ่งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ,หม้อไอน้ำ,เรือกลไฟ,ผู้โกรธเคือง vi. เคลื่อนที่ด้วยเรือกลไฟ
steamroller(สทีม'โรเลอะ) n. รถบดถนนที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ,พาหนะกลิ้งที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ. adj. เกี่ยวกับรถบดถนน,ด้วยวิธีการบีบคั้นที่รุนแรง., Syn. steam-roller
steamship(สทีม'ชิพ) n. เรือยนต์ขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไอน้ำ)
English-Thai: Nontri Dictionary
steam(n) หมอก,ไอน้ำ,พลังงาน,กำลัง,อำนาจ
STEAM steam engine(n) กลจักรไอน้ำ
steamboat(n) เรือกลไฟ
steamer(n) หม้อไอน้ำ,เรือกลไฟ
steamroller(n) รถบดถนน
steamship(n) เรือกลไฟ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
steam engineเครื่องจักรไอน้ำ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Steamไอน้ำ [TU Subject Heading]
Steam engineเครื่องจักรไอน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Steamboatsเรือกลไฟ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระอุ (v.) be well-cooked by steam or hot plate or over a slow fire
โหวด (n.) sound of a steam whistle Syn. หวูด
ต้มเปื่อย (v.) steam See also: cook by steaming Syn. ต้ม, เคี่ยว
ตุ๋น (v.) steam See also: cook by steaming Syn. ต้ม, ต้มเปื่อย, เคี่ยว
ละอองน้ำ (n.) steam Syn. ไอ
ไอน้ำ (n.) steam Syn. ไอ, ละอองน้ำ
กังหันไอน้ำ (n.) steam turbine
หวูด (n.) steam whistle See also: ship/train whistle
เตารีดไอน้ำ (n.) steam, spray, and dry iron
ต้มเปื่อย (adj.) steamed See also: stewed Syn. ต้ม, เคี่ยว
ตุ๋น (adj.) steamed See also: stewed Syn. ต้ม, ต้มเปื่อย, เคี่ยว
ห่อหมก (n.) steamed fish with curry paste
ซาลาเปา (n.) steamed stuff bun See also: steamed dumpling
กลไฟ (n.) steamer See also: steamship Syn. เรือกลไฟ, เรือไฟ
เรือกลไฟ (n.) steamer See also: steamship Syn. เรือไฟ
เรือไฟ (n.) steamer See also: steam launch, steamboat
ขนมเข่ง (n.) kind of Chinese sweetmeat steamed in a basket
ข้าวมันไก่ (n.) rice steamed with chicken soup
ข้าวแตน (n.) sweetmeat made of steamed sticky rice
รังแตน (n.) sweetmeat made of steamed sticky rice Syn. ข้าวแตน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sounds like steam escaping!ทำเสียงยังกับไอน้ำรั่ว
Bring that steam down! Bring it down!ลดแรงขับไอน้ำ ลดแรงขับ
The industrial age began in 1712 with an Englishman named Thomas Newcomen invented a steam driven pump to pump water out of the English coalmine so the English coalminers could get more coal to mine rather than hauling buckets of waterยุคอุตสาหกรรมเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1712 โดยชาวอังกฤษชื่อ โธมัส นิวคัมเมน ประดิษฐ์ปั๊มพลังไอน้ำเพื่อใช้สูบน้ำ
Possible steam leaks and play ruptures.บางทีไอน้ำอาจจะรั่วออกมาและแตกตัว
Does steam ready blow your face away.ไอน้ำจะทำลายหน้าพ่อได้ใช่มั้ยฮะ?
Yeah well, steam can burn your skin.อืม ช่าย ไอน้ำเผาเนื้อเราได้
Oh, we're just about to steam them...เรากำลังอุ่นอยู่ค่ะ...
Trust me, Bruce and Maureen are gonna steam up the screen... once we get them on the ship.แต่ฟังก่อน ตอนนี้ไม่ทำเรื่องนั้นแล้ว จะบอกให้ว่าทำไม
Our family has obtained many fuels and resources motivated by the humiliation caused by the steam engine.ครอบครัวของเรารวบรวมเชื้อเพลิงและแร่ไว้มากมาย
A world where alchemy has developed and became more useful than a steam engine?ก็เรื่องของโลกที่วิชาเล่นแร่สำคัญกว่าเครื่องจักรไอน้ำเนี่ยนะ?
And that evaporates so that the heat out of the gulf Stream and the steam is carried over to Western Europe by the prevailing winds and the Earth's rotation.มันระเหยโดยดึงเอาความร้อนจากกระแสน้ำอุ่นไปด้วย ไอน้ำร้อนถูกหอบไปถึงยุโรปตะวันตก โดยกระแสลมแรงและการหมุนของโลก
It's the way of blowing off steam after exams.มันเป็นการระบายความเครียดหลังสอบไล่เสร็จ

steam ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汽缸[qì gāng, ㄑㄧˋ ㄍㄤ, 汽缸] cylinder (of steam engine or internal combustion engine)
液态水[yè tài shuǐ, ㄧㄝˋ ㄊㄞˋ ㄕㄨㄟˇ, 液态水 / 液態水] liquid water (as opposed to steam or ice, e.g.)
汽碾[qì niǎn, ㄑㄧˋ ㄋㄧㄢˇ, 汽碾] steam roller; steam-driven mill
汽轮机[qì lún jī, ㄑㄧˋ ㄌㄨㄣˊ ㄐㄧ, 汽轮机 / 汽輪機] steam turbine
汽轮发电机[qì lún fā diàn jī, ㄑㄧˋ ㄌㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 汽轮发电机 / 汽輪發電機] steam turbine electric generator
司炉[sī lú, ㄙ ㄌㄨˊ, 司炉 / 司爐] stoker (worker operating a coal fire, esp. for a steam engine)
[zhēng, ㄓㄥ, 烝] advance; many; steam
吐气[tǔ qì, ㄊㄨˇ ㄑㄧˋ, 吐气 / 吐氣] aspirated; to blow off steam
[chuī, ㄔㄨㄟ, 炊] dress food; to steam; to cook food
出笼[chū lóng, ㄔㄨ ㄌㄨㄥˊ, 出笼 / 出籠] just out of the steamer basket 蒸籠|蒸笼; to appear (of products, publications, sometimes derog., "lots of shoddy material is appearing nowadays")
水汽[shuǐ qì, ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧˋ, 水汽] water vapor; steam; moisture
饽饽[bō bo, ㄅㄛ ㄅㄛ˙, 饽饽 / 餑餑] pastry; steamed bun; cake
炊具[chuī jù, ㄔㄨㄟ ㄐㄩˋ, 炊具] rice steamer
腾腾[téng téng, ㄊㄥˊ ㄊㄥˊ, 腾腾 / 騰騰] steaming; scathing
蜂糕[fēng gāo, ㄈㄥ ㄍㄠ, 蜂糕] sponge cake (light steamed flour or rice cake)
包子[bāo zi, ㄅㄠ ㄗ˙, 包子] steamed stuffed bun
卷子[juǎn zi, ㄐㄩㄢˇ ㄗ˙, 卷子] steamed roll; spring roll
小笼包[xiǎo lóng bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄠ, 小笼包 / 小籠包] steamed dumpling
小龙包[xiǎo lóng bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄠ, 小龙包 / 小龍包] steamed dumpling
小龙汤包[xiǎo lóng tāng bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄤ ㄅㄠ, 小龙汤包 / 小龍湯包] steamed soup dumpling
[qì, ㄑㄧˋ, 汽] steam; vapor
汽船[qì chuán, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄢˊ, 汽船] steamboat; steamship
汽锅[qì guō, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄛ, 汽锅 / 汽鍋] steamer (for cooking)
蒸汽机[zhēng qì jī, ㄓㄥ ㄑㄧˋ ㄐㄧ, 蒸汽机 / 蒸汽機] steamer
蒸笼[zhēng lóng, ㄓㄥ ㄌㄨㄥˊ, 蒸笼 / 蒸籠] steamer basket (e.g. for dimsum)
轮船[lún chuán, ㄌㄨㄣˊ ㄔㄨㄢˊ, 轮船 / 輪船] steamship
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 歊] vapor; steam
蒸气[zhēng qì, ㄓㄥ ㄑㄧˋ, 蒸气 / 蒸氣] vapor; steam
废气[fèi qì, ㄈㄟˋ ㄑㄧˋ, 废气 / 廢氣] waste (exhaust) gas; steam

steam ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SL[エスエル, esueru] (n) steam locomotive
シュポシュポ[, shuposhupo] (n) sound like a steam engine
スチームエンジン[, suchi-muenjin] (n) steam engine
スチームバス[, suchi-mubasu] (n) steam bath
息切れ[いきぎれ, ikigire] (n,vs) (1) shortness of breath; panting; puffing; (2) running out of steam (e.g. economy); losing momentum; (P)
汽笛[きてき, kiteki] (n) steam whistle; (P)
湯熨;湯熨斗[ゆのし, yunoshi] (n,vs) steam ironing
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) {Buddh} fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag
石風呂[いしぶろ, ishiburo] (n) (1) stone bathtub; (2) steam bath taken inside a cavern or stone chamber
蒸し返す[むしかえす, mushikaesu] (v5s,vt) to reheat; to steam over; to bring up again; to take up again a problem that has been dealt with; (P)
蒸し風呂;蒸風呂[むしぶろ, mushiburo] (n) steam bath
蒸気機関[じょうききかん, joukikikan] (n) steam engine
蒸気機関車[じょうききかんしゃ, joukikikansha] (n) steam locomotive
釜風呂;竈風呂[かまぶろ, kamaburo] (n) (See 蒸し風呂・むしぶろ) steam bath (often using brine)
[エス, esu] (n) (1) (abbr) letter "S" (abbr. for sister, south, steam, etc.); (2) (abbr) (ant
SS[エスエス, esuesu] (n) (1) speed-sensitive; (2) suspended solids; (3) Schutzstaffel; SS; (4) service station; (5) sporty sedan; (6) shortstop; (7) steamship; (8) secret service
お強;御強[おこわ, okowa] (n) (1) (See 赤飯,強飯・こわめし) glutinous rice steamed with red beans or some other ingredient; (2) (arch) trickery; deception
スチーム[, suchi-mu] (n) steam; (P)
ほかほか[, hokahoka] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) steamy hot food; warm(ly)
ほっこり[, hokkori] (adv-to,vs) (1) (on-mim) warm and fluffy; soft; (2) steamy hot (food); hot and flaky; (exp) (3) (ksb
むんむん;ムンムン[, munmun ; munmun] (adv,adv-to,vs) (on-mim) stuffy; steamy; sultry; sexy
不定期[ふていき, futeiki] (adj-na,n,adj-no) irregular; indeterminate; tramp (steamer)
凝縮[ぎょうしゅく, gyoushuku] (n,adj-no) (1) condensation; (vs) (2) to condense (steam, ideas, emotions, etc.); (P)
土瓶蒸し;土瓶蒸[どびんむし, dobinmushi] (n) food steam-boiled in an earthenware teapot
外車船[がいしゃせん, gaishasen] (n) paddle steamer
外輪船[がいりんせん, gairinsen] (n) paddle steamer
強行採決[きょうこうさいけつ, kyoukousaiketsu] (n) steamroller voting; steamrollering; (P)
御飯蒸し;ご飯蒸し[ごはんむし, gohanmushi] (n) a rice steamer
息が切れる[いきがきれる, ikigakireru] (exp,v1) (1) to run out of breath; to be short of breath; to lose one's breath; (2) to run out of steam; to be unable to continue; to collapse; (3) to die
挽き茶;挽茶;碾茶;碾き茶[ひきちゃ;てんちゃ(碾茶), hikicha ; tencha ( ten cha )] (n) (See 抹茶) powdered green tea (steamed and dried before being stone-ground)
水蒸気[すいじょうき, suijouki] (n) water vapour; water vapor; steam; (P)
汽船[きせん, kisen] (n) steamship; steamboat; steamer; (P)
汽船積み[きせんずみ, kisenzumi] (n) shipment by steamer
焼売[しゅうまい;シューマイ, shuumai ; shu-mai] (n) steamed meat dumpling (Chinese-style) (chi
甲羅蒸し;甲羅蒸[こうらむし, kouramushi] (n) crab meat mixed with vegetables and egg yolk, steamed inside its shell
発着所[はっちゃくじょ, hacchakujo] (n) landing place for steamers
盛りそば;盛り蕎麦[もりそば, morisoba] (n) (uk) chilled soba served on a dish (often on a wicker basket or in a shallow steaming basket) with dipping sauce
粟飯[あわめし, awameshi] (n) steamed rice with millet; boiled rice with millet
船(P);舟;槽[ふね, fune] (n) (1) (船, 舟 only) (舟 is often small and hand-propelled) ship; boat; watercraft; vessel; steamship; (2) tank; tub; vat; trough; (n-suf,ctr) (3) (船, 舟 only) counter for boat-shaped containers (e.g. of sashimi); (P)
船会社[ふながいしゃ, funagaisha] (n) steamship (shipping) company

steam ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ[n.] (ai) EN: vapour ; vapor (Am.) ; steam ; mist ; gas FR: vapeur [f]
ไอน้ำ[n. exp.] (ai nām) EN: steam ; vapour ; vapor (Am.) FR: vapeur d'eau [f] ; vapeur [f]
หัวรถจักรไอน้ำ[n. exp.] (hūarotjak a) EN: steam locomotive FR: locomotive à vapeur [f]
กังหันไอน้ำ[n. exp.] (kanghan ai ) EN: steam turbine FR: turbine à vapeur [f]
การกลั่นด้วยไอน้ำ[n. exp.] (kān klan dū) EN: steam distillation FR:
เครื่องรีดผ้าไอน้ำ[n. exp.] (khreūang rī) EN: steam press FR: centrale vapeur [f]
กลไฟ[n.] (konfai) EN: steamer ; steam engine ; steamship FR:
กลจักรไอน้ำ[n. exp.] (konlajak ai) EN: steam engine FR: machine à vapeur [f]
ลังถึง[n.] (langtheung) EN: steamer ; steam box ; stackable steaming basket for steaming food FR: cuiseur à vapeur [m]
ละอองไอน้ำ[n. exp.] (la-øng ainā) EN: steam FR:
ละอองน้ำ[n. exp.] (la-øng nām) EN: mist ; spray ; steam FR:
ลุยเลย[v. exp.] (lui loēi) EN: go full steam ahead FR:
หม้อไอน้ำ[n. exp.] (mø ainām) EN: steam boiler FR:
นึ่ง[v.] (neung) EN: steam FR: cuire à la vapeur
อรสุม[n.] (ørasum) EN: steam FR:
อรสุมพล[n.] (ørasumphon) EN: steam power FR:
พลังไอน้ำ[n. exp.] (phalang ai ) EN: steam energy FR:
ปล่อยไอน้ำออก[v. exp.] (plǿi ainām ) EN: let off steam FR: libérer la vapeur
ระบายอารมณ์[v. exp.] (rabāi ārom) EN: let off steam ; vent one's feelings FR:
โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ[n. exp.] (rōng faifā ) EN: steam power plant FR: centrale électrique à vapeur [f]
รถจักรไอน้ำ[n. exp.] (rot jak ain) EN: steam locomotive FR: locomotive à vapeur [f]
ถังสะสมไอน้ำ[n. exp.] (thang sasom) EN: steam accumulator FR:
ถึง[n.] (theung) EN: steamer ; steam box ; stackable steaming basket for steaming food FR: cuiseur à vapeur [m]
ตุ๋น[v.] (tun) EN: simmer ; stew ; steam ; cook by steaming FR: mijoter ; cuire à feu doux ; cuire en ragoût ; laisser mijoter ; faire une décoction
วัฏจักรไอน้ำ[n. exp.] (wattajak ai) EN: steam cycle FR:
บัวลอยเผือก[n. exp.] (būaløi pheū) EN: steamed taro and flour with coconut milk FR:
ช่อม่วง[n. exp.] (chømūang) EN: cho muang = chor muang ; violet flower dumplings ; steamed flower shaped dumpling ; steamed flower-shaped dumpling FR:
ช่อม่วงไส้...[n. exp.] (chømūang sa) EN: steamed flower-shaped dumpling stuffed with minced … FR:
ช่อม่วงไส้ไก่[n. exp.] (chømūang sa) EN: steamed flower-shaped dumpling stuffed with minced chicken FR:
ช่อม่วงไส้ปลา[n. exp.] (chømūang sa) EN: steamed flower-shaped dumpling stuffed with minced fish FR:
ห่อหมก[n.] (hømok) EN: steamed curry ; steamed fish curry in banana leaves ; steamed fish in banana leaf ; seafood steamed in banana leaves ; spicy steamed fish with coconut FR:
ห่อหมกไก่[n. exp.] (hømok kai) EN: steamed chicken curry in banana leaves FR:
ห่อหมกหมู[n. exp.] (hømok mū) EN: steamed pork curry in banana leaves FR:
ห่อหมกปลา[n. exp.] (hømok plā) EN: steamed fish curry in banana leaves ; steamed curry with fish FR: curry de poisson [m]
ห่อหมกปลาช่อน[n. exp.] (hømok plāch) EN: steamed fish curry in banana leaves FR:
ห่อหมกปลาอินทรี = ห่อหมกปลาอินทรีย์[n. exp.] (hømok plā i) EN: steamed fish curry in banana leaves FR:
หวด[n.] (hūat) EN: steamer FR:
จีบ[n.] (jīp) EN: Chinese snacks ; rice or wheat dough enclosing minced meat and steamed FR: bouchée de porc à la vapeur [f]
กำปั่น[n.] (kampan) EN: ship ; sailing ship ; seagoing vessel ; steamer ; merchant ship FR: bateau à vapeur [m]
กำปั่นไฟ[n. exp.] (kampan fai) EN: steamship FR: bateau à vapeur [m]

steam ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdampf {m}exhaust steam
Abdampfquerschnitt {m}exhaust steam cross section
Dampfgehalt {m}steam quality; steam mass fraction
Volldampf {m}full steam
Schnelldampferzeuger {m}high-speed steam generator
Sattdampf {m}saturated steam
Dampfverteilung {f}steam distribution
Dampfzuleitung {f}steam supply line
Dampf {m}steam
Dampfbefeuchter {m}steam humidifier
Dampfbefeuchterventil {n}steam humidifier valve
Dampfbegleitheizung {f}steam tracing
Dampfentlüfter {m}steam trap
Dampferzeuger {m}steam generator
Dampfigkeit {f}steaminess
Dampflanze {f}steam distributor
Dampfleitung {f}steam piping
Dampfmenge {f}flow (steam)
Dampfschiff {n}steamboat
Langflügel-Dampfschiffente {f} [ornith.]Flying Steamer Duck
Raddampfer {m}paddle steamer
Schaufelraddampfer {m}paddle steamer
Passagierdampfer {m}passenger steamer
Forschungsgruppe {f}; Forschungsteam
Schraubendampfer {m}screw steamer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า steam
Back to top