ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sleep

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sleep*, -sleep-

sleep ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sleep (n.) การหลับ See also: การนอนหลับ, การง่วงซึม
sleep (n.) ความตาย (ทางวรรณคดี)
sleep (vi.) หลับ Syn. doze, nap, snooze Ops. awaken
sleep (vi.) ไม่กระฉับกระเฉง See also: ซึมเซา, ง่วงซึม
sleep (vt.) มีเตียงนอนพอ (สำหรับผู้พัก) (ห้ามใช้รูป passive voice)
sleep around (phrv.) มีเพศสัมพันธ์กับ (โดยเฉพาะผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคน)
sleep away (phrv.) หลับไม่ยอมตื่น See also: หลับยาว, หลับต่อเนื่อง Syn. sleep off
sleep in (phrv.) นอนดึก See also: นอนตื่นสาย Syn. lie in
sleep in (phrv.) นอนพักที่ทำงาน/บ้าน
sleep late (vi.) นอนเกินเวลา See also: นอนนานกว่าปกติ Syn. sleep in
sleep late (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ oversleep Syn. sleep in
sleep like a log (idm.) นอนหลับสนิท
sleep like a top (idm.) นอนหลับสนิท
sleep off (phrv.) นอนหลับเพื่อให้หายจาก Syn. sleep away
sleep on (phrv.) นอนหลับบน Syn. sleep upon
sleep on it (phrv.) คิดและตัดสินใจเกี่ยวกับ
sleep out (phrv.) นอนข้างนอก See also: หลับข้างนอก
sleep over (phrv.) นอนค้าง (บ้านคนอื่น)
sleep rough (phrv.) นอนโดยไม่มีเตียงนอน Syn. live rough, rough it
sleep round (phrv.) นอนหลับทั้งวันและคืน See also: นอนหลับนาน24ชั่วโมง
sleep through (phrv.) นอนหลับได้ทั้งๆที่มี (บางสิ่ง) See also: นอนหลับง่าย, หลับได้
sleep together (phrv.) นอนร่วมห้องหรือเตียงเดียวกัน See also: นอนห้องเดียวกัน Syn. sleep with
sleep upon (phrv.) นอนหลับบน Syn. sleep on
sleep with (phrv.) นอนหลับห้องหรือเตียงเดียวกับ See also: นอนรวมกัน Syn. sleep together
sleeper (n.) คนนอนหลับ
sleeper (n.) รถไฟตู้นอน See also: รถนอน Syn. sleeping car
sleepiness (n.) การงีบหลับ See also: การเคลิ้มหลับ, การสัปหงก, การนอนหลับ Syn. beddy-bye, sleep
sleeping (adj.) นอนหลับ See also: หลับ
sleeping bag (n.) ถุงนอน
sleeping car (n.) รถนอน
sleeping pill (n.) ยานอนหลับ
sleeping sickness (n.) โรคร้ายเกิดจากแมลงชนิดหนึ่งเป็นพาหะ
sleepless (adj.) นอนไม่หลับ
sleepwalk (vi.) เดินละเมอ See also: เดินขณะหลับ
sleepwalk (vi.) ไม่ใส่ใจ See also: ไม่แยแส
sleepwalking (n.) การเดินละเมอ See also: การเดินหลับ, การเดินขณะหลับ
sleepwalking (n.) การเดินละเมอ Syn. somnambulant, noctambulism
sleepy (adj.) ง่วงนอน See also: ซึมเซา, ง่วงซึม, ไร้ชีวิตชีวา Syn. somnolent, sluggish Ops. alert, wakeful
sleepyhead (n.) คนขี้เซา
English-Thai: HOPE Dictionary
sleep(สลีพ) {slept,slept,sleeping,sleeps} vi.,vt.,n. (การ) นอน,นอนหลับ,นอนพัก,พักผ่อน,จำศีล,ขจัด (ความปวดหัว,ความมึนเมา) โดยการนอนหลับ, sleep in เผลอหลับ, Syn. doze
sleep bag(sack) n. ถุงนอน.
sleep-in(สลีพ'อิน) adj. เผลอหลับ,งีบหลับ
sleeper(สลีพ'เพอะ) n. ผู้นอน,ผู้นอนหลับ,สิ่งที่อยู่นิ่งกับที่,ไม้หมอน,รางรถไฟ,รถตู้นอน,รถนอน,เบาะรองที่นั่งบนเครื่องบิน,สิ่งที่ไม่ได้รับความสนใจในระยะแรก,กางเกงนอนของเด็ก,ลูกค้าที่ถูกประทับตราที่หู
sleeping(สลีพ'พิง) n. การนอน,การนอนหลับ adj. หลับ,นอนหลับ,เกี่ยวกับการนอนหลับใช้สำหรับนอนหลับ,ทำให้หลับ,ทำให้ง่วงหลับ,นอนอยู่ที่บ้านนายจ้าง
sleeping carn. รถนอน
sleeping carriagen. รถนอน
sleeping pilln. ยานอนหลับ., Syn. sleeping draught,sleeping tablet
sleeping sicknessn. ชื่อโรคร้ายแรงในแอฟริกา, Syn. African trypanosomiasis
sleepless(สลิพ'ลิส) adj. ไม่ได้นอน,นอนไม่หลับ,ตื่นตัวอยู่,ระมัดระวัง,กระฉับกระเฉงตลอดเวลา, See also: sleeplessly adv., Syn. insomniac
sleepwalking(สลีพ'วอล์คคิง) adj.,n. (การ) เดินขณะหลับ,เดินหลับ,เดินละเมอ., See also: sleepwalker,n.
sleepy(สลีพ'พี) adj. ง่วงนอน,ง่วง,อยากหลับ,ง่วงหลับ,เฉื่อยชา,ขี้เกียจ,ไม่กระฉับกระเฉง,ทำให้หลับ,ชวนให้หลับ., See also: sleepily adv. sleepiness n., Syn. nodding,drowsy
English-Thai: Nontri Dictionary
sleep(n) ความง่วง,การนอน,การหลับ,การจำศีล
sleeper(n) รถนอน,คนนอนหลับ,ไม้หมอนรถไฟ,ชุดนอนของเด็ก
sleepless(adj) นอนไม่หลับ,ตื่นอยู่
sleepwalking(n) การเดินหลับ,การเดินละเมอ
sleepy(adj) ขี้เซา,ง่วงนอน,เฉื่อยชา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sleep mode controlการควบคุมภาวะหลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
sleeping partnerผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่มีส่วนจัดการ [ดู silent partner] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sleeping sicknessโรคหลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sleepการนอนหลับ [TU Subject Heading]
Sleep initiation and maintenance disordersการนอนไม่หลับ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อดหลับอดนอน (v.) not sleep at all See also: not have a wink of sleep, not sleep a wink
การนอนหลับ (n.) sleep See also: drowsiness, slumber, doze Syn. การหลับ
การหลับ (n.) sleep See also: drowsiness, slumber, doze Syn. การนอนหลับ
นอน (v.) sleep See also: lie down Syn. นอน Ops. ตื่น
นอนหลับ (v.) sleep See also: be asleep, slumber, go to bed, snooze Syn. หลับ, นอน
นอนหลับ (v.) sleep See also: take a nap, go to bed Ops. ตื่น
นอนหลับ (v.) sleep See also: doze, nap, drowse, snooze, slumber Syn. นอน, หลับ Ops. ตื่น
นอนหลับ (v.) sleep See also: slumber, drowse Syn. หลับ, นอน, บรรทม
นอนหลับ (v.) sleep See also: slumber, rest in a state of sleep
นิทรา (v.) sleep See also: slumber, drowse Syn. หลับ, นอน, นอนหลับ, บรรทม
นิทรา (n.) sleep See also: drowsiness, slumber, doze Syn. การหลับ, การนอนหลับ
บรรทม (v.) sleep See also: slumber, drowse Syn. หลับ, นอน, นอนหลับ
หลับ (v.) sleep See also: be asleep, go to bed Ops. ตื่น
หลับ (v.) sleep See also: be asleep, slumber, go to bed, snooze Syn. นอนหลับ, นอน
หลับ (v.) sleep See also: doze, nap, drowse, snooze, slumber Syn. นอน, นอนหลับ Ops. ตื่น
หลับ (v.) sleep See also: slumber, drowse Syn. นอน, นอนหลับ, บรรทม
หลับนอน (v.) sleep See also: take a nap, go to bed Syn. นอนหลับ Ops. ตื่น
หลับใหล (v.) sleep See also: be asleep, go to bed Syn. หลับ Ops. ตื่น
หลับไหล (v.) sleep See also: be asleep, slumber, go to bed, snooze Syn. หลับ, นอนหลับ, นอน
เคล้ง (v.) sleep See also: doze, nap, drowse, snooze, slumber Syn. นอน, หลับ, นอนหลับ Ops. ตื่น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I didn't sleep wellฉันหลับไม่สนิทนัก
I find it difficult to go to sleep earlyฉันพบว่ามันยากที่จะไปนอนแต่หัวค่ำ
On a rainy day, I just love to sleep inในวันที่ฝนตก ฉันชอบที่จะนอนอยู่ที่บ้าน
You'll have plenty of time to sleep tomorrowพรุ่งนี้คุณจะมีเวลานอนเต็มที่เลยแหล่ะ
You are falling asleep againคุณกำลังจะหลับอีกแล้ว
I suppose he is asleepฉันคิดว่าเขาหลับอยู่
I tried to get back to sleepฉันพยายามที่จะกลับไปนอน
He hardly sleeps at the momentเขาแทบจะนอนไม่หลับในขณะนี้
Are the children asleep?เด็กๆ หลับหรือยัง?
Because I was too tired and fell asleepเพราะว่าฉันเหนื่อยเหลือเกินและก็ผล็อยหลับไป
You're still half asleepนี่เธอยังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่อีก ลุกขึ้นได้แล้ว
I'm still asleepฉันยังหลับอยู่นะ
You're not asleep, you're awakeเธอไม่ได้หลับ เธอตื่นแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I do need a place to sleep at night.แต่ฉันต้องการที่จะนอนในเวลา กลางคืน
I can't sleep in the ground like you or in a tree the way you do.ฉันไม่สามารถนอนหลับได้ใน พื้นดินเช่นเดียวกับคุณ หรือในต้นไม้วิธีที่คุณทำ
The Princess will sleep in our beds upstairs.เจ้าหญิงจะนอนหลับอยู่ใน ห้องนอนชั้นบนของเรา
The burrows where they hid and ate in furtive fear and where sleep itself presented a threat.หลุมหลบภัยที่ใช้ซ่อนตัว และกล้ำกลืนอาหารด้วยความกลัว แม้แต่การนอน ก็ยังเป็นภัยในตัวของมัน
I'll sleep better knowing my good friend is by my side to protect me.ฉันคงหลับสบายขึ้น... ...ที่ได้รู้ว่าเพื่อนที่แสนดี... ...อยู่ข้างๆ...
Enough. You're not going to even be able to go to sleep tonight.พอเเล้ว เดี๋ยวคืนนี่ก็นอนไม่หลับหรอก
I let you sleep a little later.ฉันจะให้คุณนอนต่อสักพัก
Did the directress sleep here last night?เมื่อคืนท่านผู้อำนวยการหญิงคนนั้น นอนที่นี่ใช่มั๊ย?
You're gonna have to sleep sometime, MacReady.We're on fire, MacReady! We're on fire! Get back!
It just wants to go to sleep until the rescue team finds it.But neither is that Thing.
But you have to sleep on the way up and sleep on the way down, otherwise you'd go cuckoo and there wouldn't be enough food aboard the flight for everybody.แต่คุณต้องไปนอนบนทางขึ้น และนอนบนทางลง มิฉะนั้นคุณไปนกกาเหว่า
I will sleep knowing that you are both safe that the fear is over.ฉันจะนอนหลับได้รู้ว่าคุณมีทั้ง ความปลอดภัย ความกลัวที่มีมากกว่า

sleep ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美容觉[měi róng jiào, ㄇㄟˇ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄠˋ, 美容觉 / 美容覺] beauty sleep (before midnight)
碧草如茵[bì cǎo rú yīn, ㄅㄧˋ ㄘㄠˇ ㄖㄨˊ , 碧草如茵] green grass like cushion (成语 saw); green meadow so inviting to sleep on
绿草如茵[lǜ cǎo rú yīn, ㄌㄩˋ ㄘㄠˇ ㄖㄨˊ , 绿草如茵 / 綠草如茵] green grass like cushion (成语 saw); green meadow so inviting to sleep on
梦游[mèng yóu, ㄇㄥˋ ㄧㄡˊ, 梦游 / 夢遊] sleep walking; fig. dream voyage
安眠[ān mián, ㄢ ㄇㄧㄢˊ, 安眠] sleep peacefully
[mèi, ㄇㄟˋ, 寐] sleep soundly
睡懒觉[shuì lǎn jiào, ㄕㄨㄟˋ ㄌㄢˇ ㄐㄧㄠˋ, 睡懒觉 / 睡懶覺] sleep in
熟睡[shú shuì, ㄕㄨˊ ㄕㄨㄟˋ, 熟睡] asleep; sleeping soundly
睡着[shuì zháo, ㄕㄨㄟˋ ㄓㄠˊ, 睡着 / 睡著] asleep
[wù, ˋ, 寤] awake from sleep
卧房[wò fáng, ㄨㄛˋ ㄈㄤˊ, 卧房 / 臥房] bedroom; a sleeping compartment (on a train)
[zhàn, ㄓㄢˋ, 轏] chariot for sleeping and conveyance
[kē, ㄎㄜ, 瞌] doze off; sleepy
梦寐[mèng mèi, ㄇㄥˋ ㄇㄟˋ, 梦寐 / 夢寐] dream; sleep
想睡[xiǎng shuì, ㄒㄧㄤˇ ㄕㄨㄟˋ, 想睡] drowsy; sleepy
睡眠[shuì mián, ㄕㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˊ, 睡眠] sleeping; slumber
[jì, ㄐㄧˋ, 痵] nervous start in sleep
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 寎] nightmare; start in sleep
睡过头[shuì guò tóu, ㄕㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˋ ㄊㄡˊ, 睡过头 / 睡過頭] oversleep
[zǐ, ㄗˇ, 笫] planks of bed; sleeping-mat
安息[ān xī, ㄢ ㄒㄧ, 安息] rest; go to sleep; rest in peace; (hist.) Parthia
梦呓[mèng yì, ㄇㄥˋ ㄧˋ, 梦呓 / 夢囈] talking in one's sleep; delirious ravings; nonsense; sheer fantasy
安眠药[ān mián yào, ㄢ ㄇㄧㄢˊ ㄧㄠˋ, 安眠药 / 安眠藥] sleeping pill
昏睡[hūn shuì, ㄏㄨㄣ ㄕㄨㄟˋ, 昏睡] sleep; drowse when unconscious; lethargic sleep; lethargy
枕木[zhěn mù, ㄓㄣˇ ㄇㄨˋ, 枕木] sleeper (wooden support for railway track)
[mián, ㄇㄧㄢˊ, 眠] sleep
[kùn, ㄎㄨㄣˋ, 困 / 睏] sleepy; doze off
睡意[shuì yì, ㄕㄨㄟˋ ㄧˋ, 睡意] sleepiness
睡眠者[shuì mián zhě, ㄕㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˊ ㄓㄜˇ, 睡眠者] sleeper
轨枕[guǐ zhěn, ㄍㄨㄟˇ ㄓㄣˇ, 轨枕 / 軌枕] sleeper; tie
睡美人[Shuì měi rén, ㄕㄨㄟˋ ㄇㄟˇ ㄖㄣˊ, 睡美人] Sleeping Beauty
睡袋[shuì dài, ㄕㄨㄟˋ ㄉㄞˋ, 睡袋] sleeping bag
[yì, ㄧˋ, 呓 / 囈] talk in sleep

sleep ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly
むにゃむにゃ;もにゃもにゃ[, munyamunya ; monyamonya] (adv) mumbling; incomprehensible muttering; talking with food in one's mouth; talking in sleep
一眠[いちみん, ichimin] (n) the first sleep (of silkworms)
一眠り;ひと眠り;一睡り(iK)[ひとねむり, hitonemuri] (n,vs) (1) (See 一睡) (usu. in positive sentences) (a) sleep; (a) nap; (2) first sleep of silkworms
一睡[いっすい, issui] (n,vs) (usu. in negative sentences) (not) a wink of sleep
三尸[さんし, sanshi] (n) (See 庚申待) the three worms (in Taoism, worms that inhabit the human gut and, on the eve of the 57th day of the sexagenary cycle, ascend to heaven during one's sleep to report on one's wrongdoings)
上蔟[じょうぞく, jouzoku] (n,vs) spinning of cocoons; the silkworm's last sleep
二度寝(P);2度寝[にどね, nidone] (n,vs) going back to sleep (e.g. after waking up in the morning); (P)
人妻と寝る[ひとづまとねる, hitodumatoneru] (v1) to sleep with another person's wife
入眠時レム期[にゅうみんじレムき, nyuuminji remu ki] (n) sleep onset REM period; SOREMP
外泊[がいはく, gaihaku] (n,vs) spending night away from home; sleepover; sleep over
安らかな眠り[やすらかなねむり, yasurakananemuri] (n) peaceful sleep
寝かし付ける;寝かしつける[ねかしつける, nekashitsukeru] (v1,vt) to lull (a child) to sleep; to put a person to sleep
寝る(P);寐る[ねる, neru] (v1,vi) (1) to lie down; (2) to go to bed; to lie in bed; (3) (See 眠る) to sleep (lying down); (4) to sleep (with someone, i.e. have intercourse); (5) to lie idle; (P)
寝る間も惜しんで[ねるまもおしんで, nerumamooshinde] (exp,adv) without sparing time for sleep
寝相がいい;寝相が好い[ねぞうがいい, nezougaii] (exp) (See 寝相が悪い) to sleep without turning over
寝違える[ねちがえる, nechigaeru] (v1,vi) to sleep in an awkward position and wake with a crick in one's neck
抱く(P);懐く[いだく(P);だく(抱く)(P);うだく(ok), idaku (P); daku ( daku )(P); udaku (ok)] (v5k,vt) (1) to embrace; to hold in the arms (e.g. a baby); to hug; (2) (いだく only) to harbour (e.g. grudge) (harbor); to bear (e.g. a grudge); to entertain (e.g. suspicion); (v5k) (3) (だく only) to have sex with; to make love to; to sleep with; (4) (だく only) to sit on eggs; (P)
春眠[しゅんみん, shunmin] (n) deep sleep; sleep soundly
春眠暁を覚えず[しゅんみんあかつきをおぼえず, shunmin'akatsukiwooboezu] (exp) (col) In spring one sleeps a sleep that knows no dawn
月夜の晩ばかりじゃない[つきよのばんばかりじゃない, tsukiyonobanbakarijanai] (exp) you better watch your step!; sleep with one eye open!
枕を高くして眠る[まくらをたかくしてねむる, makurawotakakushitenemuru] (exp,v5r) to sleep in peace; to sleep without fear
枕籍;枕藉[ちんせき;ちんしゃ, chinseki ; chinsha] (n) (1) (arch) (See 枕席) bedding; bed; (n,vs) (2) (arch) to sleep together in the same bed; (3) (arch) to sleep together using each other's bodies as pillow; (4) (arch) to sleep together using books as a pillow
泥の様に寝る[どろのようにねる, doronoyounineru] (v1) (col) to sleep like a log
現責め[うつつぜめ, utsutsuzeme] (n) sleep deprivation (as a form of torture)
痺れ[しびれ, shibire] (n) numbness; limbs going to sleep
痺れる[しびれる, shibireru] (v1,vi) (1) to become numb; to go to sleep (e.g. a limb); (2) to be excited; to be titillated; to be mesmerized; (P)
眠りから覚める[ねむりからさめる, nemurikarasameru] (exp,v1) to awake from one's sleep
眠りこける[ねむりこける, nemurikokeru] (v1,vi) to sleep like a log; to sleep deeply
眠る(P);睡る[ねむる(P);ねぶる(ok), nemuru (P); neburu (ok)] (v5r,vi) (1) (See 寝る) to sleep (not necessarily lying down); (2) (ねむる only) to die; (3) (arch) to close one's eyes; (P)
眼が冴える;目が冴える[めがさえる, megasaeru] (exp,v1) to be wide-awake; to be wakeful; to be unable to sleep
睡眠導入剤[すいみんどうにゅうざい, suimindounyuuzai] (n) sleep inducing drug
睡眠時無呼吸症候群[すいみんじむこきゅうしょうこうぐん, suiminjimukokyuushoukougun] (n) sleep apnea syndrome; SAS
睡眠薬[すいみんやく, suiminyaku] (n) sleeping pill; sleep medication
腹這う[はらばう, harabau] (v5u) to lie on one's stomach; to sleep while lying on one's stomach; to crawl on the ground; to sprawl
金縛り[かなしばり, kanashibari] (n) (1) binding hand and foot; temporary feeling of paralysis; sleep paralysis; (2) (col) being tied down with money; (P)
アオシタトカゲ;アオジタトカゲ[, aoshitatokage ; aojitatokage] (n) bluetongued lizard; sleepy lizard
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose
お休み(P);御休み[おやすみ, oyasumi] (n) (1) (pol) holiday; day off; absence; (2) (hon) sleep; rest; (exp) (3) (abbr) (See お休みなさい) Good night; (P)
カースリーパー[, ka-suri-pa-] (n) sleeping car (car sleeper) (train)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
眠る[ねむる, nemuru] to go to sleep
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
寝る[ねる, neru] Thai: หลับ English: to sleep
朝寝[あさね, asane] Thai: นอนตื่นสาย English: sleeping late in the morning
眠る[ねむる, nemuru] Thai: หลับ English: sleep

sleep ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรทม[v.] (banthom) EN: sleep ; slumber ; drowse FR:
ชาคริยานุโยค[n.] (chākhariyān) EN: practice of watch-fulness ; avoidance of sleep ; wakefulness FR:
จำวัด[v.] (jamwat) EN: sleep (only for a Buddhist monk) FR: dormir (pour un moine)
การหลับ[n.] (kān lap) EN: sleep FR: sommeil [m]
การงีบ[n.] (kān ngīp) EN: nap ; short sleep FR: petit somme [m] ; sieste [f]
การนอน[n.] (kān nøn) EN: sleep FR: sommeil [m]
การนอนหลับ[n. exp.] (kān nøn lap) EN: sleep FR: sommeil [m]
การนอนไม่พอ[n. exp.] (kān nøn mai) EN: lack of sleep FR: manque de sommeil [m]
เข้านอน[v. exp.] (khao nøn) EN: go to bed ; go to sleep ; hit the sack ; retire FR: aller dormir ; aller se coucher ; aller au lit ; aller pieuter (pop.) ; aller se pieuter (pop.) ; se retirer
ขึ้นห้อง[v.] (kheunhǿng) EN: sleep with a prostitute FR: coucher avec une prostituée
ขี้เซา[adj.] (khīsao ) EN: inclined to sleep ; drowsy ; sleepyhead FR:
ข่มตาให้หลับ[v. exp.] (khom tā hai) EN: force oneself to sleep FR:
กินนอน[v. exp.] (kin nøn) EN: do nothing except eat and sleep ; live a life of idleness FR: ne rien faire que manger et dormir
กล่อม[v.] (klǿm) EN: sing lullabies ; lull ; lull to sleep FR: bercer ; chanter une berceuse ; endormir
ให้เด็กหลับ[v. exp.] (kwai hai de) EN: rock a baby to sleep FR: bercer un enfant
ละเมอ[v.] (lamoē) EN: talk in one's sleep ; have a nightmare FR: parler en dormant
หลับ[v.] (lap) EN: sleep ; be asleep FR: dormir ; sommeiller ; somnoler ; roupiller (fam.)
หลับใหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; go to bed FR:
หลับไหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze FR:
หลับ ๆ ตื่น ๆ[adv.] (lap-lap teū) EN: have a broken sleep ; have a dog sleep FR: ne dormir que d'un œil
หลับไม่อิ่ม[v. exp.] (lap mai im) EN: not get enough sleep FR:
หลับไม่สบาย[v. exp.] (lap mai sab) EN: sleep badly FR: mal dormir
หลับใน[v.] (lapnai) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi ; s'endormir au volant
หลับนอน[v.] (lapnøn) EN: sleep ; take a nap ; go to bed FR: dormir
หลับ 8 ชั่วโมง[xp] (lap paēt ch) EN: sleep 8 hours FR: dormir 8 heures
หลับปุ๋ย[v. exp.] (lap pūi) EN: sleep soundly FR: dormir bruyamment
หลับสบาย[v. exp.] (lap sabāi) EN: sleep well FR: bien dormir
หลับสนิท[v. exp.] (lap sanit) EN: have a sound sleep ; sleep like a dog FR: dormir pronfondément
หลับอุตุ[v. exp.] (lap utu) EN: sleep soundly ; be fast asleep FR: dormir profondément
เล่นเพื่อน[v.] (lenpheūoen) EN: have a gay relationship ; have lesbian sex ; sleep together ; female-female dalliance FR:
ม่อยกระรอก[v.] (mǿikrarøk) EN: sleep ; nap FR:
งีบ[v.] (ngīp) EN: nap ; slumber ; doze ; sleep ; drowse FR: faire la sieste ; sommeiller ; faire un somme ; s'assoupir ; roupiller (fam.)
โงก[v.] (ngōk) EN: nod ; nod in sleep ; nod sleepily ; doze ; fall asleep FR: somnoler
นิทรา[v.] (nitthrā) EN: sleep ; slumber ; drowse FR: dormir
นอน[v.] (nøn) EN: sleep ; go to bed FR: dormir ; se coucher ; faire dodo (enf.) ; pieuter (fam.)
นอนกรน[v.] (nøn kron) EN: snore in one's sleep FR: ronfler en dormant ; ronfler
นอนหลับ[v. exp.] (nøn lap) EN: sleep ; go to bed : slumber FR: dormir ; être endormi ; roupiller (fam.) ; s'endormir
นอนหลับฝันดี[v. exp.] (nøn lap fan) EN: sleep tight FR:
นอนหลับตาพริ้ม[v. exp.] (nøn laptā p) EN: sleep sweetly FR:
นอนหลับทับสิทธิ์[v.] (nønlapthaps) EN: sleep on one's rights ; fail to excercise one's rights FR: négliger ses droits

sleep ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nickerchen {n}beauty sleep
Tiefschlaf {m}deep sleep
schlafen | schlafend | geschlafen | du schläfst | er/sie schläft | ich/er/sie schlief | er/sie hat/hatte geschlafen | Löffelchen schlafento sleep {slept; slept} | sleeping | slept | you sleep | sleeps | I/he/she slept | he/she has/had slept | to spoon
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason
Schlafkrankheit {f}sleeping sickness
Schlaftablette {f}sleeping pill; sleeping tablet
Schlaftrunk {m}sleeping draught
Schlafwagen {m}sleeping car; sleeper
Dornröschen {n} (Märchen)Sleeping Beauty
schläfrig {adj} | schläfriger | am schläfrigstensleepy | sleepier | sleepiest
Gesellschafter {m} | geschäftsführender Gesellschafter | stiller Gesellschafterpartner; associate; share holder | acting partner | sleeping partner; silent partner [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sleep
Back to top