ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shop*, -shop-

shop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shop (n.) ร้าน See also: ร้านค้า Syn. store, workshop
shop (n.) โรงฝึกงาน See also: โรงงานเล็ก Syn. workshop
shop (n.) ที่ทำงาน See also: สำนักงาน
shop (n.) การงาน See also: อาชีพ
shop (vi.) ซื้อของ See also: จ่ายของ, จับจ่าย Syn. shop for, shop around
shop (vt.) แจ้งตำรวจ (คำสแลง)
shop around (phrv.) เปรียบเทียบราคาสินค้า (กับที่อื่นๆ) Syn. shop round
shop assistant (n.) พนักงานขาย See also: คนขายของ
shop assistant (n.) พนักงานขาย See also: คนขายของ
shop for (vi.) ซื้อของ See also: จ่ายของ, จับจ่าย Syn. shop around
shop on (phrv.) แจ้งตำรวจ See also: บอกตำรวจ
shop round (phrv.) เปรียบเทียบราคาสินค้า (กับที่อื่นๆ) Syn. shop around
shopkeeper (n.) เจ้าของร้าน See also: เจ้าของห้าง
shoplifter (n.) คนขโมยของตามร้าน
shopper (n.) ผู้เดินซื้อของตามร้าน See also: ลูกค้า, ผู้ซื้อ, ผู้เดินชมสินค้าตามร้าน Syn. customer, purchaser
shopper (n.) หนังสือพิมพ์ที่มีข่าวและโฆษณาสินค้า
shopping arcade (n.) ศูนย์การค้า See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง
shopping bag (n.) ถุงใส่สินค้าที่ซื้อขาย
shopping center (n.) ศูนย์การค้า See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง Syn. mall
shopping centre (n.) ศูนย์การค้า See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง Syn. mall
shopping mall (n.) ศูนย์การค้า See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง
shopping plaza (n.) ห้างสรรพสินค้า Syn. plaza
shoptalk (n.) การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ
shopworn (adj.) ซึ่งวางในร้านจนเก่า See also: ซึ่งเป็นเรื่องเก่า Syn. hackneyed, overused Ops. fresh, creative
English-Thai: HOPE Dictionary
shop(ชอพ) n. ร้าน,ร้านค้า,ร้านขายปลีก,ร้านเล็ก ๆ ,โรงฝึกงาน,โรงซ่อม,สำนักงาน,ห้องทำงาน,ที่ทำงาน,อาชีพ,การงาน, talk shop สนทนาเกี่ยวกับอาชีพการงาน vi. เดินดูหรือซื้อสินค้าตามร้าน, Syn. market,store
shop keepersn. เจ้าของร้าน
shop windown. ดูแสดงสินค้าหน้าร้าน
shopgirl(ชอพ'เกิร์ล) n. พนักงานขายของที่เป็นหญิง,พนักงานขายของหน้าร้านที่เป็นหญิง
shopliftern. นักล้วงของในร้านค้า, See also: shoplift vt.,vi
shopliftingn. การล้วงของในร้านค้า,การโจรกรรมในร้านค้า
shopman(ชอพ'เมิน) n. พนักงานขายของในร้าน,พนักงานร้านค้า,ผู้ดูแลร้าน pl. shopmen
shopper(ชอพ'เพอะ) n. ผู้เดินซื้อหรือดูของตามร้าน,คนซื้อของปลีก,ลูกค้า,ใบปลิวโฆษณาสินค้าของร้าน
shopping(ชอพ'พิง) n. การเดินดูและซื้อของตามร้าน,สรรพสินค้าในร้าน,ของทั้งหมดที่ซื้อ,การซ่อมเครื่องครั้งใหญ่. adj. เกี่ยวกับการดูและซื้อสินค้า
shopping centern. ศูนย์การค้า
shopping centren. ศูนย์การค้า
shopping malln. ร้านสรรพสินค้าที่เข้าได้เฉพาะคน (ไม่มีบริเวณจอดรถ)
shopwoman(ชอพ'วูม'เมิน) n. พนักงานขายของหญิงในร้านค้า pl. shopwomen
shopworn(ชอพ'วอร์น) adj. ตั้งแสดงไว้จนเก่า,เก่าแก่,เก่า., Syn. trite,state,banal
English-Thai: Nontri Dictionary
shop(n) สำนักงาน,ร้าน,โรงฝึกงาน,การงาน
shopkeeper(n) เจ้าของร้าน
shoplifter(n) คนขโมยของตามร้าน
shopman(n) เจ้าของร้าน,คนขายของ,พนักงานขายของ
shopper(n) ลูกค้า,คนซื้อของ
shopping(n) การชอปปิ้ง,การเดินซื้อของ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shopร้านค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
shop drawingshop drawing, แบบหน้างาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Shoppingการซื้อของ [TU Subject Heading]
Shopping centersศูนย์การค้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ร้าน (n.) shop See also: store, booth Syn. ร้านค้า, ร้านรวง
จ่ายของ (v.) shop for See also: do shopping, go shopping Syn. จับจ่าย, ซื้อ Ops. ขายของ
ซื้อของ (v.) shop for See also: do shopping, go shopping Syn. จ่ายของ, จับจ่าย, ซื้อ Ops. ขายของ
จ่ายกับข้าว (v.) shop for food See also: buy food, do the shopping Syn. จ่ายตลาด
ชั้นวางสินค้า (n.) shop shelves See also: goods shelves
เจ้าของร้าน (n.) shopkeeper See also: owner, boss Syn. เถ้าแก่ Ops. ลูกค้า
ร้านรวง (n.) shops See also: stores Syn. ร้าน
ห้างร้าน (n.) shops See also: stores Syn. ร้านค้า, ร้านรวง
bishopric (n.) ตำแหน่งของ bishop
diocesan (adj.) เกี่ยวกับเขตการปกครองของ bishop See also: เกี่ยวกับโบสถ์, เป็นของโบสถ์
diocesan (n.) พระ (bishop) ที่ดูแลโบสถ์
diocese (n.) เขตการปกครองของ bishop See also: โบสถ์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพระ bishop Syn. episcopate, prelacy, benefice, bishopric
ค๊อฟฟี่ช็อป (n.) coffee shop See also: coffee stall, coffee house Syn. ร้านขายกาแฟ
ตั๊กแตน (n.) grasshopper See also: mantis
ธนานุบาล (n.) pawn-shop See also: name of Bangkok Municipality´s pawn-shop Syn. โรงรับจำนำ, สถานธนานุบาล
ร้านกาแฟ (n.) coffee shop See also: coffee stall, coffee house Syn. ร้านขายกาแฟ, ค๊อฟฟี่ช็อป
ร้านขายกาแฟ (n.) coffee shop See also: coffee stall, coffee house Syn. ค๊อฟฟี่ช็อป
ร้านขายของชำ (n.) grocer´s shop See also: grocery store
ร้านขายปลีก (n.) retail shop See also: retail store Syn. ร้านค้าย่อย
ร้านขายปลีก (n.) retail shop See also: retail store Syn. ร้านค้าย่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Does the shop open at 9am on weekdays?ร้านค้าเปิดเวลา 9 นาฬิกา ในวันทำงานใช่ไหม
Shopping is definitely not a thing I like to do very oftenการชอบปิ้งไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะทำบ่อยๆ อย่างแน่นอน
I accompanied a friend to go shoppingฉันไปช็อปปิ้งเป็นเพื่อนเพื่อนคนหนึ่ง
Will you go shopping with me?คุณจะไปชอปปิ้งกับฉันไหม
I spent the long sunny days exploring the shopsฉันใช้เวลาในวันที่แดดออกนานๆ สำรวจร้านค้าต่างๆ
No, we're a travel bookshopไม่มี เราเป็นร้านขายหนังสือท่องเที่ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I like your shop since it's fixed up.ฉันชอบร้านคุณนะ ตั้งแต่ถูกปรับปรุง
The only sign of life was a lighted window... in the shop of a wood-carver named, uh, Geppetto.เพียงเข้าสู่ระบบของชีวิตเป็น หน้าต่างไฟ ในร้านของไม้แกะสลักชื่อ, เอ่อ เจเปโท
I was in a shop once, and I saw a postcard with a beautiful house on it, right by the sea.ฉันเข้าไปในร้านแห่งหนึ่งแล้วเห็นโปสการ์ด เป็นภาพบ้านสวยหลังหนึ่งอยู่ริมทะเล
He went directly to a local junk shop where he bought one of those...เขาเดินตรงไปยังร้านค้าขยะในท้องถิ่นที่เขาซื้อหนึ่งในบรรดา ...
I bought that at a pawn shop two blocks from the boy's house. It cost six dollars.ผมซื้อที่ร้านค้าจำนำสองช่วงตึกจากบ้านของเด็ก มีค่าใช้จ่ายหกดอลลาร์
Hello, Dad, Mum's been looking all over the shop for you.สวัสดีพ่อแม่ได้รับการมอง ทั่วร้านสำหรับคุณ กลับ!
You can pass by a pet shop and say, "I just love that little doggie in the window, "คุณเดินผ่านร้านขายสัตว์ และบอกว่าผมรักลูกหมา ในตู้กระจกตัวนั้น
Sure, there's a shop just down the beach.แน่นอนว่ามีร้านค้าเพียงลง ชายหาด
You'll be taking your college courses, and me, Teddy and Vern, we'll all be in the shop courses with the rest of the retards making ashtrays and birdhouses.นายต้องไปสายสามัญ ส่วนฉัน เท็ดดี้ และเวิร์น ก็ต้องไปสายอาชีวะ กับไอ้พวกซ้ำชั้นที่เหลือ ทำงานไม้ ก๊อกๆ แก๊กๆ ไป
You wouldn't be going around talking about taking these stupid shop courses if I was.ไม่ต้องมาวนเวียนอยู่กับไอ้เรื่อง สายอาชีวะบ้านี่ ถ้าฉันจะเรียน
Tomorrow then. Meet me at the coffee shop at 6:00.เจอกันพรุ่งนี้ 6 โมง ที่ร้านกาแฟ
He was at his flower shop arranging a bouquet for a communion party.เขาอยู่ที่ร้านดอกไม้ของเขา กำลังจัดดอกไม้ให้งานประชาคม .

shop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
营业员[yíng yè yuán, ˊ ㄧㄝˋ ㄩㄢˊ, 营业员 / 營業員] clerk; shop assistant
店伙[diàn huǒ, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄛˇ, 店伙] shop assistant; shop clerk
店员[diàn yuán, ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, 店员 / 店員] shop assistant; salesclerk; salesperson
伙计[huǒ jì, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, 伙计 / 伙計] partner; fellow; mate; waiter; servant; shop assistant
店家[diàn jiā, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧㄚ, 店家] proprietor of a shop or restaurant; landlord
货架[huò jià, ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧㄚˋ, 货架 / 貨架] shelf for goods; shop shelf
幌子[huǎng zi, ㄏㄨㄤˇ ㄗ˙, 幌子] shop sign; signboard; (fig.) pretense
店主[diàn zhǔ, ㄉㄧㄢˋ ㄓㄨˇ, 店主] shop owner
店面[diàn miàn, ㄉㄧㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, 店面] shop front
财东[cái dōng, ㄘㄞˊ ㄉㄨㄥ, 财东 / 財東] shop owner; moneybags
[lián, ㄌㄧㄢˊ, 帘] wine shop sign
蝗科[huáng kē, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜ, 蝗科] Acridoidea (family containing grasshoppers, crickets and locusts)
坎特伯雷大主教[Kǎn tè bó léi dà zhǔ jiào, ㄎㄢˇ ㄊㄜˋ ㄅㄛˊ ㄌㄟˊ ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, 坎特伯雷大主教] Archbishop of Canterbury, head of Church of England
大主教[dà zhǔ jiào, ㄉㄚˋ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, 大主教] Archbishop; Primate; Metropolitan
理发店[lǐ fà diàn, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄉㄧㄢˋ, 理发店 / 理髮店] barber's shop; hairdresser's
理发院[lǐ fà yuàn, ㄌㄧˇ ㄈㄚˋ ㄩㄢˋ, 理发院 / 理髮院] barber's shop; hair parlor
主教[zhǔ jiào, ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, 主教] bishop
咖啡店[kā fēi diàn, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄉㄧㄢˋ, 咖啡店] café; coffeeshop
咖啡馆[kā fēi guǎn, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄍㄨㄢˇ, 咖啡馆 / 咖啡館] café; coffeeshop
咖啡馆儿[kā fēi guǎn r, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄍㄨㄢˇ ㄖ˙, 咖啡馆儿 / 咖啡館兒] café; coffeeshop
[lú, ㄌㄨˊ, 垆 / 壚] clay; shop
咖啡室[kā fēi shì, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄕˋ, 咖啡室] coffee shop
咖啡厅[kā fēi tīng, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄊㄧㄥ, 咖啡厅 / 咖啡廳] coffee shop
夫妻店[fū qī diàn, ㄈㄨ ㄑㄧ ㄉㄧㄢˋ, 夫妻店] family-run shop
快餐店[kuài cān diàn, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ ㄉㄧㄢˋ, 快餐店] fast food shop
速食店[sù shí diàn, ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄉㄧㄢˋ, 速食店] fast food shop
速食餐厅[sù shí cān tīng, ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄘㄢ ㄊㄧㄥ, 速食餐厅 / 速食餐廳] fast food shop
蝈螽属[guō zhōng shǔ, ㄍㄨㄛ ㄓㄨㄥ ㄕㄨˇ, 蝈螽属 / 蟈螽屬] Gampsocleis genus (grasshoppers and crickets)
[yāo, ㄧㄠ, 喓] grasshopper chirp; mosquito buzz
[zhà, ㄓㄚˋ, 蚱] grasshopper
蚱蜢[zhà měng, ㄓㄚˋ ㄇㄥˇ, 蚱蜢] grasshopper
蚱虫[zhà chóng, ㄓㄚˋ ㄔㄨㄥˊ, 蚱虫 / 蚱蟲] grasshopper
[měng, ㄇㄥˇ, 蜢] grasshopper
[mà, ㄇㄚˋ, 蚂 / 螞] grasshopper
蚂蚱[mà zhà, ㄇㄚˋ ㄓㄚˋ, 蚂蚱 / 螞蚱] grasshopper
[měng, ㄇㄥˇ, 蠓] grasshopper; midge; sandfly
蝈螽[guō zhōng, ㄍㄨㄛ ㄓㄨㄥ, 蝈螽 / 蟈螽] insect of the Gampsocleis genus (grasshoppers and crickets); Gampsocleis sinensis
讲习班[jiǎng xí bān, ㄐㄧㄤˇ ㄒㄧˊ ㄅㄢ, 讲习班 / 講習班] instructional workshop
石作[shí zuò, ㄕˊ ㄗㄨㄛˋ, 石作] masonry workshop
网店[wǎng diàn, ㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˋ, 网店 / 網店] online shop

shop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトドアショップ[, autodoashoppu] (n) outdoor shop
アダルトショップ[, adarutoshoppu] (n) sex shop; adult shop; porn shop
アンテナショップ[, antenashoppu] (n) (1) (See パイロットショップ) shop used for testing sales of new products (wasei
インドカレー屋[インドカレーや, indokare-ya] (n) Indian curry shop
おもちゃ屋;玩具屋[おもちゃや, omochaya] (n) toy shop
お好み焼き屋[おこのみやきや, okonomiyakiya] (n) (See お好み焼き) okonomiyaki shop (savoury pancake shop)
クローズドショップ[, kuro-zudoshoppu] (n) closed shop
クローズドショップ制[クローズドショップせい, kuro-zudoshoppu sei] (n) (See オープンショップ制) closed shop system (employment of only union members)
ケーキ屋[ケーキや, ke-ki ya] (n) cake shop; pastry shop
スーベニアショップ[, su-beniashoppu] (n) souvenir shop
ディスカウントショップ[, deisukauntoshoppu] (n) discount shop
デューティーフリーショップ[, deyu-tei-furi-shoppu] (n) duty-free shop
デリカショップ[, derikashoppu] (n) (abbr) delicatessen shop
パティシエ[, pateishie] (n) pastry shop (fre
ブティック[, buteikku] (n) shop selling fashion clothes, accessories, etc. (fre
プロショップ[, puroshoppu] (n) speciality shop; specialty shop; pro shop
まとめ買い;纏め買い[まとめがい, matomegai] (n,vs) collecting together and buying; doing a big shop
マンガ喫茶;漫画喫茶[マンガきっさ(マンガ喫茶);まんがきっさ(漫画喫茶), manga kissa ( manga kissa ); mangakissa ( manga kissa )] (n) (abbr) (See 漫喫) coffee shop or cafe where one can read manga, often has Internet facilities
ユニオンショップ制[ユニオンショップせい, yunionshoppu sei] (n) union shop system (employment of only union members)
リバイブショップ[, ribaibushoppu] (n) revive shop
下駄屋[げたや, getaya] (n) clog shop
公益質屋[こうえきしちや, kouekishichiya] (n) public pawn shop
写真屋[しゃしんや, shashinya] (n) (1) photo studio; photographer; (2) camera shop; photography supplies shop; (3) photo processing shop; photo finishing shop
商店主[しょうてんしゅ, shoutenshu] (n) storekeeper; proprietor of a shop
塩花;潮花;鹽花(oK)[しおばな, shiobana] (n) (1) (塩花, 鹽花 only) (arch) purifying salt; (2) (塩花, 鹽花 only) pile of salt placed by the door of a shop or restaurant; (3) whitecap
太物店[ふとものだな, futomonodana] (n) draper's shop
宝石商[ほうせきしょう, housekishou] (n) jeweler; gem dealer; jeweler's (jewelry) shop
客離れ[きゃくばなれ, kyakubanare] (n) customers losing interest in product or shop
店員[てんいん, ten'in] (n,adj-no) shop assistant; employee; clerk; salesperson; (P)
店棚;見世棚[みせだな, misedana] (n) (1) (arch) display shelf (in a store); (2) (usu. 見世棚) store; shop
店頭[てんとう, tentou] (n,adj-no) shop front; counter; shop; over-the-counter (financial); (P)
散髪屋[さんぱつや, sanpatsuya] (n) barber; barber shop
暖簾[のれん, noren] (n) (1) (uk) (short) sign curtain hung at shop entrance; (2) reputation (of a store); goodwill; (P)
服飾店[ふくしょくてん, fukushokuten] (n) clothing store; boutique; dress shop
本舗[ほんぽ, honpo] (n) (See 本店・1) head office; main shop
洋品店[ようひんてん, youhinten] (n) shop which handles Western-style apparel and accessories
洋服店[ようふくてん, youfukuten] (n) (See 洋服屋) clothier; Western clothes' shop
漫喫[まんきつ, mankitsu] (n) (abbr) (See マンガ喫茶) coffee shop or cafe where one can read manga
理容室[りようしつ, riyoushitsu] (n) barber's shop
精肉店[せいにくてん, seinikuten] (n) meat shop; butcher's shop
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クローズドショップ[くろーずどしょっぷ, kuro-zudoshoppu] closed shop
オンラインショッピング[おんらいんしょっぴんぐ, onrainshoppingu] online shopping
ジャバワークショップ[じゃばわーくしょっぷ, jabawa-kushoppu] JavaWorkshop
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop)

shop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบทาโกร ช็อป[TM] (Bēthakro Ch) EN: Betagro Shop FR: Betagro Shop
ช็อป[n.] (chǿp) EN: shop FR: magasin [m]
ช็อป[v.] (chǿp) EN: shop FR: faire du shopping
หั่น[v.] (han) EN: cut ; slice ; shop ; reduce ; cut down ; cut up ; slash FR: couper ; découper
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; business house ; commercial establishment ; concern FR: magasin [m] ; établissement commercial [m] ; centre commercial [m] ; grande surface [f] ; succursale [f]
ห้างขายยา[n. exp.] (hāng khāi y) EN: chemist's shop FR:
จ่าย[v.] (jāi) EN: pay ; spend ; defray ; disburse ; pay out ; buy ; purchase ; make purchases ; shop FR: payer ; débourser ; régler ; acheter ; faire des emplettes
จ่ายกับข้าว[v. exp.] (jāi kapkhāo) EN: shop for food ; buy food ; do the shopping ; do the marketing FR: acheter de la nourriture ; faire son marché
การเปิดร้านใหม่[n. exp.] (kān poēt rā) EN: opening of a shop FR: ouverture d'un nouveau magasin [f]
แคชช็อป[n. exp.] (khaēt chǿp) EN: cash shop FR:
คอฟฟีช้อบ[n. exp.] (khǿpfī chǿp) EN: coffee shop FR:
กิ๊ฟช็อป[n.] (kip chǿp = ) EN: gift shop FR:
หน้าร้าน[n.] (nārān) EN: shop window FR: devanture [f]
พนักงานร้านกาแฟ[n. exp.] (phanakngān ) EN: coffe shop employee FR:
พนักงานร้านค้า[n. exp.] (phanakngān ) EN: shop assistant FR:
เปิดร้าน[v. exp.] (poēt rān) EN: open a shop FR: ouvrir un magasin
เปิดร้านกาแฟ [v. exp.] (poēt rān kā) EN: open a coffee shop FR: ouvrir un coffee shop
เปิดร้านใหม่[v. exp.] (poēt rān ma) EN: open a shop FR: ouvrir un magasin
ร้าน[n.] (rān) EN: shop ; store (Am.) ; stall FR: magasin [m] ; boutique [f] ; échoppe [f]
ร้านอัญมณี[n. exp.] (rān anyaman) EN: jewelry shop FR:
ร้านดนตรี[n. exp.] (rān dontrī) EN: music shop ; music store FR: magasin de musique [m] ; disquaire [m]
ร้านอินเทอร์เน็ต[n. exp.] (rān Inthoēn) EN: internet shop ; Internet cafe FR: cybercafé [m]
ร้านกาแฟ [n. exp.] (rān kāfaē) EN: café ; coffee shop FR:
ร้านค้า[n.] (rān khā) EN: shop ; store (Am.) ; outlet ; firm FR: magasin [m] ; boutique [f]
ร้านขาย...[n. exp.] (rān khāi …) EN: … shop FR: magasin de … [m]
ร้านขายดอกไม้สด[n. exp.] (rān khāi dø) EN: flower shop FR: fleuriste [m, f]
ร้านขายขนม[n. exp.] (rān khāi kh) EN: cake shop FR: pâtisserie [f]
ร้านขายของ [n.] (rān khāikhø) EN: shop ; store FR: magasin [m] ; boutique [f]
ร้านขายของเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (rān khāi kh) EN: flea shop FR:
ร้านขายของชำ[n. exp.] (rān khāi kh) EN: grocery shop ; grocery store ; grocery ; grocery store (Am.) ; convenience store FR:
ร้านขายของเก่า[n. exp.] (rān khāi kh) EN: antique shop FR: magasin d'antiquités [m]
ร้านขายของเล่นเด็ก[n. exp.] (rān khāi kh) EN: toy shop FR: magasin de jouets [m]
ร้านขายของที่ระลึก ; ร้านของที่ระลึก[n. exp.] (rān khāi kh) EN: souvenir shop FR: magasin de souvenirs [m] ; boutique de souvenirs [f]
ร้านขายกล้องถ่ายรูป[n. exp.] (rān khāi kl) EN: camera shop FR:
ร้านขายเหล้า[n. exp.] (rān khāi la) EN: bottle shop ; bottleshop ; liquor shop FR:
ร้านขายน้ำหอม[n. exp.] (rān khāi nā) EN: perfume shop FR: parfumerie [f]
ร้านขายเนื้อ[n. exp.] (rān khāi ne) EN: butcher's ; butcher's shop FR: boucherie [f]
ร้านขายเนื้อสัตว์[n. exp.] (rān khāi ne) EN: butcher's ; butcher's shop FR: boucherie [f]
ร้านขายผ้า[n. exp.] (rān khāi ph) EN: haberdashery ; shop selling cloth FR:
ร้านขายปลา[n. exp.] (rān khāi pl) EN: fish shop ; fishmonger's ; fishmonger's shop FR: poissonnerie [f]

shop ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antiquitätengeschäft {n}antique shop
Apotheke {f}chemist's shop [Br.]
Kleidergeschäft {n}clothes shop
Elektrogeschäft {n}electric shop
Montagehalle {f}fitting shop
Drogenzubehör-Fachhandel {m}head shop
Lackiererei {f}paint shop
Tierhandlung {f}pet shop
Betriebsratsvorsitzender {m}shop chairman; shop steward
Spezialgeschäft {n}specialist shop
Antiquariat {n}antiquarian bookshop; antiquarian book trade
Vertragswerkstatt {f}appointed repair shop; authorized repairer; licensed garage
Arbeitsgang {m}shop operation
Behindertenwerkstatt {f}sheltered workshop
Läufergabel {f} (Schach)bishop fork
Kardinalbischof {m}cardinal bishop
Handelskette {f}chain of retail shops
Erledigung {f} von Einkäufenshopping
Feldschwirl {m} [ornith.]Grasshopper Warbler (Locustella naevia)
Heuschreckenammer {f} [ornith.]Grasshopper Sparrow
Grashüpfer {m} [zool.] | grüner nordamerikanischer Grashüfergrasshopper | katydid
Einkaufssüchtige {m,f}; Einkaufssüchtigershopaholic
Ladendiebstahl {m}shoplifting
Ladenfassade {f}shop front
Ladenkette {f}chain of shops; chain of stores
Metallbau {m}shopwindow construction
Middendorffschwirl {m} [ornith.]Middendorff's Grasshopper Warbler
Oryxweber {m} [ornith.]Red Bishop
Druckerei {f}print shop; printing works; printing house; printer's
Reden {n} über die Arbeitshop talk
Secondhand-Buchhandlung {f}second-hand bookshop
Fachgespräch {n}shop talk
Fachsimpelei {f}shop talk; shoptalk
Fachsprache {f}shop language
gewerkschaftlicher Vertrauensmann {m}shop steward
Einkaufsbummel {m} | einen Einkaufsbummel machenshopping spree | to go on a shopping spree
Einkaufskorb {m}shopping basket
Einkaufsmöglichkeiten {pl}shopping facilities
Einkaufsviertel {n}shopping area
Einkaufswagen {m}shopping cart; shopping trolley

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shop
Back to top