ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sorry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sorry*, -sorry-

sorry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sorry (adj.) ที่ขอโทษ See also: ที่รู้สึกผิด Syn. remorseful, sheepish Ops. unregretful, shameless
sorry (adj.) น่าสงสาร
sorry (int.) ขอโทษ
English-Thai: HOPE Dictionary
sorry(ซอ'รี) adj. เสียใจ,เศร้าใจ,น่าสมเพช,น่าสงสาร, Syn. regretful,sympathetic)
English-Thai: Nontri Dictionary
sorry(adj) น่าสลดใจ,เสียใจ,น่าสงสาร,เศร้าโศก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sorry I'm so little helpฉันเสียใจด้วยที่ช่วยได้น้อยเหลือเกิน
I'm really sorry about thatฉันเสียใจจริงๆ เกี่ยวกับเรื่องนั้น
I'm sorry about thisฉันเสียใจกับเรื่องนี้ด้วย
Oh, I'm sorry to hear thatโอ เสียใจด้วยที่ทราบ
You know, I'm really sorry about all thisคุณรู้ไหม ฉันเสียใจจริงๆ กับทั้งหมดนี่
We're sorry you have to leaveพวกเราเสียใจมากที่คุณต้องไปแล้ว
I'm sorry to frighten youฉันขอโทษที่ทำให้คุณตกใจ
Very sorry to have wasted your timeขอโทษมากๆ ที่ทำให้คุณเสียเวลา
I'm sorry to disturb you guysขอโทษด้วยนะที่รบกวนพวกนาย
I'm really sorry about last timeฉันเสียใจจริงๆ กับคราวที่แล้ว
Excuse me, sorry to trouble youคุณค่ะ ขอโทษด้วยที่รบกวน
I'm sorry to have bothered youฉันขอโทษด้วยที่รบกวนคุณ
I am sorry to bother youฉันขอโทษด้วยที่รบกวนคุณ
I'm so sorry you've been inconveniencedขอโทษด้วยที่คุณได้รับความไม่สะดวก
I am truly sorry for your lossฉันเสียใจจริงๆ กับการสูญเสียของคุณ
I'm terribly sorry to disappoint youฉันเสียใจอย่างที่สุดที่ทำให้คุณผิดหวัง
I'm sorry if you disappointedฉันขอโทษด้วยถ้าคุณรู้สึกผิดหวัง
I'm sorry to bother you, but could you tell me what kind of car you're driving?ขอโทษด้วยที่รบกวน แต่คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ารถที่คุณขับนี่เป็นประเภทไหน?
I'm sorry for saying such mean thingsฉันขอโทษที่พูดอะไรไม่น่าฟังอย่างนั้น
Sorry I don'tขอโทษครับไม่ได้นัด
Sorry Mr Green can't see you nowขอโทษค่ะ คุณกรีนไม่สามารถพบคุณตอนนี้ได้
Sorry, I've got to go nowขอโทษนะ ฉันต้องไปแล้วตอนนี้
Sorry, it's brokenเสียใจด้วย มันเสียน่ะ
Sorry, we only take cashเสียใจค่ะ พวกเรารับแต่เงินสด
Sorry, do you know what's going on? No, ideaขอโทษ คุณทราบไหมว่าเกิดอะไรขึ้น? ไม่ทราบ
Sorry to hear thatเสียใจด้วยที่ทราบเรื่องนั้น
Sorry to call so earlyขอโทษทีที่โทรมาแต่เช้าเกินไป
Sorry about not ringing backขอโทษด้วยที่ไม่ได้โทรกลับ
Sorry, I was stuck in meetings all daysขอโทษด้วย ฉันติดประชุมตลอดทั้งวัน
Sorry to disturb, I'm just returning this bookขอโทษที่รบกวน ฉันก็แค่จะเอาหนังสือมาคืน
Sorry about the interruptionขอโทษด้วยที่มาขัดจังหวะ
Sorry to keep you waitingขอโทษที่ทำให้คุณต้องคอย
Sorry, I have to goขอโทษนะฉันต้องไปแล้ว ดีจริงๆ ที่ได้รู้จักคุณ
Sorry I wasn't paying attentionขอโทษด้วยที่ฉันไม่ได้สนใจฟัง
Sorry, I'm always snarling at you!ขอโทษ ที่ฉันขู่ตะคอกเธออยู่เสมอ
I'm sorryฉันขอโทษด้วย ฉันต้องจากคุณไปแล้วตอนนี้
I'm sorry, do we know each other?ขอโทษนะ พวกเราเคยรู้จักกันหรือเปล่า
I'm sorryขอโทษด้วย ฉันไม่สามารถทำอะไรได้จริงๆ
It is I who am sorryเป็นฉันที่ต้องขอโทษ นี่เป็นความผิดของฉัน
I'm sorry, I cannot accept itฉันขอโทษด้วย ฉันไม่สามารถรับมันได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry for this.ผมขอโทษสำหรับเรื่องนี้
I'm sorry for the mishap that occurred to Madam Napaloni.ผมมีความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น กับ ท่านผู้หญิง เนโพโลนี
I'm sorry for the Napaloni that occurred at the... at...ผมรู้สึกเสียใจ กับสิ่งเกิดขึ้นที่... . ที่
I'm sorry but I don't want to be an emperor.ผมขอโทษ แต่ผมไม่อยากเป็นจักรพรรดิ
You're sorry but you've got to go to school.คุณขอโทษ แต่คุณได้มีการไป โรงเรียน
I'm sorry I was so rude to you yesterday.ต้องขอโทษด้วยที่เมื่อวานผมเสียมารยาท
I'm sorry for the nurse. You keen on tennis?น่าสงสารคุณพยาบาล คุณเก่งเทนนิสรึครับ
I'm sorry I was such a time, but I had to find a rope for Jasper.ขอโทษค่ะที่มาช้า แต่ฉันต้องหาเชือกล่ามเเจสเปอร์ไว้
I feel sorry for you. What it must feel like to wanna pull the switch!ผมรู้สึกเสียใจสำหรับคุณ สิ่งที่มันจะต้องรู้สึกเหมือนจะต้องการที่จะดึงสวิทช์!
Oh, I'm sorry for interrupting.Oh, I'm sorry for interrupting.
He was sorry for the birds, especially the small, delicate, dark terns... ... that were always flying and looking and almost never finding.เขารู้สึกเสียใจสำหรับนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีขนาดเล็ก ละเอียดอ่อนเทิร์นที่มืด ที่ถูกเสมอบินและกำลังมองหา
I am sorry I went out too far.ฉันเสียใจฉันก็ออกไปไกล เกินไป

sorry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
薄酒[báo jiǔ, ㄅㄠˊ ㄐㄧㄡˇ, 薄酒] dilute wine; insipid wine; humility word: I'm sorry the wine I offer you is so poor.
失迎[shī yíng, ㄕ ˊ, 失迎] failure to meet; (humble language) I'm sorry not to have come to meet you personally
愧恨[kuì hèn, ㄎㄨㄟˋ ㄏㄣˋ, 愧恨] ashamed and sorry; suffering shame and remorse
对不起,请先登录[duì bu qǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, qing3 xian1 deng1 lu4, 对不起,请先登录 / 對不起,請先登錄] Sorry, please register first
对不住[duì bù zhù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, 对不住 / 對不住] I'm sorry; pardon me; same as 對不起|对不起
对不起[duì bu qǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, 对不起 / 對不起] I'm sorry; pardon me; forgive me
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, 怆 / 愴] mournful; sad; grieved; sorry
[wǎn, ㄨㄢˇ, 惋] regret, be sorry; alarmed
遗憾[yí hàn, ㄧˊ ㄏㄢˋ, 遗憾 / 遺憾] regret; pity; sorry
报谦[bào qiān, ㄅㄠˋ ㄑㄧㄢ, 报谦] sorry

sorry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっと[, otto] (int) uh-oh; oops; sorry
お待ち遠様;御待ち遠様;お待ち遠さま[おまちどおさま, omachidoosama] (exp) I'm sorry to have kept you waiting
めんご[, mengo] (n) (sl) (See 御免) sorry (not very sincere)
惜しむ(P);吝しむ(oK);愛しむ(oK)[おしむ, oshimu] (v5m,vt) (1) to be frugal; to be sparing; (2) to value; to hold dear; (3) to regret (e.g. a loss); to feel sorry (for); (4) to be unwilling; to be reluctant; (P)
様;態[ざま, zama] (n) (1) mess; sorry state; plight; sad sight; (suf) (2) (See 様・さま) way; manner
残念ながら[ざんねんながら, zannennagara] (exp) I'm afraid to say; I'm sorry to say; unfortunately
臍を噛む;ほぞを噛む[ほぞをかむ, hozowokamu] (exp,v5m) to regret bitterly; to be very sorry (for)
ご免ください(P);御免下さい;ご免下さい;御免ください[ごめんください, gomenkudasai] (exp) (1) may I come in?; (2) (pol) please forgive me; I'm sorry; (P)
サーセン[, sa-sen] (exp) (sl) (See すいません) sorry; (P)
すぃません[, suimasen] (exp) (col) (See 済みません) sorry; excuse me
すまん[, suman] (exp) (See 済みません) sorry; excuse me
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P)
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed
悔やむ(P);悔む[くやむ, kuyamu] (v5m,vt) (1) to mourn; to lament; (2) to be sorry; to regret; to repent; (P)
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P)
悪しからず(P);不悪[あしからず, ashikarazu] (adv) don't get me wrong, but ...; I'm sorry; (P)
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P)
済まなそう[すまなそう, sumanasou] (adj-na) (uk) sorry; apologetic; remorseful
済む(P);濟む(oK)[すむ, sumu] (v5m,vi) (1) to finish; to end; to be completed; (2) to merely result in something less severe than expected; (3) to feel at ease; (4) (in the negative) (See すみません) to feel unease or guilt for troubling someone; to be sorry; (P)
生憎(P);合憎(iK)[あいにく, ainiku] (adj-na,adv,n,adj-no) (uk) unfortunately; Sorry, but ...; (P)
申し訳ありません[もうしわけありません, moushiwakearimasen] (exp) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.); (P)
申し訳ございません[もうしわけございません, moushiwakegozaimasen] (exp) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.)
申し訳ない(P);申し訳無い;申しわけない[もうしわけない, moushiwakenai] (exp,adj-i) (1) I'm sorry; (it's) inexcusable; (2) thank you very much (for help, etc.); (P)
相済まない[あいすまない, aisumanai] (adj-i) very sorry; remorseful; apologetic; contrite
相済まぬ[あいすまぬ, aisumanu] (exp) (arch) (See 相済む・あいすむ・2,相済まない・あいすまない) very sorry; remorseful; apologetic; contrite

sorry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คางเหลือง[adj. (loc.)] (khāngleūang) EN: moribund ; mortally ill ; in a sorry state FR:
ขออภัย[adj.] (khø-aphai) EN: sorry FR: désolé
ขอประทานโทษ[v.] (khøprathānt) EN: I apologize ; I'm sorry ; excuse me ; forgive me ; pardon me FR:
ขอโทษด้วย[v. exp.] (khøthōt dūa) EN: sorry FR:
ขอโทษที่...[v. exp.] (khøthōt thī) EN: apologize for … ; be sorry to ... FR: s'excuser de/pour … ; être désolé de ...
ขอโทษที่มาสาย[X] (khøthōt thī) EN: sorry I'm late FR: désolé d'être en retard
ขอตัว[adj.] (khøtūa) EN: sorry FR: désolé ; sorry (anglic.)
เอ่อ โทษนะ[X] (oē thōt na) EN: sorry FR:
ผิดไปแล้ว[v. exp.] (phit pai la) EN: it's my fault ; i'm sorry ; what's done is done ; I admit I'm in the wrong FR:
รู้สึกเสียใจ[v. exp.] (rūseuk sīaj) EN: be sorry ; apologize ; be apologetic ; feel sorry ; miss FR: être attristé ; être désolé
รู้สึกสงสาร[v. exp.] (rūseuk song) EN: feel sorry for ; feel pity for FR:
สังเวช[v.] (sangwēt) EN: pity ; commiserate ; sympathize ; compassionate ; lament ; have compassion on ; feel sorry FR: déplorer ; plaindre
เสียดาย[v.] (sīadāi) EN: regret ; deplore ; feel sorry FR: regretter
เสียใจ[v.] (sīajai) EN: be sorry ; regret ; grieve ; show regret FR: être désolé ; être attristé ; regretter ; déplorer
เสียใจ[adj.] (sīajai) EN: sad ; sorry ; upset FR: déçu ; désolé ; sorry (anglic.)
เสียใจด้วย[v. exp.] (sīajai dūay) EN: be sorry to hear that FR:
เสียใจจริง ๆ = เสียใจจริงๆ[v. exp.] (sīajai jing) EN: be really sorry ; be genuinely sorry FR: être vraiment désolé ; être sincèrement désolé ; être vraiment navré
เสียใจภายหลัง[v. exp.] (sīajai phāi) EN: be sorry afterwards ; rue FR: regretter après coup
เสียใจอย่างยิ่ง[v. exp.] (sīajai yāng) EN: be extremely sorry ; greatly regret FR: regretter profondément
สงสาร[v. exp.] (songsān) EN: pity ; take pity on ; sympathize with ; have sympathy with ; have compassion ; feel sorry for FR: s'apitoyer ; compatir ; être désolé pour
ขอโทษ[v. exp.] (khøthōt) EN: Excuse me! ; Sorry! FR: Excusez-moi ! ; Pardon ! ; veuillez m'excuser ; désolé

sorry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitleid {n} | mit jdm. Mitleid haben | mit jdm. Mitleid habenpity | to have pity on someone; to take pity on someone | to pity someone; to feel sorry for someone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sorry
Back to top