ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

story

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *story*, -story-

story ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
story (n.) เรื่องราว See also: เรื่องเล่า, การบรรยาย Syn. account, narrative
story (n.) เรื่องแต่ง See also: นิยาย, นิทาน Syn. fiction, tale
story (n.) เรื่องโกหก (คำไม่เป็นทางการ) See also: การโกหก Syn. falsehood
story (n.) ข่าว See also: การรายงานข่าว Syn. news, report, scoop
story (vt.) เล่าเรื่อง See also: บรรยาย Syn. narrate, tell
story (n.) ชั้นของอาคาร Syn. floor, layer
story (n.) ห้องที่อยู่ชั้นเดียวกันของอาคาร
storyboard (n.) แผ่นป้ายที่เขียนเรียบเรียงฉากหรือเรื่องราวที่จะถ่ายทำ
storybook (n.) หนังสือนิทาน Syn. fairy tale
storyteller (n.) คนเขียนหรือเล่านิทาน Syn. narrator, relator, teller
storyteller (n.) คนโกหก Syn. fibber, liar
English-Thai: HOPE Dictionary
story(สทอ'รี) n. เรื่องราว,นิยาย,นิทาน,เรื่องโกลาหล,เทพนิยาย,เรื่องเล่าลือ,ประวัติ,พงศาวดาร,การบรรยาย,ข่าว,รายงานข่าว,การเล่านิยาย,การโกหก,เรื่องโกหก,=storey (ดู) vt. เรียบเรียงเป็นนิยาย,เล่านิยาย, Syn. narrative
storytelling(สทอรีเทล'ลิง) n. การเล่า (หรือเขียน) นิยายหรือนิทาน,การโกหก
English-Thai: Nontri Dictionary
story(n) ชั้นของบ้าน,เรื่อง,นิยาย,เรื่องโกหก,ข่าว,การเล่าเรื่อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
story within a storyเรื่องซ้อนเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Story tellingการเล่าเรื่องการเล่าเรื่อง หรือ Storytelling เป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้ ในการดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่อยู่ภายในของผู้เล่าออกมาเล่าให้บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟังสามารถนำเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนั้นๆ ใหม่
Storyboardsบทภาพ [TU Subject Heading]
Storytellingการเล่านิทาน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัณฑ์ทศพร (n.) the 1st part of the story of lord Buddha life
กัณฑ์มหาพน (n.) name of the seventh of the twelve sections of the story of Gautama Buddha as Vessantara
ทศพร (n.) the 1st part of the story of lord Buddha life Syn. กัณฑ์ทศพร
มหาพน (n.) name of the seventh of the twelve sections of the story of Gautama Buddha as Vessantara Syn. กัณฑ์มหาพน
ปกรณัม (n.) story See also: book, literary composition, dissertation, exposition, treatise Syn. ปกรณ์, ปูรกรณ์, เรื่องราว, ตำรา
ปกรณ์ (n.) story See also: book, literary composition, dissertation, exposition, treatise Syn. ปูรกรณ์, เรื่องราว, ตำรา
ปูรกรณ์ (n.) story See also: book, literary composition, dissertation, exposition, treatise Syn. ปกรณ์, เรื่องราว, ตำรา
ระบิ (n.) story See also: matter, affair Syn. ระบิล, เรื่อง, ความ
ระบิล (n.) story See also: matter, affair Syn. เรื่อง, ความ
เรื่องราว (n.) story See also: tale, account, narrative, yarn
เรื่องเล่า (n.) story See also: narration, narrative
มหาชาติ (n.) story of Gautama Buddha as Vessantara See also: story of the last great incarnation of the Buddha Syn. เวสสันดรชาดก
เวสสันดรชาดก (n.) story of Gautama Buddha as Vessantara See also: story of the last great incarnation of the Buddha
การปั้นเรื่อง (n.) writing a story See also: making a story, inventing a story Syn. การเขียนเรื่อง, การสร้างเรื่อง
การสร้างเรื่อง (n.) writing a story See also: making a story, inventing a story Syn. การปั้นเรื่อง, การเขียนเรื่อง
การเขียนเรื่อง (n.) writing a story See also: making a story, inventing a story Syn. การปั้นเรื่อง, การสร้างเรื่อง
การแต่งเรื่อง (n.) writing a story See also: making a story, inventing a story Syn. การปั้นเรื่อง, การเขียนเรื่อง, การสร้างเรื่อง
ข้อแก้ตัว (n.) old story See also: acknowledgment of error, excuse, defense, begging pardon Syn. ข้ออ้าง, คำแก้ตัว
ครั้งดึกดำบรรพ์ (n.) prehistory Syn. สมัยดึกดำบรรพ์ Ops. สมัยใหม่
ดึกดำบรรพ์ (n.) prehistory See also: ancient time, primeval period Syn. โบราณกาล, โบราณ, เก่าแก่, นมนาน, นานนม Ops. สมัยใหม่, ปัจจุบัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He would of course have heard the whole story of…แน่นอนว่าเขาคงจะได้ยินเรื่องราวทั้งหมดของ...
I can't tell the story anymoreฉันไม่สามารถเล่าเรื่องราวได้อีกต่อไป
You've heard this story beforeคุณได้ยินเรื่องนี้มาก่อน
This story isn't scary at allเรื่องนี้ไม่เห็นจะน่ากลัวแต่อย่างใด
Whoever tells the scariest story is the winnerใครก็ตามเล่าเรื่องที่น่ากลัวที่สุดได้เป็นผู้ชนะ
I was also told the storyฉันก็ได้รับการบอกเล่าเรื่องราวนั้นด้วย
Would you allow me to tell you a little story?คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
Long storyเรื่องมันยาว
It's a long story, I will tell you laterเรื่องมันยาว ฉันจะเล่าให้คุณฟังทีหลัง
It's a long story! Let me tell itเรื่องมันยาว ขอฉันเล่านะ
You should know the storyเธอควรจะรู้เรื่องนี้
I have a really interesting storyฉันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆ
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนั้น
What he told was all a fish storyเรื่องที่เขาบอกล้วนแต่เป็นเรื่องไร้สาระ
What an interesting story!เป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรอย่างนี้
What's the story? (What’s it about?)เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรหรือ?
They tell a very different storyพวกเขาเล่าเรื่องราวต่างกันมาก
You're on the edge of historyคุณกำลังจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว
I'm not familiar with that storyฉันไม่คุ้นเคยกับเรื่องนั้น
I came here to tell you a storyฉันมาที่นี่เพื่อเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is obvious to me that the boy's entire story was flimsy.เป็นที่ชัดเจนกับผมว่าเด็กเรื่องราวทั้งหมดเป็นบอบบาง
That's the most fantastic story ever.นั่นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคย
Don't tell me you believe that phoney story about losing the knife and about being at the movies.Don't tell me you believe that phoney story about losing the knife and about being at the movies.
Your story has touched my heart.เรื่องราวของคุณได้สัมผัสหัวใจของ ฉัน
Signora Vaccari will tell us another story to stimulate us for another skirmishเพลง มาดาม Vaccari จะบอก us another เรื่องราว... ...เพื่อการกระตุ้นที่เรา for another การต่อสู้กันประปราย
My next story is about the mania of Minister Missiroliเรื่องราวถัดไปของฉันคือเกียวกับรัฐมนตรี mania of Missiroli
My story will interest you all especially our dear President;เรื่องราวของฉันจะสนใจท่าน... ...แด่ของเราโดยเฉพาะประธานาธิบดี;
My first story concerns a most curious episode in my lifeเรื่องราวแรกของฉันเกี่ยวข้องตอน most curious ในชีวิตของฉัน
My next story took place in Veronaเรื่องราวถัดไปของฉันหยิบสถานที่ใน Verona
Signora Maggi's story merits immediate re-enactmentมาดามเรื่องราวของ Maggi merit immediate อีกครั้ง-ประกาศใช้เป็นกฎหมาย
Today's story demands a revision of our rulesเรื่องราวของวันนี้ต้องการ revision of กฏของเรา
In that moment, Your Honor, when no one in this room knew what was going to happen next, in that flash of an instant lies the benefit of the doubt you must give me to know that my story is true.และในวินาทีนั้นครับท่านที่เคารพ เมื่อไม่มีใครในห้องนีรู้้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นต่อ ในช่วงเีส้ยววินาทีนั้น

story ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三岔口[sān chà kǒu, ㄙㄢ ㄔㄚˋ ㄎㄡˇ, 三岔口] At The Crossroads, the name of a famous opera, story from Shui Hu Zhuan
波澜[bō lán, ㄅㄛ ㄌㄢˊ, 波澜 / 波瀾] billows; great waves (fig. of a story with great momentum)
海伦・凯勒[Hǎi lún, ㄏㄞˇ ㄌㄨㄣˊ· Kai3 le1, 海伦・凯勒 / 海倫・凱勒] Helen Keller (1880-1968), famous American deafblind author and activist (whose story is told in biopic The Miracle Worker)
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, 戏说 / 戲說] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest
察微知著[chá wēi zhī zhù, ㄔㄚˊ ㄨㄟ ㄓ ㄓㄨˋ, 察微知著] examine tiny clues to know general trend (成语 saw); deduce the whole story from small traces
成语[chéng yǔ, ㄔㄥˊ ㄩˇ, 成语 / 成語] saw: set expression of written Chinese, invariably made up of 4 characters (or two couplets of 4 characters), often alluding to a story or historical quotation, sometimes cliched, trite or old-fashioned (specialized Chinese saw dictionaries 成語辭典|成语辞典 list
剧情[jù qíng, ㄐㄩˋ ㄑㄧㄥˊ, 剧情 / 劇情] story line; plot
柳毅传[Liǔ Yì zhuàn, ㄌㄧㄡˇ ㄧˋ ㄓㄨㄢˋ, 柳毅传 / 柳毅傳] story of Liu Yi, Tang fantasy fiction by Li Chaowei 李朝威, popular with dramatist of subsequent dynasties
琴书[qín shū, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄨ, 琴书 / 琴書] traditional art form, consisting of sung story telling with musical accompaniment
都市传奇[dū shì chuán qí, ㄉㄨ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, 都市传奇 / 都市傳奇] urban legend (translation of recent western term); story or theory circulated as true; same as 都會傳奇|都会传奇
都会传奇[dū huì chuán qí, ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, 都会传奇 / 都會傳奇] urban legend (translation of recent western term); story or theory circulated as true; same as 都市傳奇|都市传奇
不经之谈[bù jīng zhī tán, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ ㄓ ㄊㄢˊ, 不经之谈 / 不經之談] absurd statement; cock-and-bull story
本事[běn shì, ㄅㄣˇ ㄕˋ, 本事] ability; skill; source material; original story
伊索[Yī suǒ, ㄧ ㄙㄨㄛˇ, 伊索] Aesop (trad. 620-560 BC), Greek slave and story-teller, reported author of Aesop's fables
古代史[gǔ dài shǐ, ㄍㄨˇ ㄉㄞˋ ㄕˇ, 古代史] ancient history
古史[gǔ shǐ, ㄍㄨˇ ㄕˇ, 古史] ancient history
历史久远[lì shǐ jiǔ yuǎn, ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄐㄧㄡˇ ㄩㄢˇ, 历史久远 / 歷史久遠] ancient history
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
巴罗克[bā luó kè, ㄅㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄎㄜˋ, 巴罗克 / 巴羅克] baroque (period in western art history)
伯利恒[Bó lì héng, ㄅㄛˊ ㄌㄧˋ ㄏㄥˊ, 伯利恒 / 伯利恆] Bethelehem (in the biblical nativity story)
清史列传[Qīng shǐ liè zhuàn, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄨㄢˋ, 清史列传 / 清史列傳] Biographic history of Qing dynasty by a succession of authors, published 1928 and revised 1987, with biographies of 2,900 notable Qing commoner citizens, 80 scrolls
刊登[kān dēng, ㄎㄢ ㄉㄥ, 刊登] carry a story; publish (in a newspaper or magazine)
文明小史[Wén míng xiǎo shǐ, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕˇ, 文明小史] Short history of civilization, late Qing novel by Li Boyuan 李伯元 or Li Baojia 李寶嘉|李宝嘉 describing the turmoil after the 1900 Eight nation intervention
宋祁[Sòng Qí, ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˊ, 宋祁] Song Qi (998-1061), Song dynasty poet and writer, coauthor of History of the Later Tang Dynasty 新唐書|新唐书
中国小说史略[Zhōng guó xiǎo shuō shǐ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ ㄕˇlu:e4, 中国小说史略 / 中國小說史略] Concise history of the Chinese novel by Lu Xun 鲁迅|鲁迅
国书[guó shū, ㄍㄨㄛˊ ㄕㄨ, 国书 / 國書] credentials (of a diplomat); documents exchanged between nations; national or dynastic history book
古文运动[gǔ wén yùn dòng, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 古文运动 / 古文運動] cultural movement aspiring to study and emulate classic works, at different periods of history, esp. Tang and Song
齐书[Qí shū, ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 齐书 / 齊書] History of Qi of the Southern dynasties, seventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Xiao Zixian 蕭子顯 萧子显 in 537 during Liang of the Southern dynasties 南朝梁, 59 scrolls; usually 南齊書|南齐书 to distinguish from Northern Qi
清史稿[Qīng shǐ gāo, ㄑㄧㄥ ㄕˇ ㄍㄠ, 清史稿] Draft History of the Qing dynasty, sometimes listed as number 25 or 26 of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Zhao Erxun 趙爾巽|赵尔巽 in 1927 during the Northern Warlords period, 536 scrolls
历朝通俗演义[lì cháo tōng sú yǎn yì, ㄌㄧˋ ㄔㄠˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 历朝通俗演义 / 歷朝通俗演義] Dramatized history of successive dynasties (from Han to Republican China) by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩
民国通俗演义[Mín guó tōng sú yǎn yì, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨㄥ ㄙㄨˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 民国通俗演义 / 民國通俗演義] Dramatized history of Republican China until 1927 by Cai Dongfan 蔡東藩|蔡东藩, and later chapters by Xu Qinfu 許廑父|许廑父
隋唐演义[Suí Táng yǎn yì, ㄙㄨㄟˊ ㄊㄤˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 隋唐演义 / 隋唐演義] Dramatized History of Sui and Tang, novel by Qing dynasty author Chu Renhuo 褚人獲|褚人获
地史[dì shǐ, ㄉㄧˋ ㄕˇ, 地史] earth history; geological history
沿革[yán gé, ㄧㄢˊ ㄍㄜˊ, 沿革] evolution of sth over time; course of development; history
太平广记[Tài píng Guǎng jì, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄤˇ ㄐㄧˋ, 太平广记 / 太平廣記] Extensive records of the Taiping era (978), fictional history edited by Li Fang 李昉
厂史[chǎng shǐ, ㄔㄤˇ ㄕˇ, 厂史 / 廠史] factory history
民间故事[mín jiān gù shi, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ ㄕ˙, 民间故事 / 民間故事] folk story; folktale
说书[shuō shū, ㄕㄨㄛ ㄕㄨ, 说书 / 說書] folk art consisting of story-telling to music
伏笔[fú bǐ, ㄈㄨˊ ㄅㄧˇ, 伏笔 / 伏筆] foreshadowing (literary device); foretaste of material to come (in essay or story)
客西马尼花园[Kè xī mǎ ní huā yuán, ㄎㄜˋ ㄒㄧ ㄇㄚˇ ㄋㄧˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 客西马尼花园 / 客西馬尼花園] Garden of Gethsemane (in the Christian passion story)

story ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インサイドストーリー[, insaidosuto-ri-] (n) inside story
お化けの話[おばけのはなし, obakenohanashi] (n) (See 怪談) spooky tale; ghost story
お化け話;御化け話[おばけばなし, obakebanashi] (n) (See 怪談) ghost story; spooky story
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
ショートストーリー[, sho-tosuto-ri-] (n) short story
ディテクティブストーリー[, deitekuteibusuto-ri-] (n) detective story
ネタバレ;ネタばれ[, netabare ; neta bare] (n) (See ねた,ばれる) spoiler; something that spoils the ending of a story or movie
ばつを合わせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp,v1) (See 辻褄を合わせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation
パンチライン[, panchirain] (n) (See 落ち・おち・3) punch-line (of story or joke)
ほら話;法螺話[ほらばなし, horabanashi] (n) (See 法螺) tall story; cock-and-bull story
中編;中篇[ちゅうへん, chuuhen] (n) (1) (See 前編) second part; second volume; (2) (abbr) (See 中編小説・ちゅうへんしょうせつ,短編,長編) novelette; novella; short novel; long short story; medium-length story
中編小説;中篇小説[ちゅうへんしょうせつ, chuuhenshousetsu] (n) novelette; novella; short novel; long short story; medium-length story
仮名草子[かなぞうし, kanazoushi] (n) story book written in kana (or in kana mixed with Chinese characters) in the early Edo period (primarily for the enlightenment and entertainment of women and children)
冊子[さっし, sasshi] (n) book; booklet; story book; pamphlet; notebook; (P)
史談[しだん, shidan] (n) historical story
天狗話[てんぐばなし, tengubanashi] (n) boastful story
奇談;綺談[きだん, kidan] (n) romantic story; colorful story; colourful story; highly embellished story
寝物語[ねものがたり, nemonogatari] (n) (1) pillow talk; conversation in bed; (2) bedtime story
小話;小咄[こばなし;しょうわ(小話), kobanashi ; shouwa ( kobanashi )] (n) (1) anecdote; (2) brief (comic) story
就寝時のお伽話[しゅうしんじのおとぎばなし, shuushinjinootogibanashi] (n) bedtime story
幽霊話[ゆうれいばなし, yuureibanashi] (n) ghost story
御土産話;お土産話[おみやげばなし, omiyagebanashi] (n) (See お土産) trip story; vacation story
御大層;ご大層[ごたいそう, gotaisou] (adj-na,n) exaggerated story
忠臣蔵[ちゅうしんぐら, chuushingura] (n) (See 浄瑠璃) performance or narrative based on the story of the Forty-seven Ronin (esp. the Kanadehon Chushingura, an epic puppet play first performed in 1748)
恐怖物語[きょうふものがたり, kyoufumonogatari] (n) scary story; horror story
情話[じょうわ, jouwa] (n) conversing from the heart; love story
戯け話[おどけばなし, odokebanashi] (n) funny story
手っ取り早く言えば[てっとりばやくいえば, tettoribayakuieba] (exp) (See 早く言えば) in a word; to put it briefly; to make a long story short
捕り物;捕物帳;捕物帖[とりものちょう, torimonochou] (n) (1) (See 目明かし,岡っ引き) detective story (esp. one from the Edo period featuring thief-takers); (2) detective's memoirs; thief taker's memoirs
掌篇[しょうへん, shouhen] (n) short short story
掌篇小説[しょうへんしょうせつ, shouhenshousetsu] (n) short short story
掌編;小編[しょうへん, shouhen] (n) conte; (very) short story or article
早い話が[はやいはなしが, hayaihanashiga] (exp,adv) in short; in a nutshell; in a word; to cut a long story short
早く言えば[はやくいえば, hayakuieba] (exp) (See 手っ取り早く言えば) in a word; to put it briefly; to make a long story short
母物[ははもの, hahamono] (n) story of maternal love
漂流記[ひょうりゅうき, hyouryuuki] (n) castaway story (e.g. Robinson Crusoe); drifter's adventure tale
玉手箱;たまて箱[たまてばこ, tamatebako] (n) (1) treasure chest (in the story of Urashima Taro); Urashima's casket; Pandora's box; (2) important secret that is not easily revealed to others
空説[くうせつ, kuusetsu] (n) groundless rumor or story (rumour)
笑話[しょうわ, shouwa] (n) amusing story
興行化[こうぎょうか, kougyouka] (n,vs) staging or filming a story
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ヒストリの置換[ヒストリのちかん, hisutori nochikan] history substitution
ヒストリリスト[ひすとりりすと, hisutoririsuto] history list
動作記録[どうさきろく, dousakiroku] audit trail, history
履歴[りれき, rireki] log, record, history
改訂履歴[かいていりれき, kaiteirireki] revision history
配布先表展開履歴表示[はいふさきひょうてんかいりれきひょうじ, haifusakihyoutenkairirekihyouji] DL expansion history indication
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
歴史[れきし, rekishi] Thai: ประวัติศาสตร์ English: history

story ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชญานิยาย ; อาชญนิยาย[n. exp.] (ātchayāniyā) EN: crime story ; detective story FR:
บ้านชั้นเดียว[n. exp.] (bān chan dī) EN: one story house FR: maison de plain-pied [f]
เบือนเรื่อง[v. exp.] (beūoen reūa) EN: twist a story FR: déformer une histoire
บทประพันธ์[n.] (botpraphan) EN: article ; story ; work ; writing FR:
ชั้น[n.] (chan) EN: floor ; storey ; story (Am.) FR: étage [m] ; niveau [m]
ชีวประวัติ[n.] (chīwaprawat) EN: biography ; life story FR: biographie [f]
ชวนหัว[n.] (chūanhūa) EN: funny story ; joke ; farce FR: boutade [f] ; mot d'esprit [m] ; plaisanterie [f]
การสร้างเรื่อง[n. exp.] (kān sāng re) EN: writing a story FR:
การแต่งเรื่อง[n. exp.] (kān taeng r) EN: writing a story ; making a story ; inventing a story FR:
คดี[n.] (khadī) EN: story ; account FR:
ข่าวอื้อฉาว[n. exp.] (khāo eūchāo) EN: scandal story FR:
ข่าวนำ[n. exp.] (khāo nam) EN: lead story FR: titre [m] ; manchette [f]
ข่าวพาดหัว[n.] (khāophāthūa) EN: headline ; front-page story ; headline news FR: titre [m] ; manchette [f] ; une [f]
คติชาวบ้าน[n.] (khatichāobā) EN: folklore ; folk story FR: folklore [m]
คตินิยาย[n. exp.] (khati niyāi) EN: allegory ; parable ; fable ; didactic story FR: allégorie [f] ; parabole [f]
ข้อแก้ตัว[n. exp.] (khø kaētūa) EN: old story ; acknowledgment of error ; excuse ; defense ; begging pardon FR: excuse [f] ; justification [f]
ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: subject ; case ; matter ; story ; gist ; substance ; message FR: contenu [m] ; teneur [f] ; substance [f] ; message [m] ; important [m]
ข้อความพิสดาร[n. exp.] (khøkhwām ph) EN: comprehensive story ; comprehensive article FR:
โคมูตร[n.] (khōmūt) EN: punctuation mark marking the end of a story (๛) FR:
โครงเรื่อง[n.] (khrōngreūan) EN: story line ; plot ; outline FR: intrigue [f] ; scénario [m] ; canevas [m] ; script [m]
ความเป็นมา[n. exp.] (khwām pen m) EN: background ; history ; story ; development FR: historique [m] ; histoire [f] ; passé [m] ; évolution [f]
แหล่[n.] (laē) EN: chapter ; episode in the story of the last incarnation of the Buddha ; episode in the story of the last great incarnation of the Buddha FR: chapitre de sermon [m]
เล่านิทาน[v. exp.] (lao nithān) EN: tell a story FR: raconter une histoire
ลงข่าว[v.] (longkhāo) EN: publish ; print ; print a story ; print the news FR: publier ; répandre une nouvelle
มหาพน[n.] (mahāphon) EN: [name of the seventh of the twelve sections of the story of Gautama Buddha as Vessantara] FR:
มุขตลก[n.] (muktalok) EN: gag ; joke ; gimmick ; funny twist ; comic twist ; humorous twist ; funny angle of the story ; punch line FR: fin de l'histoire [f]
นักเล่าเรื่อง[n. exp.] (nak lao reū) EN: storyteller = story teller = story-teller FR: conteur [m]
นวนิยาย[n.] (nawaniyāi) EN: novel ; fiction ; story FR: roman [m] ; nouvelle [f] ; fiction [f]
นวนิยายเรื่องสั้น [n.] (nawaniyāi r) EN: short story FR: nouvelle [f] ; opuscule [m] ; recueil [m]
เนื้อเรื่อง[n.] (neūareūang) EN: plot ; outline ; story ; scenario ; subject FR: thème [m] ; sujet [m] ; intrigue [f] ; scénario [m] ; teneur [f]
นิทาน[n.] (nithān) EN: tale ; story ; yarn ; fable FR: histoire [f] ; récit [m] ; fable [f] ; conte [m] ; anecdote [f]
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า [xp] (nithān reūa) EN: this story teaches that FR: cette histoire enseigne que
นิทานสองภาษา[n. exp.] (nithān søng) EN: bilingual story FR: récit bilingue [m]
นิยาย[n.] (niyāi) EN: myth ; tale ; story ; fiction ; fable ; fairy fable FR: mythe [m] ; légende [f] ; histoire [f] ; récit [m] ; conte [m] ; fable [f]
นิยายอิงประวัติศาสตร์[n. exp.] (niyāi ing p) EN: story based on history ; historical novel FR: roman historique [m]
นิยายขบขัน[n. exp.] (niyāi khopk) EN: comical story FR:
ปกรณัม[n.] (pakaranam) EN: story ; book ; literary composition ; dissertation ; exposition ; treatise FR:
ปกรณ์[n.] (pakøn) EN: book ; manual ; textbook ; scripture ; story FR:
ปั้นเมฆ[v. exp.] (pan mēk) EN: fabricate a story FR:
ปั้นเรื่อง[v. exp.] (pan reūang) EN: invent a story ; make up a story FR: inventer une histoire

story ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiergeschichte {f}animal story
Lügengeschichte {f}cock and bull story
Ammenmärchen {n}cock-and-bull story
Titelgeschichte {f}cover story
Märchen {n}fairy tale; fairy-tale; fairy story
Seemannsgarn {n} | Seemannsgarn spinnensailor's yarn; fish story [Am.] | to spin a yarn
Rahmenhandlung {f}frame story
Detektivgeschichte {f}mystery story
Novelle {f}novella; short story
Feuilleton {n}serial story column; supplement
Geschichte {f}; Story
Anamnese {f} [med.]medical history
Artikelkontodatei {f} [comp.]article history file
Kulturgeschichte {f}cultural history
Frühgeschichte {f}early history
Historie {f}history
Entstehungsgeschichte {f}history of origins
Entwicklungsgeschichte {f}history of development
Geschichte {f} | in die Geschichte eingehenhistory | to go down in history
Religionsgeschichte {f}history of religion
Wissenschaftsgeschichte {f}history of science
Humoreske {f}homorous sketch; homorous story; humoresque
Geistesgeschichte {f}intellectual history
Heimatkunde {f}local history and geography
Heimatmuseum {n}local museum; museum of local history
Hochhaus {n}multistory building
Naturgeschichte {f}natural history
Pointe {f} (einer Geschichte)(main) point (of a story)
Geschichtswissenschaft {f}science of history
Lebensgeschichte {f}story of someone's life
Storyboard {n}(Film) storyboard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า story
Back to top