ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surgeon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surgeon*, -surgeon-

surgeon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surgeon (n.) ศัลยแพทย์ Syn. surgical expert
surgeon general (n.) แพทย์ทหาร
English-Thai: HOPE Dictionary
surgeon(เซอ'เจิน) n. ศัลยแพทย์
surgeon generaln. เจ้ากรมการแพทย์ทหาร,Surgeon General ผ.อ.สำนักUS Bureau of Public Health pl. surgeons general
English-Thai: Nontri Dictionary
surgeon(n) ศัลยแพทย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
surgeon, thoracicศัลยแพทย์ทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Surgeonsศัลยแพทย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศัลยแพทย์ (n.) surgeon
หมอผ่าตัด (n.) surgeon See also: sawbones Syn. หมอศัลยกรรม, ศัลยแพทย์
หมอศัลยกรรม (n.) surgeon See also: sawbones Syn. ศัลยแพทย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I should have been a surgeon with these hands.ฉันจะได้รับศัลยแพทย์
We'll see if our computer brain surgeon and psychiatrist can put Hal back together again.เราจะดูว่าศัลยแพทย์ คอมพิวเตอร์สมองของเราและ จิตแพทย์สามารถใส่ แฮล กลับมารวมกันอีกครั้ง ที่จะบอกความจริงกับคุณ
That's what the club fellas used to call my father. Can you imagine a surgeon called Bub?เป็นชื่อที่เพื่อนๆเรียกพ่อผม คิดดูสิ ศัลยแพทย์ชื่อ "บัฟ"
The resident surgeon has been burning the midnight oils.ศัลยแพทย์ของเราทำบูชายัญกันมั้ง
Like, "Dad, I'm not going to be a heart surgeon "like you or my brother after all,อย่างเช่น"พ่อครับ ผมจะ ไม่ได้เป็นหมอโรคหัวใจ...
The surgeon will speak to you in a few moments.เดี๋ยวคุณหมอมาคุยด้วย
I hope you won't become a surgeon who prays in the O.R.ผมหวังว่าคุณคงไม่กลายเป็น / ศัลยแพทย์ที่เข้ามาสวดมนต์ในห้องผ่าตัดนะ
I'm calling to see if you remember the name of that tree surgeon we used.ฉันโทรมาถามว่า คุณยังจำ ชื่อของคนแต่งสวนที่เคยทำให้เราได้ไหม
Um... it's surgeon number two's.เอ่อ ศัลยแพทย์เบอร์สองน่ะ
Besides, sometimes a young field medic needs his surgeon around.อีกอย่างนะ บางครั้งแพทย์สนามมือใหม่.. ก็ต้องการให้มีแพทย์ผ่าตัดอยู่ด้วย
A friend of mine is the chief surgeon in Kamioka. What about Sayuri?ซายูริล่ะ เราไปด้วยกันไม่ได้หรอ?
You've just described every surgeon I've ever met.เทียนไข เพื่อปิดน้ำเหลืองที่ไหลจากศพ น้ำหอมเพื่อดับกลิ่น

surgeon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柳叶刀[liǔ yè dāo, ㄌㄧㄡˇ ㄧㄝˋ ㄉㄠ, 柳叶刀 / 柳葉刀] lancet (surgeon's knife)
外科医生[wài kē yī shēng, ㄨㄞˋ ㄎㄜ ㄧ ㄕㄥ, 外科医生 / 外科醫生] surgeon

surgeon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イレズミニザ[, irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish
オーシャンサージョン;オーシャンサージャン[, o-shansa-jon ; o-shansa-jan] (n) ocean surgeon (Acanthurus bahianus, species of Atlantic tang)
軍医監[ぐんいかん, gun'ikan] (n) surgeon major general
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific)
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish)
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador)
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[, indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean)
オスジクロハギ;ダークサージャン;ダークサージョン;リングテールサージャンフィッシュ;リングテールサージョンフィッシュ[, osujikurohagi ; da-kusa-jan ; da-kusa-jon ; ringute-rusa-janfisshu ; ringute-rusa-j] (n) ringtail surgeonfish (Acanthurus blochii, species of tang from the Indo-Pacific); blue-banded pualu; dark surgeon; tailring surgeonfish
オハグロハギ[, ohagurohagi] (n) Thompson's surgeonfish (Acanthurus thompsoni, species of Indo-Pacific tang whose Indian Ocean population lacks the white caudal fin of the Pacific variety)
オレンジソケットサージョンフィッシュ;オレンジソケットサージャンフィッシュ[, orenjisokettosa-jonfisshu ; orenjisokettosa-janfisshu] (n) orange-socket surgeonfish (Acanthurus auranticavus, species of the Indo-West Pacific)
ガルフサージョンフィッシュ;ガルフサージャンフィッシュ[, garufusa-jonfisshu ; garufusa-janfisshu] (n) Gulf surgeonfish (Acanthurus randalli, species of tang found in Florida and northeastern Gulf of Mexico)
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[, kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth
クログチニザ;チョコレートサージャンフィッシュ;チョコレートサージョンフィッシュ;ミミックサージャンフィッシュ;ミミックサージョンフィッシュ[, kuroguchiniza ; chokore-tosa-janfisshu ; chokore-tosa-jonfisshu ; mimikkusa-janfiss] (n) chocolate surgeonfish (Acanthurus pyroferus, Indo-Pacific species of tang); mimic surgeonfish; orange-gilled surgeonfish
クロハギ;イエローフィンサージャンフィッシュ;イエローフィンサージョンフィッシュ[, kurohagi ; iero-finsa-janfisshu ; iero-finsa-jonfisshu] (n) yellowfin surgeonfish (Acanthurus xanthopterus, Indo-Pacific species of tang)
クロハギ属[クロハギぞく, kurohagi zoku] (n) Acanthurus (type genus of surgeonfishes and tangs in the family Acanthuridae which have a pair of sharp spines on either side of the base of the tail)
クロモンツキ[, kuromontsuki] (n) epaulette surgeonfish (Acanthurus nigricauda, Indo-Pacific species of tang); blackstreak surgeonfish
コクテンサザナミハギ[, kokutensazanamihagi] (n) twospot surgeonfish (Ctenochaetus binotatus, species of bristletooth tang native to the Indo-Pacific)
ゴマニザ[, gomaniza] (n) whitespotted surgeonfish (Acanthurus guttatus, Indo-Pacific species of tang)
コンヴィクトサージャンフィッシュ;コンヴィクト・サージャンフィッシュ[, konvikutosa-janfisshu ; konvikuto . sa-janfisshu] (n) convict surgeonfish (Acanthurus triostegus, species of the Indo-Pacific); convict tang; manini
サザナミハギ[, sazanamihagi] (n) striated surgeonfish (Ctenochaetus striatus, species of bristletooth tang native to the Indo- Pacific)
スジクロハギ;ホワイトバーサージャンフィッシュ;ホワイトバーサージョンフィッシュ[, sujikurohagi ; howaitoba-sa-janfisshu ; howaitoba-sa-jonfisshu] (n) whitebar surgeonfish (Acanthurus leucopareius, Western Central Pacific species of tang)
ストライプドフィンサージョンフィッシュ;ストライプドフィンサージャンフィッシュ[, sutoraipudofinsa-jonfisshu ; sutoraipudofinsa-janfisshu] (n) striped-fin surgeonfish (Ctenochaetus marginatus, species of bristletooth tangs from the Pacific); blue-spotted bristletooth
スポッテッド・タン;スポッティドタン[, supotteddo . tan ; supotteidotan] (n) spotted tang (Zebrasoma gemmatum, species of Western Indian Ocean tang); gem surgeonfish
ソハールサージョンフィッシュ;ソハールサージャンフィッシュ[, soha-rusa-jonfisshu ; soha-rusa-janfisshu] (n) sohal surgeonfish (Acanthurus sohal, species of tang found from the Red Sea to the Persian Gulf); Red Sea surgeonfish; sohal tang
ダブルバンドサージョンフィッシュ;ダブルバンドサージャンフィッシュ[, daburubandosa-jonfisshu ; daburubandosa-janfisshu] (n) doubleband surgeonfish (Acanthurus tennentii, species of Indian Ocean tang); lieutenant surgeon; lieutenant surgeonfish; lieutenant tang
デスジャーディンズセイルフィンタン[, desuja-deinzuseirufintan] (n) Desjardin's sailfin tang (Zebrasoma desjardinii, species of Indian Ocean tang); Indian sail-fin surgeonfish; Red Sea sailfin tang
テングハギ[, tenguhagi] (n) bluespine unicornfish (Naso unicornis, species of Indo-Pacific tang); bluespine surgeonfish; short-nose unicornfish
テングハギ属[テングハギぞく, tenguhagi zoku] (n) Naso (genus of tropical marine surgeonfishes in the family Acanthuridae known as unicorn fishes due to a spike protruding from the forehead)
トミニサージョンフィッシュ;トミニサージャンフィッシュ[, tominisa-jonfisshu ; tominisa-janfisshu] (n) Tomini surgeonfish (Ctenochaetus tominiensis, species of bristletooth tang from the Western Central Pacific)
ナミダクロハギ;ジャパンサージャンフィッシュ;ジャパンサージョンフィッシュ[, namidakurohagi ; japansa-janfisshu ; japansa-jonfisshu] (n) Japan surgeonfish (Acanthurus japonicus, Indo-West Pacific species of tang found from Indonesia to the Philippines and Ryukyu Islands)
ナメラハギ[, namerahagi] (n) chronixis surgeonfish (Acanthurus chronixis, Western-Pacific species of tang from Kapingamarangi in the Caroline Islands)
ナンヨウハギ;ドリー;パレット・サージャン;パレット・サージョン;パレットサージョン;パレットサージャンフィッシュ;パレットサージョンフィッシュ;ブルー・タン;ブルータン[, nanyouhagi ; dori-; paretto . sa-jan ; paretto . sa-jon ; parettosa-jon ; parettosa] (n) palette surgeonfish (Paracanthurus hepatus, species of Indo-Pacific tang); palette surgeon; blue surgeonfish; blue tang
ナンヨウハギ属[ナンヨウハギぞく, nanyouhagi zoku] (n) Paracanthurus (genus in the family Acanthuridae whose sole member is the palette surgeonfish)
ニザダイ科[ニザダイか, nizadai ka] (n) Acanthuridae (family of marine tropical surgeonfishes, tangs, and unicornfishes including about 80 species in 6 genera)
ニジハギ[, nijihagi] (n) lined surgeonfish (Acanthurus lineatus, Indo-Pacific species of tang); clown surgeonfish; blue banded surgeonfish; blue linned surgeonfish; striped surgeonfish
パウダーブルーサージョンフィッシュ;パウダーブルーサージャンフィッシュ[, pauda-buru-sa-jonfisshu ; pauda-buru-sa-janfisshu] (n) powderblue surgeonfish (Acanthurus leucosternon, species of Indo-West Pacific tang)
ヒラニザ[, hiraniza] (n) elongate surgeonfish (Acanthurus mata, species of Indo-Pacific tang)
ファインラインドサージャンフィッシュ;ファインラインドサージョンフィッシュ[, fainraindosa-janfisshu ; fainraindosa-jonfisshu] (n) finelined surgeonfish (Acanthurus grammoptilus, species of Western Pacific tang found in the Philippines, Indonesia and north-western Australia)
ファウラーズサージャンフィッシュ;ファウラーズサージョンフィッシュ[, faura-zusa-janfisshu ; faura-zusa-jonfisshu] (n) Fowler's surgeonfish (Acanthurus fowleri, species of Western Pacific tang)

surgeon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมอผ่าตัด[n.] (mø phātat) EN: surgeon FR: chirurgien [m]
งอก[n.] (ngøk) EN: sprout ; outgrowth FR: pousse [f] ; rejet [m] ; surgeon [m] ; drageon [m] ; cépée [f]
แพทย์ผ่าตัด[n. exp.] (phaēt phāta) EN: surgeon FR: chirurgien [m]
ศัลยแพทย์[n.] (sanlayaphaē) EN: surgeon FR: chirurgien [m]
ศัลยแพทย์[n.] (sanyaphaēt ) EN: surgeon FR: chirurgien [m]
เสนารักษ์[n.] (sēnārak) EN: army surgeon ; medical officer FR:
ทันตแพทย์[n.] (thantaphaēt) EN: dentist ; dental surgeon FR: dentiste [m] ; chirurgien-dentiste (Fra.) [m] ; médecin-dentiste (Sui.) [m]

surgeon ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzchirurg {m} [med.]heart surgeon; cardiac surgeon
Militärarzt {m}military surgeon
Facharzt {m} für plastische Chirurgie [med.]plastic surgeon
Tierarzt {m}VS : veterinary surgeon [Br.]
Doktorfisch {m} (Acanthuridae) [zool.]surgeon fish
Veterinär {m}veterinary surgeon; veterinarian [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surgeon
Back to top