ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stadium

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stadium*, -stadium-

stadium ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stadium (n.) สนามกีฬาที่มีอัฒจันทร์โดยรอบ Syn. arena, amphitheater, grandstand
stadium (n.) สนามวิ่งแข่งของกรีกโบราณ Syn. racecourse
stadium (n.) หน่วยวัดความยาวของกรีกโบราณมีค่าประมาณ 607 ฟุต
English-Thai: HOPE Dictionary
stadium(สเท'เดียม) n. สนามกีฬา pl. stadiums,stadia
English-Thai: Nontri Dictionary
stadium(n) สนามกีฬา,กรีฑาสถาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stadiumsสนามกีฬา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรีฑาสถาน (n.) stadium See also: athletic grounds
สนามกีฬา (n.) stadium See also: sports stadium, arena, ground for sports
สนามมวย (n.) boxing stadium See also: boxing ring Syn. เวทีมวย, เวที, สนามแข่งมวย
สนามแข่งมวย (n.) boxing stadium See also: boxing ring Syn. เวทีมวย, เวที
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The market is opposite the stadiumตลาดอยู่ตรงข้ามกับสนามกีฬา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A concentration camp is built the way a stadium or a hotel is built:แคมป์ทรมานนี้ มีกระบวนการเฉกเช่นดียวกับ การสร้างสนามกีฬา และโรงแรม
We set up a camera in the stadium a while ago.เราติดตั้งกล้องในสนามกีฬา เรียบร้อยแล้ว
Initially the stadium area was mobbed with ambulances, but the game finished without major disruptionsในช่วงแรก ผู้ชมในสนามต่างแตกตื่น แต่การแข่งขันก็ดำเนินไปโดยไม่มีความขัดข้อง...
We're here deep in the heart of toothless country, coming to you from a simple Texas high school stadium that's been retrofitted for the big event.เราอยู่ลึก ณ ใจกลาง เขตชุมชนแถบชานเมือง... ถ่ายทอดสดจาก สนามกีฬา รร.มัธยมเท็กซัส สนามถูกปรับปรุงเพื่อ การแข่งขันฟุตบอลครั้งใหญ่
The stadium will be open for use from 9am to 10pm.สนามกีฬาจะเปิดให้ใช้เวลา 9โมงเช้าถึง4 ทุ่ม
He's been trying to build a new stadium for years.เขาพยายามหลายครั้งเพื่อขอใบอนุญาติที่จะก่อสร้างมันให้ได้ เชื่อเปล่า แค่แป๊บเดียวเขาก็สร้างมันเสร็จ
François Pienaar's team came to Loftus Versfeld Stadium this afternoon unprepared and arrogant.ทีมของ ฟรองซัวส์ พินนาร์.. ได้มาแข่งขันที่สนามกีฬาลอฟตัสเมื่อบ่ายวันนี้ อย่างประมาท..
Everybody in the stadium greeted me with a song.ทุกคนในสนามทักทายผมด้วยเพลง
We want snipers on top of the stadium and the surrounding buildings here.ผมต้องการมือปืนคุ้มกันชั้นบนของสนามกีฬา และตึกโดยรอบทั้งหมด
And here, inside the soccer stadium after the Barakar Massacre.และนี่ ในสนามฟุตบอล หลังจากการสังหารหมูที่ บาราการ์
Three of the people who left that stadium before that accident they're now dead.สามคนที่ออกมาก่อนจากสนามแข่งนั่น ตายแล้วเพราะอุบัติเหตุ
The dolphin is captured and put in a concrete tank surrounded by a stadium full of screaming people.โลมาสามารถ ที่จะมองผ่านตัวคุณได้ พวกมันเห็นหัวใจคุณเต้น

stadium ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体育馆[tǐ yù guǎn, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄍㄨㄢˇ, 体育馆 / 體育館] gym; gymnasium; stadium
比赛场[bǐ sài chǎng, ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ ㄔㄤˇ, 比赛场 / 比賽場] stadium; playing field for a competition
球场[qiú chǎng, ㄑㄧㄡˊ ㄔㄤˇ, 球场 / 球場] stadium; sports ground; court; pitch; field; golf course
体育场[tǐ yù chǎng, ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ, 体育场 / 體育場] stadium
北京工人体育场[Běi jīng Gōng rén Tǐ yù chǎng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ, 北京工人体育场 / 北京工人體育場] Workers Stadium

stadium ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカジャン[, sukajan] (n) (See スタジャン) satin and embroidered version of a stadium jumper
スタディアム[, sutadeiamu] (n) stadium
メーンスタジアム[, me-nsutajiamu] (n) main stadium
中売り[なかうり, nakauri] (n) ambulatory vending of snacks in a theater or stadium (theatre)
試合場[しあいじょう, shiaijou] (n) ring; playing field; stadium
運動公園[うんどうこうえん, undoukouen] (n) sports park; athletic park; stadium
スタジアム[, sutajiamu] (n) stadium; (P)
ボックス席[ボックスせき, bokkusu seki] (n) box seat; (restaurant) booth; box (theater, sports stadium, etc.)
場外[じょうがい, jougai] (n) outside the hall or stadium; off the premises; (P)
客席[きゃくせき, kyakuseki] (n) (1) guest seating (e.g. theater, stadium); passenger seat (e.g. taxi); (2) audience; (P)
球場[きゅうじょう, kyuujou] (n) baseball stadium; (P)
甲子園[こうしえん, koushien] (n) (See 全国高等学校野球選手権大会) Koshien (location of Koshien Stadium, where the Japan National High School Baseball Tournament is held)
競技場[きょうぎじょう, kyougijou] (n) field; stadium; grounds

stadium ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อินดอร์สเตเดี่ยมหัวหมาก = อินดอร์ สเตเดี่ยม หัวหมาก[TM] (Indø Satēdī) EN: Indoor Stadium Huamark FR:
กรีฑาสถาน[n.] (krīthāsathā) EN: stadium ; athletic grounds FR: stade d'athlétisme [m] ; stade [m]
กรีฑาสถานแห่งชาติ[n. exp.] (krīthāsathā) EN: national stadium FR: stade national [m]
กรีฑาสถานแห่งชาติ[n. prop.] (Krīthāsathā) EN: National Stadium (Bkk) FR: National stadium (Bkk) [m]
ราชมังคลากีฬาสถาน[n. prop.] (Rātchamangk) EN: Rajamangala National Stadium ; Rajamangala Stadium FR:
สนามแข่งมวย[n. exp.] (sanām khaen) EN: boxing stadium FR:
สนามกีฬา[n. exp.] (sanām kīlā) EN: stadium ; field ; arena ; ground for sports FR: stade [m] ; terrain de sport [m]
สนามกีฬาแห่งชาติ[n. exp.] (sanām kīlā ) EN: national stadium FR: stade national [m]
สนามกีฬาแห่งชาติ[n. prop.] (Sanām Kīlā ) EN: National Stadium FR:
สนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์[n. prop.] (Sanām Kīlā ) EN: Chao Anouvong Stadium FR:
สนามกีฬาโอลิมปิก[n. exp.] (sanām kīlā ) EN: Olympic Stadium FR: stade olympique [m]
สนามกีฬาศรีณรงค์[n. prop.] (Sanām Kīlā ) EN: Sri Narong Stadium FR:
สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น : สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง[TM] (Sanām Kīlā ) EN: Thai-Japanese Stadium ; Thai-Japan Bangkok Youth Center FR:
สนามมวย[n. exp.] (sanām mūay) EN: boxing stadium FR: salle de boxe [f] ; stade de boxe [m]
สนามมวยราชดำเนิน[n. prop.] (Sanām Mūay ) EN: Rajadamnern Stadium ; Sanam Muay Rajadamnern ; Rajadumnern Stadium FR:
สนามมวยเวทีลุมพินี ; สนามมวยลุมพินี[n. prop.] (Sanām Mūay ) EN: Lumphini Boxing Stadium ; Lumpini Stadium FR: stade de boxe de Lumpini [m]
สนามศุภชลาศัย[n. prop.] (Sanām Supph) EN: Supachalasai Stadium FR:
สเตเดียม[n.] (satēdīem) EN: stadium FR: stade [m]
สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ[n. prop.] (sathānī San) EN: National Stadium Station FR:

stadium ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frühstadium {n} | im Frühstadiumearly stage | at an early stage
Anfangsphase {f}; Anfangsstadium
Stadium {n} | in diesem Stadiumstage | at this stage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stadium
Back to top