ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

supportive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *supportive*, -supportive-

supportive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supportive (adj.) สนับสนุน See also: เป็นกำลังใจ Syn. aiding, comforting, encouraging
English-Thai: HOPE Dictionary
supportive(ซะพอร์'ทิฟว) adj. ค้ำจุน,ยัน,สนับสนุน, Syn. stabilizing,sustaining
supportive therapyการรักษาแบบประคับประคอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
supportive medicationโอสถบำบัดประคับประคอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supportive Industry อุตสาหกรรมสนับสนุน อุตสาหกรรมผลิตสินค้าส่วนประกอบ ที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป ที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้า ถือเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน ที่จำเป็นของอุตสาหกรรมผลินชิ้นส่วนรถยนต์ และอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ ความพร้อมของอุตสาหกรรม ที่ผลิตสินค้าสนับสนุนที่จำเป็นนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้ [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Schools is not very supportive of the Department of swimmingโรงเรียนก็เลยไม่สนับสนุน เอกวิชาว่ายน้ำของเราสักที
I know it might sound like baloney but my wife and kids were real supportive of the whole thing all the way around.ผมรู้ว่านี่อาจจะฟังดูเหลวไหล... ...แต่ภรรยากับลูกผม สนับสนุนผมทุกอย่างในเรื่องนี้
I HAVE SUCH A SUPPORTIVE FAMILY AT A TIME LIKE THIS.ฉันมีครอบครัวที่ค่อยสนับสนุนในเวลาอย่างนี้
HE'S TOTALLY SUPPORTIVE ABOUT ME BECOMING THIS...เขาสนับสนุนฉันมากเลยกับการที่ฉันกลายเป็นอย่างนี้
I think you should know he's always been supportive of our fake relationship.ผมว่าคุณควรรู้นะ ว่าเขาสนันสนุนเรามาตลอดทั้งๆที่เราFake
I thought you were supportive of this union.แม่คิดว่าลูกจะสนับสนุนให้เราเป็นทองแผ่นเดียวกันซะอีก
Um, it's incredible how supportive my dad's been.อืม น่าแปลกใจไหมหล่ะ การสนับสนุนของพ่อฉันหนะ
...with every death reported we have to deal with a public-opinion trajectory that slides rapidly from supportive to negative to downright hostile.เรื่องรายงานการเสียชีวิต ต้องให้มันออกมาดูดีหน่อย เพื่อเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส
I have been nothing but supportive of you since you got out of jail.ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากสนับสนุนคุณ ตั้งแต่คุณออกจากคุก
But I think Vanessa's gonna be supportive and Serena and Jenny, your dad.แต่ฉันคิดว่า วาเนสซ่าต้องสนับสนุนแน่ แล้วก็เซรีน่า กับ เจนนี่ พ่อของเธอ
Dr. Graham's been so supportive of us.ดร.แกรแฮมก็ช่วยเราไว้มาก
You could be supportive without prying, that would be really great- Prying, okay.- เธอเป็นกำลังใจได้โดยที่ไม่ต้องเข้ามาก้าวก่าย - นั่นยิ่งจะเยี่ยมไปเลยทีเดียว - ก้าวก่าย โอเค

supportive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Solidargemeinschaft {f}supportive society

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า supportive
Back to top