ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sudden

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sudden*, -sudden-

sudden ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sudden (adv.) ทันทีทันใด See also: กะทันหัน, ฉับพลัน, โดยไม่คาดคิด Syn. abrupt, immediate, unexpected
sudden attack (n.) การโจมตีอย่างรวดเร็ว See also: การจู่โจม Syn. raid
sudden change (n.) การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน See also: การเปลี่ยนแปลงอย่างทันที
sudden descent (n.) การโฉบลงอย่างรวดเร็ว See also: การถลาลง Syn. stoop
sudden feeling (n.) ความรู้สึกที่เกิดขึ้นรวดเร็วและแรงกล้า
sudden flow (n.) การเคลื่อนที่ผ่านรวดเร็ว
sudden increase (n.) การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
sudden increase (n.) การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว See also: การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน
sudden occurrence (n.) การเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
suddenly (adv.) อย่างกะทันหัน See also: โดยทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, อย่างปัจจุบันทันด่วน Syn. abruptly, instantaneously, unexpectedly, swiftly, quickly
English-Thai: HOPE Dictionary
sudden(ซัด'เดิน) adj.,adv. ทันที,ทันใด,ฉับพลัน,กะทันหัน,รวดเร็ว,โดยปัจจุบัน,อย่างไม่มีการเตือนมาก่อน. n. การ (เรื่องที่) เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน, See also: suddenly adv. suddenness n., Syn. swift,guick
English-Thai: Nontri Dictionary
sudden(adj) ฉับพลัน,ทันทีทันใด,กะทันหัน,รวดเร็ว,ปัจจุบันทันด่วน
suddenly(adv) โดยฉับพลัน,ทันใดนั้น,โดยกะทันหัน,อย่างรวดเร็ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sudden and unforeseen damageความเสียหายฉับพลันโดยไม่คาดคิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sudden unexplained death syndrome (SUDS); syndrome, sudden unexplained nocturnal death (SUNDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
sudden drawdownsudden drawdown, การลดระดับน้ำฉับพลัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะทันหัน (adv.) suddenly See also: abruptly, immediately, unexpectedly Syn. กะทันหัน, ด่วน, เร็ว, ฉับพลัน, ทันที
กึก (adv.) suddenly See also: abruptly, precipitately, headlong, impetuously Syn. ทันที
ฉับพลัน (adv.) suddenly See also: abruptly, unexpectedly, all of a sudden, immediately, instantly, at once Syn. โดยทันที, โดยฉับพลัน
ฉับพลัน (adv.) suddenly See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbly Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุ๊บปั๊บ Ops. ช้า
ฉับพลัน (adv.) suddenly See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbly Syn. ปุบปับ, ทันที, รวดเร็ว Ops. ช้า
ฉับพลัน (adv.) suddenly See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbly Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุบปับ
ฉับพลัน (adv.) suddenly See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbly Syn. ทันที
ฉับพลัน (adv.) suddenly See also: at that moment, at once, promptly, quickly, instant, right away Syn. เดี๋ยวนั้น, ทันที, ทันใดนั้น, ทันทีทันใด
ฉับพลัน (adv.) suddenly See also: immediately, instantly, at once, promptly, quickly, right away, quickly, then and there Syn. ทันที, ทันทีทันใด, ฉับไว
ฉับพลัน (adv.) suddenly See also: abruptly, immediately, unexpectedly Syn. กะทันหัน, ด่วน, เร็ว, ทันที
ฉับไว (adv.) suddenly See also: immediately, instantly, at once, promptly, quickly, right away, quickly, then and there Syn. ทันที, ฉับพลัน, ทันทีทันใด
ชั่วพริบตา (adv.) suddenly See also: at once, in a wink, in an instant Syn. พริบตา
ชั่วพริบตา (adv.) suddenly See also: at once
ชั่วพริบตา (adv.) suddenly See also: at once Syn. ในพริบตา
ทันควัน (adv.) suddenly See also: immediately, instantly, at once, promptly, quickly, right away, quickly, then and there Syn. ทันที, ฉับพลัน, ทันทีทันใด, ฉับไว
ทันใด (adv.) suddenly See also: at that moment, at once, promptly, quickly, instant, right away Syn. เดี๋ยวนั้น, ฉับพลัน, ทันที, ทันใดนั้น, ทันทีทันใด
ปัจจุบันทันด่วน (adv.) suddenly See also: urgently, abruptly Syn. ทันทีทันใด, กะทันหัน, ทันใด
ปุ๊บ (adv.) suddenly See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbly Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุบปับ
ปุบปับ (adv.) suddenly See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbly Syn. ทันทีทันใด, รวดเร็ว, ฉับพลัน, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ปุ๊บปั๊บ Ops. ช้า
ปุ๊บปั๊บ (adv.) suddenly See also: abruptly, unexpectedly, quickly, rapidly, immediately, instantly, promptly, hastily, nimbly Syn. ปุบปับ, ทันที, รวดเร็ว, ฉับพลัน Ops. ช้า
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I hope we meet again suddenlyฉันหวังว่าพวกเราจะพบกันอีกไม่ช้านี้
Why are you suddenly changing the subject?ทำไมถึงได้เปลี่ยนเรื่องกระทันหันล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ
Do you suppose that sudden departure was intended to be funny?จู่ๆ ก็ปลีกตัวออกไปเฉยเลย นึกว่าตลกรึไง
Now, when Mrs. De Winter went below, as is supposed, and a sudden gust of wind came down, that would be enough to capsize the boat, wouldn't it?ผมสันนิษฐานว่าคุณนายเดอ วินเทอร์ลงไปข้างล่าง แล้วจู่ๆ ลมเเรงก็พัดลงมา จะเป็นเหตุให้เรือล่มได้มั้ย
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน
We regret any inconvenience the sudden cabin movement caused.เราขออภัยในความไม่สะดวกทุกอย่าง ที่เกิดจากห้องโดยสารกระแทกกระเทือน
This whole thing is Bill's idea, a sudden obsession with protecting me.ความคิตของบิลล์เขาน่ะ เกิดจะปกป้องกันขึ้นมากะทันหัน-- ลุกขึ้น เร็วเข้า
All of a sudden this civilian rushes into the plane.ทำไมพี่ไม่หาห้องเช่าสักห้อง แล้วมาทำงานกับผมล่ะครับ
# Now all of a sudden some strange things are happening to m# ตั้งแต่ตอนนี้เริ่มมีสิ่งแปลกๆกำลังเกิดขึ้น #
I feel a sudden onset of clarity, Bartok.ข้ารู้สึกกระจ่างขึ้นมาทันใด บาร์ทอค
And all of a sudden I blanked.ปุบปับลืมหมด พูดอะไรไม่ออก
In a diner once, a blind woman turned to me all of a sudden and asked me to pass her the mustard.ในร้านอาหารแห่งหนึ่ง หญิงตาบอด / หันมาที่ฉันและมันก็เกิดขึ้น... ...เธอขอให้ฉันช่วยส่งมัสตาร์ดให้เธอ
Anyway, the big day comes, I' m all packed up and waiting in the car to take me to the airport to pick up mummy who came from Munich to get me up to school when all of a sudden Lulu starts reading the Bible to me.อย่างไรก็ตาม วันนั้นก็มาถึง ฉันเก็บกระเป๋าและคอยอย่างใจเย็น ในรถที่จะพาฉันไปสนามบินเพื่อพบกับแม่ ที่เดินทางมาจาก มิวนิค เพื่อพาฉันกลับบ้าน

sudden ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灰姑娘[Huī gū niang, ㄏㄨㄟ ㄍㄨ ㄋㄧㄤ˙, 灰姑娘] Cinderella; a sudden rags-to-riches celebrity
暴卒[bào zú, ㄅㄠˋ ㄗㄨˊ, 暴卒] die of sudden illness; die suddenly
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 戄] fear; be in awe; sudden glance
一闪念[yī shǎn niàn, ㄧ ㄕㄢˇ ㄋㄧㄢˋ, 一闪念 / 一閃念] sudden idea; flash of insight
急袭[jí xí, ㄐㄧˊ ㄒㄧˊ, 急袭 / 急襲] sudden attack
撒手锏[sā shǒu jiǎn, ㄙㄚ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢˇ, 撒手锏 / 撒手鐧] sudden thrust with the mace; to play one's trump card
三长两短[sān cháng liǎng duǎn, ㄙㄢ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˇ, 三长两短 / 三長兩短] unexpected misfortune; unexpected accident; sudden death
[shà, ㄕㄚˋ, 霎] all of a sudden; drizzle
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 佹] almost succeed; crafty; suddenly
[shù, ㄕㄨˋ, 儵] alternate form of 倏; sudden; abrupt
[xù, ㄒㄩˋ, 魆] beguile; suddenly
窜红[cuàn hóng, ㄘㄨㄢˋ ㄏㄨㄥˊ, 窜红 / 竄紅] to become suddenly popular; suddenly all the rage
不翼而飞[bù yì ér fēi, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄦˊ ㄈㄟ, 不翼而飞 / 不翼而飛] disappear without trace; vanish all of a sudden; spread fast; spread like wildfire
[měng, ㄇㄥˇ, 猛] ferocious; suddenly; fierce; violent; abrupt
[bó, ㄅㄛˊ, 勃] flourishing; prosperous; suddenly; abruptly
[jù, ㄐㄩˋ, 遽] hurry; fast; suddenly
一下子[yī xià zi, ㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, 一下子] in a short while; all at once; all of a sudden
[mò, ㄇㄛˋ, 蓦 / 驀] leap on or over; suddenly
[zhà, ㄓㄚˋ, 咋] loud noise; shout; suddenly
急剧[jí jù, ㄐㄧˊ ㄐㄩˋ, 急剧 / 急劇] rapid; sudden
勃兴[bó xīng, ㄅㄛˊ ㄒㄧㄥ, 勃兴 / 勃興] rise suddenly; grow vigorously
暴涨[bào zhǎng, ㄅㄠˋ ㄓㄤˇ, 暴涨 / 暴漲] rise suddenly and sharply
[é, ㄜˊ, 俄] suddenly; very soon; Russian
[shū, ㄕㄨ, 倏] sudden; abrupt
[yǎn, ㄧㄢˇ, 奄] suddenly; to embrace
[hū, ㄏㄨ, 忽] suddenly
忽然[hū rán, ㄏㄨ ㄖㄢˊ, 忽然] suddenly; all of a sudden
撒然[sā rán, ㄙㄚ ㄖㄢˊ, 撒然] sudden
[bào, ㄅㄠˋ, 暴] sudden; violent; cruel; to show or expose; to injure; surname Bao
[hū, ㄏㄨ, 欻] suddenly
[kè, ㄎㄜˋ, 溘] suddenly
猛然[měng rán, ㄇㄥˇ ㄖㄢˊ, 猛然] suddenly; abruptly
猝然[cù rán, ㄘㄨˋ ㄖㄢˊ, 猝然] suddenly; abruptly
豁然开朗[huò rán kāi lǎng, ㄏㄨㄛˋ ㄖㄢˊ ㄎㄞ ㄌㄤˇ, 豁然开朗 / 豁然開朗] suddenly see the light; be suddenly enlightened; open and clear; suddenly become extensive
陡然[dǒu rán, ㄉㄡˇ ㄖㄢˊ, 陡然] suddenly; unexpectedly; abruptly; precipitously; stumbling
一下[yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ, 一下] (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once

sudden ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.)
サドンデス[, sadondesu] (n) sudden death (esp. working overtime); (P)
ぱたり[, patari] (adv) clink; sudden stop
パタンと;ぱたんと[, patan to ; patanto] (adv,vs) with a snap; with a bang; with a plonk; with a click; sudden stopping
ブルガダ症候群[ブルガダしょうこうぐん, burugada shoukougun] (n) Brugada syndrome (genetic condition resulting in increased risk of sudden cardiac arrest)
ぽっくり[, pokkuri] (adv) suddenly (e.g. sudden death)
九天直下[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n) falling headlong; plummeting; sudden crash
俄盲[にわかめくら, niwakamekura] (n) (1) (sens) sudden blindness; (2) one suddenly blinded
俄雪[にわかゆき, niwakayuki] (n) sudden snowfall
信用がガタ落ちだ[しんようがガタおちだ, shinyouga gata ochida] (n) a sudden fall in public estimation (e.g. into the gutter)
偶発[ぐうはつ, guuhatsu] (n,vs,adj-no) sudden outbreak; accidental; incidental; (P)
勃発;ぼっ発[ぼっぱつ, boppatsu] (n,vs) outbreak (e.g. war); outburst; sudden occurrence
即ギレ;即切れ[そくギレ(即ギレ);そくぎれ(即切れ), soku gire ( soku gire ); sokugire ( soku kire )] (n,vs) (sl) (See キレる) instantly exploding into a rage; sudden outburst
急な坂[きゅうなさか, kyuunasaka] (exp) sudden drop; precipitous slope
急上昇[きゅうじょうしょう, kyuujoushou] (n,vs) sudden rise; steep climb; zoom
急減[きゅうげん, kyuugen] (n,vs) sudden decrease
急転悪化[きゅうてんあっか, kyuuten'akka] (n,vs) suddenly turning for the worse; sudden deterioration
急転直下[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n,vs) suddenly and precipitately; take a sudden turn
惨落[さんらく, sanraku] (n,vs) slump; sudden fall of market price
抜き打ち解散[ぬきうちかいさん, nukiuchikaisan] (n) sudden dissolution of a legislature
暴騰[ぼうとう, boutou] (n,vs) sudden rise; sharp rise; boom; skyrocketing; (P)
激変(P);劇変[げきへん, gekihen] (n,vs) sudden change; upheaval; (P)
突如として[とつじょとして, totsujotoshite] (adv) suddenly; all of a sudden
突風[とっぷう, toppuu] (n) squall; sudden gust; (P)
襲う[おそう, osou] (v5u,vt) (1) to attack; to assail; to make an assault; to strike; to hunt down; (2) to succeed (someone in a post, role, etc.); (3) to make a sudden visit; (P)
警急[けいきゅう, keikyuu] (n,n-pref) alarm; emergency; sudden contingency; alert
豁然[かつぜん, katsuzen] (n,adj-t,adv-to) spread out; broad; all of a sudden
豁然大悟[かつぜんたいご, katsuzentaigo] (n,vs) suddenly seeing the light; achieving full enlightenment all of a sudden
逆噴射[ぎゃくふんしゃ, gyakufunsha] (n) (1) (col) (obs) reverse thrust; retrofire (rocket, jet engine); (2) sudden mental derangement
電撃的[でんげきてき, dengekiteki] (adj-na) (See 電撃) electrifying; shocking; sudden and unexpected
がくんと[, gakunto] (adv) (on-mim) suddenly; with a jerk
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P)
がらっと[, garatto] (adv) (1) (on-mim) to burst open; to open suddenly (of a door); (2) to change completely; to do a 180
からっと;カラッと[, karatto ; karatsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) changing suddenly and completely; (2) crisp and dry (e.g. skies, weather, tempura, laundry, etc.)
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
がらり[, garari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) entirely; suddenly; completely; rudely; (n) (2) window louvre
こっくり;こくり[, kokkuri ; kokuri] (n,vs,adv-to) (1) nodding; dozing off; (adv,adv-to) (2) (See ぽっくり) suddenly
ごぼっ[, gobotsu] (adv-to) gurgling down; being sucked into; caving in suddenly
ころっと[, korotto] (adv) (1) (on-mim) sound of something small rolling once (often into a hole); (2) disappointing; (3) complete reversal of a situation; (4) curling up into the fetal position; going to sleep suddenly
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling)

sudden ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; stop abruptly ; baulk ; balk (Am.) ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ฉับพลัน[adj.] (chapphlan) EN: instant ; simultaneous ; immediate ; spontaneous ; unexpected ; sudden ; sharp FR: immédiat ; instantané ; simultané ; brusque ; soudain ; subit
ฉับพลัน[adv.] (chapphlan) EN: at once ; abruptly ; all of a sudden ; promptly ; suddenly ; immediately FR: sur le champ ; instantanément ; soudainement ; subitement ; brusquement ; à l'instant
เฉียบพลัน[adj.] (chīepphlan) EN: very forceful ; very severe ; acute ; sudden FR:
ฉุนกึก[v. exp.] (chun keuk) EN: lose one's temper ; fly off the handle ; get a sudden stench (of) ; be pungent FR: avoir la moutarde qui monte au nez (loc.)
ฮวบฮาบ[adv.] (hūap-hāp) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; all of a sudden FR:
จู่โจม[v.] (jūjōm) EN: attack suddenly ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack FR: attaquer
จู่ ๆ = จู่ๆ[adv.] (jū-jū) EN: suddenly ; abruptly ; all of a sudden FR: soudainement ; brusquement
จู่ ๆ ก็มา[v. exp.] (jū-jū kø mā) EN: come suddenly ; come all of a sudden FR: arriver soudainement ; se produire soudainement
กะทันหัน[adj.] (kathanhan) EN: sudden ; abrupt ; unheralded ; unexpected ; sharp FR: soudain ; imprévu ; brusque ; non annoncé
ขุก[adj.] (khuk) EN: abrupt ; sudden ; immediate FR:
ขุกเข็ญ[n. exp.] (khuk khen) EN: catastrophe ; sudden calamity FR:
ขุกคิด[v. exp.] (khuk khit) EN: get an idea ; have a sudden thought ; be struck by an idea FR: avoir une idée soudaine
หมับ[adv.] (map) EN: swiftly ; of a sudden FR:
พลิกผัน[n.] (phlikphan) EN: sudden turn of events ; upset ; sudden reversal (of) FR: renversement de situation [m]
พรวด[adv.] (phrūat) EN: suddenly ; abruptly ; all of sudden ; unexpectedly FR: précipitamment
พรวดพราด[v.] (phrūatphrāt) EN: be abrupt ; be hasty ; be hurried ; be impetuous ; be sudden FR:
ปุบปับ[adv.] (puppap) EN: suddenly ; abruptly ; without warning ; out of a sudden ; just like that FR: soudainement
เสียว[v.] (sīo) EN: feel spasm ; feel a sudden pang FR: ressentir une vive sensation
ถับ ; ถับ ๆ = ถับๆ[adj.] (thap ; thap) EN: immediate ; sudden ; rapid FR:
วุบ[X] (wup) EN: sudden FR:
หยุดกึก[v. exp.] (yut keuk) EN: stop suddenly ; stop abruptly ; come to a sudden stop FR: stopper soudainement
เฉลียว[v.] (chalīo) EN: realize suddenly ; have an intuition ; be perceptive ; discern ; be shrewd FR: avoir une intuition ; réaliser soudainement ; se rendre compte
ฉับ ; ฉับ ๆ = ฉับๆ[adv.] (chap ; chap) EN: abruptly ; suddenly ; expeditiously ; immediately ; promptly ; speedily ; quickly ; rapidly FR: soudainement ; abruptement
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly FR:
ชั่วพริบตา[adv.] (chūa phrip ) EN: in a wink ; in an instant ; in the wink of an eye ; suddenly FR: en un clin d'oeil
ฉุกคิด [v. exp.] (chukkhit) EN: realize suddenly ; dawn on FR:
ดับวูบ[v. exp.] (dap wūp) EN: go out suddenly FR: disparaître soudainement
โดยฉับพลัน[adv.] (dōi chapphl) EN: suddenly FR:
โดยกะทันหัน[adv.] (dōi kathanh) EN: suddenly FR:
โดยทันที[adv.] (dōi thanthī) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly FR: aussitôt ; immédiatement ; à l'instant même
หัก[v.] (hak) EN: turn suddenly FR: tourner soudainement
ฮวบ[adv.] (hūap) EN: drastically ; rapidly ; suddenly ; swiftly ; disastrousely ; fast ; right down FR: rapidement
โจมจู่[v.] (jōmjū) EN: attack suddenly FR:
จู่[v.] (jū) EN: take by surprise ; move in suddenly FR: surprendre
กะกึก[adv.] (kakeuk) EN: suddenly ; abruptly FR:
กะทันหัน[adv.] (kathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
กึก[adv.] (keuk) EN: suddenly ; abruptly ; precipitately ; headlong ; impetuously FR: soudain ; soudainement
ขวับ[adv.] (khwap) EN: instantly ; quickly ; fast ; in a flash ; suddenly FR: soudainement
ขวับเขวียว[adv.] (khwapkhwīo) EN: instantly ; quickly ; fast ; in a flash ; suddenly FR: soudainement

sudden ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mal {n} | das erste Mal; beim ersten Mal | das allererste Mal | dieses Mal; diesmal | zum letzten Mal; ein letztes Mal | das x-te Mal | zum x-ten Mal | von Mal zu Mal besser | dieses eine Mal | mit einem Mal | ein für alle Mal | jedes Mal | viele Male; des Öfterentime | the first time | the very first time | this time | for the last time | the umpteen time | for the umpteen time | better every time | this once | all of a sudden | once and for all | each time; every time | many times; many a time
paroxysmal; anfallsartig {adj} [med.]paroxysmal; in sudden attacks
schlagartig {adj} | schlagartiger | am schlagartigstensudden | more sudden | most sudden
K.o.-System {n}sudden death
Pillenknick {m}sudden drop in birthrates
Schwächeanfall {m}sudden feeling of faintness; gone feeling
Wettersturz {m}sudden fall in temperature
Witterungsumschlag {m}sudden change of the weather

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sudden
Back to top