ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sea

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sea*, -sea-

sea ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sea (n.) ทะเล See also: ท้องทะเล, น้ำทะเล, น้ำเค็ม Syn. ocean, salt water, brine
sea (n.) คลื่นลมในทะเล Syn. wave
sea (n.) เกี่ยวกับทะเล See also: ทางทะเล Syn. marine, maritime, seafaring
sea anchor (n.) สมอเรือ Syn. drag, grapnel, drogue
sea anemone (n.) ดอกไม้ทะเล
sea bag (n.) ถุงผ้าใบขนาดใหญ่ของกะลาสีเรือ
sea biscuit (n.) ขนมปังแข็งที่เป็นเสบียงของทหาร Syn. pilot bread, ship biscuit
sea bottom (n.) พื้นดินใต้ทะเล See also: ก้นทะเล
sea bottom (n.) กระแสน้ำที่ขึ้นลง See also: กระแสน้ำตามชายฝั่ง Syn. estuary
sea breeze (n.) ลมทะเล Syn. cooling breeze
sea chest (n.) หีบเก็บของส่วนตัวขนาดใหญ่ของกะลาสีเรือ Syn. ditty box
sea cow (n.) ช้างน้ำ
sea dog (n.) กะลาสีเรือผู้มากประสบการณ์ Syn. sailor, shellback
sea dog (n.) แมวน้ำ Syn. seal
sea eagle (n.) นกอินทรีทะเลปีกยาวพันธุ์ยุโรป มีชื่อในภาษาละตินว่า Haliactus albicilla
sea eagle (n.) นกอินทรีทะเลปีกยาวพันธุ์ยุโรป มีชื่อในภาษาละตินว่า Haliactus albicilla
sea fan (n.) กัลปังหาตระกูล Gorgonia Syn. gorgonian
sea folk (n.) กะลาสีเรือ See also: ชาวทะเล Syn. sailor
sea front (n.) บริเวณฝั่งทะเล See also: เขตชายทะเล, ส่วนเขตเมืองที่หันหน้าสู่ทะเลหรือมหาสมุทร
sea green (n.) สีเขียวอมน้ำเงิน Syn. blue green
sea hog (n.) ปลาโลมาขนาดเล็กชนิดหนึ่ง Syn. dolphin, porpoise
sea horse (n.) ม้าน้ำ See also: สัตว์ทะเลตระกูล Hippocampus, ตัววอลรัส (walrus)
sea horse (n.) สัตว์ในนิยายหัวเป็นม้าตัวเป็นปลา (เทพนิยายกรีกโบราณ)
sea inlet (n.) อ่าว Syn. bay
sea lane (n.) เส้นทางเดินเรือ See also: เส้นทางเดินเรือทะเล Syn. shipping lane, route
sea legs (n.) ความสามารถในการเดินบนเรือโดยไม่เมาคลื่น (คำไม่เป็นทางการ) See also: ความไม่เมาคลื่น Syn. equilibrium
sea level (n.) ระดับน้ำทะเล Syn. water level, horizontality
sea lion (n.) สิงโตทะเล
sea mile (n.) ระยะทางทะเล (ประมาณ 1852 เมตร)
sea nymph (n.) นางเงือก See also: เงือก Syn. water nymph
sea otter (n.) นากทะเลตระกูล Enhydra lutris See also: พบทางตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิก
sea power (n.) ประเทศมหาอำนาจทางทะเล See also: แสนยานุภาพทางทะเล, แสนยานุภาพของกองทัพเรือ Syn. naval strength, naval forces
sea route (n.) เส้นทางเดินเรือ
sea rover (n.) โจรสลัด (ทางวรรณคดี) See also: เรือโจรสลัด Syn. pirate, picaroon
sea salt (n.) เกลือสมุทร See also: เกลือทะเล
sea turtle (n.) เต่าทะเล
sea urchin (n.) หอยเม่น
sea wall (n.) เขื่อนกั้นน้ำทะเล See also: เขื่อนป้องกันชายฝั่ง Syn. breakwater, groin, dam
sea water (n.) น้ำทะเล Syn. salt water, ocean, brine
sea-lane (n.) เส้นทางเดินเรือ
English-Thai: HOPE Dictionary
sea(ซี) n. ทะเล,จำนวนเหลือล้น,จำนวนมหาศาล, Syn. water,ocean,deep
sea anchorn. สมอทะเล
sea anemonen. สัตว์ทะเล (อยู่กับที่) มีส่วนยื่นคล้ายหนวดรอบปาก
sea bagn. ถุงผ้าใบรูปทรงกระบอกที่มีเชือกรูด (โดยเฉพาะของกลาสีเรือ)
sea beachn. ชายหาด,หาดทะทเล
sea birdn. นกทะเล., Syn. sea bowl
sea cabinn. ห้องฉุกเฉินในหอขับของเรือ
sea chestn. หีบเก็บของส่วนตัวของกลาสีเรือ
sea cown. ตัวพะยูน,=dugong (ดู) ,ช้างน้ำ
sea cucumbern. ปลิงทะเล
sea folkn. กลาสีเรือ, Syn. sailor
sea frontn. บริเวณฝั่งทะเล,เขตชายทะเล
sea gulln. นกนางนวล,นกนางนวลทะเล,หญิงที่ตามสามีออกทะเล,คนจะกละ,เรือรบบรรทุกเครื่องบิน
sea hogn. ปลาโลมา., Syn. porpoise
sea horsen. ม้าน้ำ ,= walrus (ดู)
sea leveln. ระดับน้ำทะเล, Syn. sea level
sea linen. เส้นระดับน้ำทะเล,เส้นชายฝั่ง,เชือกเบ็ดสำหรับการประมงน้ำลึก
sea lionn. สิงโตทะเล
sea mailn. ไมล์ทะเล
sea monstern. พรายทะเล
sea ottern. นากทะเลจำพวก Enhydra lutris
sea piecen. ภาพทิวทัศน์ทะเล
sea planen. เครื่องบินแล่นบนผิวน้ำได้
sea portn. ท่าเรือ,เมืองท่า
sea powern. ประเทศมหาอำนาจทางทะเล
sea routen. เส้นทางเดินเรือ,ทางทะเล
sea wolfปลาทะเลขนาดใหญ่,โจรสลัด
sea-lane(ซี'เลน) n. ทางเดินเรือทะเล,เส้นทางเดินเรือทะเล
sea-maidn. นางเงือก,เทพธิดาทะเล, Syn. mermaid
sea-maidenn. นางเงือก,เทพธิดาทะเล, Syn. mermaid
seabed(ซี'เบด) n. พื้นใต้ทะเล
seaboard(ซี'บอร์ด) n. บริเวณชายฝั่งทะเล. adj. จรดทะเล
seabornadj. เกิดในทะเล,เกิดจากทะเล
seaborne(ซี'บอร์น) adj. ขนส่งโดยเรือทะเล,ผ่านทะเล,ล่องลอยในทะเล
seacoastn. บริเวณบกที่ประชิดกับทะเล,ฝั่งทะเล
seacock n.ช่องปิดเปิดในลำเรือที่ให้น้ำะเลเข้าได้.
seafarer(ซี'แฟเรอะ) n.กลาสีเรือ,ชาวเรือ,ผู้ท่องเที่ยวในทะเล, Syn. sailor
seafaring(ซี'แฟริง) adj. เกี่ยวกับชาวเรือ,เกี่ยวกับการเดินเรือ,เกี่ยวกับการเดินทางในท้องทะเล. n. การเดินเรือทะเล,ธุรกิจการเดินเรือทะเล,อาชีพกลาสีเรือ
seafood(ซี'ฟูด) n. อาหารทะเล,ปลาหรือหอยทะเลที่ใช้กินเป็นอาหารมนุษย์
seagoing(ซี'โกอิง) adj. สำหรับเดินสมุทร,เกี่ยวกับการเดินสมุทร,สู่ทะเล,แล่นในทะเล,ท่องเที่ยวในทะเล, Syn. seafaring
English-Thai: Nontri Dictionary
sea(n) ทะเล
SEA sea horse(n) ม้าน้ำ
SEA sea level(n) ระดับน้ำทะเล
SEA sea lion(n) สิงห์โตทะเล,แมวน้ำ
SEA sea rover(n) โจรสลัด
seaboard(adj) ที่ติดฝั่งทะเล,จดทะเล
seacoast(n) ฝั่งทะเล,ชายทะเล,ชายหาด
seafarer(n) ผู้เดินทางทางทะเล,กะลาสี,ชาวเรือ
seafaring(adj) เกี่ยวกับชาวเรือ,ซึ่งเดินทางทางทะเล,เกี่ยวกับการเดินเรือ
seafood(n) อาหารทะเล
seagull(n) นกนางนวล
seal(n) แมวน้ำ,ตราประจำตำแหน่ง,พระราชลัญจกร,ตราประทับ
seam(n) รอยต่อ,ตะเข็บ,ชั้น,ชายผ้า,รอยเย็บ
seaman(n) ลูกเรือ,กะลาสี
seamanship(n) ความสามารถในการเดินเรือ
seamstress(n) หญิงรับจ้างเย็บผ้า
seamy(adj) ไม่ราบรื่น,มีตะเข็บ,สกปรก,ชั่วร้าย
seaplane(n) เครื่องบินทะเล
seaport(n) เมืองท่า,ท่าเรือเดินทะเล
sear(adj) เหี่ยว,ร่วงโรย,แห้ง,เฉา
search(vt) สืบหา,ค้นหา,สอบถาม,ตรวจค้น,สืบสวน
SEARCH search warrant(n) หมายค้น
searching(adj) ซึ่งตรวจค้น,ซึ่งค้นหา,รุนแรง
searchlight(n) ไฟฉาย
seashore(n) ชายทะเล,ฝั่งทะเล,ชายหาด
seasick(adj) เมาเรือ,เมาคลื่น
seasickness(n) อาการเมาเรือ,อาการเมาคลื่น
seaside(n) ชายทะเล,ริมหาด,ชายหาด
season(n) ฤดู,คราว,ช่วงเวลา,ระยะเวลา,เทศกาล
seasonable(adj) เหมาะกับเวลา,เหมาะกับฤดู,ถูกกาลเทศะ,ได้จังหวะ
seasonal(adj) ตามช่วงเวลา,ตามฤดูกาล
seasoning(n) เครื่องเทศ,เครื่องปรุงรส,เครื่องชูรส
seat(n) ที่ตั้ง,ที่นั่ง,ตำแหน่ง,ที่ว่าการ,ทำเนียบ
seaward(adj,adv) มาจากทะเล,ออกสู่ทะเล
seaweed(n) สาหร่ายทะเล
seaworthy(adj) เหมาะสำหรับออกทะเล,เหมาะกับทะเล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
seaทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sea salt; salt, bayเกลือทะเล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sealกันรั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sealant; sealer; sealing compoundสารกันรั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sealer; sealant; sealing compoundสารกันรั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
seamตะเข็บ, รอยต่อ, แนวต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
search๑. ค้นหา๒. การค้นหา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
search warrantหมายค้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
seasonal agricultural labourerคนงานภาคเกษตรตามฤดูกาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
seat belt; safety beltเข็มขัดนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sea ทะเล ระบบนิเวศที่กว้างใหญ่ มีพื้นที่ถึง 3 ใน 4 ของพื้นผิวโลก พื้นน้ำทะเล เชื่อมติดต่อถึงกันโดยตลอดทำให้สิ่งมีชีวิตในทะเลสามารถแพร่กระจาย ถึงกันได้อย่างทั่วถึง [สิ่งแวดล้อม]
Sea breeze - Lake breezeลมทะเล หรือลมเฉลี่ยทะเล [อุตุนิยมวิทยา]
Sea lionsสิงโตทะเล [TU Subject Heading]
Sea turtlesเต่าทะเล [TU Subject Heading]
Seafaring life ; Sea lifeชีวิตในทะเล [TU Subject Heading]
Seafoodอาหารทะเล [TU Subject Heading]
seal barseal bar, แท่งผนึก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Seaplane basesสนามบินน้ำ [TU Subject Heading]
search๑. ค้นหา ๒. การค้นหา, ๑. ค้นหา
Searching behaviorพฤติกรรมการค้นหา [TU Subject Heading]
Seashoreชายทะเล [TU Subject Heading]
Seasonal distributionการแพร่กระจายตามฤดู [TU Subject Heading]
seating planแผนผังที่นั่ง (ในโต๊ะอาหาร) [การทูต]
Seawaterน้ำทะเล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Seaweed productผลิตภัณฑ์สาหร่ายทะเล [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะกร่อม (n.) tool to catch a sea crab See also: trap for marine crabs Syn. ตะกร่อม, กร่อม
ค่าเฉลี่ยของระดับทะเล (n.) mean sea - level See also: average sea - level
ดอกไม้ทะเล (n.) species of flower-like sea animal Syn. เห็ดหลุบ
ตะกร่อม (n.) tool to catch a sea crab See also: trap for marine crabs Syn. ตะกร่อม, กร่อม, กะกร่อม
ปลาหูช้าง (n.) species of sea fish
ปูแสม (n.) small edible sea crab
ระดับทะเลปานกลาง (n.) mean sea - level See also: average sea - level Syn. ค่าเฉลี่ยของระดับทะเล
หูช้าง (n.) species of sea fish Syn. ปลาหูช้าง
เห็ดหลุบ (n.) species of flower-like sea animal
แสม (n.) small edible sea crab Syn. ปูแสม
ชลาลัย (n.) sea See also: ocean, river Syn. ทะเล, แม่น้ำ
รัตนากร (n.) sea Syn. ทะเล
ถุงทะเล (n.) sea bag
ลมทะเล (n.) sea breeze Ops. ลมบก
ปูทะเล (n.) sea crab See also: genus Birgus
ปลิงทะเล (n.) sea cucumber See also: sea leech, sea slug, trepang
กัลปังหา (n.) sea fan See also: coral, coralline Syn. กะละปังหา
นกนางนวล (n.) sea gull See also: gull
นางนวล (n.) sea gull See also: gull Syn. นกนางนวล
สายการเดินเรือ (n.) sea lane See also: shipping route, sea route
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have reserved seatingฉันจองที่นั่งไว้แล้ว
She is a researcher and problem solverเธอเป็นนักวิจัยและนักแก้ปัญหา
I'm investigating the source of a diseaseฉันกำลังตรวจหาแหล่งของเชื้อโรค
He ushered the guests to their seatsเขานำแขกไปยังที่นั่ง
Take a seat, please, make yourself at homeได้โปรดนั่งลง ทำตัวตามสบาย
Better do your research! Get it done!ทำงานวิจัยของคุณดีกว่า ทำมันให้แล้วเสร็จ
He's nothing to me but an empty seatเขาไม่สำคัญอะไรสำหรับฉันเป็นแค่เก้าอี้ว่างเปล่า
I read research studiesฉันอ่านงานวิจัย
Come in and take a seat!เข้ามาและก็นั่งลง
Let's hurry, so we can get a seatรีบไปกันเถอะ เราจะได้มีที่นั่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course, there's no view of the sea from here.ที่นี่ไม่มีวิวเห็นทะเล
The only good view of the sea is from the west wing.วิวทะเลที่สวยมีเพียงที่ปีกตะวันตก
And apart from that, do you mean to tell me that if you wanted to commit suicide, you would go to all the trouble of putting out to sea in a boat, and then take a hammer and chiselแล้วถ้าเกิดต้องการจะฆ่าตัวตายจริง จะลําบากเอาเรือออกทะเลไป... แล้วออกแรงเอาค้อนเเละสิ่ว เจาะรูใต้ท้องเรือไปทําไม
He always thought of the sea as la mar which is what people call her in Spanish when they love her.เขามักจะคิดว่าของทะเลเป็น ลา มา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนเรียกเธอว่า ในภาษาสเปนเมื่อพวกเขารัก เธอ
Then the sun was brighter and the glare came on the water, and as it rose clear... ... the flat sea sent it back to his eyes so it hurt sharply... ... and he rode without looking into it.จากนั้นดวงอาทิตย์สว่างและ แสงจ้ามา ในน้ำและเป็นมันเพิ่มขึ้นชัดเจน ทะเลแบนส่งมันกลับไปที่ ดวงตาของเขา
"The hawks, " he thought, "that come out to sea to meet them. "ที่ออกมาจากทะเลไปพบมัน
"And the great sea with our friends and our enemies and bed.และทะเลที่ดีกับเพื่อนของเรา และศัตรูและเตียงของเรา
What's it say? - You're going on a sea voyage...คุณกำลังในการเดินทางทะเลยาว
The sea has always bred heroes.ในการต่อสู้ของทแรฟแอลกาที่
80,000 leagues beneath the sea it lay, or lie, I'm not too sure.80,000 ไมล์ใต้ทะเลมันวาง หรือวางฉันไม่แน่ใจว่ามากเกินไป
Till we found the sea of greenจนกว่าเราจะพบทะเลสีเขียว
Sky of blue and sea of greenท้องฟ้าสีฟ้าและท้องทะเลสีเขียว

sea ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海浪[hǎi làng, ㄏㄞˇ ㄌㄤˋ, 海浪] sea wave
亚速海[Yà sù Hǎi, ㄧㄚˋ ㄙㄨˋ ㄏㄞˇ, 亚速海 / 亞速海] Sea of Azov in southern Russia
卡利卡特[Kǎ lì kǎ tè, ㄎㄚˇ ㄌㄧˋ ㄎㄚˇ ㄊㄜˋ, 卡利卡特] Calicut, town on Arabian sea in Kerala, India
科泽科德[Kē zé kē dé, ㄎㄜ ㄗㄜˊ ㄎㄜ ㄉㄜˊ, 科泽科德 / 科澤科德] old Chinese name for Calicut, town on Arabian sea in Kerala, India; now called 卡利卡特
葛法翁[Gě fǎ wēng, ㄍㄜˇ ㄈㄚˇ , 葛法翁] Capernaum (biblical town on the Sea of Galilee)
通航[tōng háng, ㄊㄨㄥ ㄏㄤˊ, 通航] connected by air, sea traffic or service
尼厄丽德[Ní è lì dé, ㄋㄧˊ ㄜˋ ㄌㄧˋ ㄉㄜˊ, 尼厄丽德 / 尼厄麗德] Nereids (Greek sea nymphs, fifty daughters of Nereus and Doris); Nereid, moon of Neptune
死海[Sǐ Hǎi, ㄙˇ ㄏㄞˇ, 死海] Dead Sea (Palestine)
棘皮动物[jí pí dòng wù, ㄐㄧˊ ㄆㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 棘皮动物 / 棘皮動物] echinoderm, the phylum containing sea urchins, sea cucumbers etc
拔海[bá hǎi, ㄅㄚˊ ㄏㄞˇ, 拔海] elevation (above sea level)
航次[háng cì, ㄏㄤˊ ㄘˋ, 航次] flight number; number of scheduled sailing; sequence of air or sea voyages
航程[háng chéng, ㄏㄤˊ ㄔㄥˊ, 航程] flight; passage; sea or air distance
孽海花[Niè hǎi huā, ㄋㄧㄝˋ ㄏㄞˇ ㄏㄨㄚ, 孽海花] Flower in the sea of evil, late Qing novel of denunciation by Jin Tianhe 金天翮
海拔[hǎi bá, ㄏㄞˇ ㄅㄚˊ, 海拔] height above sea level; elevation
约翰・霍金斯[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ· Huo4 jin1 si1, 约翰・霍金斯 / 約翰・霍金斯] John Hawkins (1532-1595), British seaman involved in sea war with Spain
福如东海[fú rú Dōng hǎi, ㄈㄨˊ ㄖㄨˊ ㄉㄨㄥ ㄏㄞˇ, 福如东海 / 福如東海] lucky as immense as the East sea (成语 saw); a lucky sign
[áo, ㄠˊ, 鳌 / 鰲] mythological sea turtle
[áo, ㄠˊ, 鼇] 鰲|鳌, mythological sea turtle
灭度[Miè dù, ㄇㄧㄝˋ ㄉㄨˋ, 灭度 / 滅度] Nirvana (Buddh.); to extinguish worries and the sea of grief
波塞冬[Bō sāi dōng, ㄅㄛ ㄙㄞ ㄉㄨㄥ, 波塞冬] Poseidon, God of the sea in Greek mythology
文江学海[wén jiāng xué hǎi, ㄨㄣˊ ㄐㄧㄤ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄞˇ, 文江学海 / 文江學海] river of literacy, sea of learning (成语 saw); ars longa, vita brevis
学海泛舟[xué hǎi fàn zhōu, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄞˇ ㄈㄢˋ ㄓㄡ, 学海泛舟 / 學海汎舟] sailing on the sea of learning (成语 saw); ars longa, vita brevis
加里肋亚海[Jiā lǐ lèi yà Hǎi, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄌㄟˋ ㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, 加里肋亚海 / 加里肋亞海] Sea of Galilee (Palestine)
海葵[hǎi kuí, ㄏㄞˇ ㄎㄨㄟˊ, 海葵] sea anemone
海风[hǎi fēng, ㄏㄞˇ ㄈㄥ, 海风 / 海風] sea breeze; sea wind (i.e. from the sea)
海参[hǎi shēn, ㄏㄞˇ ㄕㄣ, 海参 / 海參] sea cucumber
海马[hǎi mǎ, ㄏㄞˇ ㄇㄚˇ, 海马 / 海馬] sea horse
海平面[hǎi píng miàn, ㄏㄞˇ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 海平面] sea level
海面[hǎi miàn, ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˋ, 海面] sea level
海狮[hǎi shī, ㄏㄞˇ ㄕ, 海狮 / 海獅] sea lion
海獭[hǎi tà, ㄏㄞˇ ㄊㄚˋ, 海獭 / 海獺] sea otter
[yuán, ㄩㄢˊ, 鼋 / 黿] sea turtle
浅海[qiǎn hǎi, ㄑㄧㄢˇ ㄏㄞˇ, 浅海 / 淺海] shallow sea; sea less than 200 meters deep
蛇岛[Shé dǎo, ㄕㄜˊ ㄉㄠˇ, 蛇岛 / 蛇島] Shedao or Snake island in Bohai sea 渤海 off Lüshun 旅順|旅顺 on the tip of the Liaoning peninsula, small rocky island famous for snakes
学海无涯[xué hǎi wú yá, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄞˇ ˊ ㄧㄚˊ, 学海无涯 / 學海無涯] sea of learning, no horizon (成语 saw); no limits to what one still has to learn; ars longa, vita brevis
浩如烟海[hào rú yān hǎi, ㄏㄠˋ ㄖㄨˊ ㄧㄢ ㄏㄞˇ, 浩如烟海 / 浩如煙海] vast as the open sea (成语 saw); fig. extensive (library)
国外[guó wài, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, 国外 / 國外] abroad; external (affairs); overseas; foreign
亚得里亚海[Yà dé lǐ yà hǎi, ㄧㄚˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧˇ ㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, 亚得里亚海 / 亞得里亞海] Adriatic sea
高级研究[gāo jí yán jiū, ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ, 高级研究 / 高級研究] advanced research
爱琴[Ài qín, ㄞˋ ㄑㄧㄣˊ, 爱琴 / 愛琴] Aegean (sea between Greece and Turkey)

sea ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters
イエローイアーエンジェルフィッシュ[, iero-ia-enjierufisshu] (n) yellow-ear angelfish (Apolemichthys xanthotis); Red Sea angelfish
ウミグモ類;海蜘蛛類[ウミグモるい(ウミグモ類);うみぐもるい(海蜘蛛類), umigumo rui ( umigumo rui ); umigumorui ( umi kumo rui )] (n) sea spiders (Pycnogonida spp.)
ウミヤツメ;シーランプリ[, umiyatsume ; shi-ranpuri] (n) sea lamprey (Petromyzon marinus)
オキナメクラ[, okinamekura] (n) Myxine paucidens (species of hagfish from the Sagaminada Sea in Japan)
オタリア[, otaria] (n) South American sea lion (Otaria flavescens) (lat
クリオネ[, kurione] (n) clione; sea angel
クロナマコ[, kuronamako] (n) black sea cucumber (Holothuria atra)
コーラルシーグレゴリー[, ko-rarushi-guregori-] (n) Coral Sea gregory (Stegastes gascoynei)
ココノホシギンザメ[, kokonohoshiginzame] (n) Hydrolagus barbouri (species of cartilaginous fish found in the Sea of Japan and East China Sea)
シーアンカー[, shi-anka-] (n) sea anchor
シーカヤック[, shi-kayakku] (n) sea kayak
シーグリーン[, shi-guri-n] (n) sea green
シーサーペント;シー・サーペント[, shi-sa-pento ; shi-. sa-pento] (n) sea serpent
シーチキン[, shi-chikin] (n) canned tuna (from sea chicken, orig. a brand name)
シートピア[, shi-topia] (n) sea utopia (wasei
シーバース[, shi-ba-su] (n) sea berth
シーバックソーン;サジー[, shi-bakkuso-n ; saji-] (n) sea buckthorn (Hippophae rhamnoides)
シービーム[, shi-bi-mu] (n) (1) Sea Beam (company name); (2) C-beam
シナ海[シナかい, shina kai] (n) China Sea
ステラー海牛[ステラーかいぎゅう;ステラーカイギュウ, sutera-kaigyuu ; sutera-kaigyuu] (n) (uk) Steller's sea cow (Hydrodamalis gigas)
スペイン鯛[スペインだい;スペインダイ, supein dai ; supeindai] (n) (uk) red sea bream (Pagellus bogaraveo)
ゼロメートル[, zerome-toru] (n) sea level (wasei
ソハールサージョンフィッシュ;ソハールサージャンフィッシュ[, soha-rusa-jonfisshu ; soha-rusa-janfisshu] (n) sohal surgeonfish (Acanthurus sohal, species of tang found from the Red Sea to the Persian Gulf); Red Sea surgeonfish; sohal tang
デスジャーディンズセイルフィンタン[, desuja-deinzuseirufintan] (n) Desjardin's sailfin tang (Zebrasoma desjardinii, species of Indian Ocean tang); Indian sail-fin surgeonfish; Red Sea sailfin tang
ニューネッシー[, nyu-nesshi-] (n) "New Nessie" (unidentified sea creature discovered by Japanese trawler Zuiyo Maru in 1977)
ひれ酒;ヒレ酒;鰭酒[ひれざけ(ひれ酒;鰭酒);ヒレざけ(ヒレ酒), hirezake ( hire sake ; hire sake ); hire zake ( hire sake )] (n) hot sake with grilled fish fins (esp. fugu or sea bream)
フッコ;ふっこ[, fukko ; fukko] (n) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (usu. 2-3 years in age and 40-60 cm in length)
ブラックサージョンフィッシュ;ブラックサージャンフィッシュ[, burakkusa-jonfisshu ; burakkusa-janfisshu] (n) black surgeonfish (Acanthurus gahhm, species of tang endemic to the Red Sea and the Gulf of Aden in the western Indian Ocean)
ポルダー[, poruda-] (n) low-lying land reclaimed from the sea (dut
ホワイトフィンサージョンフィッシュ;ホワイトフィンサージャンフィッシュ[, howaitofinsa-jonfisshu ; howaitofinsa-janfisshu] (n) whitefin surgeonfish (Acanthurus albipectoralis, species of Western Pacific tang found on the Great Barrier Reef through the Coral Sea to Tonga)
マジェラン鮎並;マジェラン鮎魚女[マジェランあいなめ;マジェランアイナメ, majieran ainame ; majieran'ainame] (n) (uk) Patagonian toothfish (Dissostichus eleginoides); Chilean sea bass
マリアナ沖海戦[マリアナおきかいせん, mariana okikaisen] (n) Battle of the Philippine Sea (June 19-20, 1944)
リーフィーシードラゴン;リーフィー・シー・ドラゴン[, ri-fi-shi-doragon ; ri-fi-. shi-. doragon] (n) leafy sea dragon (Phycodurus eques)
レッドシー・バナーフィッシュ[, reddoshi-. bana-fisshu] (n) Red Sea bannerfish (Heniochus intermedius)
レッドシーラクーンバタフライフィッシュ;アラビアチョウハン[, reddoshi-raku-nbatafuraifisshu ; arabiachouhan] (n) diagonal butterflyfish (Chaetodon fasciatus); Red Sea raccoon butterflyfish
レッドバックバタフライフィッシュ[, reddobakkubatafuraifisshu] (n) Eritrean butterflyfish (Chaetodon paucifasciatus); crown butterflyfish; Red Sea chevron butterflyfish
丁銀;挺銀[ちょうぎん, chougin] (n) Edo period silver coin shaped like a sea cucumber
万緑一紅[ばんりょくいっこう, banryokuikkou] (n) one red flower standing out in a sea of green vegetation; one item of quality standing out among many; one woman among many men
万緑叢中紅一点[ばんりょくそうちゅうこういってん, banryokusouchuukouitten] (exp) (arch) (See 万緑一紅) one red flower standing out in a sea of green vegetation; one item of quality standing out among many; one woman among many men
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キーワードサーチ[きーわーどさーち, ki-wa-dosa-chi] keyword search
キーワード検索[キーワードけんさく, ki-wa-do kensaku] keyword search
グローバル検索[グローバルけんさく, guro-baru kensaku] global search
サーチエンジン[さーちえんじん, sa-chienjin] search engine
サーチパス[さーちぱす, sa-chipasu] search path
サーチパタン[さーちぱたん, sa-chipatan] search pattern
サーチ不可能[サーチふかのう, sa-chi fukanou] unsearchable
サーチ文字列[サーチもじれつ, sa-chi mojiretsu] search string
サーチ時間[サーチじかん, sa-chi jikan] rotational delay, search time
サーチ許可[サーチきょか, sa-chi kyoka] search permission
シーゲート[しーげーと, shi-ge-to] Seagate
ハッシュ表探索[はっしゅひょうたんさく, hasshuhyoutansaku] hash table search
フィボナッチ探索[ふいぼなっちたんさく, fuibonacchitansaku] Fibonacci search
メタサーチ[めたさーち, metasa-chi] metasearch
回転待ち時間[かいてんまちじかん, kaitenmachijikan] rotational delay time, search time
基礎研究[きそけんきゅう, kisokenkyuu] basic research
幅優先探索[はばゆうせんたんさく, habayuusentansaku] breadth first search
応用研究[おうようけんきゅう, ouyoukenkyuu] practical research, applied research
探索[たんさく, tansaku] look up (vs), search, investigation
曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] ambiguous search, ambiguous retrieval
条件検索[じょうけんけんさく, joukenkensaku] conditional search, filtering
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to
検索機能[けんさくきのう, kensakukinou] lookup function, search function
検索結果[けんさくけっか, kensakukekka] search results
検索者[けんさくしゃ, kensakusha] searcher, person using a search engine
検索速度[けんさくそくど, kensakusokudo] search speed
海底ケーブル[かいていケーブル, kaitei ke-buru] underseas cable
深さ優先探索[ふさゆうせんたんさく, fusayuusentansaku] depth first search
研究グループ[けんきゅうグループ, kenkyuu guru-pu] research group
研究図書館[けんきゅうとしょかん, kenkyuutoshokan] research library
研究報告書[けんきゅうほうこくしょ, kenkyuuhoukokusho] research report
研究機関[けんきゅうきかん, kenkyuukikan] research organization
継ぎ目なし[つぎめなし, tsugimenashi] seamless
線形探索[せんけいたんさく, senkeitansaku] linear search
自席[じせき, jiseki] one's seat, one's desk
順序探索[じゅんじょたんさく, junjotansaku] linear search
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
海路[かいろ, kairo] Thai: ทางเดินทะเล English: sea route
探す[さがす, sagasu] Thai: ค้นหา English: to search
探る[さぐる, saguru] Thai: ค้นหา English: to search
研究[けんきゅう, kenkyuu] Thai: ทำวิจัย English: research
研究所[けんきゅうじょ, kenkyuujo] Thai: สถาบันวิจัย English: research institute

sea ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศทะเล[n. exp.] (akāt thalē) EN: sea air FR: air marin [m]
อาณาเขตน่านน้ำ[n. exp.] (ānākhēt nān) EN: territorial sea ; territorial waters FR: eaux territoriales [fpl]
อาบน้ำทะเล[v. exp.] (āp nām thal) EN: bathe in the sea FR: se baigner dans la mer
บริเวณทะเลเปิด[n. exp.] (børiwēn tha) EN: open sea FR:
ชลาลัย[n.] (chalālai) EN: sea ; river FR: rivière [f]
ชเล[n.] (chalē) EN: sea FR: mer [f]
ชโลทร[n.] (chalōthøn) EN: river ; sea ; expanse of water FR: rivière [f] ; étendue d'eau [f]
ชาวเล[n. prop.] (Chāolē ) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand ; Moken FR: Moken
ชาวน้ำ[n.] (chāonām) EN: sea gypsies ; fishermen [inhabiting the west coast of Thailand] FR:
ชลธี = ชลธ[n.] (chonlathī =) EN: sea ; ocean FR:
ชลธิศ[n.] (chonlathit) EN: sea ; ocean FR:
ดาวทะเล[n.] (dāothalē) EN: starfish ; sea star FR: étoile de mer [f] ; astérie [f]
ดาวทะเลปุ่มแดง[n. exp.] (dāothalē pu) EN: Red-knobbed starfish ; Red spine star ; African sea star ; African red knob sea star ; Linck's starfish ; Protoreaster lincki FR: Protoreaster lincki
ดอกไม้ทะเล[n. exp.] (døkmāithalē) EN: sea anemone FR: anémone de mer [f]
หาด[n.] (hāt) EN: beach ; seashore ; seaside ; shore ; bank under the sea ; shoal FR: plage [f] ; banc [m] ; haut-fond [m]
หอยกะพง[n. exp.] (høi kaphong) EN: sea mussel FR:
หอยแมลงภู่ ; หอยแมงภู่[n. exp.] (høi malaēng) EN: sea mussel ; mussel ; Asian green mussel ; green mussel FR: moule de mer [f] ; moule verte [f] ; moule [f]
หอยแมลงภู่ทอด[n. exp.] (høi malaēng) EN: fried sea mussels FR:
หอยเม่น[n.] (høimen) EN: sea urchin FR: oursin [m]
หูช้าง[n.] (hūchāng) EN: species of sea fish FR:
หูกวาง[n.] (hūkwāng) EN: Indian almond ; Bengal almond ; Olive-bark tree ; Sea almond ; Singapore almond ; Tropical almond ; Umbrella tree FR:
แกงป่าปลากระพง[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with sea bass FR:
แกงป่าปลาทราย[n. exp.] (kaēngpā plā) EN: jungle curry with sea bass FR:
กะกร่อม[n.] (kakrǿm) EN: tool to catch a sea crab FR:
การขนส่งสินค้าทางทะเล[n. exp.] (kān khonson) EN: sea transport FR: transport maritime [m]
เกษียรสมุทร[n.] (kasīensamut) EN: milky sea FR:
กษีรารณพ[n.] (kasīrāranop) EN: milky sea FR:
คลื่นลม[n. exp.] (khleūn lom) EN: sea weather FR:
ครองความเป็นเจ้าทะเล[v. exp.] (khrøng khwā) EN: rule the sea FR:
กีฬาซีเกมส์[n. prop.] (Kīlā Sī Kēm) EN: SEA Games ; South-East Asian Games FR:
กลางทะเล[X] (klāng thalē) EN: in the middle of the sea ; in the open sea FR: en pleine mer
เกลือสมุทร[n.] (kleūasamut) EN: sea salt FR: sel marin [m]
เกลือทะเล[n. exp.] (kleūa thalē) EN: sea salt FR: sel marin [m]
ก้นทะเล[n. exp.] (kon thalē) EN: seabed ; sea bottom ; bottom of the sea ; depths of the ocean FR: fond de la mer [m] ; grands fonds [mpl]
กระ[n.] (kra) EN: hawksbill turtle ; hawk turtle ; sea turtle ; tortoise shell ; Eretmochelys imbricata FR: Eretmochelys imbricata
กระบอก[n.] (krabøk) EN: sea mullet ; Mugil tade FR:
กร่อม[n.] (krǿm) EN: tool to catch a sea crab FR:
ลำเลียงทางทะเล[v. exp.] (lamlīeng th) EN: transport by sea FR:
เล[n.] (lē) EN: sea FR: mer [f]
ลอยอังคาร[v. exp.] (løi angkhān) EN: scatter ashes over water ; scatter ashes over the sea FR: disperser les cendres sur l'eau

sea ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiefseeebene {f}abyssal plain; deep sea plain
Bodden {m} an der Ostseebay on the Baltic Sea
Seebestattung {f}burial at sea
Hochseefischerei {f}deep sea fishing
Tiefsee {f}deep sea
Tiefseearten {pl} [biol.]deep sea species
Tiefseeforschung {f}deep sea research
Tiefseegraben {m}deep sea trench
Seenot {f}distress at sea
Meeresspiegel {m}Mean Sea Level (MSL)
Mittelmeer {m}Mediterranean Sea
Moabsperling {m} [ornith.]Dead Sea Sparrow
Nordsee {f}North Sea
Verklappung {f}ocean dumping; dumping (of) waste into the sea
Meereshöhe {f} | auf Meereshöhesea level | at sea level
See {f} | auf hoher See | auf offener See | zur See; auf See | glatte See | gekräuselte See | die stampfende See | in See stechensea; ocean | on the high seas | on the open sea | at sea | calm sea | rippled sea | churning sea | to put to sea
Südsee {f} [geogr.]South Sea
aufgewühlte See {f}stormy sea; troubled sea
Upwelling {n}; nährstoffreiche Aufwärtsströmung aus der Tiefseeupwelling; nutrient-rich upward current from the deep sea
Bordcomputer {m} (Schiff)seaborne computer
Begleitforschung {f}accompanying research
Adhäsionsverschluss {m}self adhesive seal
Adventszeit {f}advent season
Ahnenforschung {f}genealogical research
Stammsitz {m}ancestral seat
Anemonenfischkrankheit {f}clown fish disease
Zweckforschung {f}applied research
Atomforschung {f}atomic research
Meerbrasse {f} [zool.]axillary seabream
Basedowsche Krankheit {f}Grave's disease
Alternativkontur {f} der Schulternbead seat optional contour
Felgenschulter {f}bead seat (of rim)
Felgenschulterradius {m}bead seat radius
Hornfußradius {m}bead seat radius; heel radius
Schrägschulterring {m}bead seat ring
Schulterbreite {f}bead seat width
Gurtstraffer {m} [auto]belt tensioner; pretensioner; seat belt pretensioner
Karosserieabdichtung {f}body sealing
Branden {n} (des Meeres)surge (of the sea)
Gehäuseabdeckung {f} | hintere Gehäuseabdeckungcasing cover | rear cover

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sea
Back to top