ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

start

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *start*, -start-

start ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
start (vi.) เริ่ม See also: ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด
start (vt.) เริ่ม See also: ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด
start as (phrv.) เริ่มงานเป็น See also: เริ่มทำงานเป็น Syn. begin as
start away (phrv.) วิ่งหนี
start back (phrv.) กระโดดกลับ (ด้วยความตกใจ) See also: ถอยกลับ
start back (phrv.) เริ่มเดินทางกลับ
start back (phrv.) เริ่มเดินทางกลับ
start for (phrv.) เริ่มเดินทางไปยัง (สถานที่)
start from (phrv.) (สัตว์) ออกจาก See also: โผล่ออกมาจาก Syn. start out of
start from (phrv.) ไหลออกมา See also: ทะลักจาก, ถลนออกมาจาก Syn. start out of
start from (phrv.) เริ่มเดินทางจาก
start from (phrv.) เริ่มต้นจาก See also: เริ่มจาก
start from scratch (idm.) เริ่มอีกครั้ง
start in (phrv.) เริ่ม See also: เริ่มต้น Syn. start on
start in on (phrv.) กล่าวหา (คำไม่เป็นทางการ) See also: พูดโจมตี
start off (phrv.) วิ่งหนี Syn. start away
start off (phrv.) เริ่มเดินทาง Syn. go away
start off (phrv.) ตั้งใจทำ See also: เริ่มอยากทำ (บางสิ่ง) Syn. set off, set out, start out
start off (phrv.) ทำให้เริ่มต้น (บางสิ่ง)
start on (phrv.) เริ่มงาน See also: เริ่มจัดการ Syn. begin on, start in
start on (phrv.) กล่าวหา See also: ต่อว่า
start out (phrv.) โผล่จาก See also: ออกมาจาก, ยื่นออกมาจาก
start out (phrv.) เริ่มเดินทาง Syn. go away
start out (phrv.) อยากทำ See also: มุ่งมั่น, ตั้งใจทำ Syn. set off, set out, start off
start out (phrv.) เริ่มพูด
start out (phrv.) เริ่มทำงาน See also: เริ่มอาชีพ Syn. set out
start out of (phrv.) พุ่งออกมา See also: พรวดออกมา, ออกมาทันที Syn. start from
start out of (phrv.) ทำให้สะดุ้งตื่น Syn. startle out of
start over (phrv.) เริ่มใหม่ See also: เริ่มอีก
start up (phrv.) พรวดออกมา (จากที่ซ่อน) See also: กระโดดออกจากที่ซ่อนอย่างรวดเร็ว
start with (phrv.) ตกใจ See also: มีอาการตกใจ
start with (phrv.) เริ่มด้วย Syn. begin with
starter (n.) ผู้เริ่มต้น
starting (n.) จุดเริ่ม Syn. origin, start
starting from (phrv.) เริ่มจาก See also: เริ่มต้นจาก
starting line (n.) เส้นเริ่มออกวิ่ง See also: เส้นสตาร์ท Syn. start
starting point (n.) จุดเริ่มต้น See also: จุดเริ่มของประสบการณ์หรือเหตุการณ์ใหม่ๆ
startle (vi.) สะดุ้ง See also: ้ตกใจ
startle (vt.) ทำให้สะดุ้ง See also: ทำให้ตกใจ
startle out of (phrv.) ทำให้สะดุ้งตื่น See also: ทำให้สะดุ้งตกใจจาก Syn. start out of
English-Thai: HOPE Dictionary
start(สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น
start buttonปุ่มเริ่มต้นในระบบวินโดว์ 95 และ 98 ปุ่มเริ่มต้นจะอยู่บนแถบงาน (task bar) ที่ด้านล่างซ้ายสุดของจอภาพ จะมองเห็นได้ทันทีที่คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบวินโดว์เรียบร้อยแล้ว ถ้ากดเมาส์ที่ปุ่มนี้ จะมีเมนูให้เลือกสั่งงานได้หลายอย่างดู Start menu ประกอบ
start menuเมนูเริ่มแรกในระบบวินโดว์ 95 และ 98 เมนูเริ่มแรกนี้จะมองเห็นได้ทันทีที่กดเมาส์ที่ปุ่ม Start มีคำสั่งให้เลือกใช้ดังนี้ Programs, Documents, Settings, Find , Help, Run และ Shut downดู Start button ประกอบ
start-up diskจานบันทึกสำหรับเริ่มเครื่องหมายถึง จานบันทึกจะเป็นจานแข็งหรือจานอ่อนก็ได้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะอ่านในทันทีที่เปิดเครื่องเพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องทำอะไรต่อไป ในจานนี้จะมีคำสั่งต่าง ๆ ที่ต้องทำทันทีที่เริ่มเปิดเครื่อง
startle(สทาร์'เทิล) vi.,vt. (ทำให้) สะดุ้งตกใจ. n. สิ่งที่ทำให้สะดุ้งตกใจ,สิ่งรบกวน., See also: startlingly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
start(n) การเริ่มต้น,อาการสะดุ้ง,จุดเริ่มต้น,โอกาส,การออกวิ่ง
starter(n) ผู้ให้สัญญาณ,ผู้ตั้งต้น,ผู้เริ่มต้น
startle(n) สิ่งรบกวน,ความสะดุ้ง,ความตกใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
start bitบิตเริ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
starter motor; cranking motor; starter; starting motorมอเตอร์ติดเครื่อง, มอเตอร์สตาร์ต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
starterสตาร์ตเตอร์, อุปกรณ์ใช้ในวงจรหลอดเรืองแสง ทำหน้าที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติ ประกอบด้วยชุดแผ่นโลหะคู่บรรจุในหลอดแก้วซึ่งมีแก๊สนีออนบรรจุอยู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรียงหมอน (n.) name of lunar day which is believed that it is the good day for a man and a woman to start their married life
ก่อการ (v.) start See also: launch, initiate Syn. ริเริ่ม
ก่อตัว (v.) start See also: brew, develop, form Syn. ก่อรูป
ก่อรูป (v.) start See also: brew, develop, form
ตั้ง (v.) start See also: begin, commence, initiate Syn. เริ่ม, เริ่มมี
ติด (v.) start See also: set Ops. ดับ
ริเริ่ม (v.) start See also: launch, initiate, begin, originate Syn. เริ่ม
เปิด (v.) start See also: found, establish, set up
เปิดกิจการ (v.) start See also: establish, begin, initiate, found, set up Ops. ปิดกิจการ, ล้มเลิกกิจการ, เลิกกิจการ
เริ่มกิจการ (v.) start See also: establish, begin, initiate, found, set up Syn. เปิดกิจการ Ops. ปิดกิจการ, ล้มเลิกกิจการ, เลิกกิจการ
เริ่มมี (v.) start See also: begin, commence, initiate Syn. เริ่ม
เอาฤกษ์ (v.) start See also: begin Syn. ประเดิม
สะดุ้งโหยง (v.) start (e.g. at a noise) See also: give a start, be startled Syn. สะดุ้ง
สะดุ้งโหยง (v.) start (e.g. at a noise) See also: give a start, be startled Syn. สะดุ้ง
ลงมือ (v.) start (to do something) See also: begin (to do something), undertake Syn. เริ่มทำ
เริ่มทำ (v.) start (to do something) See also: begin (to do something), undertake
สุมไฟ (v.) start a fire See also: burn (logs), set fire to, ignite a fire
เปิดร้าน (v.) start a shop See also: set up, found, establish
ออกรถ (v.) start a trip See also: set out on a voyage, take the car out
ออกรถ (v.) start a trip See also: set out on a voyage, take the car out
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It is a good job to start withมันเป็นงานที่ดีที่เหมาะจะเริ่มต้น
You have to start thinking about your futureเธอต้องเริ่มต้นคิดเกี่ยวกับอนาคตของตนแล้วนะ
When do I start working?ฉันจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่?
I'm tired and you'd better start back homeฉันเหนื่อยและคุณก็ควรจะกลับบ้านไปได้แล้ว
Don't start this again!อย่าได้เริ่มเรื่องนี้อีก
You're late, we were waiting for you to start dinnerเธอมาสาย พวกเราคอยที่จะเริ่มทานอาหารเย็นกันอยู่
I started school at the age of 6ฉันเข้าโรงเรียนตอนอายุ 6 ขวบ
You're starting early todayวันนี้คุณเริ่มต้นแต่เช้าเลยนะ
We got on the train just as it was startingพวกเราขึ้นรถไฟพอดีกับที่รถไฟกำลังออกเลย
We get on the bus just as it was startingพวกเราขึ้นรถบัสพอดีกับที่รถเริ่มออกเดินทาง
The feast will be starting in five minutesงานเลี้ยงจะเริ่มขึ้นในอีก 5 นาที
If you will excuse me, I need to get startedขอตัวด้วย ฉันจำเป็นต้องเริ่มต้นแล้ว
But I don’t know where to startแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร
Let's get startedมาเริ่มต้นกันเถอะ
I'm starting to doubt your resolve!ฉันกำลังสงสัยถึงวิธีแก้ปัญหาของคุณ
Here's a little something to help you get startedนี่คือสิ่งเล็กๆ น้อยๆ บางสิ่งที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
You're starting to make me nervousคุณกำลังเริ่มทำให้ฉันหงุดหงิดแล้วนะ
I will finish what you startedฉันจะทำสิ่งที่คุณเริ่มต้นไว้ให้เสร็จ
I'm starting to get angry nowฉันเริ่มจะโกรธแล้วตอนนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm locking up in case the storm troopers start their monkey business again.ฉันจะล็อคห้อง ใน กรณีที่ทหารมา เริ่ม หน้าที่เลวๆอีกครั้ง
Never mind. We can start again.ซักวัน เราจะสร้างมันใหม่
You want-a start a world war?แกอยากให้เกิดสงครามโลกใช่ไหม
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและ แคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน
Take the straight and narrow path and if you start to slideใช้เส้นทางตรงและแคบ และถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเลื่อน
You start one, Pinocchio.คุณเริ่มต้นหนึ่ง ปิโนคีโอ
Maxim, can't we start all over again?เเม็กซิม เราเริ่มต้นกันใหม่ไม่ได้รึคะ
The convoys lose their way, stop, then start again, are bombed, and finally arrive.รถที่ใช้ขนส่ง บ้างก็ไปผิดที่ หยุดวิ่งบ้าง แล้วก็วิ่งใหม่ โดนระเบิดบ้าง และในที่สุดก็มาถึง
It's the system, but... if you ask me, I'd slap those tough kids down before they start any trouble.ถ้าคุณถามฉันฉันตบเด็กที่ยากลำบากเหล่านั้นลงก่อนที่พวกเขาเริ่มต้นปัญหาใด ๆ
We can start with a five-minute break. One gentleman is in the bathroom.เราสามารถเริ่มต้นด้วยการหยุดพักห้านาที หนึ่งสุภาพบุรุษอยู่ในห้องน้ำ
Let's take an hour. The ball game doesn't start till eight o'clock.ลองใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง เกมบอลไม่ได้เริ่มต้นจนถึงสองทุ่ม
Now, where did this panic start and where did it end?ตอนนี้ที่ไม่ตื่นตระหนกนี้เริ่มต้นและที่มันจบ?

start ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒春寒[dào chūn hán, ㄉㄠˋ ㄔㄨㄣ ㄏㄢˊ, 倒春寒] abnormal cold after the start of spring
白手起家[bái shǒu qǐ jiā, ㄅㄞˊ ㄕㄡˇ ㄑㄧˇ ㄐㄧㄚ, 白手起家] build up from nothing; start from scratch
一贯[yī guàn, ㄧ ㄍㄨㄢˋ, 一贯 / 一貫] consistent; constant; from start to finish; all along; persistent
一拍即合[yī pāi jí hé, ㄧ ㄆㄞ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ, 一拍即合] lit. on the beat, together now (成语 saw); Start dancing!; fig. things fit together at one go; to click together; to chime in easily
不宣而战[bù xuān ér zhàn, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄢ ㄦˊ ㄓㄢˋ, 不宣而战 / 不宣而戰] open hostilities without declaring war; start an undeclared war
破土[pò tǔ, ㄆㄛˋ ㄊㄨˇ, 破土] to break ground; to start digging; to plough; to break through the ground (of seedling); fig. the start of a building project
启用[qǐ yòng, ㄑㄧˇ ㄩㄥˋ, 启用 / 啟用] start using; enable (as in 'enable a feature')
元元本本[yuán yuán běn běn, ㄩㄢˊ ㄩㄢˊ ㄅㄣˇ ㄅㄣˇ, 元元本本] from start to finish
开犁[kāi lí, ㄎㄞ ㄌㄧˊ, 开犁 / 開犁] to start plowing; to plow the first furrow
吞吞吐吐[tūn tūn tǔ tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ ㄊㄨˇ, 吞吞吐吐] to hum and haw (成语 saw); to mumble as if hiding sth; to speak and break off, then start again; to hold sth back
星星之火,可以燎原[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, ke3 yi3 liao2 yuan2, 星星之火,可以燎原] a single spark can start a huge blaze (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect
立冬[Lì dōng, ㄌㄧˋ ㄉㄨㄥ, 立冬] Lidong or Start of Winter, 19th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 7th-21st November
就业[jiù yè, ㄐㄧㄡˋ ㄧㄝˋ, 就业 / 就業] looking for employment; getting a job; to start a career
[jì, ㄐㄧˋ, 痵] nervous start in sleep
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 寎] nightmare; start in sleep
开口[kāi kǒu, ㄎㄞ ㄎㄡˇ, 开口 / 開口] open one's mouth; start to talk
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 隆] grand; intense; prosperous; start (a fire)
上下班[shàng xià bān, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢ, 上下班] to start and finish work
出任[chū rèn, ㄔㄨ ㄖㄣˋ, 出任] start in a new job; take up a new post
别开生面[bié kāi shēng miàn, ㄅㄧㄝˊ ㄎㄞ ㄕㄥ ㄇㄧㄢˋ, 别开生面 / 別開生面] start sth new or original; break a new path; break fresh ground
帧首定界符[zhèng shǒu dìng jiè fù, ㄓㄥˋ ㄕㄡˇ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧㄝˋ ㄈㄨˋ, 帧首定界符 / 幀首定界符] start of frame delimiter
出动[chū dòng, ㄔㄨ ㄉㄨㄥˋ, 出动 / 出動] to start out on a trip; to dispatch troops
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
从头[cóng tóu, ㄘㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, 从头 / 從頭] anew; from the start
[hài, ㄏㄞˋ, 骇 / 駭] astonish; startle
标底[biāo dǐ, ㄅㄧㄠ ㄉㄧˇ, 标底 / 標底] base number (of a tender); starting price (for auction)
[è, ㄜˋ, 咢] beat a drum; startle
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, 创 / 創] begin; initiate; inaugurate; start; create
惊弓之鸟[jīng gōng zhī niǎo, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, 惊弓之鸟 / 驚弓之鳥] lit. bird startled by a bowshot (成语 saw); fig. a frightened person
盲端[máng duān, ㄇㄤˊ ㄉㄨㄢ, 盲端] cecum (start of the colon, linking it to small intestine)
一不做,二不休[yī bù zuò, ㄧ ㄅㄨˋ ㄗㄨㄛˋ, er4 bu4 xiu1, 一不做,二不休] don't do it, or don't rest (成语 saw); either give up, or go through to the end; Since we started, we must carry it through whatever happens.; in for a penny, in for a pound
亲爱[qīn ài, ㄑㄧㄣ ㄞˋ, 亲爱 / 親愛] Dear or beloved (way of starting a letter)
[wǔ, ˇ, 怃 / 憮] disappointed; startled
雅乐[yǎ yuè, ㄧㄚˇ ㄩㄝˋ, 雅乐 / 雅樂] formal ceremonial music of each succeeding Chinese dynasty starting with the Zhou; Korean a'ak; Japanese gagaku
五四[wǔ sì, ˇ ㄙˋ, 五四] fourth of May, cf 五四運動|五四运动, national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles
诸君[zhū jūn, ㄓㄨ ㄐㄩㄣ, 诸君 / 諸君] Gentlemen! (start of a speech); Ladies and Gentlemen!
初始[chū shǐ, ㄔㄨ ㄕˇ, 初始] initial; starting (point)
起价[qǐ jià, ㄑㄧˇ ㄐㄧㄚˋ, 起价 / 起價] initial price (e.g. for the first kilometer); prices starting from
闯王陵[Chuǎng Wáng líng, ㄔㄨㄤˇ ㄨㄤˊ ㄌㄧㄥˊ, 闯王陵 / 闖王陵] mausoleum to late Ming peasant rebel leader Li Zicheng 李自成 (who styled himself Chuang Wang): one in Jiugongshan 九宫山 nature reserve, Tongshan county, Xianning prefecture, Hubei, and another in Shimen 石门, Changde 常德, Hunan, built starting in 1980
五四爱国运动[wǔ sì ài guó yùn dòng, ˇ ㄙˋ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五四爱国运动 / 五四愛國運動] May Fourth Movement; Chinese national renewal movement that started with 4th May 1919 protest against the Treaty of Versailles

start ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいから[, iikara] (exp) (col) listen up (used at start of command sentences for emphasis)
ウォームスタート[, uo-musuta-to] (n) {comp} warm start
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P)
お出掛け;お出かけ[おでかけ, odekake] (n) (See 出掛・1) about to start out; just about to leave or go out
ガタがくる;がたがくる[, gata gakuru ; gatagakuru] (exp,vk) (See がたがた) to show one's age (e.g. to start creaking at the joints); to wear out (e.g. machinery)
ぐむ[, gumu] (suf,v5m) (after a noun) (See 芽ぐむ,涙ぐむ) to appear; to start to appear; to show signs of appearing
クラウチングスタート[, kurauchingusuta-to] (n) crouching start
クランクイン[, kurankuin] (n,vs) start (of) filming (wasei
コールドスタート[, ko-rudosuta-to] (n) {comp} cold start
システム立ち上げ[システムたちあげ, shisutemu tachiage] (n) {comp} system initialization; system start up
し始める;為始める;仕始める[しはじめる, shihajimeru] (v1,vt) (See 為る・する・1) to begin; to start
スタートボタン[, suta-tobotan] (n) {comp} start button (e.g. in Windows)
とば口[とばくち, tobakuchi] (n) (1) entrance; threshold; (2) beginning; first step; start
フライングスタート[, furaingusuta-to] (n) (See フライング) premature start (wasei
プレーボール[, pure-bo-ru] (n) (1) play ball; (2) start of a ball game; (P)
ヘッディング開始[ヘッディングかいし, heddeingu kaishi] (n) {comp} start of heading; start of header; SOH
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] (n) {comp} marked section start
やり直す(P);遣り直す;遣りなおす[やりなおす, yarinaosu] (v5s,vt) to do over again; to redo; to start over; to remake; to resume; to recommence; (P)
一からやり直す[いちからやりなおす, ichikarayarinaosu] (exp,v5s) to sweep the slate clean; to start again from the beginning; to do it all over again
一通り[ひととおり, hitotoori] (n,adj-no) (1) (See 一通り揃う) from start to end; in general; (2) ordinary; usual; (adv) (3) briefly; roughly; (n) (4) one method; (P)
三本締め[さんぼんじめ, sanbonjime] (n) hand-clapping patter (at start of party)
仕手柱;シテ柱[してばしら(仕手柱);シテばしら(シテ柱), shitebashira ( shite hashira ); shite bashira ( shite hashira )] (n) (See 仕手・2) upstage right pillar (on a noh stage), where the main actor stands at the start and end of the play
仕替える[しかえる, shikaeru] (v1,vt) to do over; to start anew
付け出し;付出し[つけだし, tsukedashi] (n) (1) bill; account; (2) very successful amateur sumo wrestler, allowed to start professional career in makushita division
何でも[なんでも, nandemo] (exp,adv) (1) (uk) any; whatever one likes; by all means; anything; everything; (exp) (2) (uk) (at start of sentence) I am told; I understand; they say; I hear; (P)
作戦開始日[さくせんかいしび, sakusenkaishibi] (n) start day for military operation; departure day; D-Day
先ず[まず, mazu] (adv) (1) (uk) first (of all); to start with; about; almost; anyway; well; now; (2) hardly (with neg. verb); (P)
冠す[かんす, kansu] (vs-c,vt) (1) (See 冠する・かんする・1) to crown; to cap; (2) (See 冠する・かんする・2) to prefix with; to start with; to begin with
冠する[かんする, kansuru] (vs-s,vt) (1) to crown; to cap; (2) to prefix with; to start with; to begin with
処暑[しょしょ, shosho] (n) (See 二十四節気) "limit of heat" solar term (approx. Aug. 23, when the weather is said to start cooling down)
出掛け;出掛;出がけ[でがけ, degake] (n) (1) (See お出掛け) about to start out; about to leave; (2) having just left; on the way
出直す;出なおす[でなおす, denaosu] (v5s,vi) to come again; to call again; to make a fresh start
動き出す(P);動きだす[うごきだす, ugokidasu] (v5s) to come alive; to get going; to start to move; (P)
匆々;怱々;匆匆;怱怱[そうそう, sousou] (adj-na,adj-t,adv-to,n) (1) (arch) busy; hurried; rushed; (n,adj-na) (2) (letters ending with this start with 前略, 冠省, etc.) (See 草々・2) Yours Sincerely; Yours in haste
口上[こうじょう, koujou] (n) (1) vocal message; speech; statement; (2) prologue at the start of a kabuki performance; (P)
口切り[くちきり, kuchikiri] (n) (1) start broaching (a subject); opening remark; start; commencement; beginning; (2) event at the start of the tenth month of the lunar calendar; (3) opening a sealed jar or container
口火を切る[くちびをきる, kuchibiwokiru] (exp,v5r) to start the debate; to get the ball rolling; to fire the first shot (fig. only); to start a conversation
名数[めいすう, meisuu] (n) (1) number of people; (2) denominate number; (3) (See 三筆,四天王) the number at the start of phrases referring to well known 'somethings', equiv. to 'seven' in "the seven wonders of the world"
吹き寄せる[ふきよせる, fukiyoseru] (v5r) (1) (See 吹き集める) to drift; to blow together; (2) to have the wind start to blow; to have the wind spring up
始める(P);創める[はじめる, hajimeru] (v1,vt,aux-v) (1) to start; to begin; to commence; to initiate; to originate; (2) to open (e.g. a store); to start up; to establish (business. etc.); (aux-v) (3) (See 為始める) to start (doing something); to begin to ...; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コールドスタート[こーるどすたーと, ko-rudosuta-to] cold start
システム立ち上げ[システムたちあげ, shisutemu tachiage] system initialization, system start up
スタートビット[すたーとびっと, suta-tobitto] start bit
スタートボタン[すたーとぼたん, suta-tobotan] start button (in Windows 95)
スタート信号[スタートしんごう, suta-to shingou] start signal
テキスト開始[テキストかいし, tekisuto kaishi] start of text (STX)
ヘッディング開始[ヘッディングかいし, heddeingu kaishi] start of heading (SOH)
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] marked section start
大文字名前開始文字[おおもじなまえかいしもじ, oomojinamaekaishimoji] upper-case name start characters
始端[したん, shitan] start edge
小文字名前開始文字[こもじなまえかいしもじ, komojinamaekaishimoji] lower-case name start characters
立ち上げる[たちあげる, tachiageru] to boot (a computer), to start (a computer)
スタートアップディスク[すたーとあっぷでいすく, suta-toappudeisuku] startup disk
再スタート[さいスタート, sai suta-to] restart
再始動[さいしどう, saishidou] restart (vs)
再開[さいかい, saikai] restart
再開フェス[さいかいフェス, saikai fesu] restart phase
原点[げんてん, genten] origin (coordinates), starting point
立上がり[たちあがり, tachiagari] leading edge, start, stand up
調歩同期[ちょうほどうき, chouhodouki] start-stop synchronization
調歩式伝送[ちょうほしきでんそう, chouhoshikidensou] start-stop transmission
起動[きどう, kidou] startup (vs), launch, starting (e.g. engine, computer)
起動画面[きどうがめん, kidougamen] startup screen
起点[きてん, kiten] origin, starting point
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] start-tag
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag
開始変数[かいしへんすう, kaishihensuu] starting variable (SV)
頭そろえ[あたまそろえ, atamasoroe] start-aligned
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
先ず[まず, mazu] Thai: เริ่มต้น, เบื้องต้น, ลำดับแรก เป็นคำกล่าวบอกลำดับขั้นตอน English: to start with
始める[はじめる, hajimeru] Thai: เริ่มต้น English: to start (vt)
立ち上がる[たちあがる, tachiagaru] Thai: เริ่มดำเนินการ English: start
開始[かいし, kaishi] Thai: เริ่ม English: start

start ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดั้งเดิม[adv.] (dangdoēm) EN: from the first ; originally ; from the start ; at first ; from the beginning ; initially FR: depuis le début ; depuis l'origine
เดินเครื่อง[v. exp.] (doēn khreūa) EN: operate ; work ; move ; start ; function ; go ; run FR:
ฝนลงเม็ด[v. exp.] (fon long me) EN: start to rain ; rain FR:
เฮือก[v.] (heūak) EN: sigh ; gasp ; start FR:
หัวลม[n.] (hūalom) EN: windward ; start of the gale ; wind at the beginning of the winter FR:
หัวน้ำขึ้น[n.] (hūanāmkheun) EN: start of the flood tide ; turn of the tide FR: début de la marée montante [m]
หัวน้ำลง[n.] (hūanāmlong) EN: start of the ebb tide ; turn of the tide FR: début de la marée descendante [m]
จุดเริ่ม[n. exp.] (jut roēm) EN: beginning ; origin ; starting point ; initiation ; outset ; birth ; start FR: début [m] ; point de départ [m]
ข้างต้น[X] (khāngton) EN: above ; above mentioned ; mentioned above ; at the beginning ; in the beginning ; at the start ; at the outset FR: ci-dessus ; ci-avant ; plus haut
เข้ากะ[v. exp.] (khao ka) EN: work a shift ; start working on one' s shift FR:
เข้าทำงาน[v. exp.] (khao thamng) EN: start work FR: commencer le travail ; débuter le travail
ขยับ[v.] (khayap) EN: make a move ; be on the point of ; be imminent ; begin ; start ; set about ; promise FR:
ขึ้นหน้าใหม่[v. exp.] (kheun nā ma) EN: start a new page FR: tourner la page
ขึ้นต้น(ด้วย)[v. exp.] (kheun ton () EN: begin (with) ; commence (with) ; start (with) FR: débuter (par) ; commencer (par)
ขึ้นต้นใหม่[v. exp.] (kheun ton m) EN: begin again ; recommence ; start over again FR: recommencer
ก่อ[v.] (kø) EN: start ; begin ; initiate ; originate ; establish ; institute FR: commencer ; débuter ; instituer
ก่อไฟ[v. exp.] (kø fai) EN: light ; start a fire ; kindle a fire ; ignite FR: allumer le feu ; faire du feu
ก่อให้เกิด[v. exp.] (køhaikoēt) EN: cause ; produce ; lead to ; create ; provoke ; result in ; bring about ; engender ; trigger off ; start ; prompt ; generate ; spark ; spur FR: provoquer ; causer ; susciter ; produire ; engendrer ; générer ; éveiller
ก่อเหตุ[v. exp.] (kø hēt) EN: make trouble ; cause trouble ; start trouble FR: semer le trouble
ก่อการ[v.] (køkān) EN: start ; launch ; initiate ; promote ; originate ; instigate ; foment FR: initier ; susciter ; instiguer
ก่อการทะเลาะวิวาท[v. exp.] (køkān thalǿ) EN: pick a fight ; start a fight FR:
ลงมือ[v.] (longmeū) EN: start ; begin ; undertake ; commence FR: commencer ; débuter ; entreprendre ; attaquer ; se mettre à ; engager ; mettre en train
ลงมือทำ[v. exp.] (longmeū tha) EN: start to do ; set about ; conduct ; carry out FR: entreprendre ; conduire
ออกเดินทาง[v.] (øk doēnthān) EN: depart ; leave ; leave on a trip ; start the journey ; take off ; start out ; set out FR: partir ; partir en voyage ; débuter un voyage ; se mettre en route ; décoller
ออกงาน[v.] (økngān) EN: start working ; give the first perdormance FR:
ออกตัว[v.] (øktūa) EN: start ; start moving ; get off to a start FR:
เผดิม[v.] (phadoēm) EN: begin ; start ; open ; commence ; inaugurate ; be the first (to) ; start off FR:
ผวาตื่น[v. exp.] (phawā teūn) EN: awake with a start FR: se réveiller en sursaut
ผูกเวร[v.] (phūk wēn) EN: hold grudge against ; seek revenge ; bear someone a grudge ; start a feud with ; enter into a feud ; engage in endless retributions FR:
ปล่อยข่าวลือ[v. exp.] (plǿi khāole) EN: start a rumour FR: lancer une rumeur
เปิด[v.] (poēt) EN: start ; found ; establish ; set up ; begin FR: ouvrir ; inaugurer
เปิดฉาก[v.] (poētchāk) EN: begin ; start ; raise the curtain ; begin the performance ; play an overture FR: frapper les trois coups
ระบบสตาร์ท[n. exp.] (rabop satāt) EN: start system FR: système de démarrage [m]
แรกเริ่ม[adv.] (raēkroēm) EN: at first ; from the beginning ; at the start : originally FR: à l'origine ; au début
ริ[v.] (ri) EN: begin ; start FR: commencer ; essayer ; prendre l'initiative (de)
เรียงหมอน[n.] (rīengmøn) EN: propitious lunar day to start married life FR: jour lunaire propice pour la nuit de noce [f]
ริเริ่ม[v.] (riroēm) EN: start ; launch ; initiate ; begin ; originate ; commence ; be the first FR: initier ; entreprendre ; commencer
เริ่ม[v.] (roēm) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; lead FR: commencer ; commencer à ; débuter ; se mettre à ; amorcer ; initier
เริ่มชีวิตใหม่[v. exp.] (roēm chīwit) EN: start a new life FR: commencer une nouvelle vie
เริ่มกิจการ[v. exp.] (roēm kitjak) EN: start ; establish ; begin ; initiate ; found ; set up FR:

start ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting
Bereichsanfang {m}area start
Feuer {n} | ein Feuer anzünden | ein Feuer machen | bengalisches Feuerfire | to light a fire | to start a fire | Bengal light
Einstand {m} | seinen Einstand feiern | seinen Einstand geben; sein Debüt gebenfirst day | to celebrate the start of a new job | to make one's debut
Montagebeginn {m}installation start
Neustart {m}new start
Rente {f} (im Alter ...) | in Rente gehen | in Rente sein | jdn. auf Rente setzenpension | to start drawing one's pension | to be on a pension | to pension sb. off
fahrbereit {adj}ready to start
Rost {m} (Eisen, auch [bot.]) | Rost ansetzenrust | to start to rust
Zeitnot {f} | in Zeitnot sein | in Zeitnot geratenshortage of time | to be pressed for time; to be running out of time; to be under time pressure | to start running out of time
Start {m} | fliegender Start | stehender Startstart; starting | rolling start | standing start
Start-Zeichen {n}start character; start pattern
Warmstart {m}warm start
Anlaufzeit {f}; Startzeit
Alaschanrotschwanz {m} [ornith.]Przewalski's Redstart
Entwarnung {f}; Startfreigabe
Anfängerrohr {n}starter pipe
Anlassspartransformator {m} [electr.]autotransformer starter
BIOS {n}; Startprogramm für Computer [comp.]BIOS
Fixpunktwiederanlauf {m} [comp.]checkpoint restart
Starterlaubnis {f}; Startfreigabe
Sternmarsch {m}demonstration march from different starting points
Diademrotschwanz {m} [ornith.]Moussier's Redstart
Erst-Inbetriebnahme {f}start-up
Fehlstart {m}; Frühstart
Homepage {f}; Startseite
Wiederinbetriebnahme {f}return to service; restart
Höchstbelastung {f} beim Startmaximum take-off weight
Landebahn {f}; Startbahn
Selbstanlasser {m}self-starter
Anfangsadresse {f} [comp.]start address
Anfangslage {f}start position
Ausstellungsbeginn {m}start of the exhibition
Baubeginn {m}start of construction works
Start-Stop-Betrieb {m} [comp.]start-stop operation
Anschlussbewehrung {f}starter bars
Anschlusseisen {n}starter bar
Starter {m}; Programmstarter
Starter {m}starter
Starterzahnkranz {m}starter ring

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า start
Back to top