ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

speak

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *speak*, -speak-

speak ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
speak (vi.) สนทนา See also: พูด, บรรยาย Syn. state, talk, converse, chat, declare Ops. keep silent
speak (vt.) สนทนา See also: พูด, บรรยาย Syn. state, talk, converse, chat, declare Ops. keep silent
speak about (phrv.) พูดถึง See also: พูดเกี่ยวกับ, เอ่ยถึง Syn. talk about
speak against (phrv.) พูดคัดค้าน See also: โต้เถียง Syn. speak for
speak for (phrv.) พูดเป็นเวลา Syn. talk for
speak for (phrv.) พูดสนับสนุน
speak for (phrv.) พูดแทน See also: พูดให้กับ
speak from (phrv.) พูดจาก
speak of (phrv.) เอ่ยถึง See also: พูดถึง, พูดเกี่ยวกับ Syn. talk about
speak of the devil (idm.) พูดกวนๆ See also: พูดปั่นป่วนให้วุ่นวาย
speak of the devil (sl.) ใช้พูดเมื่อคนที่กำลังนึกถึงปรากฎตัวอย่างไม่คาดคิดมาก่อน (เช่น ตายยากจริงๆ)
speak on (phrv.) พูดถึง See also: เอ่ยถึง, คุยเกี่ยวกับ Syn. talk on
speak out (phrv.) พุดเสียงดัง Syn. answer up, speak up, talk up
speak small (phrv.) พูดเสียงต่ำและเบา
speak the same language (idm.) เข้าใจกัน
speak to (phrv.) พูดกับ See also: คุยกับ Syn. speak with, talk at, talk to, talk with
speak up (phrv.) พูดเสียงดัง See also: คุยเสียงดัง Syn. answer up, speak out, talk up
speak up for (phrv.) พูดสนับสนุน
speak upon (phrv.) พูดถึง See also: เอ่ยถึง, คุยเกี่ยวกับ Syn. speak on
speak with (phrv.) พูดกับ See also: เอ่ยกับ Syn. speak to, talk to, talk with
speak with (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว Syn. tell off
speakeasy (n.) ร้านขายเหล้าที่ผิดกฏหมาย
speaker (n.) ผู้พูด See also: ผู้กล่าว Syn. orator, lecturer, preacher
speaker (n.) เครื่องขยายเสียง See also: ลำโพง Syn. amplifier
speakership (n.) การแสดงสุนทรพจน์
speaking (adj.) เกี่ยวกับการพูด
English-Thai: HOPE Dictionary
speak(สพีค) {spoke,spoken,speaking,speaks} vi.,vt. พูด,คุย,กล่าว,แสดงความเห็น,สนทนา,เจรจา,ปราศรัย,ตรัส,บรรยาย,แถลง,แสดงถึง,เกิดเสียง, Syn. talk,mention
speaker(สพี'เคอะ) n. ผู้พูด,ผู้บรรยาย,ประธานสภานิติบัญญัติ,เครื่องขยายเสียง,หนังสือฝึกพูด., See also: speakership n., Syn. lecturer,orator
speaking(สพิค'คิง) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การพูด,การแถลง,การแสดงปาฐกถา,การบรรยาย,, See also: speakings หนังสือท่องจำ,หนังสืออาขยาน.
English-Thai: Nontri Dictionary
speak(n) การสนทนา,การพูด,การเจรจา,การตรัส
speaker(n) ผู้พูด,โฆษก,พิธีกร,ผู้บรรยาย,ลำโพงวิทยุ,ประธาน,การแสดงสุนทรพจน์
speaking(n) การแสดงสุนทรพจน์,การพูด,การบรรยาย,การแสดงปาฐกถา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Speakerประธานสภาผู้แทนราษฎร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
speakerลำโพงเสียง, ดู  loudspeaker   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปรยปราย (v.) make a general speech; speak promiscuously See also: greet
พิดทูล (v.) speak See also: speak to royalty Syn. เพ็ดทูล
พูดจา (v.) speak See also: confer Syn. เจรจา, พูด, พูดคุย
ลั่นปาก (v.) speak See also: utter a promise, make a statement Syn. ลั่นวาจา, ลั่นคำ
วิสาสะ (v.) speak See also: converse, be acquainted, associate, get together, socialize
ส่งภาษา (v.) speak See also: talk, chat Syn. พูด, คุย
อื้น (v.) speak See also: talk, say Syn. พูด, กล่าว, บอก, เอิ้น, เอื้อน
เว้า (v.) speak See also: talk, say Syn. พูด
เอิ้น (v.) speak See also: talk, say Syn. พูด, กล่าว, บอก, เอื้อน
พูดนอกประเด็น (v.) speak beside the point See also: get off the track (while talking), get sidetracked
พูดนอกประเด็น (v.) speak beside the point See also: get off the track (while talking), get sidetracked
พูดนอกเรื่อง (v.) speak beside the point See also: get off the track (while talking), get sidetracked Syn. พูดนอกประเด็น
พูดนอกเรื่อง (v.) speak beside the point See also: get off the track (while talking), get sidetracked Syn. พูดนอกประเด็น
จีบปากจีบคอ (v.) speak cajolingly
ตีสำนวน (v.) speak eloquently See also: play with words, use idiomatic expression, wisecrack Syn. เล่นสำนวน, ตีโวหาร, ตีฝีปาก, เล่นสำบัดสำนวน
ตีโวหาร (v.) speak eloquently See also: play with words, use idiomatic expression, wisecrack Syn. เล่นสำนวน, ตีฝีปาก, เล่นสำบัดสำนวน
เล่นสำบัดสำนวน (v.) speak eloquently See also: play with words, use idiomatic expression, wisecrack Syn. เล่นสำนวน, ตีโวหาร, ตีฝีปาก
กะล่อมกะแล่ม (v.) speak evasively See also: speaking without distinctness or proper articulation Syn. กล้อมแกล้ม
ก้าวเฉียง (v.) speak evasively See also: evade question, avoid an answer
พูดเรื่อยเปื่อย (v.) speak extemporaneously See also: speak continuously
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll speak to you shortlyฉันจะบอกกับคุณสั้นๆ
You speak English pretty wellคุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก
May I speak to him?ขอฉันพูดกับเขาหน่อยได้ไหมคะ
I need to speak to you aloneฉันต้องการคุยกับคุณตามลำพัง
I can also speak some Frenchฉันยังสามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้บ้าง
You speak English so wellคุณพูดภาษาอังกฤษดีเหลือเกิน
I had no chance to speak to himฉันไม่มีโอกาสได้พูดกับเขา
I will speak openlyฉันจะพูดอย่างตรงไปตรงมา
I need to speak to him directlyฉันต้องการพูดกับเขาโดยตรง
Can I speak to you for a minute?ขอฉันพูดกับคุณสักนาทีได้ไหม?
I need to speak to him directlyฉันต้องการพูดกับเขาโดยตรง
Could you please speak louder?คุณช่วยกรุณาพูดให้ดังขึ้นหน่อยได้ไหม?
It's not difficult for me to speak English,มันไม่ยากสำหรับฉันที่จะพูดภาษาอังกฤษ
It's impossible to speak English like a native speakerมันเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดภาษาอังกฤษอย่างคนที่ใช้ภาษาอังกฤษมาแต่เกิด
How long did it take you to speak English?คุณใช้เวลานานแค่ไหนในการพูดภาษาอังกฤษได้?
It took me about five years to speak Englishฉันใช้เวลาราว 5 ปีในการพูดภาษาอังกฤษ
I don't ever want to speak to you againฉันไม่เคยอยากจะพูดกับคุณอีกเลย
Don't dare to speak to me like thatอย่าบังอาจมาพูดกับฉันอย่างนั้น
Do you feel embarrassed when you speak English?คุณรู้สึกอายเมื่อพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า?
Do they seem confused when you speak English?พวกเขาดูสับสนเมื่อฟังคุณพูดภาษาอังกฤษใช่หรือเปล่า?
I vow never to speak to anyone about what I've seenฉันสาบานว่าจะไม่บอกใครเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันเห็น
They don't even speak anymoreพวกเขาไม่แม้แต่จะพูดคุยกันอีก
He speaks English fluentlyคุณพูดภาษาอังกฤษได้คล่อง
Action speaks louder than wordการกระทำส่งเสียงดังกว่าคำพูด
The more you speak, the better you master itยิ่งคุณพูดมากเท่าใด คุณยิ่งเก่งกาจมากเท่านั้น
Please take me to someone who speaks Englishโปรดพาฉันไปหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษได้
Please find someone who speaks Englishโปรดหาใครก็ได้ที่พูดภาษาอังกฤษให้หน่อย
How many languages can you speak?คุณพูดได้กี่ภาษาหรือ?
I could hardly speakฉันแทบพูดอะไรไม่ออก
He was too nervous to speakเขาประหม่าเกินกว่าที่จะพูด
Please listen to what I'm speakingได้โปรดฟังสิ่งที่ฉันกำลังพูด
Do you make a lot of grammar mistakes when you speak?คุณพูดผิดไวยากรณ์มากไหม?
Is it difficult for you to understand native speakers?เป็นเรื่องยากสำหรับคุณที่จะเข้าใจเจ้าของภาษาพูดใช่ไหม?
You still can't understand English speakers easily?คุณยังคงไม่สามารถเข้าใจที่เจ้าของภาษาพูดได้โดยง่ายใช่ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Actions speak louder than words. A bulletproof uniform.ทำดีกว่าพูด ชุดกันกระสุน
I speak in the interests of our party and the cause of humanity.ผมพูดในสิ่งที่ควรพูด และเพื่อมวลมนุษย์
I must speak to you alone. Do you mind?ผมต้องการคุยกับท่าน ท่านจะรังเกียจไหม
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา
He don't even speak good English.เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้ดี
He doesn't even speak good English.เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษได้ดี
I speak my piece, and you...I speak my piece, and you...
And frequently, he would speak the names of horses on the telephone.และบ่อยครั้งที่เขาจะพูด ชื่อของม้าอยู่บนโทรศัพท์
Ambassador MacWhite. I'd like to speak to Mr. Grainger.{\cHFFFFFF}เอกอัครราชทูต MacWhite ฉันต้องการที่จะพูดคุยกับนายเกรนเจอร์
I'd like to speak with you alone, if I could.{\cHFFFFFF}I'd like to speak with you alone, if I could.
Call Kwen Sai and ask to speak to Colonel Chee.{\cHFFFFFF}Call Kwen Sai and ask to speak to Colonel Chee.
I don't speak the language.ฉันไม่ได้พูดภาษาที่คุณเห็น

speak ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敢怒而不敢言[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, 敢怒而不敢言] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections
事实胜于雄辩[shì shí shèng yú xióng biàn, ㄕˋ ㄕˊ ㄕㄥˋ ㄩˊ ㄒㄩㄥˊ ㄅㄧㄢˋ, 事实胜于雄辩 / 事實勝於雄辯] Facts speak louder than words. (成语 saw)
吞吞吐吐[tūn tūn tǔ tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ ㄊㄨˇ, 吞吞吐吐] to hum and haw (成语 saw); to mumble as if hiding sth; to speak and break off, then start again; to hold sth back
不可同日而语[bù kě tóng rì ér yǔ, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, 不可同日而语 / 不可同日而語] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable
未可同日而语[wèi kě tóng rì ér yǔ, ㄨㄟˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨㄥˊ ㄖˋ ㄦˊ ㄩˇ, 未可同日而语 / 未可同日而語] lit. mustn't speak of two things on the same day (成语 saw); not to be mentioned in the same breath; incomparable
侃侃而谈[kǎn kǎn ér tán, ㄎㄢˇ ㄎㄢˇ ㄦˊ ㄊㄢˊ, 侃侃而谈 / 侃侃而談] speak frankly with assurance
语言誓约[yǔ yán shì yuē, ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄕˋ ㄩㄝ, 语言誓约 / 語言誓約] language pledge (to speak only the target language in a language school)
莫讲[mò jiǎng, ㄇㄛˋ ㄐㄧㄤˇ, 莫讲 / 莫講] let alone; not to speak of (all the others)
心领神会[xīn lǐng shén huì, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, 心领神会 / 心領神會] to understand the meaning behind sb's words (成语 saw); I appreciate your kindness; to know intuitively; to understand tacitly; to speak without words
[nàng, ㄋㄤˋ, 齉] stoppage of the nose; to speak with a nasal twang; snuffling; snuffle (as in nose with a cold)
直言不讳[zhí yán bù huì, ㄓˊ ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 直言不讳 / 直言不諱] straight talk, nothing taboo (成语 saw); frank and straightforward; to speak bluntly without euphemism
[chán, ㄔㄢˊ, 谗 / 讒] slander; defame; misrepresent; to speak maliciously
大声说话[dà shēng shuō huà, ㄉㄚˋ ㄕㄥ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ, 大声说话 / 大聲說話] speak loudly
打横炮[dǎ héng pào, ㄉㄚˇ ㄏㄥˊ ㄆㄠˋ, 打横炮 / 打橫炮] speak unwarrantedly
挖苦[wā ku, ㄨㄚ ㄎㄨ˙, 挖苦] speak sarcastically; make ironical remarks
说曹操曹操就到[shuō Cáo Cāo Cáo Cāo jiù dào, ㄕㄨㄛ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄠˋ, 说曹操曹操就到 / 說曹操曹操就到] speak of the devil; cf Cao Cao 曹操 (155-220), king of Cao Wei 曹魏 and main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义
[wèi, ㄨㄟˋ, 谓 / 謂] speak of
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 謇] speak out boldly
多嘴[duō zuǐ, ㄉㄨㄛ ㄗㄨㄟˇ, 多嘴] talkative; to speak out of turn; to blab; to shoot one's mouth off; rumors fly
结舌[jié shé, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, 结舌 / 結舌] tongue-tied; unable to speak (out of surprise, embarrassment etc)
拐弯抹角[guǎi wān mò jiǎo, ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, 拐弯抹角 / 拐彎抹角] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush
转弯抹角[zhuǎn wān mò jiǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, 转弯抹角 / 轉彎抹角] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush
有目共睹[yǒu mù gòng dǔ, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄨˇ, 有目共睹] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
有目共见[yǒu mù gòng jiàn, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 有目共见 / 有目共見] anyone with eyes can see it (成语 saw); obvious to all; sth speaks for itself; is there for all to see
拙嘴笨舌[zhuō zuǐ bèn shé, ㄓㄨㄛ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄣˋ ㄕㄜˊ, 拙嘴笨舌] lit. clumsy mouth and broken tongue (成语 saw); awkard speaker
笨嘴拙腮[bèn zuǐ zhuō sāi, ㄅㄣˋ ㄗㄨㄟˇ ㄓㄨㄛ ㄙㄞ, 笨嘴拙腮] clumsy in speech; awkward; poor speaker
笨嘴笨舌[bèn zuǐ bèn shé, ㄅㄣˋ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄣˋ ㄕㄜˊ, 笨嘴笨舌] clumsy in speaking; awkward; inarticulate
比较而言[bǐ jiào ér yán, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ ㄦˊ ㄧㄢˊ, 比较而言 / 比較而言] comparatively speaking
无法形容[wú fǎ xíng róng, ˊ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ, 无法形容 / 無法形容] unspeakable; indescribable
[dào, ㄉㄠˋ, 道] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk
口齿伶俐[kǒu chǐ líng lì, ㄎㄡˇ ㄔˇ ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 口齿伶俐 / 口齒伶俐] eloquent and fluent speaker (成语 saw); grandiloquence; the gift of the gab
心直口快[xīn zhí kǒu kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄎㄡˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直口快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
心直嘴快[xīn zhí zuǐ kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄗㄨㄟˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直嘴快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
一般来说[yī bān lái shuō, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, 一般来说 / 一般來說] generally speaking
一般来讲[yī bān lái jiǎng, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄤˇ, 一般来讲 / 一般來講] generally speaking
一般而言[yī bān ér yán, ㄧ ㄅㄢ ㄦˊ ㄧㄢˊ, 一般而言] generally speaking
一般说来[yì bān shuō lái, ㄧˋ ㄅㄢ ㄕㄨㄛ ㄌㄞˊ, 一般说来 / 一般說來] generally speaking; in general
总的来说[zǒng de lái shuō, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, 总的来说 / 總的來說] generally speaking; to sum up; in summary; in short
史观[shǐ guān, ㄕˇ ㄍㄨㄢ, 史观 / 史觀] historical point of view; historically speaking
喇叭[lǎ ba, ㄌㄚˇ ㄅㄚ˙, 喇叭] loudspeaker; trumpet

speak ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;固いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly
ずばずば言う[ずばずばいう, zubazubaiu] (exp,v5u) to speak one's mind; to speak very frankly
ちゃらける[, charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense
と言うと[というと, toiuto] (conj) (1) (uk) (See 言う) if one were to speak of ..., then certainly; if it were the case that ..., then certainly; if it were a ..., then certainly; phrase used to indicate the inevitability of what follows it (based on what precedes it); (2) so that means (when used in sentence-initial position)
ぼろくそに言う;襤褸糞に言う[ぼろくそにいう, borokusoniiu] (exp,v5u) to speak ill of; to speak very disparagingly about; to speak very harshly about
二元放送[にげんほうそう, nigenhousou] (n) broadcast in which participants speak from different stations
代弁[だいべん, daiben] (n,vs) pay by proxy; act for another; speak for another; (P)
伺う[うかがう, ukagau] (v5u,vt) (1) (hum) to ask; to inquire; to hear; to be told; (2) to implore (a god for an oracle); to seek direction (from your superior); (v5u,vi) (3) (hum) to visit; (4) (from 御機嫌を伺う) to speak to (a large crowd at a theatre, etc.); (P)
例えに言う;たとえに言う[たとえにいう, tatoeniiu] (exp,v5u) to speak metaphorically
偽り語る[いつわりかたる, itsuwarikataru] (v5r) to speak falsely
切り出し[きりだし, kiridashi] (n) (1) pointed knife; (2) logging; cutting; (3) (beef) scraps; (4) starting to speak
口にする[くちにする, kuchinisuru] (exp,vs-i) (1) to taste; to eat; (2) to speak of; to refer to
口を割る[くちをわる, kuchiwowaru] (exp,v5r) to confess; to speak out; to disclose; to tell
吐露[とろ, toro] (n,vs) express one's mind; speak out; (P)
噂をすれば影[うわさをすればかげ, uwasawosurebakage] (exp) (See 噂をすれば影が射す) speak of the devil (lit
噂をすれば影が射す;噂をすれば影がさす[うわさをすればかげがさす, uwasawosurebakagegasasu] (exp) (id) speak of the devil and he shall appear; speak rumours of someone and they shall appear
声を大にする[こえをだいにする, koewodainisuru] (exp,vs-i) to emphasize; to state emphatically; to speak loudly about; to raise one's voice; to lift one's voice
声涙ともに下る;声涙倶に下る[せいるいともにくだる, seiruitomonikudaru] (exp,v5r) to speak through one's tears; to speak with tears in one's eyes
奥歯に物が挟まる[おくばにものがはさまる, okubanimonogahasamaru] (exp,v5r) to talk around something (exp. derived from having something stuck in your back teeth and thus be unable to speak clearly); to imply something in a roundabout way
妄語戒[もうごかい, mougokai] (exp) {Buddh} do not speak untruthfully (precept)
弁じ立てる[べんじたてる, benjitateru] (v1) to speak eloquently; to talk volubly
思し召す;思召す;思しめす[おぼしめす, oboshimesu] (v5s,vt) (1) (hon) to think (only used to speak of others); (2) to turn one's attention toward (only used to speak of others); to have feelings for (only used to speak of others); (3) to honour the target of one's emotions
怪気炎を上げる;怪気炎をあげる[かいきえんをあげる, kaikienwoageru] (exp,v1) (obs) to speak flamboyantly
息巻く[いきまく, ikimaku] (v5k,vi) (1) to rage; to storm (at); to be furious; (2) to enthuse; to speak passionately; to get worked up; to galvanize
惚気る[のろける, norokeru] (v1,vi) to play up; to speak fondly of; to praise one's spouse
所か;処か[どころか, dokoroka] (suf) (1) (uk) far from; anything but; not at all; (2) let alone; to say nothing of; not to speak of; much less
打ち明かす[うちあかす, uchiakasu] (v5s,vt) (See 打明ける) to be frank; to speak one's mind; to open one's heart
打ち明ける(P);打明ける(io)[うちあける, uchiakeru] (v1,vt) to be frank; to speak one's mind; to open one's heart; (P)
打ち開ける;打ち明ける;ぶち開ける;ぶち明ける[ぶちあける, buchiakeru] (v1,vt) (1) to forcefully open up a hole (in a wall, etc.); (2) (See 打ち明ける・うちあける) to speak frankly, holding nothing back; (3) to throw out everything inside
歯に衣着せぬ[はにきぬきせぬ, hanikinukisenu] (exp) (See 歯に衣着せない) to not mince matters; to speak frankly
濁す[にごす, nigosu] (v5s,vt) (1) to make muddy (a liquid); to make cloudy; to make turbid; to roil; (2) (See お茶を濁す・2) to prevaricate; to speak ambiguously; (P)
物も言い様で角が立つ;物も言いようで角が立つ[ものもいいようでかどがたつ, monomoiiyoudekadogatatsu] (exp,v5t) (id) Harsh words make the going rough; People may be offended (or not) by the way you speak
疎か[おろそか(P);おろか(P), orosoka (P); oroka (P)] (adj-na,n) (1) neglect; negligence; carelessness; (exp) (2) (おろか only) (uk) not to mention; needless to say; not to speak of; (P)
皮肉る[ひにくる, hinikuru] (v5r,vi) to speak cynically or with sarcasm
直言直筆[ちょくげんちょくひつ, chokugenchokuhitsu] (n,vs) speak and write plainly (frankly); speak and write without reserve
空で言う;そらで言う[そらでいう, soradeiu] (exp,v5u) to speak from memory
端的に言う[たんてきにいう, tantekiniiu] (exp,v5u) to come to the point; to get straight to the point; to speak frankly; to speak plainly; to talk straight
胸襟を開く[きょうきんをひらく, kyoukinwohiraku] (exp,v5k) (See 打ち明ける・うちあける) to be frank; to speak one's mind; to open one's heart; to have a heart-to-heart talk (with someone)
腹を割って話す[はらをわってはなす, harawowattehanasu] (exp,v5s) (See 腹を割って) to speak frankly; to speak unreservedly; to open up to each other; to talk candidly; to speak by laying everything on the table; to talk straight from the gut; to have a heart-to-heart talk
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スピーカ[すぴーか, supi-ka] speaker

speak ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าปากจะพูด[v. exp.] (ā pāk ja ph) EN: open one's mouth ; begin to speak FR: commencer à parler
ฉอเลาะ[v.] (chølǿ) EN: wheedle ; cajole ; flatter ; blandish ; endear oneself to ; fawn on ; toady ; curry favour with ; coo ; speak winningly FR: flatter ; enjôler
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically FR: tourner en dérision ; ironiser
เอื้อน[v.] (eūoen) EN: utter ; speak sweetly FR:
จา[v.] (jā) EN: talk ; say ; speak ; utter ; tell ; address FR:
เจรจา[v.] (jēnrajā = j) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
เจรจา[v.] (jērajā = jē) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
จีบปาก[v.] (jīppāk) EN: speak cajolingly ; speak enticingly ; speak affectedly ; sweet-talk ; talk prunes and prisms FR:
จีบปากจีบคอ[v.] (jīppākjīpkh) EN: speak cajolingly ; speak enticingly ; speak affectedly ; sweet-talk ; talk prunes and prisms FR:
จีบปากจีบคอพูด[v. exp.] (jīppākjīpkh) EN: speak in an affected way ; sweet-talk FR:
แก้ต่าง[v.] (kaētāng) EN: represent a person ; speak for ; hold a brief for ; defend FR:
กะล่อมกะแล่ม[v.] (kalǿmkalaem) EN: speak evasively ; speak enough to get by FR:
ก้าวเฉียง[v.] (kāochīeng) EN: speak evasively FR:
กัดฟันพูด[v. exp.] (katfan phūt) EN: speak reluctantly FR:
คันปาก[v. exp.] (khan pāk) EN: be itching to speak ; have an urge to speak out FR: avoir envie de parler
ขึ้นปาก[v.] (kheunpāk) EN: speak in a flowing way FR:
เคยปาก[v.] (khoēipāk) EN: speak habitually of ; be accustomed to say FR:
ค่อย ๆ พูด = ค่อยๆ พูด[v. exp.] (khǿi-khǿi p) EN: speak softly FR: parler avec précaution
ค้อนติง[v.] (khønting) EN: disapprove unreasonably ; oppose perversely ; speak with jealousy ; object blindly (to) ; look askance FR:
แขวะ[v.] (khwae) EN: speak sarcastically ; pick a quarrel with FR: chercher querelle
กล่าว[n.] (klāo) EN: say ; speak ; talk ; deliver a speech ; remark ; utter ; pronounce ; state ; express ; mention ; declare FR: dire ; prononcer ; parler ; déclarer ; proférer ; faire une déclaration ; énoncer ; exprimer
กล่าวขวัญ[v.] (klāokhwan) EN: mention ; speak of ; talk about FR: mentionner
กล่าวเกลี้ยง[v.] (klāoklīeng) EN: speak pleasantly FR:
กล่าวพร้อมกัน[v. exp.] (klāo phrøm ) EN: speak in chorus FR: parler en choeur
กล่อมใจ[v.] (klǿmjai) EN: speak soothing words ; persuade ; prevail on ; convince ; soothe FR: persuader ; convaincre
กล้อมแกล้ม[v.] (klǿmklaem) EN: speak evasively ; speak enough to get by ; mumble ; speak indistincly FR:
กระโชกกระชาก[v.] (krachøkkrac) EN: utter in a loud voice ; speak crudely FR:
กระจู๋กระจี๋[v.] (krajūkrajī) EN: coo ; bill and coo ; speak in whispers ; talk softly and intimately FR: parler à voix basse
กระซิบ[v.] (krasip) EN: whisper ; talk in a whisper ; speak in each other's ear ; murmur ; mutter FR: murmurer ; chuchoter ; parler à voix basse ; chuchoter à l'oreille ; susurrer ; marmonner
กระแทกเสียง[v. exp.] (krathaēk sī) EN: speak sharply FR:
ลากเสียง[v. exp.] (lāk sīeng) EN: drawl ; speak slowly ; speak in a drawl FR: dire d'une voix traînante
เล้ง[v.] (leng) EN: speak loudly and critically FR:
ล้อมกรอบ[v.] (lømkrøp) EN: jointly speak or write against sb. FR:
เมาท์[v.] (mao) EN: speak with friends for fun FR:
น้ำท่วมปาก[v.] (nāmthūampāk) EN: be unable to speak by an overwhelming influence ; be rendered speechless due to one's own fear FR: ne pas pouvoir s’exprimer librement
เอ่ย[v.] (oēi) EN: utter ; pronounce ; say ; speak ; mention ; express ; articulate FR: s'exclamer ; proférer
เอ่ยปาก[v. exp.] (oēi pāk) EN: speak ; mention ; say something (about) FR:
ออกปาก[v. exp.] (øk pāk) EN: say ; speak ; talk about FR:
ออกรับ[v.] (økrap) EN: speak up for ; defend someone by taking the blame FR:
ปากเบา[v.] (pākbao) EN: be able to learn language at a very tender age ; learn quickly to speak FR:

speak ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bestellen; reservieren lassen | bestellend | bestellt | er/sie bestellt | ich/er/sie bestellte | er/sie hat/hatte bestelltto bespeak {bespoke; bespoken} [old] | bespeaking | bespoken | he/she bespeaks | I/he/she bespoke | he/she has/had bespoken
verraten; erkennen lassen | verratend; erkennen lassend | verraten; erkennen lassento bespeak {bespoke; bespoken} | bespeaking | bespoken
Abhörlautsprecher {m}control loudspeaker
Lautsprecheranlage {f} | integrierte Lautsprecheranlage | öffentliche Lautsprecheranlageloudspeaker system | integrated loudspeaker | public address system
Muttersprachler {m}native speaker
Volksredner {m}popular speaker
billige Kneipe {f} | billige Kneipenspeakeasy | speakeasies
Parlamentspräsident {m}Speaker of the parliament
Sprachrohr {n}speaking tube
Sprechchor {m}speaking choir
Sprechrolle {f}speaking part
streng {adv} | streng genommenstrictly | strictly speaking
unsagbar; unsäglich {adj} | unsäglicher | am unsäglichstenunspeakable | more unspeakable | most unspeakable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า speak
Back to top