ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

salad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *salad*, -salad-

salad ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
salad (n.) สลัด See also: อาหารที่มีผักสดหลายชนิดผสมกันและราดน้ำสลัดเวลารับประทาน
salad cream (n.) น้ำสลัด
salad days (idm.) ช่วงวัยหนุ่มสาวและประสบการณ์น้อย Syn. teens, youth
salad dressing (n.) น้ำสลัด
salad greens (n.) ผักสลัด Syn. salad
salad oil (n.) น้ำมันสลัด
English-Thai: HOPE Dictionary
salad(แซล'เลิด) n. อาหารผักสดหลายชนิดผสมผเสกัน,ผักสดที่ใช้กินสด ๆ ,สลัด,ยำผักสด,ยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของนักประพันธ์
salad dressingn. ซอสสำหรับราดสลัด ประกอบด้วยน้ำมันพืช น้ำส้มหรือไข่แดง,น้ำปรุงสลัด
salad oiln. น้ำมันสลัดที่ใช้ปรุงสลัด
English-Thai: Nontri Dictionary
salad(n) สลัด
SALAD salad dressing(n) น้ำสลัด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salad dressingน้ำสลัด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สลัด (v.) salad
ช่องแช่ผักผลไม้ (n.) salad drawer
น้ำมันสลัด (n.) salad oil See also: French dressing Syn. น้ำสลัด
น้ำสลัด (n.) salad oil See also: French dressing
ตำส้ม (n.) papaya salad
ทวาย (n.) name of Thai dressed salad Syn. ยำทวาย
ยำ (n.) Thai dressed salad
ยำทวาย (n.) name of Thai dressed salad
ส้มตำ (n.) papaya salad Syn. ตำส้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's that pasta salad dextrose.นี่เด็กซ์โตรสพาสต้าสลัด
So what ifl had a salad and he had three courses?สมมติว่าถ้าฉันกินสลัด ส่วนเขากินจานหลักสามจานล่ะ
One day at the salad bar at Beefsteak charlie's...วันหนึ่งที่สลัดบาร์ ที่ร้านสเต็ค ชาลี...
... IthoughtIsaw her at that salad bar.... ผมคิดว่าผมเห็นเธอที่ สลัดบาร์
What are the odds of another person at a salad bar looking like Joanie...มีโอกาสสักี่มากน้อยที่จะเ็ป็นคนอื่น ตรงสลัดบาร์ ที่เหมือน โจแอน...
Then I had that job as the sneeze guard for that restaurant's salad bar.จากนั้นฉันก็ไปเป็นยามป้องกันฮัดเช่ย ที่ร้านอาหารสลัดอีก
No joke. We gave her a chicken salad sandwich once, she threw up in the back of the limo.เคยให้กินครั้งหนึ่งเธออ้วกในรถลิโม
You won't taste a better chicken salad in town.คุณจะไม่ลองชิมสลัดไก่ จากในเมืองหน่อยเหรอ
Goat cheese salad with ginseng, liver fricasée and mango sorbet.แพะสลัดชีสกับโสม fricaséeตับและเชอร์เบทมะม่วง Eeewh
New burger with salad it's only...เมนูใหม่ของเรามั๊ยคะ เป็นเบอร์เกอร์สลัดจานพิเศษ
Cut the crap and bring me more salad No cucumbers or croutonsหุบปากแล้วไปเอาสลัดมาเพิ่ม ไม่เอาแตงกวากับขนมปังกรอบ
He's in the kitchen right now naming every egg salad sandwich he ever had.ตอนนี้เขาอยู่ในครัว ตั้งชื่อแซนวิชสลัดไข่ทุกอย่าง ที่เขาเคยทำมา

salad ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凉拌[liáng bàn, ㄌㄧㄤˊ ㄅㄢˋ, 凉拌 / 涼拌] salad with dressing; cold vegetables dressed with sauce (e.g. cole slaw)
色拉酱[sè lā jiàng, ㄙㄜˋ ㄌㄚ ㄐㄧㄤˋ, 色拉酱 / 色拉醬] salad dressing; vinaigrette
沙拉[shā lā, ㄕㄚ ㄌㄚ, 沙拉] salad
色拉[sè lā, ㄙㄜˋ ㄌㄚ, 色拉] salad

salad ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンサラダ[, guri-nsarada] (n) green salad
サラダドレッシング[, saradadoresshingu] (n) salad dressing
サラダボウル[, saradabouru] (n) salad bowl
サラダ一皿[サラダひとさら, sarada hitosara] (n) plate of salad
フルーツサラダ[, furu-tsusarada] (n) fruit salad
鉄砲和え[てっぽうあえ, teppouae] (n) salad of minced Welsh onions, seafood, and vinegared miso
サラダボール[, saradabo-ru] (n) salad-bowl

salad ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่องแช่ผักผลไม้[n. exp.] (chǿng chaē ) EN: salad drawer FR:
จอก[n.] (jøk) EN: water salad ; water-lettuce ; Pistia stratiotes FR: laitue d'eau [f] ; Pistia stratiotes
ข้าวมันส้มตำ[xp] (khāoman som) EN: rice cooked in coconut milk and eaten with spicy papaya salad FR:
ข้าวยำ[n. exp.] (khāoyam ) EN: rice salad FR:
ก้อยดิบ[n. exp.] (køi dip) EN: raw meat spicy salad FR:
ก้อยกะปอม[n. exp.] (køi kapøm) EN: spicy grilled chameleon salad ; spicy lizard salad FR:
ก้อยกุ้ง[xp] (køi kung) EN: spicy raw shrimp salad ; spicy raw prawn salad FR:
ลาบ[n.] (lāp) EN: spicy minced meat salad (with green vegetables and chillies) ; spicy minced meat with vegetable ; Isan meat salad FR: salade de viande hachée pimentée [f]
ลาบอีสาน[n. exp.] (lāp Īsān) EN: raw chopped beef salad ; lap Isan FR:
ลาบไก่[n. exp.] (lāp kai) EN: spicy minced chicken salad ; spicy chicken salad FR:
ลาบหมู[n. exp.] (lāp mū) EN: spicy minced pork salad with green vegetables and chillies ; spicy minced pork salad with roasted rice powder FR: salade de porc haché pimentée [f]
ลาบหมูทอด[n. exp.] (lāp mū thøt) EN: fried pork salad FR:
ลาบเนื้อ[n. exp.] (lāp neūa) EN: spicy minced beef salad (with green vegetables and chillies) ; spicy beef salad FR:
ลาบเป็ด[n. exp.] (lāp pet) EN: spicy minced duck salad (with green vegetables and chillies) FR:
ลาบปลา[n. exp.] (lāp plā) EN: spicy minced fish salad FR:
ลาบปลาช่อน[n. exp.] (lāp plā chǿ) EN: spicy minced snakehead salad FR:
ลาบปลาดุก[n. exp.] (lāp plāduk) EN: spicy minced catfish salad FR:
ลาบปลานิล[n. exp.] (lāp plā Nin) EN: spicy minced tilapia salad FR:
ลอยแก้ว[n.] (løikaēo) EN: fruit in syrup ; fruit salad FR: salade de fruits [f] ; fruits au sirop [mpl]
น้ำมันสลัด[n.] (nāmmansalat) EN: salad oil ; French dressing FR: huile de salade [f]
น้ำสลัด[n.] (nāmsalat) EN: dressing ; salad dressing FR: vinaigrette [f] ; sauce pour salade [f] ; assaisonnement [m]
น้ำตก[n.] (nāmtok) EN: sliced grilled beef salad FR:
น้ำตกหมู[n. exp.] (nāmtok mū) EN: grilled pork spicy salad FR:
พล่า[n.] (phlā) EN: raw shrimp salad ; raw beef salad FR: salade de crevettes [f]
พล่ากุ้ง[n. exp.] (phlā kung) EN: sour raw-prawn salad ; spicy shrimp salad FR: crevettes tartares aux piments [fpl]
แสร้งว่าปลาช่อน[n. exp.] (saēngwā plā) EN: herbal spicy salad with fried fish FR:
สลัด[n.] (salat) EN: salad FR: salade [f]
สลัดแขก[n. exp.] (salat khaēk) EN: Indian salad FR:
สลัดขาหมูทอด[n. exp.] (salat khā m) EN: dry pork knuckle salad FR:
สลัดเนื้อสัน[n. exp.] (salat neūa ) EN: beef tenderloin salad FR:
สลัดผลไม้[n.] (salatphonla) EN: fruit salad FR: salade de fruits [f]
สลัดร็อกเกต[n. exp.] (salat rǿkkē) EN: rocket salad FR:
ส้มตำ[n.] (somtam) EN: spicy green papaya salad ; Thai spicy papaya salad ; fiery Thai papaya salad ; papaya salad ; papaya pok pok ; som tam FR: salade de papaye verte épicée [f]
ส้มตำมะละกอ[n. exp.] (somtam mala) EN: spicy green papaya salad FR: salade épicée de papaye verte [f]
ส้มตำหน่อไม้[n. exp.] (somtam nømā) EN: spicy green papaya salad with bamboo shoot FR:
ส้มตำปลาร้า[n. exp.] (somtam plār) EN: spicy papaya salad with fermented fish FR:
ส้มตำปู[n. exp.] (somtam pū) EN: green papaya salad with crab ; spicy papaya salad with salted crab FR:
ส้มตำปูม้า[n. exp.] (somtam pūmā) EN: papaya salad with blue crab ; papaya salad with horse crab FR:
ส้มตำปูปลาร้า [n. exp.] (somtam pū p) EN: spicy papaya salad with salted crab and fermented fish FR:
ส้มตำไทย[n. exp.] (somtam Thai) EN: Thai papaya salad ; spicy green papaya salad ; papaya salad ; papaya pok pok FR: salade de papaye verte épicée [f]

salad ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gurkensalat {m}cucumber salad
Obstsalat {m}fruit salad
Kartoffelsalat {m} [cook.]potato salad
Salat {m} mit Schinkenham salad
Salatschüssel {f}salad bowl
Salatbesteck {n}salad servers
Salatcreme {f} [cook.]salad cream
Salatöl {n}salad oil
Salatpflanze {f} [bot.]salad

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า salad
Back to top