ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sale

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sale*, -sale-

sale ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sale (n.) การขาย See also: การจัดจำหน่าย, การพาณิชย์ Syn. commerce, business, economics
sale (n.) โอกาสในการขายสินค้า See also: ตลาด
sale (n.) การประมูล
sale (n.) จำนวนที่ขายได้ See also: ปริมาณที่ขายได้
saleable (adj.) ขายได้ดี See also: ซึ่งขายได้, ขายง่าย Syn. salable, marketable Ops. unsaleble
sales (n.) ยอดการขาย See also: รายได้จากการขาย Syn. receipts
sales clerk (n.) พนักงานขาย See also: คนขายของ Syn. shop assistant
sales slip (n.) ใบเสร็จรับเงิน See also: ใบรับ, ใบเสร็จ Syn. proof of purchase
sales talk (n.) วิธีชักจูงให้ซื้อของ
salesclerk (n.) พนักงานขาย See also: คนขายของ Syn. shop assistant
salesgirl (n.) คนขายของผู้หญิง See also: พนักงานขายหญิง Syn. saleswoman
saleslady (n.) พนักงานขายหญิง Syn. salesperson, saleswoman
salesman (n.) พนักงานขาย See also: คนขายของ, พนักงานขายชาย Syn. salesperson, seller
salesmanship (n.) เทคนิคการขาย See also: ทักษะการขาย
salesperson (n.) พนักงานขาย See also: ตัวแทนขาย Syn. salesman, saleswoman, saleslady
salesroom (n.) ห้องขายสินค้า See also: ห้องแสดงสินค้า, ห้องประมูล
saleswoman (n.) พนักงานขายผู้หญิง See also: คนขายผู้หญิง Syn. saleslady, salesgirl
English-Thai: HOPE Dictionary
sale(เซล) n. การขาย,การแลกเปลี่ยนทรัพย์สินให้เป็นเงินหรือเงินเชื่อ,จำนวนที่ขายได้,ตลาด,การขายลดราคา., Syn. exchange,transfer
saleable(เซ'ละเบิล) adj. = salable, See also: saleability n. saleably adv.
sales(เซลซ) adj. เกี่ยวกับการขายพหูพจน์ของ saleเกี่ยวกับการขาย, See also: salesclerk n. salesgirl n. saleslady n. salesman n. salesmanager n. salesperson n.
salesmanship(เซลซ'เมินชิพ) n. เทคนิคการขาย
English-Thai: Nontri Dictionary
sale(n) การขายลดราคา,การขาย,การขายเลหลัง
salesman(n) พนักงานขาย,คนขายของ,เซลส์แมน
salesmanship(n) เทคนิคการขาย,การค้า
saleswoman(n) พนักงานขายของ(ผู้หญิง)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
saleขาย, การซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sale by descriptionการขายตามคำพรรณนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sales taxภาษีการขาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Saleขาย [การบัญชี]
Salesซื้อขาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การขาย (n.) sale Syn. การจำหน่าย
การจัดจำหน่าย (n.) sale Syn. การขาย, การจำหน่าย
การจำหน่าย (n.) sale Syn. การขาย
ราคาขาย (n.) sale price See also: selling price
ผู้จัดการฝ่ายขาย (n.) sales manager
คนขาย (n.) salesman See also: salesperson, salesclerk, sales woman Syn. ผู้ขาย Ops. คนซื้อ, ผู้ซื้อ
ผู้ขาย (n.) salesman See also: salesperson, salesclerk, sales woman Syn. คนขาย Ops. คนซื้อ, ผู้ซื้อ
พนักงานขาย (n.) salesman See also: salesperson, salesclerk, sales woman Syn. คนขาย, ผู้ขาย Ops. คนซื้อ, ผู้ซื้อ
พนักงานขายของ (n.) salesman See also: salesclerk, salesgirl Syn. คนขายของ
ขายดี (v.) have (find) a good sale See also: find a good market Syn. ขายคล่อง
ขายตรง (n.) direct sale
ขายส่ง (v.) wholesale
ขายส่ง (adj.) wholesale
ขายเหมา (v.) wholesale See also: sell in bulk
ค้าส่ง (n.) wholesale Syn. ธุรกิจค้าส่ง Ops. ค้าปลีก
ธุรกิจขายส่ง (n.) wholesale business
ธุรกิจค้าส่ง (n.) wholesale business Syn. ธุรกิจขายส่ง
ผู้ขายส่ง (n.) wholesaler Syn. พ่อค้าขายส่ง Ops. ผู้ค้าปลีก
ผู้ค้าส่ง (n.) wholesaler Syn. ผู้ขายส่ง, พ่อค้าขายส่ง Ops. ผู้ค้าปลีก
พ่อค้าขายส่ง (n.) wholesale dealer Ops. พ่อค้าขายปลีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a sale at Penny's!มีการลดราคาที่เพนนีส์
Yeah. A bunch of real estate for sale at closeout prices, man.เจอสิ บ้านร้าง ขายแบบหั่นราคาเต็มไปหมด
I guarantee the sale will go through.แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าคณะกรรมการจะประชุม... วันนี้ครับ! ผมรับประกันว่า การขายห้างจะต้องไปได้ฉลุย...
What say, shall we move on to the sale to Illustra?เอาล่ะ, ทีนี้ก็มาเข้าเรื่องของการเสนอซื้อจากทางห้างอิลลัสทรา
I think Mrs. Timkin is right. I move we postpone the sale for six weeks.ดิฉันคิดว่าคุณทิมคินพูดถูกค่ะ เราน่าจะขอเลื่อนการขายไปอีกสัก 6 สัปดาห์นะคะ
Welcome to Agrabah, City of mystery, of enchantment, and the finest merchandise this side of the river Jordan,on sale today, come on down!ยินดีต้อนรับสู่อุคกราบาห์ นครแห่งความลี้ลับ แห่งความเคลิบเคลิ้ม และสินค้าค้าขายที่ดีที่สุดในแถบ แม่น้ำจอร์แดน เริ่มขายแล้ววันนี้ มาเลย! ดูนี่สิ!
Well, you would be too if you found Joan and David boots on sale 50 percent off.เธอก็คงดีใจ ถ้าเธอไปเจอบู๊ทของจอห์นแอนด์เดวิด ลดราคาตั้ง 50%
Yes, sir, we're next month's garage sale fodder for sure.ใช่เลย, อีกเดือนนึงพวกเราจะกลายเป็นของเล่นมือสองแน่นอน
The last sale of the evening, lot number 72 on the turntable there.รายการสุดท้ายของคืนนี้ จากล็อตล็อตหมายเลข 72 หมุนมาเลยครับ
Now, ladies and gentleman, the last sale of the evening, lot number 72.ท่านสุภาพสตรี และ สุภาพบุรุษครับ รายการสุดท้ายของคืนนี้ จากล็อตหมายเลข 72
The last sale of the evening, lot number 72 on the turntable there... and star of the night...รายการสุดท้ายของคืนนี้ จากล็อตหมายเลข 72 หมุนมาเลยครับ ดาราของคืนนี้ และเอ้อ อยู่ไหนเอ่ย
Then, of course, those experiences and that history... got chewed up in the commercial machine, got jazzed up... made titillating, cartooned for the sale rack.ประสบการณ์และประวัติศาสตร์นั้น ถูกย่อยด้วยเครื่องมือทางการค้า ปรุงแต่งและเติมสีสัน เป็นการ์ตูนเพื่อขาย

sale ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
义卖[yì mài, ㄧˋ ㄇㄞˋ, 义卖 / 義賣] jumble sale (for good cause); charity bazaar
运销[yùn xiāo, ㄩㄣˋ ㄒㄧㄠ, 运销 / 運銷] distribution; transport and sale (of goods)
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, 倒挂 / 倒掛] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay
成交价[chéng jiāo jià, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄚˋ, 成交价 / 成交價] sale price; negotiated price; price reached in an auction
售后服务[shòu hòu fú wù, ㄕㄡˋ ㄏㄡˋ ㄈㄨˊ ˋ, 售后服务 / 售後服務] after sales service
军售[jūn shòu, ㄐㄩㄣ ㄕㄡˋ, 军售 / 軍售] arms sales
店员[diàn yuán, ㄉㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, 店员 / 店員] shop assistant; salesclerk; salesperson
楼盘[lóu pán, ㄌㄡˊ ㄆㄢˊ, 楼盘 / 樓盤] commercial building (for sale); property; apartment (as commercial property)
消费税[xiāo fèi shuì, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄕㄨㄟˋ, 消费税 / 消費稅] consumption tax; sales tax
圣地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, 圣地 / 聖地] Holy land (of a religion); sacred place; shrine; Holy city (refers to Jerusalem, Mecca etc); fig. center of historic interest (such as Yan'an 延安 for Mao's revolution)
营收[yíng shōu, ˊ ㄕㄡ, 营收 / 營收] sales; income; revenue
梯式配股[tī shì pèi gǔ, ㄊㄧ ㄕˋ ㄆㄟˋ ㄍㄨˇ, 梯式配股] laddering (of stock sales)
适销[shì xiāo, ㄕˋ ㄒㄧㄠ, 适销 / 適銷] marketable; saleable; appropriate to the market
销行[xiāo xíng, ㄒㄧㄠ ㄒㄧㄥˊ, 销行 / 銷行] on sale; to be sold; to sell (millions of copies)
老客[lǎo kè, ㄌㄠˇ ㄎㄜˋ, 老客] pedlar; traveling salesman
前车主[qián chē zhǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄜ ㄓㄨˇ, 前车主 / 前車主] previous owner (of a car for sale)
促销[cù xiāo, ㄘㄨˋ ㄒㄧㄠ, 促销 / 促銷] promote sales
推销员[tuī xiāo yuán, ㄊㄨㄟ ㄒㄧㄠ ㄩㄢˊ, 推销员 / 推銷員] sales representative; salesperson
售货员[shòu huò yuán, ㄕㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄩㄢˊ, 售货员 / 售貨員] salesperson
柜台[guì tái, ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, 柜台 / 櫃檯] sales counter; front desk; bar
销势[xiāo shì, ㄒㄧㄠ ㄕˋ, 销势 / 銷勢] sale
销售额[xiāo shòu é, ㄒㄧㄠ ㄕㄡˋ ㄜˊ, 销售额 / 銷售額] sales figure; total income from sales; turnover
销路[xiāo lù, ㄒㄧㄠ ㄌㄨˋ, 销路 / 銷路] sale; market; state of the market; sales event
销量[xiāo liàng, ㄒㄧㄠ ㄌㄧㄤˋ, 销量 / 銷量] sales volume
暑促[shǔ cù, ㄕㄨˇ ㄘㄨˋ, 暑促] summer promotion (sale)
供销[gōng xiāo, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠ, 供销 / 供銷] supply and marketing; distribution; supply and sales
展销会[zhǎn xiāo huì, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄟˋ, 展销会 / 展銷會] trade fair; sales exhibition
批发[pī fā, ㄆㄧ ㄈㄚ, 批发 / 批發] wholesale
[dǔn, ㄉㄨㄣˇ, 趸 / 躉] wholesale
趸批[dǔn pī, ㄉㄨㄣˇ ㄆㄧ, 趸批 / 躉批] wholesale
打趸儿[dǎ dǔn r, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄣˇ ㄖ˙, 打趸儿 / 打躉兒] to buy wholesale
趸售[dǔn shòu, ㄉㄨㄣˇ ㄕㄡˋ, 趸售 / 躉售] to sell wholesale
趸卖[dǔn mài, ㄉㄨㄣˇ ㄇㄞˋ, 趸卖 / 躉賣] to sell wholesale

sale ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インセンティブセール[, insenteibuse-ru] (n) incentive sale
ガレージセール[, gare-jise-ru] (n) garage sale
キャンペーンセール[, kyanpe-nse-ru] (n) campaign sale
グランドセール[, gurandose-ru] (n) grand sale
クリアランスセール[, kuriaransuse-ru] (n) clearance sale
シーズンセール[, shi-zunse-ru] (n) season sale
ディスカウントセール[, deisukauntose-ru] (n) discount sale
フライングゲット;フラッグゲット[, furaingugetto ; furaggugetto] (n,vs) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei
フラゲ[, furage] (n,vs) (abbr) (See フライングゲット) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei
プレミアムセール[, puremiamuse-ru] (n) premium sale
ヤードセール[, ya-dose-ru] (n) yard sale
ワゴンセール[, wagonse-ru] (n) wagon sale (bargain corner to sell off stock cheaply)
元売り;元売[もとうり, motouri] (n) direct sale by the producer
処分市[しょぶんいち, shobun'ichi] (n) disposal sale; surplus good sale
分譲地[ぶんじょうち, bunjouchi] (n) lots for sale
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company)
即売[そくばい, sokubai] (n,vs) sale on the spot; (P)
受託販売[じゅたくはんばい, jutakuhanbai] (n) consignment sale
口開け[くちあけ, kuchiake] (n) opening; broaching; beginning; first sale
売りつける;売り付ける;売付ける[うりつける, uritsukeru] (v1,vt) to palm off; to force a sale
売り家;売家[うりや;うりいえ, uriya ; uriie] (n) house for sale
売り物(P);売物[うりもの, urimono] (n) (1) article for sale; goods for sale; offering; For Sale (on a sign); (2) specialty; selling point; (P)
売却価格[ばいきゃくかかく, baikyakukakaku] (n) sale price; selling price; sales value
売却損[ばいきゃくぞん, baikyakuzon] (n) loss on sale
売品[ばいひん, baihin] (n) articles for sale
売地;売り地[うりち, urichi] (n) land for sale
売買契約[ばいばいけいやく, baibaikeiyaku] (n) contract for (of) sale
奇貨可居;奇貨居くべし[きかおくべし, kikaokubeshi] (exp) You must seize every golden opportunity; Strike while the iron is hot; When you find a rare good buy, seize upon it for a future sale at a much higher price
委託販売[いたくはんばい, itakuhanbai] (n,adj-no) consignment sale
展示即売会[てんじそくばいかい, tenjisokubaikai] (n) exhibition and sale (of paintings); display with the exhibits on sale
帰国セール[きこくセール, kikoku se-ru] (n) sale of one's belongings before returning to one's country; sayonara sale
歳末大売出し;歳末大売り出し[さいまつおおうりだし, saimatsuoouridashi] (n) big year-end sale
残品整理[ざんぴんせいり, zanpinseiri] (n) clearance sale
沽券;估券[こけん, koken] (n) (1) dignity; credit; public estimation; face; honor; reputation; (2) (arch) deed of sale (for a land, forest or house); (3) (arch) sale value; selling price
発売中[はつばいちゅう, hatsubaichuu] (n,adj-no) now on sale
見切り売り[みきりうり, mikiriuri] (n) bargain sale; clearance sale; rummage sale
近日発売[きんじつはつばい, kinjitsuhatsubai] (exp,adj-no) on sale soon; coming soon
逆輸入車[ぎゃくゆにゅうしゃ, gyakuyunyuusha] (n) reverse-imported vehicle (esp. high-displacement motorcycles meant for sale outside Japan)
非売品[ひばいひん, hibaihin] (n) article not for sale; Not for sale
POS[ポス;ピーオーエス, posu ; pi-o-esu] (n) point of sale; POS
Japanese-English: COMDICT Dictionary
売り場[うりば, uriba] place where things are sold (a-no), point of sale (POS), salesfloor, counter (in shop)
抱き合せで販売[だきあわせではんばい, dakiawasedehanbai] bundle (goods for sale) (vs)
販売[はんばい, hanbai] marketing, sales
販売時点[はんばいじてん, hanbaijiten] Point-Of-Sale, POS
販売時点管理[はんばいじてんかんり, hanbaijitenkanri] POS, Point Of Sales
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
発売[はつばい, hatsubai] Thai: การวางตลาด English: sale (vs)
販売[はんばい, hanbai] Thai: การขาย English: sale

sale ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกะดิน[v.] (baēkadin) EN: sell with goods spread out on the ground ; spread goods out on the ground for sale FR:
ฝากขาย[n. exp.] (fāk khāi) EN: consignment sale FR:
จุดขาย [n. exp.] (jut khāi) EN: selling point ; point of sale ; POS FR: point de vente [m]
การบังคับขาย [n. exp.] (kān bangkha) EN: forced sale FR: vente forcée [f]
การฝากขาย [n. exp.] (kān fāk-khā) EN: consignment ; sale on commission FR:
การจัดจำหน่าย[n. exp.] (kān jat jam) EN: distribution ; sale FR: distribution [f]
การขาย[n.] (kān khāi) EN: sale ; selling FR: vente [f] ; aliénation [f]
การขายฝาก[v. exp.] (kān khāi fā) EN: sale on consignment FR:
การขายเลหลัง[n. exp.] (kān khāi lē) EN: auction ; sale by auction FR: vente aux enchères [f]
การขายลดราคา[n. exp.] (kān khāi lo) EN: bargain sale FR:
การขายเป็นเงินสด[n. exp.] (kān khāi pe) EN: cash sale FR:
การขายสด [n. exp.] (kān khāi so) EN: cash sale FR: vente au comptant [f]
การขายตามคำพรรณนา[n. exp.] (kān khāi tā) EN: sale by description FR:
การขายทอดตลาด[n. exp.] (kān khāithø) EN: auction ; public auction ; sale by auction FR:
การขายตรง[n. exp.] (kān khāi tr) EN: direct sale ; direct selling ; direct marketing FR: vente directe [f]
การพยากรณ์ยอดขาย[n. exp.] (kān phayākø) EN: sale forecast FR:
ขายเชื่อ[n.] (khāicheūa) EN: credit sale FR: vente à crédit [f]
ขายดี [v. exp.] (khāi dī) EN: have a good sale ; sell well FR: bien vendre ; vendre bien
ขายโดยยอมให้คืนได้[v. exp.] (khāi dōi yø) EN: sale or return FR:
ขายฝาก[v.] (khāifāk) EN: sell on consignment ; sell with a right of redemption ; make a conditional sale FR:
ไข่เค็ม[n. exp.] (khai khem) EN: salted egg ; preserved egg ; pickled duck's egg FR: œuf salé [m]
ขายของ[v.] (khāikhøng) EN: sell goods ; make a sale FR: vendre
ขายของรุสต๊อก ; ขายรุสต๊อก[n. exp.] (khāikhøng r) EN: clearance sale FR: vente jusqu'à épuisement du stock [f]
ขายลดราคา[X] (khāi lot rā) EN: on sale FR:
ขายเงินเชื่อ [n. exp.] (khāi ngoenc) EN: credit sale FR: vente à crédit [m]
ขายเงินผ่อน[n. exp.] (khāi ngoenp) EN: installement sale FR:
ขายเงินสด[n.] (khāingoenso) EN: cash sale FR:
ขายสด[n. exp.] (khāi sot) EN: cash sale FR:
ขายตามตัวอย่าง[v.] (khāitāmtūay) EN: sell by sample ; sale by sample ; FR:
ขายตัดราคา[v. exp.] (khāi tat rā) EN: set at cut price ; undersell ; cute-rate sale FR:
ขายตรง[n.] (khāitrong) EN: direct sale FR: vente directe [f]
ขายตรง[v.] (khāitrong) EN: make a direct sale ; distribute by direct sale FR: pratiquer la vente directe
ขาดตลาด[adj.] (khāttalāt) EN: out of stock ; not available ; sold out ; off the market ; no longer on sale ; in short supply FR: épuisé ; fini ; en rupture de stock
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
ลดราคา[v. exp.] (lot rākhā) EN: discount ; lower the price ; cut down the price ; give a discount ; cut fares ; knock down (inf.) ; on sale FR: baisser le prix ; diminuer le prix ; consentir une réduction ; solder
น้ำปลาร้า[n. exp.] (nām plārā) EN: fermented fish ; condiment of fermented fish ; preserved fish FR: poisson fermenté [m] ; condiment au poisson salé [m]
น้ำโสโครก[n. exp.] (nām sōkkhrō) EN: polluted water ; waste water ; sewage ; slops FR: eau sale [f] ; eau polluée [f]
เนื้อเค็ม[n. exp.] (neūa khem) EN: salted beef FR: boeuf salé [m]
เงื่อนไขในการขาย[n. exp.] (ngeūoenkhai) EN: conditions of sale FR:
เนยจืด[n. exp.] (noēi jeūt) EN: unsalted butter FR: beurre non salé [m]

sale ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auktion {f}public sale
Barverkauf {m}cash sale
Zwangsverkauf {m}compulsory sale
Kaufvertrag {m}contract of sale
Liefergegenstand {m}delivery item; article of sale
Saal {m} | Säle
Zwischenverkauf {m} | Zwischenverkauf vorbehaltenprior sale | subject to prior sale
Saisonausverkauf {m}seasonal sale
Absatz {m} [econ.] | reißenden Absatz findensales; turnover | to sell like hot cakes
Absatzförderung {f}sales promotion
Absatzgebiet {n}trading area; sales territory
Kassenterminal {n}point-of-sale terminal
Ladenverkäufer {m}salesclerk
Kundenauftrag {m}customer order; sales order
Tagesumsatz {m}daily sales; daily turnover
Felsendom {m} (in Jesusalem)Dome of the rock
Steigerung {f} | Steigerung der Produktion | Steigerung des Absatzesincrease | increase in production | increase in sales
Inlandsabsatz {m}domestic sales
Ladenverkäuferin {f}saleslady
Vortragssaal {m} | Vortragssäle
Außendienst {m}sales representatives
Verkaufserlös {m}return on sales
Rinnsal {n} | Rinnsale
Absatzlage {f}sales situation
Absatzmöglichkeit {f}sales potential
Absatzplan {m}sales plan; marketing plan
Kassenbeleg {m}sales slip
Rücklieferung {f}sales return; return shipment
Umsatzdaten {pl}sales data
Umsatzerwartung {f}sales expectancy
Umsatzsschwankungen {f}sales fluctuations
Umsatzsteigerung {f}sales increase
Universalerbe {m}; Universalerbin
Gemeindesaal {m} | Gemeindesäle
Massenvernichtungswaffen {pl} [mil.]weapons of wholesale destruction; weapons of mass destruction (WMD)
Wareneinsatz {m}cost of sales

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sale
Back to top