ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sand*, -sand-

sand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sand (n.) ทราย Syn. sandy, soil, dust, gravel
sand (n.) หาดทราย Syn. coast, strand, seaside
sand (vt.) ขัดด้วยกระดาษทราย
sand (vt.) ถมด้วยทราย See also: ฝังในทราย
sand down (phrv.) ขัดหรือถูให้เรียบด้วยกระดาษทราย Syn. rub down
sand fly (n.) แมลงดูดเลือดจำพวก Phlebotomus
sandal (n.) รองเท้าที่มีสายรัด See also: รองเท้าแตะ Syn. slipper, thong
sandal (n.) สายรัดรองเท้า
sandal (n.) ไม้จันทน์
sandalwood (n.) ไม้จันทน์ See also: ต้นไม้จันทน์
sandbag (n.) ถุงทราย
sandbag (n.) กระสอบทราย
sandbank (n.) สันดอนทราย See also: หาดทราย
sandbath (n.) เครื่องอังทราย
sandblast (n.) เครื่องพ่นทราย See also: ลำทรายที่พ่นออกมา
sandblast (vt.) พ่นทราย See also: เป่าทราย
sandbox (n.) กล่องทราย See also: หีบทราย, กระบะทราย, ลังทราย, ทรายซับหมึก
sanded (adj.) ซึ่งขัดด้วยกระดาษทราย
sander (n.) ผู้ขัดทราย See also: เครื่องขัดทราย, นักขัดทราย
sanderling (n.) นกลุยทรายตัวเล็กสีขาวเทา
sandglass (n.) นาฬิกาทราย
sandhog (n.) กรรมกรขุดทราย (โดยเฉพาะกรรมกรที่ขุดอุโมงค์ใต้น้ำ)
sandlot (n.) ลานทราย See also: ลานเล่นของเด็ก ๆ
sandlot (adj.) เกี่ยวกับลานทราย
sandman (n.) ชายที่เล่าลือกันว่าทำให้เด็กๆ นอนหลับโดยใส่ทรายที่ตา
sandpaper (n.) กระดาษทราย Syn. emery
sandpiper (n.) นกชายฝั่งทะเลมีขาและปากยาว
sandpit (n.) หลุมทราย See also: บ่อทราย
sandstone (n.) หินทราย Syn. arkrose, freestone, brownstone
sandstorm (n.) พายุทราย Syn. dust storm, high wind
sandwich (n.) ขนมปังแซนด์วิช See also: ขนมปังประกบ Syn. wich
sandwich (vt.) ใส่ในขนมปังแซนด์วิช
sandwich (vt.) ประกบ See also: ใส่ไปในระหว่างสองสิ่ง
sandwich man (n.) ชายที่แขวนป้ายหน้า&หลังตนเองเพื่อการโฆษณาและอื่นๆ
sandy (adj.) ประกอบด้วยทราย See also: มีทรายมาก Syn. porous, powdery, sabulous
sandy (adj.) สีเหลืองอมแดง See also: สีทราย Syn. light-haired
English-Thai: HOPE Dictionary
sand(แซนดฺ) n. ทราย,หาดทราย,ดินทราย,สันดอนทราย,น้ำตาลทราย vt. ขัดด้วยทราย,ขัดด้วยกระดาษทราย,พรมด้วยทราย,ใส่ทราย,ฝังในทราย, See also: sands n. ชั่วขณะเดียว,โอกาสของชีวิต,สีแดงอมเหลือง,สีทราย
sandal(แซน'เดิล) n. รองเท้าโปร่งที่มีสายรัด,รองเท้าเปิดข้าง,รองเท้าแตะ,สายรัดของรองเท้าโปร่ง.,ไม้จันทน์ vt. สวมรองเท้าดังกล่าว
sandalwood(แซน'เดิลวูด) n. ไม้จันทน์
sandbed(แซน'เบด) n. (ธรณีวิทยา) ชั้นทราย,ชั้นดินทราย
sandblastn. เครื่องพ่นทราย,ลำทรายที่พ่นออกมา. vt. พ่นทราย,เป่าทราย, See also: sandblaster n.
sandern. ผู้ขัดทราย,นักขัดทราย,เครื่องขัดทราย
sandflyn. แมลงดูดเลือดจำพวกหนึ่งเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดสู่คน
sandglassn. นาฬิกาทราย
sandiness(แซน'ดินิส) n. ความเป็นทราย,ลักษณะทราย
sandlot(แซน'ลอท) n. ลานทราย,ลานเล่นของเด็ก ๆ adj. เกี่ยวกับลานดังกล่าว
sandpapern. กระดาษทราย vt. ขัดด้วยกระดาษทราย
sandpiper(แซนดฺ'ไพเพอะ) n. นกอีก๋อย
sandpit(แซนดฺ'พิท) n. หลุม,ทราย,บ่อทราย,ที่ดูดทราย
sandpumpn. เครื่องดูดทราย,ท่อดูดทราย
sandstormn. พายุทราย (โดยเฉพาะในทะเลทราย)
sandwich(แซน'วิชฺ) n. ขนมปังแซนด์วิช vt. ใส่เข้าไปในขนมปังประกบ,สอดเข้าไประหว่างสองสิ่ง
sandy(แซน'ดี) adj. ประกอบด้วยทราย,มีทรายมาก,สีทราย,สีเหลืองอมแดง
English-Thai: Nontri Dictionary
sand(n) หาดทราย,ทราย,สันดอนทราย
sandal(n) รองเท้าแตะ
sandalwood(n) ไม้จันทน์
sandbag(n) ถุงทราย,กระสอบทราย
sandpaper(n) กระดาษทราย
sandstone(n) หินทราย
sandwich(n) ขนมปังแซนวิช
sandy(adj) ประกอบด้วยทราย,มีทรายมาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sandทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sandbankดอนทรายใต้น้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sandstoneหินทราย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sandwich leaseสัญญาเช่าที่ยอมให้เช่าช่วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sandทราย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sandstoneหินทราย [TU Subject Heading]
Sandwich constructionการก่อสร้างด้วยแผ่นวัสดุประกบ [TU Subject Heading]
Sandy Clay ดินเหนียวปนทราย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทราย (n.) sand
พาลุก (n.) sand Syn. ทราย
พื้นทราย (n.) sand
อุรุ (n.) sand Syn. ทราย
สันดอน (n.) sand bar Syn. หลังเต่า, สันทราย
สันทราย (n.) sand bar Syn. หลังเต่า
เครื่องอังทราย (n.) sand bath
รองเท้าแตะ (n.) sandal See also: slippers
รองเท้าเกี๊ยะ (n.) sandal with a thick sole of wood
เกี๊ยะ (n.) sandal with a thick sole of wood Syn. รองเท้าเกี๊ยะ
กระเสด (n.) sandbank
นาฬิกาทราย (n.) sandglass See also: hourglass, egg timer
กระดาษทราย (n.) sandpaper See also: emery paper, abrasive paper
นางก๋อย (n.) sandpiper Syn. ก๋อย
อีก๋อย (n.) sandpiper Syn. ก๋อย, นางก๋อย
หินทราย (n.) sandstone
ขนมปังประกบไส้ (n.) sandwich
แซนด์วิช (n.) sandwich Syn. ขนมปังประกบไส้
ทองทราย (n.) sandy gold See also: alluvial gold
ดินทราย (n.) sandy soil Syn. ดินปนทราย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can I persuade you to take a sandwich?ฉันจะเกลี้ยกล่อมคุณให้ทานแซนวิชได้ไหมนี่?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This simmering spot of singing sand is called the Sahara.- ไม่ ๆ ๆ ส่วนที่เป็นทรายร้อนระอุนี่เรียกว่าซาฮาร่า
I'm not talking about hooking some poor dogfish or sand shark.ผมก็ไม่ได้พูดว่า จะออกไปล่าฉลามหนูหรือฉลามทราย
Bury it in the sand for a thousand years and it becomes priceless.ฝังมันไว้ในทรายสัก 1,000 ปี มันจะกลายเป็นมีค่าประเมินไม่ได้
And the sand in the glass is rightและทรายในแก้วถูกที่ ถูกเวลา
It was all sand when they bought here.มันเป็นทรายทั้งหมดเมื่อพวกเขาซื้อที่นี่
They melt sand into iron.พวกเขาทรายละลายลงไปในเหล็ก
We used up the iron in the sand by the lake.เราใช้เหล็กในทรายริมทะเลสาบ
General, the monks have been making this mandala of sand for many days.ท่านนายพล พระสงฆ์ใช้เวลาหลายวัน สร้างธรรมจักรนี้ขึ้นจากทราย
Grainy like sugary sand that dissolves in your mouth..... เหมือนกับน้ำตาลที่ / ละลายในปากคุณ
What did I tell you about throwing sand at people?แม่เคยบอกเรื่องโยนทรายใส่คนอื่นว่าไง
Soda... coppers, boiler... sand and soap.โซดา ทองแดง หม้อต้ม...
"Be it a grain of sand or rock, in water they sink as the same""จะเป็นเม็ดกรวดหรือเม็ดทราย เมื่ออยู่ในน้ำ มันก็จมเหมือนกัน"

sand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, 鲫 / 鯽] bastard carp; sand perch
输沙量[shū shā liàng, ㄕㄨ ㄕㄚ ㄌㄧㄤˋ, 输沙量 / 輸沙量] quantity of sand (transported by a river); sediment content
含沙量[hán shā liàng, ㄏㄢˊ ㄕㄚ ㄌㄧㄤˋ, 含沙量] sand content; quantity of sediment (carried by a river)
沙坑[shā kēng, ㄕㄚ ㄎㄥ, 沙坑] sandbox; jumping pit (athletics); sand trap, bunker (golf)
沙坝[shā bà, ㄕㄚ ㄅㄚˋ, 沙坝 / 沙壩] a sandbank; a sand bar
流动性大沙漠[liú dòng xìng dà shā mò, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄚˋ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, 流动性大沙漠 / 流動性大沙漠] shifting sand dunes
骨料[gǔ liào, ㄍㄨˇ ㄌㄧㄠˋ, 骨料] aggregate (sand or gravel used in concrete 混凝土)
阿拉丁[Ā lā dīng, ㄚ ㄌㄚ ㄉㄧㄥ, 阿拉丁] Aladdin, character in one of the tales in the The Book of One Thousand and One Nights
卢卡申科[Lú kǎ shēn kē, ㄌㄨˊ ㄎㄚˇ ㄕㄣ ㄎㄜ, 卢卡申科 / 盧卡申科] Aleksandr Grigoryevich Lukachenko, president of Belarus from 1994
戈壁荒滩[Gē bì huāng tān, ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄏㄨㄤ ㄊㄢ, 戈壁荒滩 / 戈壁荒灘] barren sands of the Gobi desert
千金难买[qiān jīn nán mǎi, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄋㄢˊ ㄇㄞˇ, 千金难买 / 千金難買] can't be bought for one thousand in gold (成语 saw)
批荡[pī dàng, ㄆㄧ ㄉㄤˋ, 批荡 / 批蕩] cement-sand wall plaster
[fèi, ㄈㄟˋ, 屝] coarse; sandals
千金[qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 千金] thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter
卡桑德拉[Kǎ sāng dé lā, ㄎㄚˇ ㄙㄤ ㄉㄜˊ ㄌㄚ, 卡桑德拉] Cassandra (name); Cassandra, daughter of king Priam in Greek mythology; prophet of doom
好事不出门,恶事传千里[hǎo shì bù chū mén, ㄏㄠˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄇㄣˊ, e4 shi4 chuan2 qian1 li3, 好事不出门,恶事传千里 / 好事不出門,惡事傳千里] Good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles (成语 saw). A good deed goes unnoticed, but candal spreads fast.; The evil men do lives after them, the good is oft interred with their bones.
八千[bā qiān, ㄅㄚ ㄑㄧㄢ, 八千] eight thousand; 8000
恶事传千里[è shì chuán qiān lǐ, ㄜˋ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, 恶事传千里 / 惡事傳千里] evil deeds spread a thousand miles (成语 saw); scandal spreads like wildfire
[chán, ㄔㄢˊ, 欃] sandalwood (Santalum album), a Nepalese tree producing valuable fragrant oil; comet
一失足成千古恨[yī shī zú chéng qiān gǔ hèn, ㄧ ㄕ ㄗㄨˊ ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄏㄣˋ, 一失足成千古恨] lit. one wrong step causes thousand hatred (成语 saw); A single slip may cause lasting sorrow.
沙砾[shā lì, ㄕㄚ ㄌㄧˋ, 沙砾 / 沙礫] grains of sand
[shā, ㄕㄚ, 沙] granule; hoarse; raspy; sand; powder; abbr. for Tsar or Tsarist Russia; surname Sha
[měng, ㄇㄥˇ, 蠓] grasshopper; midge; sandfly
[lì, ㄌㄧˋ, 砺 / 礪] grind; sandstone
[háo, ㄏㄠˊ, 毫] hair; drawing brush; (in the) least; one thousandth
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 屩] hemp sandals
十万[shí wàn, ㄕˊ ㄨㄢˋ, 十万 / 十萬] hundred thousand
成百上千[chéng bǎi shàng qiān, ㄔㄥˊ ㄅㄞˇ ㄕㄤˋ ㄑㄧㄢ, 成百上千] hundreds; a large number; lit. by the hundreds and thousands
一夫当关,万夫莫开[yī fū dāng guān, ㄧ ㄈㄨ ㄉㄤ ㄍㄨㄢ, wan4 fu1 mo4 kai1, 一夫当关,万夫莫开 / 一夫當關,萬夫莫開] If one man holds the pass, ten thousand cannot pass (成语 saw); One man can hold the pass against ten thousand enemies
千碱基对[qiān jiǎn jī duì, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧ ㄉㄨㄟˋ, 千碱基对 / 千鹼基對] thousand base pair (kbp)
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 一掷千金 / 一擲千金] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant
千军万马[qiān jūn wàn mǎ, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, 千军万马 / 千軍萬馬] magnificent army with thousands of men and horses (成语 saw); impressive display of manpower; all the King's horses and all the King's men
不远千里[bù yuǎn qiān lǐ, ㄅㄨˋ ㄩㄢˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, 不远千里 / 不遠千里] make light of traveling a thousand li; go to the trouble of traveling a long distance
运筹帷幄[yùn chóu wéi wò, ㄩㄣˋ ㄔㄡˊ ㄨㄟˊ ㄨㄛˋ, 运筹帷幄] lit. to devise battle plan in a tent (成语 saw); fig. planning strategies; cf Liu Bang 劉邦|刘邦 in his tent trusts his general a thousand miles away to make better decisions
千载难逢[qiān zǎi nán féng, ㄑㄧㄢ ㄗㄞˇ ㄋㄢˊ ㄈㄥˊ, 千载难逢 / 千載難逢] lit. hard to meet in a thousand years (成语 saw); extremely rare opportunity; once in a blue moon
微米[wēi mǐ, ㄨㄟ ㄇㄧˇ, 微米] micron (one thousandth of a millimeter or 10^-6 meter
一千[yī qiān, ㄧ ㄑㄧㄢ, 一千] one thousand
上万[shàng wàn, ㄕㄤˋ ㄨㄢˋ, 上万] over ten thousand
米夫[Mǐ fū, ㄇㄧˇ ㄈㄨ, 米夫] Pavel Aleksandrovich Mif (1901-1938), Ukrainian Soviet expert on Chinese affairs, secretly executed in Stalin's purges
三明治[sān míng zhì, ㄙㄢ ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ, 三明治] sandwich

sand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オオワニザメ科[オオワニザメか, oowanizame ka] (n) Odontaspididae (family of four species in two genera of lamniform sand sharks, also known as sand tiger sharks or ragged tooth sharks)
お白州[おしらす, oshirasu] (n) (arch) court of law in the Edo period, in which the parties sat on white sand
サンドウェッジ[, sandouejji] (n) sand wedge
サンドウエッジ[, sandouejji] (n) sand wedge
サンドスキー[, sandosuki-] (n) sand skiing
サンドバギー[, sandobagi-] (n) sand buggy; dune buggy
サンドバス[, sandobasu] (n) sand bath
シロワニ;サンドタイガーシャーク[, shirowani ; sandotaiga-sha-ku] (n) sand tiger shark (Carcharias taurus)
シロワニ属[シロワニぞく, shirowani zoku] (n) Carcharias (genus of sand sharks, or sand tigers, which are lamniform sharks of the family Odontaspidae)
バギーカー[, bagi-ka-] (n) all-terrain vehicle; sand buggy
似我蜂[じがばち;ジガバチ, jigabachi ; jigabachi] (n) (1) (uk) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) thread-waisted wasp (any wasp of family Sphecidae, inc. digger wasps & mud daubers)
団扇海老[うちわえび;ウチワエビ, uchiwaebi ; uchiwaebi] (n) (uk) fan lobster (Ibacus spp., esp. the Japanese fan lobster, Ibacus ciliatus); sand crayfish
土砂災害[どしゃさいがい, doshasaigai] (n) landslide disaster; landslide disasters; damage caused by sand and gravel avalanches; sediment disaster; sediment disasters; sediment-related disaster; sediment-related hazard
姫沙魚[ひめはぜ;ヒメハゼ, himehaze ; himehaze] (n) (uk) sharp-nosed sand goby (Favonigobius gymnauchen)
宝探し[たからさがし, takarasagashi] (n) (1) treasure hunting; (2) lucky dip; game involving finding hidden prizes from a sand box, barrel of leaves, etc.
床敷[とこしき, tokoshiki] (n) animal bedding; sand thrown on ship decks; any kind of floor covering
浅瀬[あさせ, asase] (n,adj-no) shoal; shallows; sand bar; ford; (P)
浜の真砂;浜のまさご[はまのまさご, hamanomasago] (n) (arch) grains of sand on the beach (i.e. something countless)
浜跳虫[はまとびむし;ハマトビムシ, hamatobimushi ; hamatobimushi] (n) (uk) beach flea (any amphipod of family Talitridae); sand flea; sand hopper
海砂[かいさ, kaisa] (n) sea sand (sand collected from the ocean floor, as opposed to that which is used as an ingredient in concrete)
狩人蜂[かりゅうどばち;かりうどばち, karyuudobachi ; kariudobachi] (n) hunter wasp (i.e. potter wasp, sand wasp, etc.)
玉鋼[たまはがね, tamahagane] (n) steel made from iron sand or black sand (used in sword blades)
珪砂;硅砂;ケイ砂[けいしゃ(珪砂;硅砂);ケイしゃ(ケイ砂), keisha ( kei suna ; kei suna ); kei sha ( kei suna )] (n) silica sand
盛り砂;盛砂[もりずな, morizuna] (n) ceremonial piles of sand (placed on both sides of an entrance to greet an important personage)
砂ずり;砂摺り;砂摩り[すなずり, sunazuri] (n) (1) fat underbelly of a fish; (2) sand polishing; (3) sand finish (e.g. finishing a wall with sand mortar); (4) (col) {food} (See 砂嚢・2) chicken gizzard
砂下ろし[すなおろし, sunaoroshi] (n) cleaning dirt or sand out of the digestive system
砂丘(P);沙丘[さきゅう, sakyuu] (n) sand dune; sand hill; (P)
砂八目[すなやつめ;スナヤツメ, sunayatsume ; sunayatsume] (n) (uk) Far Eastern brook lamprey (Lethenteron reissneri); sand lamprey (species found in the Northwest Pacific)
砂山[すなやま;さやま, sunayama ; sayama] (n) sand hill; dune
砂粒[すなつぶ, sunatsubu] (n) grains of sand
砂蚤[すなのみ;スナノミ, sunanomi ; sunanomi] (n) (uk) chigoe; sand flea; chigger (Tunga penetrans)
砂鉄[さてつ, satetsu] (n) iron sand; magnetite sand
蛇の目の砂[じゃのめのすな, janomenosuna] (n) sand circle around the sumo ring
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer
見て見ぬ振り;見て見ぬふり[みてみぬふり, miteminufuri] (exp) pretending not to see something; turning a blind eye to; burying one's head in the sand
金砂[きんしゃ, kinsha] (n) gold dust; golden sand
鋤簾[じょれん, joren] (n) (long-handled) bamboo winnow used to sift earth or sand
飛砂[ひさ, hisa] (n) (See 飛雪) blown sand; sand blow; sand drift (by the wind)
鳴き砂;鳴砂[なきすな;なりすな(鳴砂), nakisuna ; narisuna ( mei suna )] (n) singing sand (which produces sound when stepped on); whistling sand; squeaking sand; barking sand
黄砂現象[こうさげんしょう, kousagenshou] (n) (See 黄砂) yellow sand phenomenon (dust carried on high winds from China)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アンド[あんど, ando] and mark, ampersand
アンパーサンド[あんぱーさんど, anpa-sando] ampersand (&)
アンパサンド[あんぱさんど, anpasando] ampersand
負荷分散電源供給[ふかぶんさんでんげんきょうきゅう, fukabunsandengenkyoukyuu] load sharing power supply

sand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฌอร์จ ซองด์[n. prop.] (Chøt Søng =) EN: George Sand FR: George Sand
ดินทราย[n. exp.] (din sāi) EN: sandy soil ; sand FR: sol sablonneux [m] ; terre sablonneuse [f]
ดินทรายละเอียด[n. exp.] (din sāi la-) EN: fine sand FR: sable fin [m]
ดินทรายละเอียดมาก[n. exp.] (din sāi la-) EN: very fine sand FR:
ดินทรายหยาบ[n. exp.] (din sāi yāp) EN: coarse sand FR:
หาดทราย[n.] (hāt sāi) EN: beach ; sand beach ; sandy bank FR: plage [f] ; plage de sable [f]
หาดทรายดำ[n. exp.] (hāt sāi dam) EN: black sand beach FR: plage de sable noir [f]
จักจั่นทะเล[n. exp.] (jakkajan th) EN: mole crab ; sand crab FR:
ขัด[v.] (khat) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape ; sand FR: récurer ; polir ; astiquer
ขนทรายเข้าวัด[v.] (khonsāikhao) EN: transport sand to the temple to build a sand pagoda FR:
เครื่องอังทราย[n.] (khreūang-an) EN: sand bath FR:
เครื่องกรองทราย[n. exp.] (khreūang kr) EN: sand filter FR:
ขุยทราย[n. exp.] (khui sāi) EN: small ball of sand FR:
ก่อเจดีย์ทราย[v. exp.] (kø jēdī sāi) EN: build sand pagodas FR: bâtir une pagode de sable
ก่อพระเจดีย์ทราย[v. exp.] (kø phra jēd) EN: buil a sand chedi FR:
กระดาษทราย[n.] (kradātsāi) EN: sand paper ; emery paper ; abrasive paper ; flint paper FR: papier de verre [m] ; papier (d') émeri [m]
กระไส[n.] (krasai) EN: sand FR:
กุ้งทราย[n. exp.] (kung sāi) EN: Sand Shrimp ; Flamingo Shrimp ; Headback Prawn FR:
เหมืองทราย[n. exp.] (meūang sāi) EN: sand mine FR: carrière de sable [m]
นาฬิกาทราย[n.] (nālikāsāi) EN: sandglass ; hourglass ; egg timer ; sand clock FR: sablier [m]
เนินทราย[n. exp.] (noēn sāi) EN: sand dune FR: dune [f] ; dune de sable [m]
นกหัวโตทรายเล็ก[n. exp.] (nok hūa tō ) EN: Lesser Sand Plover ; Mongolian Plover FR: Pluvier de mongolie [m] ; Gravelot mongol [m] ; Pluvier mongol [m] ; Gravelot de Mongolie [m]
นกหัวโตทรายใหญ่[n. exp.] (nok hūa tō ) EN: Greater Sand Plover FR: Pluvier de Leschenault [m] ; Gravelot de Leschenault [m] ; Pluvier du désert [m] ; Gravelot du désert [m]
นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ[n. exp.] (nok nāng-ae) EN: Sand Martin ; Bank Swallow ; Collared Sand Martin FR: Hirondelle de rivage [f] ; Hirondelle des sables [f] ; Hirondelle grise [f] ; Cotyle riveraine [f]
พาลุก[n.] (phāluk) EN: sand FR:
พายุทราย[n. exp.] (phāyu sāi) EN: sand storm FR: tempête de sable [f]
ปลาบู่[n. exp.] (plā bū) EN: sand goby ; marbled sleepy goby FR: gobie [m]
ประเพณีการก่อพระเจดีย์ทราย ; ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย[n. exp.] (praphēnī kā) EN: sand stupa tradition FR:
ปราสาททราย[n. exp.] (prāsāt sāi) EN: sand castle FR: château de sable [m]
ปราสาททราย[n. exp.] (prāsāt sāi) EN: castle in the sand FR: château en Espagne [m]
เปราะ[n.] (prǿ) EN: Kaempferia galanga ; kencur ; aromatic ginger ; sand ginger ; cutcherry ; resurrection lily FR:
เปราะหอม[n.] (prǿhøm) EN: Sand Ginger ; Aromatic Ginger ; Resurrection Lily ; Kaempferia galanga FR: Kaempferia galanga
เปราะหอมแดง[n. exp.] (prǿhøm daēn) EN: Sand Ginger ; Aromatic Ginger ; Resurrection Lily FR:
ปุ้งกี๋[n.] (pungkī) EN: clamshell shaped manure basket ; manure basket ; basket with side openings for carrying sand and gravel FR: panier à fumier [m]
ทราย[n.] (sāi) EN: sand FR: sable [m]
ทรายแป้ง[n. exp.] (sāipaēng) EN: silt ; finely powdered sand ; fine sand FR:
สันดอน[n.] (sandøn) EN: sand bar ; bar at the mouth of a river FR: barre de sable [f] ; banc de sable [m]
สันดอนทราย[n. exp.] (sandøn sāi) EN: sand bar FR:
อุรุ[n.] (uru) EN: sand FR:
วาลิกา[n.] (wālikā) EN: pebble ; sand FR:

sand ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quarzsand {m}arenaceous quartz; quartz sand; quartzose sand
Steppenregenpfeifer {m} [ornith.]Eastern Sand Plover
Kiessand {m}gravel sand
Illusion {f}rope of sand
Malaienregenpfeifer {m} [ornith.]Malaysian Sand Plover
Mongolenregenpfeifer {m} [ornith.]Lesser Sand Plover
Sandhaufen {m}pile of sand
Treibsand {m}quick sand
Quarzsand {m}silica sand
Arabisches Wüstenhuhn {n} [ornith.]Sand Partridge
Australischer Strandläufer {m} [ornith.]Cox's Sandpiper
Bandschleifmaschine {f}belt sander
Butterbrotpapier {n}sandwich paper; grease-proof paper
Sichelstrandläufer {m} [ornith.]Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea)
Sanddüne {f} | Sanddünen
Gesandte {m,f}; Gesandter | Gesandten
Sandstein {m} | Sandsteine
Sandkorn {m} | Sandkörner
Waldwasserläufer {m} [ornith.]Green Sandpiper (Tringa ochropus)
Sandalette {f}high-heeled sandal
Obdachlose {m,f}; Obdachloser; Sandler
Kronenflughuhn {n} [ornith.]Crowned Sandgrouse
Wiesenstrandläufer {m} [ornith.]Least Sandpiper (Calidris minutilla)
Teichwasserläufer {m} [ornith.]Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis)
Bindenflughuhn {n} [ornith.]Painted Sandgrouse
Sandstrandläufer {m} [ornith.]Semipalmated Sandpiper (Calidris pusilla)
Graubrust-Strandläufer {m} [ornith.]Pectoral Sandpiper (Calidris melanotos)
Meerstrandläufer {m} [ornith.]Purple Sandpiper (Calidris maritima)
Regressand {m}regressand; predictand
Sieb {n} (für Sand)riddle screen
Sand {m}sand
Kiesfilter {m}sand filter
Sand-Kies-Gemisch {n}sand-gravel-mixture
Sand-Skulpturen-Künstler {m}; Sand-Skulpturen-Künstlerin
Sandale {f} | Sandalen
Sandbank {f} | Sandbänke
Sandboden {m} | Sandböden
Sandelholz {n} [bot.]sandalwood
Sandfallrohr {n}sand pipe
Sandförmchen {n}sand mold

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sand
Back to top