ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sweater

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sweater*, -sweater-

sweater ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sweater (n.) เสื้อที่ถักด้วยขนสัตว์ Syn. knitted garment
sweater (n.) ผู้ที่เหงื่อไหลไคลย้อย See also: ผู้ที่ทำงานหนัก Syn. toiler, slave, drudger
English-Thai: HOPE Dictionary
sweater(สเวท'เทอะ) n. ผู้ที่ทำงานหนัก,เสื้อกีฬาทำด้วยขนสัตว์,เครื่องทำให้เหงื่อออก,ยาขับเหงื่อ,นายจ้างที่ใช้คนงานให้ทำงานหนักมากแต่ให้ค่าจ้างต่ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
sweater(n) เครื่องทำให้เหงื่อออก,เสื้อขนสัตว์ถัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can knit a sweater by the fiiresideคุณสามารถถักเสื้อกันหนาวโดยเตา ผิง
A sweater I made her.สเวตเตอร์.. ฉันถักให้แก
I got a sweater that she left, if you want to take it.ผม อยากให้คุณเอานี่ไป.
You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance because you're trying to tell the world you take yourself too seriously to care about what you put on but what you don't know is that that sweater is not just blue.เธอเปิดตู้เสื้อผ้า... แล้วเลือกหยิบสเวตเตอร์สีฟ้าสตึ... เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่า เป็นคนเอาจริงเอาจัง...
And it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when, in fact, you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of "stuff."น่าขันเมื่อเธอคิดว่า ได้เลือกสิ่งที่ทำให้เธอ ไม่ได้อยู่ในวงการแฟชั่น ทั้งที่จริง... เธอกำลังสวมสเวตเตอร์ที่ถูกเลือกให้...
What do you think about this sweater for my dad?คุณคิดว่าไงบ้างกับสเว็ตเตอร์ตัวนี้ให้พ่อฉัน
The boss' sweater melons look bigger on tv.แตงหัวหน้าดูใหญ่ขึ้นนะ ในทีวี
Wrap you in this sweater lies, and it keeps you warm but makes your neck itchy.ใช้คำหวานๆ โกหกให้รู้สึกอบอุ่น... แต่นายกลับรู้สึกคันคอ
The guy wearing the fur sweater failed to mention one fairly significant security detail.หมอนั่นที่ใส่เสื้อขนสัตว์... ไม่ได้บอกอย่างนึง เรื่องระบบความปลอดภัย
Went downstairs to get ellie's sweater from her locker.ฉันเอาสเวตเตอร์ของเอลลี่มา
Yesterday, I dug out my first sweater of the year.เมื่อวาน ฉันเพิ่งเอาเสื้อกันหนาวมาใส่รอบแรกของปีเลยล่ะ
Tell her that I love that kittens-playing-with-the-yarn sweater that she knitted me.ฝากบอกว่าฉันชอบเสื้อลายลูกแมว ที่เธอถักให้มากเลย

sweater ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カシュクール[, kashuku-ru] (n) crossover cardigan or sweater (fre
タートルネック[, ta-torunekku] (n,adj-no) turtleneck; turtle-necked sweater; polo-neck(ed) sweater
バルキーセーター[, baruki-se-ta-] (n) bulky sweater
フィッシャーマンズセーター;フィッシャーマンセーター[, fissha-manzuse-ta-; fissha-manse-ta-] (n) fisherman's sweater
汗掻き[あせかき, asekaki] (n) one who perspires freely; great sweater
アラン模様[アランもよう, aran moyou] (n) Aran (sweater pattern)
クルーネック[, kuru-nekku] (n) crew neck (sweater)
汗っ掻き[あせっかき, asekkaki] (n) great sweater; one who perspires freely

sweater ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เสื้อถัก[n. exp.] (seūa thak) EN: jumper ; sweater FR: tricot [m] ; pull-over [m] ; pull [m]
เสื้อยืด[n. exp.] (seūa yeūt) EN: T-shirt ; tee-shirt ; singlet ; jersey ; undershirt ; sweater FR: tee-shirt [m] ; t-shirt [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sweater
Back to top