ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skin*, -skin-

skin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skin (n.) ผิวหนัง See also: ผิวหน้า Syn. epithilium, epidermis, dermis, trueskin
skin (n.) ฝ้าที่อยู่ลอยบนผิวของเหลว
skin coloring (n.) ลักษณะผิว Syn. coloration
skin diver (sl.) แบงค์ 5 ปอนด์ Syn. deep sea diver
skin diving (n.) การดำน้ำโดยไม่สวมชุดดำน้ำ
skin down (phrv.) ปีนป่ายลง Syn. shin down
skin flick (n.) หนังลามก
skin graft (n.) การตัดเนื้อดีมาปะส่วนที่บกพร่อง
skin over (phrv.) หุ้มหนังใหม่ See also: ใส่ผิวใหม่, ปลูกหนังใหม่
skin over (phrv.) ทาใหม่ See also: ทำผิวใหม่
skin someone alive (idm.) ด่าว่าอย่างรุนแรง See also: ด่าหยาบคาย
skin through (phrv.) ลอกออก See also: ขูดออก Syn. scrape therough, squeak through, squeeze through
skin up (phrv.) ปีนป่ายขึ้นไป Syn. shin up
skin-deep (adj.) ตื้นๆ
skin-dive (vi.) ดำน้ำโดยไม่สวมชุดดำน้ำ
skinflint (n.) คนขี้เหนียว
skinful (n.) ปริมาณเหล้ามากจนทำให้เมา (คำสแลง)
skink (n.) จิ้งเหลน
skinless (adj.) ซึ่งไม่มีผิวหนัง
skinner (n.) ผู้ลอกหนัง
skinny (adj.) ผอมมาก See also: เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก
skinny (n.) ข้อมูลที่เชื่อถือได้ (คำสแลง)
skint (sl.) จนกรอบ See also: ไม่มีเงิน
skint (adj.) ไม่มีเงิน
skintight (adj.) (เสื้อผ้า) ซึ่งใส่รัดตัว See also: รัดรูป Syn. closefitting, tight
English-Thai: HOPE Dictionary
skin(สคิน) n. ผิวหน้า,หนัง,เปลือก,ถุงหนังสำหรับใส่ของเหลว,ชีวิต,คนตระหนี่,ม้าแก่ vt. ลอกเปลือก,ถลกหนัง,กระตุ้น,เฆี่ยน,หวด,ปกคลุม,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้ vi. (แผล) เกิดหนังขึ้นมาใหม่,ปีน,ป่าย,หนี -Phr. (have a thick skin ไม่เยื่อใยต่อคำวิจารณ์หน้าหนา)
skin divingn. การดำน้ำโดยไม่ได้สวมเสื้อดำน้ำ
skin-boundadj. หนังตึง,หนังหนาด้าน
skin-deepadj. ผิวเผิน,ตื้น ๆ ,ไม่ลึกซึ้ง,เล็กน้อย,เกี่ยวกับความหนาของผิวหนัง
skin-divevi. ดำน้ำ (ไม่ได้สวมเสื้อดำน้ำ), See also: skin-diver n.
skink(สคิงคฺ) n. จิ้งเหลน, Syn. lizard
skinnedn. คนหัวล้าน,หัวล้าน
skinner(สคิน'เนอะ) n. ผู้ถลกหนัง,ผู้ปอกเปลือก,กรรมกรฟอกหนัง,พ่อค้าหนังสัตว์,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ผู้ไล่ต้อนปศุสัตว์
skinny(สคิน'นี) adj. ผอมมาก,หนังหุ้มกระดูก,เหมือนผิวหนัง,เหมือนเปลือก., See also: skinniness n. skinnily adv., Syn. lean,thin
skintight(สคิน'ไททฺ) adj. หนังตึง,รัดมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
skin(n) ผิวหนัง,หนัง,เปลือก,ชีวิต,ฐานะ
skinny(adj) หนังหุ้มกระดูก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
skin graftingการปลูกถ่ายหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skinผิวหนัง [TU Subject Heading]
Skin divingการดำน้ำแบบสกิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กอเอี๊ยะ (n.) Chinese plaster used to stick on skin to release sprain
จตุรพิธพร (n.) the Four Blessing; 1. Age (long life); 2. Skin (tender complexion); 3. Happiness (mental happiness); 4. Health ( good health)
ตะคาง (n.) a small itching pimples on the skin of the legs See also: itching rush on legs
ระคาง (n.) a small itching pimples on the skin of the legs See also: itching rush on legs Syn. ตะคาง
ระลอก (n.) small skin eruption
ผิวหนัง (n.) skin See also: peel
หนัง (n.) skin See also: peel Syn. ผิวหนัง
ร่องจมูก (n.) skin between nostrils
ง่ามมือ (n.) skin bridging the fingers See also: skin between the fingers Ops. ง่ามเท้า
ง่ามตีน (n.) skin bridging the toes See also: skin between the toes Ops. ง่ามมือ
ง่ามเท้า (n.) skin bridging the toes See also: skin between the toes Syn. ง่ามตีน Ops. ง่ามมือ
โรคผิวหนัง (n.) skin disease See also: dermatitis
ฝีละลอก (n.) skin disease characterized by pastures See also: blister Syn. ฝีหัวละลอก
ฝีหัวละลอก (n.) skin disease characterized by pastures See also: blister Syn. ฝีละลอก
ละลอก (n.) skin disease characterized by pastures See also: blister Syn. ฝีละลอก, ฝีหัวละลอก
จิ้งเหลน (n.) skink See also: scincoid lizard
กุ้งแห้ง (n.) skinniness See also: leanness, thinness
กระดาษกาว (n.) masking tape
การขอร้อง (n.) asking See also: request, begging, entreaty, beseeching
การขออนุมัติ (n.) asking for approval See also: asking for the permission
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She's got skin problemsเธอมีปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณ
I'd better stop asking questionsฉันควรจะหยุดถามคำถามได้แล้ว
He's asking me to come live with himเขาขอให้ฉันมาอยู่กับเขา
If you don't mind my askingถ้าคุณไม่ว่าอะไรกับคำถามของฉัน
We're asking each other questions about…พวกเรากำลังถามซึ่งกันและกันเกี่ยวกับ
Are you asking me out on a date?คุณกำลังขอฉันออกเดทหรือ?
I'm asking for your opinionฉันกำลังถามความเห็นของคุณ
You're not asking me to name names, are you?คุณไม่ได้ขอให้ฉันระบุชื่อ ใช่ไหม?
I was asking you for a favor, thinking you were someone importantฉันขอความช่วยเหลือจากคุณ เพราะคิดว่าคุณเป็นคนที่มีความสำคัญ
I'm not asking you to be best friendsฉันไม่ได้ขอให้พวกนายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll skin you alive!จะถลกหนังแกทั้งเป็น!
They say people with fair skin can't take too much.ว่ากันว่าพวกผิวบาง โดนแดดมากไม่ได้
Of skin and guts and fortitude Of brain and brawn and guileของสมองและกล้ามเนื้อและ อุบาย
I don't say all humans are evil, simply because their skin is white.ผมมิได้กล่าวว่า มนุษย์ชั่วร้ายไปหมด เพราะพวกมันมีผิวสีเผือก
It was all I could do to save your skin in here.กว่าที่จะช่วยพูดให้นาย ให้เรื่องราวมันลงเอยเช่นนี้ได้
My wife bought alligator gloves. I said, "Why the gloves?" "I'll tell them I got a skin condition."เมียผมใส่ถุงมือหนังจระเข้ แล้วบอกทุกคนว่าเป็นโรคผิวหนัง
Like, he's not a dermatologist. He's a skin stylist.เขาไม่ใช่แพทย์ผิวหนัง แต่เป็นศิลปินรักษาผิว
At sunrise, I will track him down, and have his skin hanging on the wall!ทันทีที่ตะวันขึ้นNฉันจะตามล่ามันเอาหนังมันมาแขวนที่ผนัง
They had bad skin and wore too much makeup. They didn't look very good.พวกเธอโทรมและแต่งกันเยอะไป ไม่ได้ดูดีเลย
Where you goin'? I've got you Under my skin I tried soนายจะไปไหนน่ะ ลองดูนะ
"To have my baby." "Feel how soft my skin is.""ฉันจะมีลูก" "ผิวฉันนุ่มจัง"
Entering the cave of he White Virgins. Her skin is - Too dark.เข้าสู่ถ้ำพรหมจารีผิวนางคล้ำไป

skin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
皴裂[cūn liè, ㄘㄨㄣ ㄌㄧㄝˋ, 皴裂] chap (lips, skin etc)
发绀[fā gàn, ㄈㄚ ㄍㄢˋ, 发绀 / 發紺] cyanosis (blue skin due to lack of oxygen in blood)
真皮[zhēn pí, ㄓㄣ ㄆㄧˊ, 真皮] dermis (layer within the skin containing sense of touch)
潜泳[qián yǒng, ㄑㄧㄢˊ ㄩㄥˇ, 潜泳 / 潛泳] diving; esp. skin diving
[bǐ, ㄅㄧˇ, 疕] facial skin disease; mange
痱子[fèi zi, ㄈㄟˋ ㄗ˙, 痱子] miliaria (type of skin disease); prickly heat; sweat rash
死里逃生[sǐ lǐ táo shēng, ㄙˇ ㄌㄧˇ ㄊㄠˊ ㄕㄥ, 死里逃生 / 死裡逃生] mortal danger, escape alive (成语 saw); a narrow escape; to survive by the skin of one's teeth
[mín, ㄇㄧㄣˊ, 苠] multitude; skin of bamboo
花斑癣[huā bān xuǎn, ㄏㄨㄚ ㄅㄢ ㄒㄩㄢˇ, 花斑癣 / 花斑癬] pityriasis versicolor (aka tinea versicolor), blotchy skin condition common in tropical areas, common name 汗斑
[tuì, ㄊㄨㄟˋ, 蜕 / 蛻] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell
蜕皮[tuì pí, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧˊ, 蜕皮 / 蛻皮] skin cast off during moulting; exuvium; to pupate; to moult; to slough; to cast off an old skin or shell
[lài, ㄌㄞˋ, 癞 / 癩] scabies; skin disease
皮肤癌[pí fū ái, ㄆㄧˊ ㄈㄨ ㄞˊ, 皮肤癌 / 皮膚癌] skin cancer
[yún, ㄩㄣˊ, 筠] skin of bamboo
肤浅[fū qiǎn, ㄈㄨ ㄑㄧㄢˇ, 肤浅 / 膚淺] skin deep; superficial; shallow
[chuāng, ㄔㄨㄤ, 疮 / 瘡] sore; skin ulcer
[rú, ㄖㄨˊ, 筎] thin outside skin of bamboo
股癣[gǔ xuǎn, ㄍㄨˇ ㄒㄩㄢˇ, 股癣 / 股癬] tinea cruris, fungal skin infection of the groin; dermatomycosis, esp. sexually transmitted; jock itch
点水[diǎn shuǐ, ㄉㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˇ, 点水 / 點水] to skim; lightly touching the water (as the dragonfly in the 成语 saw 蜻蜓點水|蜻蜓点水); skin deep
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
兽皮[shòu pí, ㄕㄡˋ ㄆㄧˊ, 兽皮 / 獸皮] animal skin; hide
后掩蔽[hòu yǎn bì, ㄏㄡˋ ㄧㄢˇ ㄅㄧˋ, 后掩蔽 / 後掩蔽] backward masking
[lú, ㄌㄨˊ, 胪 / 臚] belly; skin; to state
厚脸皮[hòu liǎn pí, ㄏㄡˋ ㄌㄧㄢˇ ㄆㄧˊ, 厚脸皮 / 厚臉皮] brazen; shameless; impudent; cheek; thick-skinned
[cōng, ㄘㄨㄥ, 骢 / 驄] buckskin horse
[hé, ㄏㄜˊ, 鞨] buskin; name of a tribe; turban
茧子[jiǎn zi, ㄐㄧㄢˇ ㄗ˙, 茧子 / 繭子] callus (patch or hardened skin); corns (on feet); also 趼子
老茧[lǎo jiǎn, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄢˇ, 老茧 / 老繭] callus (patch or hardened skin); corns (on feet); also 老趼
老趼[lǎo jiǎn, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄢˇ, 老趼] callus (patch or hardened skin); corns (on feet)
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 趼] callus (patch or hardened skin); corns (on the feet)
趼子[jiǎn zi, ㄐㄧㄢˇ ㄗ˙, 趼子] callus (patch or hardened skin); corns (on the feet)
拔罐[bá guàn, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ, 拔罐] cupping glass; fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics)
胡琴[hú qin, ㄏㄨˊ ㄑㄧㄣ˙, 胡琴] huqin; family of Chinese two-stringed fiddles, with snakeskin covered wooden soundbox and bamboo bow with horsehair bowstring
胡琴儿[hú qín er, ㄏㄨˊ ㄑㄧㄣˊ ㄦ˙, 胡琴儿 / 胡琴兒] family of Chinese two-stringed fiddles, with snakeskin covered wooden soundbox and bamboo bow with horsehair bowstring
拔罐法[bá guàn fǎ, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ ㄈㄚˇ, 拔罐法] fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics)
[fú, ㄈㄨˊ, 袚] knee-pads; buskins
[pí, ㄆㄧˊ, 皮] leather; skin; fur; surname Pi
多工作业[duō gōng zuò yè, ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, 多工作业 / 多工作業] multitasking
贝壳[bèi ké, ㄅㄟˋ ㄎㄜˊ, 贝壳 / 貝殼] shell; conch; cowry; mother of pearl; hard outer skin; alternative reading bei4 qiao4, mostly written
[bō, ㄅㄛ, 剥 / 剝] peel; to skin

skin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GSR[ジーエスアール, ji-esua-ru] (n) galvanic skin response; GSR
あぶらとり紙;油取り紙;脂取り紙[あぶらとりがみ, aburatorigami] (n) oil-absorbent paper used cosmetically to absorb oil from (facial) skin
アレルゲン皮膚反応[アレルゲンひふはんのう, arerugen hifuhannou] (n) allergen skin test
おしろい焼け;おしろい焼;白粉焼[おしろいやけ, oshiroiyake] (n) damage to skin by ceruse
ぐしょ濡れ[ぐしょぬれ, gushonure] (n,adj-no) (See びしょ濡れ) sopping wet; sodden; wet to the skin
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound
シープスキン[, shi-pusukin] (n) sheep skin
スキン[, sukin] (n) (1) skin; (2) (col) condom; (3) {comp} skin (e.g. alternative look and feel for interface of a program); (P)
スキンクリーム[, sukinkuri-mu] (n) skin cream
スキンケア[, sukinkea] (n) skin care; (P)
スキンダイバー[, sukindaiba-] (n) skin diver
スキンダイビング[, sukindaibingu] (n) skin diving
フリーダイビング[, furi-daibingu] (n) (1) (See 素潜り) freediving; free-diving; (2) skin diving
ほろ子[ほろし;ほろせ, horoshi ; horose] (n) (arch) rash; skin eruption
やっと[, yatto] (adv) (1) (on-mim) at last; at length; (2) (on-mim) barely; narrowly; just; by the skin of one's teeth; (P)
やっとこさ;やっとこせ;やっとこ[, yattokosa ; yattokose ; yattoko] (adv) (1) (See やっと・1) at last; at length; (2) barely; just; by the skin of one's teeth; (int) (3) (やっとこさ, やっとこせ only) (See やっとこまかせ) yo-ho!; heave-ho!
上前[うわまえ, uwamae] (n) (1) (See 下前) part of the fabric that is wrapped farthest from the skin when wearing a garment that is wrapped in front of one (such as a kimono); (2) (See 上米・うわまい・1) percentage; commission
上皮[うわかわ;じょうひ, uwakawa ; jouhi] (n,adj-no) outer skin; cuticle; epidermis; epithelium; rind; skin
偽善者[ぎぜんしゃ, gizensha] (n) hypocrite; dissembler; wolf in sheep's clothing; fox in a lamb's skin
光り物;光物[ひかりもの, hikarimono] (n) (1) luminous body like a shooting star; (2) any bright metal; (3) sliced fish with the silver skin left on (iwashi, aji, sayori, sanma, kohada, etc.)
周面摩擦[しゅうめんまさつ, shuumenmasatsu] (n) (See 周面) skin friction
地肌(P);地膚[じはだ, jihada] (n) (1) texture; grain; (2) one's skin (lacking makeup, etc.); natural skin; bare skin; (3) surface of the earth; bare ground; (P)
完膚[かんぷ, kanpu] (n) unwounded skin
対岸の火事[たいがんのかじ, taigannokaji] (exp) no skin off my nose; somebody else's problem; fire on the opposite shore
我利我利[がりがり;ガリガリ, garigari ; garigari] (adj-na,n) (1) (uk) skin and bones; appearing to be underweight; (adv) (2) with a grinding, crunching, scratching (sound); (3) desperately; recklessly; (adj-no) (4) crunchy hardness; (5) selfishness; selfish person
手が切れる[てがきれる, tegakireru] (exp,v1) (1) to break off with (e.g. one's lover); (2) to be sharp enough to cut one's skin (of a new banknote, etc.)
抜け殻;脱け殻;抜殻(io);脱殻(io);蛻[ぬけがら, nukegara] (n) (See 蛻・もぬけ) cast-off skin (snake, insect, etc.); husk; empty shell; exuvia; exuviae
擦り剥く;擦剥く(io);擦りむく[すりむく, surimuku] (v5k) to skin (one's knee); to graze
木に竹を接ぐ[きにたけをつぐ, kinitakewotsugu] (exp,v5g) to sew a fox's skin to the lion's; to graft a bamboo shoot on a tree
果皮[かひ, kahi] (n,adj-no) (1) pericarp (ripened ovary wall forming part of a fruit); (2) skin (of a fruit); peel; rind
植皮[しょくひ, shokuhi] (n,vs) skin grafting
気触れ[かぶれ, kabure] (n) (1) (uk) rash; eruption (in response to a skin irritant); (n-suf) (2) influence (usu. negative or critical nuance); (3) crazy about; having an affectation concerning all things surrounding something (esp. a language, a culture, etc.); (P)
気触れる[かぶれる, kabureru] (v1,vi) (1) to develop a rash or inflammation (e.g.in response to a skin irritant); to react to (something); (2) to be strongly influenced (usu. negative or critical nuance)
渋皮[しぶかわ, shibukawa] (n) inner, astringent skin (of a chestnut)
湯葉;湯波;油皮;豆腐皮[ゆば, yuba] (n) tofu skin; dried beancurd; delicacy made from the skin of gently boiled soybean milk
滑らか(P);滑か(io)[なめらか(P);すべらか, nameraka (P); suberaka] (adj-na) (1) smooth (e.g. skin or ground); glassy; velvety; (2) fluent; smooth (speaking); without a hitch; (P)
灸を据える;灸をすえる[きゅうをすえる, kyuuwosueru] (exp,v1) (1) to scold; to chastise; (2) to burn moxa on the skin
獣皮[じゅうひ, juuhi] (n) hide; pelt; animal skin
疣蛙[いぼがえる;イボガエル, ibogaeru ; ibogaeru] (n) (col) toad with wart-covered skin (esp. the Japanese toad or the wrinkled frog)
皮膚移植[ひふいしょく, hifuishoku] (n) skin graft; skin transplant
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プリエンプティブ式のマルチタスキング[プリエンプティブしきのマルチタスキング, purienputeibu shikino maruchitasukingu] preemptive multitasking
マルチタスク[まるちたすく, maruchitasuku] multitasking
マルチタスク処理[マルチタスクしょり, maruchitasuku shori] multitasking
マルテタスキング[まるてたすきんぐ, marutetasukingu] multitasking, multi-tasking
多重タスキング[たじゅうたすきんぐ, tajuutasukingu] multitasking, multi-tasking
多重タスク処理[たじゅうタスクしょり, tajuu tasuku shori] multitasking
複数業務[ふくすうぎょうむ, fukusuugyoumu] multi-tasking

skin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่มผิว[v. exp.] (bom phiu) EN: avoid getting sunburned ; preserve the paleness of one's skin FR:
เด็กดักแด้[n. exp.] (dek dakdaē) EN: Butterfly Children ; Cotton Wool Babies ; Crystal Skin Children FR:
ฝ้า[n.] (fā) EN: film covering a wound ; blemish on the skin FR:
ฝีระลอก[n. exp.] (fī raløk) EN: skin pustules FR:
จรรม[n.] (jam) EN: animal skin ; leather FR:
จัมมะ[n.] (jamma) EN: animal skin ; leather FR:
จรรม-[pref.] (jamma-) EN: animal skin ; leather FR:
การทำให้ผิวขาว[n. exp.] (kān thamhai) EN: skin whitening FR:
แคบหมู[n.] (khaēpmū) EN: pork cracklings ; fried pork skin FR: couenne de porc rissolée [f]
คาบเส้น[adj.] (khāpsen) EN: on the borderline ; on the line ; by the skin of one's teeth FR: frontalier
ขยุ้มตีนหมา[n.] (khayumtīnmā) EN: skin disease characterized by small bumps FR:
ขี้ไคล[n.] (khī khlai) EN: scurf ; crud ; dead skin FR:
ขี้เรื้อนกวาง[n. exp.] (khīreūoen k) EN: eczema ; itching skin disease of the foot FR:
ไคล[n.] (khlai) EN: scurf ; dead skin ; crud FR: crasse [f] ; saleté [f] ; graisse (humaine) [f] ; suif [m]
คลินิกโรคผิวหนัง[n. exp.] (khlinik rōk) EN: skincare clinic ; skin care clinic ; dermatology clinic FR:
คราบ[n.] (khrāp) EN: slough ; cast-off skin FR: mue [f]
คราบดินเหนียว[n. exp.] (khrāp dinnī) EN: clay coating ; clay film ; clay flow ; clay skin FR:
คราบงู[n. exp.] (khrāp ngū) EN: slough of a snake ; cast-off snake skin FR: mue de serpent [f]
เครื่องประทินผิว[n. exp.] (khreūang pr) EN: skin treatment product FR: produit de soin pour la peau [m]
กุ้งฟัด[n.] (kungfat) EN: dried prawn without skin ; dried salted shelled shrimp FR:
ลอก[v.] (løk) EN: peel ; skin ; flay FR: décortiquer ; éplucher ; peler
ลอกคราบ[v.] (løkkhrāp) EN: moult ; molt (Am.) ; slough off the dead skin FR:
มะเร็งผิวหนัง[n. exp.] (mareng phiu) EN: skin cancer FR: cancer de la peau [m]
หนัง[n.] (nang) EN: leather ; skin ; hide FR: cuir [m] ; peau [f]
หนังจระเข้[n. exp.] (nang jørakh) EN: crocodile skin FR: peau de crocodile [f] ; peau de croco [f] (fam.)
หนังหมู[n. exp.] (nang mū) EN: pork skin FR:
หนังสัตว์[n. exp.] (nang sat) EN: leather ; skin (of an animal) FR: cuir [m] ; peau de bête [f]
ง่ามมือ[n.] (ngāmmeū) EN: skin bridging the fingers ; skin between the fingers FR:
ง่ามเท้า[n. exp.] (ngām thāo) EN: skin bridging the toes ; skin between the toes FR:
ปื้น[n.] (peūn) EN: rash ; welt ; eruption on the skin FR:
ผื่น[n.] (pheūn) EN: rash on the skin ; nappy rash FR: éruption cutanée [f] ; rash [m] ; rougeur [f] ; exanthème [m]
ผิว[n.] (phiu [= phi) EN: skin ; peel ; rind FR: peau [f] ; pelure [f]
ผิว[n.] (phiu [= phi) EN: complexion ; colour of the skin ; race FR: couleur de peau [f] ; teint [m] ; carnation [f]
ผิวกาย[n. exp.] (phiu kāi) EN: skin FR: peau [f]
ผิวขาว[n. exp.] (phiu khāo) EN: light skin ; light complexion ; FR:
ผิวคนมีอายุ [n. exp.] (phiu khon m) EN: mature skin FR: peau mature [f]
ผิวเกลี้ยง[n. exp.] (phiu klīeng) EN: clear complexion ; smooth clear skin FR:
ผิวหนัง[n.] (phiunang) EN: skin ; epidermis FR: peau [f] ; épiderme [m]
ผิวพรรณ[n.] (phiuphan) EN: complexion ; skin FR:
เพิก[v.] (phoēk) EN: strip ; skin FR:

skin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hautpflege {f}care of the skin
Katzenfell {n}cat skin
Hornhaut {f}horny skin
Pellkartoffeln {pl}jacket potatoes; potatoes in the skin
reifere Haut {f}mature skin
Melanose {f}; Dunkelfärbung der Haut [med.]melanosis; abnormal pigmentation of the skin
Pornofilm {m}porn movie; blue movie; hardcore movie; skin flick
Kaninchenfell {n}rabbit skin
Skinhead {m}; Skin
Abdeckband {n}cover band; masking tape
Baske {m}; Baskin
Dyskinesie {f}; Störung des Bewegungsablaufs [med.]dyskinesia
Fichtenzeisig {m} [ornith.]Pine Siskin
Haitizeisig {m} [ornith.]Antillean Siskin
Ziegenleder {n} | feines Ziegenlederkid leather; kidskin | cordovan
Maulwurfsfell {n}moleskin
Multitasking {n} [comp.]multitasking
Munterkeit {f}friskiness
Zwiebelschale {f} [cook.]onion skin; onionskin
Rumpelstilzchen {n}Rumpelstiltskin
Safranzeisig {m} [ornith.]Saffron Siskin
Hautbildungszeit {f}skin building time
Hautcreme {f}skin cream
Schale {f} (Obst; Gemüse)skin (fruit; vegetable)
Hautkrebs {m} [med.]skin cancer
mager; dünn {adj} | magerer; dünner | am magersten; am dünnstenskinny | skinnier | skinniest
Sonntagskind {n} | Sonntagskinder
Tauchen {n}diving; skin-diving
dickfellig; dickhäutig {adj}thick skinned
Himalayagirlitz {m} [ornith.]Tibetan Siskin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skin
Back to top