ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smart*, -smart-

smart ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smart (adj.) ฉลาด See also: สมาร์ต, เฉียบคม, หลักแหลม Syn. bright, clever, quick Ops. dull, stupid
smart (adj.) เนี้ยบ See also: สะอาดและประณีต, น่ามอง, นำสมัย Syn. fashionable, modern Ops. out-of-date
smart aleck (n.) คนอวดฉลาด (คำไม่เป็นทางการ) Syn. wiseacre, wisenheimer
smart aleck (n.) คนที่อวดฉลาด Syn. wiseacre, wise guy
smart aleck (n.) คนอวดฉลาด Syn. wise guy
smart cookie (sl.) คนฉลาด See also: คนเก่ง
smarten (vt.) ทำให้ฉลาด See also: ทำให้มีเชาว์ปัญญาดี
smarten up (phrv.) ทำให้สวยงาม Syn. slick up, spiff up, spruce up
smarten up (phrv.) ประพฤติตัวดีขึ้น
smarten up (phrv.) ทำงานหนักขึ้น
smartness (n.) ความสวยงามทันสมัย Syn. chicness, modishness
smartness (n.) ความฉลาดเฉลียว See also: ความหลักแหลม, การมีปัญญาไว Syn. brightness, cleverness
smartness (n.) ความเก๋ไก๋ See also: ความงดงาม, รสนิยม Syn. elegance, flair, taste
smartness (n.) ปัญญา See also: เชาวน์, เชาวน์ปัญญา, สติปัญญา, ความรอบรู้, ความเฉลียวฉลาด, ไหวพริบ Syn. brightness, intelligence, reasoning power Ops. stupidity
English-Thai: HOPE Dictionary
smart(สมาร์ท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เจ็บเสียว,เจ็บปวด,เสียว,แสบ,เจ็บแค้น,รู้สึกเสียใจ,รุนแรง,ร้ายแรง,หลักแหลม,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เก๋,โก้,รูปหล่อ,สมาร์ท,สวย,คล่องแคล่ว,เก่ง,น่าดู,รวดเร็ว. adv. อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างว่องไว. n.. ความเจ็บเสียว,ความเจ็บปวดเนื่องจากบาดแผล
smart cardบัตรเก่งหมายถึง บัตรที่มีข้อมูลซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถตรวจเช็ค หรือนำข้อมูลในบัตรนั้นไปประมวลผลได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ เช่น บัตรโทรศัพท์ ที่จะทำการคำนวณระยะเวลาที่พูด แล้วหักเงินแต่ละครั้งได้ บอกให้รู้ได้ว่ายังใช้ได้อีกเท่าใด ส่วนมากจะเป็นบัตรที่มีแถบแม่เหล็ก เช่น บัตรเอทีเอ็ม (ATM) ซึ่งจะมีชื่อและรหัสให้ตรวจสอบได้ เป็นต้น
smart terminalหมายถึง เครื่องปลายทางที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (network) แต่ในบางครั้งสามารถทำงานอย่างอิสระได้ เครื่องปลายทางประเภทนี้ จะต้องมีคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์อยู่ด้วย กล่าวคือ ต้องมีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล ฯ เครื่องปลายทางอีกแบบหนึ่ง จะเป็นแบบที่เรียกว่า เครื่องปลายทางธรรมดา (dumb terminal) กล่าวคือ จะทำได้เพียงรับหรือแสดงผลเท่านั้นมีความหมายเหมือน intelligent terminalดู dumb terminal เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
smart(adj) ฉลาด,องอาจ,โก้เก๋,ผึ่งผาย,ปราดเปรื่อง,เก่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
smartสมาร์ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
smart cardบัตรสมาร์ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
smart terminalเครื่องปลายทางแบบสมาร์ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
smartสมาร์ต [คอมพิวเตอร์]
smart cardบัตรสมาร์ต, บัตรสมาร์ต, บัตรเก่งบัตรพลาสติกขนาดเท่ากับบัตรเครดิตธรรมดา แต่ได้ฝังชิปไมโครโพรเซสเซอร์ และชิปหน่วยความจำเอาไว้ด้วย วัตถุประสงค์ก็เพื่อใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือบัตรเอาไว้เป็นจำนวนมาก เช่น บันทึกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลอาการเจ็บป่วย ฯลฯ บัตรนี้กำลังเริ่มได้ความนิยมมากขึ้น และต่อไปอาจจะนำมาใช้เป็นบัตรเงินสดแทนธนบัตร นั้นก็คือเมื่อใช้เครื่อเอทีเอ็มถอนเงินนั้น แทนที่จะให้เครื่องเอทีเอ็มส่งธนบัตรให้ เราก็สั่งให้บรรจุเงินให้เราทางบัตรเก่ง ต่อจากนั้นเราก็นำบัตรเก่งไปใช้ เมื่อต้องการจ่ายเงินเราก็โอนเงินที่อยู่ในบัตรนั้นให้กับผู้รับทันที วิธีการนี้บัตรเก่งก็จะกลายเป็นเงินพลาสติกไป [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คมสัน (adj.) smart See also: enchanting, graceful, handsome, good-looking, attractive, sharp-featured Syn. คมคาย, คม, หล่อ
ความเก๋ (n.) smart See also: attractiveness Syn. ความโก้, ความโก้เก๋ Ops. ความเชย, ความล้าสมัย
ความเท่ (n.) smart See also: attractiveness Syn. ความโก้, ความเก๋, ความโก้เก๋ Ops. ความเชย, ความล้าสมัย
ความโก้ (n.) smart See also: attractiveness Syn. ความเก๋, ความโก้เก๋ Ops. ความเชย, ความล้าสมัย
ความโก้เก๋ (n.) smart See also: attractiveness Syn. ความโก้, ความเก๋ Ops. ความเชย, ความล้าสมัย
ฉลาด (adj.) smart See also: brilliant, clever, intelligent, astute, shrewd, sagacious Syn. หลักแหลม, เก่ง, เชี่ยวชาญ, เปรื่อง, ปราดเปรื่อง Ops. โง่
ผึ่งผาย (v.) smart See also: elegant, stylish, dashing Syn. โก้
สมาร์ท (v.) smart See also: elegant, stylish, dashing Syn. โก้, ผึ่งผาย
เก๋า (adj.) smart See also: cool (slang), great, fine, excellent Syn. เจ๋ง
เจ้าความคิด (adj.) smart See also: clever, acute, astute, canny, bright, keen, sharp, shrewd
เปรื่องปราด (adj.) smart See also: brilliant, clever, intelligent, astute, shrewd, sagacious Syn. ฉลาด, หลักแหลม, เก่ง, เชี่ยวชาญ, เปรื่อง, ปราดเปรื่อง Ops. โง่
ฉลาด (v.) smarten See also: clever, sharp, be astute, be sagacious Syn. เชี่ยวชาญ, หลักแหลม, คม, รอบรู้, ปราดเปรื่อง, เปรื่องปราด Ops. โง่
เปรื่อง (v.) smarten See also: clever, sharp, be astute, be sagacious Syn. เชี่ยวชาญ, หลักแหลม, คม, รอบรู้, ฉลาด, ปราดเปรื่อง, เปรื่องปราด Ops. โง่
สุดหล่อ (adv.) smartly See also: handsomely, beautifully, elegantly
เท่ระเบิด (adv.) smartly See also: handsomely, beautifully, elegantly Syn. สุดหล่อ
ตาแหลม (v.) smartly choose See also: intelligently choose
ชิงไหวชิงพริบ (v.) outsmart See also: outwit, seek a chance, take advantages of others
สง่า (v.) be smart See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic Syn. เก๋, โก้เก๋, โก้หร่าน, ภูมิฐาน, หรูหรา Ops. ซอมซ่อ
สง่า (v.) be smart See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic Syn. เก๋, โก้, ภูมิฐาน, เริด, หรู Ops. ซอมซ่อ
หรู (v.) be smart See also: spruce, be beautiful, be elegant, be gaudily dressed, look chic Syn. เก๋, โก้, สง่า, ภูมิฐาน, เริด Ops. ซอมซ่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We are very smart to learn thisพวกเราฉลาดมากพอที่จะเรียนรู้สิ่งนี้
I'm smart and hard-workingฉันฉลาดและทำงานหนัก
You're smart enough to know thatคุณฉลาดพอที่จะรู้เรื่องนั้น
You're smart enough to know thatคุณฉลาดพอที่จะทราบเรื่องนั้น
It’s the smartest thing you could doนี่คือสิ่งที่ฉลาดที่สุดที่คุณควรทำ
You're smarter than I thoughtนายฉลาดกว่าที่ฉันคิด
You're smarter than you lookนายฉลาดกว่าที่เห็นนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you stop making smart remarks?ทำไมคุณไม่หยุดการทำข้อสังเกตมาร์ท?
Not that you are any tougher than Tuco but you're smart enough to know that talking won't save you.ไม่ใช่ว่านายแกร่งกว่าทูโค... ...แต่นายฉลาดพอที่จะรู้ ว่ายอมพูดก็ไม่ช่วยให้รอด
It's the smart move.It's the smart move.
Young girls just ain't quite smart like their grandmothers were.ไม่ฉลาดเหมือนรุ่นย่ารุ่นยาย
I don't know, Chief, if he's very smart or very dumb.ผมไม่รู้นะ สารวัตร ไม่รู้ว่ามันฉลาดหรือโง่
She's a smart little thing.มันเป็นสิ่งเล็กๆที่ฉลาด.
It doesn't take a very smart man to appreciate the risk that I am taking by being here with you, Dr. floyd.มันไม่ได้ใช้เป็นคนที่ฉลาดมาก ที่จะชื่นชมความเสี่ยงที่ฉันสละ โดยอยู่ที่นี่กับคุณดร.
You are a smart man, Dr. floyd.คุณเป็นคนสมาร์ทดร. ฟลอยด์
We do smart work what?# We do smart work ว่าไง?
We walked right into enemy hands. hi. if you do know your final objective, you'd be smart to tell us.เราตกอยู่ในกำมือของศัตรู แค่บอกภารกิจของพวกนายมา
You watch your mouth, smart guy. Let him do his own fighting.ระวังปากแกให้ดี พ่อคนฉลาด ปล่อยให้มันสู้ของมันเองสิ
You're gonna meet a lot of new guys. Smart guys.นายกำลังจะได้เพื่อนใหม่ๆ พวกเด็กหัวดี

smart ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿凡提[Ā fán tí, ㄚ ㄈㄢˊ ㄊㄧˊ, 阿凡提] Effendi, wily and fearless hero of Uighur folk tales; smart guy
精炼[jīng liàn, ㄐㄧㄥ ㄌㄧㄢˋ, 精炼 / 精煉] refine; purify; smart and capable; concise; succinct; terse; well-trained
妙语如珠[miào yǔ rú zhū, ㄇㄧㄠˋ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨ, 妙语如珠 / 妙語如珠] smart words like a string of pearl; scintillating witticisms
智能卡[zhì néng kǎ, ㄓˋ ㄋㄥˊ ㄎㄚˇ, 智能卡] smart card
穿着讲究[chuān zhuó jiǎng jiu, ㄔㄨㄢ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄡ˙, 穿着讲究 / 穿著講究] smart clothes; particular about one's dress
聪明[cōng ming, ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥ˙, 聪明 / 聰明] acute (of sight and hearing); clever; intelligent; bright; smart
心灵[xīn líng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˊ, 心灵 / 心靈] bright; smart; quick-witted; heart; thoughts; spirit
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, 帅 / 帥] handsome; graceful; smart; commander in chief
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, 蓼] polygonum; smartweed
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 俊] smart; eminent; handsome; talented
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, 俏] smart
[luó, ㄌㄨㄛˊ, 儸] smart; clever
数码通[Shù mǎ tōng, ㄕㄨˋ ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥ, 数码通 / 數碼通] SmarTone-Vodafone
聪颖[cōng yǐng, ㄘㄨㄥ ˇ, 聪颖 / 聰穎] smart; intelligent
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 隽 / 雋] smart; eminent; talented
高明[gāo míng, ㄍㄠ ㄇㄧㄥˊ, 高明] smart; clever; wise; brilliant

smart ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICカード[アイシーカード, aishi-ka-do] (n) IC card; smart card
しゃきっと;シャキッと[, shakitto ; shakitsu to] (adv) (1) (See すっきり) crisp; crunchy; (2) refreshing; straight; firm; sharp; smart and stylish
スマートカード[, suma-toka-do] (n) smart card
スマート爆弾[スマートばくだん, suma-to bakudan] (n) smart bomb
気の利く[きのきく, kinokiku] (exp,adj-f) (1) (See 気が利く・2) attentive; scrupulous; tactful; (2) (See 気が利く・1) tasteful; smart
気を利かせる[きをきかせる, kiwokikaseru] (exp,v1) (1) (See 気が利く・1) to (take in the situation, etc.) and make the smart move; (2) (See 気が利く・2) to (consider someone's feelings) and do the tactful or helpful thing
軽妙洒脱[けいみょうしゃだつ, keimyoushadatsu] (adj-na,n) witty; smart and polished
食えない[くえない, kuenai] (exp,adj-i) (1) shrewd; smart (and wide-awake); cunning; crafty; (2) inedible; uneatable; (3) unable to support oneself; unable to keep body and soul together
鯔背[いなせ, inase] (adj-na) (uk) (arch) gallant; dashing; smart
いかす[, ikasu] (v5s,vi) to be smart; to be cool; to be sharp; to be stylish
きりっとした[, kirittoshita] (adj-f) smart; spruce; neat
すばしこい;すばしっこい[, subashikoi ; subashikkoi] (adj-i) nimble; smart; quick
スマートメディアフォーラム[, suma-tomedeiafo-ramu] (n) {comp} smartmedia forum
タデ科[タデか, tade ka] (n) Polygonaceae (plant family); knotweed family; smartweed family
ハイカラ[, haikara] (adj-na,n,adj-no) (1) stylish; smart; fashionable; (2) (See ハイカラー) high collar; (3) hair dressed in a western style; (vs) (4) to dress in the latest Western fashion
はきはき[, hakihaki] (adv,n,vs) (on-mim) briskly; smartly; promptly; clearly; lucidly
びしっと[, bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well)
びしり[, bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well).
ぴりぴり[, piripiri] (adv,n,vs) (on-mim) tingle; sting; smart; hot; burning the tongue; becoming tense; (P)
ひりひり[, hirihiri] (adv,n,vs) (on-mim) prickling pain; smarting; stinging
世間擦れ;世間ずれ[せけんずれ, sekenzure] (n,vs) worldly wise; sophisticated; street smart; knowledge of the world (acquired in the school of hard knocks); toughness
口巾ったい[くちはばったい, kuchihabattai] (n) acting smart; bragging
如才[じょさい, josai] (n) (1) affable; slick; smooth-tongued; (2) smart; sharp; clever; skillful; adroit
如才ない;如才無い;如在無い[じょさいない, josainai] (adj-i) tactful; shrewd; cautious; clever; smart; adroit
御洒落(P);お洒落[おしゃれ(P);オシャレ, oshare (P); oshare] (adj-na,adj-no) (1) (uk) (See 洒落・しゃれ) smartly dressed; stylish; fashion-conscious; (n) (2) someone smartly dressed; (vs) (3) to dress up; to be fashionable; (P)
機敏[きびん, kibin] (adj-na,n) clever; shrewd; canny; smart; quick; prompt; (P)
気が利く[きがきく, kigakiku] (exp,v5k) (1) to be sensible; to be smart; to be tasteful; (2) to be thoughtful; to be tactful; to be sensitive
気の利いた[きのきいた, kinokiita] (adj-f) (See 気が利く) sensible; clever; smart; decent; tasteful
洒落[しゃれ(P);シャレ, share (P); share] (adj-na,n) (1) joke; pun; witticism; (adj-na) (2) (See お洒落) smartly dressed; stylish; fashion-conscious; refined; (P)
裏をかく;裏を掻く[うらをかく, urawokaku] (exp,v5k) (1) (See 裏かく) to outwit; to outsmart; to counterplot; to defeat; (2) to pierce something all the way through
軽妙[けいみょう, keimyou] (adj-na,n) light and easy; lambent; facile; clever; witty; smart; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スマートカード[すまーとかーど, suma-toka-do] smart card
スマートフォン[すまーとふぉん, suma-tofon] smart phone
スマートドライブ[すまーとどらいぶ, suma-todoraibu] SMARTDRV

smart ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd ; wise FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux ; sage ; éveillé
ฉลาดเฉลียว[adj.] (chalātchalī) EN: smart ; clever : keen ; intelligent FR: brillant ; qui fait des étincelles
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: ingenious ; clever ; resourceful ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
เฉียบแหลม[adj.] (chīeplaēm) EN: bright ; clever ; smart ; keen ; shrewd ; astute ; acute FR: subtil ; sagace
หัวดี[adj.] (hūadī) EN: wise ; smart ; intelligent FR:
หัวแหลม[adj.] (hūalaēm) EN: sharp ; smart ; clever ; sagacious ; shrewd FR:
เจ๋ง[adj.] (jeng) EN: great ; cool ; smart ; excellent ; outstanding ; exceptional ; fantastic ; Swell! ; Kick ass! (vulg.) FR: fantastique ; remarquable ; exceptionnel ; excellent
เก๋[adj.] (kē) EN: pretty ; smart ; dainty ; attractive ; exquisite ; chic ; pleasant ; charming ; smart-looking ; handsome FR: élégant ; chic ; beau
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; talented ; good at ; smart (Am.) FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent ; habile ; talentueux
ขำ[adj.] (kham) EN: pretty ; handsome ; smart ; elegant ; good-looking ; pretty and charming ; attractive FR: beau ; joli
โก้[adj.] (kō) EN: smart ; spruce ; sprucy ; rakish ; grand ; elegant ; stylish FR: chic ; soigné
โก้เก๋[v.] (kōkē) EN: be smart ; spruce ; be beautiful ; be elegant ; be gaudily dressed ; look chic ; look fine FR:
โก้เก๋[adj.] (kōkē) EN: fine ; smart ; elegant ; chic ; beautiful ; free and easy ; snazzy FR: élégant ; distingué ; coquet ; chic
โก้หร่าน[adj.] (kōrān) EN: smart ; stylish FR: élégant
แหลมเปี๊ยบ[adj.] (laēm pīep) EN: extra smart FR:
หลักแหลม[adj.] (laklaēm) EN: brilliant ; sharp ; keen ; clever ; shrewd ; smart ; astute ; ingenious ; sagacious ; penetrating FR: perspicace ; pénétrant (fig.) ; sagace ; astucieux ; spirituel ; brillant
หล่อจัง[adj.] (lø jang) EN: smart FR:
ไม่โก้[adj.] (mai kō) EN: not smart ; inelegant ; unfashionable FR: inélégant
เมืองอัจฉริยะ[n. prop.] (Meūang Atch) EN: Smart City ; Smart Cities [pl] FR:
แน่[adj.] (naē) EN: smart ; expert FR: doué
ภูมิฐาน[adj.] (phūmthān) EN: elegant ; smart ; grand FR:
ปราดเปรื่อง[adj.] (prātpreūang) EN: brilliant ; bright ; sharp ; quick-witted ; smart ; clever ; sagacious ; intelligent FR: brillant ; intelligent
เปรื่องปราด[adj.] (prēuangprāt) EN: brilliant ; learned ; smart FR: érudit ; brillant
เริด[v.] (roēt) EN: be smart FR:
หรูหรา[adj.] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style ; lofty FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; prestigieux ; de prestige ; de luxe ; pompeux
แสงเทียน[n. prop.] (saēng thīen) EN: candlelight ; smart FR: lueur d'une bougie [f]
แสบ[v.] (saēp) EN: sting ; smart ; be stung FR:
สำอาง[adj.] (sam-āng) EN: handsome ; beautiful ; smart ; pretty ; beautifying FR: élégant ; soigné
สมาร์ท[adj.] (samāt) EN: smart FR: élégant
สมาร์ตการ์ด[n. exp.] (samāt kāt) EN: smart card FR:
สวย[adj.] (sūay [= sua) EN: nice ; pretty ; smart ; attractive FR: jolie ; belle ; charmante ; élégante
อวดฉลาด[v. exp.] (ūat chalāt) EN: think oneself smart FR:
อวดรู้[v.] (ūatrū) EN: think oneself smart ; make oneself seem smart ; be a know-it-all FR:
ไหวพริบดี[v.] (waiphrip dī) EN: be sharp ; be witty ; be clever ; be sagacious ; be keen ; be smart FR: faire preuve de sagacité
แยบยล[adj.] (yaēpyon) EN: clever ; smart ; ingenious ; cunning FR:
แยบยล[adj.] (yaēpyon) EN: clever ; smart ; ingenious FR:
ย้อนตอบ[v. exp.] (yøn tøp) EN: get back at (someone) ; give a smart answer FR:
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly FR: intelligemment ; ingénieusement
ชิงไหวชิงพริบ[v.] (chingwaichi) EN: outsmart ; outwit FR:
หักเหลี่ยม[v.] (haklīem) EN: outsmart ; outfox FR:

smart ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
intelligent {adj} | intelligente Bombesmart | smart bomb
neunmalklug; besserwisserisch; superschlau {adj}smart aleck; smart alec
Chipkarte {f}smart card
clever; schlau; gewitzt; smart; raffiniert; hervorragend {adj}smart
Schmerzensgeld {n}compensation for personal suffering; smart-money [Am.]
elegant; pfiffig {adj}smart
elegant {adv}smartly
Investitionsgelder {pl}smart money
Pfiffikus {m}smart fellow
Schickeria {f}smart set; te swells
schick; flott; fesch {adj} | schicker; flotter; fescher | am schicksten; am flottesten; am feschestensmart | smarter | smartest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smart
Back to top