ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slave

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slave*, -slave-

slave ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slave (n.) ทาส See also: ผู้ทำงานหนักและได้ค่าแรงต่ำ
slave (vi.) ทำงานหนัก Syn. labor, drudge
slave at (phrv.) ทำงานหนัก (ราวกับทาส) สำหรับ See also: ทำงานหนัก, เป็นทาสของ
slave away (phrv.) ทำงานอย่างทาส See also: ทำงานหนักมาก
slave driver (n.) คนคุมทาส
slave over (phrv.) ทำงานอย่างทาส See also: ทำงานหนักมาก
slaver (vi.) หลั่งน้ำลาย See also: ปล่อยน้ำลายไหล
slavery (n.) ความเป็นทาส See also: การเป็นทาส
English-Thai: HOPE Dictionary
slave(สลาฟ,สแลฟ) n. ชาวสลาฟ (ในยุโรปภาคตะวันออก,ภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคกลาง)
slaver(สเล'เวอะ) n.. ผู้ค้าทาส vi.,vt. ปล่อยให้น้ำลายไหล,เอาอกเอาใจ,ประจบประแจง n. น้ำลายไหลจากปาก, Syn. saliva,drool
slavery(สเล'เวอรี) n. การมีทาสรับใช้,ความเป็นทาส,ระบบทาส,การทำงานหนักมาก,การทำงานเยี่ยงทาส, Syn. drudge
slavey(สเล'วี) n. คนใช้ผู้หญิง
English-Thai: Nontri Dictionary
slave(n) บ่าว,ทาส,ขี้ข้า,ข้ารับใช้
slaver(n) ผู้ค้าทาส
slavery(n) ความเป็นทาส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
slave cylinder; brake cylinder; brake wheel cylinder; wheel cylinderชุดกระบอกเบรก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
slaveryความเป็นทาส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slave laborแรงงานทาส [TU Subject Heading]
Slaveryการเป็นทาส [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้า (n.) slave See also: servant Syn. ทาส, คนรับใช้, บ่าว Ops. นาย, เจ้า
ข้าทาส (n.) slave See also: bondwoman, bondman, servant Syn. ทาส, ข้ารับใช้, บ่าว, บริวาร, ขี้ข้า, คนรับใช้ Ops. เจ้านาย, นาย
ข้ารับใช้ (n.) slave See also: bondwoman, bondman, servant Syn. ทาส, บ่าว, บริวาร, ขี้ข้า, คนรับใช้ Ops. เจ้านาย, นาย
ข้ารับใช้ (n.) slave Syn. ขี้ข้า, ทาสา, ทาสี, ไพร่, ข้าทาส, บ่าว
ขี้ข้า (n.) slave See also: servant Syn. ทาส, คนใช้, บ่าว, ไพร่ Ops. เจ้านาย
ขี้ครอก (n.) slave See also: flunkey, lackey, stooge
ขี้เค้า (n.) slave See also: servant Syn. ขี้ข้า, บ่าว, ไพร่, คนใช้
ทาส (n.) slave Syn. ขี้ข้า, ทาสา, ทาสี, ไพร่, ข้ารับใช้, ข้าทาส, บ่าว
ทาส (n.) slave
ทาสผู้หญิง (n.) slave See also: woman slave Syn. บ่าวผู้หญิง Ops. ทาสา
ทาสา (n.) slave Syn. ขี้ข้า, ทาสี, ไพร่, ข้ารับใช้, ข้าทาส, บ่าว
ทาสี (n.) slave See also: woman slave Syn. ทาสผู้หญิง, บ่าวผู้หญิง Ops. ทาสา
บริวาร (n.) slave See also: bondwoman, bondman, servant Syn. ทาส, ข้ารับใช้, บ่าว, ขี้ข้า, คนรับใช้ Ops. เจ้านาย, นาย
บ่าวผู้หญิง (n.) slave See also: woman slave Syn. ทาสผู้หญิง Ops. ทาสา
ค่าตัว (n.) price of a slave
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No more slave and master hereที่นี่จะไม่มีทาสและไม่มีนายอีกต่อไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now I must do the slave work.ตอนนี้ฉันต้องทำผลงานทาส
To me, it was a slave ship... taking me back to America in chains.สำหรับฉันมันเหมือนเรือทาส ที่ล่ามโซ่ฉันกลับไปอเมริกา
That means that for our first-wave test enclave, we need 1 2 volunteers who will port into these slave units with the game-pod goddess herself.นั่นหมายถึงคลื่นลูกแรกของเราสำหรับวงล้อมทดสอบ เราต้องการอาสาสมัคร 12 ท่าน ผู้ซึ่งมีพอร์ทในหน่วยรอง ด้วยเกม-พอด
Just as the game architecture was being downloaded from her to the slave pods.ก็แค่สถาปัตยกรรมเกมเท่านั้น แค่ดาวน์โหลดจากพอดส์รอง
Must have had his grande latte enema. Like so many others. I had become a slave to the Ikea nesting instinct.ไม่, คุณแค่ต้องการการนอนพักผ่อนตามธรรมชาติ
Were you not commanded to leave slave issue alone?คุณไม่ได้สั่ง ในประเด็นเรื่องทาสเพียงลำพังใช่ไหม ?
We gotta play "Hide The Sister"? Or do I gotta do that slave thing again?จะเอาไงจะเล่น"ซ่อนแอบ" หรือจะให้งัดภาษาทาสมาพูดดี
Father is about to sell Aurelia as a slave to this Englishman.พ่อจะขายออเรเลีย ไปเป็นทาสหนุ่มอังกฤษ
I'm a dog I'll guard the house I'll be your slave dogชั้นเป็นหมา ชั้นต้องเฝ้าบ้าน ชั้นเป็นหมารับใช้ของนาย
When you look at a corporation just like when you look at a slave owner you want to distinguish between the institution and the individual.เวลาคุณดูบรรษัท ก็เหมือนดูเจ้าของทาส คุณต้องแยกระหว่าง
But isn't living as a slave better than dying?But isn't living as a slave better than dying?
I spent six months in a Manchurian slave camp because of you.ผมต้องใช้ชีวิตอยู่ในค่ายกักกันทาสแมนจูเรียน นานถึง 6 เดือนก็เพราะคุณ

slave ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊索[Yī suǒ, ㄧ ㄙㄨㄛˇ, 伊索] Aesop (trad. 620-560 BC), Greek slave and story-teller, reported author of Aesop's fables
娃子[wá zi, ㄨㄚˊ ㄗ˙, 娃子] baby; small child; (arch.) slave among ethnic minorities
浮动地狱[fú dòng dì yù, ㄈㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧˋ ㄩˋ, 浮动地狱 / 浮動地獄] floating hell; slave ships
[yā, ㄧㄚ, 丫] slave girl
丫环[yā huán, ㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ, 丫环 / 丫鬟] slave girl; servant girl; maid; same as 丫頭|丫头
丫鬟[yā huán, ㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ, 丫鬟] slave girl; servant girl; maid; same as 丫頭|丫头
奴工[nǔ gōng, ㄋㄨˇ ㄍㄨㄥ, 奴工] slave labor
奴隶主[nú lì zhǔ, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ, 奴隶主 / 奴隸主] slave owner
耕奴[gēng nú, ㄍㄥ ㄋㄨˊ, 耕奴] agricultural slave; serf
顇奴[zú nú, ㄗㄨˊ ㄋㄨˊ, 顇奴] feeble slave
[nú, ㄋㄨˊ, 奴] slave
奴隶[nú lì, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ, 奴隶 / 奴隸] slave
奴隶制[nú lì zhì, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓˋ, 奴隶制 / 奴隸制] slavery
奴隶制度[nú lì zhì dù, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, 奴隶制度 / 奴隸制度] slavery
奴隶社会[nú lì shè huì, ㄋㄨˊ ㄌㄧˋ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, 奴隶社会 / 奴隸社會] slave-owning society (precedes feudal society 封建社會|封建社会 in Marxist theory)

slave ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スレーブドライブ[, sure-budoraibu] (n) {comp} slave drive
公奴婢[くぬひ, kunuhi] (n) (arch) (See 官奴婢) government-owned slave
子局[こきょく, kokyoku] (n) {comp} (computer) slave station
官奴婢[かんぬひ, kannuhi] (n) (arch) (See 五色の賤) government-owned slave
強制労働[きょうせいろうどう, kyouseiroudou] (n) forced labor; forced labour; slave labor; slave labour
欲の奴隷[よくのどれい, yokunodorei] (n) slave to avarice
病膏肓に入る[やまいこうこうにいる;やまいこうもうにいる(ik), yamaikoukouniiru ; yamaikoumouniiru (ik)] (exp,v5r) (1) to become seriously ill; to catch an incurable illness; (2) to become a slave of a habit
私奴婢[しぬひ, shinuhi] (n) (arch) (See 五色の賤) privately-owned slave
虜;擒;俘[とりこ, toriko] (n) (1) captive; prisoner; (2) victim (of love, etc.); slave (to one's lust, etc.)
黒奴[こくど, kokudo] (n) (derog) black person; slave
スレイブ(P);スレーブ;スレイヴ[, sureibu (P); sure-bu ; sureivu] (n) slave; (P)
使役[しえき, shieki] (n,vs) (1) employing; using; setting to work; enslavement; (n) (2) {ling} causative (verb, etc.)
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (n) (1) servant (esp. a samurai's attendant); (2) chivalrous man (c. Edo period); (3) (abbr) (See 奴豆腐) cubed tofu (often served cold); (4) (abbr) (See 奴凧) kite shaped like a footman; (5) (abbr) (See 奴頭) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants; (6) enslavement (of a woman; Edo-period punishment for her own or her husband's crime); (pn) (7) (arch) (derog) he; she; him; her
奴隷[どれい, dorei] (n,adj-no) (1) slave; servant; (2) slavery; (P)
奴隷制[どれいせい, doreisei] (n) (See 奴隷制度) slavery
奴隷制度[どれいせいど, doreiseido] (n) slavery
奴隷制度廃止[どれいせいどはいし, doreiseidohaishi] (n) abolition of slavery
奴隷解放[どれいかいほう, doreikaihou] (n) emancipation of slaves
従軍慰安婦[じゅうぐんいあんふ, juugun'ianfu] (n) comfort women; enslaved prostitute
慰安婦[いあんふ, ianfu] (n) enslaved prostitute; comfort woman
生口[せいこう, seikou] (n) (1) (arch) prisoner of war (Yayoi period); (2) slaves
臣;奴;僕[やつこ(臣;奴);つぶね(奴);やつこらま, yatsuko ( shin ; yatsu ); tsubune ( yatsu ); yatsukorama] (n) (1) (やつこ only) (arch) slave; (2) retainer; servant; (3) (やつこ only) captive; (4) (やつこ only) (derog) varlet; (5) (やつこ only) (hum) I; me
隷属[れいぞく, reizoku] (n,vs) (See 隷従) subordination; servitude; servility; vassalage; slavery
隷従[れいじゅう, reijuu] (n,vs) slavery
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スレーブ[すれーぶ, sure-bu] slave
スレーブドライブ[すれーぶどらいぶ, sure-budoraibu] slave drive
子局[こきょく, kokyoku] slave station
従局[じゅうきょく, juukyoku] slave station

slave ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; souffre-douleur [m]
บ่าวผู้หญิง[n. exp.] (bāo phūying) EN: slave FR: esclave [f]
การค้าทาส[n. exp.] (kān khā thā) EN: slave trade FR:
ข้า[n.] (khā) EN: servant ; slave FR: serviteur [m] ; sujet [m] ; esclave [m]
ข้าทาส[n.] (khāthāt) EN: slave FR:
ขี้ข้า[n.] (khīkhā) EN: slave ; servant ; menial FR:
ขี้เค้า[n.] (khīkhao) EN: slave FR:
ขี้ครอก[n.] (khīkhrøk) EN: slave ; flunkey ; lackey ; stooge ; menial FR: esclave [m]
กระทาสี[n.] (krathāsī) EN: slave FR:
ลูกครอก[n.] (lūkkhrøk) EN: slave-child ; offspring of a slave FR:
งก ๆ = งกๆ ; ง่ก ๆ = ง่กๆ[v.] (ngok-ngok) EN: slave ; toil FR:
เรือนเบี้ย[n.] (reūoenbīa) EN: children of a slave FR:
ตลาดค้าทาส[n. exp.] (talāt khā t) EN: slave market FR: marché aux esclaves [m]
ทาส[n.] (thāt) EN: slave FR: esclave [m, f]
ทาสกรรมกร[n. exp.] (thāt kammak) EN: slave labor FR:
ทาสการพนัน[n. exp.] (thāt kān ph) EN: slave to gambling ; addicted to gambling ; inveterate gambler FR:
ทาสในเรือนเบี้ย[n. exp.] (thāt nai re) EN: children of a slave FR:
ทาสปัญญา[n. exp.] (thāt panyā) EN: inferior intellect ; low intelligence ; intellectual slave FR:
ทาสกรรมกร[n.] (thātsakamma) EN: slave labour ; slave labor (Am.) FR:
ทาสยาฝิ่น[n. exp.] (thāt yā fin) EN: slave to opium FR:
การเลิกทาส[n. exp.] (kān loēk th) EN: abolition of slavery FR: abolition de l'esclavage [f]
การมีทาส[n. exp.] (kān mī thāt) EN: slavery FR:
การเป็นทาส[n.] (kān pen thā) EN: slavery FR: esclavage [m]
ความเป็นทาส[n.] (khwām pen t) EN: servility ; bondage ; slavery ; servitude FR: esclavage [m] ; servitude [f]
น้ำลายหก[v.] (nāmlāihok) EN: drool ; slaver FR: baver
น้ำลายไหล[v.] (nāmlāilai) EN: drool ; dribble ; salivate ; slobber ; slaver ; drivel FR: saliver ; avoir l'eau à la bouche
สารกรมธรรม์[n.] (sānkrommath) EN: contract of voluntary slavery FR:
ทาสน้ำเงิน[n. exp.] (thāt nāmngo) EN: one who sells himself into slavery ; one who sells himself to another FR:

slave ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zwangsarbeiterentschädigung {f}compensation for slave labourers
Zwangsarbeiter {m}forced labourer [Br.]; forced laborer [Am.]; slave labourer
Master-Slave-Modell {n} [comp.]master slave model
Diener {m}slave
Menschenhandel {m}slave trade
Nebenrechner {m}slave computer
Nebenschlüssel {m}slave key
Nebenstation {f}slave station
Nebenuhr {f}slave clock
Sklavenarbeit {f}slave labour
Sklavenhandel {m}slave trade
Sklavenschiff {n}slave ship
Sklaventreiber {m}slave driver
Untersystem {n}slave system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slave
Back to top