ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

safely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *safely*, -safely-

safely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
safely (adv.) อย่างปลอดภัย See also: โดยสวัสดิภาพ Syn. securely, without harm, cautiously
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างปลอดภัย (adv.) safely See also: securely Syn. โดยสวัสดิภาพ
โดยสวัสดิภาพ (adv.) safely See also: securely
ทะมัดทะแมง (adv.) safely attired Syn. รัดกุม Ops. รุ่มร่าม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Make sure she returns safelyดูให้แน่นะว่าเธอจะกลับมาโดยปลอดภัย
I have to make arrangements to bring him back here safelyฉันจะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อนำเขากลับมาที่นี่อย่างปลอดภัย
Please take your time, and drive safely!ไม่ต้องรีบ ขับขี่ปลอดภัยนะ
I want to make sure you get back home safelyฉันต้องการการมั่นใจว่าเธอถึงบ้านปลอดภัยแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She still believes that we are safely home in Scotland.เธอยังคงเชื่อว่าเรามีบ้านอย่าง ปลอดภัยในสกอตแลนด์
But I found the clues that will safely take us through, in the Chronicles of St. Anselm.แต่ว่า พ่อพบเงื่อนงำที่จะพาเรา ผ่านไปได้อย่างปลอดภัย, ในบันทึกเหตุการณ์ในอดีตของเซ้นต์เอนซัลม์
Now I think I can safely say I'm speaking on behalf of all of my patrons-villagers to a man when I say I feel...ทีนี้ ผมคงต้องบอกว่า ผมมาพูดในฐานะตัวแทนเพื่อน ๆ ชาวบ้านของผมว่า...
If you can imagine a hidden place tucked safely away from the world... concealed by walls of high, snowcapped mountains-- a place rich with all the strange beauty of your nighttime dreams--ลองนึกถึงสถานที่หนึ่งที่ หลบซ่อนสายตาจากโลกใบนี้ ปิดล้อมด้วยกำแพงภูเขาหิมะสูงชัน ที่ซึ่งเต็มไปด้วยความงดงามแปลกประหลาด ที่เธอพบเจอในความฝันยามค่ำคืน
And having safely returned to the shore... may they be joyfully reunited with their relatives.และเดินทางกลับฝั่ง ด้วยความปลอดภัย ให้ได้พบปะสังสรรค์ กับครอบครัวและญาติมิตร
I think I can safely say I've never met anyone like you either.ฉันก็ไม่เคยเจอใครเหมือนกับเธอ
I can safely say that is the worst record I've heard this century...ผมการันตีได้เลยว่านี่เป็นเพลงที่แย่ที่สุดในศตวรรษนี้
We could be safely in the Tokut by nightfall.ที่ทูคัทนี่ เราจะปลอดภัยในเวลากลางคืน
She lives safely at home with usบ้านช่องก็มีอยู่ ไม่เดือดร้อน
But I couldn't even protect my own family. You've brought them safely this far.แต่ฉันไม่สามารถจะปกป้องได้แม้แต่ครอบครัวของฉันเอง \ เธอมาถึงที่นี่ได้อย่างปลอดภัย
So there is one more person that safely crossed the gate.งั้นหมอนี่ก็ข้ามประตูมาได้อีกคนซินะ
You believe you can safely perform the surgery,dr. Landman?เขาใช้เวลา 12 นาที/Nที่จะทำร้าย ลาก

safely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安然[ān rán, ㄢ ㄖㄢˊ, 安然] safely; peacefully; at a rest

safely ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
助け上げる[たすけあげる, tasukeageru] (v1) to help up; to pick up; to bring safely to land
安牌[あんぱい, anpai] (n) (1) 'safe' tile in mahjong (one that won't be taken up by other players if discarded); (2) someone that can be safely ignored (e.g. in some competitive situation)
振り逃げ[ふりにげ, furinige] (n) reaching first base safely due to opponent's error
無事に[ぶじに, bujini] (adv) safely; peacefully; quietly; without problems

safely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยปลอดภัย[adv.] (dōi pløtpha) EN: safely FR:
โดยสวัสดิภาพ[adv.] (dōi sawatdī) EN: safely ; safe and sound FR: en sécurité
เก็บงำ[v.] (kepngam) EN: keep safely ; put in a safe place ; take good care of ; conceal FR:
แต่งตัวรัดกุม[X] (taengtūa ra) EN: safely attired ; properly outfitted FR:
ตลอดปลอดโปร่ง[adv.] (taløt pløtp) EN: through ; clear ; transparent ; safely FR:
อย่างปลอดภัย[adv.] (yāng pløtph) EN: safely FR: en toute sécurité ; sûrement ; sécurément

safely ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbedenklich; ungefährlich {adv}quite safely; without coming to any harm

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า safely
Back to top