ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

soup

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *soup*, -soup-

soup ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
soup (n.) น้ำแกง See also: ซุป Syn. stew
soup kitchen (n.) โรงทานแจกอาหารสำหรับคนจน
soup up (phrv.) เพิ่มกำลังและความเร็วของ (เครื่องจักร)(คำไม่เป็นทางการ)
soupcon (n.) สิ่งที่เพิ่มเข้าไปเล็กน้อย See also: ส่วนผสมเล็กน้อย Syn. bit, drop, small amount
soupspoon (n.) ช้อนซุป
soupy (adj.) คล้ายซุป
English-Thai: HOPE Dictionary
soup(ซูพ) n. ซุป,น้ำแกง,สิ่งที่เหมือนน้ำแกง,หมอกหนา,กำลังเสริม (โดยเฉพาะกำลังม้า)
English-Thai: Nontri Dictionary
soup(n) น้ำแกง,แกงจืด,ซุป
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soupsซุป [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้มส้ม (n.) fish soup with ginger See also: sweet and sour soup, tamarind flavored soup
แกงส้ม (n.) sour soup made of tamarind paste
ต้มจืด (n.) soup See also: broth Syn. แกงจืด
น้ำแกง (n.) soup See also: broth, consomme
เกาเหลา (n.) soup See also: Chinese clear soup with boiled entrails and vegetables, served in a metal pot heated by a charcoal fire
แกงจืด (n.) soup See also: mildly seasoned soup
ข้าวมันไก่ (n.) rice steamed with chicken soup
ต้มยำ (n.) spicy lemongrass soup See also: hot and sour soup
ต้มโคล้ง (n.) sour and spicy smoked dry fish soup
หูฉลาม (n.) shark´s fin soup
แกงร้อน (n.) kind of Thai soup
แกงเลียง (n.) spicy mixed vegetable soup
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The soup was a diuretic.ซุปที่กินทำให้ถ่ายน้ำออกมา
I ordered soup too.ฉันได้รับคำสั่งซุปด้วย ซุป?
Seriously, the food here is really expensive. The soup is fucking $10!อาหารที่นี่โครตแพง น้ำแกงราคา$10
Dear mum, you've been dead for sixteen days and today we had turnip soup for the fourth...ถึงแม่ แม่จากไปแล้ว 6 วัน พวกเรากินแต่ซุปหัวผักกาดมา 4 วันแล้ว
At lunch we mixed together two cans of soup and Julie talked about Derek.ตอนเที่ยงเรากินซุปไปสองกระป๋อง จูลี่เล่าเรื่องดีเร็กให้ฟัง
The soup is terrific. I love it.ซุปนี่อร่อยจัง ฉันชอบ
The scar from the soup was all I had left of my mother.รอยแผลจากน้ำร้อน... คือสิ่งเดียวที่ฉันมีเกี่ยวกับแม่ของฉัน
Jennifer, give the soup to Mommy. I'm afraid you'll spill it.เจนนิเฟอร์เอาซุปให้แม่เถอะ เดี๋ยวเราจะทำมันหกซะก่อน
But it's only a short walk further to the factory... where hot soup and bread is waiting for you.ขอต้อนรับสู่บรินน์ลิทซ์
Peasant soup is an entree. It's like stew!ซุปชาวนาเป็นการเข้า มันก็เหมือนกับสตูว์!
Do take some of this lovely soup to my husband.- คะท่าน - เอาซุปนี่ไปให้สามีข้านะ
Drinkable Water by two lengths over Vegetable Soup and five over Blue Foudationดริ๊งเคเบิ้ล วอเตอร์ ทิ้งห่าง เวจเจ๊ท เทเบิ้ล ซุป 2 ช่วงตัว ห่างบูลฟาวเดชั่น 5 ช่วงตัว

soup ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汤匙[tāng chí, ㄊㄤ ㄔˊ, 汤匙 / 湯匙] soup spoon; tablespoon
汤类[tāng lèi, ㄊㄤ ㄌㄟˋ, 汤类 / 湯類] soup dishes (on menu)
小龙汤包[xiǎo lóng tāng bāo, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄤ ㄅㄠ, 小龙汤包 / 小龍湯包] steamed soup dumpling
牛肉面[niú ròu miàn, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, 牛肉面] beef noodle soup
燕窝[yàn wō, ㄧㄢˋ ㄨㄛ, 燕窝 / 燕窩] bird's nest soup
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, 鉶] cauldron for soup
鸭子汤[yā zi tāng, ㄧㄚ ㄗ˙ ㄊㄤ, 鸭子汤 / 鴨子湯] Duck soup
[xiāng, ㄒㄧㄤ, 膷] hashed beef; soup
[xūn, ㄒㄩㄣ, 臐] lamb soup
马克思[Mǎ kè sī, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ, 马克思 / 馬克思] Marx (name); Groucho Marx (the star of Duck Soup, 1933); Karl Marx (1818-1883), German socialist philosopher, political activist and founder of Marxism
蘑菇汤[mó gu tāng, ㄇㄛˊ ㄍㄨ˙ ㄊㄤ, 蘑菇汤 / 蘑菇湯] mushroom soup
冷面[lěng miàn, ㄌㄥˇ ㄇㄧㄢˋ, 冷面 / 冷麵] naengmyeon (Korean dish based on cold noodles in soup)
鱼翅汤[yú chì tāng, ㄩˊ ㄔˋ ㄊㄤ, 鱼翅汤 / 魚翅湯] shark fin soup
[tāng, ㄊㄤ, 汤 / 湯] soup; surname Tang
[gēng, ㄍㄥ, 羹] soup
羹汤[gēng shāng, ㄍㄥ ㄕㄤ, 羹汤 / 羹湯] soup

soup ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おみ[, omi] (n) (1) (abbr) (col) (See 味噌) miso (usu. said by housewives); (2) miso soup
お汁粉[おしるこ, oshiruko] (n) (See 汁粉) sweet red-bean soup
コーンスープ[, ko-nsu-pu] (n) corn soup
スープカップ[, su-pukappu] (n) soup cup
スープストック[, su-pusutokku] (n) soup stock
スープスプーン[, su-pusupu-n] (n) soupspoon; soup spoon
スープボウル[, su-pubouru] (n) soup bowl
スープ皿[スープざら, su-pu zara] (n) soup plate; soup bowl
スープ鉢[スープばち, su-pu bachi] (n) (obsc) (See スープボウル) soup bowl
すまし汁;澄まし汁;清し汁;清まし汁;澄し汁(io)[すましじる, sumashijiru] (n) clear soup
チャーシュー麺;叉焼麺[チャーシューメン, cha-shu-men] (n) (See チャーシュー) ramen soup topped with slices of roasted pork (chi
つけ麺;付け麺[つけめん, tsukemen] (n) cold Chinese noodles accompanied by soup for dipping
トムヤムクン[, tomuyamukun] (n) tom yum goong (Thai soup dish) (tha
三平汁[さんぺいじる, sanpeijiru] (n) (See 糠漬け・ぬかづけ) soup with rice bran pickled or salted vegetables (e.g. carrots, daikon or potatoes) and fish (e.g. salmon, gadid or Arabesque greenling) boiled in a salty broth (sake lees is sometimes added) (Hokkaido local specialty dish)
上湯[シャンタン, shantan] (n) top-grade Chinese soup stock (chi
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n,n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n,n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P)
出し(P);出汁[だし(P);ダシ, dashi (P); dashi] (n) (1) (uk) dashi (Japanese soup stock made from fish and kelp); (2) (出し only) pretext; excuse; pretense (pretence); dupe; front man; (P)
善哉[ぜんざい, zenzai] (int) (1) Well done!; Bravo!; (n) (2) red bean soup made with Azuki beans; zenzai
柳川鍋[やながわなべ, yanagawanabe] (n) soup prepared with dojou
根深汁[ねぶかじる, nebukajiru] (n) (See 根深) Welsh onion miso soup
汁椀[しるわん, shiruwan] (n) soup bowl
潮汁[うしおじる, ushiojiru] (n) thin soup of fish or shellfish boiled in seawater
糟汁;粕汁;かす汁[かすじる, kasujiru] (n) soup made with sake lees
薩摩汁[さつまじる, satsumajiru] (n) miso soup with pork or chicken (originally boned chicken chunks) with daikon, carrots, great burdock or sweet potatoes; meat chowder
イコクエイラクブカ[, ikokueirakubuka] (n) (See スープフィンシャーク) tope shark (Galeorhinus galeus); soupfin shark
クッパ[, kuppa] (n) gukbap (Korean rice soup)
スープ[, su-pu] (n) (Western) soup; (P)
スープフィンシャーク;スープフィン・シャーク[, su-pufinsha-ku ; su-pufin . sha-ku] (n) (See イコクエイラクブカ) tope shark (Galeorhinus galeus); soupfin shark
ツバメの巣;燕の巣[ツバメのす(ツバメの巣);つばめのす(燕の巣), tsubame nosu ( tsubame no su ); tsubamenosu ( tsubame no su )] (n) (1) swallow's nest; (2) {food} swift's nest (used to make bird's nest soup)
ボルシチ[, borushichi] (n) borscht (Eastern European and Russian soup, usu. made with beets) (rus
向付け;向付[むこうづけ, mukouduke] (n) (1) (See 懐石・2) dish placed on the far side of the serving table (kaiseki cuisine); side dishes (not rice or soup) at a banquet; (2) resting one's forehead on the chest of one's opponent and grabbing his belt (sumo)
吸い物;吸物[すいもの, suimono] (n) clear broth soup, with ingredients and garnish floating in and on it
吸口;吸い口[すいくち, suikuchi] (n) (1) mouthpiece; cigarette holder; cigarette filter (tip); (2) (See 吸い物) fragrant garnish (for soup)
[がら, gara] (n,n-pref) (1) (uk) (See 鶏がら) chicken bones (e.g. for soup); chicken carcass; (n) (2) (uk) poor-quality coke (coal); (suf) (3) (uk) left-overs; remnants
汁だく;液だく[つゆだく, tsuyudaku] (adj-no,n) (uk) soupy; containing more broth or sauce than usual (of gyudon, etc.)
涙箸[なみだばし, namidabashi] (n) dripping liquid (soup, sauce, etc.) from the tips of one's chopsticks (a breach of etiquette)
煮詰める(P);煮つめる[につめる, nitsumeru] (v1,vt) (1) to boil down; to concentrate (soup, milk, stock, etc.); (2) to reach a conclusion; to conclude a discussion; (P)
燕巣[えんそう;えんず, ensou ; enzu] (n) (obsc) (See ツバメの巣・2) swift's nest (used to make bird's nest soup); edible bird's nest
燕窩[えんか;イェンウオ, enka ; ien'uo] (n) (uk) (See ツバメの巣・2) swift's nest (used to make bird's nest soup)
肉汁[にくじゅう;にくじる, nikujuu ; nikujiru] (n) meat soup; bouillon; juices (from grilled meat)

soup ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บะหมี่หมูแดง[n. exp.] (bamī mūdaēn) EN: Chinese egg noodles with red pork in hot soup ; wheat noodles with Chinese red pork FR:
บะหมี่ต้มยำ[n. exp.] (bamī tomyam) EN: egg noodles in spicy soup FR:
ชาม[n.] (chām) EN: bowl ; deep dish ; plate ; soup plate FR: bol [m] ; coupe [f] ; écuelle [f]
หูฉลาม[n.] (hūchalām) EN: shark fin soup ; shark's fin soup FR:
อีแล่ง[n.] (īlaeng) EN: soup pot FR:
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: rice porridge ; rice gruel ; rice soup ; congee ; broken-rice congee FR: bouillie de riz [f] ; potage de riz [m]
แกง[n.] (kaēng) EN: soup ; stew FR: ragoût [m] ; soupe [f]
แกงบอน[n. exp.] (kaēng bøn) EN: elephant ear soup FR:
แกงเห็ด[n. exp.] (kaēng het) EN: Thai style mushroom soup FR:
แกงเห็ดอีสาน[n. exp.] (kaēng het Ī) EN: Isan style mushroom soup FR:
แกงจืด[n.] (kaēngjeūt) EN: clear soup ; mildly seasoned soup ; mild soup ; unspicy soup FR: soupe claire [f]
แกงจืดไข่น้ำ[n. exp.] (kaēngjeūt k) EN: omelette soup FR:
แกงจืดลูกชิ้น[n. exp.] (kaēngjeūt l) EN: fish-ball soup FR:
แกงจืดลูกรอก[n. exp.] (kaēngjeūt l) EN: egg drop soup FR:
แกงจืดหมูสับ[n. exp.] (kaēngjeūt m) EN: mild soup with vegetables and minced pork FR:
แกงจืดผัก[n. exp.] (kaēngjeūt p) EN: Thai vegetable soup FR: soupe de légumes [f]
แกงจืดผักกาดขาว[n. exp.] (kaēngjeūt p) EN: white cabbage soup FR:
แกงจืดรวมมิตร[xp] (kaēngjeūt r) EN: ruam mit soup FR:
แกงจืดตำลึง[n. exp.] (kaēngjeūt t) EN: ivy gourd soup FR:
แกงจืดเต้าหู้[n. exp.] (kaēngjeūt t) EN: tofu soup FR:
แกงจืดเต้าหู้หมูสับ[n. exp.] (kaēngjeūt t) EN: tofu soup with pork chops ; mild soup with vegetables, pork and bean curd FR:
แกงจืดวุ้นเส้น[n. exp.] (kaēngjeūt w) EN: glass noodle soup FR:
แกงขี้เหล็ก[n. exp.] (kaēng khīle) EN: cassod leaves spicy soup FR:
แกงเหลือง[n. exp.] (kaēng leūan) EN: kaeng lueng ; yellow curry ; Southern-style sour and spicy soup ; turmeric-hued fish curry FR: curry jaune [m]
แกงเลียง[n. exp.] (kaēng līeng) EN: vegetable soup Thai style ; spicy-mixed vegetable soup ; clear, vegetable soup-like dish FR: soupe de légumes aux épices [f]
แกงเลียงหัวปลี[n. exp.] (kaēng līeng) EN: Thai spicy banana blossom soup FR:
แกงเลียงกุ้งสด[n. exp.] (kaēng līeng) EN: Thai spicy mixed vegetable soup with prawns FR:
แกงร้อน[n.] (kaēngrøn) EN: Thai soup FR: potage aux vermicelles [m]
แกงส้ม[n.] (kaēngsom) EN: sour soup made of tamarind paste ; soup-like dish with a sour-sweet-mildly spicy taste ; hot and sour soup ; hot and sour fish and vegetable ragout FR: curry orange [m] ; curry jaune [m] ; curry traditionnel thaïlandaïs [m]
แกงส้มมะรุม [n. exp.] (kaēngsom ma) EN: sour soup with marum FR:
แกงส้มแป๊ะซะ[n. exp.] (kaēngsom pa) EN: sour soup with fish FR:
แกงส้มผักบุ้งพริกสดกับปลา[xp] (kaēng som p) EN: sour fish soup with swamp cabbage and fresh chillies FR:
แกงไตปลา[n. exp.] (kaēng taipl) EN: fish organs sour soup ; pungent and spicy curry with fish innards FR:
เกาเหลา[n.] (kaolao) EN: Chinese clear soup FR: potage chinois [m]
เกาเหลาเลือดหมู[n. exp.] (kaolao leūa) EN: pork blood clear soup FR:
ขนมจีนน้ำยา[n. exp.] (khanomjīn n) EN: vermicelli mixed with fish soup ; rice vermicilli with fish sauce ; noodles with fish curry FR:
ข้าวมันไก่[n.] (khāomankai) EN: chicken with rice cooked in chicken broth ; steamed chicken rice ; rice steamed with chicken soup ; rice mixed with chicken fat ; Hainanese chicken rice ; boned, sliced Hainan-style chicken with marinated rice ; chicken on rice FR: poule au riz [f]
ข้าวซอย[n.] (khāosøi) EN: khao sawy = khao soi = khao soy ; Northern Thai noodle curry soup ; egg noodles in a light curry broth FR:
ข้าวซอยไก่[n. exp.] (khāosøi kai) EN: Northern style curried noodle soup with chicken ; egg noodles with chicken curry sauce FR:
ข้าวต้ม[n.] (khāotom) EN: boiled rice ; boiled rice soup ; soft-boiled rice ; rice porridge ; gruel ; rice gruel ; congee FR: soupe de riz [f] ; riz bouilli [m]

soup ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aalsuppe {f} [cook.]eel soup
Leberknödelsuppe {f} [cook.]liver dumpling soup
Zwiebelsuppe {f} [cook.]onion soup
Erbsensuppe {f} [cook.]pea soup
Kartoffelsuppe {m} [cook.]potato soup
Ursuppe {f} [biol.]primordial soup
Schildkrötensuppe {f}turtle soup
Suppenkelle {f}soup ladle
Suppenteller {m}soup plate
Suppenwürfel {m}soup cube
Spur {f}soupcon

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า soup
Back to top