ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

surprising

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *surprising*, -surprising-

surprising ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
surprising (adj.) น่าประหลาดใจ Syn. extraordinary, remarkable, shocking
surprisingly (adv.) อย่างแปลกใจ See also: อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง Syn. astonishingly, amazingly, wonderfully
English-Thai: HOPE Dictionary
surprising(เซอไพร'ซิง) adj. ทำให้ประหลาดใจ,ไม่คาดคิดมาก่อน., See also: surprisingly adv. surprisingness n., Syn. astonishing
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่างงงวย (adj.) surprising See also: amazing, astonishing, wonderful Syn. น่าประหลาดใจ, น่าอัศจรรย์ใจ, น่าสงสัย
น่าประหลาดใจ (adj.) surprising See also: amazing, astonishing, wonderful Syn. น่าอัศจรรย์ใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย
น่าพิศวง (adj.) surprising See also: amazing, astonishing, wonderful Syn. น่าประหลาดใจ, น่าอัศจรรย์ใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย
น่าอัศจรรย์ใจ (adj.) surprising See also: amazing, astonishing, wonderful Syn. น่าประหลาดใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย
ตื่นตาตื่นใจ (adv.) surprisingly See also: astonishingly
อย่างงุนงง (adv.) surprisingly See also: astonishingly Syn. อย่างประหลาดใจ
อย่างประหลาดใจ (adv.) surprisingly See also: astonishingly Syn. อย่างงุนงง
อย่างแปลกใจ (adv.) surprisingly See also: astonishingly Syn. อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง
กระนี้หรือ (int.) expression of surprising See also: sound indicating amazing, expression of unexpectation, unbelievable Syn. เช่นนี้หรือ, กระไรเลย
กระไรเลย (int.) expression of surprising See also: sound indicating amazing, expression of unexpectation, unbelievable Syn. เช่นนี้หรือ, กระนี้หรือ
ดูหรือ (int.) expression of surprising See also: sound indicating amazing, expression of unexpectation, unbelievable Syn. เช่นนี้หรือ, กระนี้หรือ, กระไรเลย
น่างงงวย (v.) be surprising See also: be astonishing, be amazing Syn. น่าประหลาดใจ, น่าอัศจรรย์ใจ, น่าสงสัย
น่าประหลาดใจ (v.) be surprising See also: be astonishing, be amazing Syn. น่าอัศจรรย์ใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย
น่าพิศวง (v.) be surprising See also: be astonishing, be amazing Syn. น่าประหลาดใจ, น่าอัศจรรย์ใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย
น่าอัศจรรย์ใจ (v.) be surprising See also: be astonishing, be amazing Syn. น่าประหลาดใจ, น่างงงวย, น่าสงสัย
เช่นนี้หรือ (int.) expression of surprising See also: sound indicating amazing, expression of unexpectation, unbelievable Syn. กระนี้หรือ, กระไรเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But I would ask you, assembled here in this house of God to recognize that we are witnessing something new something so unexpected, so unusual that it is not surprising the government is at a loss.แต่ผมอยากให้พวกเรา ที่มาชุมนุมในบ้านของพระเจ้านี้... ระลึกว่าเรากำลังเห็นสิ่งใหม่บางอย่าง สิ่งที่ไม่เคยคาดคิด ที่แปลก
Not surprising he wouldn't know what a state he'd put you in.ไม่น่าแปลกใจที่เขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่รัฐเขาจะทำให้คุณอยู่ใน
She is, I suppose, a little tanned. Hardly surprising when one travels in the summer.ผมคิดว่าหล่อนดูผิวสีน้ำตาลสวย ยากที่จะประหลาดใจเมื่อใครได้ท่องเที่ยวตลอดฤดูร้อน
It is always surprising how small a part of life is taken up by meaningful moments.It is always surprising how small a part of life is taken up by meaningful moments.
How did you come by such surprising eyes?เธอได้ดวงตาที่น่าทึ่งนั่นมาอย่างไร?
Hades! A Surprising Possession!การครอบงำของเจ้านรกฮาเดส
It's surprising that there's a place like this in Korea.มันน่าตกใจมากที่ ที่นั่นน่ะ เหมือนที่นี่เลย ที่เกาหลีน่ะ
"The Tokyo Swallows defeated the Chunichi Dragons yesterday with a surprising rally with two out in the ninth."The Tokyo Swallows แพ้ the Chunichi Dragons เมื่อวานนี้ ด้วยคะแนนที่น่าประหลาดใจ 2 ต่อ 9
Oh. The only part of that that i find surprising is that you have a buddy.ที่เล่ามานี่มีเรื่องเดียวที่ฟังแล้วแปลกใจคือ คุณมีเพื่อนสนิทด้วย
Mike made a surprising request... do you think you can forgive me?ไมค์ ทำสิ่งที่น่าประหลาดใจ คุณให้อภัยให้ผมได้ไหม
I cannot be certain as to their location because... an outside source is hacking my system with surprising efficiency.มีคนกำลังแฮ็กระบบของผม
The surprising progress made by our mothers...พัฒนาการที่น่าทึ่งของแม่เรา

surprising ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
令人惊异[lìng rén jīng yì, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄧˋ, 令人惊异 / 令人驚異] surprisingly
无怪[wú guài, ˊ ㄍㄨㄞˋ, 无怪 / 無怪] No wonder!; not surprising
无怪乎[wú guài hū, ˊ ㄍㄨㄞˋ ㄏㄨ, 无怪乎 / 無怪乎] No wonder!; not surprising

surprising ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっと[, atto] (adv) (on-mim) in a surprising way
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
当然のことながら[とうぜんのことながら, touzennokotonagara] (exp) naturally; not surprisingly; it should be appreciated that; understandably; as a matter of course; as is obvious; as will be understood
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P)
有り触れた(P);有りふれた;あり触れた[ありふれた, arifureta] (adj-f) (uk) unsurprising; trite; commonplace; mundane; hackneyed; garden variety (of); (P)
開いた口が塞がらない[あいたくちがふさがらない, aitakuchigafusagaranai] (exp) to be surprising; to be shocking; to be jaw-dropping
随分(P);隨分(oK)[ずいぶん, zuibun] (adv,adv-to) (1) very; extremely; surprisingly; considerably; (adj-na) (2) contemptible; reprehensible; (P)
驚くべき[おどろくべき, odorokubeki] (exp) astonishing; amazing; surprising; wonderful

surprising ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
ไม่น่าแปลกใจ[adj.] (mai nā plaē) EN: hardly surprising FR:
มิน่า[X] (minā) EN: I'm not surprised ; It's not surprising ; It's no surprise FR:
มิน่าล่ะ[X] (mināla) EN: I'm not surprised ; It's not surprising ; It's no surprise FR:
มิน่าเล่า[X] (minālao) EN: I'm not surprised ; It's not surprising ; It's no surprise FR:
น่าอัศจรรย์[adj.] (nā atsajan) EN: astonishing ; surprising ; dazzling ; marvelous ; astounding ; spectacular FR: merveilleux ; miraculeux
น่าพิศวง[adj.] (nā phitsawo) EN: surprising ; amazing ; astonishing ; wonderful ; striking ; dazzling ; mysterious FR: prodigieux ; épatant ; fabuleux ; étonnant ; surprenant
น่าแปลกใจ[adj.] (nā plaēkjai) EN: amazing ; surprising FR: surprenant
ผิดคาด[adj.] (phit khāt) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing FR:
ดูหรือ[interj.] (dūreū) EN: [expression of surprising] FR:
กระนี้หรือ[interj.] (kranī reū) EN: [expression of surprising] FR:
กระไรเลย[interj.] (krarai loēi) EN: [expression of surprising] FR:

surprising ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verwunderlich {adj}surprising; astonishing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า surprising
Back to top