ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strike

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strike*, -strike-

strike ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strike (vt.) ตี See also: โขก, เขก, ดีด, เคาะ Syn. beat, hit, knock, punch
strike (vt.) ปะทะ See also: กระแทก, ชน Syn. collide with, crash into, run into
strike (vt.) โจมตี See also: จู่โจม Syn. attack, assault
strike (vi.) หยุดงานประท้วง See also: ก่อการจลาจล Syn. mutiny, revolt, walk out
strike (n.) การตี See also: การเคาะ, การโขก Syn. blow, hit, punch
strike (n.) การหยุดงานประท้วง Syn. revolution, walkout
strike (n.) การโจมตีทางอากาศ
strike (n.) การค้นพบน้ำมัน See also: การค้นพบสายแร่ Syn. discovery, exposure, gold strike
strike (n.) การโยนลูกสไตร์ค See also: การโยนลูกกระทบลูกตั้งโบว์ลิ่งล้มหมด
strike a chord (idm.) ทำให้ระลึกถึง See also: ทำให้หวนคิดถึง
strike a chord (idm.) คุ้นเคย See also: ดูคุ้นๆ
strike a happy medium (idm.) พบกันครึ่งทาง See also: หาทางประนีประนอม
strike a light (sl.) คำอุทานเมื่อรู้สึกแปลกใจ
strike a sour note (idm.) ทำให้หมดสนุก See also: ทำให้กร่อย
strike against (phrv.) ประท้วงต่อ Syn. hang out for, hold out for, stand out for, stick out for
strike against (phrv.) ชนกับ See also: กระแทกกับ Syn. knock against
strike as (phrv.) ทำให้รู้สึกว่าเป็น See also: ทำให้ดูเหมือน Syn. knock against
strike at (phrv.) ตี See also: ชก, ฟาด Syn. hit at
strike at (phrv.) กล่าวโจมตี See also: ใช้คำพูดโจมตี, พูดโจมตี Syn. hit at
strike at (phrv.) ทำลาย See also: ทำให้เสียหาย, ทำให้หมดสิ้น, ทำให้ฉิบหาย
strike back (phrv.) ชกกลับ Syn. hit back
strike back (phrv.) โต้กลับ See also: เถียงกลับ Syn. hit back
strike ddwn (phrv.) ทำให้ป่วย See also: ทำให้ไม่สบาย
strike down (phrv.) ชนล้มลง See also: ตีจนล้ม Syn. knock down, knock over, run down
strike down (phrv.) ทำให้ป่วยหนัก See also: ทำให้ตาย Syn. lay low
strike dumb (phrv.) ทำให้พูดไม่ออก
strike for (phrv.) ประท้วงหยุดงานสำหรับ See also: ประท้วง Syn. hang out for, hold out for, stand out for
strike from (phrv.) ลบออก See also: เอาออก, คัดชื่อออก Syn. strike off
strike home (phrv.) ชกถึงเป้าหมาย See also: ชกโดนเป้าหมาย, เข้าเป้า
strike in (phrv.) พูดแทรก See also: ขัดจังหวะ
strike into (phrv.) แทรกแซง See also: ขัดจังหวะ
strike into (phrv.) ฝังรากลงดิน
strike it lucky (idm.) โชคดี
strike it rich (idm.) รวยทันที See also: มั่งคั่งขึ้นมาทันที
strike it rich (phrv.) ร่ำรวย See also: โชคดีมากเรื่องเงิน
strike off (phrv.) ตัดออก See also: เด็ดออก
strike off (phrv.) เอาออก See also: ลบออก, ขีดฆ่า Syn. cross out
strike off (phrv.) ทำสำเนา See also: ถ่ายสำเนา
strike off (phrv.) เขียนให้ชัดเจนและอ่านง่าย
strike on (phrv.) ตกดิน (พระอาทิตย์) See also: จอด (เรือ) Syn. knock against, strike upon
English-Thai: HOPE Dictionary
strike(สไทรคฺ) {struck,struck/stricken,striking,strikes} vt.,vi. ตี,ตอก,ทุบ,ต่อย,ชก,ปะทะ,พุ่ง,โจมตี,จู่โจม,เคาะ,โขก,เขก,ชน,ขูด,ขีด (ไม้ขีดไฟ) ,ตีกรรเชียง,พิมพ์,ประทับตรา,ทำเหรียญ,กด,อัด,เจาะพบ (น้ำมัน) จับ,ก่อ,ประสบ,ตกลง,ตบมือเป็นสัญญาณ,ยกเลิก,รื้อ,ถอน,ประทับใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
strike(n) การนัดหยุดงาน,การตี,การลดลง,การโจมตี,การกระตุก
striker(n) คนนัดหยุดงาน,ผู้ตี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
strikeการนัดหยุดงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
striker plateแผ่นรับกลอนประตู [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Strike-Slip Fault รอยเลื่อนตามแนวระดับ รอยเลื่อนที่มีการเคลื่อนขนานกับแนวระดับของ รอยเลื่อน ปกติระนาบรอยเลื่อนจะตั้งชัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การนัดหยุดงาน (n.) strike See also: calling for a strike, walkout, protest Syn. การประท้วงหยุดงาน, การสไตรค์
การประท้วงหยุดงาน (n.) strike See also: calling for a strike, walkout, protest Syn. การสไตรค์
การสไตรค์ (n.) strike See also: calling for a strike, walkout, protest Syn. การประท้วงหยุดงาน
ฉก (v.) strike
ถั่งโถม (v.) strike See also: hit Syn. ถาโถม
ฟ้าผ่า (v.) strike
ฟ้าผ่า (v.) strike (of lightning) See also: hit (of lightning)
สะดุดใจ (v.) strike one´s mind See also: make one think, catch one´s attention, remind Syn. ฉุกใจ, กระทบใจ
กระทบตา (v.) strike the eyes See also: catch the eyes, be noticeable, be eye-catching Syn. ถูกตา, ชวนมอง
สะดุดตา (v.) strike the eyes See also: catch the eyes, be noticeable, be eye-catching Syn. ถูกตา, ชวนมอง, กระทบตา
แพ่น (v.) strike with a heavy blow See also: hit, beat (especially with something flat) Syn. หวด, ฟาด, ตี
struck (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ strike
การโจมตีทางอากาศ (n.) air strike
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู
We must strike now.เราจะต้องชิงบุกเดี๋ยวนี้
A strike at the arms factory.คนงานประท้วงที่โรงงานผลิตอาวุธค่ะ
The strike leaders are all brunettes. Not one blond.ผู้นำประท้วงทั้งหมด ผมสีน้ำตาล 1ในนั้นอาจผมบอร์น
I don't think it takes an expert on anything to realize... that Deong won't stop at a riot, a hunger strike or anything else.{\cHFFFFFF}ฉันไม่คิดว่ามันจะใช้เวลา ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอะไรที่จะตระหนักถึง ... {\cHFFFFFF}ที่ Deong จะไม่หยุดอยู่ที่การจลาจล, หยุดความหิวหรือสิ่งอื่นใด
Instead of the road moving east here to Ping Mei, it should strike straight north... all the way to the Sarkhanese border.{\cHFFFFFF}แทนการย้ายถนน ทางทิศตะวันออกที่นี่เพื่อปิงเหม่ย {\cHFFFFFF}มันควรจะนัดหยุดงาน ตรงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ... {\cHFFFFFF}ทุกทาง ไปยังชายแดน Sarkhanese
His passion will strike you as somewhat unusualกิเลสของเขา .จะสะดุดใจ you as ผิดธรรมดาค่อนข้าง
I am the chosen one, the mighty hand of vengeance sent down to strike the unroadworthy!ฉันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์แห่งการ แก้แค้น ส่งลงไปตีไม่ดี!
I suspect he meant you must show courage be willing to take a blow, several blows, to show you won't strike back, nor will you be turned aside.ท่านคงหมายถึงความกล้า เต็มใจที่จะยอมรับการทำร้าย เพื่อให้เห็นว่า เราจะไม่โต้ตอบหรือหลบหลีก
Especially when those people do not strike back.โดยเฉพาะเมื่อประชาชนไม่ตอบโต้
The road to Dushanbe? you practically told them the strike zone.ถนน Dushanbe นั่นเป็นเขตสู้รบนะ
They confirm estimated arrival at the strike site by 6 p. m.พวกเขายืนยัน จะไปถึงเป้าหมาย - พรุ่งนี้ 18:

strike ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
五卅运动[wǔ sà yùn dòng, ˇ ㄙㄚˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 五卅运动 / 五卅運動] anti-imperialist movement of 30th May 1925, involving general strike esp. in Shanghai, Guangzhou, Hong Kong etc
避其锐气击其惰归[bì qí ruì qì jī qí duò guī, ㄅㄧˋ ㄑㄧˊ ㄖㄨㄟˋ ㄑㄧˋ ㄐㄧ ㄑㄧˊ ㄉㄨㄛˋ ㄍㄨㄟ, 避其锐气击其惰归 / 避其銳氣擊其惰歸] avoid the enemy when he is fresh and strike him when he is tired and withdraws
角球[jiǎo qiú, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄡˊ, 角球] corner kick (in soccer); free strike in hockey
唱反调[chàng fǎn diào, ㄔㄤˋ ㄈㄢˇ ㄉㄧㄠˋ, 唱反调 / 唱反調] to sing an opposite tune; to contradict; to express an opposing view; to strike a discordant note
[hōng, ㄏㄨㄥ, 轰 / 轟] explosion; bang; boom; rumble; strike (by thunder or a bomb)
打垮[dǎ kuǎ, ㄉㄚˇ ㄎㄨㄚˇ, 打垮] to defeat; to strike down; to destroy
倒打一耙[dào dǎ yī pá, ㄉㄠˋ ㄉㄚˇ ㄧ ㄆㄚˊ, 倒打一耙] lit. to strike with a muck-rake (成语 saw), cf. Pigsy 豬八戒|猪八戒 in Journey to the West 西遊記|西游记; fig. to counter-attack; to make bogus accusations (against one's victim)
先下手为强[xiān xià shǒu wéi qiáng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, 先下手为强 / 先下手為強] strike first and gain the upper hand (成语 saw, martial arts term); Making the first move is an advantage.
[xuān, ㄒㄩㄢ, 揎] pull up sleeves; strike with fists
击毙[jī bì, ㄐㄧ ㄅㄧˋ, 击毙 / 擊斃] shoot to death; strike dead
避实就虚[bì shí jiù xū, ㄅㄧˋ ㄕˊ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩ, 避实就虚 / 避實就虛] stay clear of the enemy's main force and; strike at his weak points
反击[fǎn jī, ㄈㄢˇ ㄐㄧ, 反击 / 反擊] strike back; beat back; counterattack
拔营[bá yíng, ㄅㄚˊ ˊ, 拔营 / 拔營] strike camp
走向断层[zǒu xiàng duàn céng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 走向断层 / 走向斷層] strike fault (geol.)
走向[zǒu xiàng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ, 走向] trend; to move towards; to head for; strike (geol.)
[qiāo, ㄑㄧㄠ, 敲] extort; knock; to strike; to knock (at a door); to hit
[kēng, ㄎㄥ, 铿 / 鏗] onomat., clang; jingling of metals; to strike
雷击[léi jī, ㄌㄟˊ ㄐㄧ, 雷击 / 雷擊] lightning strike; thunderbolt
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, 搢] shake; stick into; strike
罢市[bà shì, ㄅㄚˋ ㄕˋ, 罢市 / 罷市] shopkeeper's strike
[shǔn, ㄕㄨㄣˇ, 揗] strike, hit with hand; tap
怠工[dài gōng, ㄉㄞˋ ㄍㄨㄥ, 怠工] slow working; go-slow (as a form of strike); lazy strike
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 抃] strike; tap
扑脸儿[pū liǎn r, ㄆㄨ ㄌㄧㄢˇ ㄖ˙, 扑脸儿 / 撲臉兒] strikes you in the face
罢工[bà gōng, ㄅㄚˋ ㄍㄨㄥ, 罢工 / 罷工] strike; go on strike
走向滑动断层[zǒu xiàng huá dòng duàn céng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 走向滑动断层 / 走向滑動斷層] strike-slip fault (geol.); fault line where the two sides slide horizontally past one another
罢课[bà kè, ㄅㄚˋ ㄎㄜˋ, 罢课 / 罷課] student's strike
罢教[bà jiào, ㄅㄚˋ ㄐㄧㄠˋ, 罢教 / 罷教] teacher's strike

strike ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジェネスト[, jienesuto] (n) general strike
シットダウンストライキ[, shittodaunsutoraiki] (n) sit-down strike
ストライキ[, sutoraiki] (n,vs) strike (i.e. industrial action); (P)
ストライク[, sutoraiku] (n) strike (e.g. with bowling, baseball); (P)
ストライクゾーン[, sutoraikuzo-n] (n) strike zone (baseball)
ゼネラルストライキ[, zenerarusutoraiki] (n) general strike
ゼンスト[, zensuto] (n) (abbr) general strike
パンチ[, panchi] (n,vs) (1) punch (a strike with the fist); (2) punch (a hole); punch (a ticket); a hole punch; a hole puncher; (n) (3) punch (a drink); (P)
ぴんと来る[ぴんとくる, pintokuru] (vk) to get (a joke or explanation); to strike home; to know intuitively
一山当てる[ひとやまあてる, hitoyamaateru] (exp,v1) to be right on target; to strike it rich
三振[さんしん, sanshin] (n,vs) strike out (baseball); fanning out; (P)
不買同盟[ふばいどうめい, fubaidoumei] (n) boycott; buyer's strike
仁王立ちになる[におうだちになる, nioudachininaru] (exp) to raise oneself up to one's full height; to strike a daunting pose
切り返す;切返す;斬り返す[きりかえす, kirikaesu] (v5s,vt) (1) to slash back; (2) to strike back; to counterattack; to retort; (3) to cut the wheel; (4) (See 切り返し・2) to perform a twisting backward knee trip (in sumo)
受け壺;受壺[うけつぼ, uketsubo] (n) (See 掛け金・かけがね・1) part of a lock that receives the latch; keeper; strike
同盟怠業[どうめいたいぎょう, doumeitaigyou] (n) go-slow strike
奇貨可居;奇貨居くべし[きかおくべし, kikaokubeshi] (exp) You must seize every golden opportunity; Strike while the iron is hot; When you find a rare good buy, seize upon it for a future sale at a much higher price
山猫スト[やまねこスト, yamaneko suto] (n) wildcat strike
山猫争議[やまねこそうぎ, yamanekosougi] (n) wildcat strike
幸運の女神は前髪しかない[こううんのめがみはまえがみしかない, kouunnomegamihamaegamishikanai] (exp) opportunity only knocks once; strike while the iron is hot
度胆を抜く;度肝を抜く;ド肝を抜く[どぎもをぬく(度胆を抜く;度肝を抜く);ドぎもをぬく(ド肝を抜く), dogimowonuku ( do tan wo nuku ; dogimo wo nuku ); do gimowonuku ( do kimo wo nuku )] (exp,v5k) to knock or scare (someone) out of his or her wits; to strike a person dumb; to dumbfound; to take (someone) aback
応える(P);報える[こたえる, kotaeru] (v1,vi) (1) to respond; to live up to; to reward; (2) (sometimes 堪える) to take its toll; to strike home; to have an effect on; to be hard on someone (e.g. heat, cold, work, illness, etc.); to be a strain; (P)
思い当たる(P);思いあたる;思い当る[おもいあたる, omoiataru] (v5r,vi) to suddenly understand (esp. on basis of experience or memory); to come to mind; to recall (in a flash); to be reminded of; to call to mind; to think of; to strike on; to hit on an answer; to seize the crux of a problem; (P)
手を打つ[てをうつ, tewoutsu] (exp,v5t) (1) to take measures (in face of events being anticipated); (2) to come to an agreement (in bargaining, etc.); to strike a bargain; (3) to clap one's hands together
打ち下ろす[うちおろす, uchiorosu] (v5s,vt) to strike someone a blow; to bring down (a stick on someone's head)
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
打つかる[ぶつかる, butsukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to strike against; to collide with; to bump into; to conflict; (2) to encounter; to meet; (3) to clash; (P)
打っ飛ばす;ぶっ飛ばす[ぶっとばす, buttobasu] (v5s,vt) (1) to strike (as to send flying); to beat; to knock; (2) to jump with force; to leap; (3) to accomplish a task very rapidly; (4) to drive at full speed (e.g. a car)
擦る(P);摩る;磨る;擂る[する, suru] (v5r,vt) (1) to rub; to chafe; to strike (match); to file; to frost (glass); (2) to lose (e.g. a match); to forfeit; to squander one's money (e.g. through gambling, Pachinko, etc.); (P)
暗礁に乗り上げる[あんしょうにのりあげる, anshouninoriageru] (exp,v1) (1) to run aground; to strike a rock; to be stranded on a reef; (2) to be deadlocked
有志同盟[ゆうしどうめい, yuushidoumei] (n) (See 有志連合) Coalition of the Willing (nations who supported America's preemptive strike in Iraq in 2003)
有志連合[ゆうしれんごう, yuushirengou] (n) Coalition of the Willing (nations who supported America's preemptive strike in Iraq in 2003)
歯向かう(P);歯向う(P);刃向かう[はむかう, hamukau] (v5u,vi) to strike back at; to bite back; to turn on; to rise against; to oppose; to defy; (P)
殴り殺す;殴りころす[なぐりころす, nagurikorosu] (v5s) to strike dead; to beat to death
泳ぎ出す[およぎだす, oyogidasu] (v5s) to strike out; to start swimming
猿臂打ち[えんぴうち, enpiuchi] (n) {MA} elbow strike (karate)
痛棒[つうぼう, tsuubou] (n) (1) severe attack; bitter (harsh) criticism; (2) stick used to strike inattentive Zen meditators
的中(P);適中[てきちゅう, tekichuu] (n,vs) strike home; hit the mark; become realized; become realised; (P)
瞠若たらしめる[どうじゃくたらしめる, doujakutarashimeru] (v1) to strike someone dumb with astonishment
禍根を絶つ[かこんをたつ, kakonwotatsu] (exp,v5t) to strike at the root of an evil
Japanese-English: COMDICT Dictionary
重ね打ち[かさねうち, kasaneuchi] overstrike
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
殴る[なぐる, naguru] Thai: ต่อย English: to strike

strike ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะ[v.] (cha) EN: cut up ; slash ; beat ; chop ; hack ; cut ; hit ; strike down FR: couper
ฉก[v.] (chok) EN: strike ; grab ; punch ; hit FR:
ชก[v.] (chok) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash FR: frapper ; boxer ; porter un coup ; cogner
ชกต่อย[v.] (choktǿi) EN: box ; punch ; pummel ; strike ; smash ; fight ; have a fight FR:
โดน[v.] (dōn) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch FR: heurter ; frapper
ฟ้าผ่า[v.] (fāphā) EN: strike (of lightning) ; hit (of lightning) FR: foudroyer ; la foudre tombe
ฟาด[v.] (fāt) EN: thrash ; strike ; beat ; whip ; flog ; lash ; knock ; hit FR: battre ; frapper
จาม[v.] (jām) EN: ax ; hew ; strike FR: trancher ; couper d'un coup
จำหน่ายคดี[v.] (jamnāikhadī) EN: throw out a case ; strike out a case FR:
การโจมตีทางอากาศ[n. exp.] (kān jōmtī t) EN: air strike ; air raid FR: attaque aérienne [f]
การนัดหยุดงาน[n. exp.] (kān nat yut) EN: strike ; calling for a strike ; walkout ; protest FR: appel à la grève [m] ; mouvement de grève [m] ; débrayage [m]
การประท้วงหยุดงาน[n. exp.] (kān prathūa) EN: strike FR: arrêt de travail [m]
กรรแทก[v.] (kanthaēk) EN: hit ; strike FR:
กรรทบ[v.] (kanthop) EN: hit ; strike FR:
การหยุดงาน[n.] (kān yut ngā) EN: strike FR: grève [f] ; arrêt de travail [m]
คัดออก[v. exp.] (khat øk) EN: sort out ; separate ; weed out ; sift out ; reject ; strike off ; cull ; drop ; expunge FR: exclure ; éliminer
เข่น[v.] (khen) EN: beat ; strike ; forge ; beat into thin sheets FR:
ขีดฆ่า[v.] (khītkhā) EN: cross out ; cancel ; delete ; erase ; strike out ; scratch out FR: rayer ; barrer
ขีดไม้ขีดไฟ ; ขีดไม้ขีด[v. exp.] (khīt māikhī) EN: strike a match FR: craquer une allumette
เคาะ[v.] (khǿ) EN: rap ; knock ; hammer ; tap ; beat ; strike FR: frapper ; taper ; tapoter ; cogner ; toquer (fam.)
กระหน่ำ[v.] (kranam) EN: beat repeatedly ; pound repeatedly ; beat down ; rain blows (on) ; pour blows (on) ; hit ; strike FR: frapper
กระศก[v.] (krasok) EN: hit ; strike FR:
กระแทก[v.] (krathaēk) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam FR: heurter ; cogner
กระทั่ง[v.] (krathang) EN: strike ; hit FR:
กระเทือนใจ[v.] (kratheūoenj) EN: be affected ; be touched ; be moved ; strike one's mind ; be hurt FR:
กระทบ[v.] (krathop) EN: hit ; collide with ; strike against ; bump against ; smash against ; run into ; knock against FR: frapper ; percuter
กระทบตา[v. exp.] (krathop tā) EN: strike the eyes FR:
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; batter ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge ; push FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
นัดกันหยุดงาน[v. exp.] (nat kan yut) EN: go on strike ; walkout FR:
นัดหยุดงาน[v. exp.] (nat yut ngā) EN: strike ; walk out FR: se mettre en grève ; débrayer (fam.)
ง่า[v.] (ngā) EN: raise to strike ; stretch FR:
อดอาหาร[v. exp.] (ot āhān) EN: starve ; fast ; diet ; go without food ; go on a hunger strike FR: jeûner
แพ่น[v.] (phaen) EN: hit ; strike ; strike with a heavy blow FR: frapper ; taper
พับ[v.] (phap) EN: strike out ; delete ; write off ; cancel FR: effacer
ผละงาน[v. exp.] (phla ngān) EN: strike ; down tools FR: faire grève
รัน[v.] (ran) EN: strike FR:
รุ่ม[v.] (rum) EN: knock repeatedly ; strike repeatedly FR:
สะดุดใจ[v.] (sadutjai) EN: strike one's mind ; make one think ; catch one's attention ; remind FR: faire réfléchir
สะดุดตา[v.] (saduttā) EN: strike the eyes ; catch the eyes ; be noticeable ; be eye-catching FR: sauter aux yeux
สไตรค์[X] (satrai) EN: strike FR:

strike ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Doppeldruck {m}double strike
Streikrecht {n}freedom of strike
Hungerstreik {m}hunger strike
Schwerpunktstreik {m}; punktueller Streikselective strike
Streik {m} | in Streik tretenstrike | to go on strike
Sympathiestreik {m}sympathetic strike
Schlossfalle {f}lock striker plate
Kampftruppe {f}strike force
Stoßkraft {f}strike power; striking power
Streikaufruf {m}strike call
Streikgeld {n}strike pay
Streikkasse {f}strike fund
Streikmaßnahmen {pl}strike action
Urabstimmung {f} (zum Streik)strike ballot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strike
Back to top