ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

score

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *score*, -score-

score ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
score (n.) คะแนน See also: แต้ม Syn. amount, final tally, sum
score (n.) การทำคะแนน See also: การทำแต้ม Syn. summation
score (n.) รอยขีด Syn. count, number, stock
score (n.) โน้ตเพลง Syn. arrangement, orchestration, transcript
score (vt.) ทำแต้ม See also: ทำคะแนน (ในการแข่งขัน)
score (vi.) ทำแต้ม See also: ทำคะแนน (ในการแข่งขัน)
score (vt.) ทำให้เป็นรอย See also: ทำรอยบาก Syn. chalk up, gain a point, rack up
score (vt.) คิดคะแนน Syn. calculate, reckon, total
score (vi.) คิดคะแนน
score off (phrv.) พยายามทำคะแนน (กีฬาคริกเก็ต)
score off (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ See also: เอาชนะ
score out (phrv.) ลาก ผ่าน See also: ขัดออก Syn. cross out
score over (phrv.) ได้เปรียบเหนือ
score up (phrv.) บันทึก See also: ลงบัญชี Syn. chalk up
score up against (phrv.) บันทึกว่า (คนอื่น) ไม่มีค่าหรือไร้ค่า
scoreboard (n.) กระดานแสดงคะแนน See also: ป้ายบอกคะแนน
scorecard (n.) บัตรลงคะแนน See also: บัตรบันทึกคะแนน, บัตรบันทึกผู้เข้าร่วมแข่งขัน
scoreline (n.) ผลการแข่งขัน
English-Thai: HOPE Dictionary
score(สคอร์) n. รอยบาก,รอยขีด,รอยแผล,รอย,บาก,เส้นขีด,หมาย,รายการบัญชี,บัญชีหนี้สิน,ประเด็น,คะแนน,ยี่สิบ,เหตุผล,มูลเหตุ,การนับแต้ม,จำนวนมากมาย,กระทง,โน๊ตเพลง vt.,vi. ทำคะแนน,ทำแต้ม,ประเมินผล,ทำรอยบาก,ขีด,จดคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชีหนี้สิน,มีชัย,ตำหนิ.
scoreboardn. กระดานจดคะแนน,ป้ายบอกคะแนน
English-Thai: Nontri Dictionary
score(n) การนับแต้ม,คะแนน,หนี้,รอยบาก,เส้นขีด,ยี่สิบ
scoreboard(n) กระดานคะแนน,ป้ายบอกคะแนน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
score๑. คะแนน๒. ยี่สิบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แต้ม (n.) score See also: mark, point Syn. คะแนน
ค่ามาตรฐาน (n.) standard score See also: default value
ค่าสูงสุด (n.) maximum score See also: maximum value
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which puts the score at God 7, you 0.ซึ่งแปลว่าพระเจ้าได้ 7 คะแนน คุณศูนย์
Let's say Larry Bird's gonna score ten points in the first quarter.เราสามารถวางตลาด บนแผงหนังสือการ์ตูนได้
Big score coming from Air France. Bags of money coming in.มีเงินล็อตใหญ่จากเที่ยวบินฝรั่งเศส กระเป๋าเงินกำลังมา
2.5 billion women in the world and I'm trying to score with a statue.ผู้หญิงในโลกนี้มีตั้ง 2.5 พันล้านคน แล้วทำไมต้องมาตื๊อหุ่นด้วยเนี่ย
Well, I'll tell you how the goddamn score comes out.ดีฉันจะบอกคุณว่าคะแนนด่าออกมา
When these guys walk out the door of whatever score they're gonna take next... they're gonna have the surprise of a lifetime.คราวหน้าที่ไอ้พวกนี้ลงมือปล้น ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม มันจะพบกับเซอร์ไพร้สสุดชีวิต
Maybe it's the score they were onto. The place, not us.อาจได้กลิ่นอะไรมาไม่ได้ตามเราหรอก
No matter how much I trained or how much I studied the best test score in the world wasn't gonna matter unless I had the blood test to go with it.ถึงแม้จะหมั่นฝึกหมั่นศึกษาแค่ไหน คะแนนทดสอบจะดียังไง สิ่งที่ตัดสินคือผลตรวจเลือด
When a student's average score increases +1?เมื่อคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเพิ่มขึ้น +1? ...
Believe me, I'd like to even the score with a few of those red guards myself.เชื่อข้าเถอะ... ข้าอยากลุยกับองครักษ์ใจจะขาด
I'll raise your score You have until July 5thชั้นจะเพิ่มคะแนนให้ นายมีเวลาถึงวันที่ 5 กรกฎาคมนะ
What was the score at half-time in the NBA playoffs last night?เมื่อคืนตอนพักครึ่งคะแนนเป็นเท่าไหร่ NBA น่ะ

score ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
光头[guāng tóu, ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, 光头 / 光頭] bald headed person (disrespectful); having a score of zero in a game; to be skunked (game)
[pǔ, ㄆㄨˇ, 谱 / 譜] chart; list; score (music); spectrum (math.)(phys.)
取胜[qǔ shèng, ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ, 取胜 / 取勝] score a victory
报分[bào fēn, ㄅㄠˋ ㄈㄣ, 报分 / 報分] call the score
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 平] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping
分数[fēn shù, ㄈㄣ ㄕㄨˋ, 分数 / 分數] fraction; score
帽子戏法[mào zi xì fǎ, ㄇㄠˋ ㄗ˙ ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, 帽子戏法 / 帽子戲法] hat trick (when one player scores three goals)
比分[bǐ fēn, ㄅㄧˇ ㄈㄣ, 比分] score
宿怨[sù yuàn, ㄙㄨˋ ㄩㄢˋ, 宿怨] an old grudge; old scores to settle

score ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイムリエラー[, taimuriera-] (n) error which directly allows a run to score (baseball)
ドラ[, dora] (n) (abbr) (See ドラゴン) mah-jongg tile that doubles the score of any hand (or the rule set that includes these tiles)
ブレイク(P);ブレーク(P)[, bureiku (P); bure-ku (P)] (n) (1) break (e.g. holiday, rest-period); (2) break (e.g. ordering two boxers apart); (3) break (to win or score well against an opponent's serve); (4) brake; (n,vs) (5) suddenly becoming popular (from break); (P)
ボーカルスコア[, bo-karusukoa] (n) vocal score
勝ちっ放し[かちっぱなし, kachippanashi] (n) winning straight victories; making a clean score
満貫[まんがん, mangan] (n) winning with the highest possible score (in mah-jongg) (mahjong); a win worth 8000 points (or, if dealer, 12000 points)
点取り[てんとり, tentori] (n) competition for school marks; keeping score; score
アンダースコア[, anda-sukoa] (n) underscore
ウォーターヤム[, uo-ta-yamu] (n) (obsc) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata); winged yam; purple yam
ウベ[, ube] (n) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata) (fil
お礼参り;御礼参り[おれいまいり, oreimairi] (n) (1) visiting a shrine or temple to give thanks; (2) settling scores
スコア[, sukoa] (n) score; (P)
スコアカード[, sukoaka-do] (n) scorecard
スコアブック[, sukoabukku] (n) scorebook
スコアボード[, sukoabo-do] (n) scoreboard; (P)
スコアラー[, sukoara-] (n) scorer
スコアレスドロー[, sukoaresudoro-] (n) scoreless draw
パープルヤム[, pa-puruyamu] (n) (See 大薯) purple yam (Dioscorea alata); water yam; winged yam
偏差値[へんさち, hensachi] (n) deviation value (usu. scaled to mean of 50, standard deviation of 10, and often used for academic grades); deviation; T-score; standard score; (P)
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P)
台湾山芋[たいわんやまいも;タイワンヤマイモ, taiwanyamaimo ; taiwanyamaimo] (n) (obsc) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata); winged yam; purple yam
数十[すうじゅう, suujuu] (n,adj-no) dozens; scores of; decades
沖縄山芋[おきなわやまいも;オキナワヤマイモ, okinawayamaimo ; okinawayamaimo] (n) (obsc) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata); winged yam; purple yam
点数係[てんすうがかり, tensuugakari] (n) scorer
紅芋[べにいも;ベニイモ, beniimo ; beniimo] (n) (1) (See 大薯) purple yam; water yam (Dioscorea alata); winged yam; (2) (See 紫芋) purple fleshed sweet potato (any one of several different such); (3) (uk) (See 芋貝) Conus pauperculus (species of cone shell)
謝す[しゃす, shasu] (v5s) (1) (See 謝する) to thank; (2) to apologize; to apologise; (3) to say farewell; to retreat; to retire; (4) to refuse; (5) to pay back; to settle old scores
謝する[しゃする, shasuru] (vs-s) (1) to thank; (2) to apologize; to apologise; (3) to say farewell; to retreat; to retire; (4) to refuse; (5) to pay back; to settle old scores
電光掲示板[でんこうけいじばん, denkoukeijiban] (n) electric scoreboard
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アンダースコア[あんだーすこあ, anda-sukoa] underscore, underline

score ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชนะหนึ่งแต้ม[v. exp.] (chana neung) EN: score a point FR: marquer un point
ได้สิบแต้ม[v. exp.] (dāi sip taē) EN: score ten points FR: marquer dix points
ได้...แต้ม[v. exp.] (dai ... taē) EN: score ... (+ nb) points FR: marquer ... (+nb) points
ค่ามาตรฐาน[n. exp.] (khā māttrat) EN: standard score FR:
คะแนน[n.] (khanaēn) EN: mark ; score ; grade ; points ; vote ; tally FR: point [m] ; note [f] ; voix [f] ; mention [f] ; score [m]
คะแนนเฉลี่ย[n. exp.] (khanaēn cha) EN: average score FR:
คะแนนดิบ[n. exp.] (khanaēn dip) EN: raw score ; gross score FR:
คะแนนเจตคติ[n. exp.] (khanaēn jēt) EN: attitude score FR:
คะแนนจิตพิสัย[n. exp.] (khanaēn jit) EN: affective score FR:
คะแนนความถนัด[n. exp.] (khanaēn khw) EN: aptitude score FR:
คะแนนมาตรฐาน[n. exp.] (khanaēn māt) EN: standard score FR:
คะแนนผลสัมฤทธิ์[n. exp.] (khanaēn pho) EN: achievement score FR:
คะแนนรวม[n. exp.] (khanaēn rūa) EN: total score ; total number of votes FR:
คะแนนสุดท้าย[n. exp.] (khanaēn sut) EN: final score FR: score final [m]
คะแนนเต็ม[n. exp.] (khanaēn tem) EN: full score ; full marks ; highest mark FR:
คะแนนที่ได้มา[n. exp.] (khanaēn thī) EN: gain score FR:
คะแนนที่แตกต่าง[n. exp.] (khanaēn thī) EN: difference score FR:
เข้าประตู[v. exp.] (khao pratū) EN: score a goal FR: marquer un but
ค่าสูงสุด[n. exp.] (khā sūngsut) EN: maximum ; maximum score ; maximum value FR: maximum [m] ; valeur maximale [f]
ค่าที่แท้จริง[n. exp.] (khā thī tha) EN: true value ; true score FR:
คิดบัญชี[v.] (khitbanchī) EN: settle a score with someone FR: régler son compte
หนึ่งต่อหนึ่ง[v.] (neung tø ne) EN: draw ; equal score ; tie FR:
โน้ตดนตรี[n. exp.] (nōt dontrī) EN: note ; musical notation ; music score FR: note de musique [f] ; note [f]
โน้ตเพลง[n. exp.] (nōt phlēng) EN: note ; musical notation ; music score FR: note de musique [f] ; note [f]
เพลง[n.] (phlēng) EN: song ; tune ; musical composition ; piece of music ; musical score FR: chanson [f] ; mélodie [f] ; air [m] ; morceau [m] ; chant [m] ; composition musicale [f] ; musique [f]
สกอร์[n.] (sakø) EN: score FR: score [m]
แต้ม[n.] (taēm) EN: score ; point ; grade FR: point [m] ; score [m]
ทำคะแนน[v. exp.] (tham khanaē) EN: score points FR: marquer des points
ทำเข้าประตูตัวเอง[v. exp.] (tham khao p) EN: score an own goal FR: inscrire un but contre son camp
ทำประตู[v. exp.] (tham pratū) EN: score a goal ; strike a goal ; shoot a goal ; score FR: marquer un but ; marquer ; inscrire un but
ทำประตูสองลูก[v. exp.] (tham pratū ) EN: score twice FR: marquer deux buts ; inscrire deux buts
ทำประตูสองประตู[v. exp.] (tham pratū ) EN: score twice FR: marquer deux buts ; inscrire deux buts
ยิงเข้า[v. exp.] (ying khao) EN: score a goal FR: marquer un but ; inscrire un goal
ยิงเข้าประตู[v. exp.] (ying khao p) EN: score a goal FR: marquer un but ; inscrire un goal
ยิงประตู[v. exp.] (ying pratū) EN: score a goal ; strike a goal ; shoot a goal ; score FR: marquer un but ; marquer ; inscrire un but
ยกเลิกคะแนน[v. exp.] (yokloēk kha) EN: cancel score FR:
ได้เสมอ[v. exp.] (dāi samoē ) EN: FR: égaliser ; recoller au score
ดาวซัลโว[n. exp.] (dāo sanwō) EN: goal scorer ; scorer FR: buteur [m]
ดาวซัลโวสูงสุด[n. exp.] (dāo sanwō s) EN: top scorer FR: meilleur buteur [m]
ฮ่วยซัว[n. prop.] (hūay sua) EN: Chinese yam ; cinnamon-vine ; nagaimo ; Chinese-potato ; Dioscorea polystachya FR: Dioscorea polystachya

score ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eigentor {n} [sport] | ein Eigentor schießenown goal | to score an own goal
Klavierauszug {m} [mus.]piano score
Testergebnis {n}test score
Abrisskarte {f}scored card
Stand {m} eines Wettkampfesscore
Schock {n}three score; sixty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า score
Back to top