ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scare

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scare*, -scare-

scare ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scare (vt.) ทำให้กลัว See also: ทำให้ตกใจ Syn. terrify
scare (vi.) ตกใจ See also: กลัว Syn. panic
scare (n.) ความหวาดกลัว See also: ความตื่นตระหนก, ความกลัว Syn. alarm, fright, terror
scare away (phrv.) ทำให้หนีไปด้วยความกลัว See also: หนีเพราะตื่นกลัว
scare into (phrv.) ชักจูงโดยการขู่ให้กลัว Syn. frighten into, intimidate into, terrify into
scare out of (idm.) ทำให้หวาดกลัวอย่างมาก See also: ทำให้กลัว, ทำให้ผวา Syn. frighten to, terrify out of
scare out of (phrv.) ทำให้หวาดกลัว See also: ขู่ให้กลัวมาก Syn. frighten out of
scare stiff (phrv.) ทำให้กังวลหรือหวาดกลัวมาก
scare up (phrv.) เตรียมสำรองไว้ See also: มีไว้ Syn. rustle up, scrape together
scarecrow (n.) หุ่นไล่กา See also: สิ่งที่ใช้ขู่ Syn. bugbear, sight
scared (adj.) กลัว See also: เกรง, กลัวเกรง, หวาดกลัว, หวาดหวั่น Syn. frightened, fearful
scared shitless (sl.) น่ากลัวมาก See also: กลัวมาก
scaremonger (n.) ผู้ปล่อยข่าวที่น่าตกใจ See also: คนปล่อยข่าว, ผู้ให้ข่าวลือ Syn. alarmist
scaremongering (n.) การปล่อยข่าวที่น่าตกใจ
scarer (n.) ผู้ทำให้ตกใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
scare(สแครฺ) vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อกสั่นขวัญหาย. vi.,n. (ความ) ตกใจ,ตกอกตกใจ,อกสั่นขวัญหาย., See also: scaringly adv., Syn. frighten,intimidate,daunt
scarebuying(สแครฺ'ไบอิง) n. การแย่งซื้อ
scarecrow(สแคร'โคร) n. หุ่นไล่กา,สิ่งที่ใช้ขู่คน,คนผอมที่สวมเสื้อขาดหลายแห่ง,คนผอมมาก
scaredy-cat(สแครฺ์'ดีแคท) n. คนที่ตกอกตกใจได้ง่าย,คนใจฝ่อ
scarehead(สแครฺ์'เฮด) n. พาดหัวข่าวขนาดใหญ่มาก,พาดหัวข่าวที่ทำให้ตกใจ., Syn. scareheadline
scareheadline(-ไลน์) n. =scarehead (ดู)
scaremonger(สแคร์'มังเกอะ) n.ผู้ปล่อยข่าวที่ทำให้คนตกอกตกใจ, See also: scaremongering n.
English-Thai: Nontri Dictionary
scare(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ทำให้อกสั่นขวัญแขวน,ทำให้ตื่นตระหนก
scarecrow(n) หุ่นไล่กา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขลาด (v.) scare See also: frighten Syn. กลัว, ไม่กล้า
ความกลัว (n.) scare See also: fear, fright Syn. ความหวาดกลัว
ฝ่อ (v.) scare See also: frighten Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขลาด
หุ่นไล่กา (n.) scarecrow
ขวัญบิน (n.) scared See also: soul loss, startled, fearful Syn. ขวัญหนี, ขวัญหนีดีฝ่อ, ตกใจ, ใจหาย
ขวัญหาย (n.) scared See also: soul loss, startled, fearful Syn. ขวัญหนี, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญบิน, ตกใจ, ใจหาย
ตกใจ (n.) scared See also: soul loss, startled, fearful Syn. ขวัญหนี, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญบิน, ใจหาย
ปอด (v.) be scared See also: be afraid, tremble with fear, be frightened Syn. หวาด
หวาด (v.) be scared See also: be afraid, tremble with fear, be frightened
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This kind of stories can only scare timid people like youเรื่องอย่างนี้มีแต่คนขี้ขลาดอย่างนายเท่านั้นที่กลัว
You might get scaredคุณอาจจะกลัว
I'm scared of nothingฉันไม่กลัวอะไรเลย
I'm obviously pleased that you're not scaredฉันดีใจอย่างมากที่คุณไม่กลัว
He's scared of making mistakesเขากลัวการทำผิดพลาด
You will see that there is nothing to be scared ofคุณจะได้เห็นว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเลย
If others see this side of me, they'd be scared, and they won't come close to me anymoreถ้าคนอื่นๆ มองเห็นด้านนี้ของฉัน พวกเขาอาจจะกลัว และจะไม่เข้าใกล้ฉันอีกต่อไป
I'm scared of others hating me and I don't know how to reject othersฉันกลัวคนอื่นจะเกลียดฉัน และฉันก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธคนอื่นได้อย่างไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah captain it's nothing. Let's scare the hell out of them!ใชๆ ผู้กอง ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ทำให้พวกมันกลัวหัวหดกันเถอะ
Shut up, will you? You're gonna scare 'em away.หุบปากคุณจะ คุณจะไห้มันตกใจ
You'll scare people away.คุณจะทำให้คนกลัวไม่กล้าเข้าใกล้
Are you trying to scare me?และ คุณพยายามจะทำให้ผมกลัว?
That thing with its claws in the air would scare the piss out of me.ฉันไม่ทราบเกี่ยวกับคุณ แต่สิ่ง หนึ่งที่ ด้วยกรงเล็บของมันอยู่ใน อากาศ จะทำให้ตกใจฉี่ออกจากฉัน
Well, my mother built me to scare that awful witch Mombi.แม่สร้างผมขึ้นมาไว้หลอกให้แม่มดมอมบี้กลัว
Aw, I didn't mean to scare you.อ๊ะ ฉันไม่ได้ตั้งใจ จะทำให้นายกลัวนะ
You people that work at night scare me.พวกที่ชอบทำงานกลางคืนมักทำให้ฉันหวาดระแวงเสมอ
Damn it, don't scare me like that!เฮ้ย อย่าแกล้งให้กลัวสิวะ!
Paulie had the union people scare them with a strike. It was beautiful.พอลลี่ส่งคนไปจัดการพวกเขา ทุกอย่างราบรื่น
I... I didn't mean to scare you.ฉันไม่ได้ตั้งใจจะขู่นาย
We were just trying to scare some sense into them.เราเพียงแค่พยายาม สร้างความหวาดกลัวความรู้สึกบางอย?

scare ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, 危言耸听 / 危言聳聽] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds
前怕狼后怕虎[qián pà láng hòu pà hǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄌㄤˊ ㄏㄡˋ ㄆㄚˋ ㄏㄨˇ, 前怕狼后怕虎 / 前怕狼後怕虎] lit. to fear the wolf in front and the tiger behind (成语 saw); fig. needless fears; scare mongering; reds under the beds
杀鸡吓猴[shā jī xià hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄡˊ, 杀鸡吓猴 / 殺雞嚇猴] lit. killing the chicken to scare the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
吓破胆[xià pò dǎn, ㄒㄧㄚˋ ㄆㄛˋ ㄉㄢˇ, 吓破胆 / 嚇破膽] to be scared out of one's wits; to scare stiff
丧胆[sàng dǎn, ㄙㄤˋ ㄉㄢˇ, 丧胆 / 喪膽] panic-stricken; scared out of one's wits
丧魂落魄[sàng hún luò pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄆㄛˋ, 丧魂落魄 / 喪魂落魄] scared out of one's wits (成语 saw); in a panic
征彸[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, 征彸] scared; badly frightened
怔忪[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, 怔忪] scared; badly frightened
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 恟] scared, nervous
稻草人[dào cǎo rén, ㄉㄠˋ ㄘㄠˇ ㄖㄣˊ, 稻草人] scarecrow
吓一跳[xià yī tiào, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄊㄧㄠˋ, 吓一跳 / 嚇一跳] startled; to frighten; scared out of one's skin
屁滚尿流[pì gǔn niào liú, ㄆㄧˋ ㄍㄨㄣˇ ㄋㄧㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, 屁滚尿流 / 屁滾尿流] to piss in one's pants in terror (成语 saw); scared witless

scare ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一泡吹かせる;ひと泡吹かせる[ひとあわふかせる, hitoawafukaseru] (exp,v1) to frustrate (e.g. someone's plans); to give someone a surprise; to give someone a blow; to scare the hell out of
度胆を抜く;度肝を抜く;ド肝を抜く[どぎもをぬく(度胆を抜く;度肝を抜く);ドぎもをぬく(ド肝を抜く), dogimowonuku ( do tan wo nuku ; dogimo wo nuku ); do gimowonuku ( do kimo wo nuku )] (exp,v5k) to knock or scare (someone) out of his or her wits; to strike a person dumb; to dumbfound; to take (someone) aback
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
チキる[, chiki ru] (v5r) (sl) to get scared; to chicken out
びくつく[, bikutsuku] (v5k,vi) to be scared
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)
冷汗三斗[れいかんさんと, reikansanto] (n) breaking into cold sweat when one is very embarrassed or scared
怯える;脅える;悸える(iK)[おびえる, obieru] (v1,vi) to become frightened; to be frightened (of); to be scared (of)
恐れをなす[おそれをなす, osorewonasu] (exp,v5s) to be scared
恐怖[きょうふ(P);くふ(ok), kyoufu (P); kufu (ok)] (n,vs) fear; dread; dismay; terror; horror; scare; panic; (P)
恐慌[きょうこう, kyoukou] (n,vs) panic; scare; consternation; (P)
案山子;鹿驚[かかし;かがし;あんざんし;そおど(案山子)(ok);そおず(案山子)(ok);そほず(案山子)(ok);そほど(案山子)(ok), kakashi ; kagashi ; anzanshi ; soodo ( kakashi )(ok); soozu ( kakashi )(ok); sohozu] (n) (1) (uk) scarecrow; (2) figurehead
痩せっぽち[やせっぽち, yaseppochi] (n) skinny person; scrawny person; scarecrow; bag of bones
肝を冷やす;きもを冷やす[きもをひやす, kimowohiyasu] (exp,v5s) to be struck with terror; to be terrified; to be scared to death
脅かす(P);脅やかす(io);劫かす[おびやかす, obiyakasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おどかす) to intimidate; to scare; (2) to jeopardize; to endanger; to imperil; (P)
鳥威し[とりおどし, toriodoshi] (n) scarecrow

scare ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขียนเสือให้วัวกลัว[v. (loc.)] (khīenseūaha) EN: impress the enemy ; scare the enemy ; make empty threats FR:
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize ; growl at ; scare FR: intimider ; menacer
ขู่ขวัญ[v.] (khūkhwan) EN: threaten ; intimidate ; scare ; cow ; create fear ; make afraid FR: menacer ; effrayer
ความกลัว[n.] (khwām klūa) EN: fear ; scare ; fright ; phobia FR: peur [f] ; crainte [f] ; frayeur [f] ; phobie [f]
ความหวาดกลัว[n.] (khwām wātkl) EN: dread ; terror ; fear ; scare ; fright ; horror FR: terreur [f] ; épouvante [f]
เกลือก[v.] (kleūak) EN: be afraid of ; scare ; fear ; be terrified FR: craindre
เกรงกลัว[v.] (krēngklūa) EN: be afraid of ; scare ; fear ; revere ; be in awe (of) FR: craindre ; redouter ; avoir peur
หลอก[v.] (løk) EN: frighten ; spook ; scare ; terrify ; startle FR: effrayer
หลอกให้กลัว[v. exp.] (løk hai klū) EN: scare FR:
น่าเกลียดน่ากลัว[v.] (nāklīet-nāk) EN: frighten ; scare ; terrify ; alarm FR:
ผีเสื้อตาแมวม่วง[n. exp.] (phīseūa tā ) EN: Scare Catseye FR:
สยอง[v.] (sayøng) EN: terrify ; frighten ; scare FR: horripiler
ตะขาบ[n.] (takhāp) EN: bird scare made of split bamboo ; slapstick made of split bamboo FR:
ตะเพิด[v.] (taphoēt) EN: drive off by shouting ; scare away ; chase FR: faire fuir ; effaroucher ; rabrouer ; envoyer qqn au diable ; envoyer qqn aux cinq cents diables ; envoyer qqn à tous les diables
ทำให้กลัว[v. exp.] (thamhai klū) EN: threaten ; intimidate ; scare ; terrorise FR: intimider ; terroriser
หุ่นไล่กา[n.] (hunlaikā) EN: scarecrow FR:
ใจฝ่อ[adj.] (jaifø) EN: downcast ; despondent ; scared ; weak-willed ; disheartened FR:
ขยั้น[v.] (khayan) EN: be scared ; be afraid ; fear FR: craindre
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear ; dare not do again ; have learned one's lesson FR: craindre ; appréhender ; redouter
ขี้หดตดหาย[n.] (khīhottothā) EN: scared shitless FR:
ขี้ขลาด[adj.] (khī khlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
คนขี้กลัว[n. exp.] (khon khī kl) EN: coward ; scaredy-cat (inf.) FR:
ขนหยอง[adj.] (khonyøng) EN: scared FR:
ขวัญบิน[v.] (khwanbin) EN: be scared FR: être terrifié
ขวัญหาย[v.] (khwanhāi) EN: be scared FR: être terrifié
ขวัญหาย[adj.] (khwanhāi) EN: scared ; soul loss ; startled ; fearful FR:
ขวัญแขวน[v.] (khwankhwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled FR:
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajo) EN: be frightened ; be startled ; be scared FR:
ขวัญหนี[v.] (khwannī) EN: be scared FR: être terrifié
ขวัญหนี[adj.] (khwannī) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled FR: terrifié
ขวัญหนีดีฝ่อ[v.] (khwannīdīfø) EN: be scared FR: être terrifié
ขวัญหนีดีฝ่อ[adj.] (khwannīdīfø) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled FR: terrifié
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized FR:
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender ; avoir les chocottes (loc., fam.)
กลัว[adj.] (klūa) EN: afraid ; scared FR: effrayé ; apeuré
กลัวจนขี้แตก[v. exp.] (klūa jon kh) EN: be scared shitless FR:
กลัวตาย[v. exp.] (klūa tāi) EN: be afraid of death ; be afraid of dying ; fear death ; be scared to death FR: avoir peur de mourir ; craindre la mort
กระหนก[v.] (kranok) EN: be afraid ; be scared FR:

scare ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bombenalarm {m} [mil.]bomb scare
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of
Schreckensnachricht {f}scare news; terrible piece of news

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scare
Back to top