ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sun

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sun*, -sun-

sun ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sun (n.) ดวงอาทิตย์ See also: พระอาทิตย์, ตะวัน Syn. solar disk, day-star
sun (n.) ดาวฤกษ์ Syn. star
sun (n.) แสงอาทิตย์ See also: แสงตะวัน, แสงแดด Syn. sunbeam, sunlight
sun (n.) คนหรือสิ่งที่รุ่งโรจน์ See also: ความรุ่งโรจน์, ความโดดเด่น Syn. brilliance, glory
sun (n.) พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก Syn. sunrise, sunset
sun (vi.) อาบแดด Syn. bask
sun (vt.) ผึ่งแดด See also: ตากแดด, ให้ถูกแสงแดด Syn. insolate, sun-dry
sun deck (n.) ดาดฟ้าเรือ
sun disk (n.) สัญลักษณ์ดวงอาทิตย์
sun lamp (n.) หลอดไฟอุลตราไวโอเลต
sun lounge (n.) ห้องที่ออกแบบให้รับแสงแดดได้มาก See also: ห้องที่มีหน้าต่างบานใหญ่ๆ เพื่อให้รับแสงแดดได้มาก Syn. sun parlor
sun parlor (n.) ห้องที่ออกแบบให้รับแสงแดดได้มาก See also: ห้องที่มีหน้าต่างบานใหญ่ๆ เพื่อให้รับแสงแดดได้มาก Syn. sun lounge
sun-cured (adj.) ซึ่งตากแดดจนแห้ง
sun-dry (vt.) ผึ่งแดด See also: ตากแดด, ให้ถูกแสงแดด Syn. insolate
sun-shaped brooch (n.) เครื่องประดับหรือเข็มกลัดรูปลำแสงอาทิตย์
sun-shaped design (n.) ลวดลายที่เป็นแสงกระจายออกจากจุดศูนย์กลาง See also: ลวดลายลำแสงอาทิตย์
sun-tanned (adj.) ที่มีสีน้ำตาลแดง See also: ที่มีสีน้ำตาลส้ม Syn. brownish, bronzed
sunbathe (vi.) อาบแดด See also: ตากแดด, ผึ่งแดด Syn. bask
sunbather (n.) คนที่อาบแดด
sunbeam (n.) ลำแสงอาทิตย์ See also: แสงอาทิตย์ Syn. sunlight
sunbeams (n.) แสงอาทิตย์ See also: แสงแดด Syn. sunlight
sunburn (n.) ผิวเกรียมจากการถูกแดดมากเกินไป Syn. burn, tan
sunburn (vi.) ถูกแสงแดดจนผิวหนังอักเสบ See also: ถูกแสงแดดจนผิวเกรียม, ตากแดดจนผิวเกรียม Syn. burn, embrown, tan
sunburst (n.) การปรากฏขึ้นทันทีของแสงอาทิตย์ผ่านกลุ่มเมฆ
sunburst (n.) ลวดลายที่เป็นแสงกระจายออกจากจุดศูนย์กลาง See also: ลวดลายลำแสงอาทิตย์ Syn. sun-shaped design
sunburst (n.) เครื่องประดับหรือเข็มกลัดรูปลำแสงอาทิตย์ Syn. sun-shaped brooch
sundae (n.) ไอศกรีมราดหน้าด้วยน้ำเชื่อมและครีมกับถั่วหรือผลไม้ See also: ไอศกรีมราดหน้าด้วยเครื่องต่างๆ Syn. ice-cream
Sunday (n.) วันอาทิตย์
Sunday best (sl.) ชุดดีที่สุดซึ่งใส่ไปโบสถ์
Sunday driver (sl.) คนขับรถเอื่อยๆ See also: คนขับรถช้าๆ ชมวิว
Sunday school (n.) โรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์
sunder (vt.) แบ่ง See also: แยก, แยกออก, ตัดขาด Syn. cut, divide, separate, split
sundew (n.) ต้นพืชขนาดเล็กจำพวก Drosera
sundial (n.) นาฬิกาแดด Syn. timepiece
sundown (n.) เวลาพระอาทิตย์ตก See also: ยามอาทิตย์อัสดง Syn. evening, sunset Ops. sunrise
sundress (n.) ชุดชายหาด See also: ชุดสำหรับใส่เดินชายหาด
sundries (n.) ผลไม้ตากแห้ง
sundrops (n.) พันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง ใบมีขนดอกเป็นสีเหลือง น้ำมันจากเมล็ดของพันธุ์ไม้ชนิดนี้สามารถนำมาทำยารักษาอาการหรือปัญหาเกี่ยว กับประจำเดือน
sundry (adj.) ต่างๆ See also: หลากหลาย, นานา, ต่างๆ นานา Syn. diverse, miscellaneous, various, several
sunfast (adj.) ถูกแดดแล้วสีไม่ตก
English-Thai: HOPE Dictionary
sun(ซัน) n. ดวงอาทิตย์ vt.,vi. ตากแดด,ผึ่งแดด., Syn. hub,center
sun bathn. การอาบแดด
sun deckn. ชั้นดาดฟ้าสำหรับอาบแดด
sun diskn. จานพระอาทิตย์,สัญลักษณ์พระอาทิตย์
sun tann. อาการผิวหนังดำเกรียมเนื่องจากถูกแดดมากเกินไป
sun-cured(ซัน'เคียวดฺ) adj. (ปลา,เนื้อ) ตากแดดจนแห้ง
sun-proofadj. ทนแดด,แสงแดดไม่ส่องทะลุ
sun-rayn. แสงอาทิตย์, Syn. sunbeam
sunbathe(ซัน'เบธ) vi. อาบแดด., See also: sunbather n.
sunbeamn. ลำแสงอาทิตย์, See also: sunbeamed adj. sunbeamy adj.
sunblindn. ม่านบังแดด
sunburnn. อาการผิวหนังอักเสบเนื่องจากแพ้แดด. vt.,vi. ถูกแสงแดดจนผิวหนังอักเสบหรือดำเกรียม
sunday(ซัน'ดี,-เด) n. วันอาทิตย์,วันแรกของสัปดาห์
sunday schoolโรงเรียนสอนศาสนาในวันอาทิตย์,สมาชิกของโรงเรียนดังกล่าว
sundew(ซัน'ดิว) n. พืชเล็ก ๆ มีขนเหนียวที่ใช้จับแมลง
sundial(ซัน'ไดอัล) n. นาฬิกาแดด
sundried(ซัน'ไดรดฺ) adj. (ผลไม้,เนื้อ) ตากแห้ง
sundry(ซัน'ไดร) adj. ต่าง ๆ นานา,หลากหลาย pron. -Phr. (all and sundry ทุก ๆ คน)
sunflower(ซัน'เฟลาเออะ) n. ต้นทานตะวัน
sung(ซัง) vi,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sing
sunglass(ซัน'กลาส) n. แว่นรวมแสงแดดที่ทำให้เผาไหม้ได้, Syn. burning glass
sunglasses(ซัน'กลาสซิส) n. แว่นตากันแดด
sunk(ซังคฺ) vi.,vt. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sink,สุดที่เยียวยาช่วยเหลือได้,สิ้นแล้ว,หมดสิ้น,หมดหวัง
sunken(ซัง'เคิน) vi.,vt.. กริยาช่อง 3 องsink. adj. จมลง,อยู่ใต้น้ำ,โบ๋,อยู่ใต้ระดับ,เป็นแอ่ง,ต่ำกว่าพื้นดิน., Syn. under,lower,down
sunlight(ซัน'ไลทฺ) n. แสงอาทิตย์,แสงแดด
sunlit(ซัน'ลิท) adj. มีแสงอาทิตย์,มีแสงแดด
sunny(ซัน'นี) adj. แดดกล้า,เกี่ยวกับแสงอาทิตย์,คล้ายดวงอาทิตย์,ร่าเริง,สบายใจ., See also: sunnily adv. sunniness n., Syn. light,bright
sunrise(ซัน'ไรสฺ) n. ดวงอาทิตย์ขึ้น, Syn. sunup,dawn
sunsetn. พระอาทิตย์ตกดิน,วัยดึก,วัยชรา
sunshade(ซัน'เชด) n. ที่บังแดด
sunshine(ซัน'ไชนฺ) n. การส่องสว่างของดวงอาทิตย์,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความสุขสบาย,แหล่งความสุข,แหล่งความร่าเริง,อากาศที่ปลอดโปร่ง,ความผ่องใส., See also: sunshiny adj.
sunspot(ซัน'สพอท) n. จุดบอดบนดวงอาทิตย์
sunstroken. โรคลมแดด/เป็นภาวะแพ้แดดจัด/ผิวหนังร้อน ชัก/เป็นลมและอาจตายได้.
sunstruck(ซัน'สทรัค) adj. เป็นsunstroke
suntann. อาการผิวหนังดำเกรียมเนื่องจากถูกแดดมากเกินไป
English-Thai: Nontri Dictionary
sun(n) แดด,พระอาทิตย์,ความรุ่งโรจน์,จุดเด่น,ข้อได้เปรียบ
sunbeam(n) แสงอาทิตย์,แสงแดด,แสงตะวัน
sunburn(n) ผิวหนังที่ถูกแดดเผา
Sunday(n) วันอาทิตย์
sunder(vt) แยกออก,แบ่งแยก,ตัดขาด
sundial(n) นาฬิกาแดด
sundown(n) เวลาพระอาทิตย์ตก,ยามเย็น
sundries(n) ของจิปาถะ,ของกระจุกกระจิก
sundry(adj) กระจุกกระจิก,จิปาถะ,ต่างๆนานา
sunflower(n) ดอกทานตะวัน
sung(vt) pp ของ sing
sunk(vt) pp ของ sink
sunken(adj) อยู่ใต้น้ำ,จม,เป็นแอ่ง,โบ๋
sunlight(n) แสงอาทิตย์,แสงแดด,แสงตะวัน
sunny(adj) มีแดดมาก,แดดจัด,อบอุ่น,ร่าเริง,สบายใจ
sunrise(n) ยามอรุณรุ่ง,เวลาพระอาทิตย์ขึ้น
sunset(n) เวลาพระอาทิตย์ตก,ยามเย็น
sunshade(n) ที่บังแดด,ร่ม
sunshine(n) แสงแดด,แสงอาทิตย์,ความร่าเริง,ความผ่องใส
sunstroke(n) โรคลมแดด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sun gearเฟืองกลาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sunburnอาการไหม้แดด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sunroofหลังคารับแดด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sunshine switchสวิตช์แสงอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
sunstroke; heliosis; siriasis๑. การเป็นลมเหตุแดด [มีความหมายเหมือนกับ insolation ๒]๒. ไข้แดด [มีความหมายเหมือนกับ insolation ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sunดวงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sunday schoolsโรงเรียนวันอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Sunflower seed industryอุตสาหกรรมเมล็ดทานตะวัน [TU Subject Heading]
Sunglassesแว่นตากันแดด [TU Subject Heading]
Sunk costต้นทุนจม [การบัญชี]
Sunrise Industry อุตสาหกรรมตะวันรุ่ง อุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตสูงจนเชื่อกัน ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของระบบเศรษฐกิจในอนาคต แทนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เติบโตมานานและค่อย ๆ ลดอัตราการเจริญเติบโตลง (sunset industry) แม้ว่าอุตสาหกรรมเดิมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนังต่าง ๆ จะยังคงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอยู่ แต่เชื่อกันว่าบทบาทนำในการเป็นแหล่งจ้างงานจะถูกแทนที่โดยอุตสาหกรรมดาว รุ่ง ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมบริการ [สิ่งแวดล้อม]
Sunset Industry อุตสาหกรรมตะวันตกดิน ดู Sunrise Industry (Sunrise Industry หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตสูงจนเชื่อกัน ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของระบบเศรษฐกิจในอนาคต แทนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เติบโตมานานและค่อย ๆ ลดอัตราการเจริญเติบโตลง (sunset industry) แม้ว่าอุตสาหกรรมเดิมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนังต่าง ๆ จะยังคงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอยู่ แต่เชื่อกันว่าบทบาทนำในการเป็นแหล่งจ้างงานจะถูกแทนที่โดยอุตสาหกรรมดาว รุ่ง ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมบริการ ) [สิ่งแวดล้อม]
Sunshineแสงแดด [TU Subject Heading]
Sunspotจุดในดวงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะวันอ้อมข้าว (v.) the state that the sun is rising in the southeast and setting in the southwest in the winter time
พระราหู (n.) a celestial monster which causes elipses by eating the sun or moon See also: name of monster who is supposed to cause eclipse by taking the sun or the moon in his mouth
ภรณีภู (n.) a celestial monster which causes elipses by eating the sun or moon See also: name of monster who is supposed to cause eclipse by taking the sun or the moon in his mouth Syn. พระราหู
มหาสงกรานต์ (n.) day the sun enters Aries See also: 13th of April Syn. วันมหาสงกรานต์
วันมหาสงกรานต์ (n.) day the sun enters Aries See also: 13th of April
ดวงตะวัน (n.) sun Syn. ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์
ดวงอาทิตย์ (n.) sun Syn. พระอาทิตย์, ตะวัน, ดวงตะวัน, สุริยะ, สุริยัน
ตะวัน (n.) sun See also: light of day Syn. พระอาทิตย์, ดวงอาทิตย์, สุริยัน, สุริยา, สุริยะ
ตากแดด (v.) sun See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the sun Syn. ผึ่งแดด, อาบแดด
ตากแดด (v.) sun See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the sun Syn. ผึ่งแดด, อาบแดด
ทินกร (n.) sun Syn. พระอาทิตย์, ดวงอาทิตย์
ทิพากร (n.) sun Syn. ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์
ทิวากร (n.) sun Syn. ทิพากร, ทิวา, พระอาทิตย์, ดวงอาทิตย์
ประภากร (n.) sun See also: moon, fire, making light, light giving, epithet of the sun Syn. ผู้นำแสง, พระอาทิตย์
ผึ่งแดด (v.) sun See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the sun Syn. อาบแดด
ผึ่งแดด (v.) sun See also: expose to the sun, dry in the sun, bask in the sunshine, take a sunbath, put out in the sun Syn. อาบแดด
ผู้นำแสง (n.) sun See also: moon, fire, making light, light giving, epithet of the sun Syn. พระอาทิตย์
พระอาทิตย์ (n.) sun Syn. ตะวัน, สุริยา, ดวงอาทิตย์, อาทิตย์, ดวงตะวัน Ops. พระจันทร์, ดวงจันทร์
พันแสง (n.) sun Syn. พระอาทิตย์, ดวงอาทิตย์, สุริยะ
ภากร (n.) sun Syn. พระอาทิตย์, ดวงอาทิตย์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have completely misunderstoodคุณเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง
I spent the long sunny days exploring the shopsฉันใช้เวลาในวันที่แดดออกนานๆ สำรวจร้านค้าต่างๆ
It's sunnyแดดออก ฝนตก หิมะตก
Will you come and join us for dinner on Sunday?คุณจะมาร่วมรับประทานอาหารค่ำกับเราในวันอาทิตย์ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The clouds are lifting, the sun is breaking through.เมฆดำจะจางหาย ดวงอาทิย์จะหรี่แสง
Today, on the same tracks, the sun shines.ในวันนี้ บนทางรถไฟสายเดิม ตะวันก็ส่องแสง
When the boy came back, the old man was asleep in a chair... ... and the sun was going down.เมื่อเด็กกลับมา ชายชรากำลังนอนหลับอยู่ใน เก้าอี้ และดวงอาทิตย์ลงไป
The sun rose from the sea, and the old man could see other boats... ... low on the water and well in toward the shore, spread out across the current.ดวงอาทิตย์ขึ้นประปรายจาก ทะเล และคนเก่าจะได้เห็นเรือลำอื่น ๆ ต่ำในน้ำและได้ดีในที่มีต่อ
Then the sun was brighter and the glare came on the water, and as it rose clear... ... the flat sea sent it back to his eyes so it hurt sharply... ... and he rode without looking into it.จากนั้นดวงอาทิตย์สว่างและ แสงจ้ามา ในน้ำและเป็นมันเพิ่มขึ้นชัดเจน ทะเลแบนส่งมันกลับไปที่ ดวงตาของเขา
The sun was two hours higher now... ... and it did not hurt his eyes so much to look into the east.ดวงอาทิตย์เป็นเวลาสองชั่วโมง ที่สูงขึ้นในขณะนี้ และมันไม่ได้ทำร้ายดวงตาของ เขามาก มองเข้าไปในทางทิศตะวันออก
It was cold after the sun went down... ... and the old man's sweat dried cold on his back and his arms and his old legs.มันหนาวหลังจากดวงอาทิตย์ ตก และเหงื่อของชายชราแห้งเย็น ที่ด้านหลังและแขนของเขาและ ขาเก่าของเขา
"He didn't come up when the sun set, " he thought.เขาไม่ได้เกิดขึ้น เมื่อดวงอาทิตย์ตั้งเขาคิดว่า
The setting of the sun is a difficult time for all fish. "เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก สำหรับปลาทั้งหมด
It was darker now, as it becomes dark quickly after the sun sets in September.มันเป็นสีเข้มตอนนี้มันจะ กลายเป็นความมืดอย่างรวดเร็ว หลังจากพระอาทิตย์ตกดินใน เดือนกันยายน
The sun was rising for the third time since he had put out to sea.ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเป็นครั้งที่ สาม นับตั้งแต่ที่เขาได้วางออกไปใน ทะเล
We'll need a pavilion to keep the sun off the king... and some exhibition stalls.{\cHFFFFFF}We'll need a pavilion to keep the sun off the king... {\cHFFFFFF}and some exhibition stalls.

sun ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚马孙河[Yà mǎ sūn hé, ㄧㄚˋ ㄇㄚˇ ㄙㄨㄣ ㄏㄜˊ, 亚马孙河 / 亞馬孫河] Amazon river
前部皮层下损伤[qián bù pí céng xià sǔn shāng, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, 前部皮层下损伤 / 前部皮層下損傷] anterior subcortical lesions
基底神经节孙损伤[jī dǐ shén jīng jié sūn sǔn shāng, ㄐㄧ ㄉㄧˇ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, 基底神经节孙损伤 / 基底神經節孫損傷] basal ganglia lesions
民权主义[mín quán zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民权主义 / 民權主義] democracy; civil liberties; principle of democracy, the second of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning widespread popular involvement in affairs of state)
有损压缩[yǒu sǔn yā suō, ㄧㄡˇ ㄙㄨㄣˇ ㄧㄚ ㄙㄨㄛ, 有损压缩 / 有損壓縮] compression loss (in digital technology)
皮层性视损伤[pí céng xìng shì sǔn shāng, ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, 皮层性视损伤 / 皮層性視損傷] cortical visual impairment (CVI)
二十四节气[èr shí sì jié qi, ㄦˋ ㄕˊ ㄙˋ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧ˙, 二十四节气 / 二十四節氣] the 24 solar terms, calculated from the position of the sun on the ecliptic, that divide the year into 24 equal periods
外孙女[wài sūn nǚ, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ, 外孙女 / 外孫女] daughter's daughter; granddaughter
外孙女儿[wài sūn nǚ er, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ ㄦ˙, 外孙女儿 / 外孫女兒] granddaughter (one's daughter's daughter)
曾孙女[zēng sūn nǚ, ㄗㄥ ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ, 曾孙女 / 曾孫女] great-granddaughter
重孙女[chóng sūn nǚ, ㄔㄨㄥˊ ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ, 重孙女 / 重孫女] great-granddaughter
迟发性损伤[chí fā xìng sǔn shāng, ㄔˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄥˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, 迟发性损伤 / 遲發性損傷] delayed lesion
三民主义[sān mín zhǔ yì, ㄙㄢ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 三民主义 / 三民主義] Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people (late 1890s)
中山陵[Zhōng shān Líng, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄌㄧㄥˊ, 中山陵] Dr Sun Yat-sen's mausoleum in Nanjing
东吴[Dōng Wú, ㄉㄨㄥ ˊ, 东吴 / 東吳] Eastern Wu (222-280); the southern state of Wu during the Three Kingdoms period, founded by Sun Quan 孫權|孙权
孙子[Sūn zǐ, ㄙㄨㄣ ㄗˇ, 孙子 / 孫子] Sun Wu 孫武|孙武, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法
孙武[Sūn Wǔ, ㄙㄨㄣ ˇ, 孙武 / 孫武] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 孫子|孙武
孙武子[Sūn Wǔ zǐ, ㄙㄨㄣ ˇ ㄗˇ, 孙武子 / 孫武子] Sun Wu, famous general, strategist and Legalist philosopher, contemporary with Confucius 孔子 (551-479 BC), author of the Art of War 孫子兵法|孙武兵法; also known as Sun Tzu 孫子|孙武
天孙娘娘[Tiān sūn Niáng niáng, ㄊㄧㄢ ㄙㄨㄣ ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, 天孙娘娘 / 天孫孃孃] Goddess of Fertility
子孙娘娘[Zǐ sūn Niáng niáng, ㄗˇ ㄙㄨㄣ ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, 子孙娘娘 / 子孫孃孃] Goddess of Fertility
侄孙女[zhí sūn nǚ, ㄓˊ ㄙㄨㄣ ㄋㄩˇ, 侄孙女 / 侄孫女] grand niece
日月晕[rì yuè yùn, ㄖˋ ㄩㄝˋ ㄩㄣˋ, 日月晕 / 日月暈] halo; ring of light around the sun or moon
天窗[tiān chuāng, ㄊㄧㄢ ㄔㄨㄤ, 天窗] hatchway; skylight; sun roof
日心说[rì xīn shuō, ㄖˋ ㄒㄧㄣ ㄕㄨㄛ, 日心说 / 日心說] heliocentric theory; the theory that the sun is at the center of the universe
吴国[Wú guó, ˊ ㄍㄨㄛˊ, 吴国 / 吳國] Wu state (in south China, in different historical periods); Wu state 220-280, founded by Sun Quan 孫權|孙权 the southernmost of the three Kingdoms
跌打损伤[diē dǎ sǔn shāng, ㄉㄧㄝ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, 跌打损伤 / 跌打損傷] injury such as contusion, sprain or fracture from falling, blow etc
树倒猢狲散[shù dǎo hú sūn sàn, ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄢˋ, 树倒猢狲散 / 樹倒猢猻散] When the tree topples the monkeys scatter. (成语 saw); fig. an opportunist abandons an unfavorable cause; Rats leave a sinking ship.
东君[Dōng jūn, ㄉㄨㄥ ㄐㄩㄣ, 东君 / 東君] Lord of the East, the sun God of Chinese mythology
民族主义[mín zú zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民族主义 / 民族主義] nationalism; national self-determination; principle of nationalism, the first of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning parity between China and the great powers); racism
神经性视损伤[shén jīng xìng shì sǔn shāng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄥˋ ㄕˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, 神经性视损伤 / 神經性視損傷] neurological visual impairment (NVI)
[yì, ㄧˋ, 曀] obscure; sun hidden by clouds
中山[Zhōng shān, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ, 中山] refers to Dr Sun Yat-sen; Nakayama, common Japanese surname (borrowed by Sun Yat-sen); Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to Sun Yat-Sen's birth-place
民生主义[mín shēng zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄕㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民生主义 / 民生主義] principle of people's livelihood, the third of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning redistribution of wealth, self-sufficiency and internal trade)
兴中会[Xīng zhōng huì, ㄒㄧㄥ ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, 兴中会 / 興中會] Revive China society, founded by Dr Sun Yat-sen 孫中山|孙中山 in 1894 in Honolulu
晒友[shài yǒu, ㄕㄞˋ ㄧㄡˇ, 晒友 / 曬友] sharer (of web files, leaving them out in the sun for others to enjoy); recent loan from English share
晒客[shài kè, ㄕㄞˋ ㄎㄜˋ, 晒客 / 曬客] sharer (of web files, leaving them out in the sun for others to enjoy); recent loan from English share
中山大学[Zhōng shān Dà xué, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 中山大学 / 中山大學] Sun Yat-sen University (Guangzhou); Sun Yat-sen University (Kaohsiung); Sun Yat-sen University (Moscow), founded in 1925 as training ground for Chinese communists
太阳公司[tài yáng gōng sī, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, 太阳公司 / 太陽公司] Sun corporation
隔离霜[gé lí shuāng, ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ ㄕㄨㄤ, 隔离霜 / 隔離霜] sunscreen; sun protection cream or powder
中国同盟会[Zhōng guó Tóng méng huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ ㄏㄨㄟˋ, 中国同盟会 / 中國同盟會] Tongmenghui, Sun Yat-sen's alliance for democracy, founded 1905, became the Guomindang 國民黨|国民党 in 1912

sun ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウラウラ;うらうら[, uraura ; uraura] (adv-to) (on-mim) gently and clearly shining (like the sun in springtime)
くさや[, kusaya] (n) horse mackerel dipped in salt water and dried in the sun
サンケア指数[サンケアしすう, sankea shisuu] (n) sun protection index
サンデッキ[, sandekki] (n) sun deck
サンユーザグループ[, sanyu-zaguru-pu] (n) {comp} Sun User Group; SUG
すんづくり[, sundukuri] (n) kanji sun ("inch") radical at right (radical 41)
マレー熊[マレーぐま;マレーグマ, mare-guma ; mare-guma] (n) (uk) Malayan sun bear (Helarctos malayanus)
一寸[いっすん, issun] (n) (1) (See 寸) one sun (approx. 3.03 cm); (2) a little bit (of time, distance, etc.)
一寸の光陰軽んずべからず;一寸の光陰軽んず可からず[いっすんのこういんかろんずべからず, issunnokouinkaronzubekarazu] (exp) (id) (arch) There isn't a moment to be wasted; Every moment is precious; make hay while the sun shines
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
天孫降臨[てんそんこうりん, tensonkourin] (n) the descent to earth of the grandson of the sun goddess
天気輪[てんきりん, tenkirin] (n) (1) weather wheel; pillar found near graveyards and temples with a wheel attached to it that can be used to communicate with the dead, as well as for divination; (2) (See 太陽柱) sun pillar
天測[てんそく, tensoku] (n) astronomical observation; shooting the sun
天祖[てんそ, tenso] (n) the ancestral Sun Goddess
好条件[こうじょうけん, koujouken] (n) favourable terms; favorable terms; favourable conditions; favorable conditions; place in the sun
孫子[まごこ, magoko] (n) (1) (hon) Sun Tzu (Chinese military strategist, 544?-496 BCE); (2) (See 孫子の兵法) The Art of War (military text by Sun Tzu, 512 BC); (3) Sun Bin Bing Fa (military text by Sun Bin)
幻日[げんじつ, genjitsu] (n,adj-no) (See 幻月) parhelion; sun dog; sundog (bright spot on either side of the sun caused by refraction of sunlight through ice crystals in the atmosphere)
方寸[ほうすん, housun] (n) (1) (See 寸) a square sun (i.e. approx 9sq. cm.); (2) one's mind; space occupied by one's heart
日に当てる[ひにあてる, hiniateru] (exp,v1) expose to the sun
日の丸[ひのまる, hinomaru] (n) (1) outline of the sun (esp. represented as a red circle); (2) (abbr) the Japanese flag; (P)
日待ち[ひまち, himachi] (n) (See 月待ち・つきまち) waiting for the sun (traditional all-night event of worship and neighbourhood fellowship)
日避虫[ひよけむし;ヒヨケムシ, hiyokemushi ; hiyokemushi] (n) (uk) sun spider (any arachnid of order Solifugae); wind scorpion; camel spider; solpugid
旭日大綬章[きょくじつだいじゅしょう, kyokujitsudaijushou] (n) Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
[ほし, hoshi] (n) (1) star; any light-emitting (or reflecting) heavenly body (except for the sun and the moon); (2) suspect (police slang); (P)
民権主義[みんけんしゅぎ, minkenshugi] (n) democracy (as propounded by Sun Yat-sen)
温まる(P);暖まる(P)[あたたまる(P);ぬくまる(温まる), atatamaru (P); nukumaru ( atatama ru )] (v5r,vi) to warm oneself; to sun oneself; to warm up; to get warm; (P)
潮焼け[しおやけ, shioyake] (n,vs) tanned by the sun and sea breezes
灯台草[とうだいくさ;トウダイグサ, toudaikusa ; toudaigusa] (n) wartweed (Euphorbia helioscopia); sun splurge
炎天下[えんてんか, entenka] (n) under blazing sun
白夜[びゃくや;はくや, byakuya ; hakuya] (n) white night (i.e. at the North or South Pole); short night; night under the midnight sun
皆既食;皆既蝕[かいきしょく, kaikishoku] (n) total eclipse (of sun by moon); totality
目に入れても痛くない[めにいれてもいたくない, meniiretemoitakunai] (exp) thinking the sun shines out of someone's eyes; being the apple of one's eye
目の中に入れても痛くない[めのなかにいれてもいたくない, menonakaniiretemoitakunai] (exp) thinking the sun shines out of someone's eyes; being the apple of one's eye
陰陽[いんよう(P);おんみょう;おんよう, inyou (P); onmyou ; onyou] (n) cosmic dual forces; yin and yang; sun and moon, etc.; (P)
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP
SNP[スニップ, sunippu] (n) Scottish National Party; SNP
SNP[スニップ, sunippu] (n) single nucleotide polymorphism; SNP
アースナル[, a-sunaru] (n) arsenal
アースン[, a-sun] (adj-no) earthen
アーモンドスネークヘッド[, a-mondosune-kuheddo] (n) Channa lucius (species of snakehead fish)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サン[さん, san] Sun (Microsystems)
サンマイクロシステムズ[さんまいくろしすてむず, sanmaikuroshisutemuzu] Sun Microsystems
サンユーザグループ[さにゅーざぐるーぷ, sanyu-zaguru-pu] Sun User Group, SUG
かすんだ[かすんだ, kasunda] grayed
スニーダー[すにーだー, suni-da-] CNIDR
スノボル[すのぼる, sunoboru] SNOBOL
つなぎ[つなぎ, tsunagi] patch
デザイン寸法[でざいんすんぽう, dezainsunpou] design size
トークンバスネットワーク[とーくんばすねっとわーく, to-kunbasunettowa-ku] token-bus network
バスネットワーク[ばすねっとわーく, basunettowa-ku] bus network
ピアアドレシッング[ぴああどれしつんぐ, piaadoreshitsungu] peer addressing
フォント寸法[フォントすんぽう, fonto sunpou] font size
リリースノート[りりーすのーと, riri-suno-to] release notes
仮説の検定[かせつのけんてい, kasetsunokentei] hypothesis testing
厳密認証[げんみつにんしょう, genmitsuninshou] strong authentication
外寸[がいすん, gaisun] external dimensions
外形寸法[がいけいすんぼう, gaikeisunbou] external dimensions
室内[しつない, shitsunai] indoor
室内実験[しつないじっけん, shitsunaijikken] lab test, in-house test
寸法[すんぽう, sunpou] extent
寸法記入[すんぽうきにゅう, sunpoukinyuu] dimensioning
待ち行列に入れる[まちぎょうれつにいれる, machigyouretsuniireru] to enqueue
擬寸法集合体[ぎすんぽうしゅうごうたい, gisunpoushuugoutai] assumed-size aggregate
整合寸法集合体[せいごうすんぽうしゅうごうたい, seigousunpoushuugoutai] adjustable-size aggregate
文字列の長さ[もじれつのながさ, mojiretsunonagasa] length of a character string
点列入力装置[てんれつにゅうりょくそうち, tenretsunyuuryokusouchi] stroke device
独立な[どくりつな, dokuritsuna] indepedent
逐次刊行物の受入れ[ちくじかんこうぶつのうけいれ, chikujikankoubutsunoukeire] accessioning of serials
適切な権限[てきせつなけんげん, tekisetsunakengen] appropriate priviledges
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ひ, hi] Thai: พระอาทิตย์ English: sun
[ひ, hi] Thai: แสงอาทิตย์ English: sunshine
日射し[ひざし, hizashi] Thai: แดดส่อง English: sunlight
晴れる[はれる, hareru] Thai: อากาศแจ่มใส English: to be sunny
浴びる[あびる, abiru] Thai: อาบแดด English: to bask in the sun
輸出入[ゆしゅつにゅう, yushutsunyuu] Thai: การส่งออกและการนำเข้า English: export and import

sun ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอแดด[n.] (aidaēt) EN: reflected heat of the sun ; warmth of the sun FR: chaleur réfléchie du soleil [f]
อรุณ[n.] (arun) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak FR: aube [f] ; aurore [f]
อรุโณทัย[n.] (arunōthai) EN: dawn ; early morning sun FR:
อาทิตย์[n.] (āthit) EN: sun FR: soleil [m]
เบบี้ซันโรส[n. exp.] (bēbī san rō) EN: baby sun rose ; Mesembryanthemum cordifolium FR: Mesembryanthemum cordifolium
แดนอาทิตย์อุทัย[n. prop.] (Daēn Āthit ) EN: Land of the Rising Sun FR: Pays du Soleil Levant [m]
แดด[n.] (daēt) EN: sunlight ; sun ; sunshine FR: soleil [m] ; lumière du soleil [f]
แดดจ้า[n. exp.] (daēt jā) EN: glaring sun ; scorching sun ; bright sunlight FR: soleil radieux [m]
แดดจัด[n.] (daēt jat) EN: strong sunlight ; bright sunlight ; glaring sun FR:
แดดกล้า[n. exp.] (daēt klā) EN: burning sun FR:
แดดออก[xp] (daēt øk) EN: the sun comes out FR: il fait soleil
ดวงอาทิตย์[n.] (dūang āthit) EN: Sun FR: Soleil [m] ; astre solaire [m]
ดวงตะวัน[n.] (dūangtawan) EN: sun FR: Soleil [m] ; astre solaire [m]
จาตุรนต์รัศมี[n.] (jāturonrats) EN: sun FR:
จิ้งเหลนบ้าน[n. exp.] (jinglēn bān) EN: East Indian brown mabuya ; Many-lined sun skink ; Many-striped skink ; Common sun skink ; Golden skink ; Eutropis multifasciata FR: Eutropis multifasciata
กะโล่[n.] (kalō) EN: sun helmet ; topee ; pith helmet FR:
กันแดด[v.] (kandaēt) EN: protect from the sun ; shield from the sun FR:
โค[n.] (khō) EN: Sun FR: soleil [m]
คุณนายตื่นสาย [n. exp.] (khunnāi teū) EN: purslane ; pussley ; rose mose ; sun plant ; eleven-o'clock FR:
กลางแดด[adv.] (klāng daēt) EN: in the sun FR: au soleil
กลด[n.] (klot) EN: halo ; ring around the sun ; ring around the moon ; FR: halo [m]
กรำแดด[v. exp.] (kram daēt) EN: be exposed to the sun FR:
ไม่มีอะไรใหม่ในโลกนี้[xp] (mai mī arai) EN: there is nothing new under the sun FR: il n'y a rien de nouveau sous le soleil ; rien de nouveau sous le soleil
หมีคน[n. exp.] (mī khon) EN: Malayan sun bear ; Honey bear ; Ursus malayanus FR: Ursus malayanus
หมีหมา[n. exp.] (mī mā) EN: Malayan sun bear ; Honey bear ; Ursus malayanus FR: Ursus malayanus
หมวกกันแดด[n. exp.] (mūak kandaē) EN: sun helmet FR:
มุมศูนย์องศา[n. exp.] (mum sūn ong) EN: null angle ; zero angle FR: angle nul [m]
น้ำขึ้นให้รีบตัก[v. exp.] (nāmkheun ha) EN: make hay while the sun shines ; get while the getting is good ; get out while the getting is good FR: profiter de l'opportunité
ภากร[n.] (phākøn) EN: sun FR:
พันแสง[n.] (phansaēng) EN: Sun FR:
ภาณุ[n.] (phānu) EN: light ; sun FR:
ภาณุมาศ[n.] (phānumāt) EN: sun FR:
ภาสกร[n.] (phātsakøn) EN: sun FR:
ผึ่ง[v.] (pheung) EN: air ; dry in the sun FR: sécher au vent ; sécher au soleil
ผึ่งแดด[v. exp.] (pheung daēt) EN: dry in the sun FR: sécher au soleil
ผิงแดด[v. exp.] (phing daēt) EN: warm oneself in the sun ; sun oneself FR: se réchauffer au soleil
พระอาทิตย์[n. prop.] (Phra-Āthit) EN: sun FR: Soleil [m] ; soleil [m]
ประภากร[n.] (praphākøn) EN: sun FR:
ประเทศอาทิตย์อุทัย[n. exp.] (prathēt āth) EN: the Land of the Rising Sun FR: le pays du soleil levant
ราหุ ; ร่าหุ์ ; ราหู[n. prop.] (Rāhu ; Rā ;) EN: Rahu (the demon who swallows up the Sun and the Moon) ; the demon who causes eclipses FR:

sun ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Morgensonne {f}morning sun
Sonnenschutz {m}protection against the sun
Abendsonne {f}setting sun
Sonnencreme {f}sun cream; sun lotion; sunblocker; sunscreen
Sonnenlicht {n} | das grelle Sonnenlichtsunlight | the glare of the sun
Abendhimmel {n}sunset sky
Ablehnung {f}; Zurückweisung
Anpassung {f} | Anpassungen
Adapter {m}; Anpassungseinrichtung
Adaptronik {f}; Anpassungstechnik
Adaptation {f}; Anpassung
Adhäsion {f}; Verwachsung
Einstellbereich {m}; Anpassungsbereich
Akathisie {f}; dauernde Bewegungsunruhe
Beihilfe {f} | Beihilfe für Erwerbsunfähigeallowance | disability living allowance
Amaninektarvogel {m} [ornith.]Amani Sunbird
Amethystsonnennymphe {f} [ornith.]Amethyst-throated Sunangel
Amethystglanzköpfchen {n} [ornith.]Amethyst Sunbird
Andromedadrossel {f} [ornith.]Sunda Ground Thrush
Angolanektarvogel {m} [ornith.]Oustalet's White-bellied Sunbird
Ansatz {m}; Auffassung
Montageanleitung {f}; Montageanweisung
Bemessungsgrundlage {f} | die Bemessungsgrundlage überschreitenassessment basis | to exceed the assessment basis
Anweisung {f}; Zuweisung
Anpassung {f} | neue Anpassung
Ast {m} (im Holz) | gesunder, verwachsener Ast (im Holz)knot | sound knot
Bannermannektarvogel {m} [ornith.]Bannerman's Sunbird
Elfennektarvogel {m} [ornith.]Beautiful Sunbird
Erpressung {f} | Erpressungen
Filialleiter {m}; Niederlassungsleiter
Buntbauch-Nektarvogel {m} [ornith.]Anchieta's Sunbird
Mittelabschirmung {f} | Mittelabschirmung einer Fassungcentre shield; center shield [Am.] | centre shield of a socket
Kraftfahrzeugschein {m}; Kraftfahrzeugzulassungsschein
Ceylonnektarvogel {m} [ornith.]Purple-rumped Sunbird
Abschirmhalterung {f} [electr.] | Abschirmhalterung einer Fassungshield latch | shield latch of a socket
Staatsverfassung {f} | Staatsverfassungen
Rechtsstaat {m} (mit Verfassung)constitutional state
Erfüllung {f} von Lösungsbedingungenconstraint satisfaction
Kupfernektarvogel {m} [ornith.]Coppery Sunbird
Senkkerbnagel {m}countersunk grooved pin; notched nail

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sun
Back to top