ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sauce

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sauce*, -sauce-

sauce ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sauce (n.) น้ำปรุงรส See also: ซอส, น้ำจิ้ม
sauce (vt.) ใส่เครื่องปรุงรส Syn. appetizer, flavoring, seasoning
saucepan (n.) กระทะท้องแบนที่มีฝาปิดและด้ามถือ Syn. stewpan, pot, vessel
saucer (n.) จานรอง Syn. small bowl
saucerlike (adj.) เหมือนจานรอง
English-Thai: HOPE Dictionary
sauce(ซอส) n. น้ำชูรส,น้ำปรุงรส,น้ำปลา,น้ำจิ้ม,เครื่องชูรส,เครื่องปรุงแต่ง,ซีอิ้ว,ผลไม้ตุ๋น,ผักที่ใช้กินกับเนื้อ,เหล้าแรงสูง. vt. ใส่น้ำชูรส,ใส่เครื่องปรุงแต่ง, Syn. condiment,relish
sauce panกะทะท้องแบนยาวที่มีฝาปิดแลด้ามถือ
saucer(ซอ'เซอะ) n. ชามกลมตื้นและเล็ก,ชามรองถ้วย
English-Thai: Nontri Dictionary
sauce(n) น้ำซอส,น้ำจิ้ม,น้ำปรุงรส
saucepan(n) กระทะ
saucer(n) จานรองแก้ว,จานรองถ้วย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sauce industryอุตสาหกรรมซอส [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำยา (n.) chili sauce made of fish
เจี๋ยน (n.) fried fish with sweet sauce and trimmings
ซอส (n.) sauce
น้ำจิ้ม (n.) sauce See also: dip Syn. น้ำปรุงรส
น้ำปรุงรส (n.) sauce See also: dip
จานรอง (n.) saucer See also: small dish
จานรองถ้วย (n.) saucer Syn. จานรองแก้ว, ที่รองถ้วย
จานรองแก้ว (n.) saucer Syn. ที่รองถ้วย
ที่รองถ้วย (n.) saucer Syn. จานรองแก้ว
กุ้งแช่น้ำปลา (n.) shrimp in fish sauce
ข้าวตังหน้าตั้ง (n.) spicy sauce
จานบิน (n.) flying saucer See also: Unidentified Flying Objects, UFO Syn. จานผี
จานผี (n.) flying saucer See also: unidentified flying objects, UFO Syn. จานบิน
ฉู่ฉี่ (n.) a king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce
น้ำปลา (n.) fish sauce
หน้าตั้ง (n.) spicy sauce Syn. ข้าวตังหน้าตั้ง
อ่อง (n.) kind of chilly sauce
เหมือด (n.) finely cut vegetables eating with Thai vermicelli and curry sauce See also: chopped banana flowers
น้ำพริก (n.) chili sauce See also: chili paste, pepper sauce
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell Michael not to let the sauce stick. Keep stirring it.บอกไมเคิลอย่าให้ซอสแข็งตัว คอยคนไว้
I want you to be happy. Would you like Smiley Sauce with that?ผมอยากให้คุณรู้สึกดี รับสไมล์ลีย์ซอสเพิ่มมั้ยครับ
A little starchy, but keep the sauce light...ให้เหนียวๆ หน่อย แต่ให้นํ้าจิ้มใสๆ หน่อย...
Now we add a dash of "cachaca," which will allow the sauce to caramelize.เหยาะบรั่นดีคาชาก้า ซึ่งจะทำให้ซ้อสเป็นสีคาราเมล
Get a little sauce on your coat and look,เหยาะซีอิ้วบนเสื้อโค้ทคุณสิแล้วลองดู
I'm going to start eating less soy sauce so it won't stain the baby too darkแม่คงต้องเพลาๆ ลงหน่อย เดี๋ยวลูกออกมาตัวดำปี๋
Do you prefer soy sauce or regular sauce with your croquettes?ฉันชอบกินโครเกต์กับซอสถั่วนะ เธอเติมซอสถั่วหรือ
You just drank all the soy sauce in here. That's the strong stuff!แกเพิ่งกินซีอิ๊วในนั้นไป มันจะแย่เอานะ!
Forget it, it looks like soy sauce lt's like a sodaเมินซะเถอะ หน้าตายังกับซีอิ๊ว ไม่หรอก เหมือนน้ำมะเน็ดมากกว่า
Don't come, you jerk! Drink soy sauce and die!อย่ามาเชียวนะยายป้าเพี้ยน ไปกินน้ำซีอิ๊วตายซะไป!
I'm starving as it is, so I'd love to slit your stomach and slather some sauce on it with the meat from your thighs and gobble it up with some fried eggs and ketchup...ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว จนอยากแหวะท้องคุณ แล้วเอาซ๊อสทา พร้อมเนื้อตรงท้อนขาเธอ
But Only If I Can Take The Cranberry Sauce Out Of The Can.เพียงแต่... ผมชอบแบบที่มีแครนเบอรี่นะ

sauce ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凉拌[liáng bàn, ㄌㄧㄤˊ ㄅㄢˋ, 凉拌 / 涼拌] salad with dressing; cold vegetables dressed with sauce (e.g. cole slaw)
底汁[dǐ zhī, ㄉㄧˇ ㄓ, 底汁] stock (cooking); base (of sauce or gravy)
烤肉酱[kǎo ròu jiàng, ㄎㄠˇ ㄖㄡˋ ㄐㄧㄤˋ, 烤肉酱 / 烤肉醬] barbecue sauce
烧烤酱[shāo kǎo jiàng, ㄕㄠ ㄎㄠˇ ㄐㄧㄤˋ, 烧烤酱 / 燒烤醬] barbecue sauce
调味汁[tiáo wèi zhī, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄓ, 调味汁 / 調味汁] dressing; sauce
飞碟[fēi dié, ㄈㄟ ㄉㄧㄝˊ, 飞碟 / 飛碟] flying saucer; frisbee
香蒜酱[xiāng suàn jiàng, ㄒㄧㄤ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧㄤˋ, 香蒜酱 / 香蒜醬] garlic sauce; pesto
极辣的辣椒酱[jí là de là jiāo jiàng, ㄐㄧˊ ㄌㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄌㄚˋ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄤˋ, 极辣的辣椒酱 / 極辣的辣椒酱] hot chili sauce; Tabasco sauce
番茄酱[fān qié jiàng, ㄈㄢ ㄑㄧㄝˊ ㄐㄧㄤˋ, 番茄酱 / 番茄醬] ketchup; tomato sauce
腌汁[yān zhī, ㄧㄢ ㄓ, 腌汁 / 醃汁] marinade (sauce)
拌面[bàn miàn, ㄅㄢˋ ㄇㄧㄢˋ, 拌面] noodles served with soy sauce; sesame butter etc
蚝油[háo yóu, ㄏㄠˊ ㄧㄡˊ, 蚝油 / 蠔油] oyster sauce
豪油[háo yóu, ㄏㄠˊ ㄧㄡˊ, 豪油] oyster sauce; correct spelling 蚝油
虾油[xiā yóu, ㄒㄧㄚ ㄧㄡˊ, 虾油 / 蝦油] prawn sauce
辣椒酱[là jiāo jiàng, ㄌㄚˋ ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄤˋ, 辣椒酱 / 辣椒醬] red pepper paste; chili sauce
沙爹[shā diē, ㄕㄚ ㄉㄧㄝ, 沙爹] satay (sauce)
沙爹酱[shā diē jiàng, ㄕㄚ ㄉㄧㄝ ㄐㄧㄤˋ, 沙爹酱 / 沙爹醬] satay sauce
小碟子[xiǎo dié zi, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄧㄝˊ ㄗ˙, 小碟子] saucer
平底锅[píng dǐ guō, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄧˇ ㄍㄨㄛ, 平底锅 / 平底鍋] saucepan
麻醬[má jiàng, ㄇㄚˊ ㄐㄧㄤˋ, 麻醬] sesame paste (sauce)
酱油[jiàng yóu, ㄐㄧㄤˋ ㄧㄡˊ, 酱油 / 醬油] soy sauce
不明飞行物[bù míng fēi xíng wù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ ˋ, 不明飞行物 / 不明飛行物] unidentified flying object (UFO); flying saucer

sauce ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking)
オイスターソース[, oisuta-so-su] (n) oyster sauce
おかか[, okaka] (n) finely chopped katsuobushi, sometimes with soy sauce
おじや[, ojiya] (n) (See 雑炊) rice gruel containing vegetables, fish, etc., and seasoned with miso or soy sauce
オランデーズソース[, orande-zuso-su] (n) sauce Hollandaise
お浸し;御浸し[おひたし, ohitashi] (n) boiled greens in bonito-flavoured soy sauce (vegetable side dish)
カキ油;牡蠣油[カキあぶら(カキ油);かきあぶら(牡蠣油), kaki abura ( kaki abura ); kakiabura ( kaki abura )] (n) (See オイスターソース) oyster sauce
カクテルソース[, kakuteruso-su] (n) cocktail sauce
カラメルソース[, karameruso-su] (n) caramel sauce
カレーソース[, kare-so-su] (n) curry sauce
クランベリーソース[, kuranberi-so-su] (n) cranberry sauce
スパゲッティミートソース[, supagetteimi-toso-su] (n) spaghetti with meat sauce
タバスコ[, tabasuko] (n) Tabasco; jalapeno sauce; pepper sauce
チキン南蛮[チキンなんばん, chikin nanban] (n) fried chicken with vinegar and tartar sauce
チャンジャ[, chanja] (n) salted Pacific cod entrails in spicy sauce
ちり[, chiri] (n) (See ちり鍋) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce
チリソース[, chiriso-su] (n) chili sauce
ハードソース[, ha-doso-su] (n) hard sauce
バーベキューソース[, ba-bekyu-so-su] (n) barbecue sauce; BBQ sauce
ビネグレットソース[, binegurettoso-su] (n) vinaigrette sauce
ボンゴレ;ヴォンゴレ[, bongore ; vongore] (n) clam sauce pasta (ita
ポン酢(ateji)[ポンず, pon zu] (n) (1) (See ポンス・1) juice pressed from a bitter orange; (2) (abbr) (See ポン酢醤油) ponzu (Japanese sauce made primarily of soy sauce and citrus juice)
ポン酢醤油[ポンずしょうゆ, pon zushouyu] (n) ponzu (Japanese sauce made primarily of soy sauce and citrus juice)
レトルト[, retoruto] (n) (1) {food} retort; sealed plastic pouch typically containing ready-made sauce or stew; boil-in-the-bag; (2) {chem} retort (dut
わさび醤油;山葵醤油[わさびじょうゆ, wasabijouyu] (n) soy sauce flavoured with grated wasabi (used for sashimi, etc.)
伽羅蕗[きゃらぶき, kyarabuki] (n) stalks of butterbur boiled in soy sauce
南蛮漬け;南蛮漬[なんばんづけ, nanbanduke] (n) roasted or deep-fried fish or meat, marinated in a spicy sauce
塩汁;醢汁[しょっつる, shottsuru] (n) (See 魚醤油) salted and fermented fish sauce from Akita
塩汁鍋[しょっつるなべ, shottsurunabe] (n) (See 塩汁・しょっつる) pot dish with white flesh fish and shottsuru sauce (Akita regional dish)
塩煎餅[しおせんべい, shiosenbei] (n) rice cracker seasoned with soy sauce
専科[せんか, senka] (n) (1) specialized course; specialised course; (2) something that is specialized for a certain field or application (e.g. a sauce specially made for zaru soba)
担々麺;担担麺;タンタン麺;坦々麺(iK);坦坦麺(iK)[タンタンめん;タンタンメン, tantan men ; tantanmen] (n) Szechuan dish of noodles covered with a sauce of sesame paste and chili oil (chi
棒鱈[ぼうだら, boudara] (n) dried codfish soaked in water for few days, and cooked almost to dryness in soy sauce and water (Kyoto speciality)
汁だく;液だく[つゆだく, tsuyudaku] (adj-no,n) (uk) soupy; containing more broth or sauce than usual (of gyudon, etc.)
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf,n) (1) {food} soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce
海老チリ[えびチリ;エビチリ, ebi chiri ; ebichiri] (n) (uk) (abbr) (abbr. of 海老のチリソース煮) stir-fried shrimp in chili sauce
照り焼き;照焼き(io);照焼(io)[てりやき, teriyaki] (n) teriyaki (meat or fish marinated in sweet soy sauce and broiled)
盛りそば;盛り蕎麦[もりそば, morisoba] (n) (uk) chilled soba served on a dish (often on a wicker basket or in a shallow steaming basket) with dipping sauce
胡麻垂れ[ごまだれ, gomadare] (n) sesame sauce
蒲焼き;かば焼き;蒲焼[かばやき, kabayaki] (n) loach or eel dipped and broiled in soy-based sauce
Japanese-English: COMDICT Dictionary
円盤[えんばん, enban] disk, flying saucer, platter

sauce ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาร์บีคิวซอส ; ซอสบาร์บีคิว[n. exp.] (bābīkhiu sø) EN: barbecue sauce FR:
ฉู่ฉี่[n.] (chūchī) EN: king of curry cooked with fried fish or pork served with a spicy sauce ; fish curry FR: poisson frit pimenté [m]
แจ่ว[n.] (jaēo) EN: spicy dip ; spice mixture FR: sauce pimentée [f]
เจี๋ยน[n.] (jīen) EN: fried fish with sweet sauce and ginger FR:
ไข่ลูกเขย[n. exp.] (khai lūkkho) EN: boiled egg fried in a sweet sauce FR:
ขนมจีนน้ำยา[n. exp.] (khanomjīn n) EN: vermicelli mixed with fish soup ; rice vermicilli with fish sauce ; noodles with fish curry FR:
ข้าวหน้าไก่[n. exp.] (khāo nā kha) EN: chicken with sauce over rice FR: riz au poulet [m]
ข้าวราดหน้า[xp] (khāo rāt nā) EN: rice with meat or vegetables on top ; rice topped with meat and vegetables FR: riz en sauce [m]
ข้าวราดหน้าไก่[xp] (khāo rāt nā) EN: chicken in sauce on rice FR:
ข้าวซอยไก่[n. exp.] (khāosøi kai) EN: Northern style curried noodle soup with chicken ; egg noodles with chicken curry sauce FR:
เกรอะน้ำปลา[v. exp.] (kroe nāmplā) EN: filter fish sauce FR:
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า[n. exp.] (kuaytīo rāt) EN: FR: pâtes en sauce [fpl]
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหมู[n. exp.] (kuaytīo rāt) EN: fried noodles with gravy sauce FR:
กุ้งแช่น้ำปลา[n. exp.] (kung chaē n) EN: shrimp in fish sauce FR:
กุ้งผัดกับซอส[xp] (kung phat k) EN: shrimp in sauce FR:
หลน[n.] (lon) EN: sauce or condiment to be eaten with vegetables FR: assaisonnement pour crudités [m]
หลนแฮม[xp] (lon haēm) EN: coconut ham sauce FR:
หลนเต้าเจี้ยว[xp] (lon taojīo) EN: coconut milk and fermented soya bean sauce FR:
มะม่วง-น้ำปลาหวาน[xp] (mamūang–nām) EN: mango with sweet fish sauce FR:
มายองเนส[n.] (māyøng-nēs ) EN: mayonnaise FR: mayonnaise [f] ; sauce mayonnaise [f]
เมี่ยงก๋วยเตี๋ยว = เมี่ยงก๊วยเตี๋ยว [n. exp.] (mīeng kuayt) EN: roll with vegetable and sweet chilli sauce FR:
น้ำจิ้ม[n.] (nāmjim) EN: sauce ; dip FR:
น้ำจิ้มไก่[n. exp.] (nāmjim kai) EN: chicken dipping sauce FR:
น้ำจิ้มข้าวมันไก่[n. exp.] (nāmjim khāo) EN: Thai chicken rice sauce FR:
น้ำจิ้มลูกชิ้น[n. exp.] (nāmjim lūkc) EN: meatball sauce ; fishball sauce FR: boulette de viande [f] ; boulette de poisson [f]
น้ำจิ้มสุกี้[n. exp.] (nāmjim sukī) EN: suki sauce FR:
น้ำมันหอย[n. exp.] (nāmman høi) EN: oyster sauce FR: sauce d'huîtres [f]
น้ำพริก[n. exp.] (nāmphrik) EN: chilli sauce ; spice mixture ; chili paste ; pepper sauce FR: sauce pimentée [f]
น้ำพริกกะปิ[n. exp.] (nāmphrik ka) EN: shrimp paste chilli sauce ; shrimp paste chili sauce (Am.) : shrimp paste chilli dip ; shrimp paste chili dip (Am.) FR:
น้ำพริกกะปิผักสด [n. exp.] (nāmphrik ka) EN: shrimp paste chilli sauce with fresh vegetables FR:
น้ำพริกลงเรือและหมูหวาน[xp] (nāmphrik lo) EN: sweet pork with hot pepper sauce FR:
น้ำพริกมะขาม[n. exp.] (nāmphrik ma) EN: tamarind chili sauce FR:
น้ำพริกมะขามเปียก[n. exp.] (nāmphrik ma) EN: spicy tamarind dipping sauce FR:
น้ำพริกปลา[n. exp.] (nāmphrik pl) EN: fish chilli sauce FR:
น้ำพริกปลาร้า[n. exp.] (nāmphrik pl) EN: fermented fish sauce FR:
น้ำพริกปลาทู[n. exp.] (nāmphrik pl) EN: mackerel chili sauce FR:
น้ำพริกปลาย่าง[n. exp.] (nāmphrik pl) EN: grilled fish chili sauce FR:
น้ำพริกศรีราชา[n. exp.] (nāmphrik Sī) EN: spicy orange-red sauce FR: sauce rouge de Sri Ratcha [f]
น้ำพริกตาแดง[n. exp.] (nāmphrik tā) EN: red chili sauce FR:
น้ำปลา[n.] (nāmplā) EN: fish sauce ; fish soy FR: sauce de poisson [f]

sauce ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Basilikumrahmsauce {f} [cook.]basil cream sauce
Minzsoße {f} [cook.]mint sauce
Senfsoße {f} [cook.]mustard sauce
Remoulade {f}tartar sauce
Soße {f}; Sauce
Sojasoße {f}soy sauce
Vanillesoße {f} [cook.]vanilla sauce
Apfelmus {n}applesauce
Ketchup {m}; Tomatensauce
Sammeltasse {f}ornamental cup, saucer and plate
Soßenbinder {m} [cook.]sauce thickener

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sauce
Back to top