ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stay*, -stay-

stay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stay (vi.) พักอยู่ See also: อาศัยอยู่, ค้างอยู่, ยังอยู่ Syn. linger, sojourn
stay abreast of (phrv.) รักษาระดับเดียวกับ See also: อยู่ระดับเดียวกับ Syn. keep abreast of
stay ahead (phrv.) อยู่นำหน้า Syn. move ahead
stay ahead of (phrv.) พยายามล่วงหน้าไปก่อน See also: อยู่นำหน้าไว้ Syn. be ahead of, get ahead of, remain ahead of
stay alive (vi.) คงอยู่ See also: อยู่, ยังคงดำเนินต่อไป
stay at (phrv.) อยู่ด้านหลังของ (สถานที่) Syn. remain at, stop at
stay away (phrv.) ไม่มา See also: ขาด Syn. be away, keep away, remain away, stop away
stay away from (phrv.) อยู่ห่างจาก See also: อยู่ห่าง, อยู่ให้ห่าง Syn. be off, keep away from
stay back (phrv.) อยู่ให้ห่างจาก
stay behind (phrv.) ยังตามมาทีหลัง See also: ตามหลังมา Syn. keep behind, remain behind
stay behind (phrv.) ยังอยู่ต่อ See also: ยังอยู่หลังจาก Syn. keep in
stay by (phrv.) อยู่ใกล้กับ See also: ยังอยู่ข้าง, อยู่เคียงข้าง Syn. cling onto, cling to, keep by, stick to
stay clear of (phrv.) หลีกเลี่ยง Syn. keep clear of, remain clear of, steer clear of
stay cool (phrv.) เย็นต่อไป See also: ยังคงเย็นอยู่ Syn. keep cool, remain cool
stay cool (phrv.) ใจเย็นไว้ See also: อย่าตื่นเต้น, สงบใจไว้
stay down (phrv.) ยังอยู่ระดับต่ำ See also: อยู่ต่ำกว่า Syn. keep down, remain down, stop down
stay for (phrv.) อยู่เป็นแขกรับเชิญใน (ช่วงเวลา) See also: อยู่ในช่วง, พักอยู่ในช่วง Syn. stop for
stay in (phrv.) ยังอยู่ใน (ตำแหน่ง) Syn. stop in
stay in (phrv.) ยังอยู่ภายใน See also: อยู่ด้านใน Syn. keep in
stay in (phrv.) (ไฟ) ยังติดอยู่ See also: (ไฟ) ยังเผาไหม้อยู่ Syn. keep in
stay in (phrv.) ยังประท้วงต่อ See also: ยังคัดค้านต่อ
stay in (phrv.) ยังอยู่ใน (สถานที่) Syn. be in, keep in, remain in, stick in, stop in
stay in (phrv.) อยู่ใน (สภาพ) Syn. get into
stay in contact with (idm.) ยังติดต่อกับ See also: ยังพบปะกับ Syn. keep in, remain in, put in
stay in office (idm.) ยังควบคุมได้ (มักใช้ในทางการเมือง) See also: ยังอยู่ในอำนาจ Syn. remain in
stay in power (idm.) ยังควบคุมได้ (มักใช้ในทางการเมือง) See also: ยังอยู่ในอำนาจ Syn. remain in
stay in sight of (idm.) ยังมองเห็นได้จาก (สถานที่)
stay in touch with (idm.) ยังติดต่อกับ See also: ยังพบปะกับ Syn. keep in, remain in, put in
stay indoors (phrv.) ยังอยู่ด้านใน See also: อยู่ภายใน Syn. keep in
stay loose (sl.) สงบสติไว้ See also: ใจเย็นๆ
stay off (phrv.) อยู่ห่างจาก See also: เลี่ยงจาก, หลีกจาก Syn. get off, keep off
stay on (phrv.) ยังอยู่บน Syn. stick on, stop on
stay on (phrv.) ยังเดินทางในทิศทาง Syn. be on, keep on, remain on
stay open (phrv.) ยังเปิดค้างอยู่ Syn. leave open
stay open (phrv.) ยังเปิดอยู่ (ร้านค้า) See also: เปิดขาย, เปิดบริการ Syn. be open, keep open, remain open, stop open
stay out (phrv.) ยังคงอยู่ด้านนอก See also: ยังอยู่ข้างนอก Syn. keep out, stop out
stay out of (phrv.) ยังคงอยู่ด้านนอกของ Syn. keep out of, stop out of
stay over (phrv.) พักอยู่ที่ Syn. stop off, stop over
stay put (idm.) ไม่ขยับ See also: ไม่ย้าย, ไม่เคลื่อนที่
stay put (phrv.) ยังอยู่ที่
English-Thai: HOPE Dictionary
stay(สเท) vi. อยู่,พักอยู่,คงอยู่,ยืนหยัด. vt. หยุด,ยั้ง,ควบคุม,สกัด,หน่วงเหนี่ยว,คอย,สนับสนุน n. การอยู่,การพักอยู่,การหยุดอยู่,การค้างอยู่,การเลื่อนการพิจารณา,สิ่งค้ำ,เครื่องค้ำ,สิ่งยึด,เครื่องรัดหน้าท้องหญิง,เชือกโยง,เสื้อในรัดรูป,แกงแนง, stays เครื่องวัดลำตัวผู้หญิง
stayer(สเท'เออะ) n. ผู้อยู่,ผู้ค้าง,ผู้ยืนหยัด,ผู้ค้ำจุน,ผู้สนับสนุน,ผู้มีความอดทน,สัตว์ที่มีความทรหดอดทน,สิ่งที่ยับยั้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
stay(n) การหยุด,การพัก,เครื่องค้ำจุน,การเลื่อนการพิจารณา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stayงด, พัก, หยุด, ทุเลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค้าง (v.) stay See also: lodge, stay overnight, spend the night, lodge for a night, pass the night, put up for the night Syn. ค้างคืน, ค้างแรม, พักแรม
พัก (v.) stay See also: rest, take a vacation Syn. อาศัย
พักพิง (v.) stay See also: live, dwell Syn. พัก, อยู่, อาศัย
พักอาศัย (v.) stay See also: live, reside Syn. พัก, อาศัย, อยู่อาศัย, อาศัยอยู่
พักแรม (v.) stay See also: lodge, stay overnight, spend the night, lodge for a night, pass the night, put up for the night Syn. ค้างคืน, ค้างแรม, ค้าง
ระโยง (n.) stay See also: rigging
สายระยาง (n.) stay Syn. สายระโยง, สายระโยงระยาง
สายระโยง (n.) stay Syn. สายระยาง
สายระโยงระยาง (n.) stay Syn. สายระโยง
อยู่ (v.) stay See also: live, dwell Syn. พัก, อาศัย
อาศัยอยู่ (v.) stay See also: live, reside Syn. พัก, อาศัย, อยู่อาศัย
อยู่โยง (v.) stay at home See also: stay alone while the others are gone
อยู่ห่างๆ (v.) stay away Syn. อยู่ไกลๆ, ออกห่าง
อยู่ไกลๆ (v.) stay away Syn. ออกห่าง
เริศร้าง (v.) stay away See also: part
ออกห่าง (v.) stay away from Syn. เลี่ยง, ปลีกตัว
จำพรรษา (v.) stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent See also: stay in the Buddhist temple during the rainy season
ค้างคืน (v.) stay overnight See also: spend the nigh, lodge for a night, pass the night, put up for the night Syn. ค้าง, พักแรม, พักอาศัย, อาศัยอยู่, พักอยู่, ค้างแรม
ค้างแรม (v.) stay overnight See also: spend the night lodge for a night, pass the night, put up for the night Syn. พักแรม
ประทับแรม (v.) stay overnight See also: be in residence Syn. ค้างคืน, พักแรม, ค้างแรม, หยุดพัก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Will you stay there for long?คุณจะอยู่ที่นั่นนานไหม
I usually stay home in my free timeฉันมักจะอยู่ที่บ้านในเวลาว่าง
So most of the rainy day I stay at homeดังนั้นวันที่ฝนตกส่วนใหญ่ฉันจะพักอยู่ที่บ้าน
How long will you stay with your family?คุณจะอยู่กับครอบครัวของคุณนานแค่ไหน?
I'd rather stay home and watch TVฉันอยากจะอยู่บ้านและดูทีวีนะ
You can't stay here! Get out of here!คุณอยู่ที่นี่ไม่ได้นะ ออกไปจากที่นี่
You can stay as long as you wantคุณสามารถอยู่ที่นี่นานเท่าที่คุณต้องการ
You can either stay or leaveคุณสามารถอยู่หรือไปก็ได้ทั้งนั้น
I hope you enjoy your stay with usฉันหวังว่าคุณจะชอบที่ได้มาพักอยู่กับเรา
You're welcome to stay with us next timeยินดีต้อนรับคุณมาพักกับพวกเราอีกคราวหน้า
You can stay as long as you want!คุณสามารถอยู่ได้นานเท่าที่คุณต้องการ
Tomorrow, you will stay home and mend the nets?พรุ่งนี้เธอจะอยู่ที่บ้านและซ่อมแหใช่ไหม?
He doesn't stay here no moreเขาไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้ว
The best idea right now is to stay in their homesความคิดที่ดีที่สุดในตอนนี้คือให้พวกเขาอยู่กับบ้าน
We have to ask you to stay calmเราต้องขอร้องให้พวกคุณอยู่อย่างสงบ
Why don't you pack some things and come stay with me?ทำไมคุณไม่เก็บของบางอย่างและไปอยู่กับฉัน?
Can we stay a couple more minutes?เราจะอยู่ต่ออีกสักหน่อยได้ไหม?
Try to stay calmพยายามสงบหน่อย
I'd love to stay here chattingฉันอยากจะอยู่พูดคุยที่นี่
You'd better stay out of my sight!นายควรจะอยู่ห่างๆ จากสายตาฉันหน่อย
If I don't stay here, my dream will never come trueถ้าผมไม่ได้อยู่ที่นี่ ความฝันของผมก็จะไม่มีวันเป็นจริงขึ้นมา
Don't you wanna stay a bit longer?คุณไม่อยากอยู่นานขึ้นอีกสักนิดหนึ่งหรือ
I've changed my mind, we'll stay here a little longerฉันเปลี่ยนใจแล้วล่ะ ฉันจะอยู่ที่นี่อีกสักหน่อย
You'd better not do anything and stay home todayวันนี้นายไม่ควรทำอะไรและอยู่ที่บ้านจะดีกว่า
I can't stay still at a time like this!ฉันจะอยู่เฉยๆ ในเวลาอย่างนี้ไม่ได้หรอก
I stayed and did some extra workฉันอยู่ที่ทำงานและทำงานพิเศษบางอย่าง
How long have you stayed here?คุณอยู่ที่นี่มานานแค่ไหน
She stayed by my sideเธออยู่เคียงข้างผม
We got a place to stayพวกเราได้ที่อยู่แล้ว
The longer you stay, the harder it is to leaveยิ่งคุณอยู่นานก็ยิ่งยากจะจากไป
I stayed home and cleaned my roomฉันอยู่ที่บ้านและทำความสะอาดห้อง
They insisted on staying rather than goingพวกเขายืนกรานที่จะอยู่มากกว่าไป
Can you recommend somewhere to stay?คุณช่วยแนะนำสถานที่พักบางแห่งหน่อยได้ไหม?
We would love you to come and stayพวกเราอยากให้คุณมาพักด้วย
I don't know how much longer I can afford to stayฉันไม่รู้ว่าฉันจะใช้จ่ายเพื่อพักที่นี่ได้อีกนานแค่ไหน
He's staying in our house as my personal guestเขาจะพักอยู่ที่บ้านเราในฐานะแขกส่วนตัวของฉัน
You stayed in bed all day?คุณนอนอยู่บนเตียงทั้งวันเลยหรือ?
There's no point in staying here any longerเปล่าประโยชน์น่าที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปอีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't make it alone. You'll have to stay with me.ฉันบินคนเดียวไม่ไหว นายต้องไปกับฉัน
You men, stay right here.พวกผู้ชาย อยู่ที่นี่
But I'd like to know how long he's going to stay here.แต่ฉันมีวิธี เขาจะอยู่ที่นี่
And they'll stay until you sign.และพวกเขาจะไม่ไปไหนถ้าคุณไม่ลงนาม
The water's so warm here that I could stay in all day.น้ำที่นี่อุ่น ฉันอยู่ได้ทั้งวันเลย
Why don't you stay here a while and rest?ทําไมไม่นอนพักที่นี่สักครู่...
You've nothing to stay for.คุณไม่มีอะไรให้ต้องอยู่ต่อ
She took a flat in London, and she'd stay away for days at a time.หล่อนซื้อเเฟลตที่ลอนดอน เเละไปอยู่ที่นั่นทีละหลายๆ วัน
Now Max and that dear little bride of his will be able to stay on at Manderley and live happily ever after.เเล้วตอนนี้เเม็กซ์กับเจ้าสาวน้อยๆ ของเขา ก็จะเสวยสุขที่เเมนเดอเลย์ไปตลอดกาล
Yeah, you're doin' great. Just great, fella. You stay in there and pitch.ใช่คุณกำลัง doin 'ที่ดี เพียงแค่ดีหนุ่ม, คุณจะอยู่ในที่นั่นและสนาม
But if anyone votes not guilty, we'll stay here and talk it out.แต่ถ้าทุกคนลงมติไม่ผิดเราจะอยู่ที่นี่และพูดมันออกมา
You stay with them.คุณอยู่กับพวกเขา โปรดจำไว้ว่านานแค่ไหน

stay ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任凭风浪起,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, 任凭风浪起,稳坐钓鱼台 / 任憑風浪起,穩坐釣魚臺] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis
不动声色[bù dòng shēng sè, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄙㄜˋ, 不动声色 / 不動聲色] maintain one's composure; stay calm and collected; not turn a hair; not bat an eyelid
停留[tíng liú, ㄊㄧㄥˊ ㄌㄧㄡˊ, 停留] stay somewhere temporarily; stop over
昏迷不醒[hūn mí bù xǐng, ㄏㄨㄣ ㄇㄧˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˇ, 昏迷不醒] stay unconcious
栖身[qī shēn, ㄑㄧ ㄕㄣ, 栖身 / 棲身] stay at; live in (temporarily)
熬夜[áo yè, ㄠˊ ㄧㄝˋ, 熬夜] stay up late or all night
缓刑[huǎn xíng, ㄏㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, 缓刑 / 緩刑] stay of execution
逗留[dòu liú, ㄉㄡˋ ㄌㄧㄡˊ, 逗留] stay at; stopover at
避实就虚[bì shí jiù xū, ㄅㄧˋ ㄕˊ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩ, 避实就虚 / 避實就虛] stay clear of the enemy's main force and; strike at his weak points
既来之,则安之[jì lái zhī, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, ze2 an1 zhi1, 既来之,则安之 / 既來之,則安之] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as
下榻[xià tà, ㄒㄧㄚˋ ㄊㄚˋ, 下榻] to stay ( at a hotel etc during a trip)
栖息[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, 栖息 / 棲息] to stay (for a rest); dwelling; perch (of birds)
梁木[liáng mù, ㄌㄧㄤˊ ㄇㄨˋ, 梁木] beam; rafter; lintel; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state)
[dāi, ㄉㄞ, 呆] foolish; stupid; no expression; stay
[liú, ㄌㄧㄡˊ, 留] leave (message); to retain; to stay; to remain; to keep; to preserve
支柱[zhī zhù, ㄓ ㄓㄨˋ, 支柱] mainstay
支柱产业[zhī zhù chǎn yè, ㄓ ㄓㄨˋ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, 支柱产业 / 支柱產業] mainstay industry
留步[liú bù, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ, 留步] please stay; no need to see me out
栋梁[dòng liáng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˊ, 栋梁 / 棟樑] ridgepole; ridgepole and beams; person able to bear heavy responsibility; mainstay (of organization); pillar (of state)
[dāi, ㄉㄞ, 待] stay; delay
[dāi, ㄉㄞ, 呆 / 獃] stay; stupid
提神剂[tí shén jì, ㄊㄧˊ ㄕㄣˊ ㄐㄧˋ, 提神剂 / 提神劑] stimulant to enhance mental performance; stay-awake drug; agrypnotic

stay ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お出で;御出で[おいで, oide] (n) (1) (uk) (See お出でになる) coming; going; being (somewhere); (exp) (2) (col) (abbr) come (used as an imperative, usu. to children and one's inferiors); go; stay
ステー[, sute-] (n) stay
ステイ[, sutei] (n,vs) stay
ファームステイ[, fa-musutei] (n) farm stay
ベンチを温める[ベンチをあたためる, benchi woatatameru] (exp,v1) to warm the bench; for a player, to stay on the bench during a sports match
中止命令[ちゅうしめいれい, chuushimeirei] (n) cease and desist order; stay order; discontinuance order; suspension order
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P)
入り浸る;入りびたる[いりびたる, iribitaru] (v5r,vi) (1) to stay long; to hang around; to hang out; (2) to be immersed; to be soaked; to seep in
出不精;出無精[でぶしょう, debushou] (adj-na,n) stay at home; homekeeping
在院[ざいいん, zaiin] (n) stay in hospital; hospital stay
夏安居[げあんご, geango] (n) {Buddh} summer retreat where monks stay in the same place to study
大概にする[たいがいにする, taigainisuru] (exp,vs-i) to stay within bounds; to not get carried to extremes
実刑[じっけい, jikkei] (n) (1) jail sentence; gaol sentence; (2) imprisonment without a stay of execution; (P)
宵っぱり;宵っ張り[よいっぱり, yoippari] (n) (1) night owl; nighthawk; late bird; (vs) (2) to stay up late; to keep late hours
寝込む[ねこむ, nekomu] (v5m,vi) to stay in bed; to sleep; to be laid up for a long time
居たたまれない;居た堪れない[いたたまれない, itatamarenai] (exp,adj-i) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away
居た堪らない;居たたまらない[いたたまらない, itatamaranai] (exp,adj-i) (See 居たたまれない) unable to stay (on); unable to endure being somewhere a second longer; feel like running away
居残る[いのこる, inokoru] (v5r,vi) to stay behind; to remain; to work overtime
居続ける[いつづける, itsudukeru] (v1) to stay on (e.g. at one's friends house); to remain in the same neighborhood
帯板[おびいた, obiita] (n) (1) piece of stiff fabric worn under an obi to give more shape; (2) batten plate; stay plate
延泊[えんぱく, enpaku] (n,vs) extending stay (somewhere)
引き篭もる;引き籠もる;引き籠る;引籠る(io);引きこもる;引き篭る[ひきこもる, hikikomoru] (v5r,vi) to stay indoors; to be confined indoors
心に残る[こころにのこる, kokoroninokoru] (exp,v5r) to stay in one's heart; to be enduringly memorable; to be unforgettable
止まる(P);留まる;停まる;駐まる[とどまる, todomaru] (v5r,vi) (1) to remain; to abide; to stay (in the one place); (2) to be limited to; to be confined to; (P)
歳月人を待たず[さいげつひとをまたず, saigetsuhitowomatazu] (exp) (id) Time waits for no-one; Time and tide stay for no man
残留[ざんりゅう, zanryuu] (n,vs,adj-no) (1) residual; residue; (2) stay behind; stay back; (P)
泊まり込む;泊り込む[とまりこむ, tomarikomu] (v5m,vi) to stay overnight; to stop (e.g. at a hotel)
泊まる(P);泊る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stay at (e.g. hotel); (2) to be docked; to be berthed; to be moored; (P)
流連[りゅうれん, ryuuren] (n,vs) stay on
添う(P);副う[そう, sou] (v5u) (1) (See 沿う) to meet (one's expectations, etc.); to satisfy; to comply with; (2) to accompany; to stay by one's side; (3) (esp. 添う) to marry; to wed; (4) (esp. 添う) to be added; (P)
生き続ける[いきつづける, ikitsudukeru] (v1) (1) to carry on; to go on with one's life; (2) to keep alive; to stay alive; to survive
踏みとどまる;踏み止まる;踏み留まる[ふみとどまる, fumitodomaru] (v5r,vi) (1) to stay on; to remain; to hold out; to hold one's ground; (2) to stop (doing); to give up
転がり込む[ころがりこむ, korogarikomu] (v5m,vi) (1) to roll in; to tumble into; to visit (esp. to stay overnight as an unwanted guest); to come to live with; (2) to fall in one's way; to fall into one's lap
陰にこもる;陰に籠る[いんにこもる, innikomoru] (exp,v5r) (1) to stay bottled up inside oneself; to be introverted; (2) to have a melancholic appearance, atmosphere (of a person, object, place); to have a gloomy appearance
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P)
オール[, o-ru] (n) (1) oar; (2) (See オールA) all; (3) (sl) staying up all night long; (P)
お出でなさい;御出でなさい[おいでなさい, oidenasai] (exp) (1) (uk) (hon) (used as a polite imperative) (See 御出でなさる・1) come; go; stay; (2) (See いらっしゃい・2) welcome!
ショートステイ[, sho-tosutei] (n) short stay; temporary care; (P)
ステイオンタブ[, suteiontabu] (n) stayon tab
ステイヤー[, suteiya-] (n) stayer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
常駐終了型プログラム[じょうちゅうしゅうりょうけいプログラム, jouchuushuuryoukei puroguramu] terminate-and-stay-resident (TSR) program
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
泊まる[とまる, tomaru] Thai: พักแรม English: to stay at (e.g. hotel)

stay ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาศัย[v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
อาศัยอยู่[v. exp.] (āsai yū) EN: reside ; stay at ; stay in ; stay overnight FR: loger ; demeurer ; résider ; séjourner ; peupler
จำพรรษา[v.] (jamphansā) EN: stay in a Buddhist monastery during the Buddhist Lent ; stay in the Buddhist temple during the rainy season FR: faire une retraite dans un temple bouddhique pendant la saison des pluies
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: stay in a monastery to observe the Buddhist precepts ; keep the Buddhist precepts ; sit still and pray ; observe precepts FR: observer les préceptes bouddhiques dans un temple
ค้าง[v.] (khāng) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night FR: loger ; passer la nuit
ค้างคืน[v.] (khāngkheūn) EN: stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night ; remain for the night ; stay the night FR: passer la nuit ; coucher
ค้างแรม[v.] (khāng raēm) EN: stay overnight ; stay the night ; put up for the night ; spend the night ; pass the night FR: passer la nuit
คงอยู่[v. exp.] (khong yū) EN: remain ; stay FR:
ครองความเป็นใหญ่[v. exp.] (khrøng khwā) EN: maintain superiority ; stay big FR:
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out FR: s'allonger ; s'étendre
หลง[v.] (long) EN: remain ; stay behind ; be left ; linger FR:
ไม่เจ๊ง[v. exp.] (mai jeng) EN: stay afloat FR:
น่าอยู่[adj.] (nā yū) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
นอนค้างอ้างแรม[v. exp.] (nøn khāng ā) EN: stay the night FR:
นอนค้างคืน[v. exp.] (nøn khāngkh) EN: stay overnight FR: passer la nuit 
ออกห่าง[v. exp.] (øk hāng) EN: stay away from ; distance oneself ; dissociate oneself from ; be distanced ; be estranged FR: éloigner ; tenir à distance ; se distancier
ไปค้างบ้านเพื่อน[v. exp.] (pai khāng b) EN: stay with friends FR: loger chez des amis
พัก[v.] (phak) EN: stay ; stay at ; stay over ; reside ; dwell ; lodge FR: loger ; résider ; demeurer ; séjourner ; rester
พักอาศัย[v. exp.] (phak āsai) EN: stay ; live ; reside FR: loger ; demeurer ; gîter (vx - litt.)
พักพิง[v.] (phakphing) EN: stay ; live ; dwell FR: demeurer ; descendre chez qqn
พักแรม[v.] (phakraēm) EN: stay ; lodge ; stay overnight ; spend the night ; lodge for a night ; pass the night ; put up for the night ; camp FR: séjourner ; loger ; passer la nuit
พักอยู่[v.] (phakyū) EN: stay ; stay overnight ; live ; be staying FR: séjourner ; demeurer ; loger
พำนัก[v.] (phamnak) EN: dwell ; reside ; stay FR: résider
ประดา[v.] (pradā) EN: dive and stay under water FR: plonger
ประทับแรม[v.] (prathapraēm) EN: stay overnight ; spend the night ; be in residence FR: passer la nuit
แรม[v.] (raēm) EN: stay the night ; stay overnight ; lodge FR: passer la nuit ; loger
ระโยง[n.] (rayōng) EN: stay FR:
เริศร้าง[v.] (roētrāng) EN: stay away FR:
สายระยาง[n.] (sāirayāng) EN: stay FR:
สายระโยง[n.] (sāirayōng) EN: stay FR:
สายระโยงระยาง[n. exp.] (sāi rayōngr) EN: stay ; cordage FR:
สถิต[v.] (sathit) EN: stay ; remain ; live FR:
ถ่างตา[v.] (thāngtā) EN: dilate the eyes ; keep the eyes open ; stay awake ; open one's eyes wide FR:
ทุเลาการบังคับคดี [v. exp.] (thulao kān ) EN: suspend the execution of a sentence ; stay the execution of a sentence FR:
ติดต่อกับ[v. exp.] (tittø kap) EN: get in touch with ; stay in touch with ; stay in contact with FR:
ตีตัวออกห่าง[v. exp.] (tī tūa øk h) EN: distance oneself from s.o. ; keep aloof ; stay away FR: se détourner (de)
ต่อ[v.] (tø) EN: continue ; go on ; stay (on) ; keep on FR: continuer de
แวะพัก[v. exp.] (wae phak) EN: stay in FR:
วาสะ[n.] (wāsa) EN: stay FR:
ยืนกราน[v.] (yeūnkrān) EN: stand firm ; stand fast on one's ground ; be unyielding ; insist ; stay the course ; cling to one's mistaken views FR: persister ; s'obstiner ; insister

stay ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diagonalstrebe {f}cross stay
Deckenstehbolzen {m}crown stay; vertical stay
Aufenthaltsdauer {f}length of stay
Nacht...; Übernachtungs...; über Nacht; nächtlich {adj} | über Nacht bleibenovernight | to stay overnight
Sitzstreben {pl}seat stay
Fockstag {m} [naut.]forestay
Vorstag {n} [naut.]forestay
Hinterbau {m} (Fahhrad)chainstays
Aufenthaltserlaubnis {f}permission to stay; permit of residence; residence permit
Auslandsaufenthalt {m}stay abroad
Stubenhocker {m}stay at home
Vollstreckungsschutz {m}stay of execution
Vollstreckungsaufschub {m}stay of execution
Durchhaltevermögen {n}staying power

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stay
Back to top