คำที่ขึ้นต้นด้วย "ร" จำนวน 2,105 คำ


ร. n government service
ร.ง. n factory
ร.ด. n Territorial Defense Department
ร.ด. n defending the territory
ร.ต. n sub-lieutenant
ร.ต.ต. n police sub- lieutenant
ร.ต.ท. n police lieutenant
ร.ต.อ. n police captain
ร.ท. n lieutenant
ร.น. n R.N.(The Royal Navy)
ร.บ. n bachelor of public administration
ร.พ. n printing office
ร.พ. n hospital
ร.ฟ.ล. n Royal State Railways
ร.ม. n Master of Arts (Political Science)
ร.ร. n hotel
ร.ร. n school
ร.ร. n school
ร.ร. n hotel
ร.ล. n His Majesty´s Ship
ร.ศ. n Bangkok Era
ร.ศ. n Rattanakosin era
ร.ส.พ. n The Express Transportation Organization of Thailand
ร.ส.พ. n The Express Transportation Organization of Thailand
ร.อ. n captain
ร.อ.ต. n pilot officer
ร.อ.ท. n flying office
ร.อ.อ. n flight lieutenant
รก adj disordered
รก n placenta
รก adj overgrown
รกชัฏ adj overgrown
รกทึบ adj overgrown
รกบิน n placenta which is not come out as usual
รกราก n domicile
รกราก n lineage
รกราก n birthplace
รกรากเดิม n background
รกร้าง adj neglected and unoccupied
รกร้าง v be left uncultivated
รกรุงรัง v clutter
รกรุงรัง adj untidy
รกสมอง v be unworthy for thinking
รกสมอง adj meaningless
รกหูรกตา v offend the eye
รกเรี้ยว adj greatly overgrown
รกเรื้อ v be untidy
รกเรื้อ adv untidily
รกโลก v be useless
รงกุ์ n species of deer
รงควัตถุ n any colouring substance
รงรอง adj beautiful
รงรอง adj prosperous
รจนา v compose
รจนา adj beautiful
รจิต adv beautifully
รจิต v decorate
รจิต v arrange
รจเรข n writing
รจเรข v compose
รจเรข adj beautiful
รจเลข n writing
รจเลข v compose
รจเลข adj beautiful
รณ n noise
รณ v fight
รณ n happiness
รณ n loud noise
รณ n war
รณภู n battlefield
รณภูมิ n battlefield
รณรงค์ v campaign
รณรงค์หาเสียง v campaign
รณสถาน n battlefield
รณเกษตร n battlefield
รด v water
รดน้ำ v water
รดน้ำดำหัว v pour water on the hands of revered elders and ask for blessing
รดน้ำต้นไม้ v water
รดน้ำพระ v pour water
รดน้ำมนต์ v sprinkle holy water
รดน้ำศพ v perform the funeral bathing ceremony
รดี n pleasure
รดี n love
รติ n love
รติ n pleasure
รถ n car
รถกระบะ n pick-up
รถกระเช้า n cabin
รถกุดัง n truck
รถขนขยะ n refuse collection vehicle
รถขนของ n transport vehicle
รถจักร n locomotive
รถจักรยาน n bicycle
รถจักรยานยนต์ n motorcycle
รถจักรยานสามล้อ n tricycle
รถจักรยานสามล้อ n tricycle
รถจิ๊ป n jeep
รถจี๊ป n jeep
รถชน n car accident
รถด่วน n express
รถดับเพลิง n fire engine
รถติด v jam (the traffic)
รถติด v jam (the traffic)
รถตีนตะขาบ n caterpillar tractor
รถตุ๊กๆ n tuk-tuk
รถตุ๊กๆ n tuk tuk
รถตุ๊กๆ n motor-tricycle
รถตุ๊กตุ๊ก n tuk tuk
รถตู้ n van
รถถัง n tank
รถถีบ n bicycle
รถทัวร์ n coach bus
รถบดถนน n road roller
รถบรรทุก n truck
รถบรรทุกเก็บขยะ n refuse collection vehicle
รถบัส n bus
รถประจำทาง n bus
รถปิคอัพ n pick-up
รถปิคอัพ n pick-up
รถพยาบาล n ambulance
รถพ่วง n caravan
รถมอเตอร์ไซค์ n motorcycle
รถม้า n carriage
รถมินิบัส n minibus
รถยนต์ n automobile
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล n private car
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล n private car
รถยนต์ส่วนบุคคล n private car
รถยนต์ส่วนบุคคล n private car
รถยนต์เกียร์ออโต้ n automatic transmission car
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ n automatic transmission car
รถยนต์โดยสารประจำทาง n bus
รถยนต์โดยสารปรับอากาศพิเศษ n microbus
รถยา n path
รถร่วม n affiliated bus
รถร่วมบริการ n affiliated bus
รถร่วมบริการขนาดเล็ก n minibus
รถรับจ้าง n taxi
รถรา n vehicle
รถราง n tram
รถลาก n rickshaw
รถลากเข็น n barrow
รถสวรรค์ n airship
รถสองแถว n minibus
รถสามล้อ n tricycle
รถสามล้อถีบ n tricycle
รถสามล้อเครื่อง n motor tricycle
รถสาลี่ n barrow
รถสิบล้อ n ten - wheeled truck
รถหวอ n ambulance
รถหวอ n fire-engine
รถหวานเย็น n slow train
รถเก๋ง n car
รถเกียร์ออโต้ n automatic transmission car
รถเข็น n wheelbarrow
รถเข็น n wheelchair
รถเครื่อง n motorcycle
รถเช่า n rented car
รถเทรลเลอร์ n trailer
รถเมล์ n bus
รถเมล์ n bus
รถเมล์ n bus
รถแข่ง n racing cars
รถแข่ง n racing car
รถแต๊กๆ n tuk tuk
รถแต๊กๆ n motor-tricycle
รถแท็กซี่ n taxi
รถแทรกเตอร์ n tractor
รถโดยสาร n bus
รถโดยสารประจำทาง n bus
รถโดยสารประจำทางปรับอากาศ n air-conditioning bus
รถไถ n pushcart
รถไถนา n tractor
รถไฟ n train
รถไฟดีเซลราง n diesel train
รถไฟฟ้า n railcar
รถไฟลอยฟ้า n skytrain
รถไฟหลวง n Royal State Railways
รถไฟใต้ดิน n metro
รถไมโครบัส n micro bus
รถไมโครบัส n microbus
รธน. n constitution
ร่น v move back
ร้น adv hurriedly
ร่นเวลา v shorten time
รบ v fight
รบ v go to war
รบ v fight
รบ v wrestle with
รบ v war
รบ v war
รบ v fight
รบ v fight
รบ v battle
รบ v fight
รบ v fight
รบ v fight
รบ v fight
รบ v battle against
รบ. n The Royal Institute
รบกวน v disturb
รบกวน v disturb
รบกวน v attack
รบกวน v harass
รบกวน v disturb
รบกวน v agitate
รบกวนประสาท v be nerve-racking
รบตอบ v counter-attack
รบทัพจับศึก v go to war
รบพุ่ง v battle
รบรา v fight
รบราฆ่าฟัน v go to war
รบราฆ่าฟัน v go to war
รบศึก v fight
รบเร้า v pester
รป.บ. n Bachelor of Arts (Public Administration)
รป.ม. n Master of Public Administration
รปภ. n security guard
รพ. n hospital
รพช. n The Office of Accelerated Rural Development
รพิ n sun
รพิ n the sun
รพี n sun
รพี n the sun
รฟท. n The State Railway of Thailand
รฟม. n Metropolitan Rapid Transit Authority
รม v smoke
ร่ม v be shady
ร่มกันแดด n sunshade
ร่มครึ้ม adj shady
รมควัน adj smoked
รมควัน v smoke
รมช. n deputy minister
ร่มชูชีพ n parachute
รมณี n woman
รมต. n minister
ร่มธง n (under) the protection of consular jurisdiction
ร่มบุญ n merit
ร่มปีกค้างคาว n name of a kind of umbrella-cloth
ร่มผ้า n part of the body under the garment
ร่มผ้า n shameful part of the body which should remain covered
รมย์ adj amusing
รมย์ adj satisfied
รมย์ adj beautiful
ร่มรื่น v be shady
ร่มรื่น v be shady
รมว. n minister
ร่มเกล้า n protector
ร่มเกศ n protector
ร่มเงา n shade
ร่มเย็น v be peaceful
ร่มเย็น adj peaceful
ร่มเย็น adj shady and cool
ร่มเย็นเป็นสุข v be peaceful
ร่มเย็นเป็นสุข adj peaceful
ร่มโพธิ์ร่มไทร n protector
ร่มไม้ n tree shade
ร่มไม้ชายคา n living place
รยางค์ n appendage
รวก n Thrysostachys siamensis Gamble
รวง n ear of paddy
รวง n hive
ร่วง v drop
รวงข้าว n ear of rice
รวงผึ้ง n honeycomb
ร่วงรุ้ง adj glittering
ร่วงหล่น v fall
ร่วงโรย v fade
รวด adv wholly
รวด adv at once
รวดร้าว v be painful
รวดเดียว adv nonstop
รวดเร็ว adv suddenly
รวดเร็ว v be fast
รวดเร็วทันใจ adv fast
ร่วน adv continuously
ร่วน v loosely
รวน v be askew
รวน v be provocative
รวน v fry
รวนเร adj indecisive
รวนเร v vacillate
รวบ v gather together
รวบตัว v seize
รวบยอด v add up
รวบยอด adj total
รวบรวม v compile
รวบรัด adv concisely
รวบรัด v shorten
รวบรัดตัดความ v shorten
รวบอำนาจ v centralize (power, authority)
ร่วม v join in
ร่วม adv almost
รวม v assemble
รวม v add
ร่วมกลุ่ม v join
รวมกลุ่ม v gather into a group
รวมกลุ่ม v assemble
รวมกลุ่ม v crowd
รวมกลุ่ม v gather into a group
รวมกลุ่ม v congregate
รวมกลุ่ม v congregate
รวมกลุ่ม v group
ร่วมกัน adv accompany with
รวมกัน adv altogether
รวมกัน v combine
ร่วมกับ v cooperate
รวมกำลัง v mobilize (one´s) forces
รวมกำลัง v mobilize (one´s) forces
รวมความ v summarize
รวมความว่า adv as
ร่วมงาน v work together
ร่วมงาน v attend a ceremony
ร่วมชีวิต v live together
ร่วมชุมนุม v congregate
ร่วมด้วย v join in
รวมตัว v assemble
รวมตัวกัน v be formed
รวมตัวกันขึ้น v assemble
รวมถึง v include
ร่วมท้อง adj of the same mother
รวมทั้ง v include
รวมทั้งคู่ pron both
รวมทั้งสิ้น adj total
รวมทั้งสิ้น v total
รวมทั้งหมด v total
ร่วมทาง v be accompanied by
ร่วมทุกข์ v share the troubles (of)
ร่วมทุกข์ร่วมสุข adv shoulder to shoulder
ร่วมทุน v jointly own business
ร่วมประเวณี v make love
รวมพล v mobilize
รวมพล n assembly
รวมพวก v gather into a group
ร่วมมือ v cooperate
ร่วมมือกัน v join hands
ร่วมมือร่วมใจ v help
รวมยอด v add up
ร่วมยุค adj contemporary
ร่วมรัก v make love
ร่วมวง v join
ร่วมสมัย adj contemporary
ร่วมสายโลหิต adj of same blood relationship
ร่วมสุข v share the happiness
รวมหมด pron whole
รวมหมด det both
รวมหมู่ v gather together
ร่วมหัว v conspire
รวมหัว v conspire
ร่วมหัวงาน v almost finish
ร่วมหุ้น v enter into partnership with
รวมอยู่ v belong to
รวมอำนาจ v centralize
ร่วมอุทร adj of the same mother
รวมเข้าด้วยกัน v join
รวมเบ็ดเสร็จ adj total
รวมเบ็ดเสร็จ v total
ร่วมเป็นร่วมตาย adv shoulder to shoulder
ร่วมเพศ v make love
ร่วมเพศ adj of same sex
รวมเล่ม v compile
ร่วมแม่ adj of the same mother
ร่วมแรง v physically help
ร่วมแรงกาย v physically help
ร่วมแรงร่วมใจ v be united in action and spirit
ร่วมโต๊ะ v eat with
ร่วมใจ v come together
รวมไปถึง adv including
รวมไปถึง adv including
รวย adj rich
รวย v be rich
รวย adv softly
รวย adj pleasant
รวยๆ adv softly
รวยริน adv gently
รวยรื่น adv pleasantly
รวิ n sun
รวิวาร n Sunday
รวี n the sun
รศ. n Associate Professor
รส n Ministry of Labour and Social Welfare
รส n taste
รส n flavor
รสก. n government enterprise
รสจืด n flavorless
รสชาติ n taste
รสทิพย์ n excellent taste
รสนา n tongue
รสนิยม n taste
รสนิยมต่ำ v have low taste
รสหวาน n sweet taste
รสหวาน n sweetness
รสอร่อย adj delicious
รสอร่อย v be delicious
รสอร่อย n savour
รสอร่อย n sweet taste
รสอร่อยเยี่ยม n excellent taste
รสเค็ม n salty
รสเด็ด adj delicious
รสเด็ด v be delicious
รสเปรี้ยว n sour
รสเผ็ด n spicy
รสเผ็ดร้อน n spicy
รสเลิศ n excellent taste
รสโดยกำเนิด n natural taste
รสโอชะ n savour
รหัส n code
รหัสทางไกล n area code
รหัสผ่าน n password
รหัสลับ n secret code
รหัสไปรษณีย์ n postal code
รอ v wait for
รอ v await (for something to happen)
รอ n embankment
รอ. n Royal Aide-de-Camp Department Ministry of Defence
รอก n jack
รอก่อน adv for a moment
รอคอย v wait
ร้อง v cry
ร้อง v sing
ร้อง v complain
ร้อง v cry
รอง v be inferior
รอง v carry
รอง v receive the water from the rain
รอง n deputy
รอง v prop up
ร้อง v ask for
ร้อง v cry out
ร้อง v sing
ร่อง n nook
ร้องขอ v beg for
รองคณบดี n deputy dean
ร้องครวญ v groan
ร่องจมูก n skin between nostrils
รองจ่าย v pay expenses in advance
รองจ่าย adj advance (money)
ร้องฎีกา v petition
ร้องถาม v inquire
รองทรง n a hair style short in back but long on top
รองท้อง v line one´s stomach
ร้องทัก v say hello
ร้องทุกข์ v complain
รองทุน v advance an investment
รองนายกรัฐมนตรี n Deputy Prime Minister
รองนายกฯ n Deputy Prime Minister
ร่องน้ำ n channel
รองบ่อน adj attached to a gambling house
รองประธาน n vice chairman
รองประธานกรรมการ n vice-president
ร่องผัก n vegetable furrow
รองผู้บังคับการเรือ n chief officer (of a ship)
รองผู้อำนวยการ n deputy director
รองพื้น n foundation
รองพื้น v ground
รองพื้น v put a foundation on face
รองพื้น n disease characterized by cracking of the sole of the foot
ร่องรอย n trail
ร่องรอย n trace
ร่องรอย n clue
รองรัง adj be at hand
รองรับ v support
ร้องรำทำเพลง v sing and dance
ร้องร่ำรำพัน v cry over
รองลงมาจาก adj inferior to
รองลงไป adj next
ร้องวี้ดว้าย adv screamingly
รองศาสตราจารย์ n Associate Professor
ร้องส่ง v sing with instrumental accompaniment
ร่องสวน n bed
ร้องห่มร้องไห้ v weep
รองหัวหน้า n deputy chief
รองอธิบดี n deputy director
รองเง็ง n Ronggeng dance
รองเท้า n shoes
รองเท้า n shoes
รองเท้าคีบ n toe post sandal
รองเท้าบูท n boots
รองเท้าผ้าใบ n canvas shoes
รองเท้าส้นสูง n high-heeled shoe
รองเท้าส้นสูง n high-heeled shoes
รองเท้าสเกต n skate
รองเท้าหนัง n leather shoes
รองเท้าหุ้มส้น n boots and shoes
รองเท้าเกี๊ยะ n sandal with a thick sole of wood
รองเท้าแตะ n sandal
รองเท้าแตะฟองน้ำ n rubber slippers
รองเท้าไม้ n clog
ร้องเพลง v sing
ร้องเพลงกล่อม v lull
ร้องเพลงกล่อม v lull
ร้องเพลงเป็นหมู่ v harmonize
ร้องเรียก v call
ร้องเรียกร้องหา v call
ร้องเรียน v complain
รองเลขาธิการ n deputy secretary general
ร่องเสียง n sound track
ร้องแรกแหกกระเชอ v make an outcry
ร่องแร่ง adv swayingly
ร้องไล่ v chase
ร้องไห้ v cry
ร้องไห้ v cry
ร้องไห้ v cry
ร้องไห้ v cry bitterly
ร้องไห้ v cry
ร้องไห้ v weep
ร้องไห้ v cry
ร้องไห้ v cry
ร้องไห้ v tears flow
ร้องไห้ v weep
ร้องไห้คร่ำครวญ v weep
ร้องไห้ร้องห่ม v weep
ร้องไห้โฮ v cry out
รอด v succeed
รอด v survive
รอดชีวิต v survive
รอดตัว v be saved
รอดตาย v survive
รอดพ้น v get free from
รอดพ้น v miss
รอดสายตา v escape someone´s notice
รอดหูรอดตา v escape someone´s notice
รอดอันตราย v be out of danger
รอดูก่อน v wait and see
รอดไป v miss
รอดไป v miss
รอดไป v elude (dangers)
รอท่า v wait for
ร้อน adj tropical
ร้อน v be hot
ร่อน v winnow
ร่อน v hover
รอนๆ adj fading
ร้อนจี๋ v have a high fever
ร้อนตัว v be afraid of being involved or incriminated
ร้อนผะผ่าว v intensely hot
ร้อนผะผ่าว adv warmly
ร้อนผ่าว v intensely hot
ร้อนผ้าเหลือง v want to leave the monkhood
ร้อนมาก v have a high fever
ร้อนรน v be impatient
ร้อนระอุ v be extremely hot
ร้อนรุ่ม v be restless
รอนสิทธิ์ v infringe upon
ร้อนอกร้อนใจ v be anxious
ร่อนเร่ v wander
ร่อนเร่พเนจร v wander
ร่อนเร่พเนจร v wander
ร่อนเร่พเนจร v wander
ร้อนแรง adv strongly
รอนแรม v journey
ร้อนใจ v worry
ร้อนใน n apthous ulcer
รอบ clas cycle
รอบ prep around
รอบๆ adv around
รอบกาย adv around
รอบข้าง adv around
รอบคอบ v be cautious
รอบคอบ adv carefully
รอบจัด adj cunning
รอบตัว adv around
รอบตัว adj surrounding
รอบทิศ adv everywhere
รอบทิศ adv everywhere
รอบทิศทาง adj surround
รอบนอก n outside
รอบปฐมฤกษ์ n premiere
รอบรู้ v be omniscient
รอบรู้ v expert
รอบเดือน n menses
รอบเดือน n monthly period
รอบเอว n waistline
รอบแรก n premiere
รอบแรก n first trip
รอม n Read Only Memory
รอมชอม v compromise
รอมร่อ adv nearly
รอย n trail
รอย n scratch
ร้อย n lieutenant
ร้อย v thread
ร้อย n hundred
ร่อย v get less gradually
ร้อยกรอง v revise
ร้อยกรอง v thread
ร้อยกรอง v compose
ร้อยกรอง n verse
รอยขีด n scratch
รอยขีดข่วน n scratch
รอยคราบ n drying mark
ร้อยชั่ง n eight thousand baht
รอยช้ำ n bruise
รอยด่าง n stain
รอยด่าง n blemish
ร้อยด้าย v thread
ร้อยด้าย v thread
รอยดำ n black mark of death
ร้อยตรี n second lieutenant
รอยต่อ n item
รอยต่อ n joint
รอยต่อ n joint
รอยตัด n indentation
ร้อยตำรวจตรี n police sub- lieutenant
ร้อยตำรวจเอก n Police Captain
ร้อยตำรวจโท n police lieutenant
รอยตำหนิ n defect
รอยตีน n foot-print
รอยตีนกา n wrinkle
รอยนิ้วมือ n fingerprint
รอยพระบาท n footprint
รอยฟกช้ำดำเขียว n bruise
รอยยิ้ม n smile
ร้อยรัด v bind
รอยร้าว n rift
รอยร้าว n crack
ร้อยละ n percentage
ร้อยละ clas percent
ร้อยละ n percentage
ร้อยละ n percentage
ร้อยลิ้น adv glibly
ร้อยลิ้น n name of a tree
ร้อยวันพันปี adv all along
รอยสกปรก n stain
รอยสัก n tattoo
ร่อยหรอ v become less and less
ร้อยหวาย n achilles tendon
รอยเกวียน n cart track
รอยเขียน n writing
รอยเชื่อม n item
รอยเชื่อม n joint
รอยเชื่อม n joint
รอยเท้า n footprint
รอยเปื้อน n stain
ร้อยเรียง v write
ร้อยเล่ห์ adj tricky
รอยเลือด n bloodstain
ร้อยเอก n an army captain
ร้อยเอ็ด n Roi Et
ร้อยเอ็ด n hundred one
ร้อยแก้ว n prose
รอยแดง n black mark of death
รอยแตก n crack
ร้อยแปด adj miscellaneous
รอยแผล n scar
รอยแผล n scar
รอยแผล n wound
รอยแยก n chasm
ร้อยโท n army lieutenant
รอยโหว่ n hole
รอยไหม้ n burn
รอรี adv hesitatingly
รอรี v wait for
รอสักประเดี๋ยว v Wait a minute
รอสักพัก v Wait a minute
รอหน้า v confront
รออยู่ v wait
รออยู่ v wait
รอเก้อ v wait in vain
รอเก้อ v wait in vain
รอเดี๋ยว v Wait a minute
ร่อแร่ adj moribund
รอโอกาส v wait one´s chance
รอไว้ก่อน v wait and see
ระกะ adv scatteredly
ระกา n year of the chicken
ระคน v mix
ระคนกัน adv simultaneously
ระคาง v be estranged
ระคาง n a small itching pimples on the skin of the legs
ระคาย v irritate
ระคาย adj itchy
ระคาย v irritate
ระคายตัว v be irritated
ระคายเคือง v irritate
ระฆัง n bell
ระงม adv tumultuously
ระงับ v restrain
ระงับข้อพิพาษ v compromise
ระงับอารมณ์ v restrain
ระงับเลือด v stop bleeding
ระงับใจ v restrain
ระงับไป v be rejected
ระจันทร์ n moon
ระชวย v blow gently but steadily
ระดม v mobilize
ระดมกำลัง v mobilize (one´s) forces
ระดมกำลัง v mobilize (one´s) forces
ระดมความคิด v brainstorm
ระดมความคิดเห็น v brainstorm
ระดมฟันแทง v attack
ระดมสมอง v brainstorm
ระดะ adv abundantly
ระดับ n class
ระดับความสูง n altitude
ระดับชั้น n degree
ระดับชาติ adj national
ระดับชาติ n national level
ระดับต้น n preliminary
ระดับทะเล n sea level
ระดับทะเลปานกลาง n mean sea - level
ระดับนานาชาติ n international
ระดับน้ำ n water level
ระดับประเทศ adj national
ระดับประเทศ n national level
ระดับปานกลาง n average
ระดับล่าง n lower level
ระดับสอง adj second class
ระดับสังคม n social level
ระดับสูง adj high-grade
ระดับสูงสุด n peak
ระดับอาวุโส n senior
ระดับเดียวกัน v be straight
ระดับเสียง n pitch
ระดับเสียง n volume level
ระดับแนวหน้า n leading level
ระดับโลก adj world-class
ระดา adv abundantly
ระดู n menses
ระดูขาว n leukorrhea
ระทก adv lonesomely
ระทด v be sad
ระทด adj sad
ระทดระทวย v be in sorrow
ระทม v feel gloomy and depressed
ระทมทุกข์ v be agonized
ระทมใจ v be hurt
ระทมใจ v feel bitter
ระทวย adv sad
ระทวย adv languidly
ระทึก v beat fast from fear
ระทึกขวัญ adj thrilling
ระทึกใจ adj excited
ระทึกใจ v excite
ระนอง n Ranong
ระนาด adj lying superimposed disorderly
ระนาด n xylophone
ระนาด n bamboo strips tied together by rattan used as matting in ship hold
ระนาดทุ้ม n alto bamboo xylophone
ระนาดเอก n alto xylophone
ระนาบ adj flat
ระนาบ n plane
ระนาบเอียง n inclined plane
ระนาว adv in rows
ระบบ n system
ระบบการผลิต n production system
ระบบขับถ่าย n excretory system
ระบบคณาธิปไตย n oligarchy
ระบบควบคุมคุณภาพ n quality control
ระบบคิวซี n quality control
ระบบจ่ายไฟสำรอง n UPS
ระบบดิจิตอล n digital
ระบบทุนนิยม n capitalism
ระบบนิเวศ n ecology
ระบบปฏิบัติการ n operating system
ระบบประกันคุณภาพ n quality assurance
ระบบประชาธิปไตย n democracy
ระบบประสาท n nervous system
ระบบประสาทอัตโนมัติ n autonomic nervous system
ระบบปิด n closed system
ระบบผู้เชี่ยวชาญ n expert system
ระบบลำเลียง n vascular system
ระบบสุริยะ n solar system
ระบบเครือข่าย n network
ระบบเครือญาติ n system of relatives
ระบบเบรกกันล้อล็อก n anti-lock brake system
ระบบเส้น n line system in the body
ระบบโทรศัพท์ตอบรับ n answering system
ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ n automatic telephone system
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่จีเอสเอ็ม n GSM
ระบบไหลเวียน n circulatory system
ระบม v wound
ระบม adj bruised
ระบม v bruise
ระบอบ n system
ระบอบคณาธิปไตย n oligarchy
ระบอบคอมมิวนิสต์ n communism
ระบอบประชาธิปไตย n democracy
ระบอบราชาธิปไตย n absolute monarchy
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ n absolute monarchy
ระบอบอนาธิปไตย n anarchy
ระบัด adj just budding
ระบัด v bud
ระบับ n manuscript
ระบับ n pattern
ระบาญ v fight
ระบาด v spread
ระบาดวิทยา n epidemiology
ระบาย v paint
ระบาย n ornamental fringe
ระบาย v release
ระบาย v express
ระบายสินค้า v release products
ระบายสี v paint
ระบายอากาศ v ventilate
ระบำ n kind of royal amusement
ระบำรองเง็ง n Ronggeng dance
ระบิ n pattern
ระบิ n story
ระบิล n pattern
ระบิล n story
ระบิลเมือง n law and customs
ระบือ v spread
ระบือ adj well known
ระบือไป v spread widely
ระบุ v identify
ระบุชัด v indicate
ระบุชื่อ v mention by name
ระบุวันที่ v date
ระฟ้า adj very high
ระมัดระวัง v be careful
ระมัดระวัง adv carefully
ระย่อ v fear
ระยอง n Rayong
ระยะ n phase
ระยะ n in the time of
ระยะต้น adv at the beginning
ระยะต้น n first part
ระยะทาง n distance
ระยะนี้ n at the moment
ระยะยาว adj long-term
ระยะสั้น adj short-term
ระยะหลัง adv later
ระยะหลังๆ adv recently
ระยะห่าง n space
ระยะเริ่มต้น adv at the beginning
ระยะเวลา n period of time
ระยะแรก adv at the beginning
ระยะใกล้ n short time
ระยะใกล้ n short distance
ระยะไกล n long distance
ระยะไกล adj faraway
ระยับ adj shine
ระยับ v sparkle
ระยาบ adj glitteringly
ระยาบระยับ adj glitteringly
ระยำ adj bad
ระยำ v be bad
ระยำตำบอน adv vilely
ระยำตำบอน adj mean
ระยิบ adv brilliant
ระยิบระยับ adj brilliant
ระรวย adv gently
ระรัว v beat rapidly
ระรัว adv tremblingly
ระราน v bully
ระริก adv fast
ระริกระรี้ v flirt
ระรี่ adv (laugh) continuously
ระรี่ระริก adv gigglingly
ระรื่น adj joyful
ระลอก n initial attack
ระลอก n small skin eruption
ระลอก n ripple
ระลอกคลื่น n ripples
ระลึก v recall
ระลึกชาติ v recall one´s former incarnation
ระลึกถึง v recall
ระลึกได้ v remember
ระวัง v be careful
ระวังตัว v be alert
ระวังภัย v insure against dangers
ระวังภัย v watch over
ระวังระไว v take care of
ระวังระไว v patrol
ระวังรักษา v nourish
ระวังรักษา v beware of
ระวังวัน n muscicapidac
ระวังเนื้อระวังตัว v be alert
ระวังไพร n muscicapidac
ระวาง n hold of a ship
ระวาง n position
ระวาง n official record (of)
ระวาง n part
ระวางโทษ n punishment
ระวาดระไว adv hurriedly
ระวาดระไว adv quickly
ระวิง n reel
ระส่ำระสาย v be disorganized
ระหกระเหิน v wander
ระหง adj slender
ระหว่าง prep among
ระหว่าง prep between
ระหว่าง prep during
ระหว่าง adv during
ระหว่างกลาง adj medium
ระหว่างชาติ adj international
ระหว่างทาง adv on the way
ระหว่างที่ conj while
ระหว่างที่ conj when
ระหว่างประเทศ adj international
ระหองระแหง adj quarrelsome
ระหองระแหง v quarrel
ระอา v be bored with
ระอาใจ v fatigue
ระอาใจ v be discouraged
ระอาใจ v be crestfallen
ระอิดระอา v fed up
ระอุ v break out
ระอุ v be baking hot
ระอุ v be well-cooked by steam or hot plate or over a slow fire
ระเกะระกะ adv scatteredly
ระเค็ดระคาย n clue
ระเด่น n prince or princess
ระเนนระนาด adj lying superimposed disorderly
ระเนนระนาด adj lying superimposed disorderly
ระเนระนาด adj lying superimposed disorderly
ระเบ็ง adj loud
ระเบง v beat (as drums)
ระเบ็ง n kind of royal amusement
ระเบ็งเซ็งแซ่ adv noisily
ระเบ็งเซ็งแซ่ adj noisy
ระเบิด n bomb
ระเบิด v blow up
ระเบิดขวด n bottle bomb
ระเบิดทำลาย n demolition bomb
ระเบิดน้ำตา n tear-gas bomb
ระเบิดนิวเคลียร์ n nuclear bomb
ระเบิดปรมาณู n atomic bomb
ระเบิดมือ n hand grenade
ระเบิดอารมณ์ v explode an anger
ระเบิดเพลิง n incendiary bomb
ระเบิดเวลา n time bomb
ระเบิดไฮโดรเจน n hydrogen bomb
ระเบียง n cloister
ระเบียง n porch
ระเบียงห้องนอน n porch
ระเบียน n register
ระเบียบ n rule
ระเบียบการ n regulation
ระเบียบปฏิบัติ n practice
ระเบียบปฏิบัติ n regulation
ระเบียบวาระ n agenda
ระเบียบวาระการประชุม n agenda
ระเบียบวิธี n regulation
ระเบียบวิธี n regulation
ระเบียบวินัย n discipline
ระเบียบสังคม n social rules
ระเบียบเรียบร้อย v be in order
ระเบียบแบบแผน n ceremony
ระเบียบแบบแผน n ceremony
ระเบียบแบบแผน n tradition
ระเม็งเซ็งแซ่ adj loud
ระเริง v rejoice
ระเรื่อ adv faint (as colour or light)
ระเลียด adv gradually
ระเห็จ v rush
ระเหย v evaporate
ระเหระหน v roam
ระเหหน v roam
ระเหิด v vaporize
ระเหิด v free from
ระเหิด adj towering
ระเหิดระหง adj towering
ระเหินระหก v wander
ระเหเร่ร่อน v wander
ระแคะ n hint
ระแคะ n strategy
ระแคะระคาย n inkling
ระแง้ n branches of the areca-nut tree
ระแทะ n cart
ระแนง n lath
ระแนง v sift
ระแนะ n supporter of a building and house-post
ระแวง v be suspicious
ระแวง adv suspiciously
ระแวง v suspect
ระแวง adj suspicious
ระแวง v doubt
ระแวง v doubt
ระแวง v doubt
ระแวง v suspect
ระแวง v suspect
ระแวง v suspect
ระแวง v doubt
ระแวง v suspect
ระแวดระวัง v take care of
ระแหง n crack (in the ground)
ระโยง n stay
ระโยงระยาง n large number of ropes suspended disorderly
ระโหง v lamely tall
ระโหย v be exhausted
ระโหยโรยแรง v be exhausted
รัก v love
รัก v love
รัก v love
รักๆ ใคร่ๆ adj adulterous
รักจริง n real love
รักดี v be diligent
รักดี adj diligent
รักนวลสงวนตัว v preserve one´s purity
รักบี้ n rugby
รักยม n wooden doll which used as amulet
รักร่วมเพศ n homosexuality
รักษา v preserve
รักษา v beware of
รักษา v cure
รักษาการ v act for
รักษาการณ์ v watch over
รักษาการแทน v act in place of (someone else)
รักษาการแทน v act in place of (someone else)
รักษาการในตำแหน่ง v act for
รักษาคำพูด v keep one´s words
รักษาคำพูด v keep one´s words
รักษาตัว v be treated
รักษาตัว v take care of oneself
รักษาตำแหน่ง v keep one´s job
รักษาน้ำใจ v keep the goodwill of
รักษาผลประโยชน์ v protect (one´s) interests
รักษาผลประโยชน์ v protect (one´s) interests
รักษาพยาบาล v treat
รักษาระดับ v maintain one´s position
รักษาศีล v observe the precepts
รักษาสัจจะ v keep one´s words
รักษาสิทธิ์ v guard the rights
รักษาสุขภาพ v maintain one´s health
รักษาหน้า v save one´s face
รักษาเก้าอี้ v keep one´s job
รักษาเวลา v keep time
รักษาแผล v heal a wound
รักษาโรค v cure
รักษ์ v take care of
รักษ์ v protect
รักษ์ v beware of
รักษ์ v cure
รักสวยรักงาม v be conscious of one´s appearance
รักสวยรักงาม adj beauty-loving
รักสามเส้า n love triangle
รักเดียว v love one
รักเดียวใจเดียว v love one
รักเร่ n Dahlia rosea
รักแท้ n real love
รักแท้ n real love
รักแร้ n armpit
รักแรก n puppy love
รักแรกพบ n puppy love
รักใคร่ v love
รักใคร่ชอบพอ v love
รัง clas hive
รัง n ingrin
รัง n nest
รังกระสุน n quiver
รังกล้วยไม้ n orchid house
รั้งขึ้น v roll up
รั้งขึ้น v hold up
รังควาน v harass
รังควาน n evil spirit in a human body
รังควาน n guardian spirit of wild elephant
รังดุม n buttonhole
รั้งตำแหน่ง v act on behalf of
รั้งท้าย v be the last
รั้งท้าย adv last
รังนก n sweetmeat made of taro or sweet potato sliced in pieces and arranged in nest shaped
รังนก n swallow´s nest
รังนก n nest
รังนกนางแอ่น n swallow´s nest
รังบวบ n loofah
รังปลวก n anthill
รังผึ้ง n beehive
รังผึ้ง n the grate of an oven
รังผึ้ง n radiator
รังมด n ant´s nest
รั้งรอ v hesitate
รังรอง adj beautiful
รังรอง adj prosperous
รังรักษ์ v create
รังรักษ์ v govern
รังวัด v measure
รังสรรค์ v appoint
รังสรรค์ v create
รังสฤษฎ์ v create
รังสฤษฏ์ v appoint
รังสฤษฏ์ v create
รังสี n radioactivity
รังสีความร้อน n infrared rays
รังสีคอสมิก n cosmic rays
รังสีรักษา v treat by radiation
รังสีวิทยา n radiology
รังสีอัลฟา n alpha ray
รังสีอินฟราเรด n infrared rays
รังสีเบตา n beta ray
รังสีเหนือม่วง n ultraviolet
รังสีแกมม่า n gamma ray
รังสีแพทย์ n radiologist
รังเกียจ v hate
รังเกียจ v hate
รังเกียจ v dislike
รังเกียจ v hate
รังแก v bully
รังแก v harm
รังแก v hurt
รังแก v injure
รังแก v tease
รังแก v intimidate
รังแก v oppress
รังแกเบียดเบียน v bully
รังแค n dandruff
รังแตน n hornet´s nest
รังแตน n sweetmeat made of steamed sticky rice
รังแตน n kind of running hexagonal design
รังแตน n hexogonal-shaped ring
รังโจน n criminal association
รังไข่ n ovary
รัช n dust
รัช n state of being king
รัช n royal treasures
รัชกาล n reign
รัชชูปการ n capitation
รัชฎาภิเษก n royal silver jubilee ceremony
รัชดาภิเษก n royal silver jubilee ceremony
รัชทายาท n heir
รัชนี n night
รัชนีกร n moon
รัชสมัย n reign
รัญจวน v be agitated
รัฏฐาธิปัตย์ n sovereignty
รัฏฐาธิปไตย n sovereignty
รัฐ n state
รัฐกันชน n buffer state
รัฐทูต n envoy
รัฐธรรมนูญ n constitution
รัฐนิยม n state convention
รัฐบาล n government
รัฐบาลท้องถิ่น n local government
รัฐบาลผสม n coalition government
รัฐบาลหุ่น n puppet government
รัฐบุรุษ n statesman
รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต n Bachelor of Arts (Public Administration)
รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต n Master of Public Administration
รัฐประศาสนศาสตร์ n political and administrative science
รัฐประศาสน์ n public administration
รัฐประหาร n coup d´etat
รัฐปีนัง n Penang
รัฐมนตรี n minister
รัฐมนตรีช่วยว่าการ n deputy minister
รัฐมนตรีว่าการ n minister
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม n Industry Minister
รัฐวิสาหกิจ n State Enterprises
รัฐศาตรดุษฎีบัณฑิต n Doctor of Philosophy (Political Science)
รัฐศาตรบัณฑิต n Bachelor of Arts (Political Science)
รัฐศาตรมหาบัณฑิต n Master of Arts (Political Science)
รัฐศาสตรบัณฑิต n bachelor of public administration
รัฐศาสตร์ n political science
รัฐสภา n congress
รัด v bind
รัด v be tight
รัด v belt
รัดกุม adv concisely
รัดกุม v be circumspect
รัดตัว v tied up
รัดตัว v be busy
รัดประคด n a priest ´s waistband
รัดรึง v caress tightly
รัดรูป adj close-fitting
รัดเกล้า n tiara
รัดเข็มขัด v economize
รัดเข็มขัด v tighten one´s belt
รัต n night
รัต adj red
รัต adj coloured
รัต adj lustful
รัตติ n night
รัตติกาล n night-time
รัตนบัลลังก์ n the Buddha´s scat under the pipal tree when he was in the state of enlightenment
รัตนากร n sea
รัตนากร n gems
รัตนากร n treasury
รัตนโกสินทร์ศก n Ratanakosin Era
รัตมณี n ruby
รัถยา n path
รั้น adj stubborn
รันทด adj sad
รันทด v be sad
รันแทะ n cart
รับ v receive
รับ v rhyme
รับ v accept
รับ v take up
รับ v match
รับ v confess
รับ v withstand
รับกัน v rhyme
รับขวัญ v invite the protecting spirit to return the body
รับขวัญ v console
รับคำ v promise
รับจ้าง v work as employee
รับช่วง v take over
รับช่วงต่อ v be descended
รับซื้อล่วงหน้า v do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit
รับทราบ v acknowledge
รับทาน v eat
รับทาน v eat
รับทุกข์ v shoulder a burden
รับน้อง v welcome first-year students
รับน้อง v welcome first-year students
รับบท v act as
รับบทบาท v act as
รับบาป v be a scapegoat
รับประกัน v assure
รับประกัน v assure
รับประทาน v eat
รับประทานข้าว v eat
รับประทานข้าว v have a meal
รับประทานอาหาร v have a meal
รับประทานอาหาร v have a meal
รับประโยชน์ v gain an advantage
รับปาก v give one´s word
รับผิด v admit one´s mistake
รับผิดชอบ v be responsible
รับผิดแทน v speak up for
รับฝาก v accept taking care of
รับฟ้อง v accept the charge
รับฟัง v listen to
รับฟัง v tune in
รับภาระ v shoulder
รับมรดก v inherit
รับมอบ v accept (something)
รับมอบ v accept (something)
รับมอบหมาย v accept an assignment
รับมือ v cope with
รับรอง v welcome
รับรองแขก v receive visitors
รับรองแขก v entertain guests
รับราชการ v serve under the crown
รับรู้ v acknowledge
รับลม v gain fresh air
รับศีล v receive the precepts
รับสนอง v reply
รับสมอ้าง v be referred
รับสมัคร v enrol
รับสั่ง v say
รับสั่ง n an order (of the king or of a prince)
รับสาย v answer the telephone
รับสารภาพ v confess
รับสินบน v receive bribes
รับหน้า v confront
รับหน้า v welcome
รับหน้าที่ v undertake
รับอาสา v volunteer
รับอาหาร v receive food
รับเคราะห์ v suffer
รับเงิน v receive money
รับเงิน v receive money
รับเชิญ v be invited
รับเละ v get much money
รับเละ v be responsible for
รับเสด็จ v welcome
รับเหมา v contract for
รับแขก v receive visitors
รับแทน v speak up for
รับโทรศัพท์ v answer the telephone / phone
รับโทษ v be punished
รับใช้ v compensate
รับใช้ v serve
รับได้ v accept
รับได้ v receive
รับไหว้ v accept a token of bride and bridegroom´s respect
รับไหว้ v return a greeting
รัมมี่ n rummy
รัว adv involuntarily
รัว n kind of Thai musical music
รัว v shoot continuously
รั้ว n fence
รั่ว v leak out
รั่ว v leak
รัวกระสุน v shoot
รัวกระสุน v rake
รัวนิ้ว v finger a trill
รัวใส่ v fire at
รั่วไหล v leak out
รั่วไหล v leak out
รั่วไหล v drain
รัศมี n halo
รัศมี n radius
รัสสระ n short vowel
รัสสสระ n short vowel
รัสสะ n short vowel
รัสเซีย n iron curtain
รัสเซีย n iron curtain
รัสเซีย n Soviet
รา n fungus
รา v cease
ร้า n fish preserved with salt
ร้า n argumentative woman
ร้า n a species of bird of the heron family
ร่า adv cheerfully
ร่า adv openly (as when smiling)
ราก n base
ราก clas rhizome
ราก n rhizome
ราก n vomit
ราก v vomit
รากฐาน n foundation
รากฐาน n foundation
รากดิน n earthworm
รากผม n roots of hair
รากฝอย n rootlet
รากศัพท์ n root
รากสาด n typhoid
รากเลือด v vomit blood
รากเลือด adv seriously
รากเหง้า n rhizome
รากเหง้า n origin
รากเหง้า n ancestor
รากเหง้า n root
รากเหง้า n origin
ราข้อ v back off
ราคะ n lust
ราคา n price
ราคาขาดตัว n net price
ราคาขาย n sale price
ราคาขายปลีก n retail price
ราคาขายส่ง n wholesale price
ราคาค่างวด n price
ราคาคุย n brag
ราคาซื้อ n cost price
ราคาซื้อขาย n price
ราคาต้นทุน n cost price
ราคาตลาด n market price
ราคาต่อรอง n price
ราคาต่ำ v be cheap
ราคาถูก n cheapness
ราคาท้องตลาด n market price
ราคาทุน n cost price
ราคาประเมิน n cost estimate
ราคาประเมิน n cost estimate
ราคาปลีก n retail price
ราคาผูกขาด n monopoly price
ราคาส่ง n wholesale price
ราคิน n flaw
ราคี n flaw
ราคี n lust
ร้าง v be deserted
ร้าง adj deserted
ร่าง n draft
ร่าง n figure
ร่าง n body
ร่าง v draft
ราง n gutter
ราง adv indistinctly
ราง n channel
ราง n groove
ราง n rail
ราง n pan-roasting
รางๆ adj dim
รางๆ adv dimly
ร่างกฎหมาย v bill
ร่างกาย n body
ร่างกายและจิตใจ n body
รางจืด n Thunbergia laurifolia
ร่างทรง n medium
รางน้ำ n gutter
ร่างพระราชบัญญัติ n (proposed) bill
รางรถไฟ n railway
ร่างรัฐธรรมนูญ n draft of a constitution
ร่างร้าน n scaffold
ร้างลา v give up
รางวัล n prize
รางวัลชมเชย n honorable mention
รางวัลซีไรท์ n SEA Write
รางวัลนำจับ n reward
รางวัลพูลิตเซอร์ n Pulitzer prize
รางวัลโนเบล n Nobel prize
ร่างสนธิสัญญา n draft treaty
ร่างสัญญา n draft contract
ร่างแห n net
ร้างไป v cease
ร้างไป v leave
ราช n king
ราชการ n government service
ราชการทหาร n military service
ราชการประจำ n government service
ราชการประจำ n government service
ราชการพลเรือน n civil service
ราชการลับ n confidential affair
ราชกิจจา n government gazette
ราชกิจจานุเบกษา n the government gazette
ราชครู n a great master
ราชทัณฑ์ n Department of Corrections
ราชทัณฑ์ n punishment by royal decree
ราชทินนาม n title conferred by the king
ราชทูต n envoy
ราชธรรม n obligations or responsibilities of a sovereign to his people
ราชธิดา n princess
ราชนาวีไทย n R.N.(The Royal Navy)
ราชนิกุล n a member of the royal family
ราชบัณฑิตยสถาน n Royal Institute
ราชบัณฑิตยสถาน n the Royal Institute
ราชบัลลังก์ n throne
ราชบัลลังก์ n throne
ราชบุรี n Ratchaburi
ราชบุรุษ n king´s man
ราชประสงค์ n intention
ราชประเพณี n royal tradition
ราชปะแตน n Raj pattern
ราชพฤกษ์ n Cassia fistula
ราชพิธี n royal ceremony
ราชภัฏ n government officer
ราชยาน n royal vehicle
ราชย์ n state of being king
ราชย์ n the throne
ราชรถ n royal chariot
ราชวงศ์ n dynasty
ราชวโรงการ n royal decree
ราชศาสตร์ n king´s law
ราชสกุล n a member of the royal family
ราชสมบัติ n king´s property
ราชสมบัติ n royal treasures
ราชสมบัติ n state of being king
ราชสาสน์ n official and royal message
ราชสำนัก n royal court
ราชสีห์ n Leo
ราชสีห์ n lion
ราชองครักษ์ n royal bodyguard
ราชอาณาจักร n kingdom
ราชะ n cabalistic writing
ราชัน n king
ราชันย์ n royal lineage
ราชัย n the throne
ราชัย n state of being king
ราชา n great king
ราชา n king
ราชา n king
ราชาคณะ n a high ecclesiastical dignitary
ราชาธิปไตย n absolute monarchy
ราชาธิราช n emperor
ราชาภิเษก n coronation
ราชาฤกษ์ n auspicious time
ราชาวดี n an enamel for gold or silver (as bases)
ราชาวดี n Buddleja paniculata Wall
ราชาวลี n royal lineage
ราชาศัพท์ n royal word
ราชินิกุล n lineage of the queen
ราชินี n queen
ราชินี n queen
ราชินี n queen
ราชินี n queen
ราชินี pron Her Majesty
ราชินี n queen
ราชินีกุล n lineage of the queen
ราชินูปถัมภ์ n queen´s patronage
ราชูปถัมภ์ n royal patronage
ราชูปโภค n royal articles of use
ราชโยงการ n king´s command
ราชโองการ n king´s command
ราญ v fight
ราญรอน v fight
ราตร n night
ราตรี n night-time
ราตรี n Night blooming jusmine
ราตรีกาล n night-time
ราตรีสวัสดิ์ n Goodnight
ร้าน n shop
ร่าน v hasten
ร่าน v crave
ร่าน n caterpillar
ราน adj cracked
ราน v cut
ร้านกาแฟ n coffee shop
ร้านขนมปัง n bakery
ร้านขายกาแฟ n coffee shop
ร้านขายขนมปัง n bakery
ร้านขายของ n store
ร้านขายของชำ n grocer´s shop
ร้านขายดอกไม้ n florist´s
ร้านขายปลีก n retail shop
ร้านขายปลีก n retail shop
ร้านขายยา n drugstore
ร้านขายหนังสือ n bookshop
ร้านขายหนังสือ n bookstore
ร้านขายเครื่องดื่ม n refreshment stall
ร้านขายเครื่องเขียน n stationery
ร้านขายเสื้อผ้า n clothes shop
ร้านค้า n store
ร้านค้าปลีก n retail shop
ร้านค้าปลีก n retail shop
ร้านค้าย่อย n retail shop
ร้านค้าย่อย n retail shop
ร้านค้าเคลื่อนที่ n stall
ร้านค้าเคลื่อนที่ n stall
ร้านชำ n grocery
ร้านซักรีด n laundry
ร้านซักอบรีด n laundry
ร้านซักแห้ง n dry-cleaner´s
ร้านดอกไม้ n florist´s
ร้านต้นไม้ n pergola
ร้านตัดผม n barber´s
ร้านตัดเสื้อ n tailor´s shop
ร้านตัวแทน n dealer
ร้านบูติก n boutique
ร้านบูติก n boutique
ร้านรวง n shops
ร้านสุรา n pub
ร้านหนังสือ n bookstore
ร้านอาหาร n restaurant
ร้านเครื่องเขียน n stationery store
ร้านเบเกอรี่ n bakery
ร้านเสริมสวย n beauty shop
ร้านเหล้า n pub
ร้านแบกะดิน n roadside stand
ร้านแบกะดิน n selling with goods spread out on the ground
ร้านโชห่วย n grocery
ราบ adv (lie) flat
ราบ adj flat
ราบคาบ adv tranquilly
ราบรื่น v be convenient
ราบรื่น adv easily
ราบรื่น v be inconvenient
ราบรื่น adj inconvenient
ราบลุ่ม adj plain
ราบลุ่ม adj plain
ราบเรียบ adv smoothly
ราบเรียบ adj smooth
ราบเรียบ v be level
ราบเรียบ v be level
ราปีก v slacken the speed when about to alight by reversing the wing
ราพณ์ n giant
รามราฆพ n Rama
รามสูร n thunder giant
รามัญ n Mon
รามา n Rama
รามือ v slacken
รามือ v slacken
รามเกียรติ์ n Ramayana
ราย clas case
ราย n case
ร่าย n kind of Thai verse
ร่าย v recite or utter magic formula
ร้ายกาจ adj lethal
ร้ายกาจ v be fierce
รายการ n catalogue
รายการจ่าย n expenses
รายการทอล์คโชว์ n talk show
รายการวาไรตี้โชว์ n variety show
รายการวิทยุ n radio program
รายการวิทยุศึกษา n educational radio service
รายการอาหาร n menu
รายการโทรทัศน์ n television programmes
รายงาน v report
รายงาน n report
รายงานการประชุม n minutes
รายงานการวิจัย n research report
รายงานตัว v report to
รายงานประจำปี n annual report
รายงานอากาศ n weather report
รายจ่าย n expenses
รายชื่อ n list
ร่ายดั้น n a kind of poetry
รายตัว adv one by one
รายทาง adj along the way
รายนาม n list of names
รายบุคคล adj individual
รายปักษ์ adj fortnightly
รายปี adj yearly
ร่ายมนต์ v enchant
ร้ายมาก adj awful
ร้ายมาก v be awful
รายย่อย adj minor
รายย่อย n minor item
ร่ายยาว v poem
ร่ายยาว n talk long in details
รายรอบ v go around
รายรอบ v go around
รายรับ n income
ร่ายรำ v dance
รายล้อม v surround
รายละเอียด n unimportant matter
รายละเอียด n detail
รายละเอียดปลีกย่อย n unimportant matter
รายวัน adj daily
รายวิชา n course
รายสัปดาห์ adj weekly
รายเดือน adj monthly
รายเรียง adv along the way
ร้ายแรง adv furiously
ร้ายแรง adv furiously
ร้ายแรง adj severe
ร้ายแรง adj critical
ร้ายแรง v be critical
ร้ายแรง adv severely
ร้ายแรง adv heavily
ร้ายแรง adj serious
ร้ายแรง adj serious
ร้ายแรง v be serious
ร้ายแรง adv seriously
ร้ายแรง adj serious
ร้ายแรง adv violently
ร้ายแรง adj moribund
ร้ายแรง adv seriously
ร้ายแรง adv seriously
ร้ายแรง adv seriously
ร้ายแรงมาก adv badly
ร้ายแรงมาก adv severely
รายใหญ่ adj major
รายได้ n income
รายได้ n income
รายได้ n revenue
รายได้ขั้นต่ำ n low income
รายได้ประ ชาชาติ n national income
รายได้พิเศษ n unearned income
รายได้สุทธิ n net income
รายได้แผ่นดิน n public revenue
ราว n clothesline
ราว n rail
ราว adv about
ร้าว v crack
ราวๆ adv around
ราวกะ adv as if
ราวกะ prep like
ราวกับ adv as if
ราวกับ prep like
ราวกับว่า conj as if
ร้าวฉาน adj disunited
ร้าวฉาน v become antagonistic
ราวตากผ้า n clothes line
ราวบันได n handrail
ราวป่า n edge of a forest
ร้าวราน adj be in pain
ร้าวราน v regret
ร้าวราน v be disunited
ราวลูกกรง n parapet
ราวี v attack
ราวแขวนเสื้อผ้า n clothes rack
ราศี n grandeur
ราศี n zodiac
ราศีกรกฎ n Cancer
ราศีกรกฏ n Cancer
ราศีกันย์ n Virgo
ราศีกุมภ์ n Aquarius
ราศีคนคู่ n Gemini
ราศีคนคู่ n Gemini
ราศีคนคู่ n Gemini
ราศีดุล n Libra
ราศีตุล n Libra
ราศีตุลย์ n Libra
ราศีธนู n Sagittarius
ราศีพฤศจิก n scorpion
ราศีพฤศจิก n Scorpio
ราศีพฤษ n Taurus
ราศีพฤษภ n Taurus
ราศีพิจิก n Scorpio
ราศีมกร n Capricorn
ราศีมังกร n Capricornus
ราศีมิถุน n Gemini
ราศีมีน n Pisces
ราศีสิงห์ n Leo
ราศีเมถุน n Gemini
ราศีเมถุน n Gemini
ราศีเมษ n Aries
ราษฎร n citizens
ราษฎร n civilian
ราษฎร n citizen
ราษฎร n population
ราษฎร n people
ราษฎร n people
ราษฎร n people
ราษฎร n population
ราษฎร n people
ราษฎร n people
ราษฎร n villager
ราษฏร n commoner
ราสี n zodiacal signs
ราสี n measurement of zodiac equal to 30 degrees
ราสี n group
ราสี n grandeur
ราหูอมจันทร์ n lunar eclipse
ราหูอมจันทร์ n lunar eclipse
ราเชนทร์ n a mighty king
ราเมศ n Rama
ร่าเริง adv cheerfully
ร่าเริง v be cheerful
ราโชงการ n king´s command
ราโชปถัมภ์ n royal patronage
ราโชปโภค n royal articles of use
ราโชวาท n king´s instruction
ราไชศวรรย์ n king´s property
รำ n rice bran
รำ v dance
ร่ำ v hit hard
ร่ำ v talk repeatedly
ร่ำขอ v plead for
ร่ำขอ v beg for
รำข้าว n rice bran
รำคาญ v feel annoyed
รำคาญตา v offend the eyes
รำคาญใจ v feel annoyed
รำงับ v repress
รำงับ v stop
รำงับ v relieve
รำจวน v be agitated
รำฉุยฉาย n name of Thai tune and attitude
รำพัน v cry over
รำพัน v sob
รำพัน v talk nonsense
รำพัน v complain
รำพัน v wail
รำพัน v beseech
รำพัน v talk repeatedly
รำพัน v cry
รำพัน v groan
รำพัน v lament
รำพัน v groan
รำพาย v blow
รำพึง v groan
รำพึงรำพัน v bemoan
รำมะนา n one-sided drum with shallow body
รำมะนาด n gumboil
รำมะร่อ adv very nearly
ร่ำรวย adj rich
ร่ำรวย v be rich
ร่ำร้อง v request
รำรำ adv almost
ร่ำรี้ร่ำไร v be tardy
ร่ำลา v say goodbye
รำลึก v recall
รำลึกถึง v recall
ร่ำลือ v rumor
รำวง v perform Thai folk dance
รำวง n Thai folk dance
ร่ำว่า v complain
ร่ำเรียน v study
รำแพน v spread tail-feathers
รำไทย n Thai dance
ร่ำไป adv often
ร่ำไป adv often
ร่ำไป adv often
รำไพ adj beautiful
รำไพ n the sun
รำไร adv indistinctly
ร่ำไร v be tardy
ร่ำไรรำพัน v moan
ร่ำไห้ v cry
ริ v initiate plans
ริก adv tremblingly
ริกๆ adv tremblingly
ริดรอน v lessen
ริ้น n gnat
ริน adv gently
ริน v pour
ริน n inferior gold
ริบ v confiscate
ริบทรัพย์สิน v forfeiture of property
ริบบิ้น n ribbon
ริบรี่ adj dim
ริบหรี่ adj dim
ริบอำนาจ v take away one´s authority
ริม n foot
ริมตลิ่ง n riverbank
ริมถนน n roadside
ริมทะเล n seaside
ริมน้ำ n riverside
ริมผ้า n edge of a piece of fabric
ริมฝั่ง n bank (of a river)
ริมฝั่ง n river bank
ริมฝั่ง n coast
ริมฝีปาก n lip
ริมหาด n beach
ริมแม่น้ำ n riverside
ริ้ว n strip
ริ้วรอย n wrinkle
ริษยา v envy
ริอ่าน v initiate plans
ริเริ่ม v start
ริเริ่มตั้งขึ้น v set up
รี adj oval
รี่ v go straight in
รี่ adv make straight for
รี่ adv make straight for
รี่ adv make straight for
รีๆ ขวางๆ v obstruct
รีๆ รอๆ v hesitate
รีด v press
รีด v fleece
รีดนม v milk
รีดนาทาเร้น v squeeze
รีดผ้า v iron
รีดลูก v abort
รีดเงิน v squeeze money
รีดไถ v squeeze
รีดไถเงิน v squeeze money
รีต n custom
รีบ v enthuse
รีบ adv hurriedly
รีบ v hurry
รีบ adj hurried
รีบ adv flurriedly
รีบ v speed
รีบ v hasten
รีบ v rush
รีบ v hurry
รีบ adv hurriedly
รีบ v hurry
รีบ v hasten
รีบ v hasten
รีบ adv hurriedly
รีบด่วน adv very fast
รีบด่วน adj emergency
รีบร้อน adv hurriedly
รีบร้อน v hurry
รีบร้อน adj hurried
รีบรุด adv hurriedly
รีบรุด v rush
รีบเร่ง adv hurriedly
รีบเร่ง v hurry
รี้พล n army
รีรอ adv hesitantly
รี้ริก adv mirthfully (laugh)
รี่เข้าใส่ v go in
รีเนียม n rhenium
รีแพร์ v repair the vagina
รื่น v be happy
รื่นๆ adv gently
รื่นรมย์ v be happy
รื่นรมย์ v be happy
รื่นรมย์ adj cheerful
รื่นรมย์ adj refreshing
รื่นรมย์ v be cheerful
รื่นรมย์ adv joyfully
รื่นหู adj pleasant (sound)
รื่นเริง adj joyful
รื่นเริง adv merrily
รื่นเริง v be joyful
รื่นเริงใจ v be happy
รื้อ v dismantle
รื้อ v revive
รื้อ n name of Thai tune
รื้อถอน v pull down
รื้อฟื้น v resurrect
รื้อร่าย n name of Thai tune
รุก v invade
รุกขชาติ n tree
รุกข์ n tree
รุกข์ n tree
รุกคืบ v advance
รุกฆาต v check
รุกร้น v hasten
รุกราน v invade
รุกราน v attack
รุกล้ำ v trespass
รุกไล่ v smash
รุ้ง n rainbow
รุ้งกินน้ำ n rainbow
รุ่งขึ้น n next day
รุ้งพราย n the iridescence (of shells, mother of pearl, and gems)
รุงรัง v be messy
รุงรัง v be untidy
รุงรัง v be untidy
รุงรัง adj bushy
รุ่งริ่ง adj ragged
รุ่งสว่าง n daybreak
รุ่งสาง n dawn
รุ่งอรุณ n dawn
รุ่งเช้า n morning
รุ่งเรือง v flourish
รุ่งแจ้ง n morning
รุ่งแจ้ง n morning
รุ่งโรจน์ v prosper
รุจิเรข adj having a beautiful drawing or graphic
รุจี n beauty
รุจี adj prosperous
รุจี n prosperity
รุจี n pleasure
รุจี n light
รุจี adj bright
รุด v hasten
รุด adv hurriedly
รุดหน้า v progress
รุดเร่ง v hurry
รุดเร่ง adj urgent
รุน v push
รุน n bag-net for catching prawns and shrimps
รุ่น adj young
รุ่น n age
รุ่นกระทง n young male chicken
รุ่นกระเตาะ n adolescent
รุ่นกระเตาะ n pubescence
รุ่นก่อน adj past generation
รุ่นถัดมา n next generation
รุ่นพี่ n senior
รุ่นยาย n old generation
รุ่นลูก adj next generation
รุ่นสาว adj teenage
รุ่นหนุ่ม adj teenage
รุ่นหลัง adj next generation
รุ่นหลาน adj next generation
รุ่นอายุ n generation
รุ่นเก่า adj past generation
รุ่นเยาว์ n young generation
รุนแรง v be severe
รุนแรง adv strongly
รุนแรงมาก adv badly
รุนแรงมาก adv severely
รุ่นใหม่ n new model
รุบรู่ adj indistinct
รุม adj light
รุม v crowd
รุม adj warm
รุม v beset
รุม v set on a light fire
รุ่ม v knock repeatedly (with quick strokes)
รุ่ม adv much
รุ่ม adv warmly
รุมๆ adj light
รุมๆ adj warm
รุมข่มขืน v rape (by several persons)
รุมทำร้าย n lynch law
รุมทึ้ง v pluck
รุมพัลวัน v besiege someone closely
รุมรบกัน v engage in a hand-to-hand combat
รุ่มรวย adj very rich
รุ่มร้อน v be anxious
รุ่มร่าม adj untidy
รุ่มร่าม adv awkwardly
รุ่มร่าม adv clumsily
รุ่มร่าม adv untidily
รุมล้อม v encircle
รุมเร้า v beset
รุมไข้ v cure somebody of his fever by giving him an antipyretic
รุมไฟ v keep the fire burning
รุ่ย v unravel
รุ่ย adj loose
รุ่ยร่าย adv loose
รู้ v know
รู่ v scratch
รู่ v rub
รูก้น n anus
รูก้น n anus
รู้กว้าง v expert
รู้กัน v conspire
รูขี้ n anus
รูขุมขน n pore
รู้ความ v know
รู้ความหมาย v understand
รู้คิด v know how to think wisely
รู้คิดรู้อ่าน v know how to think wisely
รู้คุณ v be grateful
รู้คุณค่า v appreciate the value (of)
รู้จัก v know
รู้จักคิด v think
รู้จักดี v be familiar
รู้จักดี v be familiar
รู้จักมักคุ้น v be acquainted with
รู้จักมักจี่ v be familiar with
รูจี n beauty
รูจี adj prosperous
รูจี n prosperity
รูจี n pleasure
รูจี n light
รูจี adj bright
รู้ฉลาด v take advantage of
รู้ชัด v realize
รู้ชัด v realize
รู้ชั้นเชิง v know tactic
รู้ซึ้ง v realize
รูด v draw
รู้ดำรู้แดง adv to the end
รู้ดี v know well
รู้ดีรู้ชั่ว adv to the end
รู้ตัว v be aware of
รู้ตื้นลึกหนาบาง v know thoroughly
รู้ทัน v know what the other is up to
รู้ทัน v know what the other is up to
รู้ทันเหตุการณ์ v penetrate
รู้ทันเหตุการณ์ v be aware of the facts
รู้ทันเหตุการณ์ v be aware of the facts
รู้ท่า v see through
รู้ท่า v see through somebody´s tricks
รู้ท่าที v know tactic
รู้ที v see through somebody´s tricks
รูทีเนียม n ruthenium
รูบิเดียม n rubidium
รูป n body
รูป n figure
รูป clas monk
รูป n photograph
รูปกรวย n cone
รูปกาย n body
รูปการณ์ n circumstance
รูปคดี n case
รูปคน n figure
รูปความ n case
รูปความ n outline
รูปงาม adj handsome
รูปจำลอง n miniature
รูปชั่วตัวดำ adj ugly
รูปตัด n section
รูปถ่าย n photograph
รูปทรง n shape
รูปธรรม adj concrete
รูปธรรม n concrete object
รูปบูชา n sacred object
รูปประกอบ n illustration
รูปปั้น n statue
รูปพยัญชนะ n consonant letter
รูปพรรณ n description
รูปพรรณ n ornaments
รูปพรรณสัณฐาน n appearance
รูปภาพ n picture
รู้ประจักษ์ชัด v realize
รู้ประจักษ์ชัด v realize
รูปร่าง n appearance
รูปร่างท่าทาง n feature
รูปร่างหน้าตา n countenance
รูปลอก n decal
รูปลักษณ์ n appearance
รูปลักษณ์ n appearance
รูปวาด n drawing
รูปสมบัติ n beauty
รูปสระ n vowel letter
รูปสระอิ n vowel mark
รูปสัณฐาน n appearance
รูปสามเหลี่ยม n triangle
รูปสามเหลี่ยม n triangle
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า n equilateral triangle
รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า n scalene triangle
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก n right-angled triangle
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว n isosceles triangle
รูปสี่เหลี่ยม n quadrilateral
รูปสี่เหลี่ยม n quadrilateral
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน n rhombus
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน n rhombus
รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด n rhombus
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู n trapezium
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู n trapezoid
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส n square
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส n square
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน n rhomboid
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน n parallelogram
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า n irregular quadrilateral
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า n rectangle
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า n rectangle
รูปหกเหลี่ยม n hexagon
รูปหกเหลี่ยม n pentagon
รูปหน้า n face
รูปหล่อ v be handsome
รูปหล่อ n bronze statue
รูปหล่อ adj handsome
รูปหลายเหลี่ยม n polygon
รูปห้าเหลี่ยม n hexagon
รูปี n rupee
รูปเก้าเหลี่ยม n nonagon
รูปเขียน n painting
รูปแกะสลัก n sculpture
รูปแทน n representation
รูปแบบ n format
รูปแบบทางสังคม n social structure
รูปแบบมาตรฐาน n standard form
รูปแบบใหม่ n new look
รูปแบบไวยากรณ์ n grammatical structure
รูปแปดเหลี่ยม n octagon
รูปโฉม n looks
รูปโฉมโนมพรรณ n looks
รูปไข่ adj oval
รู้ผิด v misunderstand
รู้มาก v take advantage of
รูม่านตา n pupil
รู้ระเค็ดระคาย v get wind of
รู้ระแคะระคาย v get wind of
รูรั่ว n tiny hole
รู้ละเอียด v know thoroughly
รู้ว่า v know
รู้สำนึก v realize
รู้สึก v feel
รู้สึกขอบคุณ adj grateful
รู้สึกตัว v realize one´s error
รู้สึกตัว v be conscious of
รู้สึกนึกคิด v perceive
รู้สึกผิด v realize
รู้สึกไม่ดี v feel bad
รู้หนังสือ v be literate
รูหู n auditory canal
รู้อกรู้ใจ v know one´s mind
รู้อยู่ adj be always at home
รู้อยู่ adj docile
รู้อยู่เต็มอก v know thoroughly
รู้อยู่เต็มใจ v know thoroughly
รู้อยู่แก่ใจ v realize
รู้เชิงชั้น v know tactic
รู้เท่า v see through
รู้เท่าทัน v see through someone´s trick
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ v be benighted
รู้เบาะแส v know the whereabouts (of a criminal)
รูเยี่ยว n urethra
รู้เรื่อง v understand
รู้เรื่องราว v know
รู้เรื่องรู้ราว v know
รูเล็ตต์ n roulette
รู้เหตุการณ์ v witness
รู้เห็น v witness
รู้เห็นเป็นใจ v connive
รู้เองเป็นเอง v know by oneself
รู้แกว v have an inkling
รู้แก่ใจ v know well
รู้แจ้ง v understand thoroughly
รู้แจ้งเห็นจริง v have a thorough knowledge
รู้แน่แก่ใจ v exactly know
รู้แล้วรู้รอด v get over
รู้ใจ adj intimate
รู้ใจ v know one´s mind
รู้ไส้ v know clearly
รู้ไส้ v know clearly
รู้ไส้รู้พุง v know clearly
รู้ไส้รู้พุง v know clearly
รโหฐาน n private place


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top