4000 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

คำศัพท์เหล่านี้ถูกรวบรวมจากสถิติบทความมากมาย เป็นคำที่พบบ่อยที่สุด จึงควรจะรู้ความหมายทุกคำ หากจำได้หมดแล้วภาษาอังกฤษของคุณจะพัฒนาไปอีกระดับ
ขึ้นต้นด้วย c
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
คำศัพท์
ความหมาย

cab
vi โดยสารในรถรับจ้าง, vt โดยสารในรถรับจ้าง, n รถรับจ้าง

n กระท่อม

n คณะรัฐมนตรี, n ชั้นหรือตู้วางของ

n โทรเลข, n ระบบโทรทัศน์ที่ส่งสัญญาณผ่านสายเคเบิ้ล, vi ส่งโทรเลข, vt ส่งโทรเลข, n สายเคเบิ้ล

n กรง

n เค้ก, n ส่วนแบ่ง

vt คาดการณ์ว่า, vt คำนวณ, vi คำนวณ

n การคาดการณ์, n การคำนวณ

n ปฏิทิน, n รายการแสดงเวลานัด

n การมาเยี่ยม, n การเรียก, n การสนทนาทางโทรศัพท์, n ความต้องการ, vt โทรศัพท์ไปหา, vi โทรศัพท์ไปหา, vt เรียก, vi เรียก, vt เรียกว่า, n สัญญาณ

n ความสงบ, vt ทำให้สงบ, adj ที่มีอารมณ์สงบ, adj ที่สงบเงียบ

n กล้องถ่ายภาพ

n ค่ายพัก, vi พักอยู่ชั่วคราว

n การรณรงค์, n การหาเสียง

n พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

can
n กระป๋อง, n คุก (คำสแลง), vt บรรจุกระป๋อง, n ปริมาณหนึ่งกระป๋อง, n ห้องน้ำ (คำสแลง), aux สามารถ

n ชาวแคนาดา, adj ที่เกี่ยวกับประเทศแคนาดา

n การยกเลิก, vi ยกเลิก, vt ยกเลิก, vt ลบทิ้ง

n มะเร็ง, n โรคมะเร็ง

n ผู้ท้าชิง, n ผู้สมัคร

n เทียน

n ขนมหวาน (เช่น ทอฟฟี่หรือช็อคโกแลต), n คำเรียกยาเสพย์ติดเช่น เฮโรอีนหรือโคเคน (คำสแลง)

n ผ้าที่มีลักษณะหนาและหยาบ

cap
vt แตะหมวกคำนับ, n ฝาครอบ, vt สวมหมวก, n หมวก, n อักษรตัวใหญ่

n ความสามารถ

adj ที่ทำได้ดี, adj ที่สามารถทำได้

n ความสามารถทางร่างกายหรือจิตใจ, n ปริมาณสูงสุดที่จะรับได้

n ข้อได้เปรียบ, n คนร่ำรวย, adj ดีเยี่ยม, adj ที่เป็นหลัก, n เมืองหลวง, n ศูนย์กลางของกิจกรรมบางอย่าง

n กัปตัน, n หัวหน้าทีม

vt เข้าครอบครองที่ดิน, vt จับกุม

car
n รถยนต์

n คาร์โบไฮเดรต

n คาร์บอน

n บัตรที่บรรจุข้อมูลทางตัวเลขหรือการเงิน, n บัตรประจำตัว, n บัตรภาพ (ที่เก็บสะสม), n บัตรรายการ, n บัตรแสดงรายการไวน์ (ในภัตตาคาร), n บัตรอวยพร, vt บันทึกคะแนน (ในสกอร์การ์ดในกีฬากอล์ฟ), n ใบเหลืองหรือใบแดง (ในกีฬาฟุตบอล), n โปสการ์ด, n แผงหรือแผ่นวงจร (ทางวิศวกรรมไฟฟ้า), n ไพ่, n รายการอาหาร, vt แสดงบัตร (ประจำตัว), vt แปรงขนหรือเส้นใย, n แปรงสำหรับแปรงเส้นใยให้เรียบ, n อุปกรณ์แปรงขนสักหลาด, sl ตัวตลก

n การดูแล, n ความระมัดระวัง, n ความห่วงใย, vi ดูแล, vt ห่วงใย, vi ห่วงใย

n อาชีพ

adj ระมัดระวัง

adv อย่างระมัดระวัง

n สินค้าที่บรรทุก

vt คลุมด้วยพรม, n พรม, n ลักษณะพื้นผิวที่นุ่มเหมือนพรม

n คนที่เป็นพาหะนำโรค, n คนส่งหนังสือพิมพ์, n คนส่งเอกสาร, n โครงเหล็กวางของ (บนหลังคารถ), n บุคคลหรือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง, n บุรุษไปรษณีย์, n ผู้ส่ง, n เรือบรรทุกเครื่องบินรบ

n แครอท

n การขนส่ง, vt ขนส่ง, vt ขยายไปสู่, vi จดทะเบียน, vt ชักนำทางความรู้สึก, vi เดินทาง, vt ตั้งครรภ์, vt ถือไว้, vt บรรจุ, vt บอกข่าว, vt แบก, vt ประพฤติ, vi เป็นสื่อนำ, vt พก, vi มี (โทษ, ค่าปรับ), vt ยึด (รองรับน้ำหนัก), n ระยะ, vt ส่ง (จดหมาย), vt สนับสนุน

n เกวียน, vi ขี่เกวียน, vt บรรทุกเกวียน, n รถเข็นหรือรถลาก, vt ลาก

n ภาพการ์ตูน, n ภาพล้อ, vi วาดการ์ตูน, adj เหมือนการ์ตูน

vt แกะสลัก, vt ตัด, vt แล่

n คดี, n คนที่ไม่ปกติ, n คนหรือสิ่งที่เป็นกรณีศึกษา, n ปัญหา, n เรื่องราว, n เหตุการณ์, n เหตุผลสนับสนุน, n กรอบ, n กล่องเล็กๆ, n จำนวนคู่หนึ่ง, vt ตรวจสอบ, n ปลอกหมอน, vt ปูพื้น, vt ใส่กล่อง

n เงินสด, vt รับหรือจ่ายเงิน

n บ่อนการพนัน

n การคำนวณ, n การทำนาย, n การโยน, vt คำนวณ, vt จับฉลาก, n ชนิด, n โชคชะตา, vt ทำนาย, vt ทิ้ง, vt มองตรงไปยัง, vt โยน, vt เลือกตัวละคร, n สิ่งที่ได้จากการหลอม, n สิ่งภายนอก, vt หลอม

adj โดยบังเอิญ, adj ที่ไม่ค่อยสนใจ, adj เป็นบางครั้งบางคราว, adj ไม่เป็นทางการ

n จำนวนคนตายหรือได้รับบาดเจ็บ

cat
n คนผู้ชาย (คำสแลง), vt เฆี่ยนด้วยแส้, n นักดนตรีแจ๊ซ (คำสแลง), n แมว, n หญิงที่ถูกว่าในแง่ร้าย, vi อาเจียน, prf ลง

adj เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อ, n บัญชีรายชื่อ, vt บันทึกในบัญชีรายชื่อ, n สิ่งที่ใช้บันทึกรายชื่อ เช่น สมุด ไฟล์

n การจับ, vt เกี่ยว, vt เข้าใจ, vt จับ, vt จับได้, vt ชะงัก, vt ดึงดูด, vt ดู, vt ได้ยิน, vt ได้รับ, vi ติดไฟ, vt ตี, vt ทำให้แน่น, vt มาทัน (รถไฟ ฯลฯ), vt รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส, n สิ่งที่จับได้, n สิ่งที่ทำทำติดอยู่ เช่น กลอนประตู, vt หลอกลวง, n อุปสรรคหรือปัญหาที่ซ่อนอยู่

n หมวด

adj เกี่ยวกับโบสถ์คาทอลิก, adj ใจกว้าง, adj ที่กว้างขวางทั่วไป, n สมาชิกของโบสถ์คาทอลิก

n วัวควาย

vt ทำให้เกิด, n สาเหตุ, n หัวเรื่องของการอภิปราย, n เหตุผลที่ดี

n ถ้ำ, vt ทำให้เป็นโพรง, n ห้องเก็บของใต้ดิน

n การสิ้นสุด, vi จบ, vi หยุด

n การกรุผนัง, n เพดาน, n ระดับหรือราคาสูงสุด (ที่ยอมให้ขึ้นถึง), n สิ่งที่ใช้กรุผนัง

vt เฉลิมฉลอง, vt ประกาศ, vt สรรเสริญ

n การฉลอง, n งานเฉลิมฉลอง

n ความมีชื่อเสียง, n ผู้มีชื่อเสียง

n เซลล์, n เซลล์ไฟฟ้า, n โพรงหรือช่องเล็กๆ, n หน่วยเล็กๆในหน่วยใหญ่ เช่น กลุ่มเล็กๆในพรรคการเมือง, n ห้องเล็กๆ, vi อาศัยอยู่ในห้องเล็กๆ

n สุสาน

adj กลาง, n คนหรือกลุ่มที่อยู่ในตำแหน่งตรงกลาง, n จุดสำคัญ, n ต้นเหตุ, n ผู้เล่นในแดนกลาง, vt มุ่งความสนใจไปยัง, n ศูนย์กลาง, n ศูนย์การค้า, n ศูนย์เฉพาะกิจ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม, n ศูนย์รวมความสนใจ, n ศูนย์รวมเซลล์ประสาท, n สถานที่ที่เป็นศูนย์รวม, vt อยู่ตรงกลาง

adj เกี่ยวกับระบบประสาทส่วนกลาง, n จุดศูนย์รวมของการเชื่อมต่อสายโทรศัพท์, adj ซึ่งอยู่ตรงกลางหรือใกล้ตรงกลาง, adj ที่เป็นศูนย์กลาง, adj สำคัญ

n 100 ดอลล่าร์ (คำสแลง), n จำนวนหนึ่งร้อย, n ศตวรรษ

CEO

n ความเป็นทางการ, n ความมีระเบียบแบบแผน, n พฤติกรรมที่เป็นทางการ, n พิธีการ

adj แน่นอน, adj บ้าง, adj บางอย่าง, adj ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้, adj ไว้ใจได้, pro สมาชิกที่เจาะจงจำนวนหนึ่ง

adv อย่างแน่นอน

vt กักตัว, n เครื่องผูกมัด, n โซ่, n บริษัทต่างๆที่อยู่ในเครือเดียวกัน, vt ล่ามโซ่, n เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน

n เก้าอี้, vt ดำรงตำแหน่งประธาน, n ตำแหน่งประธาน, n ตำแหน่งศาสตราจารย์, vt นั่งเก้าอี้

n คนลากรถลาก, n ประธาน, vt เป็นประธาน

vt กระตุ้น, n การท้าทาย, vt ท้าทาย, vt เรียกร้อง, n สิ่งที่ท้าทาย

vt จัดห้องให้, n ลำกล้องปืน, n ห้อง (ภายในบ้าน), n ห้องประชุม, n ห้องหรือช่องว่างในร่างกาย

vt ชนะเลิศ, adj ซึ่งเป็นที่หนึ่งของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด, n นักต่อสู้, n นักรบ, vt ปกป้อง, n ผู้ชนะเลิศ, n ผู้ให้ความช่วยเหลือ, adv อย่างดีเยี่ยม, sl สุดยอด

n การต่อสู้ป้องกัน, n ตำแหน่งชนะเลิศ

n การเสี่ยง, vi เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, n ความเป็นไปได้, n โชค, adj โดยบังเอิญ, n โอกาส

n การต่อรถ (หรือรถไฟ), n การแทนที่, n ของแปลกใหม่, n ความเปลี่ยนแปลง, n เงินทอน, n เงินย่อย (ที่แลกมา), vt ต่อรถ (หรือรถไฟ), vt ทำให้แตกต่าง, vt เปลี่ยน, vi เปลี่ยนความเร็ว, vi เปลี่ยนเสื้อ, vi แลกเงินย่อย, vt แลกเปลี่ยน, vi แลกเปลี่ยนเงินตรา, n เศษสตางค์, n สิ่งทดแทน

adj ที่เปลี่ยนแปลง

vt ขุดเป็นร่อง, n ช่องแคบ, n ช่องทาง, n ช่องทางสื่อสาร, vt นำไปบอก, vt มุ่งไปยัง, n ร่องน้ำ, n เส้นทางที่ใช้ลำเลียง

n ความยุ่งเหยิง

n บท (ของหนังสือหรืองานเขียน), n ส่วนที่สำคัญ (ของประวัติศาสตร์หรือชีวิตคน), n สาขา (ขององค์กร สโมสรหรือสมาคม)

n คนที่มีนิสัยไม่เหมือนใคร, n คุณลักษณะ, n ชื่อเสียงดี, n ตัวแสดง, adj ที่แสดงบทบาท, n นิสัย, n บทบาทในละคร, n ใบรับรองงาน, n สถานภาพ, vt สลักอักษร, n อักษร

n ลักษณะนิสัย, adj ลักษณะพิเศษ

vt ชื่นชมกับลักษณะพิเศษ, vt แสดงลักษณะพิเศษ

vt กล่าวหา, n ข้อกล่าวหา, n ความดูแล, n ค่าใช้จ่าย, n ค่าธรรมเนียม, n คำสั่ง, vi จ่ายเงินโดยตัดจากบัญชี, vt โจมตี, vi ชำระเงิน, n ตราประจำบนโล่, vt เต็มไปด้วย, vt แต่งตั้ง, vt ทำให้รับหน้าที่, vt บรรจุ (กระสุน), n ใบแจ้งหนี้, n ประจุไฟฟ้า, vt ประทับตรา, vt ผัดหนี้, n ผู้ที่อยู่ในความดูแล, vt ฟ้อง, n ภาระ, vt มอบ, vt ยืม (หนังสือ), vt รับภาระ, vt เรียกเก็บ, vt เรียกเก็บเงิน, vt ลงบันทึกการยืม, vt ส่งเข้าองค์การหรือสถาบันเฉพาะกาล, vt สั่ง, vt อัดแน่นอยู่ในใจ, vt อัดไฟ

n การทำการกุศล, n ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, n เงินบริจาค, n มูลนิธิ

n การร่ายเวทย์มนตร์, n เครื่องรางของขลัง, vt ใช้เวทมนตร์คาถาหรือยันต์คุ้มครอง, vi ใช้เสน่ห์, n เวทย์มนตร์, vt สะกดด้วยเวทมนตร์คาถา, n เสน่ห์

vt กำหนดแผนการ, n ตาราง, vt ทำแผนที่, n แผนที่

n กฎบัตร, vt เช่า, adj ที่เช่ามา, n ใบอนุญาต, n สัญญาเช่า, vt อนุญาต

n การไล่ตาม, vt ขับไล่, vi เร่งรีบ, vi ไล่ตาม, vt ไล่ตาม, n ร่องในกำแพงหรือพื้นสำหรับวางท่อน้ำ, vt ทำให้เป็นร่อง, vt ประดับตกแต่งโดยการสลักหรือดุนลวดลาย

adj ขี้เหนียว, adj คุณภาพต่ำ, adj ถูก

n การคดโกง, n การหลอกลวง, n คนโกง, vi ทุจริต, vi นอกใจ, n สิ่งที่หลอกลวง, vt หลอกลวง

n การเข้ากีดขวาง, n การตรวจสอบ, n การทดสอบ, n การหยุด, vi ขีดกากบาท, n เช็ค, vt ตรวจสอบ, vi ตรวจสอบ, vi แตก, vi ทำสัญลักษณ์, vi ทำให้เจริญเติบโตช้าลง, n ใบเสร็จ, vt ฝาก, n รอย, vi รุกฆาต, n ลายหมากรุก, vt สำรวจให้แน่ใจ, n สิ่งที่เหนี่ยวรั้งจิตใจ, vi หยุดกระทันหัน, vt หยุดยั้ง

n ก้น (คำไม่เป็นทางการ), n แก้ม, n พฤติกรรมที่ไม่เคารพ (คำไม่เป็นทางการ)

n การส่งเสียงเชียร์, n ความสดชื่นรื่นเริง, vt ทำให้มีกำลังใจ, vt ทำให้สดชื่น, vt เปล่งเสียงแสดงความยินดี, vi รื่นเริงขึ้น

n เนยแข็ง, vt หนีไป, sl ขี้เปียก

n หัวหน้าพ่อครัว

adj ทางเคมี, n สารเคมี

n คุณสมบัติทางเคมี, n วิชาเคมี, n วิถีทางที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

n ชั้นที่มีลิ้นชักใส่เสื้อผ้า, n หน้าอก, n หีบ

n ขนมหวาน (ที่ต้องเคี้ยวก่อนกลืน), vt เคี้ยว, vt บด

n ไก่, adj ขี้ขลาด, n คนที่ขี้ขลาด, n เนื้อไก่, sl เด็กหนุ่ม (เกย์ใช้เรียกเด็กผู้ชาย), sl ขี้ขลาด

n ผู้นำ, adj มีอำนาจสูงสุด, adj สำคัญ

n คนที่มีพฤติกรรมเหมือนเด็ก, n เด็ก, n ลูก

n ช่วงต้น, n วัยเด็ก

n ความกลัว (จนรู้สึกหนาวเย็น), n ความหนาวเย็น, vt ทำให้เย็น, adj เย็นชา, adj หนาวเย็น

n คนจีน (คำย่อของ Chinese), n คาง, vt คุย (คำสแลง)

n ชาวจีน, adj ที่เกี่ยวกับชาติจีน, n ภาษาจีน

n การสลัก, vt ตัดออก, vi แตก, vt ถาก, vt ทำให้เป็นรอยแหว่ง, n เบี้ย, n มันฝรั่งทอดแผ่นบางๆ, n รอยแหว่ง, n เศษที่แตกออก, n แผ่นไมโครชิป, sl ไป

n ช็อกโกแลต, adj ที่มีช็อกโกแลตเป็นส่วนประกอบ

n การเลือก, n ทางเลือก, adj ที่มีคุณภาพดี, n ส่วนที่ดีที่สุด, n สิ่งที่ถูกเลือก, sl ดีเยี่ยม

n คอเลสเตอรอล

vt เลือก, vi เลือก

vi เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว, n ชิ้นเนื้อที่หั่นบางๆ (ส่วนใหญ่ยังมีกระดูกติดอยู่ด้วย), vt ฟัน (ต้นไม้), vt สับ, vt หวดอย่างแรง

n คริสตศาสนิกชน

n ศาสนาคริสต์

n คริสต์มาส

adj ที่ติดเป็นนิสัย, adj เรื้อรัง, sl อย่างสุดๆ

n เนื้อหรือไม้ชิ้นหนาและสั้น

n โบสถ์

n บุหรี่

n การหมุนเวียนครบรอบ, n วงกลม, n เส้นวงกลม

n การโคจรรอบ, n ขอบเขต, n พื้นที่ที่จำกัดเขตไว้

n โชค, n สภาวะแวดล้อม, n เหตุการณ์

vt อ้าง

n ประชาชน

n ความเป็นพลเมือง, n สิทธิในความเป็นพลเมือง

n พลเมืองทั้งหมด, n เมือง

adj ที่เกี่ยวกับเมือง

adj ที่เกี่ยวกับพลเมือง, adj ที่มีวัฒนธรรม

n คนในกองทัพที่ไม่ร่วมทำการรบ (เช่น แพทย์, พระ), n ชาวบ้าน

n ความศิวิไลซ์

n การเรียกร้อง, vt เรียกร้อง, vt อ้าง

vt จัดแบ่งหมวดหมู่, n ชนชั้น, n ชั้นเรียน, adj ที่ดีเยี่ยม, n ประเภทหรือชนิด

adj ที่เป็นรูปแบบดั้งเดิม, adj ที่มีคุณภาพสูง

adj ที่เกี่ยวกับกรีกหรือโรมันโบราณ, adj ที่เป็นแบบดั้งเดิม, adj ที่เป็นเพลงคลาสสิค

vt จัดกลุ่ม

n ห้องเรียน

n ดิน, n ร่ายกายมนุษย์

vt เตรียม (ปลา) สำหรับทำอาหาร, vt ทำความสะอาด, vt ทำให้ว่างเปล่า, adj ที่ไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพย์ติด, adj ที่ไม่มีอาวุธ, adj บริสุทธิ์, adj ยุติธรรม, vi สะอาด, adj สะอาด, adv อย่างสมบูรณ์, adv อย่างสะอาดเอี่ยม, sl ไม่มีสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพย์ติดหรืออาวุธ

vi กลายเป็นชัดเจน, vi เคลียร์ริ่งเช็ค, adj ชัดเจน, vt ทำให้ชัดเจน, vt ทำให้สะอาด, adj ที่เข้าใจง่าย, adj ที่ไม่มีเมฆหรือหมอก, adj ที่รับรู้ได้ดี, adv อย่างชัดเจน, adv อย่างทั้งหมด

adv อย่างชัดเจน

n พนักงานโรงแรมที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการลงทะเบียน, พาแขกไปที่ห้องพัก, n เสมียน

vi เกิดเสียงดังกริ๊ก, vi เข้าใจขึ้นอย่างฉับพลัน, vt ทำเสียงดังกริ๊ก, n เสียงดังกริ๊ก

n ลูกค้า

n หน้าผา

n สภาพอากาศ

vt ค่อยๆ เพิ่มขึ้น, vi ค่อยๆ เพิ่มขึ้น, vi ปีน, vt ปีน

vt ทำให้ติดแน่น

n คลินิก

adj ที่เกี่ยวกับคลินิค

n ครั้ง, n คลิป, n ตัดออก, vi ติดด้วยคลิป, vt ติดด้วยคลิป, sl มิวสิกวิดีโอเพลง

n เครื่องบันทึกเวลา (เช่น ในรถแท็กซี่), vt จับเวลา, n นาฬิกา, sl เห็น, sl ตีหรือชก

adj ใกล้, adv ใกล้, vi จบ, vt ทำให้จบ, adj ที่คล้ายกัน, adj ที่มีความใกล้ชิดกัน, vt ปิด, vi ปิด

adj จำกัดเฉพาะกลุ่มหรือบุคคล, adj ที่ไม่เปิดรับสิ่งใหม่, adj ที่อยู่ได้ด้วยตัวเอง, adj ปิด
n ชั้น, adj ที่เป็นส่วนตัว, n ห้องเล็กๆ

n ผ้า

n เสื้อผ้า

n เสื้อผ้า

n กลุ่มควัน, vt ก่อให้เกิดปัญหา, vi เกิดปัญหา, vt ทำให้มืด, vt ปกคลุมด้วยเมฆ, vi มีเมฆมาก, n เมฆ, n สิ่งของจำนวนมากที่อยู่รวมกัน

vi ช่วยกันออกค่าใช้จ่าย, vt ตี (ด้วยไม้), n ไพ่ดอกจิก, n ไม้ตีกอล์ฟ, n ไม้พลอง, vi รวมกลุ่ม, n สถานเริงรมย์, n สโมสร

vt บอกเป็นนัยๆ, n ร่องรอย

n กลุ่ม (สิ่งของหรือคน), vt ทำให้อยู่รวมเป็นกลุ่ม, vi รวมเป็นกลุ่ม

n ครูฝึกกีฬา, n ครูพิเศษ, n ชั้นโดยสารราคาถูก (รถไฟ, เครื่องบิน), n ตู้โดยสารในขบวนรถไฟ, vi ทำหน้าที่เป็นครูฝึก, vt ฝึกกีฬาให้, n รถม้าสี่ล้อขนาดใหญ่, n รถยนต์ขนาดเล็กราคาถูก

vt จัดหาถ่านหินให้, n ถ่านหิน, vt เผาให้เป็นถ่าน, vi ใส่ถ่าน

n การรวมเป็นหนึ่งเดียว, n รัฐบาลผสม

vi เคลื่อนที่ด้วยแรงดึงดูด (โดยไม่ใช้พลังงานขับเคลื่อน), n ชายฝั่ง, n ทางลาดเอียง (เหมาะแก่การไหลเลื่อน), vi แล่น (เรือเลียบฝั่ง), vt แล่น (เรือเลียบฝั่ง), vi สำเร็จอย่างง่ายดาย

adj ที่ใกล้ชายฝั่ง

n ขนสัตว์, vt ปกป้องผิวหน้าด้วยชั้นบางๆ, n สิ่งที่ปกคลุมผิวหน้าไว้บางๆ, n สิ่งที่ห่อหุ้ม, n เสื้อนอก, vt ใส่เสื้อคลุม

n ยาชาเฉพาะที่ ได้มาจากใบโคคา, n ยาเสพย์ติดชนิดหนึ่ง

vt เข้ารหัส, vt เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, vt ถอดรหัสพันธุกรรม, n ประมวลกฎหมาย, n มาตรการ, n รหัส

n กาแฟ, n ต้นกาแฟ, n เมล็ดกาแฟ, n สีกาแฟ

adj เกี่ยวกับกระบวนการการรับรู้, adj ที่เกี่ยวกับกระบวนการคิด

adj ซึ่งเป็นแบบหยอดเหรียญ, vt ทำเหรียญกษาปณ์, vt สร้าง (คำ), n เหรียญ

adv กะทันหัน, n ไข้หวัด, n ความหนาวเย็น, adv โดยสิ้นเชิง, adj เย็น (น้ำ, เครื่องดื่ม), adj เย็นชา, adj เย็นตา (สี), adj หนาว (อากาศ), n อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา

n การเป็นไส้ศึก, n การร่วมมือ

n การพังทลาย, n การล้มป่วย, n ความล้มเหลว, vt ทำให้พังทลาย, vi พังทลาย, vt พับ, vi พับได้, vi ล้ม (ธุรกิจ), vi ล้มป่วย (คน)

n ปกเสื้อ, n ปลอกคอ (สัตว์เลี้ยง), vt ลากคอเข้าคุก (คำสแลง), vt ใส่ปลอกคอ

n เพื่อนร่วมงาน

vt เก็บเงิน, vt เก็บรวบรวม, vt คุมสติ, adj ซึ่งเก็บเงินปลายทาง, adv โดยเก็บเงินปลายทาง, vt ไปนำมา, vi เพิ่มพูน, vi เรี่ยไรเงิน, vt เรี่ยไรเงิน, vt สะสม (แสตมป์, เหรียญ), n คำสวดแบบย่อๆ

n การเก็บรวบรวม, n การชุมนุม, n การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง, n การเรี่ยไรเงิน, n งานศิลปะในพิพิธภัณฑ์, n เงินเรี่ยไร, n สิ่งของที่รวบรวมไว้, n สิ่งที่สะสมไว้

n กลุ่ม, adj ซึ่งเป็นกลุ่ม, adj ที่มีส่วนร่วมโดยทุกคน, n สิ่งที่ร่วมมือกันทำ (เช่น การทำนาร่วม)

n นักสะสม, n ผู้เก็บ

n คุก (คำสแลง), n วิทยาลัย

adj เกี่ยวกับอาณานิคม

n กลุ่ม, n ประชาชนในอาณานิคม, n ประเทศอาณานิคม

n ข้ออ้าง, n ความมีสีสัน, n คุณภาพที่เด่นชัด, n คุณภาพเสียง, vt ทาสี, n ใบหน้าที่มีสีแดงเพราะสุขภาพดี, vi เปลี่ยนสี, vt มีอิทธิพลต่อ (ความคิด), n เม็ดสี, n ลักษณะภายนอก, n ศิลปะการใช้สี, n สี, n สีผิวของชนที่ไม่ใช่คนผิวขาว, n สีผิวที่มีสุขภาพดี, n สีสันต่างๆ, vi หน้าแดง

adj ที่มีชีวิตชีวา, adj ที่มีสีสันสดใส

n คอลัมน์ในหนังสือพิมพ์, n ช่อง (ในหนังสือพิมพ์), n แถว (ในแนวตั้ง), n แนวขบวนทหาร, n เสา

n ผู้เขียนในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร

n การสู้รบ, n ความขัดแย้ง, vt ต่อต้าน, vt ต่อสู้

n การรวมกัน, n จำนวนสิ่งของที่รวมกัน, n พันธมิตร, n รหัสเปิดกุญแจ, n สิ่งที่เกิดจากการรวมกัน

n การรวมกัน, n เครื่องจักรตัดและนวดเมล็ดข้าว, vt นำมารวมกัน, vt ้ประสานกัน, vi รวมกัน

adj ที่มีส่วนร่วมโดยทุกคน, adj ที่เกิดจากส่วนประกอบสองส่วนขึ้นไป, adj ที่กระทำร่วมกัน, adj ซึ่งทำงานร่วมกัน, adj ที่มีรอยต่อรอยเชื่อมกัน, adj ที่เชื่อมต่อกัน

vi เกิดขึ้น, vi ถึง (ยาวมาถึง), vi เป็น, vi มา, vi มาจาก (ภูมิลำเนา, บ้านเกิด), sl ถึงจุดสุดยอด

n ความตลกขบขัน, n ละครตลก

n คนหรือสิ่งอำนวยความสะดวก, n ความสบายกาย, n ความสบายใจ, vt ปลอบประโลม, n สิ่งปลอบใจ, vt อำนวยความสะดวก

adj เพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ), adj มั่งคั่ง, adj สะดวกสบาย, adj อบอุ่นใจ

n การมาถึง, adj ซึ่งมีหวังจะสำเร็จ, adj ที่กำลังจะมาถึง

n การออกคำสั่ง, n คนในบังคับบัญชา, vi ควบคุม, vt ควบคุม, n ความรู้อย่างแตกฉานทางภาษา, n คำสั่ง, n ตำแหน่งบัญชาการ, vi สั่งการ, vt สั่งการ, n อำนาจบังคับบัญชา

n นาวิกโยธิน, n ผู้บังคับบัญชา

n ข้อคิดเห็น, vi แสดงความคิดเห็น, vt แสดงความคิดเห็น

adj เกี่ยวกับการค้า, n โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ, adj ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไร, adj สำหรับนักธุรกิจ

n ค่านายหน้า, n งานที่รับผิดชอบ, n อำนาจที่จะทำ

n ข้าราชการ

vt ทำความผิด, vt มอบหมายให้, vt ให้คำมั่นสัญญา

n ความรับผิดชอบ

n คณะกรรมการ

n ของใช้, n สินค้า

adj ที่เกิดขึ้นทุกวัน, adj ที่เป็นของส่วนรวม, adj ที่ร่วมกัน

n อย่างธรรมดา

vi เชื่อมติดกัน, vi ติดต่อสื่อสาร, vt ส่งต่อ

n การติดต่อสื่อสาร, n การส่งต่อ, n ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด, n วิธีการติดต่อสื่อสาร

n ชุมชน, n สังคม

n เพื่อน, n เพื่อนเดินทาง

n กลุ่มคน, n แขกผู้มาเยี่ยม, n ความเป็นเพื่อน

adj ที่สามารถเปรียบเทียบกันได้

vi เปรียบเทียบ, vt เปรียบเทียบ

n การเปรียบเทียบ

vt บังคับ

adj ที่กระตุ้นความสนใจ, adj ที่บังคับ

n การชดเชย

vi แข่งขัน

n การแข่งขัน

adj ที่เกี่ยวกับการแข่งขัน

n คู่แข่ง, n ผู้แข่งขัน

vi บ่น, vi ร้องทุกข์

n ข้อที่ไม่พอใจ, n ความไม่พอใจ

adj ทั้งหมด, vt ทำทั้งหมด, adj ที่เสร็จสิ้น, vt เสร็จ

adv อย่างทั้งหมด, adv อย่างเสร็จสมบูรณ์

n ความคิดหรือกิจกรรมที่สัมพันธ์กัน, adj ซับซ้อน, adj ที่ประกอบด้วยสองส่วนขึ้นไป

n ความซับซ้อน

n การยอมทำตาม

adj ยากที่จะเข้าใจ

vi เชื่อฟัง

n ส่วนประกอบ

vt ประกอบด้วย

n การจัดวางองค์ประกอบ, n การประกอบขึ้น (ส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน), n สิ่งที่ประกอบขึ้น

n คำประสม, vt ทำให้เพิ่มขึ้น, adj ที่เกิดจากส่วนประกอบสองส่วนขึ้นไป, vt ผสม, vi ผสม, n สิ่งที่เกิดจากส่วนประกอบสองส่วนขึ้นไป

adj ที่ครอบคลุม

vt ประกอบด้วย, vt รวมถึง

n การประนีประนอม, vi ประนีประนอม, vt ประนีประนอม

n ผู้คำนวณ

vt ยอมรับว่าถูก

vt เข้าใจ, vt คิด, vi ตั้งครรภ์, vt ตั้งครรภ์

vt ทำให้เข้มข้นขึ้น, vt ทำให้ตรงไปยังจุดศูนย์กลาง, vi ทำให้ตรงไปยังจุดศูนย์กลาง, vt ทำให้เพ่งความสนใจ, vi เพ่งความสนใจ, n สิ่งที่ถูกทำให้มีความเข้มข้นขึ้น

n การมุ่งไปยังศูนย์กลาง, n การให้ความสนใจ, n สารที่มีความเข้มข้น

n ความคิด

n การเข้าใจ, n การเริ่มต้น, n ความคิด

vt เกี่ยวข้องกับ, n ความกังวล, n ความสัมพันธ์, vt ทำให้กังวล, vt มีความสัมพันธ์, n เรื่องที่สำคัญกับบุคคลหนึ่ง

adj กังวล, adj ที่สัมพันธ์กับ

prep เกี่ยวกับ

n การเห็นพ้องร่วมกัน, n คอนเสิร์ต, vi ระดมความคิด, vt ระดมความคิด

vi จบ, vt ตัดสินใจ, vt ทำให้จบ

n ส่วนสุดท้าย

n คอนกรีต, vt ทำจากคอนกรีต, adj ที่กลายเป็นของแข็ง, adj ที่เป็นรูปธรรม, n รูปธรรม

vt ประกาศว่าทำผิด, vt วิจารณ์อย่างแรง

n ความเจ็บป่วย, n เงื่อนไข, n ปัจจัยแวดล้อม, n สถานะภาพทางสังคม, n สภาวะ, n สุขภาพ

n การจัดการ, n ความประพฤติ, vt จัดการ, vi นำ, vt นำ, vt ประพฤติ

n การสัมมนา

vi สารภาพผิด, vt สารภาพผิด

n การสารภาพผิด

n ความเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้, n ความไว้เนื้อเชื่อใจ

n ที่มั่นใจ

vt ทำให้มั่นคง, vt ยืนยัน

n การต่อสู้, vi ขัดแย้ง, n ความขัดแย้ง, vi ต่อสู้

vt เผชิญหน้า

n การเผชิญหน้า

vt ผสมปนเปกัน, vt สับสน

n ความสับสน

n การพบปะกัน, n การมีเพศสัมพันธ์


vt เชื่อมต่อ, vi เชื่อมต่อ, vt ติดต่อทางโทรศัพท์, vi บรรลุเป้าหมาย

vi การเชื่อมกัน, n ความสัมพันธ์

n ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

adj ที่ตระหนักได้, adj ที่รู้สึกตัว, adj ที่รู้สึกหรือคิดได้

n ความตระหนักรู้

adj ที่ต่อเนื่องตามลำดับ

n ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่

n การอนุญาต, vi ยอมรับ, vi ยอมให้ทำ

n ตำแหน่งที่สำคัญ, n ผล

adv ดังนั้น

n การป้องกันความสูญเสีย, n การอนุรักษ์ธรรมชาติ

n คนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม, adj ที่เป็นการป้องกัน, adj ที่เป็นอนุรักษ์นิยม, adj ระมัดระวัง

vt พิจารณา, vi พิจารณา

adj สำคัญ

adv อย่างพอประเมินค่าได้, adv อย่างมาก

n การคิดพิจารณา, n ความคิดเห็นใจผู้อื่น

vi ประกอบด้วย

adj ที่สอดคล้องกัน

adv อย่างสอดคล้อง

n การวางแผนอย่างลับๆ, n แผนการ

adj ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา, adj ที่ไม่เปลี่ยนแปลง

adv อย่างตลอดกาล, adv อย่างต่อเนื่อง

vt ก่อตั้ง, vt ประกอบด้วย

n การก่อตั้ง, n การประกอบขึ้น, n รัฐธรรมนูญ, n สุขภาพร่างกาย

adj ที่เป็นส่วนพื้นฐาน, adj ที่เป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็น

n ข้อจำกัด, n ความยับยั้งชั่งใจ

vt ผูกเรื่อง, vt สร้าง

n การก่อสร้าง, n การคิดค้น, n การตีความ, n คำหรือวลีที่ผูกขึ้น, n โครงสร้าง, n สิ่งปลูกสร้าง

vt ค้นหาข้อมูล, vi ทำงานให้คำปรึกษา, vi ปรึกษา, vt ปรึกษา

n ผู้ให้คำปรึกษา

vt ใช้จนหมด, vt ซื้อ, vt ทำลายอย่างสิ้นเชิง, vt บริโภค

n ผู้บริโภค

n การใช้หมดไป, n การบริโภค, n ปริมาณการบริโภค

n การติดต่อสื่อสาร, n การสัมผัส, n ช่องทางการติดต่อ, adj ซึ่งเกิดโดยการสัมผัส, vt ติดต่อ, adj ที่ใช้ในการติดต่อ, n ผู้ที่เป็นสื่อกลางช่วยเหลือได้, vt สัมผัส, vi สัมผัส

vt จำกัด, vt จุ, vt ประกอบด้วย, vt มี, vt ยับยั้ง

n ตู้บรรจุสินค้า, n ภาชนะใส่ของ

vt พิจารณา, vt สังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์

n คนร่วมสมัย, adj ซึ่งกำลังมีชีวิตอยู่, adj ซึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกัน, adj ทันสมัย

vi ต่อสู้ (เพื่อบางสิ่ง), vt ต่อสู้ (เพื่อบางสิ่ง), vi โต้เถียง, vi ยืนยัน

n จำนวนของสิ่งที่บรรจุอยู่, n ปริมาณความจุ, n สาร, n หัวข้อ, n ความพึงพอใจ, vt ทำให้พอใจ, adj ที่พร้อมจะยอมรับ, adj พอใจในสภาพของตนเอง

n การแข่งขัน, n การดิ้นรน, vt เข้าร่วมการประกวด, vt ท้าทาย

n บริบท, n สภาพแวดล้อม

n ทวีป, adj ที่สามารถกลั้น (ปัสสาวะหรืออุจจาระ)

vi ดำเนินต่อไป, vt ดำเนินต่อไป, vi เริ่มอีกครั้ง

adj ต่อเนื่อง

adj ที่เริ่มอีกครั้ง

adj ซึ่งติดต่อกัน

n การว่าจ้างเพื่อฆาตกรรม, n การสัญญา, n ข้อตกลง, vt จัดงานแต่งงาน, vt ติดโรค, vi ทำสัญญา, vt ทำให้หดตัว, n นิติกรรมสัญญา, vt ย่อ, vi หด

n ผู้ทำสัญญา, n สิ่งที่หดตัว

n ความแตกต่าง, n ความแตกต่างระหว่างความสว่างและความมืด, vi แตกต่างกัน, vt เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง, n สิ่งที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง

vi มีส่วนทำให้, vi ให้ (เพื่อช่วยเหลือ), vt ให้ (เพื่อช่วยเหลือ)

n การบริจาค, n สิ่งที่บริจาค

n ผู้บริจาค

n การจำกัด, vt ควบคุมดูแล, n เครื่องควบคุม, vt จัดการ, vt ตรวจสอบ, n ทักษะ, n ผู้ควบคุม, n มาตรฐานเปรียบเทียบในการทดลอง, n สถานที่ที่ใช้ในการควบคุม, n อำนาจในการควบคุม

adj ซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้ง, adj ซึ่งชอบโต้แย้ง

n การโต้เถียงอย่างรุนแรง

n ความสะดวก, n เครื่องอำนวยความสะดวก, n ห้องสุขา

n การชุมนุม, n การประชุม, n ข้อตกลง

adj เกี่ยวกับประเพณีนิยม, adj ซึ่งเกี่ยวกับการชุมนุม, adj ธรรมดา

n การสนทนา

n การเปลี่ยนความเชื่อ, n การเปลี่ยนแปลง, n การแปลงหน่วยวัด, n สิ่งที่เปลี่ยนแปลง

n คนที่เปลี่ยนความเชื่อ, vt ทำให้เปลี่ยนความเชื่อ, vt เปลี่ยน, vi เปลี่ยน, vi เปลี่ยนความเชื่อ, vt แปลงหน่วยวัด

vt ขนส่ง, vt ถ่ายทอด, vt สื่อไปถึง, vt แสดงถึง

vi ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดจริง, n นักโทษ, vt พิสูจน์ว่ามีความผิด

n การพิสูจน์ว่ากระทำผิด, n ความเชื่อมั่น

vt ทำให้แน่ใจ, vt โน้มน้าว

adj ที่ถูกโน้มน้าว

vi เกิดขึ้น, vi ทำอาหาร, vt ทำอาหาร, vt ปลอมแปลง, n พ่อครัว, vi อึดอัดเพราะอากาศร้อน

n คุกกี้, n บุคคล (ที่มีลักษณะเฉพาะ)

n การทำครัว, adj ที่ใช้ในการปรุงอาหาร, n อาหารที่เตรียมไว้

n ความทันสมัย, n ความสงบเยือกเย็น, adj ใจเย็น, adj ซึ่งมีจังหวะที่ผ่อนคลาย (บทเพลง), adj ดีเลิศ (คำสแลง), adj ทันสมัย, vt ทำให้เย็นลง, vt ทำให้ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น), adj เย็น, adj เย็นชา, vi เย็นลง, vi ลดน้อยลง (อารมณ์, ความโกรธ, ความกระตือรือร้น), sl เจ๋ง, sl โอเค

vi ยอมทำตาม, vi ร่วมมือ

n การทำงานร่วมกัน, n การยอมทำตาม

adj ซึ่งทำงานร่วมกัน, adj ซึ่งเป็นเจ้าของร่วมกัน (ห้องชุด), adj ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี, n ร้านสหกรณ์, n ห้องชุด

adj ซึ่งมีหน้าที่ทางไวยากรณ์เหมือนกัน, vi ทำงานไปพร้อมกัน, vt ทำให้ทำงานไปพร้อมกัน, vt ทำให้ประสานกัน, n บุคคลหรือสิ่งของที่อยู่ระดับเดียวกัน, adj ระดับเดียวกัน, n ระยะพิกัด

n ผู้ประสานงาน

cop
vt ขโมย, vt คว้า, n ตำรวจ (คำสแลง), n หลอดด้าย, sl จับ

vi รับมือได้

vt ทำสำเนา, vt ทำอย่างเดียวกัน, vt เลียนแบบ, vi เลียนแบบ, n สำเนา, n หนึ่งในหลายชิ้น (ที่เหมือนกัน)

n เชือก, vt ผูกด้วยเชือก, n สายไฟ

n ก้อนหินที่คนโบราณนำมาทุบเป็นเกล็ดใช้เป็นเครื่องมือ, n แกนของผลไม้, n แกนโลก, n ใจความสำคัญ, adj ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ, n ส่วนสำคัญ, n หน่วยความจำคอมพิวเตอร์, vt เอาส่วนในออก

vt เก็บรักษาและปรุงด้วยเกลือ, n ข้าวโพด, n ต้นข้าวโพด, n เมล็ดข้าวโพด, vt เลี้ยงด้วยเมล็ดข้าวโพด, n ตาปลา

n การเตะมุม, n การผูกขาด, adj ซึ่งตั้งอยู่ที่มุม, vt ต้อนเข้ามุม, vt ทำให้ตกในสถานการณ์ที่ยากลำบาก, n ที่สงบเงียบ, vt ผูกขาด, adj เพื่อให้วางเข้ามุม, n มุม, vi เลี้ยวตรงมุม, n สถานการณ์ที่ยากลำบาก, n สิ่งที่ทำมาเพื่อให้วางเข้ามุม, n หัวถนน

adj ที่เกี่ยวกับบริษัท, adj ที่ร่วมกัน

n บริษัท

vt แก้ไขให้ถูกต้อง, vt ตำหนิ, adj ถูกต้อง

adv อย่างถูกต้อง

n ความสัมพันธ์กัน

n นักข่าว, n ผู้ติดต่อจดหมาย, adj เหมือนกัน

n ทางเดินยาวในตึก

n การเน่าเปื่อย, n การไม่ซื่อสัตย์, n ความเสื่อมทราม

n ความเสียหาย, n ค่าใช้จ่าย, vt คำนวณเงินที่ต้องการ, n ต้นทุน, vt ทำให้สิ้นเปลือง, vi มีมูลค่า, vi มีราคาแพง

adj ซึ่งใช้เวลาหรือความพยายาม, adj ซึ่งทำลายล้าง, adj แพง, adj ฟุ่มเฟือย

n เครื่องแต่งกาย, vt จัดเสื้อผ้าให้กับ, vt แต่งตัว

n กระท่อม, n ที่พักตากอากาศหลังเล็กๆ, n บ้านพักเดี่ยว

n ต้นฝ้าย, n ผ้าฝ้าย, n ฝ้าย

n เก้าอี้ยาว, vt ทำให้นอนลง, vi นอนลง

aux กริยาช่องที่ 2 ของกริยาช่วย can

n การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ, n คณะกรรมการ, n สภา

n ข้อเสนอแนะ, n ทนายความ, n ที่ปรึกษา


n ทนายความ, n ผู้ให้คำปรึกษา

n การนับ, n การหาผลรวม, vi นับ, vt นับ, n ผลรวม, vi พิจารณา, vt พิจารณา, vi มีความสำคัญ, vi รวมเข้าไปด้วย, vt รวมเข้าไปด้วย, n ตำแหน่งของขุนนางอังกฤษเทียบเท่ากับเอิร์ล

n เคาน์เตอร์, adj ที่โต้ตอบออกไป, vt พูดแย้ง, vi พูดแย้ง, prf ต้าน

n ชุดสำเนา, n สิ่งที่คล้ายกัน, n สิ่งที่เป็นคู่กัน

adj เกี่ยวกับชีวิตชนบท, n ประชาชนในประเทศ, n ประเทศ, n พื้นที่ทำการเกษตร, n ภูมิลำเนา

n เขตปกครอง

n รัฐประหาร

n คนสองคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน, n คู่สามีภรรยา, vt ทำให้เชื่อมต่อ, vi มีเพศสัมพันธ์, n สองสิ่งที่คล้ายกัน, n สิ่งที่เชื่อมติดกัน

n ความกล้าหาญ

n ช่วงเวลา, vi ท่องเที่ยวไป, n แนวทางปฏิบัติ, n ลำดับของเหตุการณ์, vi วิ่งอย่างรวดเร็ว, n เส้นทาง, n หลักสูตร, n อาหารจานหนึ่ง

n คฤหาสน์, vt จีบ, n ถนนสายสั้นๆ, n ที่เปิดโล่ง, n ศาล, n สนาม, n สภา, vt เสี่ยง

n ห้องพิจารณาคดี

n ญาติห่างๆ, n ลูกพี่ลูกน้อง

vt คลุม, vt แต่งกาย, vi ทำงานแทน, n ที่บังตา, vt ปกป้อง, n ปกหนังสือ, vt ปิดบัง, vt ปู, n ผ้าคลุม, n ฝา, vt ฟักไข่, vt รวมถึง, n สถานที่ซ่อน, n สิ่งที่ปกป้อง, n สิ่งป้องกันการกระแทก, vt ห่ม, vt ให้ข่าว

n การรายงานข่าว, n ขอบเขตคุ้มครองในการประกันภัย

cow
vt ขู่, n วัวตัวเมีย

vi กะเทาะออก, n การหวด, n ความอ่อนแอ, n คำเหน็บแนม, adj ดีเยี่ยม, vi แตกร้าว, vi แตกละเอียด, vt ถอดรหัส, vt ทำให้กะเทาะออก, vt ทำให้แตกร้าว, vt ทำให้แตกละเอียด, vt ทำให้ล้มเหลว, n ร่อง, n รอยแตก, vi ล้มเหลว, n เสียงแตกเปรี้ยงๆ, vt หวด

n การทำงานศิลปะด้วยมือ, n งานศิลปะที่ต้องทำด้วยมือ, n ทักษะ, n ทักษะการโกง, vt ทำด้วยมือ, vt ประดิษฐ์โดยใช้ฝีมือ, n ยานพาหนะ

n การชน, n การล้มละลาย, vi เกิดเสียงดัง, vi เคลื่อนที่อย่างเสียงดัง, vi ชนอย่างแรง, vt ชนอย่างแรง, adj ซึ่งเร่งรัด, vi ตกอย่างรวดเร็ว, vt ทำให้เกิดเสียงดัง, vt ทำให้เคลื่อนที่อย่างเสียงดัง, vi ล้มละลาย, n เสียงดังที่เกิดจากการชน, n ผ้าเนื้อหยาบ, sl ยืม

n การคลาน, vi ขนลุก, vi คลาน, vi เลื้อย

n คนบ้า, adj คลั่งไคล้, adj บ้า

n ครีม, n ครีมทาผิว, vt ชนะอย่างสิ้นเชิง, vt ทำให้เป็นครีม, adj เป็นสีนวล, n ส่วนที่ดีที่สุด, n สีครีม, n อาหารที่ประกอบหรือมีลักษณะเป็นครีม

vt แต่งตั้ง, vt สร้าง, vt สร้างสรรค์

n การสร้าง, n ผลงานประดิษฐ์, n สรรพสิ่ง, n เสื้อผ้าที่ตกแต่งสวยงาม

adj ซึ่งมีความคิดริเริ่ม, adj ซึ่งสามารถสร้าง, n บุคคลซึ่งเต็มไปด้วยความคิดริเริ่ม

n ความสามารถในการสร้างสรรค์

n ทาส, n ลักษณะของคน, n สัตว์ประหลาด, n สิ่งมีชีวิต (คน, สัตว์), n สิ่งสร้างสรรค์


n การซื้อเชื่อ, n ความไว้วางใจ, n จำนวนเงินที่จ่ายเข้าบัญชี, n ชื่อเสียง, vt เชื่อถือ, n ฐานะทางการเงิน, n ยอดคงเหลือในบัญชี, n ระยะเวลาที่ให้สินเชื่อ, vt ลงบัญชีรายรับ, n สินเชื่อ, n หน่วยกิต

n กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน, n กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กัน, vi เป็นลูกเรือ, n ลูกเรือ

n การกระทำที่ผิดศีลธรรม, n อาชญากรรม

adj เกี่ยวกับอาชญากรรม, adj ซึ่งทำผิด, adj ที่น่าเสียใจ, n ผู้ที่ทำผิดกฎหมาย

n ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง, n ช่วงเวลาที่เป็นตายเท่ากัน


n นักวิจารณ์, n ผู้ที่ชอบติเตียน

adj เกี่ยวกับการวิจารณ์, adj จำเป็น, adj ซึ่งเป็นช่วงอันตราย (โรค), adj ที่ชอบจับผิด, adj เป็นช่วงอันตราย

n การประเมินผลงาน, n การวิจารณ์, n บทวิจารณ์

vt วิจารณ์, vi วิจารณ์

n กระเพาะย่อยอาหารของสัตว์บางชนิด, n กลุ่ม, vt กินยอดหญ้า, vi กินยอดหญ้า, vt เก็บเกี่ยวพืชผล, vi เก็บเกี่ยวพืชผล, vt ตัดให้สั้น, n ทรงผมแบบสั้น, vt ปลูกพืช, vi ปลูกพืช, n ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว, n พืชผล, n แส้

n กากบาท, n การผสมข้ามพันธุ์, n การผสมผสาน, vt ขัดขวาง, vt ข้าม, vi ข้าม, adj ฉุนเฉียว, vt เตะบอลขวางสนาม, vi เตะบอลขวางสนาม, vt ทำให้มีอาณาเขตถึง, n แท่งหินรูปไม้กางเขน (สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์), vt ผสมข้ามพันธุ์, vi มีอาณาเขตถึง, n ไม้กางเขน (ของศาสนาคริสต์)

vt กดดัน, vi ชุมนุม, vi เบียดเสียด, vt เบียดเสียด, vi ผลักไปข้างหน้า, vt ผลักไปข้างหน้า, n ผู้ชม, n ฝูงชน, vt มัดรวมกัน

adj ซึ่งเต็มไปด้วยฝูงชน, adj แออัด

adj สำคัญมาก, adj โหดร้าย, sl ดีมาก

adj ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด, adj โหดร้าย

n การล่องเรือ, vt เคลื่อนไปช้าๆ, vi เดินเรือ, vt เดินเรือ

vt กด, vi กด, n ความหลงใหลอย่างมาก, vt คั้น (น้ำผลไม้), n เครื่องดื่มผสมน้ำผลไม้, vt ทำให้ขายหน้า, vt ทำให้เป็นรอยย่น, vi บดละเอียด, vt บดละเอียด, vt บีบคั้น, vt ปราบการประท้วง, vi เป็นรอยย่น, n ฝูงคน, n สภาพที่คนเบียดเสียด, vt เอาชนะ

cry
n การเรียกร้องของมวลชน, n ช่วงเวลาการร้องไห้, vi ตะโกน, vt ตะโกน, vi ร้องไห้, vt ร้องไห้, n เสียงร้อง

n แก้วหรือกระจกคุณภาพดี, n คริสตัล, adj ชัดเจนมาก, n ผลึก, adj ใสมาก, n หน้าปัทม์นาฬิกา


cue
n การบอกเป็นนัย, n บทบาท, vt บอกเป็นนัย, n สิ่งเตือนความจำ, n แถว, n ไม้คิว, vt ยิงด้วยไม้คิว, n อักษรคิว

adj ทางวัฒนธรรม, adj ทางศิลปะ

n การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก, n การพัฒนา, n การเพาะเชื้อจุลินทรีย์, n คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน, n ค่านิยมและความเชื่อ, n วัฒนธรรม

cup
n การแข่งขันกีฬา, n ความจุหนึ่งถ้วยตวง (เท่ากับ 237 มิลลิลิตร), n โชคชะตา, n ถ้วย, n ถ้วยรางวัล, vt ถือไว้ในอุ้งมือ, vt ทำเป็นรูปถ้วย, n ปริมาณหนึ่งถ้วย, n ลักษณะคล้ายถ้วย, n ส่วนของชุดชั้นในสตรีที่รับเต้านม, n ส่วนของพืชที่เป็นรูปถ้วย, n หลุมกอล์ฟ

n กระบวนการถนอมอาหาร, n การแก้ไขปัญหา, n การฟื้นฟู, vt แก้ไขปัญหา, vt ถนอมอาหาร, vi ถนอมอาหาร, vt รักษา, vi รักษา, vt สิ่งที่ช่วยฟื้นฟูร่างกาย

n คนหรือปรากฏการณ์แปลกๆ, n ความอยากรู้

adj แปลก, adj อยากรู้อยากเห็น

n การแพร่หลาย, n การหมุนเวียน, n เงินตรา, n ช่วงเวลาที่แพร่หลาย

n กระแสเงิน, n กระแสน้ำ, adj ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน, n แนวโน้ม, adj เป็นที่ยอมรับ, n อัตราการไหลของกระแสไฟ

adv ในปัจจุบัน

n หลักสูตร

vt ติดม่าน, n ม่าน

n เส้นโค้ง

n การคุ้มครอง, n สิทธิในการดูแลเด็ก

n กิจวัตร, n ขนบธรรมเนียม, adj ซึ่งทำตามสั่ง, adj ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสม

n ลูกค้า

cut
n การขาดเรียน, n การลดลง, vt ขาดเรียน (คำไม่เป็นทางการ), vi คมพอ (ที่จะตัดได้), vi ง่ายต่อการหั่น, vt จ้วงแทง, vi จ้วงแทง, n ฉบับตัดต่อ (ภาพยนตร์), vt ตัด, vi ตัด, vt ตัดต่อ, adj ถูกบาด, n ทรงผม, vt ทำให้เป็นแผล, n แบบเสื้อ, vi เป็นทางลัด, n แผลถูกบาด, n รอยตัด, vt ลดปริมาณลง

adj เฉลียวฉลาด, adj น่ารัก

n กระบวนการที่สมบูรณ์, vi ขี่จักรยาน, n จักรยาน, n ระยะเวลายาวนาน, n วงโคจร, n วัฏจักร, vi หมุนรอบ, vt หมุนรอบค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top