ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cook

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cook*, -cook-

cook ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cook (vi.) เกิดขึ้น
cook (vi.) ทำอาหาร See also: หุงต้ม, เตรียมอาหาร
cook (vt.) ทำอาหาร See also: หุงต้ม, เตรียมอาหาร Syn. prepare, make, fix
cook (vt.) ปลอมแปลง
cook (n.) พ่อครัว See also: คนทำอาหาร Syn. chef
cook (vi.) อึดอัดเพราะอากาศร้อน See also: รู้สึกร้อนระอุ
cook out (phrv.) ทำอาหารข้างนอก See also: ทำอาหารด้านนอก
cook up (phrv.) ทำอาหารอย่างเร็ว See also: ประกอบอาหารรวดเร็ว
cook up (phrv.) แต่งเรื่อง (คำไม่เป็นทางการ) See also: ประกอบ, สร้างเรื่องขึ้น
cookbook (n.) ตำราอาหาร
cooker (n.) หม้อหุงข้าว
cookery (n.) การปรุงอาหาร
cookery (n.) รูปแบบการปรุงอาหาร Syn. style of cooking
cookery (n.) สถานที่ปรุงอาหาร
cookhouse (n.) ห้องครัว Syn. kitchen
cookie (n.) คุกกี้ Syn. cooky
cookie (n.) บุคคล (ที่มีลักษณะเฉพาะ)
cookie sheet (n.) กระทะโลหะแบนสำหรับทำขนมอบกรอบ (เช่น ขนมปังกรอบ)
cooking (n.) การทำครัว See also: การครัว, การปรุงอาหาร Syn. cookery, cuisine
cooking (adj.) ที่ใช้ในการปรุงอาหาร
cooking (n.) อาหารที่เตรียมไว้
cooking with gas (sl.) ทำถูกทีเดียว See also: ถูกเผง
cooking with gas (sl.) ประสบผลสำเร็จ See also: มีความก้าวหน้า
cooky (n.) ุคุกกี้ Syn. cokie
English-Thai: HOPE Dictionary
cook(คุค) {cooked,cooking,cooks} vt. ปรุงอาหาร,หุงต้ม,ทำอาหาร,ทำกับข้าว,ปรุงอาหาร,ทำเท็จ,ปลอม vi. ทำหรือปรุงอาหารด้วยความร้อน,เกิดขึ้น,บังเกิดขึ้น -Phr. (cook up กุเรื่อง) n. คนครัว,คนที่ปรุงอาหารเก่ง
cook-out(คุด'เอาท) n. การหุงต้มอาหารกินนอกบ้าน
cookbook(คุค'บุค) n. ตำรากับข้าว,ตำราปรุงอาหาร, Syn. cookery book
cookery(คุด'เคอรี) n. ศิลปะหรือวิธีการปรุงอาหาร
cookhouse(คุด'เฮ้าซฺ) ห้องครัว,ห้องปรุงอาหาร,ห้องครัวในเรือ
cookie(คุค'คี) n. ขนมกินเล่น,บุคคล
cookout(คุด'เอาท) n. การหุงต้มอาหารกินนอกบ้าน
cooky(คุค'คี) n. ขนมกินเล่น,บุคคล
English-Thai: Nontri Dictionary
cook(n) คนครัว,กุ๊ก,คนทำอาหาร,วิเสท
cookbook(n) ตำราอาหาร,ตำรากับข้าว,คู่มือประกอบอาหาร
cookery(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,วิธีการปรุงอาหาร
cookie(n) ขนมคุกกี้
cooking(n) การปรุงอาหาร,การทำกับข้าว,การหุงต้ม,การประกอบอาหาร
cooky(n) ขนมคุกกี้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cookieคุกกี้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cookปรุง [การแพทย์]
Cookers, Pressureหม้ออบไอน้ำที่ใช้เตรียมอาหาร,หม้อนึ่งความดัน,หม้อความดัน [การแพทย์]
Cookeryการปรุงอาหาร [TU Subject Heading]
Cookiesคุกกี้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุ๊ก (n.) cook See also: chef
คนครัว (n.) cook Syn. แม่ครัว, พ่อครัว
คนทำอาหาร (n.) cook Syn. หัวป่าก์
ทำกับข้าว (v.) cook Syn. ทำอาหาร, ทำครัว, ปรุงอาหาร
ทำครัว (v.) cook Syn. ทำกับข้าว, ประกอบอาหาร, ทำอาหาร, ปรุงอาหาร, หุงหาอาหาร
ทำอาหาร (v.) cook Syn. ทำกับข้าว, ทำครัว, ปรุงอาหาร
ประกอบอาหาร (v.) cook See also: prepare food, dress Syn. ทำอาหาร, ปรุงอาหาร, เตรียมอาหาร, ทำกับข้าว, เข้าครัว, ทำครัว
ปรุง (v.) cook See also: mix, concoct, dress, blend, prepare, combine Syn. ประสม
ปรุงอาหาร (v.) cook See also: prepare food, make a dish Syn. ทำกับข้าว, ทำอาหาร, ประกอบอาหาร
พ่อครัว (n.) cook See also: chef
ภักษการ (n.) cook See also: food-maker Syn. คนครัว
หน้าเตา (n.) cook
หัวป่า (n.) cook Syn. คนทำอาหาร, หัวป่าก์
หุง (v.) cook See also: prepare, boil Syn. หุงหา
หุง (v.) cook See also: melt
หุงต้ม (v.) cook Syn. หุง, หุงหาอาหาร
หุงหา (v.) cook See also: prepare, boil
หุงหาอาหาร (v.) cook See also: prepare food/meal Syn. หุงต้ม, ปรุงอาหาร, ทำครัว
เข้าครัว (v.) cook See also: prepare food Syn. ทำกับข้าว, ทำอาหาร, ปรุงอาหาร
เตรียมอาหาร (v.) cook See also: prepare food, dress Syn. ทำอาหาร, ปรุงอาหาร, ทำกับข้าว, เข้าครัว, ทำครัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've learned how to cook up some simple foodฉันได้เรียนรู้วิธีปรุงอาหารเร็วๆ ง่ายๆ บางอย่าง
I know how to cook it well, but I'm so lazyฉันรู้วิธีทำอาหารที่ดีแต่ฉันขี้เกียจเหลือหลาย
It's always a pleasure to cook for you bothยินดีเสมอที่ได้ปรุงอาหารให้คุณทั้งสอง
She cooks for her friendsเธอทำอาหารให้เพื่อนๆ ทาน
I cooked breakfast for the familyฉันทำอาหารเช้าให้ครอบครัว
The rice cooker is under the sinkหม้อหุงข้าวอยู่ใต้อ่าง
I don't know how to cookฉันทำอาหารไม่เป็น
You're a pretty good cookคุณเป็นแม่ครัวที่ดีมาก
I asked him to let me cookฉันขอร้องเขาขอให้ฉันเป็นปรุงอาหาร
You're joking, you like my cooking?คุณล้อเล่นน่า คุณชอบอาหารที่ฉันทำหรือ?
I cooked us something tastyฉันทำอาหารอร่อยบางอย่างสำหรับเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Careful, men. Search every cook and nanny...ระวังคน ค้นหาปรุงอาหารทุก คนและพี่เลี้ยง
I'll wash and sew and sweep and cook and...ฉันจะล้างและเย็บและกวาด และปรุงอาหารและ
We make a nice fire and we cook some of the fish.ไฟไหม้ที่ดีและเราปรุงอาหาร บางส่วนของปลา
You'll find quantities of breakfast over there. But you must eat it all, or Cook will be mortally offended.มีอาหารเช้าชุดใหญ่อยู่ตรงนั้น คุณต้องทานให้หมดนะ เดี๋ยวแม่ครัวจะน้อยใจ
In the old man's shack, there was a bed, a table, chairs... ... and a place to cook with charcoal.ในชายชราเพิง มีเตียง, โต๊ะ, เก้าอี้ และสถานที่ที่จะปรุงอาหารด้วย เตาถ่าน
Come and learn something. You might have to cook for 20 guys some day.มาและเรียนรู้บางสิ่งบางอย่าง คุณอาจจะมีการปรุงอาหารสำหรับ 20 คนบางวัน
That money's got to be in the Cook County Assessor's Office within 11 days.เงินนั้นจะต้องอยู่ในที่ทำงานผู้ประเมินเขตปกครองคูคภายใน11วัน
Or that oatmeal at the Cook County slammer.หรือข้าวโอ๊ตบดหยาบๆนั้นที่คุกเขตปกครองคูค
Sir, where's the office of the assessor of Cook County?ที่งานของผู้ประเมินของเขตปกครองคูคอยู่ที่ไหน
Every cook will tell you that.แม่ครัวทุกคนจะพูดอย่างนั้น
And the cook was in here, alive, sharpening knives, preparing for dinner.และแม่ครัวยังมีชีวิตอยู่ ลับมีดเตรียมความพร้อมสำหรับอาหารค่ำ
But what I don't understand is why was the cook murdered?แต่สิ่งที่ฉันไม่เข้าใจ ทำไมแม่ครัวถึงถูกฆ่า?

cook ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
库克船长[Kù kè chuán zhǎng, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˊ ㄓㄤˇ, 库克船长 / 庫克船長] Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer
编造[biān zào, ㄅㄧㄢ ㄗㄠˋ, 编造 / 編造] compile; draw up; work out; fabricate; invent; concoct; make up; cook up; create out of the imagination
库克[Kù kè, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ, 库克 / 庫克] Cook (name); Captain James Cook (1728-1779), British navigator and explorer
库克群岛[Kù kè qún dǎo, ㄎㄨˋ ㄎㄜˋ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, 库克群岛 / 庫克群島] Cook Islands
串烧[chuàn shāo, ㄔㄨㄢˋ ㄕㄠ, 串烧 / 串燒] to cook on a skewer; barbequed food on a skewer; shish kebab
[chuī, ㄔㄨㄟ, 炊] dress food; to steam; to cook food
辅料[fǔ liào, ㄈㄨˇ ㄌㄧㄠˋ, 辅料 / 輔料] auxiliary ingredients (in a cooking recipe)
饼干[bǐng gān, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄢ, 饼干 / 餅乾] biscuit; cracker; cookie
石头火锅[shí tou huǒ guō, ㄕˊ ㄊㄡ˙ ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄛ, 石头火锅 / 石頭火鍋] claypot (used in cooking)
三分熟[sān fēn shú, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, 三分熟] cooked three minutes; rare (of steak)
生米[shēng mǐ, ㄕㄥ ㄇㄧˇ, 生米] coarse rice; uncooked rice
干饭[gān fàn, ㄍㄢ ㄈㄢˋ, 干饭 / 乾飯] cooked rice
五分熟[wǔ fēn shú, ˇ ㄈㄣ ㄕㄨˊ, 五分熟] cooked five minutes; medium (of steak)
厨司[chú sī, ㄔㄨˊ ㄙ, 厨司 / 廚司] cook, chef
厨子[chú zi, ㄔㄨˊ ㄗ˙, 厨子 / 廚子] cook
厨师[chú shī, ㄔㄨˊ ㄕ, 厨师 / 廚師] cook
料豆儿[liào dòu r, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄡˋ ㄖ˙, 料豆儿 / 料豆兒] cooked black soya bean as animal fodder
料酒[liào jiǔ, ㄌㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ, 料酒] cooking wine
烹调术[pēng tiáo shù, ㄆㄥ ㄊㄧㄠˊ ㄕㄨˋ, 烹调术 / 烹調術] cookery
食谱[shí pǔ, ㄕˊ ㄆㄨˇ, 食谱 / 食譜] cookery book; cookbook; recipe
烹饪[pēng rèn, ㄆㄥ ㄖㄣˋ, 烹饪 / 烹飪] cooking; culinary arts
[cuàn, ㄘㄨㄢˋ, 爨] cooking-stove; to cook; surname Cuan
食油[shí yóu, ㄕˊ ㄧㄡˊ, 食油] cooking oil
食物油[shí wù yóu, ㄕˊ ˋ ㄧㄡˊ, 食物油] cooking oil; food oil
主料[zhǔ liào, ㄓㄨˇ ㄌㄧㄠˋ, 主料] main ingredients (in a cooking recipe)
人浮于事[rén fú yú shì, ㄖㄣˊ ㄈㄨˊ ㄩˊ ㄕˋ, 人浮于事 / 人浮於事] more hands than needed (成语 saw); too many cooks spoil the broth
便饭[biàn fàn, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˋ, 便饭 / 便飯] an ordinary meal; simple home cooking
做饭[zuò fàn, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄢˋ, 做饭 / 做飯] to prepare a meal; to cook
全熟[quán shú, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˊ, 全熟] thoroughly cooked; well done (of steak)
手艺[shǒu yì, ㄕㄡˇ ㄧˋ, 手艺 / 手藝] craft; workmanship; one's cooking
薄脆[báo cuì, ㄅㄠˊ ㄘㄨㄟˋ, 薄脆] crispy thin (cooking style)
[pēng, ㄆㄥ, 烹] cuisine; cooking
[huò, ㄏㄨㄛˋ, 濩] cook; dashing of water
家常菜[jiā cháng cài, ㄐㄧㄚ ㄔㄤˊ ㄘㄞˋ, 家常菜] everyday home cooking
[zhāng, ㄓㄤ, 粻] food; white cooked rice
签语饼[qiān yǔ bǐng, ㄑㄧㄢ ㄩˇ ㄅㄧㄥˇ, 签语饼 / 簽語餅] fortune cookie
配料[pèi liào, ㄆㄟˋ ㄌㄧㄠˋ, 配料] ingredients (in a cooking recipe)
菜谱[cài pǔ, ㄘㄞˋ ㄆㄨˇ, 菜谱 / 菜譜] menu (in restaurant); recipe; cookbook
[ér, ㄦˊ, 胹] overcooked; soft
烂糊[làn hu, ㄌㄢˋ ㄏㄨ˙, 烂糊 / 爛糊] overripe; overcooked

cook ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
コック長[コックちょう, kokku chou] (n) head chef; head cook
チーン;チン[, chi-n ; chin] (n,vs) (1) ding (sound of a bell); bing; (vs) (2) to cook (or heat) in a microwave oven (from the 'ching' timer bell); (3) sneeze (into a tissue, used with children)
ちゃんこ長[ちゃんこちょう, chankochou] (n) most experienced chanko cook in the sumo stable
ちり鍋[ちりなべ, chirinabe] (n) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce; pot used to cook such a dish
厨人[ちゅうじん;くりやびと, chuujin ; kuriyabito] (n) chef; head cook
厨宰[ちゅうさい, chuusai] (n) (arch) chef; head cook
田楽返し[でんがくがえし, dengakugaeshi] (n) (1) (arch) (See 田楽豆腐) device with axle used to change the backdrop of a (kabuki) play; (2) turning something in the manner one would use to cook dengaku-doufu on both sides
芋煮会[いもにかい, imonikai] (n) outdoor party where guests cook various types of vegetables (esp. in Tohoku); stewed potato party
IH調理器[アイエッチちょうりき, aiecchi chouriki] (n) (IH is induction heating) induction cooker
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking)
アルファ化米;α化米[アルファかまい, arufa kamai] (n) (See 糒) cooked and dry packed rice (modern version of hoshii rice); processed quick-cooking rice
イタリア料理[イタリアりょうり, itaria ryouri] (n) Italian food; Italian cooking
インスタントラーメン[, insutantora-men] (n) instant ramen; precooked Chinese noodles
インド料理[インドりょうり, indo ryouri] (n) Indian food; Indian cooking
エレック[, erekku] (n) (abbr) electronic cooking
オートミールクッキー[, o-tomi-rukukki-] (n) oatmeal cookie
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants
お粥;御粥[おかゆ, okayu] (n) thin rice porridge; watery cooked rice; rice gruel
ガスレンジ[, gasurenji] (n) gas cooker; gas range
カレー饂飩[カレーうどん, kare-udon] (n) Udon cooked with curry topping
クーキー[, ku-ki-] (n) (1) kooky; weird; (2) (usu. クッキー) cookie; cooky; (P)
クッキー[, kukki-] (n) (1) cookie; biscuit; (2) {comp} cookie (browser-related file sent from a WWW server); (P)
クッキングホイル[, kukkinguhoiru] (n) cooking foil
クックドソーセージ[, kukkudoso-se-ji] (n) cooked sausage
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly
こんがり[, kongari] (adv,adv-to) (on-mim) well-cooked; well-done; browned
ご飯(P);御飯(P)[ごはん(P);おまんま(御飯), gohan (P); omanma ( gohan )] (n) (1) (おまんま is slang and uk) cooked rice; (2) meal; (P)
さしすせそ[, sashisuseso] (n) the five fundamental seasonings used in Japanese cooking
じいじい[, jiijii] (adv) (1) (on-mim) sizzle (sound of meat cooking); (2) shrill droning of a cicada
しゃこめし;シャコめし[, shakomeshi ; shako meshi] (n) (See 蝦蛄) shako meshi; rice cooked with shrimp
じゅうじゅう;ジュージュー[, juujuu ; ju-ju-] (adv,adv-to) (1) (on-mim) sizzle (as in meat cooking); sizzling sound; frizzle; (n) (2) juju (African fetish)
すき焼き(P);すき焼(P);鋤焼き;鋤焼;剥焼;寿喜焼[すきやき, sukiyaki] (n) {food} thin slices of beef, cooked with various vegetables in a table-top cast-iron pan; sukiyaki; (P)
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate
とろっと;トロッと[, torotto ; torotsu to] (vs) (1) (See とろとろ・3) to become syrupy; to become thick (e.g. when cooking); (adv) (2) stickily
ハギス[, hagisu] (n) haggis (traditional Scottish dish made from a sheep's offal cooked in the animal's stomach)
ビスケット[, bisuketto] (n) cookie; biscuit; (P)
ビスケット生地[ビスケットきじ, bisuketto kiji] (n) cookie dough; biscuit dough
フォーチュンクッキー[, fo-chunkukki-] (n) fortune cookie
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クッキー[くっきー, kukki-] cookie

cook ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฬาริก[n.] (ālārik) EN: cook FR:
บาจิกา[n.] (bājikā) EN: female cook FR:
บาจก[n.] (bājok) EN: male cook FR: cuisinier [m]
หัวหน้าพ่อครัว[n. exp.] (hūanā phøkh) EN: chef ; chief cook ; head cook FR: chef [m]
หุง[v.] (hung) EN: cook ; boil ; prepare food FR: cuire à l'eau ; cuisiner ; faire la cuisine ; préparer un plat ; fricoter (fam.)
หุงหา[v. exp.] (hung hā) EN: cook FR:
หุงหาอาหาร[v. exp.] (hung hā āhā) EN: cook ; prepare food ; make a meal ; prepare a meal ; fix a meal FR: cuisiner ; préparer un repas
หุงข้าว[v. exp.] (hung khāo) EN: cook rice ; boil rice ; prepare meals FR: cuire le riz ; préparer le repas
หุงต้ม[v. exp.] (hung tom) EN: cook ; prepare food FR: cuisiner ; fricoter (fam.)
เคี่ยว[v.] (khīo) EN: simmer ; boil ; cook FR: mijoter ; mitonner
คนครัว[n.] (khonkhrūa) EN: cook FR: cuisinier [m] ; cuisinière [f]
คนทำอาหาร[n. exp.] (khon tham ā) EN: female cook FR: cuisinière [f]
คนทำครัว[n.] (khon tham k) EN: cook FR: cuisinier [m]
กุ๊ก[n.] (kuk) EN: cook ; chef FR: chef [m] ; chef de cuisine [m] ; chef cuisinier [m]
กุเรื่อง[v. exp.] (ku reūang) EN: cook up FR: inventer une histoire
หลาม[v.] (lām) EN: cook something in bamboo joints FR:
แม่ครัว[n. exp.] (maē khrūa) EN: cook ; female cook ; female chef FR: cuisinière [f] ; cuistote [f] (fam.)
หมู่เกาะคุก[n. prop.] (Mūkǿ Khuk) EN: Cook Islands FR: îles Cook [fpl]
หน้าเตา[n.] (nātao) EN: cook FR:
ภักษการ[n.] (phaksakān) EN: cook ; chef FR: chef [m]
พ่อครัว[n.] (phøkhrūa) EN: cook ; chef ; chef de cuisine ; master of the kitchen FR: cuisinier [m] ; chef [m] ; cuistot [m] (fam.)
ประกอบอาหาร[v. exp.] (prakøp āhān) EN: cook ; prepare food ; make food FR:
ปรุง[v.] (prung) EN: cook ; mix ; blend ; concoct ; prepare ; combine ; compound ; dress FR: cuisiner ; concocter ; préparer ; mixer ; composer
ปรุงอาหาร[v.] (prung āhān) EN: cook ; prepare food ; make a dish ; combine FR: cuisiner ; concocter un plat ; préparer un plat
รสก[n.] (rasok) EN: cook FR:
รวน[v.] (rūan) EN: cook meat ; fry meat FR: frire la viande
เสกสรร[v.] (sēksan) EN: invent ; make up ; concoct ; rig ; fabricate ; cook up ; trump up FR:
เสกสรรปั้นแต่ง[v. exp.] (sēksan pan ) EN: create ; cook up ; invent FR:
สูปการ[n.] (sūpakān) EN: cook FR: cuisinier [m]
สูท[n.] (sūt) EN: cook FR: cuisinier [m]
สูท-[pref.] (sūtha-) EN: cook FR: cuisinier [m]
ทำอาหาร[v.] (tham āhān) EN: cook FR: cuisiner ; faire la cuisine ; préparer le repas
ทำอาหารกลางวัน[v. exp.] (tham āhān k) EN: cook lunch FR:
ทำกับข้าว[v. exp.] (tham kapkhā) EN: cook ; prepare the food ; prepare dinner ; make a meal FR: cuisiner ; faire la cuisine ; faire la popote (fam.) ; préparer le repas
ทำครัว[v.] (thamkhrūa) EN: cook ; do the cooking ; prepare food FR: cuisiner
เตรียมอาหาร[v. exp.] (trīem āhān) EN: cook FR: préparer le repas
ตุ๋น[v.] (tun) EN: simmer ; stew ; steam ; cook by steaming FR: mijoter ; cuire à feu doux ; cuire en ragoût ; laisser mijoter ; faire une décoction
อาหารกึ่งสุก[n. exp.] (āhān keung ) EN: precooked food FR: nourriture précuite [f]
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samret) EN: instant meal ; prepared food ; ready-to-eat food ; delicatessen ; pre-cooked meal ; pre-packaged foods FR: nourriture instantanée [f] ; plat préparé [m]
อาหารสุก[n. exp.] (āhān suk) EN: cooked foods FR:

cook ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Smutje {m} [naut.]ship's cook
Aalsuppe {f} [cook.]eel soup
Absinth {m} [cook.]absinth
Ahornsirup {m} [cook.]maple syrup
Ajowan-Kümmel {m} [cook.]thymol seed
Spekulatius {m} [cook.]almond biscuit [Br.]; almond cookie [Am.]
Aperitif {m} [cook.]appetizer
Apfelpfannkuchen {m} [cook.]apple pancake
Stangenspargel {m} [cook.]asparagus served whole
Backaroma {n} [cook.]extracts (for baking)
Baguette {n} [cook.]baguette
Backtriebmittel {n} [cook.] | Backtriebmittel
Basilikum {n} [bot.] [cook.]basil
Basilikumrahmsauce {f} [cook.]basil cream sauce
Kraftbrühe {f} [cook.] | Kraftbrühen
Rinderroulade {f} [cook.]beef roll
Borschtsch {m} [cook.]borsch
Bouillon {n} [cook.]bouillon
Brasil-Gewürz {n} [cook.]brazilian spice
Bratfett {n} [cook.]dripping
Brathähnchen {n} [cook.]roast chicken
Bratkartoffeln {pl} [cook.]fried potatoes
Bratwurst {f} [cook.] | Bratwürste
Semmelknödel {m} [cook.]bread dumpling
Schmarren {m} [cook.]a pancake broken up with a fork after frying
Calvados {m} [cook.]Calvados
Camembert {m} [cook.]Camembert
Orangeat {n} [cook.]candied orange peel
Zitronat {n} [cook.]candied lemon peel
Cappuccino {m} [cook.]cappuccino
Tafelspitz {n} [cook.]cap of rump; boiled fillet of beef
Kaper {f} [bot.] [cook.] | Kapern
Almkäse {m} [cook.]cheese from a hill farm
Käsekuchen {m} [cook.] | Käsekuchen
Schnittkäse {m} [cook.]cheese suitable for slicing; hard cheese
Streichkäse {m} [cook.]cheese spread
Hühnchenbrust {f} [cook.]chicken breast
Hühnerbrühe {f} [cook.]chicken broth
Schokoladenstreusel {pl} [cook.]chocolate sprinkles
Vollmilchkuverture {f} [cook.]chocolate glaze

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cook
Back to top