ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

correspondent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *correspondent*, -correspondent-

correspondent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
correspondent (n.) นักข่าว Syn. newspaperman, newspaperwoman, newswriter, pressman
correspondent (n.) ผู้ติดต่อจดหมาย Syn. letter writer
correspondent (adj.) เหมือนกัน See also: คล้ายกัน Syn. analogous, corresponding
English-Thai: HOPE Dictionary
correspondent(คอริสพอน'เดินทฺ) n. ผู้ติดต่อกันทางจดหมาย,ผู้ส่งจดหมาย,นักข่าว,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สิ่งตรงกัน,บุคคลหรือบริษัทที่ติดต่อกัน,ลูกค้า adj. ซึ่งตรงกัน,ซึ่งลงรอยกัน,ซึ่งเหมือนกัน, Syn. corresponding
English-Thai: Nontri Dictionary
correspondent(n) ผู้โต้ตอบจดหมาย,ลูกค้า,ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,สิ่งที่คู่กัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Correspondent bankธนาคารตัวแทน [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเขียนข่าว (n.) correspondent See also: journalist, reporter, pressman/presswoman Syn. นักข่าว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The correspondent in Oshima did some research for us.นักข่าวที่ โอชิม่า ได้ค้นคว้าให้เรา.
Was your aunt the correspondent on your behalf?ป้าคุณบอกให้คุณเขียนเหรอคะ
Bob's been Washington correspondent for Public Radio for the past 10 years.บ๊อบเป็นนักข่าววอร์ชิงตัน ทำงานให้กับสถานีวิทยุสาธารณะ มาเป็นสิบปี
These All Blacks are possibly one of the greatest international sides ever with a player in Jonah Lomu who is as dominant as any this correspondent has ever seen.ทีมออลแบล็คนี้ นับได้ว่าเป็นทีม.. ที่มีชื่อเสียงที่สุดทีมหนึ่งของโลก โดยเฉพาะผู้เล่นที่ชื่อ โจนาร์ โลมู
Mr. Soames was the Washington Post's correspondent in Berlin before he joined us.คุณโซเมสเคยเป็นผู้สื่อข่าววอชิงตันโพสท์ ในเบอร์ลินก่อนจะมาอยู่กะเรา
With our correspondent up at the scene there About 40 miles north of detroit.เรากำลังพยายามติดต่อกับ ผู้สื่อข่าวของเราซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ...
I've followed you since you were a foreign correspondent for the Times.ฉันติดตามผลงานของคุณ ตั้งแต่คุณเป็นนักข่าวต่างประเทศ ให้กับหนังสือพิมพ์ไทมส์
Here with me, health correspondent Rob Lewitski.ตอนนี้ดิฉันอยู่กับนักข่าวสายสุขภาพ ร้อบ เลวิทสกี้
This was IBC Correspondent Hwang Tae Bum.นี่คือการรา่ยงานข่าว IBC ฮวางแทบัม
I'll handle it with your correspondent.ผมกับนักข่าวของคุณจะจัดการเอง.
Okay, my mystery correspondent, I get it.-โอเค เพื่อนลึกลับทางจดหมาย ฉันเข้าใจ
Seven hundred and fifty quid for a letter from the Ripper to a female correspondent, wow.750 ปอนด์ สำหรับค่าจดหมาย จากริปเปอร์ฆาตกรต่อเนื่องถึงผู้สื่อข่าวหญิง ว้าว

correspondent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首席[shǒu xí, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ, 首席] chief (representative, correspondent etc)
记者站[jì zhě zhàn, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄓㄢˋ, 记者站 / 記者站] correspondent post; correspondent station

correspondent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コルレス[, koruresu] (n) (abbr) correspondent
コルレス契約[コルレスけいやく, koruresu keiyaku] (n) correspondent arrangement
コレスポンデント[, koresupondento] (n) correspondent
外人記者[がいじんきしゃ, gaijinkisha] (n) foreign correspondent
従軍記者[じゅうぐんきしゃ, juugunkisha] (n) war correspondent
投書家[とうしょか, toushoka] (n) (literary) contributor; a correspondent
接続関係にあるNエンティティ[せつぞくかんけいにあるエンエンティティ, setsuzokukankeiniaru en'enteitei] (n) {comp} correspondent (N)-entities
軍事通信員[ぐんじつうしんいん, gunjitsuushin'in] (n) war correspondent
通信員[つうしんいん, tsuushin'in] (n) correspondent
外人記者クラブ[がいじんきしゃクラブ, gaijinkisha kurabu] (n) foreign correspondents' club
記者クラブ[きしゃクラブ, kisha kurabu] (n) press club; correspondents' club
Japanese-English: COMDICT Dictionary
接続関係にあるNエンティティ[せつぞくかんけいにあるNエンティティ, setsuzokukankeiniaru N enteitei] correspondent (N)-entities

correspondent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักข่าว[n.] (nakkhāo) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist FR: journaliste [m,f] ; reporter [m] ; reporteur [m] ; correspondant de presse [m]
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman ; news anchor FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]
ธนาคารผู้รับซื้อตั๋ว[n. exp.] (thanākhān p) EN: correspondent bank FR:
สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทย[org.] (Samākhom Ph) EN: Foreign Correspondents' Club of Thailand (FCCT) FR:

correspondent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslandkorrespondent {m}foreign correspondent
Auslandskorrespondent {m}foreign correspondent
Sonderberichterstatter {m}special correspondent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า correspondent
Back to top