ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coordinator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coordinator*, -coordinator-

coordinator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coordinator (n.) ผู้ประสานงาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coordinatorsผู้ประสานงาน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนประสานงาน (n.) coordinator See also: coordinate
ผู้ประสานงาน (n.) coordinator See also: coordinate Syn. คนประสานงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a talent coordinator here and I want to find out who it is.ผมอยากรู้ว่า แมวมองคนนี้เป็นใคร
JSS Coordinator KandiJSS Coordinator Kandi
I need a coordinator to help organize the volunteers and you got nice guy instincts, I could use that.อยากให้นายคอยประสานงาน กับองค์กรอาสาสมัคร นายมีมนุษยสัมพันธ์ดี น่าจะเป็นประโยชน์
West Coast Market Coordinator of the Floor Wax Division.ผู้ประสานงานตลาดฝั่งตะวันตก ของแผนกครีมขัดเงา
I'm prom coordinator and I was not consulted.ฉันเป็นผู้ประสานงานพรอมและฉันไม่รับพิจารณา
It seems many of you have some misguided ideas about kidney donation, so I have invited Craig Lynwood, transplant coordinator at Fairview Memorial to dispel some of those myths.เหมือนว่าพวกเธอหลายคนยังเข้าใจอะไรผิดๆอยู่ กับการบริจาคไต ฉันจึงได้เชิญคุณ เคร็ก ลินด์วู้ด ผู้เชี่ยวชาญด้านปลูกถ่ายอวัยวะจากแฟร์วิวเมโมเรียล
Hey, have you seen Dan? The coordinator wants photos of us dancing.เฮ้ คุณเห็นแดนไหม นักข่าวกำลังรอถ่ายรูปเต้นระหว่างฉันกับแดน
Fulfilling my duties as costume coordinator and text-fighting with Mike, who says my outburst in Glee Club was unreasonable.มาทำหน้าที่ผู้ประสานงานเครื่องแต่งกายไง และกำลังกระหน่ำส่งเม็จเส็จกับไมค์อยู่ เขาหาว่า ชั้นระเบิดอารมณ์ในชมรมเป็นเรื่องไร้เหตุผล
I want you on the phone with every donor coordinator on our list.ผมต้องการให้คุณโทรติดต่อ ผู้ประสานงานผู้บริจาคทุกคน ในรายชื่อของเรา
Tom Lungren is executive hiring coordinator for Eikon.ทอม Lungren คือ ผู้ประสานงานการจ้างงานสำหรับผู้บริหาร Eikon.
I made Senior Fitness Coordinator by Christmas.ผมถูกแต่งตั้งเป็น ผู้ประสานงานอาวุโสที่ฟิตเนส ในวันคริสมาสต์
Senior event coordinator at QMK.ที่แผนกประสานงานที่บริษัท QMK ค่ะ

coordinator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协调人[xié tiáo rén, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄖㄣˊ, 协调人 / 協調人] coordinator
协调员[xié tiáo yuán, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄢˊ, 协调员 / 協調員] coordinator
招聘协调人[zhāo pìn xié tiáo rén, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ ㄒㄧㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄖㄣˊ, 招聘协调人 / 招聘協調人] recruiting coordinator

coordinator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
インテリアコーディネーター[, interiako-deine-ta-] (n) interior coordinator
グリーンコーディネーター[, guri-nko-deine-ta-] (n) green coordinator
コミットメント調整者[コミットメントちょうせいしゃ, komittomento chouseisha] (n) {comp} commitment coordinator
コミット調整担当[コミットちょうせいたんとう, komitto chouseitantou] (n) {comp} commit coordinator
ファッションコーディネーター[, fasshonko-deine-ta-] (n) fashion coordinator
移植コーディネーター[いしょくコーディネーター, ishoku ko-deine-ta-] (n) transplant coordinator
カラーコーディネーター[, kara-ko-deine-ta-] (n) color coordinator; colour coordinator; (P)
コーディネーター[, ko-deine-ta-] (n) coordinator; (P)
幹事[かんじ, kanji] (n,vs) executive secretary; coordinator; organizer; person in charge of making arrangements; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator

coordinator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ประสานงาน[n. exp.] (phūprasān-n) EN: coordinator FR: coordinateur [m]
ประสานงานกองบรรณาธิการ[n. exp.] (prasān-ngān) EN: editorial coordinator FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coordinator
Back to top